- Project Runeberg -  Dansk biografisk Lexikon /
XVII. Bind. Svend Tveskjæg - Tøxen

(1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

DANSK
BIOGRAFISK LEXIKON
,

tillige omfattende
Norge for Tidsrummet 1537-1814.

Udgivet
af
C. F. Bricka.

XVII. BIND
Svend Tveskjæg - Tøxen.

Kjøbenhavn.
Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn).
Græbes Bogtrykkeri.
1903.


Efter Rigsarkivar C. F. Brickas Død den 23. Avgust 1903 er Slutningen af dette Bind (Ark 26-40) udgivet ved Arkivsekretær L. Laursen og Professor Joh. Steenstrup.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är sjuttonde bandet av nitton. Se vårt förord till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside, titelbladets bagside

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og indhold - titelside, titelbladets bagside
    

S


Svend Tveskjæg (Tjugeskjæg), -1014, Konge i Danmark og England - 1, 2, 3
Svend Estridsen, o. 1018-1076, Konge - 3, 4, 5
Svend Grade, o. 1125-1157, Konge - 5, 6, 7
Svend Alfifasen, o. 1015- o. 1036, Konge i Norge - 7, 8
Svend (Svendsen), -1097, Kongesøn, Korsfarer - 8, 9
Svend (Svendsen), -1104, Kongesøn - 9
Svend Nordmand («Norbagge»), -1088, Biskop i Roskilde - 9
Svend, -o. 1153, Biskop i Viborg - 10
Svend, -1191, Biskop i Aarhus - 10, 11
Svend, -1340-, Biskop af Aarhus - 11, 12
Svendsen, Anders, f. 1843, Landøkonom - 12, 13
Svendsen, Carl Plum Anton, f. 1846, Violinist - 13
Svendsen, Christen, f. 1847, Generalpostdirektør - 13, 14
Svendsen, Christiern, -o. 1140, Høvding - 14, 15
Svendsen, Eskil, -o. 1153, Pilegrim - 15
Svendsen, Hans Jørgen Marius, 1816-72, Præst og Seminarieforstander - 15, 16
Svendsen, Johan Severin, f. 1840, Komponist og Kapelmester - 16, 17
Svendsen, Rasmus, o. 1590-1645, Præst - 18
Svenningsen, Cleophas, 1801-53, Skolemand - 18, 19
Sverdrup, Bernt, 1734-1809, Præst - 19, 20
Sverdrup, Georg, 1770-1850, Filolog, Politiker - 20, 21, 22, 23
Sverdrup, Jacob Liv Borch, 1775-1841, Landøkonom - 23, 24
Svitzer, Claus Eriksen, 1692-1767, Godsejer - 24
Svitzer, Emil Zeuthen, 1805-86, Bjærgningsentreprenør - 25
Svitzer, Erik, 1792-1866, Læge, Anatom - 25, 26
Syberg, Christian Fritz (egentlig Frederik) Vilhelm Heinrich, f. 1862, Maler - 26, 27
Sylow, Nicolaj Christian Herholdt, f. 1849, Jurist. - 27, 28
Syv, Peder Pedersen, 1631-1702, Sprogmand - 28, 29, 30, 31, 32
Sæmundsson, Tomas, 1807-41, Præst, Forfatter - 32, 33
Søderberg, Hakon Charles Edvard, f. 1869, Forfatter - 33, 34
Sødring, Frederik Hansen, 1809-62, Landskabsmaler, Legatstifter - 34, 35
Sødring, Julie Weber, 1823-94, Skuespillerinde - 35, 36, 37, 38, 39, 40
Søeborg, Carl, 1775-1852, Forfatter - 40
Søeborg, Peter, 1747-1818, Astronom - 40, 41
Søegaard, Peter Casper, -1803, Industridrivende - 41
v. Søhlenthal, Georg Wilhelm Rigsfriherre, 1698-1768, Gehejmeraad - 41, 42
v. Søhlenthal, Henrik Frederik Rigsfriherre, 1685-1752, Diplomat - 42, 43
Sølling, Peder Norden, 1758 - 1827, Søofficer - 43, 44, 45
Søltoft, Carl, f. 1837, Officer - 45, 46
Solvason, Sveinn, o. 1720-1782, juridisk Forfatter - 46, 47
Sønnichsen, Søren, 1765 - 1826, Musikhandler - 47
Sørensen, Anders Herman Vilhelm, f. 1840, Præst - 47, 48
Sørensen, Axel, f. 1851, Forfatter - 48, 49
Sørensen, Carl Frederik, 1818-79, Marinemaler - 49, 50, 51
Sørensen, Carl Theodor, f. 1824, Officer og historisk Forfatter - 51, 52
Sørensen, Christian, 1818-61, Typograf og Opfinder - 52, 53, 54
Sørensen, Enevold, f. 1850, Bladredaktør, Minister - 54, 55
Sørensen, Hans, 1829-1901, Veterinær - 55, 56
Sørensen, Hans, 1831-1903, Præst - 56, 57
Sørensen, Hans Sophus, f. 1856, Skolemand - 57
Sørensen, Jens, 1646-1723, Søkortdirektør - 57, 58
Sørensen, Joseph Christian, 1796-1861, Præst - 59
Sørensen, Lauritz Severin, 1826-89, Præst - 59, 60
Sørensen, Mads, 1809-93, Strandfoged og Forbjærger - 60
Sørensen, Peder, 1542-1602, Læge - 60, 61, 62, 63
