- Project Runeberg -  Den svenska psalmboken /
Herzogs-Melins 1932

(1932-1940)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

DEN SVENSKA
PSALMBOKEN

AV KONUNGEN GILLAD OCH STADFÄST ÅR 1819
OCH

NYA PSALMER

AV KONUNGEN ÅR 1921 MEDGIVNA ATT ANVÄNDAS
TILLSAMMANS MED 1819 ÅRS PSALMBOK

MED FULLSTÄNDIGT VERSREGISTER OCH
KORTA BIOGRAFISKA UPPSATSER
OM PSALMFÖRFATTARNA
JÄMTE ALFABETISKT
SAKREGISTER

FÖRLAG:

AKTIEBOLAGET P. HERZOG & SÖNER
STOCKHOLM

GUSTAF MELINS AKTIEBOLAG
GÖTEBORG

Göteborg 1932
Göteborgs Litografiska Aktiebolag.


Förord till den digitala utgåvan

Se vårt förord till alla psalmböckerna.

Första hälften av denna utgåva utgörs av Den svenska psalmboken med tillägget Nya psalmer, sidnumrerat från 1 till 536. Därefter följer Den svenska evangelieboken, sidnumrerad från 1 till 588. I den digitala utgåvan har evangelieboken för tydlighets skull sidnumrerats från e1 till e588. Mellan sidan e516 och e517 finns fyra sidor insatta, både i den tryckta och digitala utgåvan, här betecknade med e516a, e516b, e516c och e516d.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, 5, 7, 8, 9, 10, e1, e3, e5, e6

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, 5, 7, 8, 9, 10, e1, e3, e5, e6
    

Den svenska psalmboken (Psalm 1--500)


