- Project Runeberg -  Dansk biografisk Lexikon /
VI. Bind. Gerson - H. Hansen

(1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

DANSK
BIOGRAFISK LEXIKON
,

tillige omfattende
Norge for Tidsrummet 1537-1814.

Udgivet
af
C. F. Bricka.

VI. BIND
Gerson - H. Hansen.

Kjøbenhavn.
Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn).
Græbes Bogtrykkeri.
1892.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är sjätte bandet av nitton. Se vårt förord till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og indhold - titelside
    

G


Gerson, George, 1790-1825, Bankier og Musiker - 1, 2, 3, 4
v. Gerstenberg, Heinrich Wilhelm, 1737-1823, Digter - 4, 5, 6, 7, 8
Gert, s. Gerhard - 8
Gertner, Johan Vilhelm, 1818-71, Maler - 8, 9
Gertrud, o. 1154-1197, Knud VI's Dronning - 10
Gertsen, Henrik, -1368, Biskop i Roskilde - 10
Gertsen, Jacob, f 1410, Ærkebisp, s. Ulfstand - 10
Gertz, Martin Clarentius, f. 1844, Filolog - 11, 12
Getreuer, Christian Peter, 1695-1730 - 12
Getreuer, Christian Peter, 1710-80, Legatstifter - 12, 13
Geuss, Joachim Michael, 1745-86, Professor - 13, 14
Geveke, Jacob, 1617-1699, Officer - 14, 15
Geyse (Geiso), Johan Erhard, -1707, Officer - 15
Gheysmer, Thomas, -1431-, Munk - 15, 16
Gianelli, Giovanni Domenico, -1801-, Billedhugger - 16
Gianelli, Harald, 1803-32, Medaillør - 16, 17
Gianelli, Peter Leonhard (eller Pierleonardo), 1767-1807, Medaillør - 17, 18
Gie-, jvfr. Gje- - 18
Giese, Adam Ludvig, 1704-62, Præst - 18
Giese, August, 1620- , Byskriver, Forfatter - 18, 19
Giese, Frederik, 1625-93, Kammersekretær, Amtmand - 19
Giesecke, Karl Ludvig, 1761-1833, Mineralog - 19, 20, 21
Gigas, Emil Leopold, f. 1849, Litteraturhistoriker - 21, 22
Giseler, Tile (Tilemann), -o. 1532, Admiral - 22, 23
Gisico, -1300-, Biskop - 23, 24
Gíslason, Konráð, 1808-91, nordisk Filolog - 24, 25, 26, 27
Gíslason, Magnus, 1704-66, Amtmand - 27, 28
Gíslason, Ólafur, 1692-1753, Biskop - 28
Giø-, s. Gjø- - 28
Gjedde, jvfr. Gedde - 28
Gjedde, Brostrup, 1628-68, Overberghauptmand - 28, 29
Gjedde, Frederik Eiler, 1641-1717, Søofficer - 29, 30
Gjedde, Ove, 1594-1660, Rigsadmiral - 30, 31, 32, 33, 34
Gjellebøl, Reier, 1737-1803, Præst - 34, 35
Gjellerup, Karl Adolph, f. 1857, Forfatter - 35, 36, 37, 38, 39
Gjellerup, Sophus Michael, f. 1838, Historiker - 39
Gjelstrup, Adam Gottlob, 1753-1830, Skuespiller og Landskabsmaler - 39, 40, 41, 42
Gjelstrup, Cathrine Marie 1755-92 Skuespillerinde - 42, 43
Gjelstrup, Peder Nielsen, 1581 - 1630, Professor - 43
Gjenner, s. Genner - 44
Gierlew, Andreas Christian, 1774-1845, Generalkonsul - 44
Giersing, Niels, 1783-1835, Landøkonom - 45, 46
Giessing, Christoffer, 1723-91, Personalhistoriker og Genealog - 46, 47
-48 Giessing, Hans Jørgen, 1784-1854, Præst - 47
Giessing, Hans Peter, 1801-77, historisk Forfatter - 48
Gjordsen (Gørtze), Claus, -1532, kongl. Kansler - 49, 50
Gjødesen (Ægidius), Bertel Christian, 1673-1733, Salmedigter - 50
Gjødesen, Jens, 1550-1626, Biskop - 50, 51
Giødesen, Peter Ferdinand, f. 1829, Søofficer - 51, 52
Giødwad, Jens Finsteen, 1811-91, Journalist - 52, 53, 54
Gjøe, Absalon, 1539-1602, Rigsraad - 54
Gjøe, Albert, -1558 - 54, 55
Gjøe, Anne, 1609-81 - 55, 56
Gjøe, Axel, 1537 - 56, 57
Gjøe, Birgitte, o. 1511-1574 - 57, 58, 59, 60, 61
Gjøe, Christoffer, -1584 - 61, 62
Gjøe, Christoffer, 1584-1652, til Gunderslevholm og Assendrup - 62, 63
Gjøe, Elline, - 1563 - 63
Gjøe, Eskil, -1506, Rigsmarsk - 63, 64, 65
Gjøe, Eskil, -1560 - 65
Gjøe, Eskil, -1573 - 65
Gjøe, Falk, -1594 - 65, 66
Gjøe, Falk, 1602-53, til Hvidkilde - 66, 67
Gjøe, Henning, 1538-1617 - 67, 68, 69, 70
Gjøe, Henrik, 1562-1611 - 70
Gjøe, Marcus, 1635-98, Gehejmeraad - 71, 72, 73, 74
Gjøe, Mette, 1599-1664 - 74, 75
Gjøe, Mogens, -1544, Rigshofmester - 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Gjøe, Mogens, 1547-o. 1608, til Bremersvold - 84
Gjøe, Mogens, -1615, til Gunderslevholm og Bollerup - 84, 85
Gjøe, Otte, 1604-42, til Turebygaard - 85
Gjøe, Susanne, 1634-83 - 85
Gjønge, Mikkel Pedersen, -1587 - 86, 87
Gjønge, Svend Poulsen, s. Poulsen - 87
