- Project Runeberg -  Dansk biografisk Lexikon /
XVI. Bind. Skarpenberg - Sveistrup

(1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

DANSK
BIOGRAFISK LEXIKON
,

tillige omfattende
Norge for Tidsrummet 1537-1814.

Udgivet
af
C. F. Bricka.

XVI. BIND
Skarpenberg - Sveistrup.

Kjøbenhavn.
Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn).
Græbes Bogtrykkeri.
1902.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är sextonde bandet av nitton. Se vårt förord till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og indhold - titelside
    

S


Skarpenberg, Johan, -1400-, Rigsraad - 1, 2
Skau, Laurids Pedersen, 1817-64, Politiker - 2, 3, 4, 5, 6
Skau, Peder Pedersen, f. 1825, Politiker - 6, 7
Skavbo, jvfr. Scavenius (XV, 2 ff.) - 7
Skavbo, Claus Lauridsen, -1590, Professor - 7, 8
Skavbo (Scavenius), Laurids Clausen, 1562-1626, Biskop - 8, 9
Skave, Herluf, -1583, til Eskildstrup, Landsdommer - 9
Skave, Niels, -1500, Biskop - 10
Skeel, Albert, -1568, til Hegnet - 10, 11
Skeel, Albert, -1609, til Jungetgaard (ved Limfjorden) - 11
Skeel, Albert, 1572-1639, til Fussingø, Rigsadmiral - 11, 12, 13
Skeel, Anders, 1731-76, Amtmand - 14
Skeel, Berte, 1644-1720 - 14, 15
Skeel, Birgitte, 1638-99 - 15
Skeel, Christen, 1543-95, til Fussingø, Rigsraad - 15, 16
Skeel, Christen (Albertsen), 1603-59, til Fussingø, Rigsraad - 16, 17, 18, 19
Skeel, Christen (Jørgensen), 1623-88, Gehejmeraad - 19, 20, 21
Skeel, Christen, 1663-1709, Amtmand - 21
Skeel (Scheel), Christen Greve, 1695-1731 - 21, 22
Skeel (Scheel), Christen Greve, 1743-71, Diplomat - 22, 23
Skeel, Erik Vilhelm Robert, 1818-84, Minister, Godsejer - 23, 24, 25
Skeel, Frederik Christian, 1735-98, Gehejmeraad - 26
Skeel (Scheel), Frederik Christian Rosenkrantz Greve, f. 1833, Politiker - 26, 27
Skeel, Herman, -1555, til Jungetgaard - 27
Skeel, Holger, 1699-1764, Stiftamtmand - 27, 28
Skeel, Jacob, -1565 - 28
Skeel, Jørgen, 1578-1631, til Sostrup, Rigsmarsk - 28, 29, 30
Skeel, Jørgen, 1634-96 - 30
Skeel, Jørgen, 1656-95 - 30, 31
Skeel (Scheel), Jørgen Greve, 1718-86, Gehejmeraad - 31
Skeel, Jørgen Erik, 1737-95, Statsminister - 31, 32, 33
Skeel, Jørgen Erik Frederik, 1802-49, Godsejer - 33, 34
Skeel (Dyre), Mads, -1576, til Hesselballe - 34
Skeel, Mogens, 1650-94, Stiftamtmand - 34, 35, 36
Skeel, Otte (Christensen), 1576-1634, til Hammelmose - 36, 37
Skeel, Otto, 1633-95, Geheimeraad - 37, 38
Skeel, Otto, 1636-96, Amtmand - 38
Skeel, Sophus Frederik Erik Otto, 1836-97, Godsejer, Politiker - 38, 39
Skeel, Vilhelm Samuel, 1810-87, Justitiarius - 39, 40
Skelderup, s. Skjelderup - 40
Skenk, s. Schenck (XV, 104) - 40
Skibsted, Oluf Vilhelm de Fine, 1814-91, Søofficer - 40, 41
Skinkel, Bernike, -1418, Rigsraad - 41, 42
Skinkel (Schinkel), Johan, 1640-1704, Søofficer - 42
Skinkel, Jørgen, -1560, til Lammehave - 42, 43
Skinkel, Laurids, -1533, til Egeskov, Rigsraad - 43, 44
Skinkel, Morten, 1628-91, Geheimeraad - 44, 45
Skjalmsen, Ebbe, o. 1090-1151, sjællandsk Høvding - 45, 46
Skjalmsen, Sune, -1131- - 46
Skjalmsen, Toke, -o. 1145 - 46, 47
Skjelderup, jvfr. Schelderup (XV, 104), Schjelderup (XV, 109 ff.) og Schjellerup (XV, 111) - 47
Skjelderup, Jacob Worm, 1723-87, Præst - 47
Skjelderup, Jens Pedersen, o. 1510-1582, Biskop - 47, 48, 49
Skjelderup, Jens Pedersen, 1604-65, Biskop - 49
Skjelderup, Michael, 1769-1852, Læge, Anatom - 49, 50, 51
Skjelderup, Peder Jensen, 1571-1646, Biskop - 51, 52
Skierbeck, Hans Jacobsen, 1553-1633, Læge - 52
Skjoldborg, Christen Pedersen, -1682, Lektor - 52, 53
Skjoldborg, Johan Martinus Nielsen, f. 1861, Forfatter - 53, 54
Skjønning (Skøning), Jacob, -1549, Biskop - 54
Skodborg, Jørgen, -1551, Ærkebiskop - 54, 55, 56
Skomager, Hans Rasmussen, 1551-1614, Professor - 56, 57
Skondelev, Hans, -1421, Biskop af Slesvig - 57, 58
