- Project Runeberg -  Typografiska föreningen i Stockholm 1846-1926 : minnesskrift med anledning av åttioårsjubileet
(1926) [MARC] [MARC] Author: Nils Wessel - Tema: Printing and typography
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

TYPOGRAFISKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM 1846-1926

MINNESSKRIFT MED ANLEDNING AV ÅTTIOÅRSJUBILEET UTARBETAD AV NILS WESSEL DETTA ARBETE ÄR TRYCKT I OSKARSHAMN OCH STOCKHOLM 1926. TEXTEN ÄR SATT MED RATIO-LATEIN FRÅN D. STEMPELS SCHRIFTGIESSEREI I FRANKFURT AM MAIN OCH TRYCKT Å OSKARSHAMNS-BLADETS BOKTRYCKERI I OSKARSHAMN PÅ PAPPER FRÅN MUNKTELLS PAPPERSFABRIKS AKTIEBOLAG, GRYCKSBO. ILLUSTRATIONERNA ÄRO TRYCKTA Å NORDISK ROTOGRAVYR I STOCKHOLM PÅ PAPPER, LEVERERAT AV GRANSHOLMS PAPPERSBRUKS A.-B, GEMLA. FOTOGRAFIERNA FRÅN A. MALMSTRÖM, STOCKHOLM. HÄFTAT OCH BUNDET Å AKTIEBOLAGET EMIL ERIKSSON & SONS BOKBINDERI, STOCKHOLM.

