- Project Runeberg -  Handbok för driftpersonal vid statens kraftverk /
3. Kraftstationer : kraftledningar : ställverk

(1942-1943) [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

HANDBOK FÖR DRIFTPERSONAL VID STATENS KRAFTVERK

ANDRA UPPLAGAN

DEL III KRAFTSTATIONER KRAFTLEDNINGAR STÄLLVERK

Utgiven av KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN Copyright Kungl. Vattenfallsstyrelsen Centraltryckeriet Esselte ab. Stockholm 1943 243895

Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, vi, vii, vii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, vi, vii, vii
15. Vattenturbiner - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
    A. Inledning - 1
    B. Principiellt verkningssätt - 3
    C. Specifikt varvtal. Likformiga turbiner - 4
    D. Olika turbintyper. Löphjul och ledskenor - 5
    E. Turbintypernas användning och uppställning - 16
    F. Peltonturbinen - 17
    G. Pådragsreglering - 18
    1. Principiellt verkningssätt - 18
    2. Turbinregulatorns konstruktion och arbetssätt - 21
    3. Reglering av kaplanturbinen - 27
    4. Turbinregulatorns skötsel - 29
    H. Hjälpapparater - 30
    I. Kavitation - 32
16. Vattenkraftstationer - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
    A. Material för byggande i vatten - 33
    1. Järn - 33
    2. Betong - 34
    B. Dammbyggnader - 35
    1. Dammtyper - 35
    2. Utskov - 36
    3. Avstängningsanordningar - 38
    4. Fiskvägar - 40
    C. Vattenvägar - 41
    1. Tillopp - 41
    2. Intag - 42
    3. Tuber och spiraler - 42
    4. Avlopp - 43
    D. Stationsbyggnader - 44
    E. Kraftstationstyper - 50
    F. Inspektion och underhåll - 55
    1. Maskiner och järnkonstruktioner - 55
    2. Betongkonstruktioner - 56
    G. Automatik och fjärrstyrning. Skydds- och säkerhetsanordningar - 57
17. Ångkraftstationer - 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
    A. Inledning - 62
    B. Ångtekniska grundbegrepp - 64
    C. Förbränning - 70
    D. Bränsle - 72
    1. Fasta bränslen - 73
    2. Flytande bränslen - 76
    3. Gasformiga bränslen - 77
    E. Ångpannor - 78
    1. Arbetssätt - 78
    2. Värmeupptagande aggregat och hjälpapparater - 80
    3. Panntyper - 84
    4. Vattencirkulationen i vattenrörpannor med självcirkulation - 93
    5. Konstruktionssynpunkter och utvecklingstendenser - 96
    6. Den nyaste strålningspannan vid Västerås kraftverk - 98
    F. Ångturbiner - 111
    1. Turbintyper - 111
    2. Stalturbinen - 113
    3. Kondensorn - 115
    4. Mottrycksturbiner - 118
    G. Rörledningar och hjälpapparater - 119
    H. Ångackumulering - 120
    I. Ångkraftanläggningar - 120
    1. Byggnader - 120
    2. Planering - 125
    3. Ekonomi - 127
    4. Drift - 132
18. Ackumulatorer - 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
    A. Blyackumulatorn - 135
    1. Allmänt utförande - 135
    2. Verkningssätt - 136
    3. Celltyper - 138
    4. Laddning - 140
    5. Urladdning - 143
    6. Ackumulatorsyra - 143
    7. Montage - 144
    B. Den alkaliska ackumulatorn - 147
    1. Allmänt utförande - 147
    2. Verkningssätt - 148
    3. Celltyper - 149
    4. Laddning - 149
    5. Urladdning - 150
    6. Montage - 151
    C. Jämförelse mellan blyackumulatorn och den alkaliska ackumulatorn - 152
    1. Vikt - 152
    2. Utrymme - 152
    3. Anskaffningskostnad och livslängd - 153
    4. Övrigt - 153
    D. De elektriska ackumulatorernas användningsområden - 153
    1. Stationära batterier - 153
    2. Transportabla batterier - 154
19. Elektriska isolermaterial och isolatorer - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
    A. Olika isolermaterial och deras egenskaper - 155
    B. Den elektriska hållfastheten hos anläggningsdelar och dess utprovning - 159
    C. Märkspänningar, provspänningar och överslagsspänningar. Isolationskoordination - 168