Skonning, Hans Hansen, 1579-1651, Bogtrykker, theologisk, filosofisk og historisk Forfatter - 58, 59, 60, 61
Skotte, Peder, f 1520, s. Petrus David de Scotia (XIII, 76) - 61
Skou, Jens Carl Christian, f. 1831, Præst - 61
Skov (Sylvius), Hans, -1637, Præst og Forfatter - 61, 62
Skov, Mikkel, o. 1630-1713, Officer - 62, 63
Skov, Svend, -1680, Officer - 63, 64
Skovgaard, Anders, -1554, Ærkedegn i Viborg - 64, 65
Skovgaard, Hans, -o. 1565, til Gundestrup - 65
Skovgaard, Hans, o. 1526-1580, til Gundestrup, Rigsraad - 66, 67, 68
Skovgaard, Joakim Frederik, f. 1856, Maler - 68, 69, 70
Skovgaard, Niels Kristian, f. 1858, Maler - 70, 71
Skovgaard, Peter Christian Thamsen, 1817-75, Landskabsmaler - 71, 72, 73, 74, 75, 76
Skovgaard, Peter Nikolai, 1783-1838, Litterat - 76
Skram, Asbjørn Oluf Erik, f. 1847, Forfatter - 76, 77, 78
Skram, Bertha Amalie, f. 1847, Forfatterinde - 78, 79
Skram, Erik, -1568, til Hastrup, Landsdommer - 79, 80
Skram (Schram), Johan Christian Gustav, 1802-65, Jærnbanedirektør - 80, 81
Skram, Jørgen, 1534-92, til Tjele, Rigsraad - 82
Skram, Laurids, 1530-87, til Hastrup - 82
Skram, Niels, 1555-1601, til Urup - 83
Skram, Peder, -1581, til Urup, Rigsraad, Søhelt - 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
Skrike, Adolph, 1811-91, Kolonialdirektør - 90, 91
Skrike, Jacob Philip Andreas, f. 1840, Stiftamtmand - 91
Skrike, Julius, 1815-96, Legatstifter - 91, 92
Skriver, Mikkel, -1565, s. Zelle - 92
Skrok (Schrock), Christiern Clausen, -o. 1572, Præst - 92, 93
Skrumsager, Jørgen Nielsen Hansen, f. 1841, sønderjysk Patriot - 93
Skræppenborg, Peter Larsen, f 1873, s. Larsen, Ole Peter Holm (X, 96) - 93
Skúlason, Sveinn, 1824-88, Præst, Forfatter - 94
Skúlason, Thorlákur, 1597-1656, Biskop - 94, 95
Skytte, Jens Nielsen, f. 1845, Forfatter - 95
Skytte (Schøtte), Mads, -1566-, Forfatter - 96
Skytte (Skøtt, Skiøtte ell. Schytte), Oluf Nielsen, -o. 1591, Skolemand og Præst - 96
Slagheck, Diderik, -1522, Ærkebiskop - 96, 97, 98, 99
Slagheck, Henrik, -1523-, Kriger - 99
Slanbusch, Theodor Georg, f 1829, s. Schlanbusch (XV, 168) - 99
Slange, Niels Pedersen, 1656-1737, Kancelliembedsmand, Historieskriver - 99, 100, 101, 102
Slangerup, Hans Olufsen, -1596, Professor - 102, 103
Slecht (Schlecht) Tileman, -1480-, Jurist - 103, 104
Sledanus, Christian, -1646, Præst - 104
Slenitz (Slenz), Thomas, -1500, Landsknægtfører - 104, 105
Sletter, Christopher, f 1688, s. Schletter (XV, 194) - 105
Slewert, Gert (ell. Gerard Slewart), -1570, Superintendent - 105, 106
Slüter, Severin Walther, f 1697, s. Schlüter (XV, 196) - 106
Smed, Niels, 1655-1716, Biskop - 106, 107
Smidt, jvfr. Schmid, Schmidt, Smidth og Smith - 107
Smidt, Claus Langhaar, 1761-1822, Regeringsraad - 107, 108
Smidt, Claus Langhaar, f. 1841, Grosserer - 108, 109
Smidt, Franz Christopher, 1832-96, Bankdirektør - 109
Smidt, Wilhelm, 1801-84, Handelsmand - 109, 110
Smidth, Anton Julius, 1809-68, Skuespiller og Fiskerikonsulent - 110, 111
Smidth, Betzy (kaldet Betty) Christiane, 1818-92, Skuespillerinde - 111
Smidth, Ellen Marie, s. Heger (VII, 213) - 111
Smidth, Hans Ludvig, f. 1839, Maler - 111, 112
Smidth, Jens Hansen, 1769-1847, Præst og Forfatter - 112, 113
Smidth, Jens Kjørbo, 1840-1900, Præst - 113, 114
Smidth, Peter Hersleb Classen, 1809-69, Søofficer - 114
Smidth, Verner Frederik Læssøe, 1850-99, Ingeniør - 115
Smith, Axel Christian, 1744-1823, Præst og Forfatter - 115, 116
Smith, Carl Vilhelm Daniel Røhl, 1848-1900, Billedhugger - 116, 117
Smith, Caspar Wilhelm, 1811-81, slavisk Filolog - 117, 118, 119, 120
Smith, Christen, 1785-1816, Botaniker - 120, 121
Smith, Daniel Peter, 1782-1871, Præst - 121, 122
Smith, Frederik Ludvig Erik, 1829-93, Læge, Personalhistoriker - 122
Smith (Smyth ell. Smid), Henrik, -1563, Humanist - 123, 124, 125
