- Project Runeberg -  Dansk biografisk Lexikon /
XI. Bind. Maar - Müllner

(1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

DANSK
BIOGRAFISK LEXIKON
,

tillige omfattende
Norge for Tidsrummet 1537-1814.

Udgivet
af
C. F. Bricka.

XI. BIND
Maar - Müllner.

Kjøbenhavn.
Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn).
Græbes Bogtrykkeri.
1897.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är elfte bandet av nitton. Se vårt förord till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og indhold - titelside
    

M


Maar, Valdemar Emil, f. 1849, Landøkonom - 1
Mac Dougall, George Julian Gordon, 1828-94, Søofficer - 1, 2
Mac Evoy, Christopher, 1760-1838, Planter - 2, 3
Machabæus, Christian, 1541-98, Klosterforstander og Prælat - 3
Machabæus, Johannes, -1557, Theolog - 3, 4
Mackeprang, Adolf Henrik, f. 1833, Dyrmaler - 5
Madsen, Andreas Peter, f. 1822, Dyrmaler og Kobberstikker - 5, 6
Madsen, Augustin Julius Christian Emil, f. 1830, Officer - 6, 7
Madsen, Christen, 1776-1829, Lægprædikant - 7, 8
Madsen, Christian, 1791-1848, Landmand - 8, 9
Madsen, Christian Ludvig, f. 1827, Ingeniør - 9
Madsen, Frederik Christian, 1834-82, Skuespiller - 10, 11
Madsen, Gustav Thorvald Olivius, f. 1842, Bratschist - 11, 12
Madsen, Hans, -o. 1562, Præst - 12
Madsen, Jacob, -1586, s. Aarhus (I, 24) - 12
Madsen, Jacob, -1606, s. Veile - 12
Madsen, Jacob, o. 1596-1653, Handelsmand - 12, 13
Madsen, Jens Kristian, 1839-83, Præst og Seminarieforstander - 13, 14
Madsen, Karl Johan Vilhelm, f. 1855, Maler og Kunsthistoriker - 14
Madsen, Mogens, 1527-1611, Biskop og Historiker - 15, 16
Madsen, Morten, 1596-1643, Biskop - 16, 17
Madsen, Oscar Johannes, f. 1866, Forfatter - 18
Madsen, Peder, 1831-76, Indremissionær - 18
Madsen, Peder, f. 1843, Theolog - 19, 20
Madsen, Peter Martin, f. 1849, Politiker - 20, 21
Madsen, Poul, 1527-90, Biskop - 21, 22, 23
Madsen, Victor Christian, f. 1865, Geolog - 23
Madsen, Vilhelm Herman Oluf, f. 1844, Officer - 23, 24, 25, 26
Madsen-Stensgaard, Niels Kristian, f. 1850, Sanglærer - 26
Madvig, Johan Nicolai, 1804-86, Filolog og Politiker - 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Madvig, Johan Nikolai Agathon, f. 1833, Retsformand - 40, 41
Madvig, Poul Anton, f. 1816, Læge - 41
Magdalena Sibylla, 1617-68, Prinsesse - 41, 42
Magens, Johan Boye Junge, 1748-1814, Arkitekt - 42
Magius, Christian Wilhelm, 1787-1848, Officer - 42, 43
Magius, Jens Erik Albert, 1816-84, Officer - 43, 44
Magnus den gode, 1024-47, Norges og Danmarks Konge - 44
Magnus (Nielsen), o. 1106-1134 - 45, 46
Magnus (Henriksen), -1161, svensk Modkonge - 46, 47
Magnus (Eriksen), -1176-, Frillesøn af Erik Lam - 47, 48
Magnus, Konge af Lifland, 1540-83 - 48, 49, 50, 51
Magnus, -o. 1065, Biskop - 51
Magnusen, s. Magnusson - 51
Magnussen, Johannes Julius Claudi, f. 1848, Oversætter og Forfatter - 51, 52
Magnússon, Árni, 1663-1730, Professor, Arkivsekretær, Samler - 52, 53, 54, 55, 56, 57
Magnússon, Eiríkur, f. 1833, Bibliothekar - 57
Magnússon, Finnur, 1781-1847, Gehejmearkivar, Oldforsker - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Magnússon, Gísli, 1712-79, Biskop - 63
Magnússon (Magnæus), Guðmundur, 1741-98, Oldforsker - 63, 64
Magnússon, Jón, 1601-75, Præst, Digter - 64
Magnússon, Jón, 1662-1738, avtodidaktisk Litterat - 64, 65
Magnússon, Skúli, 1711-94, Landfoged - 65, 66, 67
Maier, Michael, 1569-1622, Læge og Alkymist - 67
le Maire, Abraham Louis, f. 1836, Officer - 67, 68
le Maire, Chrétien Frédéric Emile, f. 1814, Handelsmand - 68, 69
Mallet, Paul Henri, 1730-1807, Historiker - 69, 70, 71
Malling, Heinrich August, 1807-93, Amtsforvalter, Forfatter - 71
Malling, Ingrid Mathilda, f. 1864, Forfatterinde - 72
Malling, Jens Vilhelm, f. 1846, Forfatter - 72, 73
Malling, Jørgen Henrik, f. 1836, Komponist - 73, 74
Malling, Otto Valdemar, f. 1848, Komponist - 74, 75
Malling, Ove, 1748-1829, Historiker og Gehejmestatsminister - 76, 77, 78, 79, 80
Malling, Peder, 1781-1865, Arkitekt - 80, 81
Malling-Hansen, Rasmus, f 1890, s. Hansen, Hans Rasmus Malling Johan (VI, 634) - 81
Malmfred, -1130- , Dronning - 81, 82