    Den svenska psalmboken - 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
    Ingångspsalm - 11, 12
1. Upp, psaltare och harpa - 11, 12
    I. Gud - 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
    A. Sanningen och trösten av Guds varelse - 12, 13, 14, 15
2. Herre, evigt stor i ära - 12
3. Höga majestät, vi alla - 12, 13
4. För dig, o Gud, mitt hjärta brinner - 14
5. Ve den, som säger: Gud ej är! - 14, 15
    B. Guds väsende och egenskaper - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
    1. Evighet och föränderlighet - 15, 16, 17
6. Gud, du av inga skiften vet - 15, 16
7. Oändlige, o du, vars hand - 16, 17
    2. Allmakt - 17
8. Dig allena vare ära - 17
    3. Helighet och rättfärdighet - 17, 18
9. Esaias såg den Allraheligste - 17, 18
10. O Gud, som hämnden hörer till - 18
    4. Allvetenhet och allestädesnärvarelse - 18, 19, 20
11. Du, Herre, ser och känner mig - 18, 19
12. I det djupa, i det höga - 19, 20
    5. Sannfärdighet - 20, 21
13. Dig, o Gud, en evig dag - 20, 21
    6. Godhet och barmhärtighet - 21, 22, 23
14. Fader, under detta namn - 21
15. Allt det goda, som mig fägnar - 21, 22
16. Min själ skall lova Herran - 22, 23
    C. Guds enhet och treenighet - 23, 24, 25, 26, 27, 28
17. Vi tro på en allsmäktig Gud - 23
18. Jag tror uppå den Gud, som med sitt ord befallt - 23, 24
19. Oändlige, i ljusets strålar - 24, 25
20. O Evige, o Gud, till dig - 25
21. O Fader vår, barmhärtig, god - 25, 26
22. Gud trefaldig, statt oss bi - 26
23. O Herre Gud, oändelig - 26
24. Allena Gud i himmelrik - 26, 27
25. O Skapare, o gode Gud - 27
26. Vi på jorden leva här - 27, 28
    II. Skapelsen och försynen
    A. I allmänhet - 28
27. Gud, jag i stoftet böjer mig - 28, 29
28. Dig skall min själ sitt offer bära - 29
29. Lova Herren Gud, min själ! (Dav.146) - 30
30. Store Gud, som tusen världar - 30, 31
31. Du, Herre, i din hägnad tar - 31, 32
32. Dig, Herre Gud, är ingen lik - 32
33. Jag lyfter mina händer (Dav.121) - 32, 33
B. De förnämsta skapade varelserna
    1. Änglarna - 33
34. Förrän mänskostämmor hördes - 33, 34
35. Gud låter sina trogna här - 34
36. Gud vare tack och ära - 34, 35
    2. Människan. Kropps- och själsegenskaper, förnuft, fri vilja, samvete, värde och ändamål - 35
37. Av dig, o Gud, jag kallad är - 35
38. Store Gud, mitt hjärta lär - 35, 36
39. Vad Herren äskar, vad är rätt - 36, 37
40. Mänska, i ditt hjärta står - 37, 38
41. För tidens korta kval och fröjd - 38
42. Höj, mänska, höj ur gruset - 39
    Människans fall - 39
43. Jorden, full av Herrens ära - 39, 40
44. Ack, vi äro alla Adams barn, o Gud! - 40, 41
    III. Återlösningen - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
    A. Den fallna människans upprättelse genom Jesus - 41
45. Huru länge skall mitt hjärta - 41, 42
46. Var man må nu väl glädja sig - 42, 43
47. O Jesu Krist, du nådens brunn - 43, 44
    B. Jesu kärleksfulla uppenbarelse i mänskligheten
    1. Jesu anträde till sitt medlarkall (adventspsalmer) - 44
48. Jesu, lär mig rätt betrakta - 44, 45
49. O, Jesu Krist, som mandom tog - 45, 46
50. Förlossningen är i vunnen - 46
50. Förlossningen är vunnen - 46
51. Gläd dig, du Kristi brud - 46, 47
52. Gör porten hög, gör dörren bred - 47
53. Bereden väg för Herran! - 48
54. Jerusalem, häv upp din röst - 48
    2. Jesu födelse - 49
55. Var hälsad, sköna morgonstund - 49
56. Se, natten flyr för dagens fröjd - 49, 50
57. Lovsjungen Herrens nåd och makt! - 50
58. Världens Frälsare kom här - 50, 51
59. Gläd dig du helga kristenhet - 51
60. En jungfru födde ett barn i dag - 51, 52
61. Var kristtrogen fröjde sig - 52
62. Lov vare dig, o Jesu Krist - 52, 53
63. Av himlens höjd oss kommet är - 53, 54
    3. Jesu namn - 54
64. Välsignat vare Jesu namn - 54
65. Jesu namn begynna skall - 55
66. Se, Jesus är ett tröstrikt namn - 55
    4. Ledstjärnan till Betlehem - 55
67. En stjärna gick på himlen fram - 55, 56
68. Statt upp, o Sion, och lovsjung - 56
69. Nu segrar alla trognas hopp - 56, 57
    5. Jesu förnedring - 57
70. Helga Jesu, röst och hjärta - 57, 58
    6. Jesu person, lära och gärningar - 58
71. Dig jag ödmjukt vill betrakta - 58, 59
72. På krubbans strå man lade dig - 59, 60
73. Vänligt över jorden glänser - 60
74. Kriste, som ditt ursprung leder - 60, 61
    7. Jesu lidande, död och begravning. Allmänna betraktelser över Jesu lidande - 61
75. Jesu, lär mig rätt betänka - 61, 62, 63
76. Jesu, du mitt liv, min hälsa - 63, 64
77. Jesu, djupa såren dina - 64, 65
78. Frälsta värld, i nådens under - 65
79. O min Frälsare, din smärta - 65, 66
    Jesus uppgår till Jerusalem, instiftar nattvarden, förrådes - 66
80. Vilken kärlek oss bevisad - 66, 67
81. Milde människornas vän - 67
82. O Gud, varthän ett hjärta drivs - 68
    Jesus lider i Getsemane, förnekas och fängslas - 68
83. Offret stundar - 68, 69
84. Min Frälsare, vad själave - 69, 70
85. Jesu, dig i djupa nöden - 70
86. Du går, Guds Lamm, du milda - 70, 71
    Se människan! Joh. 19:5 - 71
87. Se människan! Ack, vilken lott - 71
    Hans blod komme över oss! Matt. 27:25 - 72
88. Jerusalem, i överdåd - 72
    Och han bar sitt kors. Joh. 19:17 - 72
89. Du bar ditt kors - 72
    Jesus på korset - 72
90. Din synd, o värld, besinna! - 72, 73
91. Ditt huvud, Jesu, böjes - 73, 74
92. Skåder, skåder nu här alle - 74
93. O du, vår Herre Jesu Krist - 74
94. Guds rena Lamm, oskyldig - 75
    Jesu sista ord på korset - 75
95. Vi i dag med heta tårar - 75, 76
    Tacksamma suckar vid Jesu kors - 76
96. Vi tacka dig, o Jesu god - 76
97. Med rört och tröstat hjärta - 76, 77
    Jesu begravning - 77
98. Ack, hjärtans ve - 77
99. Så är fullkomnat, Jesu kär - 78
100. Ditt lidande har nått sitt slut - 78
101. Den mun är tyst, som bad så ömt - 78, 79
    8. Jesu uppståndelse (påskspalmer) - 79
102. Vad ljus över griften! - 79, 80
103. Sitt öga Jesus öppnat har - 80
104. Nu kommen är vår påskafröjd - 80
105. Du segern oss förkunnar - 81
106. Upp, min tunga - 81
107. Sig fröjde nu var kristen man - 81, 82
108. Han lever! o min ande, känn - 82
109. Låt oss fröjdas, gladligt sjunga - 82, 83
110. Låt oss nu Jesus prisa - 83, 84
111. Jesu, du dig själv uppväckte - 84, 85
112. Denna är den stora dagen - 85, 86
    9. Jesu himmelsfärd - 86
113. Till härlighetens land igen - 86, 87
114. Du som oss frälst ur syndens band - 87
115. Uppfaren är vår Herre Krist - 87, 88
116. Allt fullkomnat är, o Jesu, och du far - 88
    C. Jesu andliga världsregering och vård om sin stridande församling - 88
117. Upp att Kristi seger fira - 88, 89
118. Din spira, Jesu, sträckes ut - 89
119. Den korta stund jag vandrar här - 89, 90
120. Ack, bliv hos oss, o Jesu Krist - 90
121. Hjälp, Gud, de trogna äro få - 90, 91
122. O Gud, vår broder Abels blod - 91, 92
123. Sion klagar med stor smärta - 92, 93
124. Vår Gud är oss en väldig borg - 93
    D. Jesu heliga hågkomst och efterföljelse - 93
125. Hav i ditt minne Jesus Krist - 93, 94
126. Dit du går, dit går ock jag - 94
127. Jesus hav i ständigt minne - 95
128. O min Jesu, dit du gått - 95, 96
129. Jesu, gör mig så till sinnes - 96, 97
    IV. Helgelsen - 97
    A. Den Helige Andes nåd - 97
