- Project Runeberg -  Omrids af den kirkelige Kunstarkæologi
(1902) [MARC] Author: Lorentz Dietrichson - Tema: Architecture and Construction
Titel og innhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

OMRIDS
AF
DEN KIRKELIGE KUNSTARKÆOLOGI

MED SÆRLIGT HENSYN PAA DEN NORSKE KIRKE

TIL BRUG VED FORELÆSNINGER OG TIL SELVSTUDIUM

UDARBEIDET AF
L. DIETRICHSON

MED ET FORORD AF
HS. HØIÆRVÆRDIGHED BISKOP Dr. BANG

82 ILLUSTRATIONER

KRISTIANIA
STEEN'SKE BOGTRYKKERI OG FORLAG
1902


Förord till den elektroniska utgåvan

Under arbete...

This volume was scanned by the Norwegian National Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, vii, viii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innhold / Table of Contents


Titel og innhold - titelsida, vii, viii
Forord - iii
Forfatterens Forord - v, vi
Indledning - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    § 1. Kunstens almindelige Betydning for det kirkelige Liv - 1, 2
    § 2. Definition - 2, 3
    § 3. Den kirkelige Kunsts symbolske Karakter - 3, 4, 5, 6
    § 4. Kirken og Bygningskunsten. Stilbegrebet - 6, 7
    § 5. Kirken og Kunstindustrien - 7
    § 6. Kirken og Billedkunsten - 7, 8, 9
    § 7. Den kirkelige Kunstarkæologis Gjenstand - 9
    § 8. Den kirkelige Kunstarkæologis Methode - 10
    § 9. Literatur - 10
    Første Bog. De kirkelige Bygninger (Arkitektonik) - 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
Første Kapitel. Kirkebygningen som Helhed - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
    § 10. Kirkebygningens Navne - 13, 14
    § 11. Kirkebygningens Orientering - 14, 15
    § 12. Kirkebygningens Plads - 15, 16
    § 13. Kirkebygningens Opførelse - 16, 17
    § 14. Kirkebygningens Grundformer - 17
    § 15. Kirkebygningens indre Reisning - 17, 18, 19, 20
    § 16. Klosterkirker og Klosteranlæg - 20, 21, 22, 23
    § 17. Kapeller - 23, 24
    § 18. Kirkebygningens Materiale - 24
    § 19. Kvaderbygning - 24, 25
    § 20. Brudstenskirker - 25
    § 21. Teglkirker - 25, 26
    § 22. Trækirker - 26, 27, 28
Andet Kapitel. Kirkebygningens Dele - 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
    § 23. Kirkens arkiektoniske og liturgiske Inddelning - 29
    Første Afdelning. Kirkens arkitektnoiske Inddelning - 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
    1. De bærende Dele - 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
    § 24. Grundmure - 30, 31
    § 25. Svillemure - 31
    § 26. Gulvet - 31, 32
    § 27. Søiler - 33, 34, 35
    § 28. Piller - 35
    § 29. Vægge - 35
    § 30. Vinduer - 36
    § 31. Døre - 36, 37, 38, 39
    2. De baarne Dele - 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
    § 32. Overligger - 39, 40
    § 33. Træloft - 40, 41
    § 34. Hvælvet - 42, 43
    § 35. Emporer - 43, 44
    § 36. Taarnet - 45, 46, 47, 48
    Anden Afdelning. Kirkens liturgiske Inddelning - 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
    § 37. Altarnischen - 48, 49
    § 38. Koret - 49, 50
    § 39. Sakristiet - 50, 51
    § 40. Krypten - 51, 52
    § 41. Tværskibet - 52, 53
    § 42. Skibet - 53, 54
    § 43. Forhallen - 54, 55
    § 44. Forgaarden - 55, 56
Tredie Kapitel. Kirkebygningens Udviklingshistorie - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
    § 45. Historiske Stilarter - 57
    I. Oldtiden - 58, 59, 60, 61, 62
    § 46. Katakombeoratorier - 58, 59
    § 47. Den oldkristne Basilika - 59, 60
    § 48. Byzantinismen - 60, 61, 62
    II. Middelalderen - 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
    § 49. Den karolingiska og irske Tid - 62, 63
    § 50. Den romanske Stil - 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
    § 51. Den gothiske Stil - 69, 70, 71, 72, 73, 74
    III. Den nyere Tid - 74, 75, 76, 77, 78, 79
    § 52. Renaissancen - 74, 75, 76
    § 53. Barok- og Rokokotiden - 76, 77
    § 54. Den moderne Kirkebygning - 77, 78, 79
    Tillæg - 79, 80, 81, 82
    § 55. Kirkebygningens Symbolik - 79, 80, 81
    § 56. Kirkelige Bygningssagn - 81, 82
    Anden Bog. Kirkelige Brugsgjenstande (Tektonik) - 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
    § 57. Inddelning - 85
Første Kapitel. De til bestemte Steder i Kirken knyttede Gjenstande - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
    Første Afdelning. Gjenstande i Koret - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
    § 58. Altaret - 85, 86, 87
    § 59. Altarbordet - 87, 88
    § 60. Ciboriealtaret og dets Beklædning - 88, 89, 90, 91, 92
