- Project Runeberg -  Tidsskrift for Physik og Chemi /
Trettende Aargang. 1874

(1862-1878) Author: August Thomsen, Julius Thomsen
Titel og Indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Tidsskrift
for
Physik og Chemi

samt
disse Videnskabers Anvendelse.

Udgivet
af
August Thomsen og Julius Thomsen.

Trettende Aargang.

Kjøbenhavn.
1874.
Hoffensberg, Jespersen & Fr. Traps Etabl.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av trettonde årgången (1874) av Tidsskrift for Physik og Chemi.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside, 377, 378, 379, 380, 381, 382

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og Indhold - titelside, 377, 378, 379, 380, 381, 382
    1. Hefte - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
1. Hefte - 1
Om Moleculerne. - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Om de Organismer, som fremkalde Gjæring og Forraadnelse. - 9, 10, 11, 12, 13, 14
Virkningen af et Overskud af Ilt paa Ernærings- og Fermentphænomenerne. - 15, 16, 17, 18
Kulsyremængden i Atmosphæren. - 18, 19, 20
Om Ozonvand. - 20, 21
On Rensningen af Vand og om Virkningen af Jerngvamp paa ureent Vand. - 21, 22, 23, 24, 25, 26
Nogle Anvendelser for den brugte Rensemasse fra Gasværkerne. - 26, 27
Smergelfabrikationen. - 27, 28
Centralsukkerfabriker med Transport af Roesaften i underjordiske Ledninger. - 29
Industrien i Stassfurt. - 29, 30, 31
Den internationale Patent-Congres. - 31, 32
    2. Hefte - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
2. Hefte - 33
L. Pasteur's Undersøgelser over Øllet og Sammes nye Fabrikationsmaade, hvorved faaes holdbart Øl. - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Lysets Indvirkning paa frit Chlor. - 42, 43, 44
Undersøgelser over Fordampning. - 44, 45
Laterna magica som Hjælpemiddel ved physisk-chemiske Forelæsninger. - 45, 46, 47
Forelæsningsforsøg med activ Brint og Ilt. - 48, 49
Paaviisning og qvantitativ Bestemmelse af Chlorundersyrling ved Siden af Chlor, Chlorsyrling og Chlorsyre. - 49, 50, 51, 52
Fortætning af Luftarter og Vædsker ved Trækul. - 52, 53
Analyser af Kjødextract. - 53
Fabrikation af Kjødmeel. - 54
Farefrie exploderende Sprængmidler - 54, 55
Fedtstofferne paa Udstillingen i Wien 1893 - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
Om Zinkstøbning. - 62, 63, 64
Productionen af raa Tobak i den tydske Toldforening. - 64
    3. Hefte - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
3. Hefte - 65
Professor F. Johnstrups Undersøgelser over Kullagene paa Færøerne samt Analyser af de i Danmark og de nordlige Bilande forekommende Kul. - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
Om Bromsølvets Følsomhed for de saakaldte chemisk uvlrksomme Straaler. - 82, 83, 84, 85
Om Fortætningen af en Blanding af Luft og Damp paa kolde Overflader. - 85, 86
Eiendommeligt optisk Forhold ved et nyt Oxalsyregalt. - 86, 87
Forekomst af Roegummi l Sukkerroerne og dens Indflydelse paa Roesukkerfabrikationens Praxis. - 88, 89, 90
Om Anvendelsen af Vandglas til Bygningsbrug. - 90, 91, 92, 93
Kulspørgsmaalet i England. - 93, 94, 95, 96
    4. Hefte - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
4. Hefte - 97
Salpetersyrlig Amylæther, af 0. H. Schytt. - 97, 98, 99
Priisopgaver. - 100
Kulhydraternes Betydning for Ernæringen. - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
Eiendommelige Moleculairphænomener i glødende Jern. - 107, 108, 109, 110
Om Disinfectionsmidlernes Virkning og relative Værd. - 110, 111, 112
Om Disinfection ved Varme. - 112, 113, 114, 115
En ny Construction af Retortovne i Gasværker. - 115, 116, 117
Forholdet mellem Steenkullenes Sammensætning og techniske Egenskaber. - 117, 118, 119, 120
Kulpulver anvendt som Afhaaringsmiddel istedetfor Kalk i Garverier. - 120, 121
Productionen af kunstigt Alizarin. - 121, 122
Den condenserede Mælk paa Udstillingen i Wien. - 122, 123, 124
Om Anvendelsen af Valsemøller til Malning af Korn - 124, 125, 126
Locomobil opvarmet ved Straa. - 126, 127
De franske Jodfabrikers Producter. - 127, 128
    5. Hefte - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
5. Hefte - 129
Thermiske Undersøgelser over Luftarters Fortætning ved faste Legemer. - 129, 130, 131, 132, 133
De magneto-elektriske Maskiner paa Udstillingen i Wien. - 133, 134, 135, 136
Om Forholdet mellem Atmosphærens Gjennemsigtighed og Evne til at lade Lydbølger passere. - 136, 137
Aande- og Belysningsapparater og deres Anvendelse ved Bjergværksdrift. - 137, 138, 139, 140
De phosphorsure Kalksaltes Forhold til kulsuur Kalk ved høiere Varmegrad - 140, 141, 142
Om Fabrikationen af Vinduesglas - 142, 143, 144, 145
Fabrikationen af Soda efter Ammoniakmethoden - 145, 146
Hydrothionsyrlingen anvendt ved Farvning og Trykning med Indigo - 147, 148, 149
Om Porcellainets Structur - 149, 150
Om Træets Conservering ved Kobbervitriol - 150, 151, 152
Bearbeidelsen af Hvidblik-Affald - 152, 153, 154, 155
Behandlingen af animalske Stoffer, bestemte til Fabrikation af Gjødning - 156, 157
