- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Tjuguandra årgången. 1913

(1892-1951)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD och BILD ILLUSTRERAD MÅNADSSKRIFT

UTGIFVEN AF KARL WÅHLIN REDAKTIONENS OMBUD: I Helsingfors: GUNNAR CASTRÉN I Kristiania: ANDREAS JYNGE I Köpenhamn: CARL BEHRENS

TJUGUANDRA ÅRGÅNGEN 1913

STOCKHOLM • WAHLSTRÖM & WIDSTRAND STOCKHOLM 1913 KUNGL. HOFBOKTRYCKERIET. IDUNS TRYCKERIAKTIEBOLAG

Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, främre omslag första häftet (utsida), främre omslag första häftet (insida)

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, främre omslag första häftet (utsida), främre omslag första häftet (insida)
Rättelser - xi
    Första häftet - plansch, plansch, (blank), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, främre omslag första häftet (utsida), främre omslag första häftet (insida), bakre omslag första häftet (insida), bakre omslag första häftet (utsida)
Karl Vilhelm Scheele. Staty of Carl Milles - plansch
Jenny Lind. Oljemålning af Louis Asher (omkr. 1845) - plansch
Till Jenny Linds historia. Ett par bidrag. Meddelade af Lotten Dahlgren - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Då en kyrka vandaliseras... Af Andreas Lindblom - 17, 18, 19, 20, 21, 22
Ur Gerhart Hauptmanns sagodrama Den sjunkna klockan (brottstycken af första akten). Öfversättning af Sigrid Lidströmer - 22, 23, 24, 25, 26
Den knutna handen. Af Ernst Lundquist - 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Balkankriget. Några synpunkter för bedömande af de allierade staternas militära framgångar. Af Einar af Wirsén - 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Åkallan. Af Gustaf Ullman - 50
Från Stockholms teatrar. Af Carl G. Laurin - 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Svenska romaner och noveller. Af Olof Rabenius - 59, 60, 61, 62, 63
En donation till Ord och Bild - 64
Annonser - bakre omslag första häftet (insida), bakre omslag första häftet (utsida)
    Andra häftet - plansch, (blank), plansch, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Herr Ture Jönsson Roos, som återvänder från riksmötet i Västerås 1527. Etsning af Georg von Rosen (1869) - plansch
Erik XIV. Oljemålning af Georg von Rosen (1871) - plansch
Georg von Rosen 70 år. Af Erik Wettergren - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
Den blå vingen. Af Elin Wägner - 91, 92, 93, 94
Hvadan —. Af Karl-Erik Forsslund - 95, 96
Camilla Collett. Av Ragna Nielsen - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
Balkan och »det heliga kriget». Af B. O. Aurelius - 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Från Stockholms teatrar. Af Carl G. Laurin - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
Ur bokmarknaden. Af Erik Hedén - 125, 126, 127
Insända böcker - 128
    Tredje häftet - plansch, plansch, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Kvinna med långt hår och brosch. Litografi af Edvard Munch - plansch
Barn lekande med en krabba. Oljemålning af Wilhelm Smith - plansch
Tzu Hsi. Af Carl G. Laurin - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Ensam i skogen. Af Ruben G:son Berg - 144
Något om familjenamnen hos svenska romanhjältar. Af Märta Tamm - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
Två dikter. Af Ruben G:son Berg - 154
    Drömdt och glömdt - 154
    Tallarna på tomten - 154
Syster Dorotea. Af Marianne Gelotte - 155, 156, 157, 158
Några Kristina-band i Kungl. biblioteket i Stockholm. Af Johannes Rudbeck - 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
Dansk Dramatik. Af Carl Behrens - 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
Insända böcker - 175, 176
    Fjärde häftet - plansch, plansch, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Valan. Staty af Teodor Lundberg - 1098
Fredrika Bremer. Kartong till väggmålning af Carl Larsson - plansch
Fredrika Bremer som ung. Af Hilma Borelius - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Ansigtet. Et Interiør. Af Axel Garde - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
Japansk lyrik. Ur Paul Enderlings på tyska utgifna samling. Öfversättning af Erik Kruuse - 207, 208
    Ohotsuno Ozi: Efter jakten - 207
