- Project Runeberg -  Svenska Familj-Journalen /
Band VI, årgång 1867

(1869-1885)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svenska Familj-Journalen.
SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN

Illustrerad månadstidskrift,
innehållande
Svensk-historiska samt fosterländska Skildringar och Berättelser ur Naturen
och Lifvet, Original-noveller, Skisser och Poemer samt uppsatser i
Vetenskap och Konst, m. m.

Sjette Bandet.

Halmstad
På C. E. Gernandts förlag.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av årgång 1867 av Svenska Familj-Journalen. Varje band omfattar en årgång, med 12 nummer om vardera 32 sidor. Sidnumreringen löper genom hela bandet, från 1 i januari till 380 i december.

Preface to the Digital Edition

This Project Runeberg's digital facsimile edition of year 1867 of Svenska Familj-Journalen ("the Swedish family journal"). Each volume (year) has 12 issues of 32 pages each. Pagination runs through each volume, starting with 1 in January.

(1867) Vol. VI, issue I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, i, ii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, i, ii
    

Band VI, 1867, N:o I
Akrostichon. Av Wilhelmina. - 1
Historiska Bilder. XXIV. Starke Jan som Giljarebud. Av Th. - 1, 2, 3
Hela min glädje! - 3
Vakteln. - 4
Djurgrupp. - 5
Ur mina teaterminnen. (Kallprat vid eldbrasan af Jo. Jo.) II. - 5, 6, 7
Gudsdomarne. - 7
Sundholmen. - 8
Lampskärm. (Se sid. 32). - 8
Canale Grande i Venedig. - 9, 10
Det stora ögat. Ett barndomsminne, tillämpadt på lifvet af Anna A. - 10, 11
Spetsbergen. - 12, 13, 14
Nyårs-stump. Sign. av E. S-dt. - 14
Från de tillämpade naturvetenskapernas gebit. - 15, 16, 17
H. M. Konung Carl XV som konstnär. Sign. av Svante. - 17
Peder Hjorth. Berättelse från Engelbrekts dagar af Axel S--y. - 17, 18, 19, 20, 21
En tafla från National-Muséum. - 21, 22
Det elektriska ljuset - 22
Ett minnesblad. Af Lea - 22
Johan Tobias Sergel. - 23, 24
Ljus och mörker. - 25, 26
Malla. - 27, 28, 29, 30
Logogryf. - 31
Charader. - 31
Litteraturöfversigt.*) - 32
Rebus. - 32
    

Band VI, 1867, N:o II
Historiska Bilder. XXV. Helge Erik konung. - 33, 34
Till allmänheten. Av Lea. - 34, 35
Vargen. - 35, 36
En vandring i Gullbrandsdalen. - 37, 38, 39
Konsertsalen i "Alhambra". - 39, 40
Bilder af Thorvaldsen. - 41, 42
Ett väl valdt namn. - 42, 43
Helsingfors. - 43, 44, 45, 46
Om uppkomsten af Fredrikshalls stad och fästning samt Carl XII:s monument. - 46, 47, 48
Slöjdskolan i Stockholm. - 48, 49, 50, 51, 52
Sömn och dröm. - 52, 53, 54
Husråttan. Av Claës Joh. Ljungström. - 54
Böcker och menniskor. - 54, 55
Stickad fichu och virkad fichu med skärp. - 55
Ur en ung flickas lif. Af Sophie Bolander. - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Logogryf. - 63
Litteraturöfversigt. - 64
Charad. - 64
Rebus. - 64
Upplösning och Uttydningar. - 64
    

