- Project Runeberg -  Reise-erindringer
(1859) [MARC] Author: Christopher Hansteen - Tema: Exploration, Russia
Titel og Indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Reise-Erindringer

af Christopher Hansteen. Christiania. Chr. Tønsbergs Forlag. 1859. Aber im stillen Gemach entwirft bedeutende Zirkel Sinnend der Weise, beschleicht forschend den schaffenden Geist, Prüft der Stoffe Gewalt, der Magnete Hassen und Lieben, Folgt durch die Lüfte dem Klang, folgt durch den Æther dem Strahl, Sucht das vertraute Gesez in des Zufalls grausenden Wundern, Sucht den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht. Schiller (der Spaziergang). Trykt hos H. Tønsberg. Det Norske Studentersamfunds nuværende og ældre Medlemmer tilegnes disse Skildringer som et Tegn paa Agtelse og Erkjendtlighed for den Velvillie, de i hans lange Embedstid altid have viist Forfatteren.

Förord till den elektroniska utgåvan

Denna bok från 1859 innehåller två reseberättelser. Den första är en resa inom Norge sommaren 1821. Den andra och längre är en återgivning på norska av de Reise-Erinnerungen aus Siberien som publicerades på tyska 1854 (avseende en resa 1828—1830) och även översattes till franska 1857 och till svenska 1861. Boken från 1859 har i mars 2008 digitaliserats av norska Nasjonalbiblioteket, varifrån de scannade bilderna i februari 2020 kopierades till Projekt Runeberg och försågs med en ny OCR-text med hjälp av Tesseract 4.0 (dan_frak).

This volume was scanned by the Norwegian National Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: frontespis, titelside, titelbladets bakside, 5, 7, 8, 9, 10