    Ishikawa: Månen - 207
    Abeno Nakamaro: Drömmen om hembygden - 207
    Narihira: Våren - 207
    Onono Komachi: Ett förfeladt lif - 208
    Onono Komachi: En återblick - 208
    Tomonori: Det beståndande i förgängelsen - 208
    Inno Betto: En enda natt - 208
    Kintsune: Ålderdomen - 208
Baltiska utställningen i Malmö 1914. Af Ferdinand Boberg - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
Världens barnkammare. Af Carl G. Laurin - 221, 222, 223, 224, 225, 226
Ur Bulgariens nya litteratur. Af Alfred Jensen - 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
Visionen. Af Gustaf Ullman - 236
Några verk af Ingeborg Wettergren. Af Elisabeth Thorman - 237, 238, 239
Ur bokmarknaden. Af John Gustavson - 240
    Femte häftet - plansch, plansch, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Vinet. Akvarell af Carl Larsson. 1884 - plansch
Själfporträtt. Etsning af Carl Larsson. 1912 - plansch
Carl Larsson som parisare. Af Karl Wåhlin - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
Intet uden Roser. Eventyr. Af Svend Leopold - 252, 253, 254, 255, 256
Wagnerarfvet. Af Wilhelm Peterson-Berger - 257, 258, 259, 260, 261
Vårsång. Af Andrea Butenschön - 262
Från Stockholms teatrar. Af Carl G. Laurin - 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
Valborgsmässoeldar. Af Hans Dhejne - 276
Ludvig Feilberg. Af Johannes E. Hohlenberg - 277, 278, 279, 280, 281
Ny svensk lyrik. Af Olof Rabenius - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287
Insända böcker - 288
    Sjätte häftet - plansch, plansch, (blank), 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Portar til Uppenbarelseskyrkan i Saltsjöbaden. Af Carl Milles. 1913 - plansch
Jappe Nielsen. Oljemålning af Edvard Munch - plansch
Kellgrens-minnen. Några ord som text till bilderna. Af Otto Sylwan - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
Från Schahsewenzernas land. Intryck från en resa till Ardebil i Persien. Af Otto Cyrén - 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307
Ändtligen — stukad. Studie af Gustaf Ullman - 308, 309, 310
Ungerska dikter. Tolkade af Sigrid Elmblad - 311, 312
    Spöken. Af Janos Vajda - 311
    Hur skall jag nämna dig? Af Sandor Petöfi - 312
    Ungerska folkdikter - 312
Portarna och andra dekorativa skulpturer för Saltsjöbadens kyrka af Carl Milles. En introduktion af Sixten Strömbom - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322
Romain Rolland. Af Ellen Key - 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Två dikter. Af Artur Möller - 336
    Mardrömmen - 336
    Vi medelålders - 336
    Sjunde häftet - plansch, (blank), (blank), (blank), plansch, (blank), 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
Professor Carl Curman. Oljemålning af Emil Österman. 1908 - plansch
Direktör och fru R. Oljemålning af Oscar Björk. 1910 - plansch
Tegnérs mödernesläkt. Af E. Wrangel - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
Något om den nutida folkvisans melodirepertoar. Af Johan Götlind - 351, 352
Geigerstuhl. Et Reiseminde. Af Ernst von der Recke - 353, 354, 355, 356
Den medvetna. Studie af Ode Balten - 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363
Alexander Schnütgen. Af Agnes Branting - 364, 365, 366, 367, 368
Gerhart Hauptmann. Af Olof Rabenius - 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
    Åttonde häftet - plansch, (blank), (blank), (blank), plansch, (blank), 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Lifvets Träd. Pennteckning efter oljemålnig af Ole Kruse. 1909—12 - plansch
Trött. Oljemålning af Carl Wilhelmson. 1898 - plansch
Tessinska palatset. Af Osvald Sirén - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395
Den sista striden. Af E. Walter Hülphers - 395, 396
Mariettas seger. Af Hilma Angered Strandberg - 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
Minnen från Rom och Venedig. Af Gustaf Cederström - 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
Ivar Aasen. 1813—5:te august—1913. Av Halvdan Koht - 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431
Fantasi vid ett sydländskt haf. Af Anders Österling - 432
Ole Kruse. Af Axel L. Romdahl - 433, 434, 435, 436