Malmqvist, Carl Julius, 1819-59, Musiker - 82
Maltzahn, s. Moltzahn - 82
Mandelberg, Johan Edvard, 1731-86, Maler - 82, 83, 84
van Mander, Karel, o. 1610 - 1670, Historie- og Portrætmaler - 84, 85, 86
Manderfelt, Carl, o. 1-730.-1813, en svensk Æventyrer - 86, 87
Manderup, Niels Knudsen, -o. 1365 - 87
Mandix, Jacob, 1758-1831, Rentekammerdeputeret, Nationaløkonom - 87, 88, 89
Mandix, Jørgen, 1759-1835, norsk Højesteretsjustitiarius - 89
Mangelsen, Johan, 1694-1769, Officer - 89, 90
Mangor, Anna Marie, 1781-1865, Forfatterinde - 90, 91, 92
Mangor, Christian Elovius, 1739 - 1801, Læge - 92, 93
Manicus, Claus, 1795-1877> Læge og Bladredaktør - 93, 94
Manicus, Theodor Emil, f. 1823, Bladredaktør - 95
Mannhardt, Johann Wilhelm Emanuel, 1831-80, Mytholog - 95
Mannheimer, Isac Noa, 1793-1865, jødisk Præst - 96, 97
Mansa, Frederik Vilhelm, 1794-1879, Læge, Medicinalhistoriker - 98, 99, 100
Mansa, Jacob Henrik, 1797-1885, Officer, Lithograf og Korttegner - 100, 101, 102
Mansa, Johan Ludvig, 1740 -1820, Gartner - 102, 103
v. Mansbach, Johan Frederik Friherre, 1744-1803, Officer - 103
Manthey, Johan Daniel Timotheus, 1771-1831, Konferensraad - 103, 104
Manthey, Johan Georg Ludvig, 1769-1842, Apotheker og Tekniker - 104, 105
Mantzius, Karl, f. 1860, Skuespiller - 105, 106
Mantzius, Kristian Andreas Leopold, 1819-79, Skuespiller - 106, 107, 108, 109, 110
Marcellus, -1462 (ell. 1460), Biskop af Skalholt - 110, 111
Marcellus, Franciscus, 1559, s. Amsfortius (I, 197) - 111
Marcher, Louise Rudolphine, s. Sahlgreen - 112
Marckmann, Jørgen Vilhelm, 1804-61, folkelig Forfatter - 112
Marcussen, Ulrik Paul, f. 1848, Forfatter - 112, 113
Marezoll, Johan Gottlob, 1761-1828, Præst - 113
Margrethe Fredkulla, -1117(?), Dronning - 114
Margrethe Sambiria, -1282, Dronning - 114, 115
Margrethe, 1353-1412, Dronning, Datter af Kong Valdemar Atterdag og Helvig af Sønderjylland - 116, 117, 118, 119, 120, 121
Margrethe, Markgrevinde af Brandenborg, -1340 - 121
Margrethe, Dronning af Skotland, 1456-87 - 121, 122
Margrethe, Dronning af Sverige, -1341 - 122, 123
Margrethe, Hellig, -1176, var Frænke af Absalon - 123
Maria, s. Marie - 123
Maria Feodorowna, f. 1847, s. Dagmar (IV, 135) - 123
Mariager, Anders Jensen, -1582, Præst - 123
Mariager, Jens Jensen, 1602-66, Præst - 124
Mariager, Peter, 1827-94, Journalist og Forfatter - 124, 125, 126
Mariane, f 1876, s. Caroline Charlotte Mariane (III, 392) - 127
Mariboe, Carl Rudolph Ferdinand, 1800-60, Skolemand - 127
Mariboe, Jacob August, s. Stenfeldt - 127
Mariboe, Ludvig, 1782-1841, norsk Forretningsmand, Journalist og Politiker - 127, 128, 129, 130
Mariboe, William Ludvig, 1828-66, Søofficer - 130
Marie (M. Amélie Francoise Helene), f. 1865, Prinsesse - 131
Marie Elisabeth, Hertuginde af Gottorp, 1610-84 - 131
Marie Sophie Frederikke, 1767-1852, Dronning - 131, 132, 133
Markdanner, Caspar, 1533-1618, til Søgaard - 134, 135
Markman, Carl Josef, 1840-94, Forfatter - 135
Markússon, Bjørn, 1716-91, Lagmand - 135, 136
Marmillod, Jean Rodolphe François, -1786, Ingeniør - 136, 137
Marquardsen, Heinrich, f. 1826, Retslærd og Politiker - 137
Marqvard, Mogens Christian, 1708-86, Præst - 138
v. Marschalck, Johan Frederik, 1618-79, norsk Kansler - 138, 139
v. Marschalck, Levin, -1629, Kansler - 139, 140
Marschall, Andreas, 1783-1842, Pianofortefabrikant - 140
Marselis, Constantin Baron, 1647-99 - 140
Marselis, Gabriel, -1650-, Kjøbmand og Godsejer - 140, 141, 142
Marselis, Leonhard, -1650-, Kjøbmand i Hamborg - 142
Marselis, Selius, 1600-63, Kjøbmand og Postdirektør - 142, 143
Marstrand, Jacob Nicolai, f. 1848, Bagermester - 143, 144
Marstrand, Nicolai Jacob, 1770-1829, Mekaniker - 144, 145
Marstrand, Osvald Julius, 1812-49, Søofficer - 145
Marstrand, Troels Caspar Daniel, 1815-89, Industridrivende - 145
Marstrand, Vilhelm Nicolai, 1810-73, Maler - 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
Marsvin, Ellen, 1572-1649, til Lundegaard og Ellensborg - 155, 156, 157
Marsvin, Jørgen, -1524, til Lind ved, Rigskansler - 157, 158
Marsvin, Jørgen, -1581, til Dybæk, Rigsraad - 158, 159
Marsvin, Otte, 1573-1647, til Dybæk - 159, 160