130. Du som av gudomsskötet går - 97, 98
131. Helige Ande, sanningens Ande! - 98
132. O du Helge Ande, kom till oss in - 98
    Veni, Sancte Spiritus! - 98
133. Kom, Helge Ande, Herre god - 98, 99
134. Kom, Helge Ande, Herre Gud - 99
135. Dig, Helge Ande, bedja vi - 99, 100
136. Helge Ande, hjärats nöje - 100, 101
137. Ande, full av nåde - 101
138. Kom, Helge Ande, till mig in - 102
    B. Nådens medel - 102
    1. Ordet - 102
    I allmänhet - 102
139. Vi lova dig, o store Gud! - 102, 103
140. Av himlens här den Högstes makt - 103
141. Jak. 1:17. Dig, ljusens Fader, vare pris - 103, 104
    Lagen - 104
142. Betraktom väl de tio bud - 104, 105
143. På Sinai stod Herren Gud - 105, 106
144. Gud har av sin barmhärtighet - 106, 107
    Evangelium - 107
145. Om, Jesu, på min vandringsstig - 107
146. När världens hopp förtvinat stod - 107, 108
147. Så högt har Gud, oss till stor fröjd - 108, 109
    2. Sakramenten - 109
    Döpelsen - 109
148. Helge Ande du som samlar - 109, 110
149. »Låt barnen komma hit till mig!» - 110
    Nattvarden - 110
150. Jesu, än de dina - 110, 111
151. Jag kommer, Gud, och söker dig - 111
152. Jesus Kristus är vår hälsa - 111, 112
153. Vad röst, vad ljuvlig röst jag hör - 112, 113
154. Vår Herres Jesu Kristi död - 113, 114
155. Du livets bröd, o Jesu Krist - 114, 115
156. Jag vill i denna stund - 115
157. Säll den som haver Jesus kär - 115, 116
158. Av helig längtan hjärtat slår - 117, 118
159. Gud vare lovad och av hjärtat prisad - 118
160. Hur kan och skall jag dig, o Jesu, nogsamt prisa? - 118, 119
161. Dig, Jesu, vare evigt pris - 119
    Nattvardspsalm för en sjuk - 119
162. Här ensam på mitt plågoläger - 119, 120
    C. Nådens ordning - 120
    1. Nådavalet - 120
163. Store Gud, vad skall jag göra - 120, 121
    2. Kallelsen, väckelsen, upplysningen - 121
164. Allt är redo, fallna släkte - 121
165. Vak upp! hör, väkten ljuder - 121, 122
166. Gud, min Gud, som dig förbarmar - 122
167. En syndig man, som låg i syndens dvala - 122, 123
168. Store Gud, som handen räckte - 123, 124
    En länge förhärdad syndares uppvaknande - 124
169. Mitt samvet' ur sin långa dvala - 124, 125
170. Vart flyr jag för Gud och hans eviga lag? - 125
    3. Omvändelsen - 125
    Kristlig självprövning - 125
171. Bepröva mig, min Gud - 125, 126
    Bättringens nödvändighet och vådan av dess uppskov - 126
172. Tiden flyr: när vill du börja - 126, 127
173. I dag, om Herrens röst du hör - 127, 128
    Behovet av Guds nåd vid känslan av bättringens ofullkomlighet och syndens bedrövliga välde - 128
174. Jag arma mänska, ho skall skilja - 128, 129
175. Bönhör mig, Gud, bönhör den svaga anden - 129
176. Varthän skall jag dock fly - 129, 130
177. Ack, var skall jag tillflykt finna? - 130, 131
178. Är jag allen en främling här på jorden? - 131, 132
179. O du bittra sorgekälla - 132
    Ånger och tro - 133
180. Beklaga av allt sinne - 133
181. Dav. 51. O Herre Gud, gör nåd med mig! - 133, 134
182. Dav. 130. Av djupets nöd - 134
183. Dav. 130. Till dig av hjärtans grunde I nöden ropar jag - 134, 135
184. Hjälp mig, min Gud, ack, fräls min själ - 135, 136
185. När jag besinnar, store Gud - 136, 137
186. Min högsta skatt, o Jesu kär - 137, 138
187. Min synd, o Gud - 138
188. O Jesu Krist, min högsta tröst - 138, 139
189. Mitt skuldregister när jag vill, o Gud, beskåda - 140
    Under trons svaghet och misströstan om Guds nåd - 140
190. O Gud, jag nödgas klaga - 140, 141
191. Misströsta ej att Gud är god - 141, 142
192. Bort, mitt hjärta, med de tankar - 142, 143
    Trons seger, förtröstan och visshet om syndaförlåtelse - 143
193. Jag vet på vem jag tror - 143
194. Till dig allena, Jesu Krist - 144
195. O Jesu Krist, Till dig förvisst - 144, 145
196. Dav. 32. Säll den, vars överträdelse - 145
197. Väl mig i evighet! - 145, 146
198. Jag tackar dig min högste Gud - 146
    4. Nya födelsen - 146
199. O Gud ditt rike ingen ser - 146, 147
    5. Rättfärdiggörelsen - 147
200. Tvivlan ur min själ försvinne - 147, 148
    6. Den dagliga förnyelsen under bön, vaksamhet och strid mot andliga fiender - 148
201. Skapa i mig, Gud, ett hjärta - 148, 149
202. O Gud, som även räckt din hand - 149
203. Hjälp mig, Jesu, troget vandra - 149
204. Jesu, du min fröjd och fromma - 150
205. Jesu, du som själen spisar - 150, 151
206. Vad gott kan jag dock göra - 151
207. O Gud, o Gud så from - 151, 152
208. Till dig jag ropar, Herre Krist - 152, 153
209. Nu skall ej synden mera - 153
210. Vaka, själ, och bed - 153, 154
211. Upp, kristen, upp till kamp och strid! - 154, 155
    7. Benådade kristnas frid, sällhet och åliggande - 155
212. Har jag nåd hos Gud i höjden - 155
213. Jesus är min vän den bäste - 155, 156
214. Jesus är mitt liv och hälsa - 156
215. Jesus allt mitt goda är - 156, 157
216. Jesus är min hägnad - 157, 158
217. Kom min kristen, Gud till ära - 158, 159
218. Du som fått en kristens namn - 159, 160
    V. Kristligt sinne och förhållande - 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
    A. I allmänhet - 160
    1. Förhållandet till Gud - 160
    Kärlek, vördnad och tacksamhet - 160
219. Gud fullkomlighetens källa - 160, 161
220. Jag vill visa, Gud, min styrka - 161, 162
221. Av hjärtat haver jag dig kär - 162
222. Till dig som hjärtat gläder - 162, 163
223. Dav. 116. O Gud, det är min glädje - 163, 164
    Lydnad för Guds vilja och frimodighet under hans beskydd - 164
224. Befall i Herrens händer - 164, 165
225. Dav. 91. Säll du som dig åt Gud betror - 165
226. Dav. 31. På dig jag hoppas, Herre kär - 165, 166
227. Dav. 46. Gud är vår starkhet och vårt stöd - 166, 167
228. Dav. 62. Mitt fasta hopp till Herren står - 167
229. Dav. 71. Min Gud på dig förtröstar jag - 167, 168
230. Var glad, min själ, och fatta mod - 168, 169
231. Ack min själ, hav gladligt mod - 169, 170
232. Dav. 37. Låt icke det förtryta dig - 170, 171
    Tålamod och tröst av Guds godhet under korset och bedrövelsen - 171
233. Hav tålamod - 171
234. Gud, du är kärleksrik och god - 171, 172
235. Ju större kors, ju bättre kristen - 172
236. Ljuva kors, min själs behov - 172, 173
237. I världen är så mörkt och tungt - 173
238. Den vedervärdighet, som mig eländan trycker - 173, 174
239. Min själ och sinne, låt Gud råda - 174, 175
240. Dav. 77. Gud låt min bön dig täckas - 175, 176
241. Mitt öga, spar nu dina tårar - 176
242. När värld och vänner lämna dig - 176, 177
243. O säg, min själ, vi du förfäras? - 177, 178
244. Vad sörjer du så svåra? - 178
245. Varför sörja, varför klaga? - 178, 179
246. Herre, du som sänder trösten - 179, 180
    Glädje i Gud och förnöjsamhet med hans behag under alla skiften - 180
247. Glädje utan Gud ej finnes - 180, 181
248. Dav. 63. Gud, min Gud, till dig jag ser - 181
249. Dav. 73. Du, Herre Gud, allena - 181
250. Uti din nåd, o Fader blid - 181, 182
251. Vad min Gud vill, det alltid sker - 182
252. På Gud och ej på eget råd - 182, 183
253. Som dig, Gud, täckes, gör med mig - 183
254. Vad Gudi täckes, är mig täckt - 183, 184
255. Evad du tager eller ger - 184, 185
256. Dav. 119. O Herre, för allt gott - 185, 186
257. Vad kan dock min själ förnöja - 186, 187