Smith, Hother, f. 1821, Højesteretsassessor - 125, 126
Smith, Jeppe Hansen, 1759-1821, Læge og fysisk Instrumentmager - 126, 127
Smith, Johannes Lem, 1789-1849, Legatstifter - 127, 128
Smith, Juliane (Julie) Margrethe, s. Paetz (XIII, 312) - 128
Smith, Laurids, 1754-94, Præst, Forfatter - 128, 129, 130
Smith, Ludvig August, f. 1820, Genremaler - 130
Smith, Morten, 1722-1800, Præst - 130
Smith, Sophus Laurits Henrik Christian Julius Birket, f. 1838, Bibliothekar og Historiker - 131, 132, 133
Smith, Troels, 1672-1730, Generalfiskal - 133
Smith, Troels Frederik Plum, 1813-80, Præst - 133, 134
Leigh-Smith, Antonio Gustav Gottlieb, f. 1848, Nationaløkonom - 134
Smither (Smyther), Ditlev, - o. 1538, Retslærd og Diplomat - 134, 135
Sneedorff, Frederik, 1760-92, Historiker - 135, 136, 137, 138
Sneedorff, Hans Christian, 1759-1824, Søofficer - 138, 139, 140, 141
Sneedorff, Jens Schielderup, 1724-64, Forfatter - 141, 142, 143, 144, 145
Sneedorff Birch, Frederik, f 1869, s. Birch (II, 285) - 145
Snell, Johan, -1482-, Bogtrykker - 145
Sofie, s. Sophie - 145
Soldenfeldt, Joseph Carl, 1806-91, Legatstifter - 145, 146
Sommer, Andreas Gartner, 1804-71, Læge - 146, 147
Sommer, Frederik Laurentius Fiedler, 1813-78, Søofficer - 147, 148
Sommer, Hans Georg Krog, 1792-1864, Forfatter - 148
Sommer, Hans Morten, 1735 - 91, Højesteretsassessor - 148
Sommer, Hinrich Hieronymus, 1804-61, Lægprædikant, «den sønderjyske Hans Sachs» - 149, 150
Sommer, Magnus (Mons), 1762-1848, Præst - 150, 151
Sommer, Mogens Abraham, 1829-1901, Lægprædikant og politisk Agitator - 151, 152
Sommerfelt, Christian, 1746-1811, Amtmand, Forfatter - 152, 153
Sommerfeldt, Elius Janus, f. 1842, Officer - 153, 154
Sommerfelt, Ole Hannibal, 1753-1821, Amtmand - 154, 155
Sommerhielm, Matthias Otto Leth, 1764-1827, norsk Statsminister - 155, 156, 157
Sonne, Carl Edvard, 1804-78, Kobberstikker - 157, 158
Sonne, Hans Christian, 1817-80, Præst - 158
Sonne, Jørgen Valentin, 1801-90, Maler - 158, 159, 160, 161, 162
Sonne, Ole Christian Saxtorph, f. 1859, Landmand - 162, 163
Sophie, o. 1140-98, Dronning - 163, 164
Sophie, 1498-1568, Dronning - 164
Sophie, 1557-1631, Dronning - 165, 166, 167
Sophie af Langeland (1300), s. IV, 556 - 168
Sophie, Markgrevinde af Brandenborg, -1247 - 168
Sophie, Hertuginde af Meklenborg-Schwerin, 1569-1634 - 168
Sophie, Grevinde af Orlamünde, -1181- - 168
Sophie, Dronning af Sverige, -1286 - 168, 169
Sophie Amalie, 1628-85, Dronning - 169, 170, 171, 172
Sophie Caroline, Fyrstinde af Ostfriesland, 1707-64 - 172, 173
Sophie Elisabeth, 1619-57 - 173, 174
Sophie Frederikke, 1758-94, Arveprinsesse - 174
Sophie Hedevig, 1677-1735, Prinsesse - 174, 175
Sophie Magdalene, 1700-71, Dronning - 175, 176, 177, 178, 179
Sophie Magdalene, Dronning af Sverige, 1746-1813 - 179, 180
Sorterup, Julius Benjamin, 1815-49, Numismatiker og Arkæolog - 180
Sorterup, Jørgen Jørgensen, 1662-1723, Præst og Digter - 180, 181, 182, 183, 184, 185
Sovenbroder, Enwald (Ewald Søvenbroder), -1504, Prælat - 186
Span, Henrik, 1634-94, Søofficer - 186, 187, 188
Spandemager (Sitularius ell. Urnarius), Hans Olufsen, -1571 Præst - 188, 189
Spandet, Niels Møller, 1788-1858, Dommer og Politiker - 189, 190, 191
Spang, Peter Johannes, 1796-1846, Præst - 191, 192
Spangberg, Morten, o. 1698-1761, Opdagelsesrejsende - 192, 193
Spannjer, Jeremias Elias, 1784-1872, Legatstifter - 193
Sparkiær, Peder, 1694-1761, Musiker - 194
Sparre, Aage Jepsen, o. 1462-1540, Ærkebiskop - 194, 195, 196
Sparre, Claus Nielsen, -o. 1451, til Ellinge og Vik, Rigsraad - 196, 197
Sparre, Gjørvel (Gjørrild) Fadersdatter, -1605 - 197, 198
Sparre, Henrik Aagesen, -1531, til Klogerup og Hageløs, Rigsraad - 198, 199
Sparre, Jacob Mouridsen, -1573, til Svanholm - 199
Sparre, Jens, 1577-1632, til Sparresholm - 199, 200, 201