Martensen, Hans Andersen, 1782-1822, Søfarende, Forfatter - 160
Martensen, Hans Lassen, 1808-84, Biskop - 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173
Martfelt, Christian, 1728-90, Nationaløkonom - 173, 174, 175
Martini, Ferdinand, 1734-94, Kirurg - 175, 176, 177
Martinus de Dacia, f 1304, s. Mogensen, Morten - 177
Martzan, Melchior, -1654, Bogtrykker - 177
Masch, Jacob Mortensen, -1678, Præst, Kobberstikker - 177, 178
Maschmann, Hans Henrik, 1775-1860, Apotheker - 178, 179
Masius, Hector Gotfred, 1653-1709, Theolog - 179, 180, 181, 182
Masius, Heinrich, -1714, Rektor - 182
v. Massau, Christian Albrecht, o. 1690-1752, Amtmand - 183
v. Massenbach, Philip Adam, 1621-1702, Officer - 183, 184
Massmann, Nicolaus Henrich, 1766-1816, Præst - 184
Materna, Anna Cathrine, s. Passow - 185
Mathesius, s. Matthesius - 185
Mathiesen, jvfr. Matthiesen - 185
Mathiesen, Christian, 1807-50, Officer - 185
Mathiesen, Haagen, 1759-1842, Handelsmand - 185, 186, 187
Mathiesen, Hans Lauritz, 1829-84, Handelsgartner - 187
Mathiesen, Lars, 1769-1852, Traktør - 187
Mathilde, s. Mechtilde - 188
Matras, Daniel, 1598-1689, Sprogmand - 188
Mattat, Charles Louis Franciscus, 1791-1852, Handskefabrikant - 188
Matthesius, Henrik, -1681, - Højesteretsassessor - 189
Matthiesen, Jacob, 1602-60, Biskop - 189, 190
Matthiesen, Oscar Adam Otto William, f. 1861, Maler - 190, 191
Matthiesen, Søren, 1653-1740, Regnebogsforfatter - 191, 192
Matthison-Hansen, s. Hansen, Matthisen- - 192
Matthiæ, Christianus, 1584-1655, Theolog - 192, 193
Matthiæ, Georg, 1708-73, Læge - 193
Matzen, Henning, f. 1840, Retslærd og Politiker - 193, 194, 195, 196, 197
Matzen, Matz, f. 1830, Skolemand - 197
Mau, Heinrich August, 1806-50, Theolog - 198
Mau, Jens Christian Edvard Theodor, 1808-85, Præst, Forfatter - 198, 199, 200
Maul, Martin, o. 1654-1727, Officer - 200, 201
Maurenbrecher, Johan Gabriel, 1746-1801, Præst - 201
Mauritius, Caspar, 1615-75, Theolog - 201
Mauritius, Erik, 1598-1668, Vicekansler - 202
Mauritius, Otto, 1637- , Jurist - 202, 203
Mayer, Michael, f 1622, s. Maier (ovfr. S. 67) - 203
Mechlenburg, Alfhilda Theodora Adelheid, f. 1830, Forfatterinde - 203
Mechlenburg, Ezechias Gustav, 1742-1804, Officer - 204
Mechlenburg, Georg Frederik, 1747-1812, Officer - 205
Mechtilde (Mathilde), Dronning, -1288 - 205, 206
Mechtilde, Markgrevinde af Brandenborg, -1300- - 206
Mecklenburg, Vilhelm, 1615-77, Kommissarius - 206, 207
Medelby, Poul Andersen, 1557-1632, Præst - 207
Medelfar, Mads Jensen, 1579-1637, Biskop - 207, 208, 209
Meden, Andreas Peter, 1771-1831, Præst - 209
v. d. Meden, Martin, -1630-, Kancelliembedsmand - 209, 210
Meerfeldt, s. Merfeldt - 210
v. Meerheim (Meerheimb), Hans Vilhelm Friherre, 1620-88, Officer - 210, 211, 212
v. Mehlen, Bernhard, -1521- - 212
van Mehren, August Ferdinand Michael, f. 1822, Orientalist - 213, 214, 215
Mehrn, Peder Nielsen, -1675, Bibliothekar - 215, 216
Meibom, Marcus, 1621-o. 1710, Bibliothekar, Polyhistor - 216, 217, 218
Mejborg, Reinhold Frederik Severin, f. 1845, kulturhistorisk Forfatter - 218
Meidell, Frederik Vilhelm Berg, f. 1833, Officer og historisk Forfatter - 218, 219
Meier, jvfr. Meiger og Meyer - 219
Meier, Albert, 1528-1603, Præst, Naturgransker - 219, 220
Meier, Bernt, 1571 - 1634, Præst og Forfatter - 220
Meier, Detlev, 1582 - 1653, Præst - 220, 221
Meier, Frederik Julius, f. 1835, Kunsthistoriker - 221, 222
Meier, Frederik Nicolai, f. 1849, Præst - 222
Meier, Habacuc, - 1630, Præst - 222, 223
Meier, Hans (ell. Johan), -o. 1660, Skolemand, Latindigter og Runolog - 223
Meier, Herman, 1631-85, Krigssekretær - 223, 224, 225, 226
Meier, Ivar Nielsen, f. 1806, Præst og Skolemand - 226
Meier, Johan Herman, 1726-1804, Forfatter - 226, 227
Mejer, Johannes, 1606-74, Kartograf - 227, 228, 229
Meier, Reinholt, 1634-1701, Krigsdeputeret - 229
Meier, Theodor, -1727, Musiker - 230
Meiercrone, s. Meyercrone - 230
Meiger, Johan, -1561, Præst - 230, 231
Meiger, Samuel, o. 1532-o. 1611, Præst, Forfatter - 231
Mejländer, Johan Georg, 1751-1824, Officer - 231, 232
Meinert, Andreas Evald, f. 1821, Præst, Forfatter - 232, 233
