- Project Runeberg -  Nylænde : tidsskrift udgivet af Norsk kvindesagsforening /
5. aarg. 1891

(1887)
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

NYLÆNDE.

TIDSSKRIFT, UDGIVET AF NORSK KVINDESAGSFORENING. Redigeret Af Frøken Gina Krog.

5te AARGANG.

Kristiania. »DAGBLADETS» BOGTRYKKERI. 1891.

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

This volume was scanned by the Norwegian National Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside, ii, iii, iv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innhold / Table of Contents


Titel og indhold - titelside, ii, iii, iv
    No. 1. 1ste januar - 1
Til tidsskriftets læsere (red.) - 1
Studielivets indflydelse paa kvinders helbred (red.) - 2, 3
»Folkets hjem« (ved red.) - 4, 5
Den kristne videnskab (ved Alexandra Gripenberg) - 5, 6, 7, 8
Elling Holst og Eivind Nielsen: Norsk billedbog for børn (anmeldt af M. D.) - 8, 9
Jakob B. Bull: Uden ansvar (anm. af M. D.) - 9, 10
    For skole og hjem - 11
Leg - 11
Rægle - 11
Husstel (—e—) - 12, 13
Om anskuelses-undervisningen (A. R.) - 13, 14, 15
Notiser - 15
Forskjelligt - 16
    No. 2. 15de januar - 17
Kvindelige jurister (red.) - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Faguddannelse for kvinder (ved red.) - 23, 24, 25
Mindelser (M. I.) - 25, 26
    For skole og hjem - 26
Leg - 26, 27
Dans - 27
Uldtrøier (—e—) - 27, 28, 29
Fri undervisning for ubemidlede kvinder (red.) - 29
Forskjelligt - 30, 31, 32
    No. 3. 1ste februar - 33
Camilla Colletts fødselsdag (red.) - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Til fru Wilhelmine Ullmann, f. Dunker (fra C. Collett) - 40
Generalinde Booth (ved red.) - 41, 42
    For skole og hjem - 42
Børnenes legemlige udvikling (red.) - 42, 43
Grønsager (—e—) - 43, 44
Kristiania lærerindeforening - 44, 45, 46
Spørsmaal og svar - 46, 47
Notiser - 48
    No. 4. 15de februar - 49
Thorodd (Inger Holst) - 49, 50, 51
Til fru Camilla Collett fra Wilhelmine Ullmann - 51, 52
Sofie Kowalevsky (red.) - 53, 54
Til Norsk Kvindesagsforenings bestyrelse (K. E. K.) - 54, 55, 56, 57
    For skole og hjem - 58
Damernes lommer (—e—) - 58, 59
Et kvindemøde - 59, 60
Notiser - 60, 61
Forskjelligt - 61, 62, 63, 64
    No. 5. 1ste marts - 65
Kantate - 65, 66
Johanne Louise Heiberg (Agnes Gjørling) - 67, 68, 69
Brittiske strafanstalters affolkning (ved red.) - 69, 70, 71, 72
Toldtariffen (x.) - 73
    For skole og hjem - 74
Ringlegen - 74
Læreres kardinalfeil (foredrag af fru Ragna Nielsen) - 75, 76, 77, 78, 79, 80
Forskjelligt - 80
    No. 6. 15de marts - 81
Fredrika Bremer (efter »Dagny«) - 81, 82, 83
Tidens tegn (red.) - 84, 85, 86, 87
En kvindelig præst (red.) - 87, 88
Adolf Diesterwegs religiøse anskuelser (A. H.) - 88, 89, 90, 91, 92
    For skole og hjem - 92
Nils baadsmand - 92
Om den kvindelige ungdoms uddannelse i Amerika - 93, 94
Slotsbalsladder - 95, 96
Forskjelligt - 96
    No. 7. 1ste april - 97
Kvindehadere (red.) - 97, 98, 99
Mandfolkehad og fruentimmerforagt (Ragna Nielsen) - 99, 100, 101, 102
Fredrika Bremer (forts.) - 102, 103, 104, 105, 106
En kvinderøst (anmeldt af M. D.) - 107, 108, 109
    For skole og hjem - 110
Til bedstemor (fra Halfdan) - 110
