- Project Runeberg -  Dansk biografisk Lexikon /
IX. Bind. Jyde - Køtschau

(1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

DANSK
BIOGRAFISK LEXIKON
,

tillige omfattende
Norge for Tidsrummet 1537-1814.

Udgivet
af
C. F. Bricka.

IX. BIND
Jyde - Køtschau.

Kjøbenhavn.
Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn).
Græbes Bogtrykkeri.
1895.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är nionde bandet av nitton. Se vårt förord till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og indhold - titelside
    

J


Jyde, Niels, -1282, Kansler hos Erik Glipping - 1
Jünger, Edvard Frederik, f. 1823, Mekaniker - 1
Jürgensen, jvfr. Jørgensen - 2
Jürgensen, Christian, 1805-60, Mathematiker - 2, 3, 4
Jürgensen, Christian, f. 1846, Læge - 5
Jürgensen, Christopher Peter, f. 1838, Mekaniker - 5
Jürgensen, Georg Urban Frederik (Fritz), 1818-63, humoristisk Tegner - 6, 7
Jürgensen, Johann Christian, 1744 - 1823, Instrumentmager - 7
Jürgensen (Jørgensen), Jørgen, 1780 - 1845, Æventyrer - 7, 8, 9, 10
Jürgensen, Louis Urban, 1806 - 67, Urmager - 10
Jürgensen, Rasmus Emil, f. 1839, Jurist - 10, 11
Jürgensen, Urban, 1776-1830, Urmager - 11, 12
Jürgensen, Wilhelm (Nikolaus), 1789-1827, Forfatter - 12
Jürs, Johann, 1808-57, Sproglærer - 13
Jæhnigen, Carl Frederik, 1813-87, Musiker - 13
Jøhnke, Ferdinand Henrik, f. 1837, Søofficer - 13, 14
Jørgen (Georg), 1653-1708, Prins - 14, 15, 16, 17, 18
Jørgen Ulrik, o. 1615-1655, Æventyrer - 18, 19
Jørgensen, jvfr. Jürgensen - 19
Jørgensen, Adolf Ditlev, f. 1840, Historiker, Rigsarkivar - 19, 20, 21, 22
Jørgensen, Alfred Peter Carlslund, f. 1848, Gjæringsfysiolog - 22, 23
Jørgensen, Bendt Søborg, 1815-88, Landøkonom - 23, 24, 25, 26, 27
Jørgensen, Carl Thorvald, f. 1819, Officer - 27, 28, 29
Jørgensen, Cecilie, f 1890, s. Jørgensen, Christian (ndfr. S. 30) - 29
Jørgensen, Christian, 1812-69, Skuespiller - 29, 30
Jørgensen, Christian Peter Julius, f. 1851, klassisk Filolog og Arkæolog - 30
Jørgensen, Haldor Ferdinand, f. 1831, Præst - 30, 31
Jørgensen, Henriette Nicoline Thomasine, 1791-1847, Skuespillerinde - 31, 32
Jørgensen, Jakob Kristian Konrad, f. 1849, Bogtrykker og Redaktør - 32
Jørgensen, Jens, 1806-76, Gaardejer og Politiker - 33
Jørgensen, Jens Johannes, f. 1866, Forfatter - 34, 35
Jørgensen, Jørgen, 1818-92, Skolemand og Journalist - 35
Jørgensen, Jørgen Christian, 1815-76, Bogtrykker og Journalist - 35, 36
Jørgensen, Jørgen Georg, f. 1838, Døvstummelærer - 36, 37
Jørgensen, Lars, 1792-1849, Landmand - 37, 38
Jørgensen, Lavrids, f. 1849, Afholdsmand - 38
Jørgensen, Peter Nicolai, 1805-50, Forfatter - 39
Jørgensen, Sophus Mads, f. 1837, Kemiker - 39, 40, 41
Jørgensen, Stephan, 1758-1834, juridisk Embedsmand og historisk Forfatter - 41
Jørgensen, Søren, f. 1838, historisk Forfatter - 42
Jørgensen, Valborg Bodil Emilie, f. 1872, Danserinde - 42
Jørgensen Jomtou, Johan, 1791-1866, Litterat - 42, 43
    

K


Kaalund, Hans Vilhelm, 1708-67, Forfatter - 44
Kaalund, Hans Vilhelm, 1818-85, Digter - 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Kaalund, Peter Erasmus Kristian, f. 1844, nordisk Filolog - 50, 51
Kaarsberg, Hans Sophus, f. 1854, Læge og Forfatter - 51, 52