Sparre, Jens Torbernsen, -1460-, til Bringstrup, Rigskansler - 201, 202
Sparre, Jep Tordsen, -o. 1562, til Lyngbygaard - 202, 203
Sparre, Knud Henriksen, -o. 1568, til Klogerup - 203, 204
Sparre, Mourids Jepsen, -1534, til Svanholm, Rigsraad - 204, 205
Sparre, Niels Clausen, -o. 1505, svensk Rigsraad - 205, 206
Sparre, Niels Svendsen, -o.1435, til Ellinge - 206
v. Speckhan, Frants Eberhard, 1628-97, Gehejmeraad - 206, 207
Speil, Hans, -1599, s. Spiegel - 207
Spend, Christen Nielsen, o. 1630-1678, Præst - 207, 208
Spendrup, Peter Mathias, 1747-1827, Brændevinsbrænder - 208
Spengler, Johan Conrad, 1767-1839, Kunstkammerforvalter - 208, 209
Spengler, Lorenz, 1720-1807, Kunstdrejer, Kunstkammerforvalter, Naturforsker - 209, 210, 211, 212
v. Sperling, Joachim Ulrik, 1741-91, Hofmand - 212
Sperling, Otto, 1602-81, Læge og Botaniker - 212, 213, 214, 215, 216, 217
Sperling, Otto, 1634-1715, Historiker - 217, 218, 219, 220
Sperling, Poul, 1560-1633, Skolemand - 220, 221
Spidberg, Jens Christian, 1684-1762, Biskop - 221, 222
Spiegel (Speil), Hans, -1599, til Borreby og Julskov - 222, 223
Spies, Joachim Otto Friedrich, 1780-1844, Regeringspræsident - 223
Spindler, Johanne Marie Christine, 1781-1861, Skuespillerinde - 223, 224, 225, 226, 227
Spithoff, Johan, -1563, Professor - 227, 228
Spjelderup, Jacob Pedersen, -1649, Præst - 228
Splid, Jens, -1572, til Vorgaard - 228, 229
Splitaf, Jacob, -1345, Biskop - 229
Sponneck, Frederik Wilhelm Rigsgreve, f. 1842, Diplomat - 229, 230
Sponneck (Sponeck), Georg Wilhelm v. Hedwiger Rigsgreve, 1672-1740, Officer - 230, 231, 232, 233
Sponneck, Marius Sabinus Wilhelm Rigsgreve, 1787-1874, Stiftamtmand - 233, 234
Sponneck, Wilhelm Carl Eppingen Rigsgreve, 1815-88, Finans- og Statsmand - 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241
Spormand, Peder, 1608-61, Professor - 241, 242
Sporon, Benjamin Georg, 1741-96, Lærer for Frederik VI, Amtmand, sproglig Forfatter - 242, 243, 244
Sporon, Frederik, 1783-1867, Amtmand - 244, 245
Sporon, Frederik Gottlieb, 1749-1811, Højesteretsassessor - 245
Sporon, Poul Egede, 1795-1854, Højesteretsadvokat - 245, 246
Springer, Hinrich August, 1817-78, Amtmand - 246, 247
Spørck, Johan Henrik, 1778-1849, Officer - 247, 248
Stabel, Hans Jacob, 1769-1836, Præst - 248
Stabell, Frederik Wilhelm Bruenech, 1763-1836, Officer - 249, 250
Stach, Matthæus, 1711-87, Missionær - 250, 251
Stadfeldt, Asger Snebjørn Nicolai, 1830-96, Læge - 251, 252, 253
Stadfeldt, Snæbiørn Asgeyrsen, 1753-1840, topografisk Forfatter - 253
v. Staffeldt, Adolph Wilhelm Schack, 1769-1826, Digter, Amtmand - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261
v. Staffeldt, Bernhard Ditlef, 1753-1818, Officer - 262, 263, 264, 265
v. Staffeldt, Christian Frederik, 1671-1741, Officer - 265
v. Staffeldt. Otto Diderich, 1762-1828, Amtmand - 265, 266
Stage, Carl Frederik Gottlob, 1805-92, Skibsreder - 266, 267
Stage, Georg Gottlob, f. 1839, Læge - 267
Stage, Johan Adolph Gottlob, 1791-1845, Skuespiller - 267, 268, 269, 270, 271
Stage, Ulrica Augusta, 1816-94, dramatisk Sangerinde - 271
Staggemeier, Ernst Frederik, 1790-1878, Officer - 272
Stallknecht, Jørgen Caius, f. 1829, Maskinfabrikant - 272, 273
Stampe, Henrik, 1713-89, Retslærd, Generalprokurør og Statsminister - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
Stampe, Søren, -1534-, til Gjerdrup - 282, 283
Stange, Hieronymus Frederik, o. 1710-1795, Officer - 283, 284
Stangeberg, Henrik, -1465, Biskop - 284
Stanley, Carl Frederik, 1738-1813, Billedhugger - 284, 285, 286
Stanley, Simon Carl, 1703-61, Billedhugger - 287, 288
Staphensen, Hans (Johannes Stephanius), 1561-1625, Professor, Skoleforstander - 288, 289, 290
Staphrophski, Oluf Fochsen, - 1644, Superintendent - 290
Starck, Johann Friedrich Christian Eckhardt, 1799-1873, Kirurg - 290, 291