Band VI, 1867, N:o III
Historiska Bilder. XXVI. Måns Stenbock och slaget vid Helsingborg. - 65, 66, 67
Min kakelugn. Av n-r-t. - 67
Ringärlan. - 67, 68
Carlstens fästning. - 68, 69, 70
Kinas religioner. - 70, 71, 72, 73, 74, 75
Till Napoleonidernas historia. - 75
Bachi bröstrecept. Av E. S-dt. - 75
Om uppfostran. Av X. - 76
Antika vaser. - 76, 77
Familjkretsen eller olika ämnen för sång. - 77, 78
Korkträdet och korkhandel. - 79
Sem och Matti. - 79, 80
"Arsenalen." - 80, 81, 82, 83
Några ord om Walakerna. - 83, 84, 85
Korallöarne. - 85, 86
Bricka för en lampa, karafin, fruktkorg och dylikt. - 86
Två uppfyllda önskningar. - 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
Litteraturöfversigt. - 96
Rebus. - 96
    

Band VI, 1867, N:o IV
Historiska Bilder. XXVII. Krabbefejden och Harald Stake. - 97, 98
En påk ibland käppar. - 98, 99
Igelkotten. - 99, 100, 101
Finska Landtdagens Talmän - 101
forts. Igelkotten. - 102
Landtmarskalk och talmän vid nu pågående landtdag i Finland. - 102, 103, 104
Den förklädde. Poem av Lea. - 104
En javanesisk prins såsom målare. - 105, 106
Minnen af en utflygt till Wisingsö sommaren 1866. Af M. & N. - 106, 107, 108, 109, 110
En dag ibland ormar. - 110, 111
Katakomberna under Paris. - 112, 113
Blommor. - 113, 114
Studier vid vägen. Den farliga dygden. - 114
Karseforssen. - 117
forts. Studier vid vägen. Den farliga dygden. - 118
Modern stol. - 118
Karseforssen. - 118
Våren. - 118, 119
Källan. En österländsk fabel. - 119
Kontraster. Av L. G. N-n. - 119
Alrunväxten. - 119, 120
Ett äfventyr på dårhuset i X. Ur "Studentens minnen - 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Litteraturöfversigt. - 126
Allmännyttigt. - 126, 127
Logogryf. - 128
Charad - 128
Rebus - 128
Upplösning och uttydningar - 128
    

Band VI, 1867, N:o V
Historiska Bilder. XXVIII. Den siste Königsmark. - 129, 130
Det sämsta tidsfördrifvet. En liten tidsmålning af Betty. - 130, 131, 132
Ortolansparfven (se sid. 134.) - 132
Leksand och Siljan i Dalarne. - 133
forts. Historiska Bilder. XXVIII. Den siste Königsmark. - 134
Ortolansparfven. - 134
Leksand och Siljan i Dalarne. - 134, 135
Den stumma af Portici. - 135, 136
Ströftåg på ön Java. I. - 137, 138, 139
För sista gången. - 139, 140
En ny kemisk husvän. - 140, 141, 142
Finska Gudasagor. - 142, 143
Norska fjällen. - 143, 144
Bild till text Tjurfäktning s. 146. - 145
forts. Norska fjällen. - 146
Tjurfäktning. - 146, 147
forts. Finska Gudasagor. - 147, 148
Interiörer af Stockholms slott. Stora Galleriet. Hvita Salen. - 148, 149
Huru bör man aga barn? - 150
Majsång. Av Mattis. - 150
Förbättrande af luften i boningsrum medelst växter. - 151
Örtofta. - 151, 152
Märta Kolstierne eller Daljunkaren Brud. Märta Kolstierne eller Daljunkaren Brud. Historisk skizz från Gustaf I:s tid. Af Wilhelmina Stålberg. I. - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
Litteraturöfversigt. - 159, 160
Allmännyttigt. - 160
Charad. - 160
Rebus. - 160
Upplösning och uttydningar - 160
    