Meinert, Frederik Vilhelm August, f. 1833, Entomolog - 233
Meinert, Nicolai Jonathan, 1791-1877, Grosserer, Politiker - 233, 234
Meinstrup, Anne, o. 1475-1535 - 234, 235, 236
Meinstrup, Henning, -1375-, Rigsraad - 236
Meinstrup, Henrik, -1497, Landsdommer og Rigsraad - 236, 237
Meisling, Simon Sørensen, 1787-1856, Skolemand, Oversætter - 237
Meissenheim, Hans, f o. 1515, s. Bogbinder (II, 466) - 238
Meitzner, Balthazar, -1718, Officer - 238, 239
Melbye, Anton Christian Cornelius, f. 1861, Forfatter - 239
Melbye, Daniel Herman Anton, 1818-75, Sømaler - 239, 240, 241
Melbye, Knud Frederik Vilhelm Hannibal, 1824-82, Sømaler - 241, 242, 243
Melbye, Mads, 1817-79, Præst - 243
Melbye, Thor, 1744-1829, Præst, Forfatter - 244
Melchior de Germania, 1523, s. Colditz (IV, 49) - 244
Melchior, Hans Bøchman, 1773-1831, Skolemand og zoologisk Forfatter - 244, 245
Melchior, Moritz Gerson, 1816-84, Handelsmand - 245, 246, 247
Melchior, Moses, f. 1825, Handelsmand - 247, 248
Melchior, Nathan Gerson, 1811-72, Læge - 248, 249
Meldahl, Carl Eduard, f. 1835, Officer - 249, 250
Meldahl, Ferdinand, f. 1827, Arkitekt - 250, 251, 252, 253
Meldahl, Henrich Joachim, 1776-1840, Jærnstøber - 253
Meldahl, Thomas Hammond, o. 1742-1791, Amtmand - 253
Meldal, Julius Sophus, f. 1827, Søofficer - 254, 255
Meldgaard, Anders Jensen, 1844-93, Forfatter - 255
Meldrum, Thomas, -1693, Officer - 255
Meller, Johannes Christensen, -1724, Stadshauptmand, Magistratspræsident - 256, 257
Melsteð, Páll, 1791-1861, Amtmand - 257
Melsteð, Páll, f. 1812, historisk Forfatter - 257, 258
Meltzer, Frederik, 1779-1855, norsk Politiker - 258, 259
Meng, Niels Hansen, -1676, Magistratspræsident - 259, 260
Mengel, Christian Gottlob, -1769, Boghandler - 260
Mengs, Ismael Israel, 1690-1765, Maler - 260
Mensinga, Johannes Aletta Marinus, f. 1809, Præst - 260, 261
Mercker, Frederik, -1716, Overkrigskommissær - 261
v. Merfeldt, Gert, -1587, Bøsse- og Klokkestøber - 261, 262
v. Merfeldt, Gert, 1548-99, Handelsmand, Legatstifter - 262
du Mesnil, Fraiçois Poisson Marquis, -1697, Officer - 262, 263
Metzner v. Salhausen, Leonhard, 1571-1629, Kancelliembedsmand og Professor - 263, 264
Meursius, Johannes, 1579-1639, Filolog og Historiker - 264, 265, 266, 267
Meybusch, Anton, o. 1645-1702, Medaillør - 267
Meyer, jvfr. Meier - 268
Meyer, Albert, f. 1839, Sanger og Sanglærer - 268, 269
Meyer, Axel Julius Octav, f. 1846, Voxdugfabrikant - 269
Meyer, Bendix, -1721, Officer, Diplomat - 270
Meyer, Christian Adolph, 1803-78, Højesteretsassessor - 271
Meyer, David Amsel, 1753-1813, Handels- og Finansmand - 271, 272, 273, 274, 275
Meyer, Deodatus Fredericus Sextus, f. 1834, Officer, Brandinspektør - 275, 276, 277
Meyer, Edvard, 1813-80, Journalist - 277, 278
Meyer, Elias, 1763-1809, Maler - 278, 279
Meyer, Emil Georg, f. 1856, Voxdugfabrikant - 279
Meyer, Emil Laurids, f. 1856, Nationaløkonom - 279, 280
Meyer, Ernst, 1797-1861, Genremaler - 280, 281, 282, 283
Meyer, Ernst Heinrich August, 1802-50, Officer - 283, 284
Meyer, Frederik Marquard, 1769-1834, Præst - 284
Meyer, Fritz, 1806-77, Industridrivende - 284
Meyer, Fritz, 1817-91, Højesteretsassessor - 285
Meyer, Hans Wilhelm, 1824-95, Læge - 286, 287, 288, 289
Meyer, Hildebrandt, 1722-85, Borgmester, historisk Samler - 289, 290
Meyer, Jacob Frederik, f. 1849, Ingeniør - 290, 291
Meyer, Johan, f. 1848, Forfatter - 291
Meyer, Johan Anton, 1799-1875, Søofficer - 291
Meyer, Johann Heinrich Elias, 1766-1839, Rentekammerdeputeret, Mathematiker - 292, 293, 294
Meyer, Jørgen Ernst, 1802-73, Voxdugfabrikant - 294
Meyer, Knud Adolf (Andreas), 1753-1835, Officer - 294
Meyer, Leopold, f. 1852, Læge - 295, 296
Meyer, Ludvig Beatus, 1780-1854, Lexikograf - 296
Meyer, Ove Gjerløw, 1742-90, Lagmand - 296
Meyer, Peder Krog, 1780-1819, Biskop - 297, 298, 299
Meyer, Peder Mandrup, f. 1841, Orgelspiller - 299
Krog-Meyer, Hans Wexels, 1805-83, Præst - 299, 300
Meyercrone, Henning, 1645-1707, Diplomat - 300, 301, 302
Meyn, Peter, 1749-1808, Arkitekt - 302, 303
de Meza, Christian Jacob Theophilus, 1756-1844, Læge - 303, 304
de Meza, Christian Julius, 1792-1865, Officer - 304, 305, 306, 307, 308, 309