Andragende fra N. K. F. til kirke- og undervisningsdepartementet - 111
Forskjelligt - 112
    No. 8. 15de april - 113
Stemmeret II (red.) - 113, 114, 115
Sophie Kowalevsky (O. B.) - 115, 116, 117, 118
Vore dameforfattere (X) - 118, 119, 120
Fredrika Bremer (slutning) - 121, 122, 123, 124, 125
Alexander L. Kielland: Arbeidsfolk (anm af —r—) - 125
    For skole og hjem - 126
Falsk undseelse (+) - 126
Forskjelligt - 127, 128
    No. 9. 1ste mai - 129
K. S. F. K. (red.) - 129, 130
En dom (M. D.) - 130, 131
Tidens tegn (Aasta Hansteen) - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
Om ofullkomnade äktenskap efter svensk lov (af A. B. Wicksell) - 137, 138, 139, 140
    For skole og hjem - 140
Slotsbalsladder (Demokrat paa slotsbal) - 140, 141, 142
Notiser - 142
Forskjelligt - 143, 144
    No. 10. 15de mai - 145
Stemmeret for kvinder (red.) - 145
Mænd af ære og kunstkritiken (g. n.) - 146, 147, 148
Ogsaa noget om Hedda Gabler (F. B.) - 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
Paa Fuglvik: Alvilde Prydz (anm. af M. D.) - 156, 157, 158
    For skole og hjem - 159
Svarskrivelse fra kirke- og undervisningsdepartementet til bestyrelsen for N. K. F. - 159
Notiser - 160
    No. 11. 1ste juni - 161
Kvindestemmeretsmødet - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
Skjærsommersang (Alvilde Prydz) - 175
Notiser - 176
    No. 12. 15de juni - 177
Professor dr. Olaf Skavlan (M. S.) - 177, 178
Hvorledes Stanley tvang en afrikansk kvinde til lydighed (Ellen Barthelle Dietrick) - 179, 180, 181, 182, 183
Hvorledes en kvindelig afrikareisende agter at behandle afrikanske kvinder (red.) - 183, 184
Til kvindesagskvinderne (L. S.) - 184, 185, 186
Aarsberetning for N. K. F. for 1890—91 - 187, 188, 189
    For skole og hjem - 190
I en ung piges album (Alvilde Prydz) - 190
Vuggesang (Alvilde Prydz) - 191
Barnerim - 191, 192
    No. 13. 1ste juli - 193
For og imod (red.) - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
Fra stortinget - 199, 200, 201, 202
Fra den svenske riksdag - 202, 203
Miss Middy (red.) - 203, 204
Til »Nylændes« redaktion (O. H.) - 204, 205
    For skole og hjem - 206
Vuggesang (Alvilde Prydz) - 206
Forskjelligt - 206, 207, 208
    No. 14. 15de juli - 209
Om kvindelig aandsproduktion (ved red.) - 209, 210
Flytning (Alvilde Prydz) - 211, 212
Søster Simplicie (ved red.) - 212, 213, 214
Til »Nylændes« redaktør (af g.) - 214, 215
    For skole og hjem - 215
Skolelovskommissionens udkast - 215, 216, 217, 218, 219, 220
Chr. Døderlein: Om vore skolebørns hygiene (anm. af a. u.) - 220, 221
Pigeskoler i Rom - 221, 222
Forskjelligt - 223, 224
    No. 15. 1ste august - 225
»Sorosis« (ved red.) - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231
Smaasnak om bøger udkomne i vinterens løb (af M. S.) - 231, 232, 233, 234, 235, 236
    For skole og hjem - 236
Skolelovskommissionens udkast - 236, 237, 238, 239, 240
Notiser - 240
    No. 16. 15de august - 241
Pundita Ramabai (Alexandra Gripenberg) - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249
Tilbageflytning (g. n.) - 249, 250
Brevkort (A. R.) - 250, 251
    For skole og hjem - 251
Om barnestel (af en mor) - 251, 252, 253, 254, 255
Husraad (a. n.) - 255
Forskjelligt - 255, 256
    No. 17. 1ste september - 257