Starcke, Carl Nicolai, f. 1858, Filosof og Skolemand - 291, 292
Stauning, Jørgen, 1739-1814, Præst - 292, 293
Steen, Adolph, 1816-86, Mathematiker, Politiker - 293, 294, 295, 296, 297
Steen, Adolf, f. 1856, Forstmand - 297
Steenberg, Andreas Sophus Schack, f. 1854, Bibliothekar - 297, 298
Steenberg, Johannes Georg Fog, 1822-60, Præst - 298
Steenberg, Julius August, f. 1830, Operasanger - 298, 299
Steenberg, Jørgen Fog, 1791-1859, Læge - 299, 300
Steenberg, Niels Georg, f. 1839, teknisk Kemiker - 300, 301
Steenberg, Valdemar Emanuel, 1829-92, Læge - 301, 302, 303
Steenbloch, Cornelius Enevold, 1773-1836, Professor - 303, 304
Steenbuch, Axel Møller Mørch, f. 1856, Forfatter - 304
Steenbuch, Christen, 1625-65, Professor - 304, 305
Steenbuch, Erich Christian Werlauff, f. 1850, Apotheker og Kemiker - 305, 306
Steenbuch, Hans, 1664-1740, Theolog - 306, 307
Steenbuch, Hans, 1722-1800, Præst og Forfatter - 307
Steenfeldt, Jacob August, -1858, s. Stenfeldt - 307
Steenfeldt, Johannes Eilert, 1799-1861, naturhistorisk Tegner - 307, 308
Steensen, Georg, 1734-1812, Officer - 308, 309
Steensen, Jacob, 1694-1749, Rektor - 309, 310
Steensen (Steno), Niels, 1638-86, Anatom, Geolog, Theolog - 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322
Steensen, Vincents, 1592-1659, til Stensgaard, Landsdommer - 322, 323
Steenstrup, Hans Resen, 1770-1841, Præst - 323
Steenstrup, Johannes Christoffer Hagemann Reinhardt, f. 1844, Historiker - 323, 324, 325, 326
Steenstrup, Johannes Japetus Smith, 1813-97, Naturforsker, særlig Zoolog - 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341
Steenstrup, Knud Johannes Vogelius, f. 1842, Geolog - 341, 342
Steenstrup, Mathias Georg Gotthilf, f. 1822, historisk-filosofisk Forfatter - 342, 343
Steenstrup, Poul, 1772-1864, Sølvværksdirektør - 343, 344
v. Steenwinkel, Anton, -1688, Maler - 344
v. Steenwinkel (Steinwinckel), Christian, -1694, Officer - 344, 345
v. Steenwinkel, Hans, -1601, Bygmester - 345, 346
v. Steenwinkel, Hans, 1587-1639, Bygmester - 346, 347
v. Steenwinkel, Hans (ell. Johan), - o. 1700, Billedhugger og Bygmester - 347
v. Steenwinkel, Oluf, -1659, Ingeniør - 347, 348
Steenvinkel, Peter Christian, 1742-99, Præst - 348
Stefánsson, Ólafur, 1731-1812, Stiftamtmand - 349, 350
Stefánsson, Sigurður, 1744-98, Biskop - 350
Steffens, Henrich (Heinrich), 1773-1845, Naturforsker og Filosof - 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
Steffens, Henrich, 1809-67, Læge - 356, 357
Steffens, Jacob Hansen, 1772-1815, Officer - 357
Steffens, Momme Heseler, 1790-1849, Herredsfoged - 357, 358
Steffensen, Asmus, 1783-1850, Skolebogsforfatter - 358
Steffensen, Hans Christian, f. 1837, Generalavditør, Politiker - 358, 359, 360
Steffensen, Jürgen Heinrich, 1814-54, Præst - 360
Steffensen, Karl, 1816-88, Filosof - 360, 361
Steffensen, Nis, 1785-1845, sønderjysk Patriot - 361
Stege, Hans Thomesen, -1628, Præst og Digter - 361, 362
Stein, Harald August Edvard, 1840-1900, Biskop - 362, 363, 364, 365, 366
Stein, Johan Carl Henrik Theobald, 1829-1901, Billedhugger - 366, 367, 368, 369
v. Stein, Lorenz Jacob, 1815-90, Nationaløkonom - 369, 370
Stein, Sigfred Frederik Edvard Valdemar, f. 1836, Kemiker - 370, 371
Stein, Sophus August Vilhelm, 1797-1868, Anatom og Kirurg - 371, 372, 373, 374, 375
Steindorff, Magnus Friedrich, 1811-69, Læge, Politiker - 375, 376
Steinmann, Peter Frederik, 1782-1854, Officer - 376, 377
Steinmann, Peter Frederik, 1812-94, Officer - 377, 378, 379, 380
Steinmeier, Johan Christoffer Sørensen, 1810-80, Hededyrker - 380, 381
Stelling, Diderik, 1685-1756, Præst - 381
Stellwagen, Johan Henrik Christian, 1782-1864, Højesteretsassessor - 381, 382
v. Stemann, Christian, 1816-82, Retskyndig - 382
v. Stemann, Christian Ludvig, 1730-1813, Statsminister - 382, 383, 384, 385