Gjørling, Agnes Nathalie, f. 1851, Skuespillerinde - 87, 88
Gjørup, Michael Rodevald, f. 1830, Forfatter - 88
Gjørup, Peder Bering, 1730-92, Præst - 88
Glad, Frederik, 1760-1840, Landmand - 88
Glad, Mourits Christensen, -o. 1589, Superintendent - 88, 89, 90
Glad, Rasmus, 1526-82, Professor, Humanist - 90, 91, 92, 93, 94
Glahn, Hans Egede, f. 1814, Præst - 95
Glahn, Henrik, 1827-86, Officer - 95, 96
Glahn, Henrik Christoffer, 1738-1804, Præst - 96, 97
Glahn, Paul Egede, f. 1811, Officer - 97, 98
Glambek, Claus, 1537-91 - 98, 99
Glass, Christian Henrik, f. 1821, Musiklærer og Komponist - 99
Gleerup, Asmund Christian, 1809-65, Politiker - 99, 100, 101, 102
Gleerup, Christian Vilhelm Kühl, 1800-71, Boghandler - 102
Gleichen, Carl Heinrich Baron, 1735-1807, Diplomat - 102, 103, 104
Gleichen, Ernst Greve af, -1277 - 104
Gliemann, Johan Georg Theodor, 1793-1828, topografisk Forfatter - 105
Glimager, Christoffer Sivendsen, s. Sivendsen - 105
Glob, Anders, -1546, Prælat, kongl. Rentemester - 105, 106, 107
Glob(?), Elav (eller Oluf), -1260, Biskop i Børglum - 107
Glob, Jens, -1260- - 107, 108
Glob, Lave, -o. 1427, Biskop i Viborg - 108
Glob, Niels, -1498, Biskop i Viborg - 108, 109
Glostrup, Niels Simonsen, -1639, Biskop - 109
Glud, Niels Sørensen, -1623, Præst - 109, 110
Glud, Peter Ferdinand, 1804-49, Officer - 110
Glud, Søren, 1621-93, Biskop - 111
Glud, Søren, 1662-96, Præst - 111
Glud, Søren, 1662-1705, Rektor - 112
Glückstadt, Isak Moses Hartvig, f. 1839, Bankdirektør - 112, 113
Glüsing, Johan Otto, o. 1676-1727, Separatist - 113, 114
Glaeser, Franz Joseph, 1798-1861, Komponist - 114, 115, 116, 117
Glæser, Joseph August Eduard Friedrich, 1835-91, Komponist - 117, 118
Gnudtzmann, Johannes Emil, f. 1837, Arkitekt - 118, 119
v. Goch, Albert, -1533, Borgmester - 119
Godebald, -o. 1021, Biskop - 119, 120
Godske, Mogens, 1502-71 - 120
Godske, Peder, -1556 - 120, 121
Rosenstand-Goiske, Johan Philip Kneyln, 1754-1815, Toldkammerdeputeret, Bankdirektør - 121, 122
Rosenstand-Goiske, Peder, 1704-69, Theolog - 122, 123, 124, 125
Rosenstand-Goiske, Peder, 1752-1803, Dramaturg og Jurist - 125, 126, 127
Rosenstand-Gøiske, Peter, 1773-1850, Generalavditør og militær-juridisk Forfatter - 127
Goldschmidt, Harald Naphtali Julius, f. 1857, Veterinær - 127, 128
Goldschmidt, Meïr, 1819-87, æsthetisk og politisk Forfatter - 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
Goldschmidt, Moritz, 1822-88, Industridrivende - 140
Goldschmidt, Ragnhild, 1828-90, Forfatterinde - 141
Goldschmidt, Sigfred, f. 1831, Handelsmand - 141
v. d. Goltz, Carl Alexander Greve, 1739-1818, Officer - 142
v. d. Goltz, Joachim Rüdiger Baron, 1620-88, Officer - 143, 144
Good, Frederik Christian, 1827-80, Officer - 144, 145
Goos, August Herman Ferdinand Carl, f. 1835, Retslærd, Minister - 145, 146, 147, 148, 149, 150
Gosch, Christian Carl August, f. 1832, zoologisk Litterærhistoriker og politisk Skribent - 150, 151
Gotfred af Gemen, s. Gemen (V, 590) - 151
Gotlænder, Søren Poulsen, s. Judichær - 151
Gottlieb, Johan Ludvig, 1809-86, Søofficer - 151, 152
Gottschalck, Hans, 1734-1804, Rektor - 152, 153
Gottskálksson, Oddur, o. 1514-1556, Bibeloversætter - 153, 154
Graae, Gomme Frederik August, 1810-86, Præst - 154, 155, 156
Graah, Andreas, 1701-1780, Medlem af Kancellikollegiet - 156
Graah, Jacob, 1721-56, Forfatter, Præst - 156, 157
Graah, Jens Andreas, 1787-1873, Stiftamtmand - 157
Graah, Peder Hersleb, 1750-1830, Højesteretsassessor, juridisk Forfatter - 158
Graah, Wilhelm August, 1793-1863, Søofficer - 158
Grabow, Køn Jochum, -1640-, Admiral - 160, 161
Grahn, Lucina Alexia (kaldet Lucile), f. 1819, Danserinde - 161, 162
v. Gram, Carl Christian, 1703-80, Overjægermester og Forstmand - 163
Gram, Caspar Frederik, 1807-57, Præst - 163
Gram, Frederik Terkel Julius, 1816-71, Retslærd - 164, 165, 166
v. Gram, Friedrich, 1664-1741, Gehejmeraad - 166
v. Gram, Friedrich Carl, 1702-82, Amtmand - 167
Gram, Hans, 1685-1748, Filolog og Historiker - 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181
Gram, Hans Christian Joachim, f. 1853, Læge - 181
