- Project Runeberg -  Svenska Dagbladets Årsbok /
Sjuttonde årgången (händelserna 1939)

(1924-1944)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSKA
DAGBLADETS
ÅRSBOK

SJUTTONDE ÅRGÅNGEN
(Händelserna 1939)

redigerad av redaktör
H. E. Kjellberg

A.-B. Katalog- & Tidskriftstryck
Stockholm 1940

Klichéerna från Svenska Dagbladets
klichéanstalt.


Förord till den elektroniska utgåvan

Läs vårt förord till hela serien.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, 349, 350

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, 349, 350
Företal - 3
Vad sig i riket tilldragit - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
    Januari - 5, 6, 7, 8, 9, 10
    Februari - 10, 11, 12, 13
    Mars - 13, 14, 15, 16
    April - 16, 17, 18, 19, 20
    Maj - 20, 21, 22, 23, 24
    Juni - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
    Juli - 30, 31, 32, 33, 34
    Augusti - 34, 35, 36, 37, 38
    September - 38, 39, 40
    Oktober - 40, 41, 42, 43
    November - 43, 44, 45, 46, 47
    December - 47, 48, 49, 50
Sakregister till Vad sig i riket tilldragit - 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
Personregister till Vad sig i riket tilldragit - 57, 58, 59
Sverige och krigsutbrottet - 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
    Krisförberedelser under förra delen av året - 60, 61
    Den privata livsmedelslagringen urartade och väckte bekymmer - 62
    Knappa förråd av motorbränsle, körförbud för bilar samt tågindragningar m. m. - 62, 63
    De första åtgärderna i Sverige, sedan kriget börjat och gripit omkring sig - 64, 65
    Svenska neutralitetsförklaringar, försäkringar från krigförande makter m. m. - 65, 66
    Kommitteer, krisnämnder och delegerade för handelsförhandlingar - 66, 67, 68
    Sverige berört av minsprängningar, torpederingar, beskjutning och andra krigshandlingar - 68, 69, 70, 71
    Ytterligare försiktighetsmått vidtagna under årets sista månader - 71, 72
    Reflexer i Sverige från kris- och krigsdagarna i Finland - 72, 73, 74, 75
Nordens statschefer möttes i Stockholm - 76, 77, 78, 79
Lingiaden 1939 - 79, 80, 81, 82, 83
Utställningar i Sverige 1939 - 84, 85, 86
Världsutställningen i New York 1939. Av Gotthard Johansson - 87, 88, 89, 90
Nobelpristagarna 1939 - 91, 92
Kyrklig översikt 1939. Av Åke V. Ström - 93, 94, 95, 96, 97
Teknisk revy 1939. Av civilingenjör Axel Härlin - 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
Svensk litteratur 1939. Av fil. dr Gösta Attorps - 107, 108, 109, 110
Annus Medicus 1939. Av professor Torsten Thunberg - 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
    Status epidemicus - 110
    "Glomus caroticum" och "Glomus aorticum" - 111
    En julgåva till Domagk – en julgåva till hela mänskligheten - 111, 112, 113
    Insatser av fransk och engelsk forskning - 113, 114, 115
    »Vad sig i riket tilldragit» på det medicinska området - 115, 116
Ekonomisk översikt 1939 - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
    Sverige. Av bankkamrer K. Welin-Berger - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
    Prisrörelsen - 117, 118
    Penningmarknaden - 118, 119, 120
    Kapitalmarknaden - 120, 121
    Utrikeshandeln - 122, 123, 124, 125
    Årsskörden - 125, 126
    Utlandet. Av förste aktuarien Sven K. Stockman - 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
    De viktigaste bolagens ställning enligt senaste bokslut - 133
    De största bankernas ställning enligt balans pr 30 nov. 1939 - 133
Den fysikaliska forskningens framsteg. Av Ansgar Roth - 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
    Vetenskapsakademiens forskningsinstitut för experimentell fysik - 134
    Att skjuta mygg med kanoner - 134, 135, 136
    En mikrokosmisk karusell - 136
    Cyklotron med 2000 tons vikt och 100 millioner volts energi - 136, 137
    Kräftsvulster behandlas med neutroner - 138
    Uranium klyves: en ny form av transmutation - 138, 139
    Uranbomben: en skrämmande möjlighet - 139, 140