    Umgänge med Gud i bönen - 187
258. Att bedja Gud han själv oss bjöd - 187, 188
259. Skapare, att nalkas dig - 188
260. O Gud, all Sannings källa - 188, 189
261. Mitt hjärta, fröjda dig - 189
    Herrens bön - 189
262. Herre, du som från det höga - 189, 190
    Guds lov. - 190
263. O Gud, vi lova dig - 190, 191
264. Dav. 28. Lova vill jag Herran - 191
265. Dig vare lov och pris, o Krist - 191
266. Dav. 95. Lovsjungom Herren, låtom oss med fröjdeljud - 191, 192
267. Dav. 99. Lovsjungen Herren, Som i det höga - 192
268. Dav. 100. Hela världen fröjdes Herran - 192
267. Dav. 99. Lovsjungen Herren, Som i det höga - 192
268. Dav. 100. Hela världen fröjdes Herran - 192
269. Dav. 145. Ditt namn, o Gud, jag lova vill - 193
270. Lovad vare Herran, Våra fäders Gud! - 193, 194
271. Dav. 150. Loven Gud i himmelshöjd! - 194
272. Nu tacken Gud, allt folk - 194, 195
    2. Förhållandet till oss själva och nästan. Ödmjukhet, saktmod, stilla leverne - 195
273. Anamma from de dyra nådeorden - 195
274. Allt mänskosläktet av ett blod - 195, 196
275. Stilla jag på dig vill akta - 196, 197
    Ståndaktighet, rättvisa, redlighet i handel och vandel - 197
276. Vem är bland Jesu rätta vänner - 197, 198
277. Dav. 15. Ho är den som, trött av striden - 198
278. Dav. 37. O mänska, hör det bud, vartill - 198, 199
279. Giv, Gud, att ren och samvetsgrann - 199
    Försakelse, flit och förnöjsamt sinnelag - 199
280. Av rikedom och världslig fröjd - 199, 200
281. Ej guld och rikedom jag har - 200, 201
282. Ej större bröd oss kommer till - 201
283. Kristen, klandra ej din lycka - 201, 202
284. I din vård, som räcker till - 202
    Människokärlek, barmhärtighet, försonlighet - 203
285. I mänskors barn, som alla ägen - 203
286. Gud, som gläder mina dagar - 203, 204
287. Dav. 41. Säll den som mot den arma huld - 204
288. När trygg och mätt du somnar in - 204
289. Mitt vittne vare Gud: Jag vill - 205
    Måttlighet och nykterhet - 205
290. Du, som låter mig erfara - 205
291. Hur mild och nådig är vår Gud - 205, 206
    Kyskhet - 206
292. Gud säger, att den salig är - 206, 207
293. Salig den, vars hjärta lågar - 207
    Hjärtats renhet - 208
294. Ho är den för Herren träder - 208
    Tidens och världens rätta bruk - 209
295. O Gud, om allt mig säger - 209
    Nöjets rätta bruk - 209
296. O kärleksrike Gud, din godhet är en borgen - 209, 210
    Tungans rätta bruk - 210
297. Du som åt människan - 210, 211
    Den angelägnaste omsorgen - 211
298. Oss kristna bör tro och besinna - 211, 212
    B. Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter - 212
    1. Överhet, undersåtar, fädernesland - 212
299. Dav. 101. Om nåd och rätt jag tänker sjunga - 212, 213
300. Hell, konung! Säll och lyckosam - 213
301. Dig, våra fäders goda land - 213
302. Vår konung och vårt fosterland - 213, 214
303. Förlän oss, Gud, din helga frid - 214
304. O Gud, vår konung lyckliggör - 214
305. Välsigna, gode Gud, vår konung och vårt land - 214, 215
306. Dav. 127. Förgäves all den omsorg är - 215
307. Dav. 133. Se, huru gott och ljuvligt är - 215
308. Kristen, var för Herrens skull - 216
    2. Domare och rättssökande - 216
309. O store Allmakts-Gud, som allting ser och dömer - 216, 217
310. Dav. 82. I Guds församling Herren Gud - 217
311. Herre, du som himlens lagar - 217, 218
312. När du på samvete och ed - 218
    3. Lärare och åhörare - 218
    I allmänhet - 218
313. O gode Herde, du - 218, 219
314. Gud, som herdar givit - 219
    Vid prästvigning - 220
315. Dav. 24. O Herre, ho skall bo - 220
316. Av dig förordnad, store Gud - 220, 221
    Vid prästval - 221
317. O Gud, ditt folk dig beder - 221
318. Du som din församling vårdar - 221
    Vid en biskops inställande i ämbetet - 221
319. Väktare på Sions murar - 221, 222
    Vid en kyrkas invigande - 222
320. Se, milde Gud, i nåd ett samfund dig till ära - 222, 223
    På sabbatens morgon - 223
321. Hur härlig, Gud, din sol uppgår! - 223
322. Mitt hjärta, Jesu, denna dag - 223, 224
    Vid ringning till gudstjänst - 224
323. Hör, Gud ännu sin nåd dig bjuder - 224
    Gudstjänstens glädje och högtidlighet - 224
324. O Gud, det är en hjärtans tröst - 224, 225
325. Dav. 84. O huru ljuvlig är - 225, 226
326. Dav. 92. Hur fröjdar sig i templets famn - 226
    Före predikan - 226
    Kom frälsta hjord - 226, 227
328. Hit, o Jesu, samloms vi - 227
329. O Gud, som hörer allas röst - 227
330. O Jesu Krist, dig till oss vänd - 227
    Efter predikan - 228
331. Tack, o Jesu, för det ord - 228
332. Såled's är vår kyrkogång - 228
    4. Husbönder och tjänare - 228
333. O Gud, mig kristligt nyttja lär - 228, 229
334. Du, Herre, avskilt har min lott - 229
    5. Makar, föräldrar, barn - 230
    Vid brudvigsel - 230
335. Gud välsigna dessa hjärtan - 230
336. O du, vars kärlek sig förklarar - 230
337. Nu blott för världen två - 230, 231
    För äkta makar - 231
338. Du, Herre, gott ej fann - 231
339. Dav. 128. Säll är den man, som fruktar Gud - 231, 232
    För föräldrar - 232
340. O Gud, du skänkt mig barn - 232, 233
341. Du som var den minstes vän - 233
    För barn - 233
342. O Gud, som ej de spädas röst föraktar - 233, 234
    För en husfader eller husmoder vid ett årsskifte - 234
343. Gode Gud, som lät mig hinna - 234
    Vid en makes död - 235
344. Ack, döden haver hädanryckt - 235
    Vid ett barns död - 235
345. Så snart for då min fröjd sin kos! - 235, 236
    Vid en faders död - 236
346. Ack, ren i unga åren - 236, 237
    Vid en moders död - 237
347. Du som för mig - 237
    6. Ungdom och ålderdom - 237
    För ynglingar - 237
348. I blomman av min ungdoms dagar - 237, 238
349. O min Gud, vad härlig dager - 238, 239
    För en fattig yngling - 239
350. Till arv av mina fäder - 239, 240
    För ett ungt fruntimmer - 240
351. Du vars gudahjärta blödde - 240, 241
    För nattvardsungdom - 241
352. Kom, o Jesu, väck mitt sinne - 241
353. Dav. 25. För dig jag träder fram, o Gud - 242
354. Du som, förrän min mun dig nämna kunnat - 242, 243
355. Hur rörs, o Gud, mitt unga sinne! - 243, 244
356. Du som i ditt ord förkunnar - 244, 245
357. O Gud, som mina steg ledsagar - 245, 246
    För åldersstigna - 246
358. Ålderdomen redan sprider - 246, 247
359. Mig dagen flyr och åldern ögat skymmer - 247
360. Jag haver en gång varit ung - 247, 248
    7. Sjukdom och hälsa - 248
    Under allmänna farsoter - 248
361. Herre, mäktig att befalla - 248
    För sjuka - 249
362. Jesu Krist, du är min vän den bäste - 249
363. Gud, som mig i kärlek kände - 249, 250
364. Ack, huru plågas jag och måste stundligt kvida! - 250
    För en blind - 250
365. Jag får ej se Guds dag - 250, 251
    Vid hälsobrunnar - 251
366. Du, all hälsas källa - 251
    Tacksägelse efter sjukdom - 251
367 - 251, 252
    För en hustru, som skall kyrktagas - 252
368. Gud, min Gud, som ville än - 252
    För friska - 252
369 - 252, 253
    8. Resande till lands och vatten - 253
370. I Herrens namn far jag åstad - 253
371. Nu farväl, vårt fosterland! - 253, 254
    Efter storm på havet - 254
372. Kring rymden breddes fasa - 254
    9. Botfärdiga fångar - 254
373. O Gud, vem skall jag klaga - 254, 255