Gram, Jørgen Pedersen, f. 1850, Mathematiker - 181, 182, 183
Gram, Laurids, o. 1580 - o. 1645, Foged - 183
Gram, Niels, 1664 - o. 1713, Præst - 183
v. Grambow, Diderik Otto, 1732-73, Stiftamtmand - 185, 186
Grand, Jens, -1327, Ærkebiskop - 186, 187, 188, 189, 190
Grandjean, Axel Carl William, f. 1847, Komponist - 190, 191
Granzow, Frederik Carl Herman, f. 1838, historisk-geografisk Forfatter - 191
Graner, Johan Reinhold, 1756-1819, Land- og Havebruger - 191
Grave, Christian, o. 1701-1763, Præst - 192, 193
Grave, Erik (Mogensen), 1624-91, Biskop - 193, 194
Grave, Immanuel Christian, 1739-1820. Præst - 194
Green, Anders, 1550-1614, Norges Riges Kansler - 195
Green, Johannes, 1708-71, Præst - 195, 196
Green, Ulrik, 1719-73, Folkelærer - 196, 197
Greensteen, Henrik Jørgen, f. 1833, Forfatter - 197
Gregersen, Jens, 1794-1874, Bonde og Politiker - 198
Grib, Peder, 1681-1757, Søofficer - 198, 199
Griffenfeld, Peder Greve af, f 1699, s. Schumacher - 199
Griis, Niels, 1672-1746, Diplomat - 200
Grim, Anders Jacobsen, -1376-, til Tostrup i Skaane - 200, 201
Grim, Herman Nielsen, 1641-1711, Læge - 201, 202
Grim, Jens, -1420-, Rigsraad - 202, 203
Grímsson, Mágnus, 1825-60, Forfatter - 203
Grodtschilling, Bendix (den ældste), o. 1620-1690, Kunstkammerforvalter - 203, 204
Grodtschilling, Frederik, 1731-1792, Søofficer - 204, 205
Grodtschilling, Georg Joachim, 1785-1812, Søofficer - 205
Grose, Michael Ehregott, -1795, Musiker - 206
Grote, Otto Baron, 1636-93, hannoveransk Premierminister - 206, 207
Groth, Georg Vilhelm Arnold, f. 1842, Landskabsmaler - 207
Groth, Simon Christian Schiøtz, f. 1828, Guardein - 208
Grothusen, Gerhard, 1806-78, Amtmand - 208, 209
Grotum, Henrik Himmerich, 1685-1768, Borgmester - 209
Grove, Carl Frederik, 1758-1829, Søofficer, Admiralitetsdeputeret - 210
Grove, Carl Frederik, 1822-83, Ingeniør - 210, 211
Grove, Emanuel Rasmus, 1756-1847, Medlem af den afrikanske Konsulatsdirektion - 211, 212
Grove, Emanuel Rasmus, 1812-71, Ingeniør - 212, 213
Grove, Hans Herman Steffen, 1814-66, Søofficer - 213, 214
Grove, Peter Frederik (Frits) Nordahl, 1822-85, Maler og Lithograf - 214, 215
Grove, Peter Vilhelm, f. 1832, Journalist - 215
Grove-Rasmussen, s. Rasmussen - 215
Grubbe, Bent Byg, f 1391, s. Byg (III, 272) - 215
Grubbe, Diderik, 1656-1702, Præst - 215, 216
Grubbe, Eiler, 1532 - 85, til Lystrup, Rigskansler - 216, 217
Grubbe, Erik, 1605-92 - 217, 218
Grubbe, Evert, -1492, Rigskansler - 218
Grubbe, Jørgen, 1584-1640 - 218
Grubbe, Knud, 1542-1600 - 219
Grubbe, Marie, -1718 - 220, 221
Grubbe, Mogens Jensen, -o. 1369, Biskop - 221, 222
Grubbe, Regitse, 1618-1689 - 222
Grubbe, Sivert, 1566-1636, til Hofdal, Torup og Høgholt - 222, 223, 224, 225
Grube, Herman, 1637-98, Læge - 225, 226
Grum, Morten, 1615-52, Præst, Orientalist - 226
Grund, Johann Gottfried, 1733-96, Billedhugger - 226, 227
Grundet, Jens Pedersen, -J565, Skolemand og Præst - 227, 228, 229
Grundtvig, Frederik Lange, f. 1854, Præst i Amerika - 229
Grundtvig, Johan, 1734-1813, Præst - 229
Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher, f. 1822, Arkivar - 230, 231
Grundtvig, Nicolai Frederik Severin, 1783-1872, Præst og Digter - 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
Grundtvig, Svend Hersleb, 1824-83, Litteraturforsker og Sprogmand - 247, 248, 249, 250, 251
Grunnet, Niels Petersen, f. 1827, Præst - 251, 252
Grut, Edmund Gottfred Hansen, f. 1831, Læge - 252, 253
Grüne, Johan Peter Martin, 1805-78, Journalist - 253
Grüner, Frederik Carl Ferdinand, 1767-1834, Officer - 254, 255
Gruner, Georg Johan Røby, 1817-90, Godsejer - 255, 256
Grüner, Gustav, 1688-1763, Officer og Diplomat - 256, 257, 258, 259
Grüner, Haldur Ragnvald, 1818 - 58, Bestyrer af et Handelsakademi - 259, 260
Grüner, Johan Diderik, 1661 - 1712, Diplomat og Amtmand - 260
Grünfeld, Hans Peter Hansen, f. 1813, Skolebogsforfatter - 260, 261
Grøgaard, Hans Jacob, 1764-1836, Præst - 261, 262
Grøn, Ludvig Jens Tønnes, f. 1827, Handelsmand - 262, 263
Grøn, Marinus Emanuel, 1799-1872, Handelsmand - 263