    § 61. Retabulumaltaret - 92, 93, 94
    § 62. Relikviealtaret - 94, 95
    § 63. Iconia - 95
    § 64. Tabernakelaltaret - 95, 96
    § 65. Altarskabet - 96, 97, 98
    § 66. Altartavlen - 98, 99
    § 67. Altarinventariet - 99
    § 68. Altarkarrene for Vin, Vand og Olie - 100, 101, 102, 103
    § 69. Altarkarrene for Brødet - 103, 104, 105
    § 70. Andre Gjenstande, henhørende til Altarets Udstyr - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
    § 71. Sakramenthuset - 111, 112, 113
    § 72. Piscina og Døbefont - 113, 114, 115
    § 73. Ambones - 115, 116
    § 74. Biskopsstolen - 116, 117, 118
    § 75. Prædikestolen - 118, 119, 120
    § 76. Korstolene - 120, 121, 122
    Anden Afdelning. Gjenstande udenfor Koret - 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
    § 77. Kirkestolene, Skriftestolen - 122, 123
    § 78. Orglet - 123, 124
    § 79. Vievandskarret - 124, 125
    § 80. Klokkerne - 125, 126, 127, 128
Andet Kapitel. Gjenstande, der ikke er knyttede til bestemte Steder i Kirken - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
    § 81. Gravmæler - 129, 130, 131, 132, 133
    § 82. Forskjellige kirkelige Brugsgjenstande af Metal - 134, 135
    § 83. Andre Brugsgjenstande - 135, 136, 137, 138, 139
    Tillæg. De liturgiske Dragter - 139, 140, 141, 142, 143, 144
    § 84. Præstedragten - 139, 140, 141, 142, 143
    § 85. Geistlige Ordensdragter - 143, 144
    Tredie Bog. De kirkelige Billeder (Ikonografi) - 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
§ 86. Billedkunstens Teknik - 147, 148, 149
Første Kapitel. Symboliske Billeder - 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173
    § 87. Ikonografi - 150, 151
    § 88. Kristussymboler - 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
    § 89. De vigtigste kirkelige Symboler - 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166
    § 90. Kirkelige Allegorier - 166, 167, 168
    § 91. Mystiske Billeder - 168, 169, 170
    § 92. Mystisk-symbolske Tal - 170, 171, 172, 173
Andet Kapitel. Kirkelige Historiebilleder og Enkeltfigurer - 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
    § 93. Kirkelig Typologi - 174, 175
    § 94. Hedenske historiske og mythiske Fremstillinger (uden nogen underlagt kristelig Betydning) i kristne Kirker - 175, 176, 177
    § 95. Hedensk-mythologiske Billeder med direkte underlagt kristelig Betydning - 177, 178
    § 96. Gammeltestamentlige Billedrækker - 178, 179
    § 97. Gammeltestamentlige Enkeltfigurer - 179
    § 98. Nytestamentlige og kirkehistoriske Billedrækker - 179, 180, 181, 182
    § 99. Momenter af Kristi Liv i plastiske Grupper i og ved Kirkerne til Opbyggelse - 182, 183
    § 100. Nytestamentlige Enkeltskikkelser. Treenigheden - 183, 184
    § 101. Billeder af Gud Fader - 184
    § 102. Kristusbilledet - 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
    § 103. Billeder af den Helligaand - 190
    § 104. Englene - 190, 191
    § 105. Maria og den hellige Familie - 191, 192, 193
    § 106. Johannes den Døber - 193
    § 107. Evangelister og Apostler - 193, 194
    § 108. Martyrer og Helgener. Helgenglorien - 194, 195, 196, 197, 198, 199
    § 109. Djævlen og Helvede - 199, 200
    Tillæg. De kirkelige Indskrifter - 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
    § 110. Indskrifternes Form - 200, 201, 202, 203
    § 111. Indskrifternes Indhold. Gravskrifter - 203, 204, 205, 206, 207
    § 112. Andre kirkelige Indskrifter. Kirkeindskrifter - 207, 208
Anhang - 209, 210, 211, 212, 213
    § 113. Kirkemusiken - 209, 210, 211
    § 114. Kirkelig Digtning - 211, 212, 213
Tillæg og Rettelser - 214
Illustrationer - 215, 216
Sagregister - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232
    Første Bog: Arkitektonik - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223
    Abacus ... - 217
    Bygningskunst, gothisk ... - 218
    Hornstafar ... - 219
    Kirke, karolingisk ... - 220
    Langkirke ... - 221
    Planteornamentik ... - 222
    System, daktylisk ... - 223
    Anden Bog: Tektonik - 224, 225, 226, 227
    Abat-voix ... - 224
    Cathedra ... - 225
    Konfession ... - 226
    Reisekalk ... - 227
    Tredie Bog: Ikonografi - 227, 228, 229, 230, 231, 232
    Allegori ... - 228
    Farverne ... - 229
    Johannes den Døber ... - 230
    Malachia ... - 231
    St. Simon Zelotes ... - 232

Project Runeberg, Sun Feb 7 23:07:41 2010 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/kirkeark/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free