374.Ack, Herre, dig förbarma - 255, 256
375. O Herre Gud, vad har jag gjort? - 256, 257
    10. Freds- och krigstider - 257
    Bön om fred - 257
376. Fridens Gud, oss frid förläna - 257, 258
    Bön under krig - 258
377. O du som har Ett hult försvar - 258
    Krigspsalmer - 258
378. Förfäras ej, du lilla hop - 258, 259
379. Dav. 20. Nu Herren Gud välsigne oss! - 259
380. Jag tror på Gud och vet, att han - 259
    Tacksägelse efter seger - 259
381. Förtälja vill jag, Gud, din nåd - 259, 260
    Tacksägelse för fred - 260
382. Lov ske dig, store Gud, som frid och glädje låter - 260, 261
383. Ära ske Herren! - 261
    11. Allmänna bön- och klagodagar - 261
384. Herre, dig i nåd förbarma! - 261, 262, 263
385. O du som alla hjärtan ser - 263, 264
386. Hör ditt Sions bittra klagan - 264
387. Vänd av din vrede, Gud, som straffet sänder - 264, 265
388. Store Gud, med skäl du klagar - 265
389. Vänden om, I sorgsna sinnen! - 265, 266
390. Dav. 46. En Gud med faders hjärtelag - 266
391. En jämmerlig och usel ting - 266, 267
    12. Årets tider och jordens fruktbarhet - 267
    Våren - 267
392. Den blida vår är inne - 267, 268
    Sommaren - 268
393. Naturen åter träder - 268
394. Den blomstertid nu kommer - 269
    I långvarig väta - 269
395. O Gud, din himmel gråter - 269, 270
    I långvarig torka - 270
396. Du mänskors Fader, himlars Gud - 270
    Tacksägelse efter regn - 271
397. Sin suck naturen skickar - 271
    När åskan går - 271
398. Herre, när din allmakts under - 271, 272
    Bön om jordens fruktbarhet - 272
399. Giv oss, o Gud. ett dagligt bröd - 272
    Skördetiden - 272
400. I nåd du, Herre, på oss tänkt - 272
    Tacksägelse för jordens fruktbarhet - 273
401. Dav. 65. Hur ljuv, o Gud, hur säll den lott - 273
402. Dav. 67. Gud över oss förbarmar sig - 273, 274
    I missväxtår - 274
403. O Herre, var oss nådelig! - 274
    Hösten - 274
404. Med hastat lopp och dunkelt sken - 274, 275
    Vintern - 275
405. Var glad uti den goda dag - 275, 276
    13. Årets början och slut - 276
    Nyårspsalmer - 276
406. Du som ställde Din tron högt över tiden - 276
407. Än ett år uti sitt sköte - 276, 277
408. Snabbt som blixten de försvinna - 277, 278
409. Till dig, o Gud, mitt hjärta hastar - 278
410. Din godhet rätt att lova - 278, 279
411. Det gamla år framgånget är - 279, 280
412. Vår tid är ganska flyktig här - 280, 281
413. Giv, o Jesu, fröjd och lycka - 281, 282
    Vid årets slut - 282
414. Ack jordens barn, vår tid är kort, - 282, 283
415. Så lyktar än ett år sitt lopp - 283
    14. Morgon och afton - 283
416. Lov pris och ära vare dig - 283, 284
417. När jag om morgonen uppstår - 284
    Morgonpsalmer - 284
418. Att dig, o Gud, mitt offer bära - 284
419. Jag lever och upphöjer - 284, 285
420. Din klara sol går åter opp - 285
421. Pris vare Gud, som låter - 285, 286
422. O Gud,som åter värdes mig - 286
423. Morgonrodnan mig skall väcka - 286, 287
424. Den signade dag - 287, 288
425. Min Gud och Fader käre - 288, 289
426. Ljus av ljus, o morgonstjärna - 289
427. O Gud, dig vare lov och pris - 289, 290
428. Varmed skall jag dig lova - 290, 291
429. Vak upp, min själ, giv ära - 291, 292
430. Vak min själ, och var ej sen - 292, 293
431. Vi tacka dig så hjärtelig' - 293, 294
    Aftonpsalmer - 294
432. Gud, som allt med vishet styr - 294, 295
433. När allt omkring mig vilar - 295
434. Så går en dag än från vår tid - 295
435. I min stilla hyddas sköte - 295, 296
436. Din sol går bort, men du blir när - 296
437. Jag i tysta skuggors timmar - 296, 297
438. Den ljusa dag framgången är - 297
439. Nu är en framliden - 297
440. Nu haver denna dag - 297, 298
441. Nu denna dag förliden är - 298
442. Nu vilar hela jorden - 298, 299
443. Var nu redo, själ och tunga - 299, 300
    Vid aftonklämtningen - 300
444. Min vilotimma ljuder - 300
    15. Före och efter måltiden - 300
445. Ifrån min födslotimma - 300
446. Dig prisa vi, o Herre, du som åter - 300
447. Herre, du för oss i nåd - 301
    C. Med avseende på de yttersta tingen - 301
    1. Livets korthet och dödens visshet - 301
448. Dav. 39. Gud, lär mig dock besinna - 301
449. Snart döden skall det öga sluta - 301
450. Ack, att i synd vi slumra bort - 301, 302
451. Mina levnadstimmar stupa - 302, 303
452. Jag går mot döden, var jag går - 303, 304
453. Mänska, o, vi dröjer du? - 304
454. I levernets bekymmer sänkt - 304, 305
    2. Längtan till det himmelska och eviga vid betraktandet av världens fåfänglighet och onda väsende - 305
455. Allt vad vi på jorden äga - 305, 306
456. Far din väg, du onda värld - 306, 307
457. Ack, vad är dock livet här? - 307
458. Du snöda värld, farväl! - 307, 308
459. När jag uti min enslighet - 308, 309
460. Dav. 42. Såsom hjorten träget längtar - 309, 310
461. O hoppets dag, som klarnar opp - 310, 311
    3. En varnande åtanke på den osaliga evigheten - 311
462. Du som förhärdad gäckas - 311, 312
463. O evighet, din längd mig fast förskräcker - 312, 313
464. Ho satans boning tänker på - 313, 314
465. O syndaträl, som i din dvala dröjer - 314, 315
    4. En sent uppväckt men botfärdig syndares suckar mot döden - 315
466. Beklaga och begråta - 315, 316
467. Herre Gud, för dig jag klagar - 316, 317, 318
    5. Kristlig bön om en salig ändalykt och stilla hängivenhet under Guds vilja - 318
468. Gud, dig min sak hemställer jag - 318, 319
469. O Jesu, Krist, sann Gud och man - 319, 320
470. Ack, Jesu Krist, mig nåd bete - 320, 321
471. O Jesu, när jag hädan skall - 321, 322
472. Kom, o Jesu, huru länge - 322
    6. En trogen själs glädje att skiljas hädan - 322
473. Nu vill jag bryta opp, nu vill jag hädanfara - 322, 323
474. Älskar barnet modersfamnen - 323
475. Matta öga, trötta sinne - 323, 324
476. I världen är jag blott en gäst - 324
477. Jag längtar av allt hjärta - 324, 325
478. Så får jag nu med frid och fröjd - 325, 326
479. Min jämmer nu en ände har - 326
480. I Kristi sår jag somnar in - 326, 327
481. Var är den vän, som överallt jag söker? - 327
482. Mina ögon snart sig lycka - 327, 328
483. En fridens ängel ropar: Kom! - 328, 329
    7. En trogen själs försmak av en salig evighet - 329
484. Så skön går morgonstjärnan fram - 329
485. Herre, när skall jag dig skåda? - 329, 330
486. I himmelen, i himmelen - 330, 331
487. I hoppet sig min frälsta själ - 331, 332
488. Snart ligger bojan krossad - 332
    8. Begravningspsalmer - 332
    I allmänhet - 332
489. Kom, jordens barn, eho du är - 332, 333
490. Så vandra vi all världens väg - 333, 334
491. Kommen till en Fader åter - 334
492. Nu tystne de klagande ljuden - 334, 335
    Vid ett barns begravning - 335
493. Säll du som menlös, fann din grav - 335
    Vid en ung människas begravning - 336
494. Stanna, ungdom, och hör till - 336
    Vid en värdig själaherdes begravning - 336
495. Så vila i välsignelse - 336
    9. Om de dödas uppståndelse och den yttersta domen - 336
496. Vaker upp! en stämma bjuder - 336, 337
497. O mänska, till en Fader kom - 337, 338
498. En dag skall uppgå för vår syn - 338
499. En gång dö och sedan domen - 338, 339
    Slutpsalm - 339, 340
500. Du som fromma hjärtan vårdar - 339, 340
    