v. Stemann, Christian Ludvig, 1791-1857, Stiftamtmand - 385
v. Stemann, Christian Ludvig Ernst, 1802-76, Retspræsident, Retshistoriker og Genealog - 385, 386, 387, 388
Stemann, Just Valentin, 1629-89, Generalsuperintendent - 388, 389
v. Stemann, Poul Christian, 1764-1855, Gehejmestatsminister - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
Stendrup, Jacob, 1756:-1836, Overretsassessor - 396, 397
Stenersen, Peder Christopher, 1723-76, Præst og Digter - 397, 398, 399
Stenfeldt, Jacob August, 1783-1858, Borgmester, juridisk Forfatter - 399, 400
Steno, Niels, -1686, s. Steensen (ovfr. S. 310) - 400
Stephan, -1177, Biskop - 400
Stephanius, Stephen Hansen, 1599-1650, Filolog og Historiker (skrev sig paa Dansk: Staphen Hanssøn) - 400, 401, 402, 403, 404
Stephansen, jvfr. Staphensen, Stefánsson og Stephensen - 404
Stephansen, Anders, 1791-1870, Filanthrop og Skolemand - 404, 405, 406, 407
Stephansen, Hans, 1773-1851, Søofficer - 407, 408
Stephansen, Ole, 1714-91, Søofficer - 408, 409
Stephens, George, 1813-95, Folkemindesamler og Runeforsker - 409, 410, 411, 412
Stephensen, jvfr. Staphensen, Stefánsson og Stephansen - 412
Stephensen, Magnus, 1762-1833, Justitiarius, Forfatter - 412, 413, 414, 415, 416, 417
Stephensen, Magnus, f. 1836, Landshøvding - 417
Stephensen, Oddgeir, 1812-85, Departementschef - 417, 418
Sterm, Nicolai Severin, 1784-1853, topografisk Forfatter - 418
Stevens, William, 1786-1868, Læge - 418, 419
Sthen, Hans Christensen, o. 1540-1610, Salmedigter og religiøs Forfatter - 419, 420, 421, 422
Sthen, Laurids Halvorsen, -1643, Præst - 422
Sthyr, Hans Valdemar, f. 1838, Biskop, Kultusminister - 422, 423, 424, 425
Stibolt, Andreas Henrik, 1739-1821, Søofficer - 425, 426
Stibolt, Ernst Wilhelm, 1741-96, Søofficer - 426, 427
Stibolt, Jens Peter, 1774-1860, Søofficer - 427
Stiernholm, s. Stjernholm - 427
Stig, -1280, Biskop i Roskilde - 427, 428
Stigaard, Hans Lauritz Frederik, 1829-89, Skuespiller - 428
Stigsen, Aage, -1170-, Stormand - 428, 429
Stigsen, Niels, -1249, Biskop - 429, 430, 431
Stigsen, Otte, -o. 1567 - 431, 432
Stigsen, Ove, -1359, til Eskebjærg - 432, 433
Stigsen, Skjelm, -1292, Drost - 433
Stilling, Harald Conrad, 1815-91, Arkitekt - 433, 434
Stilling, Peter Michael, 1812-69, Filosof - 434, 435
Stillmann, Johan Andreas, 1822-75, Arkitekt - 435
Stillmann, Laura Henriette Jasmine, f. 1830, Danserinde - 435, 436
Stisen, s. Stigsen - 436
Stistrup, Laurids Christensen, 1692-1766, Legatstifter - 437
Stiernholm, Frederik Christian, 1822-79, Officer - 437, 438, 439, 440
Stockfleth, Christian, 1639 (1640)-1704, Stiftamtmand og Diplomat - 440, 441
Stockfleth, Christian, 1715-50, Stiftamtmand, Højesteretsassessor - 441, 442
Stockfleth, Hans Eggertsen, -1664, Borgmester - 442
Stockfleth, Harald Viggo, 1824-79, Veterinær - 442, 443, 444, 445
Stockfleth, Henning, -1664, Biskop - 445, 446
Stockfleth, Thomas Rosing, 1742-1808, Sorenskriver, Forfatter - 446, 447
Stockfleth, William Walker, 1737-1818, Søofficer - 447, 448
Stockfleth, William Walker, 1802-85, Amtmand - 448
Stockholm, Jens, 1771-1833, Præst - 448, 449
Stockholm, Jens Ring, f. 1825, Præst - 449, 450
Stockholm, Peter Wandet, 1802-70, Præst - 450
Stokkebye, Erik Peter, f. 1845, Handelsmand - 450, 451
Stolberg, Christian Rigsgreve, 1748-1821, Digter og Oversætter - 451, 452, 453
Stolberg, Christian Günther Rigsgreve, 1714-65, Overhofmester - 453, 454
Stolberg, Frederikke Louise Rigsgrevinde, 1746-1824 - 454, 455
Stolberg, Friedrich Leopold Rigsgreve, 1750 - 1819, Digter og Diplomat - 455, 456, 457, 458
Stolberg, Henriette Catharine Rigsgrevinde, 1751-1832 - 458, 459
Stolpe, Peter Matthias, f. 1832, Finansembedsmand, Litteraturhistoriker - 459
Stoltenberg, Carl Peter, 1770-1830, Handelsmand, Politiker - 459, 460
Stoltenberg, Christian Holger, 1796-1877, Legatstifter - 460