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innhold / Table of Contents


Titel og Indhold - frontespis, titelside, titelbladets bakside, 5, 7, 8, 9, 10
Forord - i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii
I. Bemærkninger og Iagttagelser paa en Reise fra Christiania til Bergen og tilbage i Sommeren 1821 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, planche, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
    II. Reise i Sibirien - 83
I. Foranledning til Reisen - 85, 86, 87, 88, 89
II. Ophold i Stockholm. — Vidtløftigheder ved Toldklareringen i Petersburg. — Ministeren Grev Cancrin. — Admiral Krusenstern. — Baron Wrangel. — General Schubert. — Ministeren Grev Speranski. — Russiskt Theater - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
III. Reise fra Petersburg til Moscwa. — Chausseen halvfærdig, deraf flydende Uheld. — Nattequarteer hos en Bondefamilie. — Bøndernes Dragt. — Valdai, Pigernes Kringelhandel. — Torschof. — Tver - 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
IV. Ophold i Moscwa. — Reparation af Inclinatoriet. — Theatret. — Dr. Einbrodt. — Observationer i hans Have. — Statsraad Prof. Jänisch og hans Familie. — Musik hos Madame Einbrodt. — Frøken Jänisch’s Ode til Øhlenschläger. — Statsraad Prof. Fischer von Waldheim (Zoolog). — Spoer af Branden i 1812 næsten aldeles forsvunden. — Kreml. — Ivan Weliki. — Kronings-Dragterne i Arsenalet - 113, 114, 115, 116, 117
V. Reise til Nischni Novgorod. — Slette Veie. — Uveir. — Strid med en gammel adelig Dame i Sudogda. — Murom. — Landsbyen Doskino. — Logis hos en Pope. — Nischni Novgorod. — Det store aarlige Marked. — Besøg i en Moschée. — Handel med Madame Lebours. — Udlændiger ville med Flid ikke tale Russiskt correct. — Knäs Dabyan. — Savn af Beqvemmeligheder i Hotellerne. — Selskab hos Gouverneuren, General Bachmetieff. — Fløitespilleren Walter - 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
VI. Reise til Kazán. — Tschuguni. — Levemaade paa Reisen. — Tscheremisser. — Tschuwascher. — Nielsen i Fare for at arresteres. — Et solgt livegent Fruentimmer - 126, 127, 128, 129, 130
VII. Ophold i Kazán. — Kazanske Gubernium, de forhen uafhængige Tatarers Land. — Ivan Wasiliewitschs Mausoleum. — De Kazánske Professorer Kupffer, Dr. Thiele, Ewersmann, Fuchs, Lobatschewsky. — Universitetet og dets astronomiske og physiske Instrumenter. — Thehandleren Krupinikow. — Kazánske Kirke med Maria-Billedet. — Mohamedansk Gudstjeneste. — Middag hos Vice-Gouverneuren Philippow. — Fru Ewersmann. — Fru Fuchs. — En Postillon fra General-Postdirecteuren Fyrst Dawidoff. — Oversvømmelser af Floden. — Febre - 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
VIII. Reise til Jekatharinenburg. — Gjestfrihed i Malmisch. — Wotiäker. — Livegne solgte fra et Gods i Tula til Fabriken Nischni-Tagilsk i Ural. — Forhindret Grusomhed mod en Qvinde i Dubrowa. — Perm. — Hurtig Kjørsel i Rusland. — Russiskt Dampbad. — Den magnetiske Intensitets Tilvæxt ved Nærmelsen til den Sibiriske Magnetpol. — Transport af Forviiste. — Festlighed ved Indtog i Asien. — Ankomst til Jekatharinenburg - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146
IX. Reise mod Nord langs Østsiden af Ural. — Professor Kupffer. — Solomirskys Selvskildring. — Byfogden Nitschajeff med Kone. — Bal i Klubben. — Afreise i Følge med Kupffer, Solomirsky og Apotheker Claus. — Sawodden (Fabrikken) Newiansk. — Peter den Stores Kareth. — Elegant Beværtning med Tokayer. — Nischni-Tagilsk. — Kuschwa. — Blagodat. — Moguler. — Stepan Tschumpin. — Nischni-Turinsk. — Werchoturie. — Bogoslowskie. — Bal hos Directeuren Begger. — Turinski-Rudniki. — Solomirsky som Physiognomist. — Kuschwa. — Bal hos Directeuren Iwanoff. — Bal hos Wolkoff. — Russisk Nationaldands. — Elegant Beværtning i Newiansk. — Chemikeren Gwetzow, Livegen - 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
X. Tilbagereise til Jekatharinenburg. — Ubehagelighed ved Nattereiser. — Ermans Tilbagekomst. — Postillonens Afsked. — Guldminen Benzofsky. — Solomirskys og Ermans gjensidige Skildring af hinanden. — Russiskt Dampbad. — Irlænderen Major. — Politimesteren Nitschajeff. — Steensliberie i Jekatharinenburg - 161, 162, 163, 164, 165, 166
XI. Reise til Tobolsk. — Besøg af Kjøbmand Sinil. — Middag hos ham i Tiumén. — Archimandriten. — Landsbyen Juschakova. — Gammeltroende. — Bondedands der. — Ankomst til Tobolsk - 167, 168, 169, 170, 171
XII. Ophold i Tobolsk. — Breve fra Hjemmet. — Generalgouverneuren Wilielminoff. — General Brühls Soireer. — Generalpostdirecteuren Müller. — De forviste Adelsmænd Alabieff og Schatiloff. — Festligheter i Anledning af Enkekeiserinde Maria Feodorownas Fødselsdag. — Besøg hos Archierei. — Gjestfrihed i Dr. Fiandts og Oberste Hirschs Familier. — Vor Sproglærer Menger. — Blandede Ægteskaber ulykkelige. — Erman reiser til Obdorsk med Gustav. — En Soiree for vore Venner. — Prøve til en Concert, som blev afbrudt ved Efterretning om Enkekeiserindens Død - 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185
XIII. Et Russiskt Bryllup. — Forskjellige Acter ved Frierie og Forlovelse. — En voxen Jødindes Daab - 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
XIV. Afreise fra Tobolsk. — Ivan Schlau. — Besværlig Kjørsel i en Sibirisk Vinter. — Byrdefulde Æresbeviisninger i Kolyvan. — Sibiriske Bønders Haardførhed og Godmodighed. — Et Par ulykkelige Tilfælde. — Ophold i Tomsk. — Dues Reise til Narym. — Skildring af en Sibirisk Kjøbmands Huusholdning - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213
