- Project Runeberg -  Dansk biografisk Lexikon /
XV. Bind. Scalabrini - Skanke

(1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

DANSK
BIOGRAFISK LEXIKON
,

tillige omfattende
Norge for Tidsrummet 1537-1814.

Udgivet
af
C. F. Bricka.

XV. BIND
Scalabrini - Skanke.

Kjøbenhavn.
Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn).
Græbes Bogtrykkeri.
1901.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är femtonde bandet av nitton. Se vårt förord till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og indhold - titelside
    

S


Scavenius, jvfr. Skavbo - 1, 2
Scavenius, Christian, 1670-1732, Højesteretsjustitiarius - 2, 3
Scavenius, Jacob Brønnum, 1749-1820, Godsejer - 3, 4
Scavenius, Jakob Frederik, f. 1838, Politiker, Kultusminister - 5, 6, 7, 8, 9, 10
Scavenius, Laurids Mortensen, 1589-1655, Biskop - 10, 11
Scavenius, Peter Brønnum, 1795-1868, Godsejer og Politiker - 12, 13, 14
Scavenius, Peder (Per) Brønnum, f. 1866, Rejselivsskildrer - 14, 15
Scavenius, Peder Lauridsen, 1623-85, Generalprokurør - 15, 16, 17
Schaarup, Gustav Jacob, 1802-38, Præst og Filanthrop - 17, 18
Schacht, Matthias, 1660-1700, Skolemand og Musiker - 18, 19
Schack, Albert, f. 1849, Præst og æsthetisk Kritiker - 19, 20
Schack, Engel Carl Ernst, 1750-1811, Overhofmarskal - 20
Schack, Frederik Christian Greve, 1736-90, Godsejer - 20, 21
Schack, Gregers, 1781-1840, Højesteretsadvokat - 21
Schack, Hans Greve, 1609-76, Rigsfeltherre - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Schack, Hans Greve, 1676-1719, Finansdeputeret - 27
Schack, Hans Greve, 1735-96, Gehejmeraad - 27, 28
Schack, Hans Christian, 1642-1706, Officer - 28, 29, 30
Schack, Hans Egede, 1820-59, Forfatter - 30, 31, 32, 33
Schack, Hartvig Asche, -1692, Officer - 33, 34
Schack, Joachim, 1628-1700, Officer - 34, 35
Schack, Nicolai Clausen, 1781-1844, Præst - 35
Schack, Sophus Peter Lassenius, 1811-64, Maler, Officer - 36
Schack-Rathlou, Joachim Otto, 1728-1800, Statsmand - 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Schade, Caspar, 1754-1828, Præst - 44, 45
Schade, Georg, 1712-95, Advokat - 45
Schade, Hans, 1671-1703, Diplomat i polsk Tjeneste - 45, 46
Schade, Peder, 1641-1712, Rektor - 46, 47
Schaffalitzky de Muckadell, Henrik Bernhard, 1681-1751, Officer - 47, 48
Schaldemose, Frederik Julius (døbt Fridericia Julianus), 1783-1853, Forfatter - 48, 49, 50
Schall, Anna Margrethe, 1775-1852, Danserinde - 50, 51, 52
Schall, Claus Nielsen, 1757-1835, Violinist og Komponist - 52, 53, 54, 55
Schandorph, Niels Poulsen, 1596-1645, Professor - 55, 56
Schandorph, Sophus Christian Frederik, 1836-1901, Digter - 56, 57, 58, 59, 60, 61
Schandrup, Jacob Knudsen, -1720, Poet - 61, 62
Schanke, s. Skanke - 62
Jessen-Schardebøll, Erik Johan, f 1783, s. Jessen (VIII, 489) - 62
Scharff, Harald Anton, f. 1836, Danser - 62, 63
Scharffenberg, Paul Ulrich, 1810-82, Officer - 63, 64, 65
Scharling, Carl Emil, 1803-77, Theolog - 66, 67, 68, 69
Scharling, Carl Henrik, f. 1836, Theolog og æsthetisk Forfatter - 69, 70, 71, 72, 73, 74
Scharling, Edvard August, 1807-66, Kemiker - 74, 75, 76
Scharling, Hans William, f. 1837, Nationaløkonom, Minister - 76, 77, 78, 79, 80
Schaten, Hubert, -1690-, Kobberstikker - 80, 81
Schau, Ernst Frederik, 1826-64, Officer - 81
Schaumann, Johann Christian Gottlieb, 1768-1821, Filosof - 81, 82
Schaumann, Peter, 1726-93, Skolemand og Præst - 82, 83
Schavland, Jacob, 1716-88, Præst - 83
Schebel, Ernst Christian, 1835-73, Præst - 83, 84
Scheel, jvfr. Skeel - 84
Scheel, Anton Wilhelm, 1799-1879, Retslærd, Justitsminister - 84, 85, 86, 87
v. Scheel, Hans Henrik, 1668-1738, Officer - 87, 88
v. Scheel, Hans Jacob, 1714-74, Officer - 88, 89
v. Scheel, Hans Ulrich Moritz, 1753-1832, Officer - 89, 90
v. Scheel, Heinrich Otto, 1745-1808, Officer - 90, 91, 92
v. Scheel, Ludvig Nicolaus, s. v. Scheele (ndfr. S. 94) - 92
Scheel, Paul, 1773-1811, Læge - 92, 93, 94
Scheel-Plessen, s. under Plessen (XIII, 164ff.) - 94