Grønberg, Bendt Christian, 1791-1864, Forfatter - 264
Grønbæk, Isak, -1617, Biskop - 264, 265, 266
Grøndahl, Frederik Vilhelm, 1819-56, Porcellænsfabrikant - 266
Grøndal, Benedíkt Jónsson, 1760-1825, Landsoverretsassessor, Forfatter - 267
Grøndal, Benedikt Sveinbjarnarson, f. 1826, Forfatter - 267, 268
Grønland, Peter, 1761-1825, Musikamatør - 268, 269
Grønland, Theude, 1817-76, Maler - 269, 270
Grønlund, Carl Christian Howitz, f. 1825, Botaniker - 270
Grønlund, David, 1716-84, Præst, historisk Samler - 271, 272
Gude, Claus Frederik, 1714-77, Officer - 272
Gude, Henrik, 1703-82, Officer - 272, 273
Gude, Jacob, 1754-1810, Justitsraad - 273, 274
Gude, Ludvig Jacob Mendel, f. 1820, Præst - 274, 275
Gude, Marqvard, 1635-89, lærd Bogsamler - 275, 276
Gudenrath, Jacob Just, 1758-1825, Jurist - 276, 277
Gudme, Andreas Christoffer, 1779-1835, Forfatter - 277
Gudme, Herman Peter, 1713-72, Præst - 277
Gudme, Søren, 1729-95, Præst - 278
Gudmundsen, Lage, -o. 1252, Ridder - 278, 279
Guðmundsson, Daði, -1563. Storbonde - 279, 280
Guðmundsson, Jón, 1807-75, Politiker - 280, 281
Guðmundsson, Sigurður, 1833-74, Maler, Arkæolog - 281, 282
Guðmundsson, Thorgeir, 1794-1871, Sagaudgiver, Præst - 283
Guðmundsson, Valtyr, f. 1860, nordisk Filolog - 283, 284
Guido, -1320, Kansler - 284
Guldberg, Carl Edvard Lemming, f. 1823, Blindelærer - 284, 285
Høegh-Guldberg, Christian, 1777-1867, Officer - 285, 286, 287
Høegh-Guldberg, Frederik, 1771-1852, Forfatter - 287, 288
Høegh-Guldberg, Julius Emil Christopher, f. 1842, Overretssagfører - 289
Høegh-Guldberg, Ove, 1731-1808, Statsmand og historisk og theologisk Forfatter - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
Høegh-Guldberg, Ove Christopher, 1805-69, Læge - 300, 301
Høegh-Guldberg, Ove Emmerich, 1798-1843, Højesteretsadvokat - 301
Guldbrand, Johan Wilhelm, 1744-1809, Læge - 301, 302
Guldencrone, s. Güldencrone - 302
Guldsmed, Hans Thomesen, o. 1517-1602, Bibliothekar og Professor - 302, 303, 304
Gunhild, -1000-, Svend Tveskjægs Dronning - 304
Gunhild, o. 1020-1038, Knud den stores Datter - 304
Gunhild, -o. 1050-, Svend Estridsens Dronning - 304, 305
Gunnarsen, Halvard, (Halvardus Gunarius), -1608, Lektor i Theologi, Forfatter - 305, 306
Gunnarsson, Sigurður, 1812-78, Præst - 306, 307
Gunnarsson, Tryggvi, f. 1835, Forretningsmand, Politiker - 307, 308
Gunner, 1152-1251, Biskop i Viborg - 308, 309, 310
Gunner, -1249, Biskop i Ribe - 310
Gunnersen, Birger (Byrge), -1519, Ærkebiskop - 311, 312, 313, 314
Gunnerus, Johan Ernst, 1718-73, Biskop, Naturforsker - 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
Gunnerus, Niels Dorph, 1751-1789, Amtmand, botanisk Forfatter - 320, 321
Gunnlaugsson, Bjørn, 1788-1876, Mathematiker, Korttegner - 321, 322
Guntzov, Anders Hansen, -1695-, Hofretspræsident - 322, 323
Gurlitt, Louis, f. 1812, Maler - 323
Gustmeyer, Carl Hieronimus, o. 1701-1756, Handelsmand - 324
Gutfeld, Frederik Carl, 1761-1823, Præst - 324, 325, 326
Guttormsen, Jon, -o. 1576, Biskop - 326, 327
Gyda, -1040-, Jarl Godwins Hustru - 327, 328
Gyda, -o. 1040-, Svend Estridsens Dronning - 328
Güldencrone, Christian Baron, 1676-1746, Stiftamtmand - 328, 329, 330
Guldencrone, Christian Frederik Baron, 1741-88, Diplomat - 330, 331
Guldencrone, Christian Vilhelm Baron, 1748-1818, Officer - 331, 332
Guldencrone, Frederik Julius Christian Baron, 1765-1824, Stiftamtmand - 332
Güldencrone, Matthias Baron, 1703-53, Amtmand, Direktør for Collegium medicum - 332, 333
Güldencrone, Vilhelm Baron, o. 1643-83, Godsejer - 333, 334
Gyldendal, Søren, 1742-1802, Boghandler - 334, 335
af Gyldenfeldt, Peter Waldemar Julius, f. 1831, Forstmand - 335
Gyldenkrantz, Joachim Christian Geelmuyden, 1730-95, Generaltoldforvalter - 335
Gyldenløve, Christian, 1674-1703, Officer - 335, 336, 337
Gyldenløve, Christian Ulrik, 1611-40, uægte Søn af Christian IV - 337, 338, 339
Gyldenløve, Hans Ulrik, 1615-45, uægte Søn af Christian IV - 339, 340
Gyldenløve, Lucie Nielsdatter, -1555 - 340
Gyldenløve, Ulrik Christian, 1630-58, Christian IV's Søn - 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