Nya psalmer (Psalm 501-673)


    Nya psalmer - 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441
Kungl. maj:ts kungörelse angående förslag till reviderad psalmbok m. m. - 343, 344
    I. Guds härlighet - 345, 346, 347, 348, 349, 350
    A. Guds härlighet i hans väsen och verk - 345, 346, 347, 348
501. Tränger i dolda djupen ner - 345
502. O Du, som ser, o Du, som vet - 345
503. Herren, vår Gud, är en konung i makt och ära - 346
504. Härlig är jorden - 346
505. O Gud, vi lova Dig - 346, 347, 348
    B. Guds härlighet i Kristus - 348, 349, 350
506. Så älskade Gud världen all - 348
507. Här en källa rinner - 348
508. Jag som en konung sjunga vill - 348, 349
509. Hell, morgonstjärna, mild och ren - 349, 350
    II. Kyrkans högtider - 351
    1. Advent - 351
510. Dav. 72. Gud, vår Gud, för världen all - 351
511. När vintermörk kring oss står - 351, 352
512. Han kommer i sin kyrka - 352
513. Jag höja vill till Gud min sång - 352, 353
    2. Jul - 353
514. Det är en ros utsprungen - 353
515. Stilla natt, heliga natt! - 353
516. O du saliga, O du heliga, - 354
    3. Nyår - 354
517. Vad har min själ till vinning kvar - 354, 355
    5. Passionstiden - 355
518. Det går ett tyst och tåligt lamm - 355, 356
519. Han på korset, han allena - 356, 357
520. O huvud, blodigt, sårat - 357, 358
    7. Kristi himmelsfärdsdag - 358
521. Så gick din gång till härlighetens värld - 358
    9. Trefaldighetssöndagen - 358
522. Vi tro på Gud, som himmel, jord - 358
    10. Kristi förklaring - 359
523. Vår blick mot helga berget går - 359
    12. Allhelgonadagen - 359
524. Johannes såg så klar en syn - 359, 360
525. För alla helgon - 360, 361
526. Vem är den stora skaran där - 361
    III. Kyrkan och nådemedlen - 361
    A. Kyrkan och hennes uppgift - 361
527. En vingård Gud planterat har, - 361, 362
528. Gammal är kyrkan, Herrens hus - 362, 363
529. Med pelarstoder tolv - 363
530. Kom, Helge Ande! - 363, 364
531. En Fader oss förenar - 364
532. Tack, o Gud, att i din kyrka - 364, 365
533. Fädernas kyrka i Sveriges land - 365, 366
534. Ack, saliga dag - 366
    B. Missionen - 366
535. Dav. 67. O Herre Gud, oss nådig var - 366, 367
536. Herrens stad har fasta grunder - 367, 368
537. Så långt som havets bölja går - 368
538. Ditt ljus, o Helge Ande, tänd - 368
539. Upp, var ljus, ty ljuset lyser - 368, 369
540. I makt utan like - 369
541. Lyssna! Sion! - 369, 370
542. Tillkomme ditt rike, o Herre vår Gud - 370
543. Väldigt går ett rop över land, över hav - 370, 371
544. Fader, förbarma Dig! - 371
545. För hedningarnas skaror - 371
546. För hednavärlden vida - 371, 372
547. Du för vars allmaktsord - 372
548. Vattuströmmar skola flyta - 372
    C. Reformationen - 373
549. Framfaren är natten - 373
550. De äro nu förgångna - 373, 374
551. Vida kring jorden - 374
    D. Guds ord - 374
552. O Gud behåll oss vid ditt ord - 374
553. En dyr klenod - 374, 375
    E. Dopet - 375
554. När till Jordan vår Herre drog - 375, 376
555. Jesu, du, som i din famn - 376
556. I livets bok, o Fader, skriv - 376, 377
557. Glad jag städse vill bekänna - 377, 378
    F. Nattvarden - 378
Nattvardspsalm för sjuka - 378
558. Till dig o milde Jesu Krist - 378
    G. Ordets ämbete och församlingslivet - 378
    3. Vilodagen och gudstjänsten - 378
559. Salig är den stilla stunden - 378, 379
560. Så skön en väg ej finns på jord - 379
561. Hur ljuvt det är att komma - 379, 380
562. Helige Fader, kom och var oss nära - 380
563. Herre, samla oss nu alla - 380
    4. Ungdomens konfirmation och första nattvardsgång - 380
564. O Jesu, du som själv har tagit - 380, 381
565. Dina blevo vi som späda - 381, 382
    5. Diakoni - 382
566. Herrens röst i Sion ljuder - 382
567. Din kärlek, Jesu, gräns ej vet - 382, 383
568. Kärlek av höjden - 383
569. Konung och Präst, träd in i denna skara - 383
570. Jak. 1:22, 27. Får ej i vårt hjärta bo - 383, 384
    7. Vid brudvigsel - 384
571. Vi önska nu vår brudgum och brud - 384
572. Gud,se i nåd till dessa två - 384, 385
    9. Vid kyrkoinvigning - 385
573. Sköna tempel, Herrens boning! - 385
    10. Vid kyrkogårdsinvigning - 385
574. En handsbredd är vår levnads mått - 385, 386
    IV. Det kristliga troslivet - 386
    A. Troslivet hos den enskilda människan - 386
    1. Kallelse, väckelse och upplysning - 386
575. Tanke, som fåfängt spanar - 386
576. Ingen hinner fram till den eviga ron - 386, 387
577. Två väldiga strida om människans själ - 387
578. Mänska,jord du måste bliva - 387, 388
    2. Bättring och omvändelse - 388
579. O Herre Gud barmhärtig var - 388, 389
580. Gud giv din Andes nåd - 389
    3. Tro och syndaförlåtelse - 389
581. Jag vet en port, som öppen står - 389
582. Den rätt på dig, o Jesu, tror - 389, 390
583. Jag nu den säkra grunden vunnit - 390, 391
584. Fader! Du, vars hjärta gömmer - 391
    4. Barnaskapet hos Gud i Kristus - 391
585. Kärlek från vår Gud - 391, 392
586. Min vän är ljuv, min vän är mild - 392
    5. Trons glädje och förtröstan - 392
587. Dav. 23. Herren är min Herde god - 392
588. Från Gud vill jag ej vika - 392, 393
589. Ängsliga hjärta, upp ur din dvala! - 393, 394
590. O vad är väl all fröjd på jorden - 394
591. Pris vare Gud! Allena han - 394, 395
592. Sörj för mig, o Fader kär! - 395, 396
593. Så tag nu mina händer - 396
594. Med Gud och hans vänskap - 396
595. Rom. 8. Är Gud i himlen för mig - 396, 397
    6. Trons prövning under frestelser och lidanden - 397
596. Jag ville lova och prisa - 397, 398
597. När ingen dager ögat skådar - 398, 399
598. Närmare, Gud, till Dig - 399
599. Ju större kors, dess närmre himmel - 399, 400
600. Herre, du min tröst och fromma - 400, 401
601. Förbida Gud, min själ - 401
602. Vänta efter Herren! - 402
    7. De trognas helgelse och kristliga vandel - 402
    a) Den dagliga förnyelsen i Kristi efterföljelse - 402
603. Jesus för världen givit sitt liv - 402
604. Räds ej bekänna Kristi namn - 402
    b) Vaksamhet, bön och strid - 402
605. Gå varsamt, min kristen - 402, 403
606. Det spirar i Guds örtagård - 403
607. Lyft, min själ, ur jordegruset - 403, 404
608. 1 Tim. 6:6. Frukta Gud och låt dig nöja! - 404, 405
    c) Människokärlek och barmhärtighet - 405
609. 1 Kor. 13. Är än min röst som änglars tunga - 405
610. Vår Skapare, all världens Gud - 405, 406
    d) Trohet i kallelsen - 406
611. Trogen var och stadigt lita - 406
612. Verka tills natten kommer - 406, 407
613. Mitt kall för världen ringa är - 407
614. Gud gav i skaparorden - 407, 408
    B. Troslivet i hem och samhälle - 408
    1. Det kristna hemmet - 408
    a) Kristligt hemliv - 408
615. Jag och mitt hus för Dig, o Gud - 408, 409
616. Välsignat är det hem förvisst - 409, 410
617. Jag vet en hälsning mera kär - 410
    b) Äkta makar - 410
618. På Gud, som åt fågeln bereder - 410, 411
    c) Föräldrar och barn - 411
619. Gud, som haver barnen kär - 411
620. Sov gott, mitt barn, sov gott i Gud! - 411, 412
621. Ett litet fattigt barn jag är - 412
622. Tryggare kan ingen vara - 412
623. Gläns över sjö och strand - 412, 413
    d) För ungdom - 413
624. Gud, i mina unga dagar - 413, 414
625. Pärlor sköna - 414
    f) Måltidspsalm - 414
626. Jesu namn till bords vi gå - 414
    g) Hemmets glädje- och sorgeämnen - 414
    På födelsedagen - 414
627. Med tacksam röst och tacksam själ - 414, 415
    h) Sjukdom och hälsa - 415
    För sjuka - 415
628. Tänk, o Gud, på sjuka alla - 415
629. Herre Jesu, vi befalla - 415, 416
    För ålderstigna - 416
630. Ensam lämnad här i världen - 416
    2. Den kristna skolan - 417
631. Sanningens Ande, som av höjden talar - 417
632. O Herre, du som säger - 417
    3. Det kristna samhället - 417
    a) Fädernesland, överhet och undersåtar - 417
633. Oss himmelens Gud vill vara när - 417, 418
634. Bevara, Gud, vårt fosterland - 418
635. Du folk av ädla fäders stam - 418, 419
    b) Folkets botdagar - 419
636. När vi i högsta nöden stå - 419, 420
    f) Jordens fruktbarhet - 420
    Vid skördefest - 420
637. De rika skördar, som förgyllde - 420
638. Kommen för Herren med tacksamhet, gamla och unga! - 420, 421
    g) För sjöfarande - 421
639. När stormen ryter vilt på hav - 421
640. Om Jesus med i skeppet är - 421, 422
641. Upptag, Herre våra böner - 422
    V. Tidens skiften - 422
    A. Årets tider - 422
    Våren - 422
642. Likt vårdagssol i morgonglöd - 422
643. I denna ljuva sommartid - 423
644. En vänlig grönskas rika dräkt - 423, 424
    Hösten - 424
645. Fram skrider året i sin gång - 424
646. Av förgängelsen är färgad - 425
    Vintern - 425
647. Hur härligt vittna land och sjö - 425
    B. Morgon- och aftonpsalmer - 425
    3. Aftonpsalmer - 425
648. O Kriste, du som ljuset är - 425, 426
649. Nu dagens sol i glans och prakt - 426
650. Bred dina vida vingar - 426, 427
651. Bliv kvar hos mig -- se, dagens slut är när - 427
    Vid helgmålsringningen - 427
652. Det ringer till vila, och veckan går ut - 427, 428
    På söndagens afton - 428
653. Nu vilans dag förflutit - 428
    VI. De yttersta tingen - 429
    A. Livets förgänglighet och evighetens allvar - 429
654. Jag är en gäst och främling - 429
    B. De kristnas hopp inför döden - 429
655. Dig lyft, min själ, och skåda kring - 429, 430
656. Lär mig, du skog, att vissna glad - 430
657. Våra stunder ila - 430
658. En dalande dag, en flyktig stund - 430, 431
659. Snart sista stunden kommen är - 431
660. Saliga de, som ifrån världens öden - 431, 432
661. Jag vet mig en sömn i Jesu namn - 432
662. Hemlandstoner mäktigt ljuda - 432, 433
    C. Uppståndelsen, domen och det eviga livet - 433
663. Uppvaknen, I kristne alla! - 433, 434
664. Vredens stora dag är nära - 434, 435
    Dies iræ, dies illa - 435, 436
665. En herrdag i höjden är vorden besluten - 436
666. Nu upp och redo varen - 436, 437
667. Tänk, när en gång det töcken har försvunnit - 437
668. Med lust och glädje tänker - 438, 439
669. I djupet av mitt hjärta - 439
670. Jerusalem, du högtbelägna stad - 439, 440
671. O se den stora, vita här - 440
672. O tänk, när en gång samlad står - 440, 441
673. Eja, mitt hjärta, hur innerlig - 441, 442
Innehållsförteckning omfattande såväl Svenska Psalmboken av 1819 som Nya Psalmer - 443, 444, 445, 446, 447
Register över psalmbokens alla verser - 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Förteckning på psalmförfattarna med korta biografiska uppgifter - 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523
Alfabetiskt sakregister - 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534
Kort översikt över svenska psalmbokens historia - 535, 536
    