Sørensen, Peder, 1818- , opvakt Lægmand - 63
Sørensen, Rasmus Møller, 1799-1865, Skolemand, Lægprædikant og Politiker - 63, 64, 65
Sørensen, Severin Theodor Emilius, 1825-67, Arkitekt - 65
Sørensen, Søren, -1580-, Præst - 65, 66
Sørensen, Søren, 1801-92, Skolemand - 66
Sørensen, Søren, 1848-1902, Orientalist - 66, 67
Sørensen, Søren Anton, 1840-96, Officer, Historiker, Skakspiller - 67, 68, 69
Sørensen, Søren Henrik Theodor, f. 1849, Præst - 69, 70
Sørensen, Søren Kristjan, 1856 - 94, Forfatter - 70
Sørensen, Søren Peter Lauritz, f. 1868, Kemiker - 70, 71
Sørensen, Søren Thorvald, f. 1849, Læge - 71, 72
Sørensen, Theodor, f. 1839, Læge, Socialstatistiker - 72
Sørensen, William Emil, f. 1848, Zoolog - 73
Sørenssen, Christian, 1765-1845, Biskop - 74, 75
Sørenssen, Niels Berner, 1774-1857, Læge - 75, 76
Søtoft, Nicolai Bierfreund, 1790-1844, Forfatter - 76, 77, 78
    

T


Tadey, Karl Christian, 1802-41, Skolemand - 79, 80
Tagesen, Iver, -1263(?), var Marsk hos Kong Abel - 80
Tanch, Peter Matthias, 1689-1747, Præst - 80, 81
Tancke, Martin, -1650-, Diplomat - 81
Tang, Andreas Evald Meinert, 1803-68, Godsejer og Politiker - 81, 82, 83
Tang, Christian Noe, 1801-86, Justitiarius - 83
Tang, Jeppe Tang Andersen, f. 1828, Skolemand - 83, 84
Tank, Carsten, 1760-1832, norsk Statsraad - 84, 85
Tast, Herman, 1490-1551, evangelisk Reformator og Superintendent - 86, 87, 88, 89, 90
Tauber, Emmanuel, 1776 - 1847, Skolemand, Personalhistoriker - 90, 91
Tauber, Erich Gjørup, 1782-1854, Skolemand - 91, 92
Tauber, Johan Henrik, 1743-1816, Skolemand - 92, 93, 94, 95
Tauber, Johannes Henrik Georg, 1827-92, Bladredaktør og Politiker - 96, 97
Tauber, Peter August Møller, 1832-92, Zoolog - 97, 98
Taulov, Bertel, 1682-1738, Præst - 98, 99
Taulov, Jørgen Bertelsen, 1606-80, Professor - 99
Tausan, Christian Madsen, -1680, Biskop - 99, 100
Tausen, Hans, 1494-1561, evangelisk Reformator og Biskop - 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Tegner, Hans Christian Harald, f. 1853, Illustrator - 115
Tegner, Isac Wilhelm, 1815-93, Lithograf - 116
Tegner, Isac Vilhelm, f. 1832, Ingeniør og Jærnbanedirektør - 116, 117
Tegner, Peter Wilhelm, 1798-1857, Søofficer - 117
Teilmann, Andreas, 1812-69, Genealog - 118, 119
Teilmann, Andreas Charles, 1723-90, Godsejer, økonomisk Forfatter - 119, 120
Teilmann, Andreas Charles, 1786-1852, zoologisk Dilettant - 120
Teilman, Christian, 1743-1821, Præst - 121
Teilmann, Christian Hansen, 1689-1749, Amtmand, Godsejer - 121, 122
Teisen, Niels Carl Gustav, f. 1851, religionsfilosofisk Forfatter - 122
Teller, Carl Philip, f. 1860, Civilingeniør - 123
Temler, Christian Friederich, 1717-80, Bogsamler - 123, 124
Terkelsen, Søren, -1656(57?), Oversætter - 124, 125, 126, 127, 128
Terkildsen (Thorkilsen), Niels, -1553, Kannik - 128
Termansen, Niels Jokum, 1824-92, Bonde og Politiker - 129, 130, 131, 132
Terpager, Lars, 1684-1772, Præst - 132, 133
Terpager, Peder, 1654-1738, historisk Forfatter - 133, 134
Tesdorpf, Edward, 1817-89, Landmand - 134, 135, 136, 137, 138, 139
Tesdorpf, Edvard Frederik Jakob, f. 1854, Godsejer - 139
Testmann, Christian Ditlev, 1635-67, Kammersekretær - 139, 140
Testrup, Christen Sørensen, 1685-1761, historisk Forfatter - 140, 141
Tetens, Johan Nicolai, 1738-1807, Mathematiker, Fysiker, Filosof og Statsøkonom - 141, 142, 143
Tetens, Peder, 1728-1805, Biskop - 143
Tetens, Peter, 1791-1876, Præst - 143, 144
Tetens, Peter Jacobsen, 1797 - 1859, Stiftamtmand - 144
Tetens Stephan, 1773-1855, Biskop - 145, 146
Teting, Nicolaus Knutzen (Clawes Kuntzen), -1624-, religiøs Sværmer - 146, 147
v. Tettau, Julius Ernst, 1644-1711, Officer - 147, 148
Texier, Joseph Peter, 1738-1818, Gehejmelegationsraad - 148, 149
Thaarup, Christen, 1795-1849, Litterat - 149, 150
Thaarup, Edvard Ludvig, 1811-88, Boghandler - 150, 151