Ammoniak benyttet som Middel mod Qviksølvforgiftning i Speilbelæggerier - 157, 158
Kunstigt Smør og kunstig Madolie - 158, 159
De engelske Platinfabrikata paa Udstillingen i Wien - 159, 160
Den sicilianske Svovl-Industris nærværende Tilstand - 160
    6-7. Hefte - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
6-7. Hefte - 161
G. Hagemann: Thermo-Manometret - 161, 162
Jul. Thomsen: Om Multiplaerne i de chemiske Varmetoninger - 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
Om Aarsagen til Flammens Lysning - 175, 176, 177, 178, 179
Om den sorte Draabe ved Venus*s Gjennemgang gjennem Solen - 179, 180
Undersøgelser over Fuglenes Flugt - 180, 181, 182, 183, 184
Indholdet af Ozon i Luften - 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
Berthollet's Lov, prøvet ved Polarisation - 190, 191, 192, 193
Forsøg over Smørsyregjæringen - 193, 194, 195, 196
Synthese af aromatiske Monaminer ved Atomvandring i Moleculet - 196
A. W. Hofmann's Undersøgelser over forskjellige ætheriske Oliers chemiske Natur - 196, 197, 198, 199, 200
Arsensyre-Molybdænsyre Forbindelser - 200, 201
Guanovulit, et nyt Mineral - 201, 202, 203
Brintens Forbindelser med Metallerne - 203, 204, 205, 206
Store Glas-Krystaller - 206, 207, 208, 209, 210, 211
Om Træforkulning i lukket Rum - 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217
Bidrag til Eddikefabrikationens Praxis med Beskrivelse af en rationelt indrettet Eddikefabrik - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
    8-9. Hefte - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
8-9. Hefte - 225
Jul. Thomsen: Nogle Affinitetstavler - 225, 226, 227, 228, 229
Spectroskopiske, physiologiske og meteorologiske Iagttagelser i Luftballon - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235
Til Spectralanalysen af Metallerne - 235, 236, 237, 238
Galvanisk Polarisation ved Chlor og Brint - 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
Nitroforbindelserne i Fedtstoffernes Række - 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251
Om Coniferin og dets Omdannelse til det aromatiske Stof i Vanillen - 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257
Om Dextrin og navnligt om dets Fremstilling i reen Tilstand - 257, 258, 259
Omdannelse af Træ til Bruunkul - 259, 260, 261
Om Nyttevirkningen af det i Industrien anvendte Brændsel - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275
Erfaringer over Indflydelsen af rhodanholdig svovlsuur Ammoniak paa Plantevæxten - 276, 277, 278, 279
Sammensætningen af Drainingsvand - 279, 280, 281, 282, 283
Om Pasteurisering af Øl - 283, 284, 285, 286, 287
Om Bryggerierne i Burton on Trent - 287, 288
    10. Hefte - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
10. Hefte - 289
Phosphorescens hos Svampe og ved Træ - 289, 290, 291, 292, 293, 294
Om den alkoholiske Gjærs Forhold i iltfrie Medier - 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
Salicylsyrens conserverende og antiseptiske Egenskaber - 305, 306, 307
Vanddampenes Indvirkning paa Solspectret - 307, 308, 309
Om Elektrotorsion - 310, 311, 312
Lufttrykket i Lungerne under Blæsningen paa musikalske Instrumenter - 312, 313
Cinnoberets Forandring i Lyset - 314, 315
Concentration af Svovlsyre i flade Platinskaaler - 315, 316, 317
Om den chemiske Rensning af Uld - 317, 318, 319
Ny Methode til Hærdning af Staal - 319, 320
Lynnedslagets Virkninger paa Træer - 320
    11. Hefte - 321
Til Dampkjedelexplosionernes Historie - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329
Om Dannelsen af de Malmene ledsagende Mineralier - 330, 331, 332, 333
Om Salpeterdannelsen i Agerjorden - 333, 334, 335, 336, 337, 338
Om Maltose - 338, 339
Smeltning af et større Qvantum Platin-Iridium, bestemt til Fabrikationen af det nye Normal-Metermaal - 339, 340, 341, 342, 343
Om Kumys - 343, 344, 345
Om Kali-Vandglassets Benyttelse i Chirurgien og om dets Fabrikation - 345, 346, 347
Fabrikation af phosphorsuur Ammoniak til fabrikmæssig Rensning af Sukkeropløsninger - 347, 348, 349
Om Kulbrydning ved Maskiner - 349, 350, 351
Sammensætningen af italienske Vine - 351, 352
    12. Hefte - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376
Om Aarsager til Forandring i Jordrotationens Hastighed. - 353, 354, 355, 356, 357
Spirende Planters Luftudvexling - 357, 358, 359, 360
Forsøg over Krudtets Forbrænding - 360, 361, 362, 363, 364
Om Chloralet og dets Forbindelser med Albuminstofferne - 364, 365, 366, 367
Kulilte i Tobaksrøg - 367, 368, 369
Om det atmosphæriske Støv - 369, 370, 371
Indvirkning af fedtholdig Damp paa Fødevandet for Dampkjedler - 372, 373, 374
En uskadelig Blyglasur - 374, 375
Tydsklands Staalproduction - 375, 376
Et nyt Brolægningsmateriale - 376
    Indholdsfortegnelse - 377, 378, 379, 380, 381, 382
Originale Meddelelser - 377
Andre Meddelelser. Navnefortegnelse - 377, 378, 379
Sagfortegnelse - 379, 380, 381, 382

Project Runeberg, Fri Dec 17 05:55:33 2004 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/tiphyche/1874/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free