v. Scheele, Ludvig Nicolaus, 1796-1874, Landdrost, Minister - 94, 95, 96, 97, 98
Scheffer, Frederik Christian, 1737-76, Præst - 98
Scheibe, Johan Adolph, 1708-76, Komponist og musikalsk Forfatter - 98, 99, 100, 101, 102
Scheidt, Christian Ludvig, 1709-61, Retslærd og Historiker - 102, 103
Schelde, Niels, 1701-62, Regimentsskriver - 103, 104
Schelderup, jvfr. Schielderup, Schjellerup og Skjelderup - 104
Schelderup, Ove, 1674-1756, Amtmand - 104
Schenck, Gevert (Gebhard), -1547, Høvedsmand - 104, 105
Schepelern, Christian August, 1794-1870, Officer - 105, 106
Schepelern, Georg Sophus Frederik, 1839-1900, Præst - 106, 107, 108
Schepelern, Vilhelm Emil, f. 1844, Læge - 108
Scherbech, jvfr. Schierbeck og Skierbech - 108
v. Scherewien, Carl Leopold, 1718-79, Landsdommer - 108, 109
Scheving, Hallgrimur Hannesson, 1781-1861, Filolog - 109
Schielderup, jvfr. Schelderup og Skjelderup - 109
Schjelderup, Emil, 1815-91, Skolemand - 109, 110
Schielderup (Schelderup ell. Skjelderup), Niels Mortensen, 1587-1640, Theolog - 110
Schielderup, Søren, 1698-1736, Gouvernør - 110, 111
Schjellerup, Hans Carl Frederik Christian, 1827-87, Astronom - 111, 112, 113
Schiemann, Christian Ludvig Adolph, f. 1824, Obovirtuos - 113, 114
Schiemann, Louise Augusta, f. 1824, Skuespillerinde - 114
Schierbeck, Peter Christian, 1835-65, Billedhugger - 114, 115
Schjermann, Hans, 1728-96, Sorenskriver, Forfatter - 115
Schiern, Einar Theodor Immanuel, 1814-76, Departementschef - 116
Schiern, Frederik Eginhard Amadeus, 1816-82, Historiker - 116, 117, 118, 119, 120
Schiern, Niels Frederik Bernhard, 1789-1853, Overfinansbogholder - 120
Schifter, Andreas, 1779-1852, Søofficer - 120, 121
v. Schilden-Huitfeldt, Hans Heinrich Friccius, 1745-1816, Kammerdeputeret - 121, 122
Schimmelmann, Heinrich Carl Greve, 1724-82, Handelsmand og Statsmand - 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
Schimmelmann, Heinrich Ernst Greve, 1747-1831, Statsmand - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
v. Schimmelmann, Heinrich Ludvig Ernst, 1743-93, Generalgouvernør - 139
Schimmelmann, Magdalene Charlotte Hedevig Grevinde, 1757-1816 - 139, 140
v. Schindel, Charlotte Helene Grevinde - 140, 141
v. Schindel, Conrad, 1715-94, Søofficer - 141, 142
v. Schindel, Wiglas, -1695, Overhofmester - 142
v. Schindel, Wiglas, 1684-1756, Søofficer - 143
Schindler, Poul Christian, o. 1648-1740, Musiker - 143, 144
Schinkel, jvfr. Skinkel - 144
Schinkel, Peter Nicolaus Erich Theodor, 1790-1880, Præst - 144
Schinmeyer, Johan Christoph, 1696-1767, Præst - 144, 145
v. Schirach, Gottlob Benedikt, 1743-1804, Forfatter - 145, 146
v. Schirach, Karl Benedikt, 1790-1864, Overappellationsretsraad - 146
Schiwe, Adam Wilhelm, 1827-1901, Søofficer - 146, 147
Schive, Niels, o. 1661-1733, Rektor - 147
Schjødte, Andreas Ferdinand, 1816-87, Præst - 148
Schiødte, Erik, f. 1849, Arkitekt - 148, 149
Schiødte, Jørgen Matthias Christian, 1815-84, Zoolog - 149, 150, 151, 152, 153, 154
Schjødte, Laurids, 1792-1843, Præst - 154, 155
Schiøning, s. Schøning - 155
Schiønnebøll, s. Schønnebøl - 155
Schiønning, jvfr. Skjønning - 155
Schiønning, Claus Christian, 1778-1858, Højesteretsassessor - 155
Schiønning, Frederik, 1778-1843, Præst - 155, 156
Schiønning, Niels Leth, 1783-1862, Overretsjustitiarius - 156
Schiønning, Peter, 1732-1813, Søofficer - 156, 157
Schiønning, Peter, 1781-1872, Søretsjustitiarius - 157, 158
Schjørring, Caspar Peter Charles, f. 1831, Borgmester og Politiker - 158, 159
Schiørring, Christen Christian Frederik, 1837-93, Violinist - 159, 160
Schjørring, Helene Johanne Caroline, f. 1836, Forfatterinde - 160, 161
Schjørring, Jens Nicolai Ludvig, 1825-1900, Præst - 161, 162
Schiørring, Niels, 1743-98, Musiker - 162, 163
Schjøtt, Frederik Viggo Erik Frisenberg Thorup, 1839-98, Præst - 163, 164
Schiøtt, Heinrich August Georg, 1823-95, Portrætmaler - 164, 165
Schiøtt, Julius Frederik, f. 1856, Redaktør og Direktør for Zoologisk Have - 165, 166
Schiøtt, Preben, 1703-82, Præst - 166
Schiøtt, Valdemar Johannes Ludvig, f. 1826, Filanthrop og Musiker - 166, 167