de Meza, Christian Julius Frederik, 1727-1800, Læge - 309, 310
Miani, Hieronimo, -1740-, Maler - 310
Michael, s. Mikkel - 310
Michaelis, Gregorius, 1625-86, Superintendent - 310, 311
Michaelis, Sophus August Berthel, f. 1865, Forfatter - 311
Michaelsen, Christian Ditlev, 1728-1803, Officer - 311
Michaelsen, Gustav Joachim, 1764-1847, Officer - 312
Michaelsen, Joseph, f. 1826, Postembedsmand og politisk Forfatter - 312, 313
Michelbecker, Gysbert Wigand, 1636-92, Handelsmand - 313
Michelet, Jørgen, 1742-1818, Officer - 314
Michelsen, jvfr. Mikkelsen - 314
Michelsen, Andreas Ludvig Jakob, 1801-81, Historiker og Politiker - 314, 315
Michelsen, Carl, f. 1853, Guldsmed - 316, 317
Michelsen, Conrad Anton, 1804-62, Skolemand og Landøkonom - 317, 318
Michelsen, Gustav, 1800-46, Veterinær - 318, 319
Michelsen, Ove Wilhelm, 1800-80, Søofficer, Marineminister - 319, 320, 321
Middelboe, Bernhard Ulrich, 1768-1825, Søofficer - 321
Middelboe, Christian Giørtz, f. 1852, Søofficer, Forfatter - 321, 322
Middelboe, Stephan, 1730-1811, Biskop - 322
Middelboe, Stephan, 1802-56, Søofficer - 322, 323
Middelfart, Mads Jensen, f 1637, s. Medelfar (ovfr. S. 207) - 323
Middelthon, Henrik Bryssel, 1741-87, Forfatter - 323
Midelfart, Hans Christian Ulrik, 1772-1823, Præst - 323, 324
Mikkel (Nielsen ell. Klausen, Michael Nicolai), -1492-, Digter - 324, 325
Mikkelsen, jvfr. Michelsen - 325
Mikkelsen, Aksel, f. 1849, Sløjdskolemand - 325, 326
Mikkelsen, Anders, -1615, s. Kolding (IX, 357) - 326
Mikkelsen, Christoffer, -1556, religiøs Sværmer - 326
Mikkelsen, Hans, -1532, Borgmester, Christian II's Raad - 326, 327, 328, 329
Mikkelsen, Hans, -1601, Skolemand - 329
Mikkelsen, Hans, 1578-1651, Biskop - 330, 331, 332
Mikkelsen, Henrik, 1580-1646, Præst - 332, 333
Mikkelsen, Jacob, 1577-1644, Borgmester - 333
Mikkelsen, Jens, -1388, Biskop - 333, 334
Mikkelsen, Knud, -1460-, Biskop - 334, 335
Mikkelsen, Kristian Mathias, f. 1845, Filolog og Skolemand - 335, 336
Mikkelsen, Søren Rasmussen, 1790-1843, Bonde - 336
Milan, Gabriel, o. 1631-1689, Gouvernør paa St. Thomas - 337, 338
Milling, Rasmus Pedersen, 1811-73, Politiker - 338
Milo, Carl Christian, f. 1851, Boghandler og Bogtrykkeriejer - 338, 339
Milo, Friderich Wilhelm, 1759-1844, Boghandler - 339
Miltzow, Gert Henriksen, 1629-88, Præst, historisk Forfatter - 339
Mitchel, Andrew, -1800-, Mekaniker - 340, 341
Modeweg, Johan Carl, 1782-1849, Klædefabrikant - 341
Moe, Carl Julius, f. 1848, Præst - 341, 342
Mogens, s. Magnus - 342
Mogensen, Hans, 1525-95, Biskop - 342, 343
Mogensen, Morten (Martinus de Dacia), -1304, Theolog og kongl. Kansler - 343
Mogensen, Svend, -1547, Klosterprovst - 344
Mohr, Nicolai, 1742-90, Natur- og Sprogkyndig - 344, 345
Molbech, Christian, 1783-1857, Historiker, Litterærhistoriker, Sprogmand - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357
Molbech, Christian Knud Frederik, 1821-88, Digter - 357, 358, 359, 360, 361, 362
Molberg, Christian Gran, o. 1730-99, Avditør, Forfatter - 362
Moldenhauer, Peter Wilhelm, 1800-64, Legatstifter - 362, 363
Moldenhawer, Daniel Gotthilf, Bibliothekar, Theolog, 1753(?)-1823 - 363, 364, 365, 366, 367, 368
Moldenhawer, Johannes, f. 1829, Abnormskolemand - 368, 369
Moldenit, Johannes, 1593-1653, Præst - 369
Moller, Johannes, 1661-1725, Skolemand, Litteraturhistoriker - 369, 370, 371, 372
Moller, Olaus Henrik, 1715-96, Skolemand og Personalhistoriker - 372, 373, 374
Mollerup, Arthur William Julius, f. 1846, Historiker - 374, 375
Mollerup, Herman Andreas, 1798-1886, Højesteretsassessor - 375, 376
Mols, Niels Pedersen, f. 1859, Dyr- og Landskabsmaler - 376, 377
Moltesen, Laust Jevsen, f. 1865, Kirkehistoriker - 377
Moltke, Adam Ferdinand Gottlob Greve, 1748-1820, Søofficer - 377, 378
Moltke, Adam Frederik, 1821-86, Amtmand - 378, 379
Moltke, Adam Friedrich Adamson Greve, 1816-85, Regeringspræsident - 379, 380
Moltke, Adam Gottlob Greve, 1710-92, Hofmand og Statsmand - 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389
Moltke, Adam Gottlob Ditlev Greve, 1765-1843, Godsejer, Forfatter - 389, 390
Moltke, Adam Ludvig, 1743-1810, Officer - 390, 391, 392, 393