Gyldenløve, Ulrik Christian, 1678-1719, Søofficer - 347, 348, 349, 350
Gyldenløve, Ulrik Frederik, 1638-1704, Statholder og kommanderende General i Norge - 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
Gyldenmund, Oluf, f 1553, s. Chrysostomus (III, 587) - 360
Gyldenpalm, Andreas Dedekam (Hagerup), 1777-1832, Diplomat - 360, 361
Gyldenpalm, Hans Hagerup, 1717-81, Stiftamtmand - 361
Gyldensparre, Albert (Schumacher), 1642-96, administrativ Embedsmand - 361, 362, 363
Gyldensten, Jean Henri Huguetan Greve af, 1654-1749, Godsejer og Forretningsmand - 363, 364, 365
Gyldenstjerne, Anders, -1534 - 365
Gyldenstjerne, Anne, - 1545 - 365, 366
Gyldenstjerne, Axel, o. 1542-1603, Rigsraad, Statholder i Norge - 366, 367, 368, 369
Gyldenstjerne, Ebbe, -1660- - 369, 370
Gyldenstjerne, Erik, -1536 - 370, 371
Gyldenstjerne, Gabriel, -1555, Rigsraad - 371, 372
Gyldenstjerne, Gert Pedersen, -1452, Biskop af Børglum - 372
Gyldenstjerne, Henrik, 1540-92 - 372, 373
Gyldenstjerne, Henrik, 1594-1669, til Svanholm og Skovsbo - 373
Gyldenstjerne, Henrik Knudsen, -1456, Rigsraad - 373, 374
Gyldenstjerne, Henrik Knudsen, -1517, Rigsraad - 374, 375
Gyldenstjerne, Jørgen, -1551 - 375
Gyldenstjerne, Karen, 1544-1613 - 375, 376
Gyldenstjerne, Knud, 1573-1636, til Tim - 376, 377
Gyldenstjerne, Knud, 1575-1627 - 377
Gyldenstjerne, Knud Henriksen, -1467, Rigsraad - 377, 378
Gyldenstjerne, Knud Henriksen, -1560, Biskop - 378, 379, 380, 381, 382, 383
Gyldenstjerne, Knud Pedersen, o. 1480-1552, Rigsraad - 383, 384, 385, 386
Gyldenstjerne, Mogens, 1485-1569, Rigsraad - 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
Gyldenstjerne, Mourits Nielsen, -1504, Rigsraad - 392, 393
Gyldenstjerne, Otte, -1551, til Iversnæs - 393
Gyldenstjerne, Peder, 1533-94, Rigsmarsk, til Tim - 393, 394, 395
Gyldenstjerne, Preben (Predbjørn), 1548-1616, Rigsraad - 395, 396, 397
Gyldenstjerne, Sibylle, 1540-1611 - 397
Gylding, Jørgen, -1765, Maler - 397
Gülich, Jacob Guido Theodor, 1801-77, slesvig-holstensk Politiker - 397, 398
Gylland, Anders Nilssøn, 1781-1833, norsk Bygdedigter - 398, 399
Gyllembourg, Carl Frederik (Ehrensvärd), 1767-1815, Politiker og landøkonomisk Forfatter - 399, 400, 401
Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine Christine, 1773-1856, Forfatterinde - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409
Gyllich, Svend Ludvig Valdemar, f. 1837, Theatermaler - 409, 410
Gynge, s. Gjønge - 410
Güntelberg, Aldo Friedrich Wilhelm Roller, 1819-91, Intendant - 410
Güntelberg, Christian Carl Herman Frederik, 1791-1842, Forfatter - 410, 411
Güntelberg, Peter, 1728-80, Søofficer - 411
Gyntersberg (Gyntelberg), Axel, -1570- - 411, 412
Günther, Greve af Schwarzburg, 1529-83, Feltherre - 412, 413, 414
Günther, Andreas, 1635-98, Tolddirektør - 414, 415
Günther, Frederik, 1581-1655, Oversekretær i det tyske Kancelli - 415, 416, 417
Gyrsting (Gørsting), Morten Jensen, 1379-1448, Rigsraad - 417, 418
Gyrsting, Navne Jensen, o. 1380-1440, Biskop i Odense - 418, 419
Gædeken, Carl Georg, f. 1832, Læge - 419, 420
v. Gähler, Caspar Frederik, 1737-97, Officer - 420
v. Gähler, Peter Elias, 1718-83, Officer - 420, 421, 422, 423
v. Gähler, Sigismund Vilhelm, 1706-88, Overpræsident i Altona - 423, 424
Gøde, Henrik Clausen, -1676, Bogtrykker og Avisudgiver - 424
Gøde, Jørgen Clausen, -1676, Bogtrykker og Avisudgiver - 424
Gølnitz, Abraham, -1640-, Rejsende og Politiker - 425
Gøricke, Adolph Wilhelm Theodor, 1798-1885, Læge - 425, 426
Gørsting, s. Gyrsting - 426
v. Gørtz, Carl Friedrich Adam Greve v. Schlitz kaldet, 1733-97, Officer - 427, 428
v. Gørtz, Georg Heinrich Friherre v. Schlitz kaldet, 1668-1719, holsten-gottorpsk og svensk Statsmand - 428, 429, 430, 431, 432
Gørtze, s. Gjordsen - 432
Gøtzsche, Henning Christopher, 1788-1872, Præst - 432
Gøtzsche, Karl Viggo, f. 1833, Præst - 432
Gøye, s. Gjøe - 433
    

H


Haack, August Christian Wilhelm, 1788-1821, Skuespiller - 434
Haagen, Christian Wilhelm, 1792-1871, Bankdirektør - 435, 436
Haagen, Hans, 1754-1815, Politidirektør - 436