Schiøtz, Theodor Ludvig, 1821-1900, Botaniker og Brygger - 167, 168
Schlanbusch, Theodor Georg, 1756-1829, Amtmand - 168, 169
Schlecht, s. Slecht - 169
Schlegel, Carl Otto Emil, 1794-1864, Officer - 169, 170
Schlegel, Johann Elias, 1719-49, Forfatter - 170, 171, 172, 173
Schlegel, Johan Frederik, 1817-96, Gehejmekonferensraad - 173, 174
Schlegel, Johan Frederik Vilhelm, 1765-1836, Retslærd - 174, 175, 176, 177, 178
Schlegel, Johan Heinrich, 1726-80, Historiker - 178, 179, 180, 181, 182
Schlegel, Niels Frederik, 1824-91, Justitiarius i Overretten - 182, 183
Schlegel, Poul Elias Windtmil, 1784-1849, Læge - 183
Schleiden, Christian, 1777-1833, Godsejer - 183, 184
Schleiden, Rudolph, 1815-95, Politiker - 184, 185
Schleisner, Christian Andreas, 1810-82, Genremaler - 185, 186, 187
Schleisner, Peter Anton, 1818-1900, Læge - 187, 188, 189
v. Schleppegrell, Frederik Adolph, 1792-1850, Officer - 189, 190, 191, 192, 193
v. Schleppegrell, Frederik Carl, 1742-1819, Skjønaand - 193, 194
Schletter, Christopher, 1629-88, Biskop - 194, 195
Schlichting, Marius, 1804-75, Lærer - 195
Schlichtkrull, Andreas Christian, f. 1844, Departementschef - 195, 196
Schlick, Benjamin Gotthold, 1796-1872, Arkitekt og Mekaniker - 196
Schlüter (Slüter, Sluter), Severin Walther, 1646-97, Præst - 196, 197
Schmeerfeldt, Baltzar Vilhelm, 1785-1834, svensk Kornet - 197, 198
Schmettow, Carl Jacob Valdemar Rigsgreve, 1744-1821, Officer - 198, 199
v. Schmettau, Frederik Vilhelm, o. 1663-1735, Officer, Diplomat - 199, 200
Schmettau, Gottfried Wilhelm Christian Rigsgreve, 1752-1823, Officer - 200, 201
Schmettow, Herman Valdemar Rigsgreve, 1719-85, Officer - 201, 202, 203, 204, 205
v. Schmettau, Samuel Leopold, 1743-1830, Amtmand - 205
Schmettow, Valdemar Frederik Rigsgreve, 1749-94, Diplomat, Litterat - 205, 206
Schmid, Andreas Christian Johannes, 1815-93, Retslærd - 206, 207
Schmidt, Alfred Michael Roedsted, f. 1858, Illustrator - 207, 208
Schmidt, Andreas Christian, f. 1823, Departementschef - 208, 209
Schmidt, Christen, 1721-1810, Notarius publicus - 209, 210
Schmidt, Christen, 1727-1804, Biskop - 210, 211
Schmidt, Christian Frantz, 1734-1828, Forstmand og Gartner - 211
Schmidt, Christian Peter Christensen, 1832-95, Filolog - 211, 212
Schmidt, Christian Theodor, 1822-65, Skuespiller - 212, 213, 214, 215
Schmidt, David Peter Hermann, 1770-1856, Apotheker - 215
Schmidt, Frederik, 1771-1840, Præst - 215, 216, 217, 218
Schmidt, Frederik Theodor, 1825-80, Anatom - 218, 219
Schmidt, Friedrich Christian, 1776-1862, Kansler - 219, 220
Schmidt, Georg Philipp, 1766-1849, Digter (bekjendt under Navnet «Schmidt von Lübeck») - 220, 221
Schmidt, Hans Petersen, 1802-66, slesvigsk Stænderdeputeret - 221, 222
Schmidt, Jes Nielsen, 1827-52, topografisk Forfatter - 222
Schmidt, Johan Ernst Erich, 1716-74, Generalavditør - 222, 223
Schmidt, Johan Henrik Gamst Valdemar, f. 1836, Orientalist - 223, 224
Schmidt, Jørgen Ludvig, 1815-81, Overretsjustitiarius - 224, 225
Schmidt, Karl Henrik Posselt, f. 1844, Fysiker - 225
Schmidt, Lauritz Hinrich, f. 1820, Præst - 225, 226
Schmidt, Otto, -1581-, Forfatter, sædvanlig kaldet O. Faber Husensis ell. Fabritius Cimber - 226
Schmidt, Peter Carl Rudolf, 1836-99, æsthetisk og filosofisk Forfatter - 226, 227, 228, 229, 230
Schmidt, Peter Poulsen, 1797-1885, Filanthrop og Skolemand - 230, 231
Schmidt, Rasmus, 1792 - 1845, Missionær - 231
Schmidt, Thomas, 1722-61, Oversætter - 231, 232
Schmidt, Valentin, 1599-1681, Præst - 232
v. Schmidt-Phiseldeck (egentlig v. S. genannt Ph.), Carl Anton Ferdinand, f. 1853, Landskabsmaler - 232, 233
v. Schmidt-Phiseldeck, Conrad Georg Friederich Elias, 1770-1832, Kammerdeputeret, Forfatter - 233, 234, 235
v. Schmidten, Henrik Gerner, 1799-1831, Mathematiker - 235, 236
v. Schmidten, Ulrik Christian, 1815-86, Chef for Hærens Intendantur - 236, 237
v. Schmieden, Lorentz Nicolai Kafen, 1733-1814, Vicelandkansler - 237, 238
Schmiegelow, Ernst Carl, f. 1856, Læge - 238