Kaarup, Albert, f. 1826, Handelsakademibestyrer - 52
Kaas, Bjørn, -1581, til Staarupgaard, Rigsraad - 52, 53
Kaas, Erik,, -1520, Biskop i Viborg - 53
Kaas, Frederik Christian, 1725-1803, Søofficer - 53, 54, 55
Kaas, Frederik Christian, 1727-1804, Søofficer - 55, 56
Kaas, Frederik Julius, 1758-1827, Statsminister - 56, 57, 58, 59
Kaas, Hans, o. 1640-1700, Stiftamtmand - 59, 60
Kaas, Henrik Bielke, 1686-1773, Officer - 60, 61
Kaas, Jens, 1516-78 - 61, 62
Kaas, Johan Rantzau, 1707-88, Officer - 62
Kaas, Jørgen, 1554-1619, (...) til Gjelskov - 62, 63
Kaas, Jørgen, 1610-1692 - 63
Kaas, Mogens, 1576-1656, til Støvringgaard, Rigsraad - 63, 64
Kaas, Mogens, 1593-1639 - 65
Kaas, Niels, 1534-94, til Taarupgaard, Kongens Kansler - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
Kaas, Ulrik, 1677-1746, Søofficer, Stiftamtmand - 71, 72
Kaas, Ulrik Christian, 1729-1808, Søofficer - 72, 73
Kaas, Wolfgang, 1724-78, Søofficer - 73
Kaasbøll, Eiler Christopher, 1682-1754, Præst - 73, 74
Kaasbøll, Peter, -1693, Præsident - 74
Kaasbøll, Peter, 1689-1767, Officer og Genealog - 74, 75, 76
Kabell, Ludvig Christian Brinck-Seidelin, f. 1853, Landskabsmaler - 76, 77
Kagge (eller Kaki), Aage, -1296 - 77
v. Kalckreuth (Kalckreutz, Kalckreuter), Samuel Ludvig, o. 1690-1762, Officer - 77
Kalf, s. Kalv - 78
Kalhauge, Sophus Viggo Harald, f. 1840, Komponist - 78, 79
Kalips, Oluf, -1592, norsk Kansler - 79, 80
Kalkar, Christian Andreas Hermann, 1803-86, Præst - 80, 81, 82, 83
Kalkar, Karl Otto Herman Tryde, f. 1837, Præst og Sprogmand - 83, 84
Kall, Abraham, 1743-1821, Historiker - 84, 85, 86
Kall, Johan Christian, 1714-75, Orientalist - 86, 87
Kall, Johan Christian, 1795-1858, Jurist - 87, 88
Kall, Nicolai Christoffer, 1749-1823, Orientalist - 88
Arnesen-Kall, Benedicte Martinette, f. 1813, Forfatterinde - 88, 89
Kallundborg, s. Kalundborg - 89
v. Kalnein (Calnein), Henrik Ernst, o. 1657-1726, Stiftamtmand - 89
v. Kalnein, Wolf Henrik, -1690, Officer - 90
v. Kaltenborn, Frands Albrecht, -1758, Officer - 90, 91
Kalthoff, Peter, -1672, Overtøjmester - 91
Kalundborg (Calundanus), Hans Pedersen, 1599-1671, Rektor - 91, 92
Kalundborg (Calundanus), Søren Pedersen, 1607-57, Professor - 92
Kalv, Erland, -1373- - 93
Kalv, Jens, -1260-, Marsk hos Christoffer I - 93, 94
Kamp, Jens, f. 1845, Folkemindesamler - 94
Kampe, Vincentius, -1521-, Biskop - 94, 95
Kamphøvener, Bernhard Casper, 1813-46, Botaniker - 95, 96
Kampmann, Hack, 1813-78, Herredsfoged og Politiker - 96, 97
Kampmann, Hack, f. 1856, Arkitekt - 97
Kampmann, Henrik, 1750-1828, Præst - 98
Kamstrup, Ole, f 1762, s. Camstrup (III, 351) - 98
Kande, Jens, -1326, en skaansk Adelsmand - 98
Kanne, Søren Mikkelsen, 1801-60, Bonde - 98, 99
Kaper, Johannes, f. 1838, Sproglærer og Lexikograf - 99
v. Kardorff, August Nicolai Carl, 1756 - 1820, Officer - 99, 100
Karl, s. Carl - 101
Karlebye, Jens, f 1812, s. Carlebye (III, 376) - 101
Karsemose, Oluf Lauridsen, 1488-1565, Abbed - 101
Karstens, Jørgen, f 1717, s. Carstens (III, 407) - 101
Karup, Carl Frederik Wilhelm Ignatius, 1829-70, Forfatter - 101, 102, 103
Katholm, Rasmus, -1581, Professor, Præst - 103, 104
Kathrine, s. Cathrine - 104
Kattrup, Rasmus, f. 1848, Landmand - 104
