- Project Runeberg -  Bok og Bibliotek /
Bind II - 1935

(1934-1935)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

BOK OG BIBLIOTEK

TIDSSKRIFT FOR BOKVENNER
BIBLIOTEKER OG FOLKEAKADEMIER
(TIDLIGERE „FOR FOLKEOPLYSNING“)

REDIGERT AV
ARNE KILDAL
BIBLIOTEKKONSULENT

BIND II - 1935

OSLO - O. FREDR. ARNESENS BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI - 1936


Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, titel, III, IV

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innhold / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, titel, III, IV
Annonser - annons, 386, 28, 26, 30, 34
Navn- og sakregister - V, VI, VII, VIII
Litteratur - VIII, IX, X, XI
Bok og bibliotek - 1, 2, 3
Den nynorske bokhausten 1934. Av Olav Dalgard - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Romaner og dikt 1934. Bokmål. Av Eugenia Kielland - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Verden rundt med faglitteraturen. Av bibliotekkonsulent Arne Kildal - 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Budgettet for folke- og skoleboksamlingene. Stor økning for 1935-36 - 32, 33, 34
Rogaland biblioteklag - 35, 36
Det dårlige papir i ungdomsbøkene - 36, 37
Lærerstanden støtter boksamlingene - 37
To bibliotekjubileer - 38, 39, 40, 41, 42, 43
Mellanfolkligt samarbete - 43
Meddelelser - 44, 45
For bokvenner og samlere - 45, 46
Lillehammer og Fåberg folkebiblioteker - 46
Nytt fra bibliotekene - 47, 48, 49
Fra andre oplysningsfelter - 50, 51, 52, 53
Norsk Bibliotekforening - 53
Litteratur - 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
    Biblioteklære - 54
    Filosofi - 54, 55, 56, 57
    Samfundslære - 57, 58, 59, 60
    Sprog - 60, 61
    Naturvidenskap - 61, 62, 63, 64
    Lægevidenskap - 64, 65
    Praktiske fag - 65
    Kunst - 66, 67
    Sport - 67
    Litteratur - 67, 68, 69, 70
    Historie - 70, 71, 72, 73, 74
    Geografi og reiser - 74, 75, 76
    Enkelte Livsskildringer - 76, 77, 78, 79
    Skjønnlitteratur - 79, 80
«Bok og bibliotek» - 81, 82, 83
Deichmanske Bibliotek 1785—1935 - 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
Biblioteksutdannelse og biblioteksbruk i våre skoler. Av lektor Alf Kinge, Rjukan - 91, 92, 93, 94, 95, 96
Folkeupplysningi og dei store ånder. Av sekretær Aslak Torjusson - 96, 97, 98, 99
Skuleboksamlingar. Fyredrag ved bibliotekkurset på Solborg 1934, av bibliotekar Jakob Alvsåker, Torvestad - 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
En norsk biblioteklov. Regjeringen fremsetter proposisjon - 105, 106, 107, 108, 109, 110
Skoleboksamlingene. Utdeling av statsbidraget for 1935-35 - 111
Folkeboksamlingene. Utdeling av statsbidraget for 1934-35 - 112
Statens vandreboksamligner. Utlån 1933-34 - 112
Lillehammer og Fåberg folkebiblioteker - 113, 114, 115
William Nygaard 70 år - 116
„Lindrigt våld“ - 117, 118, 119
Internasjonal bibliotekkongress - 119, 120
Meddelelser - 120, 121
For bokvenner og samlere - 121, 122, 123, 124
Fra andre oplysningsfelter - 124, 125, 126, 127, 128
Fra norsk bibliotekforening - 128, 129, 130, 131
Litteratur - 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
    Religion - 132
    Praktiske fag - 132
    Idrett og sport. Jakt - 132, 133
    Litteratur - 133
    Geografi og reiser - 133, 134
    Enkelte livsskildringer - 134, 135, 136
    Skjønnlitteratur - 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
Trums ungdomsfyling reiser biblioteksaken - 144
«Bok og bibliotek» - 145, 146, 147
Årets vakreste bøker - 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158
Våre folkeakademier - 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166
Inspeksjon av folkeboksamlingene - 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Den permanente barnebokutstilling i Genf - 173, 174, 175, 176
Franske bøker fra 1934 - 177
Katalogkomiteens innstilling om alfabetiseringsreglene - 178, 179, 180
Den norske bibliotekslov - 180, 181, 182
Den internasjonale bibliotekkongress i Spania - 182, 183, 184, 185
Inntrykk fra en inspeksjonsreise i Aust-Agder - 186, 187, 188
Meddelelser - 188, 189
For bokvenner og samlere - 190, 191
Bibliotekmøte i Stavanger - 192
Fra andre oplysningsfelter - 193, 194, 195
Fra norsk bibliotekforening - 196, 197
Stipend til bibliotekmøtet - 197, 198
„Lindrigt våld“ - 198, 199
Nytt fra bibliotekene - 199, 200, 201, 202, 203, 204
Norsk Bibliotekforening - 204
«Bok og bibliotek» - 205, 206, 207
Personalspørsmålet i bybibliotekene - 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222
Årsoversikt 1934-35 - 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235
Noregs Ungdomslag slær eit slag for folkeupplysningi - 236, 237, 238
Det 28de norske bibliotekmøte - 238, 239