Band VI, 1867, N:o VI
Historiska Bilder. XXIX. Aurora Königsmark - 161, 162
En flickas historia. - 162, 163, 164
Bergfinken. - 164
Den badande flickan. - 165, 166
S:t Mikaelsgrottan i Tellemarken. - 166, 167, 168, 169
Ströftåg på ön Java. - 169, 170, 171, 172, 173, 174
En flickas historia. - 174, 175
Camera obscura. - 175, 176
Märta Kolstierne eller Daljunkarens Brud. Märta Kolstierne eller Daljunkarens Brud. Historisk skizz från Gustaf I:s tid. Af Wilhelmina Stålberg. IV. - 176, 177, 178
Zigenarens visa. Av W. N-m. - 178, 179
Färgernas harmoni i naturen. - 179, 180
Helgeandsholmen nu och - framdeles. - 180, 181, 182
Finska Gudasagor. V. Vattensagor. - 182, 183
Stefanskyrkan i Wien. - 183, 184, 185
Skutskepparens son. Berättelse af Richard Gustafsson. - 185, 186, 187, 188
Märta Kolstierne eller Daljunkarens Brud. Historisk skizz från Gustaf I:s tid. Af Wilhelmina Stålberg. V. - 188, 189, 190
Allmännyttigt. - 191
Litteraturöfversigt. - 191, 192
Logogryf. - 192
Charad - 192
Rebus - 192
Uttydningar - 192
    

Band VI, 1867, N:o VII
Historiska Bilder. XXX. Gustaf den Stores deltagande i tretio-åriga kriget. - 193, 194
Det fria ordet. - 194, 195
En bit af en trasmattas historia. (Första randen.) - 195, 196
Lappsparfven. - 196, 197
Några ord om Landskapsmålning. - 197, 198
Studier vid vägen. Heder och skam. - 198, 199, 200, 201
Nikolaikyrkan i Helsingfors. - 201, 202
Fyra veckor i Gräfenberg. - 202, 203, 204
Erinna. - 204
Bild till artikeln s. 206. Throndhjem. - 205
forts. fr. s. 204. Erinna. - 206
Throndhjem. - 206
Finska Gudasagor. VI. Skogs-Sagor. - 206, 207
Bild till text s. 209. En blick på Madagaskar. - 208
Forts. fr. s. 206. Finska Guda-Sagor. - 209
En blick på Madagaskar. - 209, 210, 211
Lidköping. Konturteckning af Claës Johan Ljungström. - 211, 212, 213, 214
Finska Gudasagor. VII. Bergs-Sagor. Av Z. T. - 214
Höganäs. - 215, 216, 217
Märta Kolstierne eller Daljunkarens Brud. Historisk skizz från Gustaf I:s tid. Af Wilhelmina Stålberg. - 217, 218, 219, 220, 221, 222
Vedergällningen. Novell af Axel S--g. - 222, 223, 224
Litteraturöfversigt. - 224
Charad. - 224
Rebus. - 224
Upplösning och uttydningar. - 224
    

Band VI, 1867, N:o VIII
Historiska Bilder. XXXI. Svante Sture och biskop Ingemar - 225, 226
Dagen - 226, 227
Ur qvinnans lif. Förvandtskapen med blommorna - 227, 228
Djurmålning - 228
Finska Riddarhuset - 228, 229, 230
Prime. Ett skärgårdsminne, upptecknadt af A.-E. - 230, 231
Occobamba-klyftan i Peru - 231, 232, 234
Några dagar i Köpenhamn. Reseminnen - 233, 234, 235, 236, 237
Husaby. Utkast af Claës Johan Ljungström - 236, 237, 238, 239
Prime. (forts.) - 239, 240
Vichy - 240, 241
Godt hufvud - 242, 243
De varmaste tårarne - 243
Den Ledes fint - 243, 244, 245
Ströftåg på Madagaskar - 244, 245, 246, 247, 248, 249
Ragvaldshögen - 249, 250
Vedergällningen. Novell af Axel S-g. - 250, 251, 252, 253, 254, 255
Litteraturöfversigt - 256
Logogryf - 256
Uttydningar - 256
    