Kauffmann, Heinrich August Theodor, f. 1819, Officer - 105, 106, 107
Kauffmann, Wilhelm Frederik Ludvig, 1821-92, Officer - 107, 108, 109
Kaufmann, Asmus, 1806-90, Landskabsmaler - 110
Kaufmann, Carl Richard Johannes, 1846-94, Forfatter og Journalist - 110, 111
Kaus, Baltser, -o. 1583, Boghandler - 111
Kayser, Carl Johan Henrik, 1811-70, Læge, Nationaløkonom og Politiker - 111, 112, 113, 114, 115
Kay ser, Harald Hartvig, f. 1817, Tømmermester og Politiker - 115, 116, 117, 118, 119
Keiser, jvfr. Keyser - 119
Keiser, Reinhard, 1674-1739, Komponist - 119, 120
Keller, Johan Christopher Henrik Rummelhoff, 1830-84, Døvstumme- og Aandssvagelærer - 120, 121, 122
Keller, Sophie Helene Henriette, f. 1850, Sangerinde - 122, 123
Kellermann, Caroline Vilhelmine, 1821-81, Danserinde - 123
Kellermann, Christian Laurentz, 1815-66, Violoncelvirtuos - 124, 125
Kellermann, Olaus Christian, 1805-37, Arkæolog - 125, 126
Kellinghmisen, Peter Engelbert, 1753-1820, Farver - 126
Kellner, Ludvig Stephan, 1796-1883, Officer og Mathematiker - 126, 127, 128
Kemp, Johan Gottfried, 1751-95, Skuespiller - 128
Kempe, Anders, -1689, Sekterer - 128, 129, 130
Kempe, Poul Pedersen, - o. 1537, Magister - 130, 131
Kepken, Daniel, -1460-, Kansler - 131
Ketilsson, Magnus, o. 1731-1803, Sysselmand - 131
Ketting, Schweder, -1563-, lybsk Foged paa Bornholm - 132
Keyper, Anton Joseph Christian, f. 1833, Officer - 132, 133
Keyper, Leopold Joseph Friederich, 1793-1854, Officer - 133, 134
Keyser, jvfr. Kayser og Keiser - 134
Keyser, Antonius, -1553, Superintendent - 134, 135
Keyser, Jens Jacob, 1780-1847, Fysiker - 135
Kie-, jvfr. Kje- - 135, 136
Kieler, Laura Anna Sophie Muller, f. 1849, Forfatterinde - 136, 137
Kielman v. Kielmansegg, Frederik Christian Friherre, 1639-1714, Statsmand - 137, 138
Kielman v. Kielmansegg, Hans Henrik Friherre, 1636-86, Gehejmeraad - 138, 139
Kielman v. Kielmansegg, Johan Adolf, 1612-76, gottorpsk Statsmand - 139, 140, 141, 142, 143, 144
Kielsen, Frederik Christian, 1774-1850, Skolemand - 144
Kielsen, Ole Valentin, 1775-1843, Mathematiker - 144, 145
Kierkegaard, Niels, f. 1853, Højskoleforstander og Forfatter - 145
Kierkegaard, Peter Christian, 1805-88, Biskop - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151
Kierkegaard, Søren Aabye, 1813-55, æsthetisk-filosofisk-religiøs Forfatter - 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167
Kildal, Simon, 1761-1822, Præst - 167
Kinast, Johannes, 1705-73, Præst - 167, 168
Kinch, Jakob Frederik, 1817-88, Historiker og Skolemand - 168, 169
Kinch, Karl Frederik, f. 1853, Filolog og Arkæolog - 169
Kinch, Peter Christian, 1787-1859, Departementsdirektør - 169, 170
Kinghorn (Kynghorn), Alexander, -o. 1529, Læge - 170
Kingo, Thomas Hansen, 1634-1703, Biskop og Digter - 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
Kirchheiner, Johan Frederik, 1798-1865, Skuespiller og Sanger - 180, 181
Kirchhoff, Johan Andreas, o. 1722-1799, Musiker - 181, 182
Kirchhoff, Johan Hieronymus, 1763-1843, Officer - 182, 183
Kirchmann, Bernhard Caspar, -1700-, Byskriver - 183
Kirck, Niels Peter, 1802-64, Handelsmand og Politiker - 183, 184
Kirk, Ole Christian Christensen, 1788-1876, Bonde og Politiker - 184, 185
