- Project Runeberg -  Nylænde : tidsskrift udgivet af Norsk kvindesagsforening /
6. aarg. 1892

(1887)
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

NYLÆNDE.

TIDSSKRIFT, UDGIVET AF NORSK KVINDESAGSFORENING. Redigeret Af Frøken Gina Krog.

6te AARGANG.

KRISTIANIA. Dagbladets Bogtrykkeri. 1892.

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

This volume was scanned by the Norwegian National Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside, ii, iii, iv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innhold / Table of Contents


Titel og indhold - titelside, ii, iii, iv
    No. 1. 1ste januar - 1
Klub- og foreningsliv blandt amerikanske arbeidersker (red.) - 1, 2, 3, 4
Verdenskulturens grundlæggere (ved red.) - 5, 6
Rosen (af Olive Schreiner) - 6, 7, 8, 9
Literatur: Clara Raphael. Et livsbillede af Margrethe Fibiger (G. K.) - 9, 10, 11, 12
    For skole og hjem - 12
Godt aar (vox.) - 12
Paa ski i maaneskin (H.) - 12, 13, 14
    No. 2. 15de januar - 15
Universitetets erklæring i anledning lovforslaget om kvinders adgang til embeder - 15
Krig og udvandring (ved red.) - 16, 17
Den franske befolknings aftagen (red.) - 17
Kvindernes streik (D. P.) - 17, 18, 19, 20, 21
Literatur: Lidt om Garborgs »Trætte mænd« (M. D.) - 22, 23
    For skole og hjem - 23
Liden ekorn - 23, 24
Kampens forsøgskjøkken - 24, 25
Livets gaver (af Olive Schreiner) - 25
Notiser - 25, 26, 27
Forskjelligt - 28
    No. 3. 1ste februar - 29
Camilla Colletts samlede verker (tale holdt af frk. Gina Krog i K. S. F. K) - 29, 30, 31, 32
Bjørnstjerne Bjørnsons fredsoratorium - 32, 33
Ny dyrebeskyttelseslov (Henr. Mathiesen) - 34, 35
Literatur: Trætte mænd (Sc....) - 35, 36, 37, 38, 39
    For skole og hjem - 40
Fader vor (fra svensk ved Oliva Åstrand) - 40
Alle sjælesfest (efter det tyske ved M. S.) - 41
Notiser - 41
Forskjelligt - 42
    No. 4. 15de februar - 43
Hedda Gabler og Thea Elvsted (foredrag holdt i N. K. F. af fru Ragna Nielsen) - 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Literatur: Professor dr. Gustav Storm; Maria Stuart (af M. Schjøtt) - 53, 54, 55, 56
    No. 5. 1ste marts - 57
Stortinget og de kvindelige telegrafisters lønninger (red.) - 57, 58, 59
Finsk kvinnoförening (red.) - 60, 61
    For skole og hjem - 62
Hensigtsmæssig barnedragt (H. H.) - 62, 63
Bryn Mawr School (brev fra F. S.) - 63, 64, 65, 66, 67
Lurve og Larve (H.) - 67, 68, 69
Forskjelligt - 70
    No. 6. 15de marts - 71
Vore bondekoner (H.) - 71, 72, 73, 74, 75
Om qvinnornas inflytande på historiens gång (af F. G. Palmén) - 75, 76, 77, 78, 79
Hedda Gabler og Jørgen Tesman (C. S.) - 80, 81, 82
    For skole og hjem - 83
Gamlemor (a. u.) - 83
Forskjelligt - 84
    No. 7. 1ste april - 85
Arbeidet for kvindestemmeret (red.) - 85, 86, 87
Klosteropdragelsens forsvarere (red.) - 87, 88, 89, 90, 91, 92
Lady Sandhurst (red.) - 92
    For skole og hjem - 93
Frøken Schneiders barnehjem (B. M.) - 93, 94, 95, 96
Forskjelligt - 96, 97, 98
    No. 8. 15de april - 99
Kvindernes bygning paa Chicagoudstillingen (red.) - 99, 100, 101, 102
Forplumringsforsøg (red.) - 102, 103, 104, 105, 106
    For skole og hjem - 106
Hjertesak fra ægteskabets verden (Lotte) - 106, 107, 108, 109, 110, 111
Forskjelligt - 112
    No. 9. 1ste mai - 113
Kvindestemmeretten i England og Gladstone (red.) - 113, 114, 115, 116
Kvinderne og socialisterne (Oliva Åstrand) - 116, 117, 118, 119
Forhandlingar i stortinget om de kvindelige telegrafisters lønninger (forts.) - 119, 120, 121, 122, 123
    For skole og hjem - 124
Damernes festdragt (x.) - 124, 125
Kan blufærdigheden overholdes i ægteskabet? (C.) - 125
Uvaner (x.) - 125, 126
Forskjelligt - 126
    No. 10. 15de mai - 127
En ny rettighed for kvinden (efter »Hemmet och Samhället«) - 127, 128
Forhandlinger i stortinget om de kvindelige telegrafisters lønninger - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
    For skole og hjem - 136
Til »Nylændes« redaktion - 136, 137, 138
Agetur paa fjeldet (H.) - 138, 139, 140
Forskjelligt - 140
    No. 11. 1ste juni - 141
Mindesmærker over kvinder (red.) - 141, 142
Lydia Ernestine Becker (red.) - 142, 143
Forhandlinger i stortinget om de kvindelige telegrafisters lønninger (Forts.) - 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
    For skole og hjem - 150
Suk hjerte, brist ikke (Sc....) - 150, 151, 152, 153
Forskjelligt - 153, 154
    No. 12. 15de juni - 155
Subskriptionsudgaven af Camilla Colletts skrifter (red.) - 155
Til redaktøren (a. u.) - 156
Forhandlinger i stortinget om de kvindelige telegrafisters lønninger (slutning) - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Literatur: Arnak af Alvilde Prydz (af M. D.) - 165, 166