Stolterfoth, Johann Jacob, 1665-1718, Læge - 460, 461
Storch, Frederik Ludvig, 1805-83, Maler - 461, 462
Storch, Mathias Vilhelm Samuel, f. 1837, Landbrugskemiker - 462, 463
Storch, Oscar Paolo Samuel, 1833-96, Læge - 463, 464
Storck, Herman Baagøe, f. 1839, Arkitekt - 464, 465
Storm, Caspar Herman, 1718-77, Officer og Stiftamtmand - 465, 466
Storm, Edvard, 1749-94, Digter og Skolemand - 466, 467, 468, 469, 470, 471
Storm, Hans Theodor Woldsen, 1817-88, Forfatter - 471, 472
Storm, Ulrik Frederik, 1685-1754, Officer - 472, 473
Stoud, Frederik, 1759-1823, Kollegiedeputeret - 473
Stoud, Ludvig, 1649-1705, Biskop - 473, 474
Stougaard, Jens, 1761-1838, Skolemand - 474, 475
Stoulund, Jens Jensen, 1790-1868, Hededyrker - 475, 476
Stramboe, Johan Adolph Frederik, 1801-50, Danser - 476, 477
Strandiger, Otto Lorentzen, -1724, Præst og Separatist - 477, 478
Strangesen, Ebbe, -1507, Rigsraad - 478
Strangesen, Peder, o. 1170-1241, Stormand - 479
Strangesen, Strange Nielsen, -o. 1489, Hofmester - 479, 480
Strelow, Hans Nielsen, 1587-1656, Superintendent - 480, 481
Stresow, Conrad Friedrich, 1705-88, Præst - 481, 482
Stribolt, Valdemar, f. 1868, Veterinær - 482
Stricker, Carl Alexander, 1731-1820, Officer - 482, 483
Stricker, Ezechias Hinrich, 1734-1814, Officer - 484
Stricker, Wilhelm Carl Bernt, 1817-85, Officer - 484, 485
Strodtmann, Adolph Hinrich, 1753-1839, Præst - 486
Strodtmann, Adolf Heinrich, 1829-79, Forfatter - 486, 487, 488
Strodtmann, Johann Sigismund, 1797-1888, Præst og Skolemand - 488, 489
Struensee, Adam, 1708-91, Generalsuperintendent - 489, 490
Struensee, Carl August, 1735-1804, Finansdeputeret - 490, 491, 492
Struensee, Johann Friedrich Greve, 1737-72, Statsmand - 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507
Strunk, Christian Adolph Frederik, 1816 - 88, Musæumsmand og Portrætkatalog-Udgiver - 507, 508
Struve, Jacob Theodor, 1816-86, Filolog og Arkæolog - 508
Strøm, Christian Ludvig, 1771-1859, Præst - 508, 509
Strøm, Gollich Frederik Peter, 1819-98, Præst, Politiker og personalhistorisk Forfatter - 509, 510
Strøm, Hans, 1726-97, Præst, Naturforsker - 510, 511, 512, 513, 514
Strøm, Ole, 1726-82, Lexikograf - 514, 515
Strøm, Rasmus Nyerup, f. 1842, Bankdirektør - 515
Strøm, Vincens, 1818-99, naturhistorisk Lærer og Forfatter - 515, 516
Stub, Ambrosius, 1705-58, Digter - 516, 517, 518, 519, 520
Stub, Christian, o. 1693-1736, retshistorisk Forfatter - 520, 521
Stub, Iver, -1611, Professor - 521, 522, 523
Stub, Jens, 1764-1819, Præst - 523
Stub, Kjeld, 1607-63, Præst og Krigsmand - 523, 524, 525, 526
Stub, Niels, -1580, Lagmand - 526
Stub, Niels, 1637-1721, Assessor, Lærd - 526, 527
Stub, Peder, -1537, Borgmester - 527, 528
Kratzenstein-Stub, Christian Gottlieb, 1783-1816, Maler - 528, 529, 530
Stubbe, Hans Jiirgen, 1767-1844, Skolemand og Præst - 530, 531
Stuckenberg, Frederik Henrik, 1832-99, pønitentiær Forfatter - 531, 532
Stuckenberg, Viggo Henrik Fog, f. 1863, Forfatter - 532, 533
Stuckenbrock, Joachim Andreas, 1698-1756, Berghauptmand - 533
Studsgaard, Carl Ludvig, 1830-99, Kirurg - 533, 534
Studsgaard, Christian Beverlin, 1727 -1806, Biskop - 534, 535
Stuhr, Peter Feddersen, 1787-1851, Historiker og Mytholog - 535, 536
Sture, Thomas, o. 1507-1563, til Gammelgaard og Helvitgaard (Østerholm) paa Als - 536
Sturmberg, Johann Christoph, o. 1670 - o. 1723, Billedhugger - 536, 537
Sturz, Helferich Peter, 1736-79, Generalpostdirektør, Forfatter - 537, 538, 539
Stygge, Hans, -1568, til Holbækgaard og Nøragergaard - 539
Stygge, Mourids, -1604, til Holbækgaard - 539, 540
Stygge, Niels, f 1533, s. Rosenkrantz (XIV, 276) - 540
Stygge, Ulrik, -1449, Biskop - 540
Stürup (Styrup), Georg Christopher, 1678-1762, Officer - 540, 541
Stæger, Rasmus Carl, 1800-75, Finanshovedkasserer, Entomolog - 541
