- Project Runeberg -  Tekniska föreningen i Örebro 1875-1925 : Minnesskrift
(1925) [MARC] [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

TEKNISKA FÖRENINGEN
I ÖREBRO
1875-1925
MINNESSKRIFT

UTGIVEN MED ANLEDNING AV
FÖRENINGENS FEMTIOÅRIGA
VERKSAMHET

Redaktionskommitté:
EMIL ADLERS, Ingenjör, Örebro
CARL ENGELBREKTSON, Ingenjör, Örebro
EMIL FORSBERG, Ingenjör, Stockholm
OTTO GALLANDER, Lektor, Stockholm
GUNNAR LARSON, Lektor, Örebro

Redaktör och distributör:
EMIL FORSBERG

Tryckt hos
Bröderna Lagerström
Boktryckare
Stockholm
1925


Förord till den elektroniska utgåvan

Det tekniska gymnasiet i Örebro, senare Rudbecksskolan, grundades 1857 i det nuvarande rådhuset vid Stortorget. Tekniska föreningen, som utgörs av dess alumner, grundades 1875. Flera år före föreningens femtioårsjubileum började denna Minnesskrift att planeras. Den 1 juli 2010 slogs Rudbecksskolan samman med Karolinska skolan till en enhet och två år senare ska Rudbecksskolans lokaler vara utrymda.

Boken scannades i oktober 2010 i 600 dpi svartvitt, vilket är optimalt för texten och streckfigurer, men inte för de rastrerade fotografierna.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, 8, 495