    For skole og hjem - 166
Woman’s Medical College Chicago (J.) - 166, 167, 168
Forskjelligt - 168
    No. 13. 1ste juli - 169
Henvendelse til komiteen for Norges deltagelse i verdensudstillingen i Chicago 1893 - 169, 170
Amelia B. Edwards (red.) - 170, 171, 172
Lidt om amerikanske arbeidere (D. P.) - 172, 173, 174
Aarsberetning for Norsk Kvindesagsforening for aaret 1891—92 - 175, 176, 177
    For skole og hjem - 178
Fra Finland (M. H.) - 178, 179, 180
Brev til Herman (Otilie) - 181, 182
    No. 14. 15de juli - 183
Børn og kvinder (red.) - 183, 184
Er den moderne industrielle udvikling til gavn for kvinderne (ved red.) - 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193
    For skole og hjem - 193
De franske unge piger (red.) - 193, 194, 195
Kvindeemancipationen = menneskeslegtens fremskridt - 195, 196
    No. 15. 1ste august - 197
Udstillingskomiteens svar paa N. K. F.s andragende - 197
En glædelig begivenhed (red.) - 198
I anledning den 4de internationale fredskongres - 198, 199
Fra England - 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
    I. Den store plet paa Gladstones skjold - 199
    II. Om britiske kvinders liberale føderation (ved red.) - 203
Florence Nightingale (red.) - 205, 206, 207, 208
    For skole og hjem - 209
Kvindelig gartner (Janna Johnsen) - 209, 210
Forskjelligt - 210
    No. 16. 15de august - 211
Louise Michel (ved red.) - 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217
Opgør (Aasta Hansteen) - 218, 219, 220, 221
Til redaktionen af »Nylænde« (B. B.) - 222
    For skole og hjem - 222
Mathildes hænder (Jørgine Hattemagerske) - 222, 223, 224
    No. 17. 1ste september - 225
En ny lov (red.) - 225, 226, 227
Louise Michel (ved red., forts.) - 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
    For skole og hjem - 234
Fri! (x.) - 234, 235
Møens Klint (B. M.) - 235, 236, 237, 238
Forskjelligt - 238
    No. 18. 15de september - 239
Raadigheden over børnene (red.) - 239, 240
Louise Michel (ved red., slutning) - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
    For skole og hjem - 248
Om en katunge (x.) - 248, 249
Fra Kina og Japan (B.) - 249, 250, 251, 252
    No. 19. 1ste oktober - 253
Den reglementerede prostitutions afskaffelse over det hele land (red.) - 253, 254, 255, 256
Retfærdig lovgivning bedre end filantropi (ved red.) - 256, 257
Kvindelige videnskabsdyrkere (red.) - 257, 258, 259, 260, 261
    For skole og hjem - 262
Nogle reflexioner over kvinden og sædelighedsbegrebet (v. red.) - 262, 263, 264, 265
Forskjelligt - 265, 266
    No. 20. 15de oktober - 267
Straf eller ikke straf (red.) - 267, 268, 269, 270, 271
Fælles demonstrationsdag (ved red.) - 271, 272
Kate Marsdens expedition til Sibiriens spedalske (ved red.) - 273, 274, 275, 276, 277, 278
    For skole og hjem - 278
Et brev - 278, 279
Forskjelligt - 280
    No. 21. 1ste november - 281
Det norske og det svenske kvindearbeides repræsentation paa verdensudstillingen i Chicago (red.) - 281, 282, 283
Mere om Chicagoudstillingen (red.) - 284, 285
En blick på qvinnans ställning (af fru E. Stenius) - 285, 286, 287, 288, 289
Anne Charlotte Leffler (red.) - 290, 291
Monstra! (red.) - 291, 292
    For skole og hjem - 293
Fra barnehjemmet Kana i Kjøbenhavn (ved red.) - 293, 294
    No. 22. 15de november - 295
Frels barnet! (red.) - 295, 296, 297, 298, 299
Udtalelser af Leo Tolstoi om den hedenske og kristelige moral (ved red.) - 299, 300, 301, 302, 303, 304
    For skole og hjem - 304
Slagtning paa landet (H.) - 304, 305, 306
Overflødige mennesker (Kristofer Janson) - 306, 307, 308
    No. 23. 1ste december - 309
Fra Tyskland (red.) - 309, 310, 311
Roms vestalinder (ved red.) - 312
Kvindestemmeret paa Ny-Zeland (red.) - 312
Hvorfor betales kvinder mindre end mænd (red.) - 313, 314
Kristiania kvindelige handelsstandsforening - 314
Til »Nylændes« redaktør (T.) - 315
Til »Nylændes« redaktion (En drammenserinde) - 315, 316
    For skole og hjem - 316
Gjennembrud (Edith) - 316
En gammel historie - 317, 318, 319, 320
Den kjødædende race (Kristofer Janson) - 320, 321, 322
Forskjelligt - 322
    No. 24. 15de december - 323
Tale i anledning frk. Aasta Hansteens fødselsdag, holdt i K. S. F. K. af frk. Gina Krog - 323, 324
Til »Nylændes» redaktion. En prisopgave (red.) - 325
Literatur: Clara Tschudi: Keiserinde Augusta (Aasta Hansteen) - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331
Forskjelligt - 331, 332

Project Runeberg, Sat Mar 7 00:10:54 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/nylaende/1892/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free