Kirkerup, Andreas Johannes, 1749-1810, Brandmajor - 185
Kirkerup, Jens, 1730-82, Præst - 185, 186
Kirketerp, Ditlev, 1734-92, Handelsmand - 186
Kirstein, Carl Ludvig, 1793-1862, Finansembedsmand og Theaterdirektør - 186, 187
Kirstein, Ernst Philip, 1759-1834, Deputeret - 187
Kirsten (Christine), o. 1118- , Knud Lavards og Ingeborgs anden Datter - 188
Kittendorff, Axel Theodor, 1821-68, Xylograf - 188, 189
Kittendorff, Johan Adolf, f. 1820, Lithograf - 189
Kje-, jvfr. Kie- - 189
Kjeld (Ketil), -1134, Biskop i Vestervig - 189
Kjeld (Hellig K.)3 -1150 - 189, 190
Kjeldahl, Johan Gustav Christoffer Thorsager, f. 1849, Kemiker - 190, 191
Kieldrup, Anton Edvard, 1826-69, Landskabsmaler - 191, 192
Kjeldsen, Anders Krag, 1790-1850, Boghandler - 192
Kjeldsen, Jens, 1598(?)- , Skolemand, Præst, Forfatter - 192, 193
Kjeldsen, Niels, 1840-64, Dragon - 193
Kiellerup, Lauritz, 1751-1823, Handelsmand - 193, 194
Kiellerup, Theodor Julius, 1818-50, Dyrmaler - 194
Kjer, Christian Ludvig, f. 1839, Retshistoriker - 194, 195
Kier, Otto, 1792-1863, juridisk Embedsmand og historisk Forfatter - 195, 196
Kier, Peter, 1771 - 1834, Præst - 196
Kierulf, Herman, 1784 - 1845, Jurist - 196, 197
Kierulf, Jørgen, 1757-1810, Historiker og Æsthetiker - 197
Kierulf, Lucas, 1692-1739, Justitiarius - 197, 198
Kierulff, Andreas Christian, 1782-1846, Overpræsident - 198, 199
Kierulff, Johann Friedrich, 1807-94, Retslærd - 199
Kierulff, Ole Andreas, 1743-1822, Søofficer - 199, 200
Kjær, jvfr. Kjer - 200
Kiær, Frederik Frederiksen, 1825-93, Diplomat - 200, 201
Kjær, Hector Frederik Janson, 1801-87, Læge - 201
Kjær, Ludolph Ove, f. 1830, Filolog - 201, 202
Kjær, Severin, f. 1843, historisk Forfatter - 202
Kjær, Søren, - 1582, Borgmester, Tolder og Forfatter - 202, 203
Kjær, Søren Nielsen, 1827-93, Politiker - 203
Kjærbølling, Niels, 1806-71, ornithologisk Forfatter - 204
Kiærskou, Frederik Christian Jacobsen, 1805-91, Landskabsmaler - 205, 206
Kiærskou, Hjalmar Frederik Christian, f. 1835, Botaniker - 206, 207
Kjærup, Jacob, f 1751, s. Kærup - 207
Kjøge, Anders Pedersen, -1588, Professor - 207
Kjøge, Peder Nielsen, - 1695, Salmedigter - 207
Kjørning, s. Kyrning - 207
Klarup, Christen Jensen, -1759, Legatstifter - 208
de Klauman, Martinus Christian, 1784-1837, Søofficer - 208
Klausen, jvfr. Clausen - 208
Klausen, Gottlieb Ernst, 1762-1851, Rektor - 208, 209
Klavsen, Søren Harries, 1829-73, Skolemand - 209
Klee, Frederik Alexander Gottlieb, 1808-64, Postembedsmand og historisk Forfatter - 209
Kleen, Peter, 1732-66, Litterat - 210
Klein, August Henning, f. 1839, Arkitekt - 211
Klein, Christian Sophus, f. 1824, Jurist, Politiker, Minister - 211, 212, 213, 214, 215, 216
Klein, Frants, f o. 1658, s. Cleyn (IV, 14) - 216
Klein, Hans Leonhard, -1640-, Kancellisekretær - 216
Klein, Hans Pedersen, 1617-67, Raadmand - 216
Klein, Vilhelm, f. 1835, Arkitekt - 216, 217
Kleinschmidt, Johan Conrad, 1768-1832, Missionær - 218
Kleinschmidt, Samuel Petrus, 1814-86, Missionær og Sprogmand - 218, 219
v. Kleist, Christian Adam, 1705-78, Amtmand - 219, 220
Klement og Klementsen, s. Clement og Clementsen - 220
v. Klenow (Kleinau), Jørgen Christopher, -1723, Officer - 220
Klestrup, Søren Nielsen, i738(?)-1801, Godsinspektør - 220, 221