Haas, Johan Jacob Georg, 1756-1817, Kobberstikker - 436, 437
Haas, Johan Meno, 1752-1833, Kobberstikker - 438
Haas, Jonas, 1720-75, Kobberstikker - 438
Haase, John Vilhelm Nicolai Anton Angelo, f. 1838, Redaktør - 438, 439
Haastrup, Lauritz Nielsen, 1773-1866, Gaardejer, Digter - 439
Haberdorph, Matthias Albert, 1698 - 1762, Præst - 440, 441
Hack, Anders, f 1534, s. Gyldenstjerne (ovfr. S. 370) - 441
Hack, David Thorstensen, -1302, Drost - 441
Hack, Erik, f 1536, s. Gyldenstjerne (ovfr. S. 370) - 441
Hack, Mads, -1555> Mathematiker og Musiker - 441
Hack, Niels, -1508, til Hikkeberg i Skaane, Rigsraad - 442, 443
Hack, Peter, f 1659, s. Hake - 444
Hack, Thrugot Thorstensen, f 1280, s. Thorstensen - 444
Hacquart, Philip, o. 1616-1698, Livkirurg - 444, 445
v. Hadersleben, Jens, s. Løvenklau - 445
Haderup, Victor Frants Nachtegall, f. 1845, Læge - 445
Haelwegh, Albert, -1673, Kobberstikker - 445
Haffner, Adam Mogens Wenzel, 1774-1844, Officer - 446, 447, 448
Haffner, Johan Wolfgang Reinhold, 1770-1829, Officer - 448
Haffner, Wolfgang, 1810-87, Politiker - 449, 450, 451
Hafstrøm, Salomon Maurits Krusenstjerna, f. 1847, Præst - 451, 452
Hage, Alfred Anton, 1803-72, Handelsmand, Politiker - 452, 453, 454
Hage, Christopher Friedenreich, f. 1848, Handelsmand og Politiker - 454, 455
Hage, Christopher Theodor Friedenreich, 1819-72, Handelsmand - 455, 456
Hage, Edvard Philip Hother, 1816-73, Politiker og Jurist - 456, 457, 458
Hage, Johannes, f. 1842, Politiker - 458, 459
Hage, Johannes Dam, 1800-37, Overlærer, Redaktør - 459, 460, 461
Hage, Johannes Philip, 1796-1863, landøkonomisk Forfatter - 461, 462
Hage, Laurids (Lars), - 1612 - , Bondelensmand - 462
v. Hagedorn, Seneca Christophersen , o. 1680-1750, Søofficer - 462, 463
Hagemann, Gustav Adolph, f. 1842, Fabrikant og Kemiker - 463, 464
Hagemann, Jaspar Lützow, 1784-1858, Officer - 464, 465
Hagemann, Jørgen Christopher, 1783-1850, Officer - 465
Hagemann, Moritz, 1810-84, Godsejer - 465
Hagemann, Peter Christian, 1810-53, Arkitekt - 466
Hagen, s. Hakon - 466
Hagen, Carl Harald, 1816-71, Skuespiller - 466, 467
v. Hagen, Franz, 1672-1749, Oversekretær i tyske Kancelli - 467, 468
v. der Hagen, Gottlieb, 1595-1658, Diplomat og Jurist - 468, 469
Hagen, Hanna Amalia Nicoline, 1831-92, Skuespillerinde - 469, 470
Hagen, Joachim, 1845-91, Retskyndig - 470
Hagen, Johan Frederik, 1817-59, Theolog - 471, 472
Hagen, Laurits Christian, 1808-80, Præst - 472
Hagen, Sophus Albert Emil, f. 1842, Komponist og Musikhistoriker - 472, 473
Hagerup, Christian Frederik, 1731-97, Præst - 473, 474
Hagerup, Edvard, 1781-1853, Stiftamtmand - 474, 475
Hagerup, Eiler, 1684 - 1743, Biskop - 475, 476, 477, 478
Hagerup, Eiler, 1718-89, Biskop - 478, 479
Hagerup, Eiler, 1736-95, Amtmand, Deputeret i Toldkammeret - 479, 480
Hagerup, Eiler, 1766-1826, Præst, Forfatter - 480, 481
Hagerup, Eiler Henning, 1817-63, Sprogmand - 481, 482
Hagerup, Hans, o. 1740-1793, Sorenskriver - 482
Hagerup, Mathias, 1765-1822, norsk Statssekretær - 482, 483
Hahn, Christopher Ditlev, 1746-1822, Læge - 483
Hahn, Christopher Ditlev, f. 1811, Læge - 484
Hahn, Jørgen, 1647-99> Læge - 484
de Hahn, Lorens Petersen, 1668-1747, Hvalfanger - 485
Hahn, Vincents Joachim, 1632-80, Hofembedsmand - 485, 486, 487, 488, 489
Hak, s. Hack - 489
Hake, Peter, -1659, Bogtrykker og Avisudgiver - 489
Hakon Jyde, -1131-, Høvding - 489
Halberstadt, David Moses, 1819-74, Handelsmand - 490, 491
Hald, Jacob Christian, 1798-1868, Sekretær i Landhusholdningsselskabet - 491
Hald, Peter Tetens, 1802-64, Præst - 491, 492
Hálfdánarson, Helgi, f. 1826, Theolog, Salmedigter - 493
Hall, Carl Christian, 1812-88, Statsmand, Jurist - 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509
Hall, Carl Christian, f. 1848, Redaktør - 509, 510
Hall, James, -1612, Søfarer - 510
Hallager, Christlieb Buch, 1775-1821, Litterat - 510
Hallager, Georg Frederik, 1816-76, Retslærd - 510, 511
Hallager, Laurents, 1777-1825, Sprogmand - 511
Hallager, Morten, 1740-1803, Forfatter - 512
Halldórsson, Bjørn, 1724-94, Præst, Forfatter - 512, 513
Halldórsson, Jón, 1665-1736, Præst, Historiker - 513, 514