Thaarup, Frederik, 1766-1845, Statistiker og Historiker - 151, 152, 153, 154
Thaarup, Thomas, 1749-1821, Digter - 154, 155, 156, 157, 158
v. Thaden, Friedrich Gottlieb Eduard, 1809-86, Borgmester - 158
Thai, Rasmus Samuel, 1785-1853, Kirurg - 158, 159, 160
Thalbitzer, Carl Vilhelm, 1801-67, Landmand og Politiker - 160, 161
Thalbitzer, Gerhard Peter, f. 1833, Landmand - 161
Thalbitzer, Victor Alexander, f. 1839, Officer og Skoleforstander - 161, 162
Thambsen, Otto Jacob, 1670-1724, Søofficer - 162, 163
Thaulow, Gustav Ferdinand, 1817-83, Pædagog - 163, 164
Thaulow, Hans Henrik, 1754-1823, Præst - 164, 165
Thaulow, Harald Conrad, 1815-81, Apotheker - 165, 166
Thaulow, Heinrich Arnold, 1808-94, Læge - 166
Thaulow, Moritz Christian Julius, 1812-50, Kemiker - 166, 167
Thayssen, Ludvig Adolph, 1806-68, Postembedsmand - 167
Thedens, Johannes, -1748, nederlandsk Gouvernør - 167, 168
Theisen, Karl Vilhelm, 1843-99 Skolemand - 168
Theiste, Magnus, 1725-91, Amtmand - 168, 169
Thenner, Hieronymus, - o. 1570, kongl. Raad - 169, 170
Theophilus, Nicolaus, 1541-1604, Jurist og Diplomat - 170
Therkelsen, Anders, 1854-96, Belysningsdirektør - 171, 172
Therkildsen, Hans Michael, f. 1850, Maler - 173, 174
Thestrup, Christian, 1689-1750, Professor - 174
Thestrup, Frands, 1653-1735, Biskop - 174, 175, 176
de Thestrup, Frands, 1721-96, Landsdommer - 176
Thestrup, Georg Frederik Stampe, 1718-1778, Skolemand - 177
Thestrup, Hans Nicolai, 1794-1879, Officer, Krigsminister - 178, 179, 180, 181
de Thestrup, Matthias, 1688-1769, Landsdommer - 181, 182
Thiele, Hans Anton, 1838-1902, Landskabsmaler - 182
Thiele, Johan Rudolph, 1736-1815, Bogtrykker - 182, 183, 184
Thiele, Just Matthias, 1795-1874, Forfatter - 184, 185, 186, 187, 188
Thiele, Thorvald Nicolai, f. 1838, Astronom og Mathematiker - 188, 189, 190
Thielemann, Ove Theobald, f. 1819, Billedhugger - 190, 191
Thiele, Carl August, 1702-63, Musiker, Theaterdirektør, Forfatter - 191, 192, 193
Thielo, Caroline Amalie, 1735-54, Skuespillerinde - 193, 194
v. Thienen, Wulf Heinrich, 1721-1809, Gehejmekonferensraad - 194
Thiess, Axel Holger, f. 1860, Tegner - 194, 195
Thiess, Hermann Wilhelm Marcus, 1793-1867, Præst - 195
Thiset, Anders, f. 1850, Genealog og Heraldiker - 195, 196
Thisted, Jørgen Overgaard, 1795-1855, Præst - 196, 197, 198
Thisted, Valdemar Adolph, 1815-87, Forfatter - 198, 199, 200, 201, 202
Thjørring, Jens Pedersen, o. 1729-1794, topografisk Forfatter - 202
Thodal, Laurits Andreas Andersen, o. 1718-1808, Stiftamtmand - 202, 203
Thode, Jacob, i68g-1771, Præst - 203, 204
Tholle, Carl Julius Gundersen, 1831-71, Arkitekt - 204
Thomassen, Carl Frederik, f. 1850, Skolemand - 204, 205
Thomesen, Eskil, -1538, Johanniterprior - 205, 206
Thomesen, Hans, 1532-73, Præst og Salmedigter - 206, 207, 208, 209
Thomesen, Mogens, --1522, til Damsgaard (paa Mors) - 209
Thomesen, Niels, 1606-62, Præst og Forfatter - 209, 210
Thomesen, Peder, - o. 1560, Biskop - 210, 211
Thomesen, Sevald, -1650, Præst - 211, 212
Thomsen, Adolf Theodor, 1814-91, slesvigsk Politiker - 212, 213
Thomsen, Andreas Peter, 178^-1860, Justitiarius - 213
Thomsen, Carl August, 1834-94, Kemiker - 213, 214, 215
Thomsen, Carl Christian Frederik Jakob, f. 1847, Maler - 215, 216, 217
Thomsen, Christian Albert Frederik, 1827-96, Officer, Krigsminister, Politiker - 217, 218, 219, 220
Thomsen, Christian Jürgensen, 1788-1865, Musæumsmand og Arkæolog - 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226
Thomsen, Christian Nicolaus Theodor Heinrich, 1803-72, Theolog - 226, 227
Thomsen, Emma Alice, f. 1863, Skuespillerinde - 227
Thomsen, Emma Augusta, 1822-97, Blomstermalerinde - 227, 228
Thomsen, Frederik Gotfred, 1819-91, Maler - 228
Thomsen, Grimur Thorgrimsson, 1820-96, Embedsmand i Udenrigsministeriet, Forfatter - 228, 229, 230
Thomsen, Hans Peter Jürgen Julius, f. 1826, Kemiker - 230, 231, 232, 233, 234