Kleve, Johan (?) Terkel, 1743-97, Kobberstikker - 221
Klevenfeldt, Terkel, 1710-77, Genealog - 221, 222, 223, 224, 225, 226
Klingberg, Christian, 1765-1821, Højesteretsadvokat - 226
Klingberg, Henrich Matthias Vilhelm, 1774-1835, Læge - 226, 227, 228
Klingberg, Peter Jacob Lauritz, 1803-37, Læge - 228
Klingenbeck, Jørgen, -1538-, Høvedsmand paa Memel - 228
v. Klingenberg, Poul, 1615-90, Generalpostmester - 229, 230, 231
Klingsey, Peter Edvard, 1817-87, Officer, Korttegner - 231, 232
Klink, Christian Frederik, 1787-1860, Søofficer - 232
Kloppenborg, Hans Diderik, 1802-82, Gaardejer - 233
Kloppenborg, Jacob, 1793-1876, Overvagtmester - 233, 234
Klopstock, Friedrich Gottlieb, 1724-1803, tysk Digter - 234, 235, 236, 237, 238
Kloss, Frederik Theodor, 1802-76, Sømaler - 238, 239
Klotz, Stephan, 1606-68, Generalsuperintendent - 239, 240, 241, 242, 243
Klubien, Anton Hjeronymus Fritzsche, 1834-93, Højesteretsadvokat - 243, 244
Klyne, Anders Sørensen, o. 1551 -1598, Raadmand - 244, 245
Klüwer, Lorentz Diderich, 1750-1820, Officer - 245
Klæstrup, Peter Christian Nygaard Mattat, 1820-82, Tegner - 245, 246
Kløcker, Abraham, 1673-1730, Handelsmand - 246
Kløcker, Herman Lengerken, 1706-65, Viceborgmester - 246, 247
Knagenhielm, Niels, 1661-1737, Lagmand - 247
Knap, Børge Henrik, 1775-1850, Præst - 248
Kneyl, Johannes, -1716, Officer - 248
Knieper, Hans, -1587, Maler - 249
Knip (ell. Knipe), Antonius, -1650-, Generaltoldforvalter i Norge - 249, 250
Kniphof, Claus, o. 1500-1525, Kaperhøvding - 250, 251
Knob, Laurids, 1498-1546 - 251
Knobelauch, Fritz Ferdinand, 1820-84, Skuespiller - 251
Knoff (Knopf), Christoffer, -1611, Præst - 252, 253
Knoff, Daniel, 1614-1687, Generaltoldforvalter, Amtmand - 253, 254
Knoff, Hans, 1679(?)-1732, Søofficer - 254, 255
Knoff, Hans Christoffersen, 1578-1619, Rektor - 255
Knop, Oluf, -1442, Biskop i Vesteraas - 255, 256
Knopf, s. Knoff - 256
Knoppert, Albert, -1576, Retslærd og Diplomat - 256, 257
Knud den store, o. 995-1035, Konge af England, Danmark og Norge - 257, 258, 259, 260
Knud den hellige, o. 1040-1086, Konge - 260, 261, 262, 263
Knud (Magnussen), -1157, Konge - 263, 264
Knud (Valdemarsen), 1163-1202, Konge - 264, 265, 266
Knud Lavard, o. 1096-1131, Hertug - 266, 267, 268, 269, 270
Knud (Henriksen), -1162, Hertug - 270, 271
Knud (Carlsen), -1176- - 271
Knud (Prizlavsen), -1183, Prins - 271, 272
Knud (Valdemarsen), o. 1205-1260, Hertug - 272, 273
Knudsen, jvfr. Knutsen - 273
Knudsen, Christian, 1752-1813, Kancellideputeret - 273, 274
Knudsen, Hans, 1801 - 51, Arkivembedsmand - 274, 275
Knudsen, Hans, 1813-86, Præst og Filanthrop - 275, 276, 277
Knudsen, Hans Aagesen, f. 1831, Godsejer - 277, 278
Knudsen, Hans Christian, 1763-1816, Skuespiller - 278, 279, 280, 281
Knudsen, Harald August Valentin, 1823-91, Borgmester - 281
Knudsen, Jacob, -o. 1420, Biskop i Bergen og Oslo - 282
Knudsen, Jacob, 1603-60, Professor - 282, 283
Knudsen, Johan Frederik Christian, 1823-73, Redaktør - 283
Knudsen, Johan Martin, 1805 - 65, navtisk Forfatter - 284
Knudsen, Johanne Sophie, 1742 - 96, Skuespillerinde - 284, 285
Knudsen, Knud, f. 1819, Slesviger - 285
Knudsen, Knud Christian, 1806-1894, religiøs Forfatter - 285, 286