Schmiegelow, Ernst Carl August, 1826-88, Malermester - 238, 239
Schnabel, Bernhard, 1691-1754, Rektor - 239, 240
Schnabel, Christian, 1728-60, Orientalist og Skolemand - 240
Schnabel, Marcus, 1744-80, Præst - 240, 241
Schnack, Johan Gustav Frederik, f. 1839, Officer, Krigsminister - 241, 242
Schneekloth, Hans, 1812-82, Skolemand - 242, 243
Schneider, August William, f. 1831, Bureauchef - 244, 245
Schneider, Christoffer, -1680-, Medaillør - 245
Schneider, Gottfried, 1618-69, gottorpsk Raad - 245
Schneider, Johan Ludvig, 1809-70, Skuespiller - 246
Schneider, Josephine, 1820-87, Filanthrop - 246, 247
Schnell, Betty Mathilde, s. Hennings (VII, 345) - 247
Schnell, Claus Jørgen (ell. Jørgensen), 1702-83, Officer - 247, 248
Schnell, Johan, (1482), s. Snell - 248
v. Schnitter, Michael Christopher, 1662-1738, Officer - 248, 249
Scholl, Anna Regina, s. Tychsen - 249
Scholten, Henrik, 1677-1750, Officer - 249, 250
Scholten, Jobst, o. 1648-1721, Officer, var født i Amsterdam - 250, 251, 252, 253, 254
Scholten, Jobst Gerhard, 1814-64, Officer - 254, 255
Scholten, Peter Carl Frederik, 1784-1854, Generalgouvernør - 255, 256
Scholtz, Ludwig Heinrich, 1774-1854, Vicekansler - 256, 257
Schonevig, Jonas Andersen, -1664, Præst, Antikvar - 257
Schop, Johan, -o. 1664, Musiker - 257, 258
Schoppe, Amalia Emma Sophie Catharina, 1791-1858, Forfatterinde - 258, 259
Schort, s. Schørt - 259
Schou, Jacob Henric, 1745-1840, Jurist - 259, 260, 261
Schou, Jens, f. 1854, Læge - 261
Schou, Johan Lauritz, 1833-83, Generaldirektør - 261, 262
Schou, Ludvig Abelin, 1838-67, Maler - 262, 263
Schou, Philip Julius, f. 1838, Industridrivende - 263, 264, 265, 266
Schou, Rudolf Jacob, f. 1862, Landøkonom - 266
Schou, Theodor Valentin, f. 1834, Officer - 266, 267
de Schouboe, Christian, 1735-89, Stiftamtmand - 267, 268
Schouboe, Frederik Christian, 1766-1829, Skolemand - 268
de Schouboe, Oluf Borch, 1689-1763, Stiftamtmand - 268, 269
de Schouboe, Oluf Borch, 1777-1844, norsk Statsraad - 269, 270
de Schouboe, Ulrik Frederik Anton, 1782-1863, norsk Statssekretær - 270
Schousboe, August Frederik (Fritz) Alexander, 1857-98, Pianovirtuos - 270, 271
Schousboe, Peter Kofod Anker, 1766-1832, Botaniker - 271, 272
Schousboe, Vilhelm Carl, 1841-1900, Biskop - 272, 273, 274
Schoustrup, Victor Julius, f. 1852, Søofficer - 274
Schouw, Joakim Frederik, 1789-1852, Botaniker, Politiker - 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
Schow, Christen, 1738-1806, Kancellideputeret - 285
Schov, Laurids Nielsen, o. 1733-89, Klokker - 285, 286
Schow, Niels Iversen, 1754-1830, Filolog og Arkæolog - 286, 287
Schovelin, Axel Thorsen, 1827-93, Landskabsmaler - 287, 288
Schovelin, Julius Thorvaldsen, 1821-70, Officer, Politiker og Statsgjældsdirektør - 288, 289
Schovelin, Julius Vilhelm, f. 1860, Nationaløkonom - 289, 290
Schrader, Johan, 1663-1736, Præsident i Kjøbenhavn - 290, 291
Schrader, Johan Herman, 1684-1737, Præst - 291, 292
Schrader, Ludvig Christian, f. 1815, Præst - 292, 293
Schram, Johan Christian Gustav, f 1865, s. Skram - 293
Schram, Peter Ludvig Nicolai, 1819-95, Operasanger og Skuespiller - 293, 294, 295, 296, 297
Schreiber, Edvard Valentin, 1822-92, Officer - 297, 298
Schroll, Henning, 1759-1833, Landmand og Høravler - 299
Schroll, Henning Georg Nikolai, f. 1838, Landmand - 299, 300
Schroll, Johannes Zeuthen, f. 1831, Officer - 300, 301, 302
Schrumpf, Augusta, 1813-1900, Skuespillerinde - 302, 303
Schrøder, Abel, -1676, Billedskærer - 303, 304
Schrøder, Andreas, -1638, Litterat - 304
Schrøder, Bernhard, 1832-88, Malermester - 304, 305
Schrøder, Carl, -1678, Præst og Skolemand - 305
Schrøder, Caspar Hermann, f. 1821, Forstmand - 305
Schrøder, Christian Frederik Napoleon, 1814-99, Officer - 306, 307
Schrøder, Georg, -1713, Vicekansler - 307, 308
Schrøder, Hans, s. v. Løwenhielm (X, 596) - 308
Schrøder, Johan, f. 1836, Arkitekt - 308
Schrøder, Johan Vilhelm, 1669-1741, Konferensraad - 308, 309
Schrøder, Johannes, 1696-1774, Rektor - 310