    Är kräfta en följd av urartad växtkraft? - 140, 141
Stockholmskrönika 1939 - 141, 142, 143, 144, 145
    Bostäder för 175 millioner - 141, 142
    Kentaurn och Medborgarhuset - 142, 143
    Flickskolorna kommunaliseras - 144
    Skyddsrum och evakuering - 144
    Kristidsnämnd och bensinkort - 144, 145
    Stadens styrelsesätt reformeras - 145
Svensk försvarsberedskap - 146, 147, 148, 149
Modernäringen 1939. Av redaktör Th. Swedberg - 150, 151
Doktorspromotioner 1939 - 152
Viktigare utnämningar 1939 - 153, 154, 155, 156
    Diverse bolag och företag - 155, 156
    Ordensutnämningar - 156
Inrikespolitisk översikt - 157, 158, 159, 160, 161, 162
Riksdagarna 1939 - 163, 164, 165, 166, 167, 168
    Lagtima riksdagen - 163, 164, 165, 166
    Urtima riksdagen - 167, 168
Musikaliska tilldragelser 1939. Av Kajsa Rootzén - 169, 170, 171, 172, 173, 174
Teateråret 1939. Av Sten Selander - 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181
Teateralmanack 1939 - 182, 183
Modet 1939 - 184, 185
Konstlivet i Sverige 1939. Av Gotthard Johansson - 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194
    Konstutställningar i Stockholm 1939 - 193, 194
Rundradion 1939. Av fil. lic. Sven Wilson - 194, 195, 196
Filmåret 1939. Av Martin Rogberg - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204
Avtalsrörlser under 1939. Av redaktör Th. Swedberg - 204, 205, 206
Vädret 1939. Av fil. dr Folke Bergsten - 206, 207, 208
Idrottslivet 1939. Av redaktör Olof Groth - 209, 210, 211, 212, 213, 214
    Fyra "otroliga" världsrekord - 212
    Svenska Dagbladets tävlingar - 212
    Sven Selånger fick guldmedaljen - 212, 213
    Sofiaflickornas succé - 213
    Det frivilliga skyttet - 213
    Astronomiska siffror för tippningen - 213, 214
Idrottskrönika 1939 - 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223
    Bandy - 214
    Bowling - 214
    Boxning - 214, 215
    Brottning - 215
    Curling - 215
    Cykel - 215, 216
    Fotboll - 216
    Fri idrott - 216, 217
    Fäktning - 217, 218
    Golf - 218
    Gång - 218
    Handboll - 218, 219
    Ishockey - 219
    Kanot - 219
    Modern femkamp - 220
    Orientering - 220
    Rodd - 220
    Simning - 220
    Skidlöpning - 220, 221
    Skridsko - 221, 222
    Skytte - 222
    Tennis - 222, 223
    Tyngdlyftning - 223
Motorkrönika 1939. Av redaktör Age Gillberg - 224, 225, 226, 227, 228
    Den svenska bilmarknadens rekordsiffror - 224, 225
    Ändrade och nya förordningar - 225
    De svenska trafikproblemen - 225, 226
    Bilrekordet nära 600 km/tim - 226
    Tyska racerbilarna alltjämt i spetsen - 226, 227
    Från de inhemska tävlingsbanorna - 227
    Folke Larsson, Stockholm, årets bästa motorcyklist - 228
    Malcolm Campbells senaste: 228,1 km/tim. med båt! - 228
Segling 1939 - 229, 230, 231
Flygning 1939. Av redaktör Gunnar Knutsson - 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239
    Flygkrönika 1939 - 235, 236, 237
    De märkligaste flygningarna under året - 238, 239
Hästsporten 1939. Av ryttmästare Frank Martin - 240, 241, 242, 243, 244
    Ryttartävlingar - 243, 244
Travsport - 245, 246, 247
Märkligare dödsfall i Sverige - 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
    Einar Billing - 248
    Bruno Liljefors - 249, 250
    Anton Genberg - 250
    Edvard Sager - 250
    Axel Borgström - 250
    Tage Sjögren - 250, 251
    Arvid Zetterling - 251
    Oscar Kinnander - 251
    Gunnar Jeanson - 251
    Emil Jungner - 252
    B. John F. Andersson - 252
    Karl Sundberg - 252
    Edvard Hammarstedt - 252
    Ernst Odelberg - 252
    Otto Sjögreen - 253
    Samuel Hybbinette - 253
    Hjalmar Wicander - 253
    Olof Malm - 253, 254
    Sven Wiksell - 254
    Emil Sjöberg - 254
    Alexander Lindman - 254
    Carl Bennedich - 254, 255
    Robert Höckert - 255
    Åke Wiman - 255
    Nils Arnoldson - 255
    Carl von Heidenstam - 255
    Nils Svanberg - 256
    Rikard von Post - 256
    Sigfrid Hansson - 256
    Harry Ax:son Iohnson - 256
    Petter Åhlén - 256
    Märta Linqvist - 257