Moltke, Adam Ludvig Joachim, 1805-72, Oversætter - 393
Moltke, Adam Wilhelm Greve, 1785-1864, Statsmand - 393, 394, 395, 396
Moltke, Adolph Erdmann Bernhard Wilhelm, 1804-71, Administrator - 396, 397
Moltke, Andreas Georg Adam, 1780-1846, Officer - 397
Moltke, Anton Carl Frederik, 1784-1863, Officer - 398, 399
Moltke, Anton Henrik, 1734-92, Gehejmeraad - 399, 400
Moltke, Carl Greve, 1798-1866, Statsmand - 400, 401, 402, 403, 404
Moltke, Carl Emil Greve, 1773-1858, Diplomat - 404, 405
Moltke, Casper Gottlob, 1668-1728, Amtmand - 405
Moltke, Caspar Herman Gottlob Greve, 1738-1800, Officer - 405, 406
Moltke, Christian Carl Henrik Greve, f. 1833, Politiker - 406, 407
Moltke, Christian Frederik Greve, 1736-71, Gehejmeraad - 407, 408
Moltke, Christian Magnus Frederik Greve, 1741-1813, Officer - 408
Moltke, Conrad (Cort), -1380-, Rigsraad - 409, 410
Moltke, Ehrenreich Christopher Ludvig Greve, 1790- 1864, Diplomat - 410, 411
Moltke, Evert, -o. 1380, Marsk - 411, 412
Moltke, Fikke, -o. 1371 - 412
Moltke, Frederik, 1754-1836, Statsminister - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
Moltke, Frederik Georg Julius Greve, 1825-75, Minister - 419, 420
Moltke, Frederik Ludvig Greve, 1745-1824, Gehejmeraad - 420, 421
Moltke, Frederik Philip Victor, 1768-1845, Officer - 421, 422
Moltke, Gebhard, f 1851, s. Moltke-Hvitfeldt - 422
Moltke(?), Jacob, -1396(?), Biskop i Viborg - 422
Moltke, Joachim, -1664, Boghandler og Avisudgiver - 422, 423
Moltke, Joachim Christoph, 1699-1781, Diplomat - 423
Moltke, Joachim Godske Greve, 1746-1818, Statsminister - 424, 425, 426, 427, 428, 429
Moltke, Magnus Greve, 1783-1864, Overretsraad - 429, 430
Moltke, Magnus Theodor Greve, 1806-60, Godsejer - 430
Moltke, Otto Joachim Greve, 1770-1853, Statsmand - 430, 431, 432
Moltke, Werner Jasper Andreas, 1755 - 1^35> Overpræsident - 433
Moltke-Hvitfeldt, Adam Gottlob Greve, 1798-1876, Gehejmeraad - 433, 434
Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Greve, 1764-1851, Gehejmeraad - 434
Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon Greve, 1829-96, Diplomat - 435, 436
v. Moltzahn (Maltzahn), Johan Lotharius Friederich, 1719-56, Diplomat - 437
Momme, Hans Bagger, 1792-1827, Brygger - 437
Momme, Ole Peter, f. 1854, Arkitekt - 438
Mommsen, Christian Matthias Theodor, f. 1817, klassisk Oldtidsgransker - 438, 439, 440
Mommsen, Friedrich, 1818-92, Retslærd - 440
Mommsen, Karl Johannes Tycho, f. 1819, Filolog - 440, 441
Momsen, Hans, 1735-1811, Landsbytekniker og Mathematiker - 441, 442
Momsen, Johan Frederik, f. 1813, Hededyrker - 442
Monasteriensis, Johannes, -1563, s. Spithof - 442
Monies, David, 1812-94, Portræt- og Genremaler - 442, 443, 444
Monod, Jean, 1765-1836, Præst - 444
Monrad, Christian Ferdinand, 1815-89, Skolemand - 444, 445
Monrad, David, 1763-1847, Generalpostdirektør - 445, 446
Monrad, Ditlev Gothard, 1811-87, Biskop, Politiker - 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461
Monrad, Erik, 1607-50, Biskop - 461, 462
Monrad, Frederik, 1702-58, Præst - 462
Monrad, Georg Herman, 1794-1876, Generaldecisor - 462, 463
Monrad, Hans Christian, 1780-1825, Præst - 463
Monrad, Hans Diderik, 1737-93, Generalkrigskommissær - 463, 464
Monrad, Johan, 1638(?)-1709, Landkommissær, Godsejer, Memoireforfatter - 464, 465, 466
Monrad, Jørgen Herman, f. 1848, Præst - 466
Monrad, Peter Johan, 1758-1834, Kancellideputeret - 467
Monrad, Søren, 1744-98, Skolemand - 467, 468
de Montaigu, René Magnon, 1661-1737, Skuespildirektør - 468, 469, 470
Moreli, Cathrine Amalie, s. Gj eistrup (VI, 42) - 470
Moreli, Gerhard Heinrich Matthias, 1710-71, Malerihandler - 470
Moresco, Jacob Heinrich, f. 1828, Handelsmand - 470
Morgan, Charles, 1575(?)-1642, Officer - 471
Morgenstierne, s. v. Munthe af Morgenstierne - 471
Moritz, Johan Caspar, 1765-1821, Kansler - 471, 472
Morsing, Christen Mortensen, -1554, Professor - 472
Morsing, Christiern Thorkelsen, 1485-1560, Professor - 472, 473, 474
Morsing, Elias Olsen, -o. 1590, Astronom - 474
Morsing, Peder Jensen, -1658, Bogtrykker - 474
Morsing, Peder Jensen, 1623-78, Søofficer - 475, 476