Indledningsforedrag i diskussionen om kvindesagen ved mødet i Seljord august 1891 (af fru Ragna Nielsen) - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268
    For skole og hjem - 269
Skolelovskommissionens udkast (forts.) - 269, 270, 271, 272
    No. 18. 15de september - 273
Kvindelige læger (af dr. Emily Blackwell) - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281
    For skole og hjem - 282
Om barnestel (slutn.) (af en mor) - 282, 283, 284, 285, 286
Skolelovskommissionens udkast (forts.) - 287, 288
    No. 19. 1ste oktober - 289
Om kvindelige juristers stilling her i landet (Kathrine Dahl, cand. jur.) - 289, 290
Annie Besant (red.) - 291, 292
Hindringer (ved red.) - 292, 293, 294
    For skole og hjem - 294
Lidt om et barnehjem (Olivia Hopsdahl) - 294, 295
Skolelovskommissionens udkast (slutning) - 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301
Betænkning afgivet af en komite for behandlingen af spørsmaal, vedrørende pigeskolen - 301, 302, 303
Forskjelligt - 303, 304
    No. 20. 15de oktober - 305
Verdensudstillingen i Chicago (red.) - 305, 306
Nær og fjern (red.) - 306
Norsk fredsforening - 307
Fra R. Abelins havebrugsskole (B. M.) - 308, 309, 310
    For skole og hjem - 310
Straffesagen mod fru B. Sørensen - 310
Pædagogisk samfund - 311
Skolelovskommissionens udkast (slutning) - 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
    No. 21. 1ste november - 321
Nikoline Sundt, f. Hansen (red.) - 321, 322, 323
Til vore foregangskvinder (Lilly) - 323
Paa Island (red.) - 323, 324, 325
Hustruens retslige stilling (forord af Bjørnstjerne Bjørnson) - 326
Renlighed (n. r.) - 327, 328
    For skole og hjem - 328
Den vigtigste skolereform (red.) - 328, 329
Til »Nylændes« redaktion (Anna Rogstad) - 330, 331
Ny lønningsvedtægt for lærerinderne ved folkeskolen i Helsingfors - 331, 332
Pædagogisk samfund i Kristiania - 332
Den glædelige sandhed - 332, 333
Forskjelligt - 333, 334, 335, 336
    No. 22. 15de november - 337
Europas første kvindelige advokat (Louis Frank) - 337, 338, 339, 340, 341
Dansk kvindesamfund (Kirstine Fredriksen) - 342, 343, 344, 345, 346, 347
    For skole og hjem - 347
Hensigtsmæssig barnedragt (B. M.) - 347, 348, 349
Levninger i husholdningen m. m. (x. y.) - 350, 351, 352
    No. 23. 1ste december - 353
Den kvindelige dragt (red.) - 353, 354
Fredssag og forsvarssag (O. L.) - 355, 356, 357, 358, 359
Lidt om kineserinderne (H. S.) - 359, 360
Til Norsk kvindesagsforening (af E. og L. Sundt) - 360, 361
    For skole og hjem - 361
Mor og barn (efter Tor Hedberg) - 361, 362, 363
Ved barnedaab (en moder) - 363, 364, 365
Til »Nylændes« redaktion (A. R.) - 365, 366
Landslærerforeningen - 367, 368
    No. 24. 15de december - 369
Kvinders pligter mod kvinder (Frances Power Cobbe) - 369, 370, 371
Protest (Finsk kvinnoförening) - 371, 372
I Australien (red.) - 372
Fra den kgl. norske regjerings justits- og politidepartement - 373
    For skole og hjem - 374
At flaske op børn (af A. B. W.) - 374, 375, 376, 377
Notiser - 378
Forskjelligt - 379, 380

Project Runeberg, Fri Mar 6 13:20:17 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/nylaende/1891/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free