Schrøder, Johannes, 1793-1862, topografisk Forfatter - 310, 311
Schrøder, Ludvig Peter, f. 1836, Højskolemand - 311, 312, 313, 314
Schrødersee, Johan Christian, 1754-1801, Søofficer - 314, 315
Schrøter, Johan Henrik, 1771-1851, Præst - 315
Schubart, Herman Baron, 1756-1832, Diplomat - 315, 316, 317
Schubarth, Johan Ludvig, -1737, Berghauptmand - 317
Schubothe, Johan Heinrich, 1761-1828, Boghandler - 318
Schuldorp, Marqvard, 1495-1529, Præst - 318, 319
Schule, Georg Christian, 1764-1816, Kobberstikker og Raderer - 319
v. d. Schulenburg, Georg Ludvig Greve, 1755-1828, Officer - 319, 320, 321
v. d. Schulenburg, Hans Georg Baron, 1645-17I5, Officer - 321, 322
v. d. Schulenburg, Johan Henrik Greve, 1711-91, Officer - 322, 323
v. d. Schulenburg, Werner Greve, 1679-1755, Officer, Diplomat, Overkrigssekretær - 323, 324
v. d. Schulenburg, Werner Greve, 1736-1810, Diplomat - 324
Schulin, Johan Sigismund Greve, 1694-1750, Statsmand - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333
Schulin, Johan Sigismund Greve, 1808-80, Amtmand - 333, 334
Schult, Diderik, 1644-1704, Gehejmeraad - 334, 335
Schult (Schulte), Jørgen, 1593-1652, til Findstrup - 335, 336
Schulte, Henrik, -o. 1551, Rentemester - 336, 337
Schultz, Georg Christian, 1632-1715, Officer - 337, 338
Schulz, Johan Abraham Peter, 1747-1800, Komponist og Kapelmester - 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344
Schultz, Johan Frederik, 1756-1817, Bogtrykker - 344, 345
Schultz, Johann Matthias, 1771 -1849, Filolog - 345, 346
Schultz, Johan Philip, 1820-87, Søofficer - 346
Schultz, Julius Vilhelm, f. 1851, Billedhugger og Medaillør - 346, 347
Schultz, Niels Stockfleth, 1780-1832, Præst - 347, 348, 349
Schulz, Peder, o. 1691-1773, Sprogmand - 349, 350
Schultz, Peter Heinrich, 1772-1822, Handelsmand - 350
Schullze, Christian Ernst Wilberg, 1743-1819, naturhistorisk Forfatter - 350, 351
Schultze, Hieronymus Johan, 1716-1803, Krigsdeputeret - 351, 352
Schultze, Theodor, 1824-98, Departementschef - 352, 353
Schumacher, Albert, f 1696, s. Gyldensparre (VI, 361) - 353
Schumacher, Andreas, 1726-90, Diplomat, Kabinetssekretær, Amtmand - 353, 354, 355
Schumacher, Andreas Anton Frederik, 1782-1823, Officer - 355
Schumacher, Andreas Christian, 1793-1874, Overtoldinspektør - 355, 356
Schumacher, Christian Andreas, 1810-54, Officer - 356, 357
Schumacher, Georg Friedrich, 1771-1852, Skolemand - 357, 358
Schumacher, Gustav Heinrich Ludwig, 1802-63, Præst - 358, 359
Schumacher, Heinrich Christian, 1780-1850, Astronom - 359, 360, 361, 362
Schumacher, Heinrich Christian Friedrich, 1757-1830, Anatom, Kirurg, Botaniker - 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370
Schumacher, Jens Reimert, 1742-74, Regeringsraad - 370, 371
Schumacher, Johannes Andreas Alexander Julius de Meza, f. 1853, Forfatter - 371
Schumacher, Peder, Greve af Griffenfeld, 1635-99, Statsmand - 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
Schumacher, Peter Christian, 1743-1817, Diplomat - 388, 389
Schurmann, Jens Christian, 1812-91, Seminarieforstander, Præst - 390
Schwanenflügel, Herman Heinrich Louis, f. 1844, Litteraturhistoriker - 391
Schwanenflügel, Niels Johannes Emil, f. 1847, Arkitekt - 392
v. Schwanewede (Svanevedel), Herman Frands, 1637-97, Officer - 392, 393
Schwartz, Athalia, 1821-71, pædagogisk og æsthetisk Forfatterinde - 394, 395, 396
Schwartz, Carl Georg Ferdinand, f. 1825, Navigationslærer og navtisk Forfatter - 396
Schwarz, Frederik, 1753-1838, Skuespiller - 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402
Schwartz, Johan Adam, 1820-74, Kunstdrejer - 402, 403
Schwartz, Johan Georg, 1789 - 1864, Kunstdrejer - 403
Schwartz, Johan Georg Franz, f. 1850, Maler - 403, 404
Schwartz, Josva, 1632-1709, Generalsuperintendent - 404, 405, 406, 407
Schwartz, Niels, 1670-1753, Orientalist - 407, 408
Schwartz, Thora Marie Christine, s. Nielsen (XII, 285) - 408
Schwarzburg, Günther Greve af, -1583, s. Günther (VI, 412) - 408
Schwartz, Thora Marie Christine, s. Nielsen (XII, 285). - 408