Mortensen, Claus, s. Tøndebinder - 476
Mortensen, Hans, f. 1825, Botaniker - 476, 477
Mortensen, Jens, -1595, Rektor og Præst - 477
Mortensen, Laurits Carl Nikolaj, f. 1861, Billedhugger og Maler - 477
Mortensen, Niels Carl Wilhelm, 1832-93, Musiklærer - 477, 478
Mortensen, Oluf, -1485, s. Baden (I, 406) - 478
Morthorst, Johanne Elisabeth, s. Dahlén (IV, 143) - 478
Mortimer, Walter, -1517-, Skolemand, Humanist - 478
Morville, Niels, 1743-1812, Landmaaler - 478, 479
Morville, Niels Georg Christian, f. 1817, Hededyrker - 479, 480
Moses, Gedalia, 1753-1844, jødisk Theolog - 480
Mossin, Hans, i678(?)-1755, Præst - 480, 481
Mossin, Hans, 1716-93, Præst - 481, 482, 483
Mossin, Hans, 1765-1831, Søofficer - 483
Moth, Johan, 1574-1642, Skolemand og Præst - 483, 484
Moth, Johan, 1639-1705, Arkivar - 484, 485
Moth, Matthias, o. 1647-1719, Oversekretær, Lexikograf - 485, 486, 487, 488
Moth, Poul, o. 1601-1670, Læge - 488, 489
Moth, Rudolph, 1642-75, Vicebiskop - 489, 490
Moth, Sophie Amalie, 1654-1719, Christian V's Frille - 490
Motzfeldt, Frederik, 1779-1848, norsk Højesteretsassessor - 490, 491
Motzfeldt, Peter, 1777-1854, norsk Statsmand - 491, 492, 493, 494
Mourier, Charles Ferdinand Leonard, 1800-80, Højesteretsjustitiarius og Politiker - 494, 495, 496, 497
Mourier, Ferdinand Louis, 1754-1831, Præst - 497
Mourier, Konrad Emil, 1795-1865, Søofficer - 498, 499
Mourier, Paul Pierre Ferdinand, f. 1837, Højesteretsassessor - 499, 500
Mourier-Petersen, s. Petersen - 500
Mouritsen, Isak, -1585, Latindigter, Rektor - 500
Movat, Axel, -1661, til Hovland, Admiral - 500, 501
Muhle, Heinrich, 1666-1733, Superintendent - 501, 502
Mule, Carl Lauritz Emil, f. 1818, Præst - 502
Mule, Caspar, -1581, Prælat - 502, 503
Mule, Erik, 1669-1751, Professor - 503
Mule, Hans, -1524, Biskop - 503, 504
Mule, Hans, 1605-69, Assessor - 504, 505
Mule, Hans Mikkelsen, 1650-1712, Læge - 505
Mule, Jens, 1564-1633, Læge - 506
Mule, Ulrik Christian, 1775-1860, Præst, historisk Forfatter - 506
Mumme, Christoffer, 1676-1737, Biskop - 506
Mumme, Hans Peter Theodor, 1801-85, historisk Forfatter - 507, 508
Munch, Hans, 1654-1712, Biskop - 508
Munch, Johan Storm, 1778-1832, Biskop - 509
Munck, Frederik Vilhelm, f. 1833, Præst - 511
Mund, Peder, -o. 1608, til Sandbygaard - 511
Mund, Pros, -1644, Admiral - 511, 512, 513
Mundt, Carl Emil, 1802-73, Mathematiker - 513, 514
Mundt, Just Henrik, 1782 - 1859, Borgmester - 514
Munk, Christen, - 1579, til Taabdrup - 514, 515
Munk, Christen, -1612, til Gjessinggaard - 515
Munk, Ebbe, 1551-1622, til Fjellebro - 516, 517
Munk, Erik (Nielsen), -1594 - 517, 518, 519
Munk, Hans, f 1712, s. Munch (ovfr. S. 508) - 519
Munk, Hans, 1770-1848, Læge - 519, 520
Munk, Ide, -1586 - 520, 521
Munk, Iver, -1539, Biskop - 521, 522, 523
Munk, Jens, 1579-1628, Ishavsfarer - 523, 524, 525
Munk, Jørgen, -1577 - 525
Munk, Kirstine, 1598-1658, Christian IV's Hustru - 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531
Munk, Laurids, -1702, Officer - 531
Munk, Ludvig, 1537-1602, til Nørlund - 532, 533
Munk, Mogens, -1410, Rigsraad - 533
Munk, Mogens, -1558, til Volstrup, Landsdommer, Rigsraad - 534, 535, 536
Munk, Niels Jensen, -o. 1365, Kansler - 536
Munk, Oluf, -1569, Biskop, Rigsraad - 536, 537, 538
Munk, Palne Jensen, -o. 1365, Marsk - 538, 539
Munk, Peder, -1340-, (...) sig til Holbækgaard i Jylland - 539
Munk, Peder, 1534-1623, til Estvadgaard, Rigsmarsk - 539, 540, 541, 542
Munthe, Caspar Frederik, 1704-63, Filolog - 542, 543
Munthe, Eiler Christopher Kaasbøll, 1759-1814, Skolemand - 543, 544
Munthe, Ludvig Hansen, 1593-1649, Biskop - 544, 545
v. Munthe af Morgenstierne, Bredo, 1701-57, Kollegiekommitteret - 545
v. Munthe af Morgenstierne, Bredo Henrik, 1774-1835, Jurist - 545, 546, 547
v. Munthe af Morgenstierne, Caspar Wilhelm, 1744-1811, Officer og Stiftamtmand - 547, 548
v. Munthe af Morgenstierne, Otto Christopher, 1735-1809, Generalitets- og Kommissariatsdeputeret - 548, 549
v. Munthe af Morgenstierne, Otto Ludvig, 1792-1848, Officer - 549, 550
Mushardt, Christian Eberhardt, -1732, Officer - 550
Musted, Jens, 1731-98, Skuespiller - 550, 551