Thomsen, Jacob, o. 1770-1836, Bankdirektør - 234, 235
Thomsen, Johann Hinrich, 1749-77, Digter - 235, 236
Thomsen, Ove Thomas, 1801-62, Bladredaktør og Postmester - 236
Thomsen, Pauline, f. 1858, Landskabsmalerinde - 236, 237
Thomsen, Thomas Gottfried, 1841-1901, Kemiker og Præst - 237
Thomsen, Vilhelm Carl, f. 1854, Retskyndig - 238
Themsen, Vilhelm Ludvig Peter, f. 1842, Sprogforsker - 238, 239, 240, 241, 242
Thonboe, Peder, 1769-1806, Præst og pædagogisk Forfatter - 242
Thonning, Peter, 1775-1848> Botaniker, Kollegiedeputeret - 242, 243
Thorarensen, Bjarni Vigflisson, 1786-1841, Amtmand, Digter - 243, 244, 245
Thérarinsson (Thorarensen), Arni, 1741-87, Biskop - 245
Thorarinsson (Thorarensen), Stefan, 1754-1823, Amtmand - 246, 247
Thorarinsson, Thorlákur, 1711-1773, Salmedigter - 247
Thorberg, Bergur, 1829-86, Landshøvding - 247, 248
Thorbern, -o. 1185, Borgfoged - 248, 249
Thorbrøgger, Skule Theodor, 1794-1870, Toldembedsmand - 249
Thord, -1180-, Gjældkjær - 249
Thórdarson, Gunnlaugur, 1819-61, Litterat - 250
Thordersen, Helgi GuSmundsson, 1794-1867, Biskop - 250, 251
Thorenfeld, Anton Erik Christian, f. 1839, Landskabsmaler - 251, 252
Thoresen, Anne Magdalene, 1819-1903, Forfatterinde - 252, 253, 254, 255, 256
Thorgunn (Thrugun), -o. 1070-, Stammoder til en berømt jysk Slægt - 256, 257
Thorgunnesen, Svend, - o. 1086-, var en Søn af ovennævnte Thorgunn - 257
Thorhallesen (Thórhallason), Egill, 1734-89, Missionær - 257, 258
Thorkelin, Grimur Jonsson, 1752-1829, Gehejmearkivar - 258, 259, 260
Thorkelsson (Terkelsen, Thorchillius), Jon, 1697-1759, Rektor - 260, 261
Thorkelsson, Jon, f. 1822, Rektor, Sprogmand - 261, 262, 263
Thorkil den høje, - o. 1024, Jarl - 263, 264, 265
Thorkil Gøse (Geysa), -o. 1040-, jysk Jordegodsbesidder - 265
Thorkil, -1260, Biskop af Reval - 265
Thorkilsen, Christen, 1794-1870, Præst - 266
Thorkilsen, Niels, -1274-, Kannik - 266, 267
Thorkilsen, Svend, -o. 1190-, Korsfarer - 267, 268
Thorlacius, Børge Riisbrigh, 1775-1829, Filolog - 268, 269, 270
Thorlacius, Skúli Thórðarson, 1741-1815, Filolog - 270, 271
Thorláksson, Gisli, 1631-1684, Biskop - 271
Thorláksson, Gudbrandur, 1542-1627, Biskop - 272, 273, 274
Thorláksson, Gudmundur, f. 1852, nordisk Filolog - 274
Thorláksson, Jon, 1744-1819, Digter - 274, 275
Thorláksson (Thorlacius), Thordur, 1637-97, Biskop - 275, 276
Thorlav, -J455, Biskop - 276, 277
Thorleifsson, Björn, 1662-1710, Biskop - 277, 278
Thormøhlen, Jørgen, -1709, Handelsmand og Industridrivende - 278, 279
Thornam, August Wilhelm, 1813-80, Forfatter og Læge - 279, 280
Thornam, Johan Christian, f. 1822, Kobberstikker og naturhistorisk Tegner - 280, 281
Thorning, Ove, 1725-1801, Præst - 281, 282
Thoroddsen, Jon, 1819-68, Digter - 282, 283
Thoroddsen, Thorvaldur, f. 1855, Geolog og Geograf - 283, 284, 285
Thorsen, Peder Goth, 1811-83, Bibliothekar, Runeforsker og Historiker - 285, 286, 287, 288
Thorsen, Peder Kristian, f. 1851, Sprogmand - 288, 289, 290
Thorsteinson, Bjarni, 1781-1876, Amtmand - 290, 291
Thorsteinsson, Jón, -1627, Præst - 291, 292
Thorsteinsson (Thorstensen), Jón, 1794-1855, Læge - 292
Thorsteinsson, Steingrimur, f. 1831, Digter - 292, 293
Thorstensen, Peder, -o. 1175, Høvding - 293, 294
Thorstensen, Thrugot, -1280, Ærkebiskop - 294, 295
Thorsøe, Alexander Georg, f. 1840, historisk Forfatter - 295, 296
Thorsøe, Caspar Frederik Christian, 1828-95, Handelslærer - 296
Thortsen, Carl Adolph, 1798-1878, Skolemand - 296, 297, 298
Thortsen, Thomas Peter, 1788-1853, Forfatter - 298
Thorup, Ole, 1805-83, Legatstifter - 298, 299
Thorup, Peter Nicolai, 1780-1846, Skolemand og Forfatter - 299, 300
Thorvaldsen, Bertel (italieniseret Alberto-Albert), 1770-1844, Billedhugger - 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314
Thott, Aage Andersen, -1520, Rigsraad - 314, 315