Kr. Kaalund. Halle, Caroline Frederikke, s. Walter - 514
Hallgrimsson, Jonas, 1807-45, Digter, Naturforsker - 514, 515, 516
Hallgrímsson, Sveinbjørn, 1815-63, Redaktør, Præst - 516, 517
Hallin, Niels Charles Bentzen, 1832-70, Jærnstøber - 517, 518
Halling, Jochum, 1668-1737, historisk Samler - 518
Halling, William, 1744-96, Godsejer - 518, 519
Halveg, Albert, f 1673, s. Haelwegh (ovfr. S. 445) - 519
Halveg, Esben Nielsen, 1579-1648, Læge - 519, 520
Halveg, Niels Olufsen, 1534-90, Rektor, Kannik - 520
Halveg, Niels Pedersen, -o. 1535 - 520, 521
v. Ham, Meinert, -1536-, Landsknægtoberst - 521
Hambro, Carl Joachim Baron, 1807-77, Bankier - 522
Hambro, Joseph, 1780-1848, Handelsmand - 522, 523, 524, 525
Hamerik, Asger, s. Hammerich - 525
Hamilton, Henrik Albertsen, -1616-, Digter, Latinist - 525
Hammeken, Louis Joseph, 1778-1852, Konsul - 525, 526
Hammeleff, Nis, 1735-l8oi> Kommitteret i Rentekammeret og Stempelpapirforvalter - 526
Hammeleff, Uncas Andreas Frederik, f. 1847, Billedhugger - 526, 527
Hammer, Christopher, 1720-1804, Generalkonduktør - 527, 528
Hammer, Claus, 1542-85, Professor - 528, 529
Hammer, Even, 1732-1800, Amtmand - 529, 530
Hammer, Frederik Abel, 1792-1877, frivillig fra Krigene 1807 og 1848 - 530, 531
Hammer, Gunder, 1725-72, Amtmand - 531
Hammer, Hans Jørgen, 1815-82, Genremaler - 531, 532
Hammer, Jørgen, f. 1817, Officer - 533
Hammer, Morten, 1739-1809, Præst - 533, 534
Hammer, Niels, -1603-, Rektor - 534, 535
Hammer, Otto Christian, 1822-92, Søofficer - 535, 536
Hammer, William, 1821-89, Blomstermaler - 536, 537
Hammerich, Angul, f. 1848, Musikkritiker og Musikhistoriker - 537
Hammerich, Asger, f. 1843, Komponist og Musikdirigent - 537, 538
Hammerich, Frederik, 1628-83, Læge - 539
Hammerich, Henrik Christian, 1757-1838, Kancellideputeret - 539
Hammerich, Holger Aagaard, f. 1845, Ingeniør - 539, 540
Hammerich, Johan Friedrich, 1763-1827, Boghandler - 540
Hammerich, Martin Johannes, 1811-81, Skolemand og Forfatter - 540, 541, 542, 543
Hammerich, Peter Frederik Adolph, 1809-77, Theolog og Historiker - 543, 544, 545, 546, 547, 548
Hammershaimb, Venceslaus Ulricus, f. 1819, Præst, Sprogforsker - 548, 549, 550
Hammershøj, Vilhelm, f. 1864, Figurmaler - 550, 551
Hammond, Edvard, -1711, Stiftamtmand - 551
Hammond, Eiler, 1757-1822, Præst - 551, 552
Hammond, Frederik, o. 1719-1758, Kancelliraad - 552, 553
Hammond, Hans, 1733-92, Præst - 553, 554
Hamsfort, Cornelius, -1580, Læge og Apotheker - 554, 555
Hamsfort, Cornelius, 1546-1627, Læge og Historiker - 555, 556
Hanck, Marie Kirstine Henriette, 1807-46, Forfatterinde - 556, 557
Hancke, Niels, f. 1837, Forfatter - 557
Hanke, Carl, 1750-1803, Musiker - 557, 558
Hanneken, Anton Giinther, - 1738, Amtmand - 558
Hannemann, Daniel Vilhelm Rudolph, 1829-75, Civilingeniør og Landøkonom - 558, 559
Hannover, Adolph, f. 1814, Læge - 559, 560, 561, 562
Hannover, Emil, f. 1864, kunsthistorisk Forfatter - 562
Hannover, Harald Immanuel, f. 1861, Polytekniker - 562, 563
Hans, 1455-1513, Konge - 563, 564, 565, 566
Hans, 1518 - 32, Christian II's og Dronning Elisabeths ældste Barn - 566, 567
Hans, 1583-1602, yngste Søn af Kong Frederik II og Dronning Sophie - 567, 568
Hans, Prins af Gliicksborg, f. 1825 - 568, 569
Hans (den ældre), Hertug af Slesvig og Holsten, 1521-80 - 569, 570, 571, 572
Hans (den yngre), Hertug af Sønderborg, 1545-1622 - 572, 573, 574
Hans Adolf, Hertug af Gottorp, f 1616, s. Johan Adolf - 574
Hans Adolf, Hertug af Nørborg, 1576-1624 - 574, 575
Hans Adolf, Hertug af Pløen, f 1704, s. Johan Adolf - 575
Hans Christian, Hertug af Sønderborg, 1607-53 - 575
Hansdatter, Dorthe, 1657-1711, Hospitals- og Legatstifterinde - 575
Hansen, jvfr. Hanssen - 575
Hansen, Adolf Heinrich, s. under Hansen, Heinrich - 576
Hansen, Adolf Marius, f. 1850, Litteraturhistoriker - 576
Hansen, Agnes Charlotte Dagmar, f. 1865, Pianistinde - 576
Hansen, Aksel Christian, f. 1853, Billedhugger - 577
Hansen, Albert, -1593, Biskop - 577
Hansen, Aleth Sophus, 1817-89, Præst, Minister - 578
Hansen, Andreas, 1818-84, Gaardejer og Politiker - 579, 580