Den svenska evangelieboken


    Den svenska evangelieboken - e1, e3, e5, e6, e7, e8, e9, e10, e11, e12, e13, e14, e15, e16, e17, e18, e19, e20, e21, e22, e23, e24, e25, e26, e27, e28, e29, e30, e31, e32, e33, e34, e35, e36, e37, e38, e39, e40, e41, e42, e43, e44, e45, e46, e47, e48, e49, e50, e51, e52, e53, e54, e55, e56, e57, e58, e59, e60, e61, e62, e63, e64, e65, e66, e67, e68, e69, e70, e71, e72, e73, e74, e75, e76, e77, e78, e79, e80, e81, e82, e83, e84, e85, e86, e87, e88, e89, e90, e91, e92, e93, e94, e95, e96, e97, e98, e99, e100, e101, e102, e103, e104, e105, e106, e107, e108, e109, e110, e111, e112, e113, e114, e115, e116, e117, e118, e119, e120, e121, e122, e123, e124, e125, e126, e127, e128, e129, e130, e131, e132, e133, e134, e135, e136, e137, e138, e139, e140, e141, e142, e143, e144, e145, e146, e147, e148, e149, e150, e151, e152, e153, e154, e155, e156, e157, e158, e159, e160, e161, e162, e163, e164, e165, e166, e167, e168, e169, e170, e171, e172, e173, e174, e175, e176, e177, e178, e179, e180, e181, e182, e183, e184, e185, e186, e187, e188, e189, e190, e191, e192, e193, e194, e195, e196, e197, e198, e199, e200, e201, e202, e203, e204, e205, e206, e207, e208, e209, e210, e211, e212, e213, e214, e215, e216, e217, e218, e219, e220, e221, e222, e223, e224, e225, e226, e227, e228, e229, e230, e231, e232, e233, e234, e235, e236, e237, e238, e239, e240, e241, e242, e243, e244, e245, e246, e247, e248, e249, e250, e251, e252, e253, e254, e255, e256, e257, e258, e259, e260, e261, e262, e263, e264, e265, e266, e267, e268, e269, e270, e271, e272, e273, e274, e275, e276, e277, e278, e279, e280, e281, e282, e283, e284, e285, e286, e287, e288, e289, e290, e291, e292, e293, e294, e295, e296, e297, e298, e299, e300, e301, e302, e303, e304, e305, e306, e307, e308, e309, e310, e311, e312, e313, e314, e315, e316, e317, e318, e319, e320, e321, e322, e323, e324, e325, e326, e327, e328, e329, e330, e331, e332, e333, e334, e335, e336, e337, e338, e339, e340, e341, e342, e343, e344, e345, e346, e347, e348, e349, e350, e351, e352, e353, e354, e355, e356, e357, e358, e359, e360, e361, e362, e363, e364, e365, e366, e367, e368, e369, e370, e371, e372, e373, e374, e375, e376, e377, e378, e379, e380, e381, e382, e383, e384, e385, e386, e387, e388, e389, e390, e391, e392, e393, e394, e395, e396, e397, e398, e399, e400, e401, e402, e403, e404, e405, e406, e407, e408, e409, e410, e411, e412, e413, e414, e415, e416, e417, e418, e419, e420, e421, e422, e423, e424, e425, e426, e427, e428, e429, e430, e431, e432, e433, e434, e435, e436, e437, e438, e439, e440, e441, e442, e443, e444, e445, e446, e447, e448, e449, e450, e451, e452, e453, e454, e455, e456, e457, e458, e459, e460, e461, e462, e463, e464, e465, e466, e467, e468, e469, e470, e471, e472, e473, e474, e475, e476, e477, e478, e479, e480, e481, e482, e483, e484, e485, e486, e487, e488, e489, e490, e491, e492, e493, e494, e495, e496, e497, e498, e499, e500, e501, e502, e503, e504, e505, e506, e507, e508, e509, e510, e511, e512, e513, e514, e515, e516, e516a, e516b, e516c, e516d, e517, e518, e519, e520, e521, e522, e523, e524, e525, e526, e527, e528, e529, e530, e531, e532, e533, e534, e535, e536, e537, e538, e539, e540, e541, e542, e543, e544, e545, e546, e547, e548, e549, e550, e551, e552, e553, e554, e555, e556, e557, e558, e559, e560, e561, e562, e563, e564, e565, e566, e567, e568, e569, e570, e571, e572, e573, e574, e575, e576, e577, e578, e579, e580, e581, e582, e583, e584, e585, e586, e587, e588
    Evangelier och epistlar - e7, e8, e9, e10, e11, e12, e13, e14, e15, e16, e17, e18, e19, e20, e21, e22, e23, e24, e25, e26, e27, e28, e29, e30, e31, e32, e33, e34, e35, e36, e37, e38, e39, e40, e41, e42, e43, e44, e45, e46, e47, e48, e49, e50, e51, e52, e53, e54, e55, e56, e57, e58, e59, e60, e61, e62, e63, e64, e65, e66, e67, e68, e69, e70, e71, e72, e73, e74, e75, e76, e77, e78, e79, e80, e81, e82, e83, e84, e85, e86, e87, e88, e89, e90, e91, e92, e93, e94, e95, e96, e97, e98, e99, e100, e101, e102, e103, e104, e105, e106, e107, e108, e109, e110, e111, e112, e113, e114, e115, e116, e117, e118, e119, e120, e121, e122, e123, e124, e125, e126, e127, e128, e129, e130, e131, e132, e133, e134, e135, e136, e137, e138, e139, e140, e141, e142, e143, e144, e145, e146, e147, e148, e149, e150, e151, e152, e153, e154, e155, e156, e157, e158, e159, e160, e161, e162, e163, e164, e165, e166, e167, e168, e169, e170, e171, e172, e173, e174, e175, e176, e177, e178, e179, e180, e181, e182, e183, e184, e185, e186, e187, e188, e189, e190, e191, e192, e193, e194, e195, e196, e197, e198, e199, e200, e201, e202, e203, e204, e205, e206, e207, e208, e209, e210, e211, e212, e213, e214, e215, e216, e217, e218, e219, e220, e221, e222, e223, e224, e225, e226, e227, e228, e229, e230, e231, e232, e233, e234, e235, e236, e237, e238, e239, e240, e241, e242, e243, e244, e245, e246, e247, e248, e249, e250, e251, e252, e253, e254, e255, e256, e257, e258, e259, e260, e261, e262, e263, e264, e265, e266, e267, e268, e269, e270, e271, e272, e273, e274, e275, e276, e277, e278, e279, e280, e281, e282, e283, e284, e285, e286, e287, e288, e289, e290, e291, e292, e293, e294, e295, e296, e297, e298, e299, e300, e301, e302, e303, e304, e305, e306, e307, e308, e309, e310, e311, e312, e313, e314, e315, e316, e317, e318, e319, e320, e321, e322, e323, e324, e325, e326, e327, e328
Inledning - e7, e8
    Årliga högtider och söndagar - e9
1 Söndagen i Advent - e9, e10, e11, e12
2 Söndagen i Advent - e12, e13, e14, e15, e16
3 Söndagen i Advent - e16, e17, e18, e19, e20, e21
4 Söndagen i Advent - e21, e22, e23, e24, e25
Juldagen - e25, e26, e27, e28, e29
Den helige Stefanus' dag eller Annandag jul - e30, e31, e32, e33, e34
Söndagen näst efter Jul - e34, e35, e36, e37, e38
Nyårsdagen - e38, e39, e40, e41
Söndagen näst efter nyår - e41, e42, e43, e44, e45
Trettondag jul - e45, e46, e47, e48
l Söndagen efter Trettondedagen - e48, e49, e50, e51, e52
2 Söndagen efter Trettondedagen - e52, e53, e54, e55, e56, e57
3 Söndagen efter Trettondagen - e57, e58, e59, e60, e61, e62
4 Söndagen efter Trettondedagen - e62, e63, e64, e65, e66
5 Söndagen efter Trettondedagen - e66, e67, e68, e69, e70
6 Söndagen efter Trettondedagen. Som på 26 Söndagen efter Trefaldighet. Septuagesima - e70, e71, e72, e73, e74
Sexagesima - e75, e76, e77, e78, e79, e80
Fastlagssöndagen - e80, e81, e82, e83, e84, e85
1 Söndagen i Fastan - e85, e86, e87, e88
2 Söndagen i Fastan - e88, e89, e90, e91, e92, e93
3 Söndagen i Fastan - e93, e94, e95, e96, e97, e98, e99, e100
Midfastosöndagen - e100, e101, e102, e103, e104, e105, e106, e107, e108
5 Söndagen i Fastan - e108, e109, e110, e111, e112, e113, e114, e115, e116
Palmsöndagen - e116, e117, e118, e119, e120
Långfredagen - e120, e121, e122, e123, e124
Påskdagen - e124, e125, e126, e127, e128
Annandag Påsk - e129, e130, e131, e132, e133, e134
1 Söndagen efter Påsk - e134, e135, e136, e137, e138, e139, e140
2 Söndagen efter Påsk - e140, e141, e142, e143
3 Söndagen efter Påsk - e143, e144, e145, e146, e147
4 Söndagen efter Påsk - e147, e148, e149, e150, e151
Bönsöndagen - e151, e152, e153, e154, e155
Kristi Himmelsfärds Dag - e155, e156, e157, e158, e159
6 Söndagen efter Påsk - e159, e160, e161, e162
Pingstdagen - e162, e163, e164, e165, e166, e167
Annandag Pingst - e167, e168, e169, e170, e171
Heliga Trefaldighets dag - e172, e173, e174, e175, e176
1 Söndagen efter Trefaldighet - e176, e177, e178, e179, e180
2 Söndagen efter Trefaldighet - e181, e182, e183, e184, e185
3 Söndagen efter Trefaldighet - e185, e186, e187, e188, e189, e190
4 Söndagen efter Trefaldighet - e190, e191, e192, e193, e194
5 Söndagen efter Trefaldighet - e195, e196, e197, e198, e199, e200, e201
6 Söndagen efter Trefaldighet - e201, e202, e203, e204, e205
Kristi Förklarings Dag - e205, e206, e207, e208, e209
8 Söndagen efter Trefaldighet - e209, e210, e211, e212
9 Söndagen efter Trefaldighet - e212, e213, e214, e215, e216
10 Söndagen efter Trefaldighet - e216, e217, e218, e219, e220
11 Söndagen efter Trefaldighet - e220, e221, e222, e223, e224
12 Söndagen efter Trefaldighet - e224, e225, e226, e227, e228
13 Söndagen efter Trefaldighet - e228, e229, e230, e231, e232, e233
14 Söndagen efter Trefaldighet - e233, e234, e235, e236, e237
15 Söndagen efter Trefaldighet - e237, e238, e239, e240, e241
16 Söndagen efter Trefaldighet - e241, e242, e243, e244, e245, e246, e247
17 Söndagen efter Trefaldighet - e247, e248, e249, e250, e251
18 Söndagen efter Trefaldighet - e251, e252, e253, e254, e255, e256
19 Söndagen efter Trefaldighet - e256, e257, e258, e259, e260, e261, e262
20 Söndagen efter Trefaldighet - e262, e263, e264, e265, e266, e267
21 Söndagen efter Trefaldighet - e267, e268, e269, e270, e271
22 Söndagen efter Trefaldighet - e271, e272, e273, e274, e275
23 Söndagen efter Trefaldighet - e275, e276, e277, e278
24 Söndagen efter Trefaldighet - e278, e279, e280, e281, e282, e283
25 Söndagen efter Trefaldighet - e283, e284, e285, e286, e287, e288
26 Söndagen efter Trefaldighet - e288, e289, e290, e291, e292, e293
Domssöndagen - e293, e294, e295, e296, e297, e298
    Helgdagar som årligen hållas - e299, e300, e301, e302, e303, e304, e305, e306, e307, e308, e309, e310, e311, e312, e313, e314, e315, e316, e317, e318, e319, e320, e321
Jungfrun Marias kyrkogångsdag eller Kyndelsmässodagen - e299, e300, e301, e302
Jungfrun Marias bebådelsedag - e302, e303, e304, e305
Den helige Johannes döparens dag eller Midsommardagen - e306, e307, e308, e309, e310, e311, e312, e313
Den helige Mikaels dag - e313, e314, e315, e316
Alla helgons dag - e317, e318, e319, e320, e321
Allmänna böndagar - e322, e323, e324, e325, e326, e327, e328
    Vår Herre Jesu Kristi lidande - e329, e330, e331, e332, e333, e334, e335, e336, e337, e338, e339, e340, e341, e342, e343, e344, e345, e346, e347, e348, e349, e350
Första akten. Vad Jesus, medan det stämplas mot hans liv, gör och lider hos sina lärjungar i Jerusalem, före sin blodiga dödskamp - e329, e330, e331, e332, e333, e334, e335