Thott, Aage Axelsen, -1477, Rigsraad - 315, 316, 317
Thott, Axel Pedersen, -o. 1446, Rigsraad - 317, 318
Thott, Birgitte, 1610-62, Oversætterinde - 318, 319, 320
Thott, Birgitte Olufsdatter, -o. 1498 - 320, 321
Thott, Erik Axelsen, -1481, svensk Rigsforstander - 321, 322, 323, 324
Thott, Henrik, 1606- o. 1675, til Boltinggaard, Faarup og Kjeldkjær m.fl. - 324, 325
Thott, Ingeborg Aagesdatter, -1507 - 325
Thott, Iver Axelsen, -1487, dansk og senere svensk Rigsraad - 325, 326, 327, 328, 329, 330
Thott, Knud, 1639-1702, Gehejmeraad - 330, 331
Thott, Laurens Axelsen, -1483, dansk og senere svensk Rigsraad - 331, 332
Thott, Oluf Axelsen, -1464, Marsk - 332, 333, 334, 335
Thott, Otto, 1607-1656, til Næs, Rigsraad - 335, 336
Thott, Otto Greve, 1703-1785, Statsmand, Bogsamler - 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342
Thott, Peder Axelsen, -1463, Domprovst - 342, 343
Thott, Philippus Axelsen, -1464, Rigsraad - 343, 344
Thott, Tage, 1648-1707, Gehejmeraad - 344, 345
Thott, Tage Andersen, -1643, til Sirekjøbing, Duege og Egede - 345, 346
Thott, Tage Ottesen, -1562, til Næs, Rigsraad - 346, 347
Thott, Tage Ottesen, 1580-1658, til Eriksholm, Rigsraad - 347, 348, 349
Thrane, Paul, o. 1753-1830, Handelsmand - 349, 350
Thrane, Wildenrath Christian Carl Boeck, f. 1837, Musikhistoriker - 350
Thrige, Hans Peter, 1792-1827, Skolemand - 350, 351
Thrige, Søren Bloch, 1820-1901, Skolemand, historisk Forfatter - 351, 352
Throndhjem, Claus Andersen, 1642-84, Præst og Poet - 352, 353
Thrugot, -1187-, Biskop af Børglum - 353
Thrugot, -1279, Biskop af Reval - 353, 354
Thrugotsen, Uffe, -1252, Ærkebiskop - 354, 355, 356
Thue, Friderich Wilhelm, 1741-1808, Told embedsmand og topografisk-statistisk Forfatter - 356
Thuesen (Tullius), Thorkil, -1668, Præst - 356, 357
Thulstrup, Magnus Andreas, 1769-1844, Kirurg - 357, 358
Thun, Peder, 1708-83, Præst - 358
v. Thun, Philip Gebhard, 1756-1828, Søofficer - 358, 359
Thune, Carl Edvard, 1810-85, Handelsmand - 359, 360
Thune, Erasmus Georg Fog, 1785-1829, Mathematiker og Astronom - 360, 361
Thune, Ludvig Georg Vilhelm, 1803-69, Militærlæge - 361
Thura, Albert, 1700-40, Præst og Litterærhistoriker - 362, 363, 364
Thura, Christian, 1730-87, Litterat - 364
Thura, Laurids, 1657-1731, Biskop - 364, 365, 366
Thura, Laurids Pedersen, 1598-1655, Præst - 366
de Thurah, Albert, 1761-1801, Søofficer - 366, 367
de Thurah, Christian Hendrik, 1830-98, Præst - 367, 368
de Thurah, Diderik, 1704-88, Søofficer, Forfatter - 368, 369
de Thurah, Laurids, 1825-75, Forfatter - 369, 370
de Thurah, Laurids Lauridsen, 1706-59, Arkitekt og arkitektonisk Forfatter - 370, 371, 372
Thure, -1134, Biskop af Ribe - 372
Thure, -1265-, Cistercienserabbed - 372, 373
Thuren, Christian Laurits, f. 1846, Arkitekt - 373, 374
Thuresen, Frederik, 1613-75, Stadshauptmand i Kjøbenhavn - 374, 375
Thuresen, Peder, -1364, Biskop - 375, 376
Thursen (Turson), Jon, -1577, Kannik og Forfatter - 376, 377
Thybo (Tybo), Anders Kjeldsen, -1629-, Præst og Forfatter - 377, 378
Thygesen (Tygesen), Emanuel, 1703-64, Handelsmand, Godsejer - 378, 379
Thygesen, Tyge, 1767-1842, Godseier - 379
de Thygeson, Nicolai (Niels) Emanuel 1772-1860, Stiftamtmand - 379, 380, 381
de Thygeson, Thyge Georg Carl Frederik, f. 1806, Klitinspektør, Politiker - 381, 382
de Thygeson, Tyge Jesper, 1738-1822, Godsejer - 382, 383
Thyra (T. Amalie Caroline Charlotte Anna), Hertuginde af Cumberland - 383, 384
Thyre, -1000, Dronning - 384
Thyregod, Christen Andersen, 1822-98, Forfatter - 384, 385, 386, 387
Thøger (Hellig T., egentlig Theodgar), o. 1000- o. 1065, Præst - 387
Thøgersen, Peder, 1532-95, Biskop - 388, 389
Thøgersen, Peder, 1577-1634, Skolemand og Præst - 389
Thøming, Ferdinand Christian Friedrich, 1802-73, Landskabs- og Marinemaler - 389, 390
Thøstesen, Oluf, - o. 1592, Skolemand og Præst - 390, 391