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, 8, 495
    I. Historik och tekniska avhandlingar
Förord - 5, 6
Tillägnan av föreningens ordförande lektor Folke Ericsson - 7
Tekniska föreningen 1875-1925 av ingenjör Emil Forsberg - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Bidrag till Tekniska läroverkets i Örebro historia av lektor Otto Gallander - 34, 35, 36, 37, 38, 39
Gruvdrift gemensamt av ingenjör Gustaf Bring och disponent Hj. Eriksson - 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
    I. Gruvbrytning - 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
    II. Sovring och anrikning - 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
    Brikettering och sintring - 63, 64, 65
Järnhanteringen av överingenjör Harald Almqvist - 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
    Malmernas behandling före smältningen - 68, 69
    Tackjärnstillverkning - 69, 70, 71, 72
    Smidesjärns- och ståltillverkningen - 72, 73, 74, 75
    Järnets smidning och valsning - 75, 76, 77
Flottning m. m. av konsul Paul Burchardt - 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
Den tekniska utvecklingen av byggnadskonsten av arkitekt Axel Eriksson - 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
    Teknikens utveckling på några olika områden inom byggnadskonsten - 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101
    Byggnadskonstruktionernas värmeisoleringsförmåga - 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
Rälsskarvproblemet av ingenjör Emil Forsberg - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
Fyrbelysning för lufttrafik av civilingenjör J. H. O. Grönvall - 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142
Telefoni och telegrafi av telegrafingenjör Helge Gustafsson - 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
Skoindustrien av ingenjör Erik Halldin - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181
    Skodonets funktioner - 157, 158, 159
    Material - 159, 160
    Skodonets framställning - 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173
    Mekaniseringens inverkan på andra industrier - 173, 174
    Historik - 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181
Mekanisk industri av ingenjör Einar Kullberg - 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193
Planbjälklag av lektor Gunnar Larson - 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201
Lokala transportanordningar av ingenjör Harald Larsson - 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213
    Lyftanordningar - 203, 204
    Anordningar för horisontaltransport - 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
    Kombinerade vertikal- och horisontaltransportanordningar - 210, 211, 212, 213
Jämförelse mellan synkrona och asynkrona motorers viktigaste driftegenskaper av professor Arvid Lindström - 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226
    I. Asynkronmotorns arbetsdiagram - 214, 215, 216, 217, 218, 219
    II. Synkronmotorns arbetsdiagram - 219, 220, 221
    III. Synkronmotorn som kompensator för asynkronmotor - 221, 222, 223, 224
    IV. Lämplighet för olika driftförhållanden - 224, 225, 226
Ljungströms ångturbinlokomotiv av ingenjör Bertil Ljungström - 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
Kontrollmetoder vid stubintillverkning av civilingenjör Sigurd Nauckhoff - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
    A. Metoder för undersökning av variationer i brännhastigheten - 238, 239, 240, 241, 242
    B. Metod för bestämning av stubinens vattentäthet - 243, 244
Alkaliförlusten vid sodaregenerering i sulfatcellulosafabrikerna av överingenjör Sixten Sandberg - 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253
    Sammanställning av alkalibestämningar - 249, 250, 251, 252, 253
Elektrisk järnvägsdrift av elektroingenjör Gotthard Sandvall - 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
    Systemfrågan - 254, 255, 256
    Järnvägselektrifieringens utveckling i utlandet - 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262
    Järnvägselektrifieringen i Sverige - 262, 263, 264
    Anordningar vid riksgränsbanan - 264, 265, 266, 267, 268, 269
    Driftserfarenheter - 269, 270
Den svenska kullagerindustrien uppkomst och utveckling av doktor-ingenjör Sven Wingquist - 271, 272, 273, 274, 275, 276
    Porträttgalleri och medlemsförteckning
Porträttgalleri över Tekniska föreningen, redigerat av Emil Forsberg - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481
    Abard ... - 281
    Adrian ... - 282, 283
    Alderin ... - 284, 285
    Almqvist ... - 286, 287
    Andersson ... - 288, 289
    Andersson ... - 290, 291
    Avander ... - 292, 293
    Berg ... - 294, 295
    Bergquist ... - 296, 297
    Bergström ... - 298, 299
    Björkman ... - 300, 301
    Bohlin ... - 302, 303
    Brander ... - 304, 305
    Brostedt ... - 306, 307
    Bäckman ... - 308, 309
    Carlson ... - 310, 311
    Christianson ... - 312, 313
    Dahlroth ... - 314, 315
    Duborn ... - 316, 317
    Ekberg ... - 318, 319
    Ekström ... - 320, 321
    Elgström ... - 322, 323
    Englesson ... - 324, 325
    Ericsson ... - 326, 327
    Eriksson ... - 328, 329
    Eriksson ... - 330, 331
    Euström ... - 332, 333
    Fisk ... - 334, 335
    Franson ... - 336, 337
    Fråstad ... - 338, 339
    Gallander ... - 340, 341
    Gloersen ... - 342, 343
    Gripenberg ... - 344, 345
    Gustafson ... - 346, 347
    Göransson ... - 348, 349
    Halle ... - 350, 351
    Hammargren ... - 352, 353
    Hasselgren ... - 354, 355
    Hedström ... - 356, 357
    Hellgren ... - 358, 359
    Hesselgren ... - 360, 361
    Holmberg ... - 362, 363
    Hultquist ... - 364, 365
    Irwing ... - 366, 367
    Jansson ... - 368, 369
    Johanson ... - 370, 371
    Johansson ... - 372, 373
    Jonsson ... - 374, 375
    Karlqvist ... - 376, 377
    Kihlander ... - 378, 379
    Kugelberg ... - 380, 381
    Lange ... - 382, 383
    Larsson ... - 384, 385
    Licke ... - 386, 387
    Lindberg ... - 388, 389
    Lindén ... - 390, 391
    Lindquist ... - 392, 393
    Liversten ... - 394, 395
    Lundberg ... - 396, 397
    Lundborg ... - 398, 399
    Lundqvist ... - 400, 401
    Löthner ... - 402, 403
    Malmstedt ... - 404, 405
    Mellqvist ... - 406, 407
    Myrén ... - 408, 409
    Nauckhoff ... - 410, 411
    Nilsson ... - 412, 413
    Nilsson ... - 414, 415
    Nordfors ... - 416, 417
    Nordvall ... - 418, 419
    Nylin ... - 420, 421
    Oldner ... - 422, 423
    Olsson ... - 424, 425
    Pehrson ... - 426, 427
    Pettersson ... - 428, 429
    Pousette ... - 430, 431
    Ramström ... - 432, 433
    Rogius ... - 434, 435
    Ryhd ... - 436, 437
    Sandberg ... - 438, 439
    Schullström ... - 440, 441
    Sima ... - 442, 443
    Sjölander ... - 444, 445
    Spangenberg ... - 446, 447
    Sterne ... - 448, 449
    Strömberg ... - 450, 451
    Svahn ... - 452, 453
    Svensson ... - 454, 455
    Söderström ... - 456, 457
    Thele ... - 458, 459
    Timander ... - 460, 461
    Uddén ... - 462, 463
    Wahlstén ... - 464, 465
    Wallquist ... - 466, 467
    Wennberg ... - 468, 469
    Wesslund ... - 470, 471
    Wettel ... - 472, 473
    Winström ... - 474, 475
    Ågren ... - 476, 477
    Åwall ... - 478, 479
    Öst ... - 480, 481
Medlemmar, som icke insänt fotografi och datauppgifter till porträttgalleriet, förteckning redigerad av Emil Forsberg - 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493
    Aarsrud ... - 482, 483
    Dahlgren ... - 484, 485
    Gustafsson ... - 486, 487
    Kjellström ... - 488, 489
    Nylund ... - 490, 491
    Svensson ... - 492, 493

Project Runeberg, Sat Oct 30 11:00:04 2010 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tforebro/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free