    Isidor Flodström - 257
    Victor Lundberg - 257
    Agnes Lagerstedt - 257
    Albert Lindström - 258
    Axel Carlander - 258
    Axel Julius Hagström - 258
    Vilhelm Rappe - 258
    Helmer Key - 258, 259
    Erik Insulander - 259
    Joachim Beck-Friis - 259
    Ragnar Jändel - 260
    Carl David Josephson - 260
    Oscar Wallenberg - 260
    Georg Karlin - 260
    Anders Lindstedt - 260, 261
    Sigfrid Lindstam - 261
    Tor Roxendorff - 261
    Gustaf Ehrnberg - 261
    Karl Bohlin - 261
    Ellen Jolin - 262
    Germund Wirgin - 262
    Olof Molin - 262
    Pehr Swartz - 262
    Eskil Andræ - 262
    Robert Bünsow - 263
    Karl-Gustav Fellenius - 263
    Simon Bengtsson - 263
    Carl Axel Brolén - 263
    Carl Gustaf Santesson - 263, 264
    Ivan Ivarsson - 264
    Axel Hägerström - 264
    Svante Lindström - 264
    Oscar Aleman - 264, 265
    Ernst von Döbeln - 265
    Fritz Brusewitz - 265
    Carl Schimmelpfennig - 265
    Erik Folke - 265
    Otto Magnusson - 266
    Thor Sjöfors - 266
    Peter Schmidt - 266
    Fredrik Enblom - 266
    Wilhelm Göransson - 266
    Hugo Köster - 267
    Gunnar Oxenstierna - 267
    Ludvig Collijn - 267
    Evald Lidén - 268
    Carl-Gustaf Staël von Holstein - 268
    Bo Boustedt - 268
    Thor Ekecrantz - 268, 269
    Ezaline Boheman - 269
    Anna Midling - 269
    Gösta Gartz - 269
    Gustaf Lené - 269
    Gustaf Enblom - 269
    Birger Hedelin - 269, 270
    Gustaf Heurlin - 270
    Yngve Wisén - 270
    Max Fiedler - 270
    Gunnar Huss - 270
    Axel Ekman - 270, 271
    Axel Carell - 271
    Axel Svinhufvud - 271
    Olof Olsson - 271
    Gustaf Sederholm - 271
    Åke Wallgren - 271, 272
    John Örtengren - 272
Kronologisk förteckning över utrikeshändelserna. Redigerad av redaktör John Sjöstrand - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289
    Januari - 273, 274
    Februari - 274, 275, 276
    Mars - 276, 277
    April - 277, 278, 279
    Maj - 279, 280, 281
    Juni - 282, 283
    Juli - 283, 284
    Augusti - 284, 285, 286
    September - 286, 287, 288
    Oktober - 288
    November - 288, 289
    December - 289
Sakregister till Utrikeshändelserna - 290
Personregister till Utrikeshändelserna - 291
Finland anfallet av Sovjetryssland - 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
Stormaktskriget i Europa - 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
    Tjeckoslovakien förvandlat till tyskt protektorat - 300, 301, 302, 303, 304
    Memelområdet införlivat med Stortyskland - 304
    Albanien blev italiensk lydstat - 305, 306
    Polens fjärde delning fullbordad - 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314
    De baltiska länderna pantförskrivna till Sovjetryssland - 314, 315, 316
    England och Frankrike i krig mot Tyskland - 316, 317, 318, 319, 320
Det spanska inbördeskrigets slut 1939 - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327
Kriget i Kina 1939 - 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334
Märkligare dödsfall i utlandet 1939 - 335, 336, 337, 338, 339
    Aberdeen, lady Ishbel Maria - 335
    Bie, Valdemar - 335
    Carter, Howard - 335
    Cushing, Harvey - 335
    Deterding, Sir Henry - 335
    Duun, Olav - 335
    Eiselsberg, Anton von - 336
    Enna, August - 336
    Eriksson, Johannes - 336
    Eumorfopoulos, George - 336
    Fairbanks, Douglas - 336
    Fokker, Anthony - 337
    Freud, Sigmund - 337
    Fritsch, Werner von - 337, 338
    Hennings, Betty - 338
    Lindgren, Waldemar - 338
    Mayo, Charles Horace - 338
    Piux XI - 338
    Poppius, Wille - 339
    Rodez, Luis - 339
    Sörensen, S. P. L. - 339
    Westermarck, Edvard - 339
    Yeats, William Butler - 339
Norden 1939 - 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348
    Norge - 340, 341, 342
    Danmark - 342, 343, 344
    Island - 345, 346
    Finland - 346, 347, 348

Project Runeberg, Tue Nov 8 23:08:57 2011 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/svda/1939/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free