Tidemand, Marqvard, -1550, til Hellerup og Søbo - 391
Tidemand, Nicolai, 1766--1828, Officer - 391, 392, 393
Tidemand, Odin Wolff, 1822-97, Præst, Seminarieforstander - 393, 394
Tidemand, Ole, 1709-78, Biskop - 394, 395
Tidemand, Peder, -1550-, Præst og Folkeskribent - 395
Tiedemann, Heinrich, 1800-51, Politiker - 396, 397
Tiemroth, Christian, 1799-1888, Kolonialembedsmand og Politiker - 397, 398
Tiemroth, Johan Henrik Christian, 1766-1840, Violinist - 398
Tietgen, Carl Frederik, 1829-1901, Bankdirektør - 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407
Tillisch, Christian Ludvig, 1797-1844, Kabinetssekretær - 407, 408
Tillisch, Frederik Ferdinand, 1801-89, Statsmand - 408, 409, 410, 411, 412, 413
Tillisch, George Frederik, f. 1835, Stiftamtmand - 413
Tillisch, Henrik Vilhelm, 1720-61, Amtmand - 413, 414
Timm, Frederik Ulrik, 1801-60, Borgmester - 414
Timm, Herman Andreas, 1800-1866, Præst, Salmedigter - 414, 415
Timm, Johannes Emil, f. 1849, Retskyndig - 415, 416
Timm, Reinhold, -1639, Maler - 416
Timmermann, Joachim, -1648, Læge - 416, 417
Tistorph, Mikkel Henriksen, 1628-1701, Præst - 417
Tobiesen, Frederik Christian Heinrich Emil, f. 1829, Indenrigsminister, Jærnbanekommissarius - 417, 418
Tobiesen, Frederik Peter August Vilhelm, f. 1835, Officer - 418, 419
Todderud, Peder, 1691-1772, Officer - 419, 420
Tode, Johann Clemens, 1736-1806, Læge, skjønlitterær Forfatter - 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426
Tofft, Alfred From, f. 1865, Komponist - 426, 427
Toft, Lars Fabricius, 1834-1901, historisk Forfatter, Læge - 427
Toft, Peter Petersen, 1825-1901, Landskabsmaler - 428
Tofte, Lars Valdemar, f. 1832, Violinist - 428, 429
Tolderlund, Carl Emil, 1813-98, Læge - 429
Tolderlund, Hother Hakon Viggo, 1820-80, Forfatter - 429, 430, 431
Toller, Niels, -1642, Borgmester - 431
Tolstrup, Johan Carl Vilhelm, 1819-86, Præst - 431, 432
Tommerup, Knud, 1664-1730, Præst - 432, 433
Tonning, Henrik, 1732-96, Botaniker - 433, 434
de Tonsberg, Matthias, -1705, Stiftamtmand - 434
de Tonsberg, Vilhelm, 1680-1731, Stiftamtmand - 435
Topsøe, Frederik Vilhelm Wolfgang, 1834-1900, Præst - 435, 436
Topsøe, Haldor Frederik Axel, f. 1842, Kemiker og Krystallograf - 436, 437, 438
Topsøe, Vilhelm Christian Sigurd, 1840-81, Forfatter - 438, 439, 440, 441, 442
Tordenskjold, Peder, 1691-1720, Søhelt - 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453
Torfæus (Torvesen), Thormod, 1636-1719, Historiker - 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459
Torlitz, Johann Heinrich Anton, 1777 -1834, Skolemand - 459
Torm, Erik Jensen, 1684-1764, Borgmester - 459, 460
Torm, Erik Olufsen, 1607-67, Mathematiker og Præst - 460, 461, 462
Torm, Frederik Emanuel, f. 1870, Theolog - 462
Torndal, Søren Christensen, -1616, Præst - 462, 463
Tornekrands, Henrik Christiernsen, -1538, Abbed - 463, 464
Tornøe, Josva, 1744-1802, Skolemand - 464, 465
Tornøe, Wenzel Ulrik, f. 1844, Genremaler - 465, 466
Torp, Carl, f. 1855, Retslærd - 466, 467
Torp, Franz Louis, 1818-94, Hippolog - 467, 468
Torp, Jens, 1783-1849, Generaldecisor - 468, 469
Torup, Sophus Carl Frederik, f. 1861, Læge, Fysiolog - 469
Tove, o. 1150, Kong Valdemars Frille - 469, 470
Toxwerdt, Andreas Gabriel, 1765-1848, Generalkrigskommissær - 470
Trampe, Adam Frederik Rigsgreve, 1650-1704, Officer - 471, 472
Trampe, Adam Johan Frederik Poulsen Greve, 1798-1876, Amtmand - 472
Trampe, Frands Joachim, -1660-, Officer - 472, 473
Trampe, Frederik Christoffer Greve, 1779-1832, Stiftamtmand - 473, 474
Trandberg, Peter Christian, 1832-96, Præst - 474, 475, 476, 477
Trane, Paul, -1650, Præst - 477
Trane, Thure, o. 1680- o. 1750, Søofficer i russisk Tjeneste - 477, 478
Trant, Frederik Carl, 1738-98, Kollegiedeputeret - 478, 479
Trap, Cordt Einar, f. 1859, Nationaløkonom og Statistiker - 479, 480