Band VI, 1867, N:o IX
Historiska Bilder XXXII. En döende stormakt. - 257, 258, 259
Elgen. - 259, 260, 261
Brunkeberg i äldre tider. Af G. Thomée. - 261, 262
På jernvägen. Af M. S. Schwartz - 262, 263
Konstnärens dröm. - 263, 264
Ett besök hos konungen af Dahome. - 265, 266, 267, 268, 269
På jernvägen. Forts. fr. sid. 263 - 268, 270, 271
Fredmans sång n:o 55. - 271, 272, 273
Något till naturläkarekonsten - 273, 274
Naturanlag. Skizz, hämtad ur en gammal jurists papper, af Onkel Adam. - 274, 275, 276, 277, 278, 279
Enklingsorgen. Poem af Wilhelmina. - 279
En sydamerikansk urskog. - 279, 280
De oskiljaktiga. Novell af Cajelanus. - 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Allmännyttigt. - 288
Charad. - 288
Rebus. - 288
Uttydning. - 288
    

Band VI, 1867, N:o X
Historiska Bilder. XXXIII. Gustaf IV Adolfs friarefärd - 289, 290, 291
Om qvinnans utvidgade rättigheter. Betraktelser af Veritas - 291, 292
Säfsparfven - 292, 293
Ett besök hos konungen af Dahome. II - 293, 294, 295, 296, 297, 298
En jagt på Tosterön. Minne af en utflygt 1866 - 298, 299, 300, 301, 302
Parianvaser från Grustafsberg - 301, 302, 303
Skaldens drömbild - 303
Hopojagten i Sydafrika - 303, 304, 305
Hangös öga. Äfventyr i tre berättelser, af Z. Topelius - 305, 306, 307, 308
Det norska universitetets grundläggning - 308, 309, 310, 311
Skeppsbrottsscenen ur operan "Afrikanskan" - 311, 312
De oskiljaktige. Novell af Cajetanus. (forts. fr. s. 292) - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
Schack-problem - 320
Cellfängelset - 320
Uttydningar - 320
    

Band VI, 1867, N:o XI
Historiska Bilder. XXXIV. Carl X Gustaf och drottning Christina. - 321, 322, 323
Hvem tyder gåtan? - 323
Små vänner till huset. - 323, 324
Mississippi och dess framtid. - 325, 326, 327
Det är min ensak. - 327, 328
Troll-lyktan. - 328, 329
Medan jag väntade på vagn. (Utdrag ur en ung flickas dagbok.) - 329, 330, 331
Atlantica och dess författare. - 331, 332, 334
Den Franklinska båten på Williamsön. - 333, 334
Sånger till Aura. - 334, 335
Klippan. - 335, 336
I de ryska östersjöprovinserna. I. Från Memel till Riga och Dorpat. - 336, 337, 338
Höstsnön. - 339
Studier vid vägen. Perpetua Pjunk. - 339, 340
Hangös öga. Äfventyr i tre berättelser, af Z. Topelius. Andra berättelsen. - 340, 341, 342, 343, 344
Psyche och Amor. Efter en basrelief af Flaxman. - 344, 345
Skärgårdsbref. November 1867. - 345, 346
Pappersfabrikationen. - 347, 348, 349
Hvilken blef bäst? Ur verkligheten, af Betty. - 349, 350, 351
Allmännyttigt. - 352
    

Band VI, 1867, N:o XII
Historiska Bilder. XXXV. Gustaf Adolfs sista dagar i Sverige. - 353, 354
De talande träden. (Saga.) - 354, 355
Om djurens andedrägtsorganer. - 355, 356, 357, 358, 359, 360
Om den allmänna bildningen. Ett besök vid Kristineberg. - 360, 361, 362, 363
Hangös öga. Äfventyr i tre berättelser, af Z. Topelius. Tredje berättelsen. - 363, 364, 365, 366, 367, 368
I de ryska östersjöprovinserna. II. Från Memel till Riga och Dorpat. - 368, 369, 370, 372, 373
Mina drömmar. Den första och den sista. - 370
Hvilken blef bäst? Ur verkligheten, af Betty. (Forts. från sid. 351.) - 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
Lösning af Schackproblemet i 10:de häftet. - 380
Lösning af kombinationsuppgiften i 10:de häftet, pag. 320 - 380
Rättelser s. 42 och s. 257. - 380


Project Runeberg, Mon Dec 10 22:24:07 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/famijour/1867/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free