Förord till den elektroniska utgåvan

Boken scannades i november 2013. Efter textavdelningens 448 sidor börjar sidnumreringen om på 1 för bihanget Typografiska föreningen i bild, som därför har lagts som en egen undervolym till den elektroniska utgåvan. Dess innehållsförteckning återfinns dock i textavdelningen.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, vi, vii, viii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, vi, vii, viii
Rättelser och tillägg - rättelser
Inledning - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
    Boktryckarnas sociala ställning - 4, 5, 6, 7
    Varför boktryckarna ej bildade skrå - 7, 8
    Postulatets innebörd - 8, 9, 10
    Depositionsceremonierna - 10, 11
Postulattiden i Sverge - 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
    Ett postulatkväde från 1600-talet - 13, 14
    En osolidarisk boktryckareson - 14, 15
    Angrepp mot postulatet - 16, 17, 18
    Privilegiet att bära värja försvinner - 18, 19, 20, 21, 22
    Då postulatet avskaffades i Sverge - 22, 23, 24, 25, 26, 27
    Vad 1752 års reglemente innehöll - 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
    Hur förordningen verkade - 34, 35
    Konstförvanterna få en ny organisation - 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
    Konstförvanternas och stilgjutarnas i Sverge sjuk-, begravnings- och änkehjälpskassa 1871—79 - 47
    Konstförvanternas sjuk- och begravningshjälpskassa 1899—1925 - 48
    Dödsorsaker bland konstförvantskapets kassas medlemmar åren 1871—1925 - 49, 50
    Konstförvantskapets kassa som fackförening - 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Före Typografiska föreningen - 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
    Typografliv i 1800-talets början - 60, 61, 62, 63, 64, 65
    Gutenbergska stiftelsen - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
    Gutenbergska stiftelsens verksamhet 1840—1879 - 76
    Konstförvantskapets kassa åren 1880—1898 - 77
    Gutenbergska stiftelsen 1899—1925 - 78, 79, 80
    I. Pensionsfonden - 78
    II. Änkehjälpskassan - 79
    Lärlingsfrågan dyker upp ånyo - 80, 81, 82, 83, 84
    Tidningspolemik: Minerva och Aftonbladet - 84, 85
    Aftonbladet och konstförvanterna - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Typografiska föreningen börjar - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
    Det första sammanträdet - 96, 97
    Stadgar för Typografiska sällskapet - 97, 98, 99
    Lokal hyres. Sånglärare utses - 99, 100, 101
    Verksamheten börjar - 101, 102
    Hur föreningen blev mottagen - 102, 103
    Svårigheterna övervinnas - 104, 105
    Biträdande ledamöter - 105, 106
    Sjukhjälp införes - 106, 107
    Typografiska föreningens sång - 107, 108
    Typografiska föreningens tryckeri - 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
    En vinterhögtidsdag i Typografiska föreningen - 116, 117, 118, 119
    Typografiska föreningen skaffar sig standar - 119, 120, 121, 122, 123
    Moralisk uppfostran - 123, 124, 125, 126, 127
    En sommarhögtidsdag - 127, 128, 129, 130
    De månatliga soaréerna - 130, 131, 132, 133, 134
    Fronderingar - 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
Under första kvartsseklet - 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
    Biblioteket - 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149
    1869 års revisorer störta styrelsen - 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
    Striden om en gravplats - 155, 156, 157, 158
    Tävlan om en högtidssång - 158
    Typografiska förenings högtidssång - 159, 160
    Typografiska föreningen och lärlingarna - 160, 161
    Föreningens tjugofemårsfest - 161, 162, 163, 164, 165
Löner och tariffrörelser - 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
    Tariffrörelser i århundradets början - 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
    Carl Norstedt och hyrespengarna - 172, 173
    Löner i Stockholm 1869 - 174, 175
    Sverges första kollektivavtal - 175, 176, 177
    Tariffen behandlas i Typografiska föreningen - 177, 178, 179
    Hos boktryckerisocieteten - 180, 181
    Boktryckerisocieteten svarar - 181, 182, 183
    Tariffens ordalydelse - 183, 184, 185, 186, 187, 188
    Boktryckarnas förslag förkastas - 188, 189, 190
    Nya förhandlingar. Slutresultatet - 190, 191, 192, 193
    Kampen mot n-beräkningen - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
    1884 års tarifförslag - 200, 201, 202, 203, 204
    Boktryckerisocieteten: nej - 204, 205, 206
    Typografförbundet ingriper - 206, 207, 208
    Boktryckaremötet den 15 jan. 1890 - 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214
    De sex' tariff - 215, 216
    1893 års tariffrörelse - 217, 218, 219
    Protest mot tidningarna - 219, 220, 221, 222, 223
    30-öresberäkningen genomföres - 223, 224, 225, 226
    Tariffrörelsen 1898 — 15 procents lokaltillägg - 226, 227
    Tidningstariffen för Stockholm av 1899 - 227, 228
    Civiltarifferna av 1901. Attack mot beräkningen - 228, 229, 230, 231
    Den första maskinsättaretariffen - 231, 232
    Sverges första lärlingstariff - 233, 234, 235, 236, 237, 238
    Det första riksavtalet i Sverge - 239, 240, 241, 242, 243, 244
    Tariffen av den 18 november 1903 - 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251
    1908 års tariffrörelse - 251, 252, 253, 254, 255
    Typogr. fören. o. storstrejken 1909 - 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
    Dagen efter - 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
    Tariffrörelsen 1914 och därefter - 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
    1919 års typografstrejk - 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289
    De senaste årens tariffrörelser - 289, 290, 291, 292
Typograferna och politiken - 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329
    Skarpskyttarna och Karl XII - 294, 295
    Föreningen och 1871 års rösträttspetition - 295, 296, 297, 298
    Föreningen och de liberala arbetaremötena - 298, 299, 300, 301, 302
    Typografiska föreningen och tullstriden - 302, 303
    Då Branting var för radikal för typograferna - 303
    Föreningen och första majdemonstrationerna - 304, 305, 306, 307, 308, 309
    1902 års demonstrationsstrejk - 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316
    Föreningen och det socialdemokratiska partiet - 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322
    Typograferna och dagens frågor - 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329
Föreningen som förbundsavdelning - 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364
    Reshjälpens ordnande - 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337
    Sverges första fackföreningsorgan - 337, 338, 339, 340, 341
    Svenska typografförbundet bildas - 341, 342, 343, 344
    Föreningen och förbundsmötena - 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
    Medlemsskapets ekonomiska sida - 361, 362, 363, 364
Sång, musik och teater - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
Lokalförhållanden - 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378
Statistiskt - 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391
    Tryckerierna i Stockholm just nu - 383, 384, 385
    Föreningens medl.-antal förr o. nu - 385, 386, 387
    Uppdelningen i yrkeskategorier - 388, 389
    Sjukligheten - 389, 390
    Föreningens ekonomi - 391
Social verksamhet - 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399
    Nödhjälpsfonden - 392, 393, 394
    Arbetslöshetsfonden - 394, 395
    Semesterhemmet Torsbyholm - 395, 396
    Några insamlingar och anslag - 396, 397, 398, 399
Föreningar inom föreningen - 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424
    Sektionerna - 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407
    Typografiska agitationsklubben - 408, 409, 410, 411, 412
    Typografiska kvinnoklubben - 412, 413, 414, 415, 416, 417
    Typografiska kommunistklubben - 417, 418, 419, 420
    Typografiska fören:s schackklubb - 421, 422, 423, 424
Bildningsarbete - 425, 426, 427, 428, 429, 430
Donationer, idrott m. m. - 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438
    Hedersledamöter - 431, 432
    Gåvor och donationer - 432, 433
    Löner och arvoden - 433, 434
    Ombudsman - 434
    Sammanträden - 435
    Stockholmstypernas gångtävlan - 435, 436, 437, 438
Funktionärer i föreningen 1846—1926 - 439, 440, 441
Biografiskt - 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
    Lindström, Henrik Wilhelm - 442
    Thorsell, Johan Petter - 443
    Lindahl, Carl Fredrik - 443, 444
    Bonnivier, Johan Olof Gustaf - 444
    Graf, Johan Erik - 445, 446
    Nordin, Johan Gabriel - 446, 447
    Söderström, Georg Axel Emil - 447, 448
Typografiska föreningen i bild

Korrstaplar / Proof bars for subvolumes

bild


Project Runeberg, Tue Nov 26 08:39:18 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/tyfis26/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free