- Project Runeberg -  Handledning uti nivelleringskonsten
(1853) [MARC] Author: Adolf Helander
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

HANDLEDNING
UTI
NIVELLERINGS-KONSTEN,

med tillämpning på Jernvägs- och Ängsvattnings-anläggningar
jemte andra Väg- och Vattenbyggnader; egentligen
utarbetad för föreläsningarne till
Landtmäteri-examen

af
Adolf Helander,
Ingenieur i Kongl. General-Landtm.-Kont.

Med 4 lithografierade plancher och 72 trädsnitt.

Stockholm
J. L. Brudins förlag
Hörbergska boktryckeriet, 1853.


Förord till den elektroniska utgåvan

Författaren till denna bok, Lantmätaren och Riksdagsmannen Adolf Ferdinand Helander, föddes 1820 i Göteborg och dog 1905 i Nyköping. Projekt Runeberg bedömer att upphovsrätten till detta verk löpte ut 1975, eftersom sjuttio år då har passerat efter författarens levnadstid.

Boken avfotograferades av Lars Aronsson i februari 2010, ett helt uppslag per bild, motsvarande 300 dpi, tyvärr under något ojämn belysning.

Samtliga bilder har gjorts om till 300 dpi jpg-bilder i färg och förutom planschbilderna längst bak i boken bearbetats av Ralph E, samtidigt som Planschbilderna för tydlighetens skuld även har placerats där de hör hemma i texten. Hela boken har korrekturlästs och redigerats av Ralph E.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, tillägnan, Förord IV, Innehåll I, Innehåll II-III, 130-131

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, tillägnan, Förord IV, Innehåll I, Innehåll II-III, 130-131
Förord - Förord I, Förord II-III, Förord IV, Innehåll I
Innehåll - Förord IV, Innehåll I, Innehåll II-III
§. 1. Om ändamålet med afvägningar och höjdmätningar i allmänhet - 1, 2-3
§. 2. Allmänna begrepp - 2-3, 4-5
§. 3. Beräkning af korrektionen för jordens rundning - 4-5, 6-7
§. 4. Beräkning af korrektion för refraktionen eller strålbrytningen - 6-7, 8-9, 10-11, 12-13
§. 5. Förklaring öfver fall och stigande samt huru de undersökas - 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23, 24-25, 26-27
§. 6. De olika justeringssätten - 26-27, 28-29, 30-31
§. 7. Reglor att iakttaga vid instrumentets uppställning och vid val af stationer - 30-31, 32-33
§. 8. Enkel och sammansatt afvägning - 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45
§. 9. Kontroll-afvägning - 44-45, 46-47
§. 10. Profilers uppgörande; längd- och yt-profiler - 46-47, 48-49
§. 11. Yt-nivellements förrättande - 48-49, 50-51, 52-53
§. 12. Utstakning af en horizontal-linie på marken - 54-55
§. 13. Utstakning af en horizontal-linie på marken - 54-55, 56-57
§. 14. Utstakning af kroklinier och punkters utmärkande å marken enligt en gifven profilritning - 56-57, 58-59
§. 15. Att planera en yta med eller utan lutning samt beräkna kubik-innehållet af jordmassan - 58-59, 60-61
§. 16. Att bestämma vattenhöjden för en sjö, eller afvägningens tillämpning för undersökning i följd af tvister om vattenverks läge - 60-61, 62-63
§. 17. Om afloppsgravar - 62-63, 64-65, 66-67, 68-69
§. 18. Förberedelser och nivellement för kanal-anläggning - 70-71, 72-73
§. 19. Beräkning af den jordmassa, som måste undanskaffas vid en graf- eller kanal-anläggning - 72-73, 74-75, 76-77
§. 20. Beräkning af flytande vattens hastighet och af den vattenqvantitet, som ett sådant lemnar på en gifven tid - 78-79, 80-81
§. 21. Om förvallade grafvar - 80-81
§. 22. Om dammars eller jordvallars anläggning - 80-81, 82-83, 84-85
§. 23. Om ängsvallnings-anläggningar eller ängsbyggnader och hvad dertill hörer - 84-85, 86-87, 88-89, 90-91, 92-93, 94-95
§. 24. Ett fälts planering, afseende konstbygd ängsvattnings-anläggning genom s. k. rygg-byggnad - 94-95, 96-97, 98-99
§. 25. Plan och profil-ritning med beskrifning öfver en ström och deri befintlige vattenverk - 98-99
§. 26. Allmänna bestämmelser och iakttagelser vid vägomläggningar eller anläggning af nya vägar - 98-99, 100-101, 102-103, 104-105, 106-107
§. 27. Om åtskilligt, som vid jernvägsanläggningar förekommer - 106-107, 108-109, 110-111, 112-113, 114-115, 116-117, 118-119, 120-121, 122-123, 124-125, 126-127, 128-129, 130-131
Rättelser - 130-131
Planscher - fig. 20, 21, 24, fig. 46c, fig. 48, fig. 49, tabell

Project Runeberg, Thu Jul 14 13:16:27 2011 (runeberg) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/nivel/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free