- Project Runeberg -  Ett svenskt jernverk : Sandviken och dess utveckling 1862-1937
(1937) [MARC] - Tema: Metals
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ETT SVENSKT JERNVERK SANDVIKEN OCH DESS UTVECKLING 1862—1937

UNDER REDAKTION AV GÖRAN HEDIN UPPSALA 1937 ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B.

Förord till den elektroniska utgåvan

Boken från 1937 digitaliserades i mars 2016.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, smutstitel, smutstitel 2, titelsida, 5, 6

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, smutstitel, smutstitel 2, titelsida, 5, 6
Företal - 7, 8
Inledning - 9, 11
I. HÖGBO BOLAG. Av fil. kand. Göran Hedin - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
    Den svenska bessemerprocessen och förberedelserna för dess ekonomiska realiserande - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
    Sandvikens grundläggning och första år - 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
    Ekonomiska svårigheter. Högbo Bolags fall - 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
    Nyköpings Bruk - 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
II. UR SANDVIKENS KRÖNIKA. Av fil. kand. Göran Hedin - 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
    Det nya bolagets första tid - 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
    Sandviken under 1880- och 1890-talen - 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
    De första åren av det nya seklet - 88, 89, 90, 91, 92
    Tiden före och under världskriget - 92, 93, 94, 95, 96
    Tiden efter världskriget - 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
III. DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN - 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
    G. F. Göransson och bessemerprocessen av förutv. verkställande direktören i Jernkontoret doktor Axel Wahlberg - 103, 104, 105, 106, 107, 108
    Järnverkets tekniska utveckling. Av tekniska direktören vid Sandvikens järnverk Lars Yngström - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
    Järnverkets anläggande och utveckling tiden 1862—1866 - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
    Järnverkets tekniska utveckling tiden 1868—1957 - 119, 120
    Metallurgiska avdelningen - 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142
    Varmvalsverks- och Smidesavdelningen - 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
    Kallvalsverk - 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158
    Tråddragningen - 158, 159, 160, 161, 162, 163
    Härdningen - 163, 164, 165
    Manufakturavdelningen - 165, 166, 167, 168
    Värmetekniska avdelningen - 168, 169, 170, 171
    Elektriska avdelningen - 171, 172, 173, 174, 175, 176
    Mekaniska verkstadsavdelningen - 176, 177, 178
    Byggnadsavdelningen - 179, 180, 181, 182, 183
    Konstruktionsavdelningen - 183, 184, 185
    Laboratoriet - 185, 186, 187, 188
    Arbetsbyrån - 188
IV. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN - 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, plansch, (blank), 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
    A. H. Göransson och grundläggandet av Sandvikens försäljningsorganisation. Av förutv. verkställande direktören i Jernkontoret doktor Axel Wahlberg - 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
    Ett halvsekels affärer. Av doktor Sune Carlson - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, plansch, (blank), 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
    Grundläggningstiden - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217
    Depressionsår - 218, 219, 220, 221, 222
    Nya agenter och marknader - 223, 224, plansch, (blank), 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231
    Växande konkurrens - 231, 232, 233, 234, 235, 236
    Affärsutveckling till 1800-talets slut - 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
    Nyare tendenser och utvecklingslinjer - 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
V. DEN SOCIALA UTVECKLINGEN - 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332
    Järnverket och Sandvikens sociala problem. Av fröken Sigrid Göransson med en översikt av skolväsendet av fru Ellen Norberg - 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274
    Bildningsarbetet i Sandviken - 275, 276, 277, 278, 279, 280
    De stora folkrörelserna - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309
    Kyrka och frikyrka. Av kyrkoherde Gottfrid Pontén - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295
    Nykterhetsrörelsen. Av förman Sven Forsgren - 295, 296, 297, 298
    Arbetarrörelsen. Av redaktör Carl Björk - 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
    Idrottsrörelsen. Av ingenjör Carl Sebardt - 304, 305, 306, 307, 308, 309
    Sandviksarbetaren och sandviksandan. Av redaktör Carl Björk - 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332
VI. SANDVIKSARBETAREN. En sifferbelysning av fil. kand. Göran Hedin - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358
    Gångna och nuvarande generationer - 333, 334, 335, 336, 337
    Sandvikens arbetarstam i statistisk belysning - 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346
    Sandviksarbetarens intressen och meningar - 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358
Summary in English - 359, 360, 361, 362, 363, 364
    Chapter I - 359, 360
    Chapter II - 360, 361
    Chapter III - 361, 362
    Chapter IV - 362, 363
    Chapter V - 363
    Chapter VI - 364
In memoriam - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375
    Bilagor - 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, plansch, (blank), 427, 428, 429, 430, 431, 432, plansch, (blank), plansch, (blank), plansch, (blank), plansch, (blank), plansch, (blank), plansch, (blank), plansch, (blank), plansch, (blank), 433, 434
Styrelseledamöter - 378
Förutvarande och nuvarande chefer - 379, 380, 381
Personal vid Sandvikens järnverk - 382, 383
Befolkningsutvecklingen - 384
Statistiska uppgifter om Sandvikens järnverks arbetarstam - 385, 386, 387, 388
Statistisk undersökning av Sandvikens järnverks ekonomiska utveckling åren 1868—1936 - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397
Tabeller - 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410
Diagram - 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
Förteckning över avdelningar och byggnader inom verkstadsområdet - plansch
Littera och nummer för de olika byggnadernas och anläggningarnas markering på kartorna - 427, 428, 429, 430, 431, 432
Kartor - plansch, plansch, plansch, plansch, plansch, plansch, plansch, plansch
Register till bilagorna - 433, 434
Sakregister - 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442
    administration ... - 435
    blankglödgning ... - 436
    Frickugn ... - 437
    informationsavdelning ... - 438
    livsmedelsanskaffning ... - 439
    pressen ... - 440
    Stiefel ... - 441
    Wenström ... - 442
Rättelser - rättelser

Project Runeberg, Thu Mar 31 20:23:43 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/sandviken/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free