Schwartzen, Julius, 1802-75, dramatisk Sanger - 408
Schwartzkopf, Christian Frederik, 1817-93, Kontorchef - 409
Schwartzkopf, Edvard Ottosen, 1700-53, Litterat - 409, 410
v. Schwertzell, Johan Bernhard, 1654-1723, Officer - 410
Schwollmann, Wilhelm Alexander, 1734-1800, Præst - 410, 411
Schydtz, Jens, 1792-1859, norsk Stiftamtmand og Politiker - 411, 412
Schydtz, Jørgen Lottrup, 1756-1832, norsk Justitiarius - 412
Schythe, Jørgen Christian, 1814-77, Geolog, chilensisk Gouvernør - 412, 413
Schytte, Andreas (døbt Anders), 1726-77, statsvidenskabelig Forfatter - 413, 414, 415, 416, 417
Schytte, August Theodor, 1804-89, Godsejer - 417, 418
Schytte, Erik Gerhard, 1729-1808, Præst og Læge - 418, 419
Schytte, Frederik Vilhelm, 1800-73, Industridrivende og Politiker - 419, 420
Schytte, Frida f. 1871, Violinvirtuosinde - 420
Schytte, Henrik Vissing, f. 1827, musikalsk Kritiker og Forfatter - 420, 421
Schytte, Ludvig Theodor, f. 1848, Komponist og Pianist - 421, 422
Schütz, Andreas Brünniche, 1805-84, Læge - 422
Schütz, Christian Ludvig, 1735-1812, Kancellideputeret - 422, 423
Schütze, Theodor Reinhold, 1827-97, Retslærd - 424
Schäffer, Friederich Christian, 1773-1843, Borgmester - 424, 425, 426
Schäffer, Martin Gottlieb, 1746-1830, Forstmand - 426
Schøler, Hans Vilhelm Riber, 1811-75, Præst - 426, 427
Schøler, Peter Christian, 1803-67, Kobberstikker - 427
Schøller, Caspar, 1644-1719, Gehejmeraad - 427, 428, 429
Schøller, Caspar, -1716, Officer - 429, 430
Schøller, Christopher, 1707-74, Overberghauptmand - 430
Schøller, Stig Tonsberg, 1700-69, Kammerherre, Rigmand - 430, 431
Schøller, Thomas Georg, 1793-1863, Officer - 431, 432, 433
Schønau, Frederik Christian, 1728-72, Præst, Forfatter - 433, 434
Schønau (Skønau), Frederik Christian, 1773-1829, Byfoged og Landmand - 434, 435
Schønbach, Johan, -1635, holstensk Raad - 435
Schønberg, Christian Vilhelm Sigismund, 1821-59, Jurist - 435, 436
Schønberg, Hans Henrich, 1785-1845, Skuespiller og Hofembedsmand - 436
v. Schønberg, Jørgen Johan Albrecht, 1782-1841, Læge - 436, 437, 438
Schønborn, Gottlob Friedrich Ernst, 1737-1817, Diplomat og Forfatter - 438, 439
v. Schønfeld, Hans Christoph, 1651-1727, Officer - 439, 440
Schønheyder, Christian Wilhelm, 1820-97, Søofficer - 440, 441
Schønheyder, Johan Christian, 1742-1803, Biskop - 441, 442, 443
Schønheyder, Johan Franciscus Gottlieb, 1701-77, Kirurg - 443, 444, 445
Schønheyder, Johan Franciscus Gottlieb, 1773-1850, Rentekammerdirektør - 445
Schønheyder, Johan Henrich, 1744-1831, Læge - 445, 446, 447
Schønheyder, Johan Martin, 1752-1831, Kammeradvokat - 447, 448
Schønheyder, Ulrich Anton, 1775-1858, Søofficer - 448, 449
Schønnebøl, Erik Hansen, o. 1540 - o. 1592 - 449
Schønnebøl (Schiønnebøll), Ulrik Frederik, 1705-69, Præst - 449, 450
Schøning, Carl Frederik, 1816-77, Officer - 450, 451
Schøning, Gerhard, 1722-80, Historiker - 451, 452, 453, 454
Schønning, jvfr. Schiønning (ovfr. S. 155 ff.) - 454
Schørt (Schort), Brostrup, -o. 1703, Officer - 454, 455
Scythe, Niels, 1727-1811, lærd Samler - 455
Sebbelow, Wincents Lassen, 1770-1841, norsk Politiker - 455, 456
Sebelien, John, f. 1858, Kemiker - 456, 457
Seber (ell. Sebber), Peder Hansen, -1558, Prælat - 457, 458
Secher, Carl Emil, 1824-88, historisk Forfatter - 458, 459
Secher, Jacob Berg, 1786-1861, Landøkonom - 459
Secher, Matthias Poulsen, 1799-1864, Søofficer - 459, 460
Secher, Ole Anchersen, 1774-1820, Præst - 460
Secher, Vilhelm Adolf, f. 1851, Retshistoriker - 461, 462
Secher, Villiam, f. 1854, Bladredaktør - 462
Seckman, Balthasar, 1645-1722, Deputeret i Generalkommissariatet - 463
Seckman, Diderik, 1684-1743, Justitiarius i Højesteret - 463
v. See, Henrik, -1425-, Biskop af Slesvig - 464
Seeberg, Gerhard, 1734-1813, Præst - 464, 465
Seeblad, Knud Richardsen, 1595-1621, Skolemand - 465, 466
Seeblad, Otte Knudsen, 1575-1631, Borgmester - 466
Seefeldt, Jacob, 1545-99, til Visborg, Rigsraad - 466, 467
Seefeldt, Jørgen, 1594-1662, Rigsraad - 468, 469, 470