Store gaver til biblioteksaken - 239
Det Jagellonske bibliotek i Kraków - 240, 241
Bibliotekloven og de fremtidige opgaver - 241, 242, 243
Inspeksjon i Nord-Trøndelag - 244, 245
Norsk Bibliotekforenings årsberetning 1934-35 - 246, 247, 248, 249
Statsbidrag til studieringer - 250, 251
Årsmøte i Norsk Bibliotekforening - 252, 253, 254, 255, 256
Svensk bibliotekmøte - 256, 257
Meddelelser - 257, 258, 259, 260
For bokvenner og samlere - 261, 262, 263, 264
Fra andre oplysningsfelter - 265, 266, 267, 268, 269, 270
Nytt fra bibliotekene - 271, 272, 273
Fra norsk bibliotekforening - 273, 274
Statsbidrag til studieringer - 274
«Bok og bibliotek» - 275, 276, 277
Institusjons- og institutt-bibliotekenes stilling til statens øvrige biblioteker - 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291
Norsk litteratur til Holland - 292
Det daglege arbeidet i dei små folkeboksamlingane. Av bibliotekar Jakob Alvsåker - 293, 294, 295, 296, 297, 298
Internasjonalt Institutt for Dokumentasjon - 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307
Finnmarksbiblioteket i Vadsø - 308, 309, 310, 311
Bibliotekar Jens Tvedt - 311, 312, 313
Folkebiblioteker i byer og ladesteder 1/7 1933 til 30/6 1934 - 314, 315, 316, 317, 318
Meddelelser - 318, 319, 320, 321, 322
For bokvenner og samlere - 322, 323
Fra andre oplysningsfelter - 324, 325, 326
Nytt fra bibliotekene - 326, 327, 328, 329, 330, 331
Litteratur - 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
    Bibliografi - 332, 333
    Filosofi - 333, 334, 335
    Religion - 335, 336
    Samfundslære - 336
    Sprog - 336, 337
    Naturvidenskap - 337
    Jordbruk - 338
    Lægevidenskap - 338
    Historie - 338, 339
    Livsskildringer - 339, 340
Supplering av skibsbiblioteker - 340
Norsk Bibliotekforening - 340
«Bok og bibliotek» - 341, 342, 343
Københavns kommunebiblioteker 1885-1935 - 344, 345, 346, 347, 348
Ungdomslaga og boksamlingane - 349, 350, 351, 352
Biblioteksundervisningen på lærerskolene - 353, 354, 355, 356, 357, 358
Akershus bibliotekforening - 358, 359, 360
Danske bøker fra 1934 - 361, 362, 363, 364
Svenske bøker fra 1934 - 364, 365, 366, 367
Norsk Bibliotekforening begynner propagandavirksomhet - 367, 368, 369
Bibliotekarutdannelse og tjenesteinndeling ved de videnskapelige biblioteker i Preussen. Av bibliotekar, dr. Olaf Klose - 370, 371, 372, 373, 374
Norske statsunderstøttede folkeboksamlinger. 1. juli 1932 til 30. juni 1933 - 374
Norske statsunderstøttede skoleboksamlinger i samme tidsrum - 374
Skoleboksamlingene. Utdeling av statsbidraget for 1935-36 - 375
Konkurranse om propagandaartikkel for boksamlingene - 376
Bøndene og faglitteraturen - 376
Abonnement på tidsskrifter - 377
For bokvenner og samlere - 378, 379, 380, 381
Meddelelser - 382, 383, 384
Fra norsk bibliotekforening - 385
Foredrag om biblioteksaken - 386
Norsk Bibliotekforening - 386
Nye bøker - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
    Bibliografi. Bøker av blandet innhold. Konversasjonsleksikon - 1
    Filosofi - 1, 2
    Religion - 2, 3
    Samfundslære - 3, 4, 5, 6
    Sprog - 6
    Naturvidenskap - 6, 7
    Lægevidenskap - 7
    Praktiske fag - 7, 8, 9
    Kunst - 9
    Idrett og sport - 10
    Litteratur - 10, 11
    Historie - 11, 12
    Geografi og reiser - 12, 13
    Livsskildringer - 14, 15, 16
    Nye utgaver og oplag - 16
    Skjønnlitteratur - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Nye bøker - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
    Bibliografi. Bøker av blandet innhold. Konversasjonsleksikon - 1
    Filosofi - 1, 2
    Religion - 2, 3
    Samfundslære - 4, 5
    Sprog - 5, 6
    Naturvidenskap - 6, 7
    Lægevidenskap - 7, 8
    Praktiske fag - 8
    Kunst - 8, 9
    Idrett og sport - 9
    Litteratur - 9
    Historie - 10, 11
    Geografi og reiser - 11, 12
    Livsskildringer - 12, 13
    Nye utgaver - 13, 14
    Skjønnlitteratur - 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    Nye utgaver - 24, 25
    Ny pris - 25
    Verdens beste romaner - 25
    Våre dages diktere - 25, 26
Rettelse - 26
Nye bøker - 27, 28, 29, 30
    Bibliografi - 27
    Filosofi - 27
    Samfundslære - 27
    Naturvidenskap - 27
    Praktiske fag - 28
    Idrett og sport - 28
    Litteratur - 28
    Geografi og reiser - 28
    Ny utgave - 28
    Livsskildringer - 29
    Skjønnlitteratur - 29, 30
Nye bøker - 31, 32, 33, 34
    Bibliografi - 31
    Filosofi - 31
    Religion - 31
    Naturvidenskap - 31
    Litteratur - 32
    Historie - 32
    Livsskildringer - 33
    Skjønnlitteratur - 33, 34

Project Runeberg, Sat Jun 18 21:07:35 2011 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/bokogbib/1935/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free