Hansen, Andreas Nicolai, 1798-1873, Handelsmand - 580, 581, 582, 583, 584
Hansen, Bendix, 1843-75, Forfatter - 584, 585
Hansen, Carl, f 1886, s. Hansen, Christian Karl Ludvig - 585
Hansen, Carl August Holmer, f. 1811, Politiker - 585
Hansen, Carl Christian Constantin, 1804-80, Historiemaler - 585, 586, 587, 588, 589, 590
Hansen, Carl Christoph Julius Asschenfeldt, s. Hansen, Asschenfeldt- - 590
Hansen, Carl Frederik Sundt, s. Hansen, Sundt- - 590
Hansen, Carl Ludvig, f. 1813, Handelsgartner - 590, 591
Hansen, Carl Peter Mathias, 1803-79, Læge - 591
Hansen (Jensen?), Christen, -1531-, dramatisk Forfatter - 592
Hansen, Christen, f 1642, s. Riber - 592
Hansen, Christian, f 1865, s. Hansen, Hans Peter Christian - 592
Hansen, Christian, f 1880, s. Hansen, Jørgen Christian - 592
Hansen, Christian, f 1883, s. Hansen, Hans Christian - 592
Hansen, Christian Ditlev Ammentorp, f. 1843, Apotheker, Fabrikant og Godsejer - 592, 593, 594
Hansen, Christian Eskild Theodor, 1834-98, Departementschef - 594
Hansen, Christian Frederik, 1756-1845, Arkitekt - 594, 595, 596, 597, 598
Hansen, Christian Frederik, 1788-1873, Officer, Minister - 598, 599, 600, 601, 602, 603
Hansen, Christian Henrik, 1797-1868, Landmand og Politiker - 603, 604
Hansen, Christian Johan Lodberg Krarup, s. Hansen, Krarup- - 604
Hansen, Christian Julius, 1814-75, Komponist - 604, 605
Hansen, Christian Karl Ludvig, 1803-86, historisk Forfatter - 605, 606
Hansen, Christian Peter, 1803-79, topografisk Forfatter - 606
Hansen, Christoffer, 1598-1679, Borgmester - 606, 607
Hansen, Christopher Bagnæs, 1806-68, Stolemager - 607, 608
Hansen, Claus, -1706, Gouvernør i Vestindien - 608
Hansen, Constantin, f 1880, s. Hansen, Carl Christian Constantin (ovfr. S. 585) - 608, 609
Hansen, Doris, s. Hansen, Anna Doris (ovfr. S. 583) - 609
Hansen, Edmund Gottfred, s. Grut (ovfr. S. 252) - 609
Hansen, Edvard August, 1820-74, Skuespiller - 609
Hansen, Elise Konstantin, s. ovfr. S. 590 - 609
Hansen, Emil, s. Hansen, Hans Emil - 609
Hansen, Emil Christian, f. 1842, Botaniker - 609, 610, 611
Hansen, Erhard Ludvig Jørgen Peter, s. ovfr. S. 584 610 Hansen, Erna Juel, s. Hansen, Juel- - 611
Hansen, Esben Martin, 1791-1875, Handelsgartner - 611, 612
Hansen, Frantz Johannes, 1810-52, Digter - 612, 613, 614
Hansen, Frederik Adolph, -1711, s. v. Ehrencron (IV, 447) - 614
Hansen, Frederik Andreas, 1807-90, Præst - 614
Hansen, Frederik Christian, f. 1 86 1, Journalist, Politiker - 614, 615
Hansen, Gottfred Matthisen, s. Hansen, Matthisen- - 615
Hansen, Hans, -o. 1532, Prælat - 615, 616
Hansen, Hans, 1769-1828, Portrætmaler - 616, 617
Hansen, Hans, 1797-1867, Præst - 617
Hansen, Hans Christian, 1753-1843, Skolemand, Officer - 617, 618
Hansen, Hans Christian, 1803-83, Arkitekt - 618, 619, 620
Hansen, Hans Christian, f. 1823, Forfatter - 620
Hansen, Hans Christian, 1839-73, Præst - 621, 622
Hansen, Hans Christian Peter, f. 1840, Forfatter og Journalist - 622, 623
Hansen, Hans Emil, f. 1843, Balletmester og Danser - 623, 624
Hansen, Hans Frederik, f. 1832, Landmand - 624
Hansen, Hans Jacob, 1786-1850, Mathematiker - 624, 625
Hansen, Hans Jacob, f. 1855, Zoolog - 625
Hansen, Hans Matthisen, -1890, s. Hansen, Matthisen- - 625
Hansen, Hans Nikolai, f. 1835, Borgmester i Kjøbenhavn - 626, 627, 628
Hansen, Hans Nikolaj, f. 1853, Figurmaler og Tegner - 628
Hansen, Hans Palle Hoff, 1783-1856, Læge - 628, 629
Hansen, Hans Peter, 1797-1861, Bankdirektør og Politiker - 629, 630, 631, 632
Hansen, Hans Peter, 1802-80, Vexelerer - 633
Hansen, Hans Peter, f. 1829, Xylograf - 633
Hansen, Hans Peter Christian, 1817-65, Forfatter - 633, 634
Hansen, Hans Peter Kofoed, s. Hansen, Kofoed- - 634
Hansen, Hans Rasmus Malling Johan, 1835-90, Døvstummelærer og Opfinder - 634, 635, 636, 637
Hansen, Harald Andreas, f. 1835, Handelsmand - 637
Hansen, Heinrich, 1821-90, Arkitekturmaler - 637, 638, 639, 640, 641

Project Runeberg, Tue Dec 11 21:04:03 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/dbl/6/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free