Seefeldt, Jørgen, 1606-66, til Visborg, Stenalt og Ovegaard - 470
v. Seelen, Johann Heinrich, 1688-1762, Rektor og Forfatter - 470, 471
Seemann, Corfitz, 1800-75, Skuespiller - 471, 472
Seerup, Jens Jørgensen, o. 1670-1736, Amtmand - 472, 473
Seerup, Jørgen Nielsen, 1660-1701, Læge - 473
Seerup, Niels Jørgensen, 1621-85, Præst - 473, 474
Seerup, Søren, 1654-1736, Præst - 474, 475
Sefeldt, s. Seefeldt (ovfr. S. 466 ff.) - 475
Segelcke, Thomas Riise, f. 1831, Landøkonom - 475, 476, 477
Sehested, Benedict, -1548, til Kluvensiek - 477, 478
Sehested, Bertram, -1562, til Kluvensiek og Osterrade - 478
Sehested, Christian, 1666-1740, Statsmand - 478, 479, 480, 481, 482, 483
Sehested, Christian Thomesen, 1590-1657, Kongens Kansler - 483, 484, 485, 486, 487, 488
Sehested, Christian (Christen) Thomesen, 1664-1736, Søofficer, Overlanddrost - 488, 489, 490, 491, 492, 493
Sehested, Christoffer, 1628-99, Gehejmeraad - 493, 494
Sehested, Claus, -o. 1566, til Spandet - 494, 495
Sehested, Claus, -1648, til Højgaard - 495
Sehested, Frantz Vilhelm, 1722-87, Officer - 495, 496
Sehested, Hannibal, 1609-66, Statholder i Norge og Rigsskatmester - 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509
Sehested, Hannibal, f. 1842, Minister - 509, 510
Sehested, Henneke, -o. 1542, til Krummendiek, Olpenitz, Drage og Sarlhusen - 510, 511
Sehested, Henrik, -1676, Officer - 511, 512
Sehested, Jens Maltesen, 1649-1730, Officer - 512
Sehested, Jens Steen, -1698, Officer og Digter - 513, 514
Sehested, Jens Thomesen, -1555, til Vellinghøj og Højris paa Mors - 514, 515
Sehested, Jørgen, -1570-, til Hvolgaard, Gross-Nordsee, Perdøl og Güldenstein - 515, 516
Sehested, Karen, 1606-72, født paa Arensborg paa Øsel - 516
Sehested, Knud, f. 1850, Godsejer, Landbrugsminister - 516, 517
Sehested, Knud Gyldenstjerne, 1690-1758, Officer - 517, 518
Sehested, Malte, 1596-1661, til Rydhave og Boller - 518
Sehested, Malte Jensen, 1529-92, til Holmgaard og Højris paa Mors - 518, 519
Sehested, Mogens, 1598-1657, til Holmgaard, Mullerup og Nørager - 519, 520
Sehested, Niels Frederik Bernhard, 1813-82, Godsejer, Arkæolog - 520, 521, 522
Sehested, Ove Ramel, 1687-1774, Officer - 522
Sehested, Ove Ramel, 1757-1838, Statsminister - 522, 523
Sehested, Steen Maltesen, 1553-1611, til Holmgaard, Rigsmarsk - 523, 524, 525
Sehested, Thyra, f. 1840, historisk Forfatterinde - 525
Seidelin, Carl Julius Ludvig, f. 1833, Mathematiker - 525, 526
Seidelin, Claus, 1702-82, Apotheker - 526
Seidelin, Ferdinand Emil, f. 1822, Præst - 526, 527
Seidelin, Hans, 1665-1740, Konferensraad - 527
Sejdelin, Hans Christian Paulus, 1813-72, Historiker - 527, 528
Seidelin, Hans Hansen, 1632-68, Præst - 528, 529, 530
Seidelin, Jens, 1790-1863, Søofficer - 530
Seidelin, Johannes Henrik Bernhard, 1820-63, Arkitekt - 530, 531
Seidelin, Klaus Henrik, 1761-1811, Bogtrykker og Bladredaktør - 531, 532
Seidelin, Nicol, 1666-1737, Præst - 532, 533
Seidelin, Sabinus Theodor Villiam Halvor, f. 1819, Handelsmand - 533
Brinck-Seidelin, s. under Brinck (III, 62) - 533
Seidlitz, s. Seydlitz - 533
Seielstad, Bardon, -o. 1621, Bonde - 533
Sejersted, Johannes, 1761-1823, Officer - 534, 535
Selby, Charles August Baron, 1755-1823, Handelsmand og Godsejer - 535, 536, 537
Selby, Charles Borre Baron, 1778-1849, Diplomat - 537, 538
Seligmann, Georg Sofus, f. 1866, Maler - 538
Sellius, Burchard Adam, 1707-46, Historiker - 538, 539
Selmer, Christian, 1718-63, Præst og Salmedigter - 539
Selmer, Hannibal Peter, 1802-77, Sprogrenser og Personalhistoriker - 539, 540, 541
Selmer, Harald, 1814 - 79, Sindssygelæge - 541, 542, 543
Senn (Seen), Johan Heinrich, 1770 - o. 1830, Portrætmaler, Portrættegner og Akvarellist - 543
Senning, Niels Clausen, -1617, Biskop - 543, 544
de Seue, Werner Nicolai, 1742-1823, Officer - 544
Sevel, Frederik Christian, 1723-78, Retslærd - 545, 546
Sevel, Søren, 1653-1720, Præst - 546
Sewerin, Jacob, 1691-1753, Handelsmand - 547, 548
Seydlitz, Christian Gotthold, 1738-96, Professor - 548, 549