    D. Normer för provning av isolatorer - 172
    E. Isolatorporslin - 175
    F. Linjestödisolatorer - 176
    1. Konstruktiva detaljer - 176
    2. Klassificering - 177
    3. Standardiserade isolatorer - 178
    4. Cylinderisolatorer - 180
    5. Drevning - 181
    G. Hängisolatorer - 182
    1. Konstruktiva detaljer - 182
    2. Dimensionering och användning - 185
    H. Ställverksisolatorer - 188
    1. Inomhusisolatorer - 188
    2. Utomhusisolatorer - 190
    I. Genomföringar - 193
    1. Porslinsgenomföringar - 193
    2. Porslinsklädda kondensatorgenomföringar - 194
20. Luftledningar - 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239
    A. Inledning - 198
    B. Allmänna bestämmelser - 200
    C. Beräkningsnormer - 201
    1. Fasavstånd och spännvidd - 201
    2. Uppspänning och nedhängning - 201
    3. Stolphöjd - 203
    D. Ledningstyper - 205
    E. Ledare - 206
    1. Material - 206
    2. Dimensionering - 207
    3. Skarvning - 210
    4. Vibrationer - 211
    5. Jordlinor - 211
    6. Skruvning - 212
    F. Isolatorer - 213
    1. Stödisolatorer - 213
    2. Hängisolatorer - 216
    G. Stolpar - 219
    1. Stolptyper - 219
    2. Material - 221
    3. Dimensionering - 226
    4. Stagning - 228
    H. Skyddsanordningar - 230
    I. Skogsgator - 236
    K. Koncession, jordägarfrågor och expropriation - 237
21. Kabelledningar - 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265
    A. Trefaskabel med mantelisolering och gemensam blymantel - 240
    B. Fasmantlad trefaskabel - 242
    C. Övriga kabeltyper - 243
    D. Enfaskablar för trefasöverföring - 245
    E. Kabelmuffar - 246
    1. Icke trycktäta muffar - 247
    2. Trycktäta muffar - 249
    3. Elektrisk hållfasthet - 255
    F. Belastning - 257
    G. Kabelförläggning och montering av muffar - 257
    1. Kabelförläggning - 257
    2. Montering av muffar - 259
    H. Lågspänningsledningar - 261
    I. Svagströmsledningar - 264
22. Strömbrytare och frånskiljare - 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295
    A. Inledning - 266
    B. Brytförlopp och brytförmåga - 267
    1. Brytning vid belastning - 267
    2. Brytning vid kortslutning - 269
    3. Brytning av tomgående ledning och kondensatorbelastning - 270
    4. Brytförmåga - 270
    C. Ljusbågens släckning - 271
    1. Öppna kontakter i olja - 271
    2. Oljespolning - 271
    3. Gasspolning - 273
    4. Expansion - 275
    5. Tryckluftspolning - 276
    D. Kontaktanordningar - 277
    1. Kontaktmotstånd - 277
    2. Kontaktkonstruktioner - 277
    3. Huvudkontakt och brytkontakt - 278
    E. Manöveranordningar - 278
    1. Tillslagningsanordningar - 278
    2. Utlösningsanordningar - 280
    F. Brytartyper - 281
    1. Konventionell oljebrytare - 281
    2. Brytare av oljeminimumtyp samt vattenbrytare - 283
    3. Tryckgasbrytare - 286
    4. Snabbåterinkoppling - 291
    5. Frånskiljare - 292
    G. Tillsyn och underhåll - 294
23. Ställverk - 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343
    A. Inomhusställverk - 296
    B. Utomhusställverk - 300
    C. Kopplingsschema - 301
    D. Ledningar - 303
    1. Blanka ledare - 304
    2. Kablar - 305
    E. Isolation - 306
    F. Överspänningsskydd - 307
    G. Jordning - 308
    H. Kontrollanläggning - 311
    I. Lokalanläggning - 318
    K. Transformatorceller och övriga ställverksrum - 319
    L. Beröringsskydd och mellanväggar - 319
    M. Ställverkens utförande i Vattenfallsverkets stationer - 320
    1. Primärstationer - 320
    2. Utomhus stamlinje- eller sekundärstationer - 322
    3. Inomhus sekundärstationer - 325
    4. Tertiärstationer - 330
    5. Kvartärstationer - 334
    N. Fjärrkontroll - 335

Project Runeberg, Fri Jun 25 21:09:59 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/handrift/3/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free