Frödings sista dikter. Reconvalescentia. Af Einar Apiarie - 436, 437, 438, 439, 440, 441
Ny svensk lyrik. Af Olof Rabenius - 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
    Nionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
Kristina Nilsson som Ofelia. Handteckning af Alexandre Cabanel - plansch
Oscar Montelius. Oljemålning af Emerik Stenberg. 1913 - plansch
Hvad utländska resenärer sagt om Sverige. Af Kerstin Hård af Segerstad - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464
Medan lavan skrider. Berättelse från Etnas utbrott. Af Nils Wilhelm Lundh - 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473
Backfisch. Af Fredrik Vetterlund - 474
Oscar Montelius. 70 år den 9 september 1913. Af Oscar Almgren - 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485
Det öde huset. (Ur en diktcykel: Minnesvandringen.) Af Akke Kumlien - 486
Något om modern journalistik i Amerika. Af Eira Hellberg - 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503
Några moderna engelska författare. Af E. Gadolin-Lagerwall - 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
    Tionde häftet - plansch, plansch, (blank), 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Johan Turi. Statyett af Christian Eriksson. 1911 - plansch
Under björkarna. Oljemålning af Knut Borgh. 1913 - plansch
Napoleons museum. Ett hundraårsminne. Af Georg Nordensvan - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
Fantasi. Efter Gérard de Nerval. Öfversättning af Bo Bergman - 528
Birger Sjödin. Af Fredrik Böök - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543
Du tindrande stjärna. Af Anna Maria Roos - 544
Fru Gerda. Af Jane Gernandt-Claine - 545, 546, 547, 548, 549
Ny svensk lyrik. Af Olof Rabenius - 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555
Ur bokmarknaden - 556, 557, 558, 559
    Af Ellen Nordenstreng - 556, 557, 558
    Af John Gustavson - 558, 559
Insända böcker - 560
    Elfte häftet - plansch, plansch, (blank), 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Platinas audiens. Freskomålning af Melozzo da Forli. 1477 - plansch
Markis Lodovico Gonzaga, omgifven af sin familj. Freskomålning af Andrea Mantegna. 1474 - plansch
Melozzo da Forli. Af Carl David Moselius - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578
Gammal tro och nya rön om drömmar. Af Gustaf Cederschiöld - 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587
Ordet. Efter Erich von Mendelssohn. Öfversättning af Hjalmar Söderberg - 588
Hvad broder Felice anförtrodde vår herre. Af Georg Nordensvan - 589, 590, 591
Melancholia. Af Bertil Malmberg - 592
Gustaf Janson. Af Ruben G:son Berg - 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607
Klostret. Af Sten Selander - 608
Homeros’ Iliad på svenska. Af Erik Hedén - 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615
Svenska romaner och noveller. Af Olof Rabenius - 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622
Ur bokmarknaden. Af Axel Gauffin - 622, 623, 624
    Tolfte häftet - plansch, (blank), plansch, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672
Madonna. Oljemålning af Piero di Cosimo (1462-1521) - plansch
Köpmanbrinken i Stockholm. Oljemålning af Gerda Wallander. 1913 - plansch
De nye Hofteatre i Stuttgart. Af Carl Behrens - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637
Trafvenfält. Skizz af Gustava Svanström - 637, 638, 639, 640
Eleonora Charlotta D’Albedyhll och fosforisterna. Af Hedvig Atterbom-Svenson - 641, 642, 643, 644, 645, 646
Gardasjön. Af John Kruse - 647, 648, 649, 650, 651, 652
Under oljoträd. Af Carl Johan Forsberg - 653
I solnedgången. Af Artur Möller - 654, 655, 656
Några reflexioner öfver David Edströms konst. Af Haldane Macfall. Öfversatt från författarens manuskript - 657, 658, 659, 660
Ur bokmarknaden - 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670
    Af Rolf Nordenstreng - 661, 662, 663, 664
    Af Johnny Roosval - 664, 665, 666, 667
    Af Olof Rabenius - 667, 668, 669, 670
Insända tidskrifter 1913 - 670, 671
Insända böcker - 671, 672

Project Runeberg, Tue Mar 22 16:05:38 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/ordochbild/1913/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free