Knudsen, Knud Lausten, 1806 - 66, Godsejer - 286
Knudsen, Ludvig Harald, f. 1843, Arkitekt - 286, 287
Knudsen, Otto Gustav Jacob Christian Thomas Edmund Africanus, 1828-85, Højesteretsassessor - 287
Knudsen, Peter Adolph Christian Julius Eliza, f. 1819, Læge - 287
Knudsen, Peter Christian, f. 1848, Politiker - 288, 289
Knudsen, Thomas, 1503-81, Præst og Salmedigter - 289
Riis-Knudsen, Christen, f. 1863, Dramaturg og Theaterdirektør - 290
Knudstrup, Peder Nielsen, 1781-1858, Bonde - 290, 291
Knudtzon, Hans, 1751-1823, Handelsmand - 291, 292
Knudtzon, Nicolai Heinrich, o. 1757-1842, Handelsmand - 292
Knudtzon, Peter Christian, 1789-1864, Handelsmand - 292, 293
Knuth, Adam Christoffer Greve, 1687-1736, Godsejer - 293
Knuth, Adam Levin, 1648-99, Gehejmeraad - 293, 294, 295, 296, 297
Knuth, Carl Conrad Gustav Baron, 1761 - 1815, Postdirektør - 297
Knuth, Eggert Christoffer, 1643 - 97, Gehejmeraad - 297, 298
Knuth, Eggert Christoffer Greve, 1722-76, Stiftamtmand - 298, 299
Knuth, Frederik Greve, 1760-1818, Admiralitetsdeputeret - 299
Knuth, Frederik Christian Julius Greve, 1787-1852, Stiftamtmand - 299
Knuth, Frederik Marcus Greve, 1813-56, Minister - 300, 301, 302, 303
Knuth, Hans Schack Greve, 1787-1861, Amtmand - 303, 304
Knuth, Joachim Sigismund Ditlev Greve, f. 1835, Diplomat - 304
Knutsen, Johan, -1546, meklenborgsk Prælat - 304, 305
Knutsen, Matthias, -1674-, omflakkende Litterat - 305, 306
Knutsen (Knutzen), Mattis, 1495-J559> Kjøbmand - 306
Kobsen, Knud, 1470, Biskop, s. Mikkelsen - 306
Koch, jvfr. Kock og Kok - 306
Koch, Cornelius Peter August, 1816-92, Handelsmand og Skibsreder - 306, 307, 308
Koch, Emil Ferdinand, f. 1835, Præst og Forfatter - 308
Koch, Frederik Julius, f. 1816, Handelsgartner - 308, 309
Koch, Hans Christopher Elers, f. 1854, Forstmand - 309
Koch, Hans Henrik, f. 1836, Søofficer - 309, 310
Koch, Hans Ludvig Emil, f. 1851, Præst - 310
Koch, Hans Ludvig Schielderup Parelius, f. 1837, Præst og historisk Forfatter - 310
Koch, Johan Ge orge Christoffer Frederik, f. 1827, Borgmester, Politiker - 311
Koch, Jørgen Hansen, 1787-1860, Arkitekt - 312, 313
Koch, Otto Valdemar, f. 1852, Arkitekt - 313, 314
Koch, Peter Christian, 1807-80, Redaktør - 314, 315, 316
Koch, Peter Ferdinand, f. 1815, Godsadministrator - 316, 317
Koch, Peter Frederik, f. 1832, Højesteretsassessor - 317
Kochen, Albrecht Heinrich Matthias, 1776-1847, Præst - 318, 319
Kock, jvfr. Koch og Kok - 319
Kock, David, -1529, Herold - 319
Kock, Jørgen, -1556, Møntmester, Borgmester i Malmø - 320, 321, 322, 323, 324
Kock (Kok), Laurids Olufsen, 1634-91, Præst, Sprogmand og Digter - 324, 325
Kock, Nikkel Helmer, -1645, Toldvisitør - 325, 326, 327
Kock, Oluf Jensen, o. 1577-o. 1619, Præst - 327, 328
Koefoed, jvfr. Kofod og Kofoed - 328
Koefoed, Conrad Daniel, 1763-1831, Biskop - 328, 329
Koefoed, Ehrenreich Christopher Ludvig, f. 1830, Officer - 329, 330, 331
Koefoed, Georg Albrecht, 1753-1808, Søofficer - 331, 332
Koefoed, Hans Hansen, 1720-96, Postdirektør - 332
Koefoed, Hans Henrik, 1760-1809, Søofficer - 332
Koefoed, Hans Jacob, 1785-1870, Højesteretsassessor og Generalavditør - 332, 333
Koefoed, Hans Jacob, 1785-1870, Højesteretsassessor og Generalavditør - 334