Seydlitz, Johann August, 1704-51, Præst - 549
Sibbern, Frederik Christian, 1785-1872, Filosof - 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Sibbern, Henrik Steffens, 1826-1901, Arkitekt - 560
Sibbern, Ludvig Frederik Gabriel, f. 1824, Filosof - 560, 561
Sibbern, Valentin Christian Wilhelm, 1779-1853, norsk Statsmand - 561, 562
Siboni, Erik Anton Valdemar, 1828-92, Komponist - 562, 563
Siboni, Giuseppe (ell. Joseph), 1780-1839, Sanglærer - 563, 564
Sibylla Ursula, Hertuginde af Gliicksborg, 1629-71 - 564, 565
Sick, Johannes Peter Kristian, 1812-84, Sprogmand - 565
Sick, Julius Frederik, 1815-84, Diplomat - 566, 567
Sick, Theodor Bernhard, 1827-93, Komponist og Officer - 567
Siegumfeldt, Herman Carl, f. 1833, Maler - 567, 568, 569
Siemonsen, Lorenz, 1800-72, Præst - 569
Siesby, Gottlieb, 1803-84, Bladredaktør - 569, 570, 571
Siesbye, Oskar, f. 1833, Filolog - 571, 572
Sievers, s. Sivers - 572
Sievertz, Gerhard, 1682-1717, Søofficer - 572
Sievertz, Peter August, -1717, Præst - 572, 573
Sigbrit (Villumsdatter), -1523-, Christian II's Raadgiverske - 573, 574, 575
Sigrid Storraade, -o. 1000-, Dronning - 575, 576
Sigrid, -1066-, en uægte Datter af Kong Svend Estridsen - 576
Sigurd, -1030-, Biskop - 576, 577
Sigurdsen, Find, 1567-1627, Præst - 577, 578
Sigurðsson, Einar, 1539-1626, Salmedigter - 578
Sigurðsson, Jón, 1811-79, Politiker, Filolog og Historiker - 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585
Sigurðsson, Jón, 1828-89, Politiker, Bonde - 586
Sigvalde, -1000-, Jarl - 586, 587
Sigwardt, Matthias, 1770-1840, Biskop - 587, 588
Silfverberg, Anton Frederik, 1808-59, Præst - 588
Simensen, s. Simonsen - 588
Simesen, Rasmus Johannes, 1810-90, Skolemand - 588, 589
Simmonds, Peter Lund, 1814-97, Forfatter - 589, 590
Simon, -o. 1186, Biskop i Odense - 590, 591
Simon, -1188, Abbed i Sorø - 591
Simoni, Daniel, f. 1842, Ingeniør - 591, 592
Simonsen, Catharine Elisabeth, 1816-49, Operasangerinde - 592, 593
Simonsen, David Jacob, f. 1853, jødisk Præst og Orientalist - 593, 594
Simonsen, Hans, 1688-1768, Amtmand - 594, 595
Simonsen, Hans Sophus, f 1857, s. ovfr. S. 592 - 595
Simonsen, Joseph Levin, 1814-86, Jurist - 595
Simonsen (Simensen), Jørgen, -1602, Lektor, Præst og Forfatter - 595, 596
Simonsen, Niels, 1807-85, Maler - 596, 597, 598, 599
Simonsen, Niels Juel, f. 1846, Operasanger - 599, 600, 601, 602
Simonsen, Simon Ludvig Ditlev, f. 1841, Dyrmaler - 602, 603
Vedel Simonsen, Lauritz Schebye, 1780-1858, Historiker - 603, 604, 605, 606, 607, 608
Simony, jvfr. Simoni (ovfr. S. 591) - 608
Simony, Carl Frederik, 1806-72, Minister, Stiftamtmand - 608, 609, 610
Simony, Johan Frederik, f. 1846, Amtmand - 610, 611
Sinclair, Andrew, (Anders Sinklar), 1555-1625, Rigsraad - 611, 612
Sinding, Elga Anna Augusta, f. 1859, Skuespillerinde - 612
Sinding, Stephan Abel, f. 1846, Billedhugger - 612, 613, 614
Sinklar, Anders, -1625, s. Sinclair (ovfr. S. 611) - 614
Sinning, Jens Andersen, -1547, Professor - 614, 615
Sinnknecht, Peter, -1635, Præst - 615
Sivard den digre, -1055, Jarl af Northumberland - 616
Sivendsen (Glimager), Christoffer, -1623-, Præst, Forfatter - 616
Siwers, Berent, 1646-96, Skolemand - 616, 617
Sivers, Peter, 1674-1740, russisk Søofficer - 617, 618
Sivertsen, Find, -1627, s. Sigurdsen (ovfr. S. 577) - 618
Sivertz, s. Sievertz (ovfr. S. 572) - 618
Siverud, Johannes, 1723-83, Præst - 618, 619
Sjunesen, Hans, -1563, Præst - 619, 620
Skaaning, Hans Hansen, f 1650, s. Skonning - 620
Skaanlund, Matthies, 1657 - o. 1730, Lakej, Sorenskriver - 620
Skade, Niels Clausen, f 1531, s. Clausen (III, 628) - 620
Skade, Offe, 1609-64 - 620, 621
Skade, Otte, -1673 - 621, 622
Skagbo, s. Skavbo - 622
Skaktavl, Thorbjørn Olufsen, -1577, Præst - 622
Skandorf, Niels Poulsen, /1645, s. Schandorph (ovfr. S. 55) - 622
Skanke, Hans, 1679-1739, Skolemand, Præst - 622, 623, 624

Project Runeberg, Tue Dec 11 21:33:11 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/dbl/15/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free