Muus, Anders, -o. 1533, Biskop - 551, 552, 553
Muus, Carl Augustin Høffding, 1796-1885, romersk-katholsk Konvertit - 553
Muus, Christian, 1656-1717, Biskop - 554, 555
Muus, Jep, -1394 - 555, 556
Muus, Niels Jacobsen, 1660-1724, Præst - 556, 557
Muus, Oskar Hakon Valdemar Bruun, f. 1847, Handelsmand - 557
Muusmann, Carl Quistgaard, f. 1863, Forfatter - 558
Muxoll, Frederik Georg Christian, 1804-80, Søofficer - 558, 559
Mygge, Laurits Johannes, f. 1850, Læge - 559
Mygind, Frands, o. 1710-1789, Botaniker - 559, 560
Mygind, Holger Peter Theodor, f. 1855, Læge - 560, 561
Mygind, Samuel, 1784-1817, Landskabsmaler - 561
v. Mühlenfels, Balthazar Frederik, -1807, Generalgouvernør i Vestindien - 561, 562
Myhlenphort, Caspar Frederik, 1659-1737, Officer - 562
Mülertz, Anders Faaborg, 1788-1844, Rektor - 562, 563
Mylius, Johan Caspar, 1776-1852, Godsejer - 563, 564
Mylius, Peder Benzon, o. 1689-1745, Landsdommer, historisk Forfatter - 564
v. Müllen, Lauritz Michael, 1800-78, Officer og Politiker - 564, 565
Müller, jvfr. Møller - 565
Müller, Adam August, 1811-44, Historiemaler - 565, 566, 567
Müller, Adam Gottlob, 1769-1833, Højesteretsassessor - 567
Müller, Carl Ludvig, 1809-91, Numismatiker og Arkæolog - 568, 569, 570, 571, 572
Müller, Carl Philip Friedemann Maximilian, 1808-84, Officer - 572, 573, 574
Müller, Caroline Frederikke, s. Walter - 574
Müller, Christian, 1638-1720, Amtmand - 574, 575
Müller, Christian Andreas, 1783-1877, Stempelskærer - 575
Müller, Christian Frederik, 1744-1814, Kobberstikker - 575
Müller, Christian Rudolph, 1651-1712, Biskop - 575, 576
Müller, Frantz Heinrich, 1732-1820, Kemiker, Apotheker og Porcellænsfabrikant - 576, 577, 578
Müller, Frederik Adam, 1725-95, Kobberstiksamler - 578
Müller, Frederik Gotthold, 1795-1882, Officer - 578, 579, 580
Müller, Georg Heinrich Waldemar, 1762-1834, Lexikograf - 580
Müller, Hans Christian Diderik, f. 1835, Præst, Politiker og Forfatter - 580, 581
Müller, Heinrich, 1759-1814, Theolog - 581, 582
Müller, Henrik, 1609-92, Rentemester - 582, 583, 584, 585, 586
Müller, Henrik, 1635-1717, Amtmand - 586, 587
Müller, Jens, 1711-73, Præst - 587
Müller, Jochum Nicolai, 1775-1848, Søofficer - 587, 588
Müller, Johan, 1605-72, Retslærd, Professor og Borgmester - 588, 589
Müller, Johan Conrad, 1789-1869, Læge - 589, 590
Müller, Johan Gottlieb, 1785-1866, Forstmand - 590, 591
Müller, Johannes, 1758 - 1825, Læge - 591
Müller, Ludvig Christian, 1806 - 51, Præst og Seminarieforstander - 591, 592, 593
Müller, Marcus, 1681-1731, Biskop - 593, 594
Müller, Niels Viborg, f. 1823, Skolemand - 594
Müller, Otto Frederik, 1730-84, Naturforsker - 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600
Müller, Otto Frederik, 1807-82, Højesteretsassessor - 600, 601
Müller, Peter Conrad, f. 1830, Højesteretsassessor - 601, 602
Müller, Peter Erasmus, 1776-1834, Biskop, Historiker, Sprogmand - 602, 603, 604, 605, 606
Müller, Selio, 1669-1750, Amtmand - 607, 608, 609, 610
Müller, Sigurd Hjorth, f. 1844, Forfatter - 610, 611
Müller, Sophus Otto, f. 1846, Arkæolog - 611, 612
Müller, Tage Christian, 1780-1849, Biskop - 612, 613, 614
Müller, Tilemann, 1770-1829, Forfatter - 614
Müller, Wilhelm Andreas, 1733-1816, Miniaturmaler - 614, 615
Lange-Müller, Peter Erasmus, f. 1850, Komponist - 615, 616, 617, 618
Paludan-Müller, Bernhard Lucian, f. 1845, Præst - 618
Paludan-Müller, Caspar Peter, 1805-82, Historiker - 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
Paludan-Müller, Frederik, 1809-76, Digter - 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637
Paludan-Müllerr, Jens, 1771-1845, Biskop - 637, 638
Paludan-Müllerr, Jens, f. 1813, Præst og theologisk Forfatter - 638, 639, 640
Paludan-Müller, Jens, 1836-64, Historiker - 640, 641
Paludan-Müller, Johannes Nathanael, f. 1853, Forfatter, Præst - 641
Müllner, Wolfgang (eller Wolf) Jacob, 1701-79, Kirurg - 641, 642, 643
    

Rettelser


Rettelser. I. Bind - 644
Rettelser. II. Bind - 644
Rettelser. III. Bind - 644

Project Runeberg, Tue Dec 11 21:19:09 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/dbl/11/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free