Koefoed, Jens, 1766-1821, Læge - 334
Koefoed (Kofod), Jens Pedersen, 1628-91, bornholmsk Patriot - 335, 336
Koefoed, Peder, 1728-60, Kartograf - 336, 337
Koës, Friedrich, 1684-1766, Mathematiker og Astronom - 337
Koës, Georg Ditlev Frederik, 1731-1804, Finansraad - 337, 338
Koës, Georg Heinrich Carl, 1782-1811, Filolog - 338
Kofod, jvfr. Koefoed - 339
Kofod, Børge Poscholan, 1752-1839, Præst - 339
Kofod, Hans Ancher, 1777-1829, Skolemand og Lærebogsforfatter - 339
Kofod, Lucianus, f. 1829, Politiker - 340, 341
Kofoed, Marie, 1760-1838, Legatstifterinde - 341, 342
Kohl, Johan Henrik August Valentin, 1763-1820, Officer - 342
Kok (Koch), Johannes Georg Elias, 1821-87, Præst og Sprogforsker - 342, 343, 344
Kok, Laurids Olufsen, f 1691, s. Kock (ovfr. S. 324) - 344
Kolberg, Andreas Johnsen, 1817-69, Billedhugger - 344, 345
Kolbye, Matthias Bjerring, 1785-1848, Ingeniør - 345, 346
Kold, Christen Mikkelsen, 1816-70, Højskole- og Friskolemand - 346, 347, 348, 349
Kolderup-Rosenvinge, Janus Lauritz Andreas, 1792-1850, Retslærd - 349, 350, 351, 352, 353, 354
Kolderup Rosenvinge, Janus Lauritz Andreas, f. 1858, Botaniker - 354, 355
Kolderup Rosenvinge, Janus Lauritz Andreas, f. 1858, Botaniker - 355
Kolderup-Rosenvinge, Valdemar, 1828-89, Officer, Vandbygningsdirektør - 355, 356, 357
Kolding, jvfr. Colding og Kolling - 357
Kolding, Anders Mikkelsen, 1560-1615, Biskop - 357
Kolding, Antonius Hansen, -1620-, Generalprovst - 357, 358
Kolding, Jon Jensen, - o. 1609, Præst, topografisk Forfatter - 358, 359
Kolding, Niels Nielsen, 1525-78, Præst - 359, 360
Kolding, Poul Jensen, 1581-1640, Skoleforstander, Præst og Forfatter - 360
Kolling, Frederik August Vilhelm, 1833-71, Mathematiker - 362
Kolling, Harald Johan Frederik, f. 1835, Skuespiller - 362, 363
Kolling, Valdemar Ludvig Christian, f. 1834, Skuespiller - 363, 364
Kolthoff, Ernst Vilhelm, 1809-90, Præst - 364
Koning, Jacob, f o. 1720, s. Coning (IV, 80) - 364
Kongsbakke, Eskil Andersen, o. 1610-o. 1670, Gouvernør i Trankebar - 364, 365, 366
Kongslev, Laurits Laurberg, 1737-83, Retslærd - 366, 367
Kongslev, Troels, 1775 - 1844, Generaldecisor - 367
Koop, Andreas Ludvig, 1792 - 1849, Historiemaler - 367, 368
Koopmann, Wilhelm Heinrich, 1814-71, Generalsuperintendent - 368, 369
Koren, Arnoldus v. Westen Sylow, 1764-1854, Sorenskriver - 369
Koren, Christiane, 1764-1815, Forfatterinde - 369
Koren, Wilhelm Friman, 1723-1788, Stiftamtmand - 370
Korfitzen (Korfitsen), Svend Johan Valdemar, f. 1840, Forfatter - 371
Kornbeck, Johan Peter, 1837-94, Arkitekturmaler - 371, 372
Kornerup, Andreas Nicolaus, 1857-81, Geolog - 372
Kornerup, Jacob, f. 1825, Arkitekturmaler og Arkæolog - 372
Kornerup, Søren Hansen, 1624-74, Generalfiskal - 373, 374
Korsebjerg, Jørgen Christen, o. 1704-1789, Bonde - 375, 376
Kortholt, Christian, 1633-94, Theolog - 376, 377
v. Koss, Christian, 1698-1758, Officer - 377, 378
v. Koss, Frederik, 1701-82, Officer - 378
v. Koss, Joseph Albrecht Friederich Christoph, 1787-1858, Diplomat - 378, 379
Krabbe, Anne, 1552-1618 - 380
Krabbe, Christopher, f. 1833, Politiker - 380, 381, 382
Krabbe, Elsebe, 1514-78 - 382, 383, 384
Krabbe, Erik, 1510-64, til Bustrup, Rigsraad - 384, 385