v. Støcken, Carl Christian, 1799-1874, Landmand og Politiker - 541, 542
v. Støcken, Christian, 1633-84, Generalsuperintendent - 542, 543
v. Støcken, Christian, 1694-1762, Gehejmeraad - 543
v. Støcken, Christopher Ernst, 1664-1711, Søofficer - 543, 544
v. Støcken, Gerhard, 1629-81, Retslærd - 544, 545
v. Støcken, Gerhard Christian, 1671-1728, Officer - 545
v. Støcken, Hans Henrik, 1666-1709, Diplomat - 545, 546
v. Støcken, Henrik, 1631-81, Rentemester - 546
Størsen, Mattis, -1569, Lagmand og Historiker - 546, 547
Støttrup, Morten Jensen, 1705- , Sekterer - 547, 548
Suadicani, Carl Ferdinand, 1753-1824, Læge - 548, 549
Suckow, Christoph Henrich, 1749-1818, Officer - 549
Suenson, Edouard, 1805-87, Søofficer - 549, 550, 551, 552, 553, 554
Suenson, Edouard, f. 1842, Søofficer og Direktør for det store nordiske Telegrafselskab - 554, 555
Suenson, Jean Jacques Isaac, 1774-1821, Søofficer - 555, 556
Suenson, Otto Fredrik, 1810-88, Søofficer, Marineminister - 556, 557
Suenssen, Fanny Margarethe Kirstine, f. 1832, Forfatterinde - 557, 558
Suhm, Peter Frederik, 1728-98, Historiker, Bogsamler - 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570
Suhm, Ulrik Frederik, 1686-1758, Søofficer - 570, 571, 572, 573
Suhr, Jochum Evans, 1779-1860, Skolemand - 574
Suhr, Johan Peter, 1712-85, Handelsmand - 574, 575
Suhr, Johannes Theodor, 1792-1858, Handelsmand - 575, 576, 577, 578
Suhr, Lucie Henriette, -1850, Forfatterinde - 578, 579
Suhr, Niels Rudolph, 1747-1811, Præst - 579
Suhr, Ole Bernt, 1813-75, Handelsmand - 579, 580, 581
Bloch Suhr, Johannes Søren, 1807-76, Præst og Forfatter - 581
Sundby, Johannes Thor, 1830-94, romansk Filolog - 581, 582, 583
Sundt, Christian Ulrik, 1766-1849, Officer - 583, 584
Sundt, Michael, 1679-1753, Officer - 584, 585
Sunesen, Anders, o. 1167-1228, Ærkebiskop og Skolastiker - 585, 586, 587, 588, 589
Sunesen, Ebbe, o. 1158-1208, sjællandsk Stormand - 590
Sunesen, Jacob, o. 1170-1246 - 590, 591
Sunesen, Johannes, - o. 1202, Marsk(?) - 592
Sunesen, Laurens, -1208, Stormand - 592
Sunesen, Peder, o. 1161-1214, Biskop - 592, 593, 594, 595
Sunesen, Thorbern, -1198 - 595
Svabo, Jens Christian, 1746-1824, lærd Færing - 595, 596
Svale, Mogens, -1581 - 596, 597
Svale, Verner Bertelsen, -1561, til Bisbo - 597
Svane (Svaning), Hans, 1606-68, Ærkebiskop - 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605
Swane, Hans Jørgen, f. 1821, Biskop - 605, 606
Svane, Hans Marius, 1800-28, Jurist - 606
Svane, Ole Henrik, 1740-1825, opvakt Lægmand - 606
Svanevedel, Herman Frands, -1697, s. v. Schwanewede (XV, 392) - 607
Svaning, Hans, 1503-84, kongl. Historieskriver - 607, 608, 609, 610
Svaning, Hans Jensen, 1600-76, Præst og Historiker - 610, 611
Svansø, Niels Andersen, -1555, Præst, topografisk Forfatter - 611, 612
Svarteskaaning, Niels Jensen, -1410 - 612, 613
Svave, Johan, -1595, til Harridslevgaard - 613
Svave, Peder, 1496(1492)- 1552, Diplomat, Rigsraad - 613, 614, 615, 616
Svedstrup, Christian August, 1853-93, Astronom - 616, 617
Svedstrup, Edvard Alexander, f. 1864, Forfatter - 617
Svegning, Peder Olufsen, -1671, Præst og Salmedigter - 617, 618
Sveinbjørnsson, Thórður, 1786-1856, Justitiarius, Lovtextudgiver - 618, 619
Sveinsson, Benedikt, 1826-99, Politiker - 619, 620
Sveinsson, Brynjólfur, 1605-75, Biskop - 620, 621, 622, 623
Sveinsson, Hallgrimur, f. 1841, Biskop - 624
Sveistrup, Hans Guldberg, 1770-1824, Translatør og Forfatter - 624, 625
Sveistrup, Hans Kristian Janus Nikolaj Balthasar Krarup, 1815-93, Præst - 625, 626
Sveistrup, Poul, f. 1848, Retskyndig og Socialstatistiker - 627
Rettelser. II. Bind - 628
Rettelser. IV. Bind - 628

Project Runeberg, Tue Dec 11 21:34:54 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/dbl/16/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free