Trap, Jens Peter, 1810-85, Kabinetssekretær, topografisk Forfatter - 480, 481, 482, 483
Trappaud, Ditlev, 1700-68, Amtmand - 483, 484
Tratziger (Dratzieher), Adam, o. 1523-1584, Jurist og Historiker, gottorpsk Kansler - 484, 485
Traustedt, Margar Peter Andresen, f. 1853, Zoolog - 485, 486
Trautner, Theodor Martinus, 1838-1903, Læge - 486, 487
Trebbou, Frans, -1540-, kongl. Sekretær og Tolder - 487
Tregder, Eiler Hagerup, 1788-1858, Postembedsmand - 487, 488
Tregder, Paul Hagerup, 1815-87, Filolog og Skolemand - 488, 489
Trehou, Gregorius, -1600-, Musiker - 489
Trellund, Find Nielsen, 1594-1663, Borgmester - 490
Trellund, Johannes, 1669-1735, Biskop - 490, 491, 492
Trellund, Jonas (Jon) Jensen, -1663-, Handelsmand - 492, 493
Trenckner, Carl Vilhelm, 1824-91, Orientalist - 493, 494
Trepka, Christian Frederik, 1779-1864, Officer - 494, 495
Trepka, Johan Christian Mathias, 1809-50, Officer - 495, 496, 497
Treschow, Frederik Conrad Bugge, 1822-93, Udgiver af Postadressebog - 497
Treschow, Frederik Wilhelm (efter Daabsattesten: Willum Frederik), 1786-1869, Højesteretsadvokat og Politiker - 497, 498, 499, 500
Treschow, Gerhard, -1719, Industridrivende - 500, 501
Treschow, Gerhard, 1703-65, Præst - 501, 502
Treschow, Herman, 1739-97, Præst - 502, 503
Treschow, Herman Gerhard, 1780-1836, Amtmand - 503, 504
Treschow, Michael, 1741-1816, Højesteretsassessor, Amtmand - 504, 505
Treschow, Niels, 1751-1833, norsk Statsraad, Filosof - 505, 506, 507, 508, 509, 510
Treschow, Peter, 1760-1827, Agent for Brødremenigheden - 510
Trier, Adolph Meyer, 1817-89, Handelsmand - 510, 511
Trier, Ernst Johannes, 1837-93, Højskoleforstander - 511, 512
Trier, Frederik Jacob, 1831-98, Læge - 512, 513, 514
Trier, Herman Martin, f. 1845, Politiker og Pædagog - 514, 515, 516, 517
Trier, Salomon Meyer, 1804-94, Apotheker - 517, 518
Trier, Seligmann Meyer, 1800-63, Læge - 518, 519, 520
v. Tritzschler, Hans Ernst, 1647-1718, Officer - 521, 522
Trøjel, Frants Petersen, 1666-1731, Søofficer - 523, 524
Trojel, Frants Vilhelm, 1746-1819, økonomisk Forfatter - 524, 525
Trojel, Frederik Christian Ludvig, 1815-67, Skolemand - 525, 526
Trøjel, Hans, 1674-1738, Præst - 526, 527
Trøjel, Jacob Kofod, 1736-1812, Præst - 527, 528
Trojel, Peder Kofod, 1754-84, Retskyndig, Digter - 528, 529
Trøjel, Peder Magnus, 1743-93, Digter, Retskyndig - 529, 530
Trolle, Børge, 1501-71, Rigsraad - 530, 531
Trolle, Børge, -1610, til Braade, som han kaldte Trolholm (nu Holsteinborg), og Tvis Kloster - 531
Trolle, Corfits, 1628-84, Gehejmeraad - 531, 532
Trolle, Gustav, o. 1488-1535, Ærkebiskop - 532, 533, 534, 535, 536, 537
Trolle, Herluf, 1516-65, Søhelt - 537, 538, 539, 540, 541
Trolle, Jacob (el. Joachim), 1475-1546 - 541, 542
Trolle, Jacob, -1601, til Trudsholm, Sonnerup og Brudager - 542, 543
Trolle, Mette, 1637- - 543
Trolle, Niels, 1520-65, til Braade - 543, 544
Trolle, Niels, 1599-1667, Rigsviceadmiral og Statholder i Norge - 544, 545, 546
Tromholt, Sophus, 1851-96, Meteorolog - 546, 547
Tromp, Cornelis Martenz, 1629-91, Admiral - 547, 548, 549
Tronier, Carl Christian, 1809-77, Politiker - 549
Tronæs, Ole, 1745-91, Præst - 549
Tryde, Eggert Christopher, 1781-1860, Præst - 550, 551, 552
Tryde, Frederik Christian, 1785-1818, nationaløkonomisk Forfatter - 552
Tryde, Just Adam Christian, f. 1834, Læge - 552, 553
Trægaard, Hans, -1641, Handelsmand - 554
Tscherning, Anton Frederik, 1795-1874, Officer og Politiker - 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565
Tscherning, Eilert Adam, f. 1851, Læge, Kirurg - 565, 566
Tscherning, Eilert Peter, 1767-1832, Officer - 566, 567
Tscherning, Hans Christian, 1804-86, Veterinær - 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579
Tscherning, Marius Hans Erik, f. 1854, Læge, Ofthalmolog - 570, 571
Tscherning, Poul, 1627-66, Generalavditør - 571, 572
Tulle, Hans, 1711-43, Præst - 572, 573