Andra akten. Vad Jesus gör och lider hos sin himmelske Fader i örtagården, förrän han gripes - e335, e336
Tredje akten. Vad Jesus gör och lider hos översteprästerna, Hannas och Kaifas, och inför Stora Rådet - e336, e337, e338, e339, e340
Fjärde akten. Vad Jesus gör och lider inför de världsliga domarne, Pilatus och Herodes - e340, e341, e342, e343, e344, e345
Femte akten. Vad Jesus gör och lider inför allt folket - e345, e346, e347, e348, e349
Sjätte akten. Huru Jesus begraves av Josef och Nikodemus i en örtagård - e349, e350
    Om Kristi uppståndelse
Om Kristi uppståndelse - e351
Herrens lag är utan brist - e352
    Den lilla katekesen. Undervisning i kristendomens huvudstycken - e352, e353, e354, e355, e356, e357, e358, e359, e360, e361, e362, e363, e364
Första huvdustycket. Tio Guds Bud - e352, e353, e354, e355
Andra Huvudstycket. Trons artiklar - e355, e356, e357
Tredje huvudstycket. Herrens bön - e357, e358, e359, e360
Fjärde huvudstycket. Dopets Sakrament - e361, e362
Femte huvudstycket. Altarets Sakrament - e362, e363, e364
Vad gott är har herren kungjort för dig, o mäniska - e364
    En liten bönbok - e365, e366, e367, e368, e369, e370, e371, e372, e373, e374, e375, e376, e377, e378, e379, e380, e381, e382, e383, e384, e385, e386, e387, e388, e389, e390, e391, e392, e393, e394, e395, e396, e397, e398, e399, e400, e401, e402, e403, e404, e405, e406, e407, e408, e409, e410, e411, e412, e413, e414, e415, e416, e417, e418, e419, e420, e421, e422, e423, e424, e425, e426, e427, e428, e429, e430, e431, e432, e433, e434, e435, e436, e437, e438, e439, e440, e441, e442, e443, e444, e445, e446, e447, e448, e449, e450, e451, e452, e453, e454, e455, e456, e457, e458, e459, e460, e461, e462, e463, e464, e465, e466, e467, e468, e469, e470, e471, e472, e473, e474, e475, e476, e477, e478, e479, e480, e481, e482, e483, e484, e485, e486
Hör Israel! - e366
Lektionarium - e367, e368, e369, e370, e371, e372, e373, e374, e375, e376, e377, e378, e379, e380, e381, e382, e383, e384
    A. Då husandakt sker både morgon och afton - e367, e368, e369, e370, e371, e372, e373, e374, e375, e376, e377, e378
    B. Då husandakt sker endast om morgonen eller endast om aftonen - e379, e380, e381, e382, e383, e384
När man tager sig för att bedja - e385, e386, e387
Bön om nåd att rätt bedja - e387
    Första kapitlet. Husandakten - e387, e388, e389, e390, e391, e392, e393, e394, e395, e396, e397, e398, e399, e400, e401, e402, e403, e404, e405, e406, e407, e408, e409, e410, e411, e412, e413, e414, e415, e416, e417, e418, e419, e420, e421, e422, e423, e424, e425, e426, e427, e428, e429, e430, e431, e432, e433, e434, e435, e436, e437, e438, e439, e440, e441, e442, e443, e444, e445, e446, e447, e448, e449, e450, e451, e452, e453, e454, e455, e456, e457, e458, e459, e460, e461, e462, e463, e464, e465
I. Om det allmänna prästadömet. Nr. 2 - e387, e388, e389
II. Korta böner. Nr. 3-9 - e389, e390, e391
III. Den dagliga husandakten. Nr. 10-51 - e392, e393, e394, e395, e396, e397, e398, e399, e400, e401, e402, e403, e404, e405, e406, e407, e408, e409, e410, e411, e412, e413, e414, e415, e416, e417, e418, e419, e420, e421, e422, e423, e424, e425, e426, e427, e428, e429, e430, e431, e432, e433
IV. Aftonandakten på högtidsdagar. Nr. 52-71 - e434, e435, e436, e437, e438, e439, e440, e441, e442, e443, e444, e445, e446, e447, e448, e449, e450, e451, e452, e453
V. Aftonandakt då glädje beskäres. Nr. 72-77 - e454, e455, e456, e457, e458, e459
VI. Aftonandakt då ofärd möter. Nr. 78-83 - e460, e461, e462, e463, e464, e465
Andra kapitlet. Böner om tröst. Nr. 84-93 - e466, e467, e468, e469, e470
Tredje kapitlet. Böner under sjukdom. Nr. 94-105 - e470, e471, e472, e473, e474
Fjärde kapitlet. Böner i dödens närhet. Nr. 106-109. Tillägg. 110 - e475, e476, e477, e478
Femte kapitlet. Böner ur Skriften. Nr. 111-112 - e479, e480, e481, e482, e483, e484, e485, e486
    Sju botpsalmer. 1 - e479
    111. HERRE, straffa mig icke i din vrede - e479
    2. SÄLL ÄR DEN vilkens överträdelse är förlåten - e479, e480
    3. HERRE, straffa mig icke i din förtörnelse - e480, e481
    4. GUD, var mig nådig efter din godhet - e481, e482
    5. HERRE, hör min, bön - e482, e483
    6. UR DJUPEN ropar jag till dig, Herre - e483
    7. HERRE, hör min bön, lyssna till min åkallan - e483, e484
    Kristi översteprästerliga förbön. 112. FADER, stunden är kommen - e484, e485, e486
    Den svenska mässan jämte andra gudstjänster och heliga handlingar - e487, e488, e489, e490, e491, e492, e493, e494, e495, e496, e497, e498, e499, e500, e501, e502, e503, e504, e505, e506, e507, e508, e509, e510, e511, e512, e513, e514, e515, e516, e516a, e516b, e516c, e516d, e517, e518, e519, e520, e521, e522, e523, e524, e525, e526, e527, e528, e529, e530, e531, e532, e533, e534, e535, e536, e537, e538, e539, e540, e541, e542, e543, e544, e545, e546, e547, e548, e549, e550, e551, e552, e553, e554, e555, e556, e557, e558, e559, e560, e561, e562, e563, e564, e565, e566, e567, e568, e569, e570, e571, e572, e573, e574, e575, e576, e577, e578, e579
I. Den svenska mässan eller högmässogudstjänsten. Nr. 113-115 - e487, e488, e489, e490, e491, e492, e493, e494, e495, e496, e497, e498, e499, e500, e501, e502, e503, e504, e505, e506, e507, e508, e509, e510
II. Skriftermålet. Nr. 116-119 - e511, e512, e513, e514, e515, e516, e516a, e516b, e516c, e516d
III. Några andra gudstjänster. Nr. 120-122 - e516d, e517, e518, e519
IV. Det heliga dopet. Nr. 123-127 - e519, e520, e521, e522, e523, e524, e525, e526, e527, e528, e529
V. Konfirmationen. Nr. 128-130 - e529, e530, e531, e532, e533, e534, e535, e536, e537, e538
VI. Brudvigseln. Nr. 131-133 - e539, e540, e541, e542, e543, e544, e545, e546, e547, e548
VII. Kyrkotagningen. Nr. 134-135 - e548, e549
VIII. Jordfästningen. Nr. 136-138 - e549, e550, e551, e552, e553, e554, e555, e556, e557
IX. Några kyrkoböner och andra stycken. Nr. 139-181 - e557, e558, e559, e560, e561, e562, e563, e564, e565, e566, e567, e568, e569, e570, e571, e572, e573, e574, e575, e576, e577, e578, e579
    Första söndagen i Advent - e557
    139. Se, din konung kommer till dig - e557
    140. Herre Jesus Kristus! Vi tacka dig - e557
    Juldagen - e558
    141. Se jag bådar eder stor glädje - e558
    142. Barmhärtige Gud, kärleksrike Fader - e558
    Nyårsdagen - e558, e559
    143. Evige, allsmäktige Gud - e558, e559
    Långfredagen - e559
    144. Herre Jesus, du Guds lamm - e559
    Påskdagen - e559, e560
    145. Herren är uppstånden. Halleluja - e559, e560
    146. Allsmäktige Gud, himmelske Fader! - e560
    Kristi Himmelsfärds dag - e560
    147. Kristus har farit upp till sin Fader - e560
    148. Helige frälsare! - e560, e561
    Pingstdagen - e561
    149. Herren skall utgjuta vatten - e561
    150. O Gud, vi tacka dig - e561, e562
    Heliga Trefaldighets dag - e562
    151. Helig, helig, helig är Herren Sebaot - e562
    152. Helige, treenige Gud! - e562
    Första Böndagen - e562
    153. Herre, om du vill tillräkna missgärningar - e562
    Andra Böndagen - e563
    154. Gud är vår tillflykt och starkhet, Halleluja - e563
    155. Himmelske Fader, vi frambära i dag - e563
    Tredje Böndagen - e563
    156. Förtäljen bland hedningarna Herres ära - e563, e564
    157. Allsmäktige Gud, kärleksrike Fader! - e564
    Fjärde Böndagen - e564
    158. Det är gott att tacka Herren - e564
    159. Käre himmelske Fader, vi tacka dig - e564, e565
    Ett sätt att inleda mässan - e565
    160. Käre vänner, bröder och systrar i Kristus Jesus! - e565
    En syndabekännelse - e565
    161. Barmhärtige Gud, allgode Fader - e565
    En annan syndabekännelse - e565
    162. Gud, var mig nådig efter din godhet - e565, e566
    Den nicenska trosbekännelsen - e566
    163. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader - e566, e567
    En bön efter predikan - e567
    164. Lovad vare Gud och välsignad i evighet - e567
    En allmän kyrkobön - e567
    165. Helige Herre Gud, helige starke Gud, - e567, e568
    En annan allmän kyrkobön - e568
    166. Tänk, o Herre, på din församling - e568, e569
    Litanian - e569
    167. Evige, allsmäktige Gud - e569, e570, e571, e572
    En kortare form av litanian - e572
    168. Evige, allsmäktige Gud - e572, e573, e574
    En tacksägelse före den heliga nattvarden - e574
    169. Ja, sannerligen är det tillbörligt, rätt och saligt - e574
    En tacksägelsekollekt efter den heliga nattvarden - e574
    170. Vi tacka Dig, allsmäktige Gud - e574
    En annan tacksägelsekollekt efter den heliga nattvarden - e574
    171. Herre Jesus Kristus, du, som har kallat oss till denna nattvard - e574, e575
    Allmän kyrkobön vid ottesången - e575
    172. Allsmäktige, evige Gud, vi tacka dig - e575
    Allmän kyrkobön vid veckopredikan - e575
    173. Allsmäktige och barmhärtige Gud! - e575, e576
    Bön under fastan - e576
    174. Outsägligen stor, Herre Jesus - e576
    Förbön för sjuka - e576
    175. Allsväldige, evige Gud - e576
    Förbön för sjöfarande - e577
    176. Himmelske Fader, vi bedja dig för dem - e577
    Bön för frukten på jorden - e577
    177. Allsmäktige Gud, barmhärtige Fader - e577
    Begravningsmässan - e577
    178. O Herre Gud! Du som för syndens skull - e577, e578
    En bön vid jordfästning - e578
    179. Herre Gud Fader i himmelen - e578
    Bön efter likpredikan - e578
    180. O Herre Gud, himmelske Fader - e578, e579
    Herrens välsignelse - e579
    181. Herren välsigne eder och bevare eder - e579
    Detta har nu allt sin ända; Gud vår Fader - e579
Register över bönboken och mässan - e580, e581, e582, e583, e584, e585
Uppgift å några av dem, från vilka bönerna hämtats - e586, e587
Innehåll uti bönboken och tillägget om mässan m. m. - e588
Bokmärke - bokmärke framsida, bokmärke baksida

Project Runeberg, Sat Dec 15 19:15:33 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/psalmbok/1932/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free