XV. Gjestfri Modtagelse i Atschinsk. — Indtrædelse i det østlige Sibirien. — Krasnojarsk. — Gouverneuren Stepanow. — Hans Kunst- og Naturalie-Samlinger. — Hans Gjestfrihed. — Forslag at reise til Turuchansk. — Tungusisk Schaman. — Den Mongoliske Skytsgud Schigemune. — Buddaismen - 213, 214, 215, 216, 217, 218, planche, 219
XVI. Sibirisk Kulde. — Qviksølvet fryser. — Nischni-Udinsk. — Nielsen overkjørt. — En Hest sønderrevet. — Johan Schlau faaer Afsked. — Ankomst til Irkutzk - 219, 220, 221, 222, 223
XVII. Beliggenhed af Irkutzk, det østlige Sibiriens Hovedstad. — Byfogden Oberst Muravieff. — Middag hos den Baikalske Admiral. — Reise over Baikal til Troitzko-Savsk. — Den Chinesiske Grændseby Maimatschin. — Festlig Middag hos den Chinesiske Sargutschei (Gouverneur). — Lamaisk Gudstjeneste, foranstaltet af Chamba Lama, nær Selenginsk - 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
XVIII. Generalgouverneur Lavinsky. — Den blinde Reisebeskriver Hollman. — Oberst Muravieff. — Anledning til Opstanden i Petersburg i 1825. — Tre forviste Adelsmænd. — Oberstinde Børresen. — Religiøse Ceremonier ved den Russiske Paaskefest. — Carneval - 233, 234, planche, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246
XIX. Reise til Jeniseisk paa Floderne Angara og Werchne-Tunguska paa Barken Dóbroje Namérenïe. — Afsked fra Lavinsky og Muravieffs Familie. — Blinde Passagerer paa Barken. — Jøden Schmerka. — Gustavs Charakteristik. — Nedfart over Fossene Pochmelie, Pianoi, Buyk og Padun. — Assessor Komlevsky i Keschemy. — Deputation med Foræringer fra Bønderne i Tschadobetz. — Strænge Jødiske Afholdenheds-Regler. — Gustavs Forelæsninger af Walter Scots Ivanhoe. — Ankomst til Jeniseisk - 246, 247, 248, planche, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
XX. Mit Skudsmaal af Schmerka. — Den forviste Capitain Puschin. — Kosakkerne afskediges. — Besøg af tvende Nonner. — Afskedsgilde hos Byfogden. — Den 90aarige Major. — Levemaaden ombord - 271, 272, 273, 274, 275, 276
XXI. Reise til Turuchansk. — Urigtigheden af de Sibiriske Karter. — Fartøiet drages paa Floden af Heste, Mennesker eller Hunde. — Skipperen Schadrin. — Ostiakernes Bueskydning. — Ansøgning fra Secten Upadajuschtschi. — Plage af Mygg. — Troitzkoi Kloster. — Munken Tichon. — Legende om Prikaschtschikken Vasilei Mutschennik - 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287
XXII. Ankomst til Turuchansk. — Deputation af Stadens Embedsmænd. — Middag hos Kreds-Amtmanden Tarassow. — Den forviste Ingenieur-Lieutenant Awramoff som Tolk. — Tælen forsvinder ikke om Sommeren i Turuchansk. — Afreise. — Min Hustrues Fødselsdag høitideligholdt. — Skibet drages af Hunde. — Vanskelighed ved at komme over en Porog. — Ankomst til Jeniseisk. — En Mængde Breve. — En Aften hos Schadrin. — Hos Lægen Sadikow - 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301
XXIII. Krasnojarsk. — Præsident Galkin og hans Svigersøn Dr. Glen. — Dr. Kruhse fra Irkutzk. — Dues Ankomst. — Murawieff Apostel i Viluisk. — Tomsk. — Gouverneuren Froloff. — Oberst Maslow. — Baron Wrangel med Frue. — Hendes eventyrlige Reise fra Ny-Archangelsk til Petersburg. — Barnaul. — Zmeïnogorsk - 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307
XXIV. Grændselinierne mod Kirgiserne. — Jeg faaer Commando over Redouterne. — Russernes Handel paa Thibet og Ostindien. — Gouverneuren St. Laurent i Omsk. — Humboldts Æresbeviisninger paa denne Route. — Fæstningen Troitzk. — Beretning om Cholera i Orenburg tvinger os til at gjøre en besværlig Omvei. — Bergstaden Slatoust med Vaabenfabrik. — Directeuren v. Acht. — Staden Ufa. — Ankomst til Orenburg - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
XXV. Orenburg. — Den Asiatiske Gaard. — Karelin, Secretair hos den Kirgisiske Chan Dschanger. — Krigsgouverneuren General von Essen. — Middagsselskab hos ham. — Han gjør Vanskeligheder ved at tillade mig at reise over den Kirgisiske Steppe. — Hans Dom om von Humboldt. — Besøg til Saltbruddet og Fæstningen Iletskaia Sastschita. — Afreise til Steppen - 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321
XXVI. Reise fra Orenburg til Astrachan. — Kosakkernes Størfiskeri paa Floden Ural. — Reise over den Kirgisiske Steppe med Kameler. — Ophold hos Kirgiser-Chanen Dschanger i hans Pallads midt paa Steppen. — Besøg hos den Kalmukiske Fyrste Tiumén. — Ankomst til Astrachan - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
XXVII. Ophold i Astrachan. — Æressag med en Russisk Lieutenant. — En Hinduisk Fakir. — Persisk Svulst. — Natur-Undere i Grusien og Schirvan. — Den evige Ild. — Naphta Kilder. — Voxende Bjerge. — Argonauter-Toget strander paa Iis - 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363
XXVIII. Afreise fra Astrachan. — Herrenhuter-Byen Serepta. — Tydske og Franske Kolonier langs Volga. — Besværligt Vinterføre. — Dansk Familie i Saransk. — Bekjendtere i Moscwa. — Baron Schilling von Canstadt. — Chinesiskt Skriftsprog. — Fabrikken Ischora. — Audients hos Keiser Nikolai I. og Keiserinden i Petersburg. — Ministrene Speranski og Cancrin - 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382
Afreise fra Petersburg til Stockholm, Ophold der og Hjemreise til Christiania - 382, 383, 384, 385, 386, 387
Rettelser - 388
Kart over Prof. Hansteens Reiser i Sibirien - kart, kart

Project Runeberg, Wed Feb 19 01:20:44 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/sibreiseno/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free