Tullin, Christian Braunmann, 1728-65, Digter og Forretningsmand - 573, 574, 575
Tuscher, Carl Marcus, 1705-51, Maler, Raderer og Arkitekt - 576, 577
Tutein, Frederik Christian Ferdinand, f. 1830, Godsejer og Politiker - 577, 578
Tutein, Friederich Johan, 1757-1853, Industridrivende og Handelsmand - 578, 579
Tutein, Peter, 1726-99, Handelsmand og Fabrikant - 579, 580
Tutein, Peter Adolph, 1797-1885, Godsejer og Politiker - 580, 581, 582
Tuve, -1230, Biskop i Ribe - 582, 583
Tuxen, August Peder, f. 1853,, Officer, krigshistorisk Forfatter - 583, 584
Tuxen, Christian Frederik August, 1850-1903, Agrikulturkemiker - 584, 585
Tuxen, Christian Frederik Frands Elias, 1837-1903, Officer, Krigsminister - 585, 586
Tuxen, Fanny, f. 1832, Forfatterinde - 586, 587
Tuxen, Georg Emil, 1814-85, Søofficer - 587, 588
Tuxen, Jean Charles, f. 1854, Direktør ved Orlogsværftet - 588, 589
Tuxen, Johan Cornelius, 1820--.83, Søofficer - 589, 590
Tuxen, Laurits Regner, 1810-75, Præst, Sprogmand - 590, 591
Tuxen, Lauritz Regner, f. 1853, Maler - 591, 592, 593, 594
Tuxen, Lorens, 1618-82, Ridefoged og Vicepræsident i Hofretten - 594, 595
Tuxen, Ludvig Christian, 1822-87, Departementschef i Marineministeriet - 595
Tuxen, Nicolai Elias, 1810-91, teknisk Direktør ved Orlogsværftet - 595, 596, 597
Tuxen, Nicolai Henrik, 1785-1844, Søofficer - 597, 598
Tuxen, Peder Mandrup, 1783-1838, Søofficer - 598, 599
Tuxen, Sofus Christian Andreas, f. 1848, Landøkonom - 599, 600
Tuxen, Søren Ludvig, 1790-1856, Søofficer - 600, 601
Tuxen, Søren Ludvig, f. 1850, Filolog og Skolemand - 601, 602
Tvede, Frederik Vilhelm, 1826-91, Arkitekt - 602, 603
Tvede, Jens Levin, 1830-91, Industridrivende og Politiker - 603, 604
Tvermoes, Carl Madsenius Vilhelm, 1830-98, Officer og Politiker - 604, 605, 606
Tvermoes, Godtfred Ferdinand, f. 1833, Forsikringsdirektør - 606, 607
Tvermoes, Rudolph Lauritz Madsenius, f. 1832, Bankdirektør - 607
Tvilling, Søren Hansen, -1633, Digter og Sanger - 607, 608
Tybring, Hans Henrik, 1732-98, Biskop - 608, 609
Tybring, Søren, 1773-1822, Præst - 609, 610
Tychonius, Christen Lassen, 1680-1740, Præst, Forfatter - 610, 611, 612, 613, 614, 615
Tychsen, Anna Regina, 1853-96, Danserinde - 615, 616
Tychsen, Nicolai, 1751-1804, Apotheker, Kemiker - 616, 617
Tychsen, Nicolai Georg Camillo, 1826-1888, Mathematiker - 617, 618
Tychsen, Oluf Gerhard, 1734-1815, Orientalist - 618, 619
Tychsen, Thomas Christian, 1757-1834, Theolog og Orientalist - 619
Tychsen, Valentin Emil, f. 1847, Officer. - 619
Tyge (Toke), - o. 1177, Biskop i Børglum - 620, 621
Tyge (Tuke), -1238, Biskop i Slesvig - 621, 622
Tyge (Tuke), -1272, Biskop i Aarhus - 622, 623
Tyge (kaldet Klerk) - o. 1341, Biskop - 623
Tymme (Thietmar), -1044, Biskop af Hildesheim - 623, 624
Tymme Sjællandsfar, o. 1016, Kriger - 624
Tyrholm, Magnus Israel, 1781-1847, Handelsmand og Industridrivende - 624, 625
Tyrhohn, Michael, 1691-1767, Præst - 625
Tødsleuf, Christen, 1739-83, Præst - 625, 626
Tødsleuf, Niels Bjørn, 1722-79, Præst - 626
Tøndebinder, Claus Mortensen, o. 1499-o. 1576, Præst og evangelisk Reformator - 626, 627, 628
Tønder, Henrik Andreas, 1696-1773, Officer - 628, 629
Tønder, Jens Peter, 1773-1836, Litterat - 629
Tønder, Michael Christian Ludvig Ferdinand, 1692-1755, Søofficer - 629, 630
Tønder, Nicolaus, 1764-1832, Læge - 630, 631
Tønder, Raphael Henrik, 1740-1814, Søofficer - 631
Tønsberg, Otto, 1748-1816, Forfatter - 632
Tønsen, Marcus, 1772-1861, Retslærd - 632, 633
Tøxen, Jørgen Karstens Blok, 1776-1848, Litterat - 633, 634
Tøxen, Niels, 1686-1755, Præst - 634, 635
Rettelser. I. Bind - 636
Rettelser. II. Bind - 636
Rettelser. III. Bind - 636
Rettelser. IV. Bind - 636

Project Runeberg, Tue Dec 11 21:36:27 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/dbl/17/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free