Krabbe, Erik, 1593-1659 - 385, 386
Krabbe, Erik Jensen, -1376, Biskop i Odense - 386
Krabbe, Frederik Michael, 1725-96, Søofficer - 386, 387, 388
Krabbe, Gregers, 1594-1655, til Torstedlund, Statholder i Norge - 388, 389
Krabbe, Harald, f. 1831, Zoolog - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
Krabbe, Iver, -1561, Rigsraad - 390, 391
Krabbe, Iver, -1561, Rigsraad - 391, 392, 393
Krabbe, Jørgen Baron, 1633-78 - 393, 394
Krabbe, Morten, -1542, norsk Kansler - 394
Krabbe, Niels, 1603-63, til Skjellinge og Bæltebjærg - 395, 396
Krabbe, Niels, o. 1650-1708, Officer - 396, 397
Krabbe, Ole, 1656-1728, Godsejer - 397
Krabbe, Ole, 1789-1864, Officer - 397, 398, 399
Krabbe, Otto, 1641-1719, Gehejmeraad - 399, 400, 401, 402
Krabbe, Peter Greis, 1755-1807, Søofficer - 402
Krabbe, Tage, 1553-1612, til Røsøholm og Jordbjærg i Skaane - 402, 403
Krabbe, Tyge, 1474-1541, Rigsmarsk - 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409
Krabbe-Carisius, Hans, 1771-1845, Diplomat og Statsminister - 409, 410, 411, 412
Krack, Elias Christian Thorvald, f. 1830, Officer og Stads-konduktør - 413
Krafft, jvfr. Kraft - 413
Krafft, Carl Friedrich, 1721-78, Rektor - 413, 414
Krafft, Johann August, 1798-1829, Genremaler - 414
Krafft, Johann Melchior, 1673-1751, Præst - 414, 415
Krafse (Krause), Eiler, 1524-99, til Assendrup og Egholm - 415, 416
Krafse, Hans, 1487-1530, Rigsraad - 416
Krafse, Jesper, 1522-66, til Basnæs - 416, 417
Krafse, Mogens, -1474, Biskop - 417
Kraft, jvfr. Krafft - 417
Kraft, Even Pedersen, 1674-1747, Officer - 418
Kraft, Frederik Carl Julius, 1823-54, Landskabsmaler - 418, 419
Kraft, Hans, -o. 1632, Musiker, Skolemand og Præst - 419
Kraft, Jens, 1720-65, Filosof og Mathematiker - 420, 421
Kraft, Ole, 1753-93, Rektor - 422
Kraft, Peder, 1711-64, Landsdommer, Forfatter - 422, 423
Krag, jvfr. Kragh - 423
Krag, Anders, 1553-1600, Fysiker og Læge - 423, 424, 425, 426
Krag, Arent, 1670-1718, Officer - 426
Krag, Christian Daniel, 1801-74, Forfatter - 426, 427
Krag, Christian Peter Seidelin, f. 1839, Præst - 427
Krag, Dorothea, 1675-1754 - 427, 428
Krag, Erik, o. 1620-1672, Gehejmeraad - 428, 429, 430
Krag, Frederik Baron, 1655-1728, Vicestatholder i Norge - 430, 431
Krag, Frederik Christian, 1741-1802, Præst - 431
Krag, Jens (Johannes), -1300, Biskop i Roskilde - 431
Krag, Johan, 1786-1827, Skolemand - 432
Krag, Kjeld, 1614-73, til Trudsholm - 432
Krag, Mogens, 1625-76, Officer - 432, 433
Krag, Mogens, 1673 - 1724, Officer - 433, 434
Krag, Niels, 1550-1602, Filolog, Historiker og Diplomat - 434, 435, 436, 437, 438
Krag, Niels, 1574-1650, til Trudsholm, Rigsraad - 438, 439
Krag, Niels, 1653-1713, Gehejmeraad - 439, 440
Krag, Otte, 1611-66, til Egeskov og Voldbjærg, Rigsraad - 440, 441, 442
Krag, Palle, 1657-1723, Officer - 442, 443
Krag, Rasmus, 1677-1755, Søofficer - 443, 444
Krag, Rasmus, 1763-1838, Officer - 444, 445, 446
Kragballe, Christian Maltfie, f. 1824, Præst - 446
Krage, Eskil, -1325- - 446, 447
Krage, Niels, 1543, s. Crage (IV, 97) - 447
Kragelund (Kraglund), Peder Jensen, 1602-81, Biskop - 447, 448
Kragengelt, Genete, f 1567, s. Cragengelt (IV, 99) - 448
Kragh, jvfr. Krag - 448
Kragh, Boline Margaretha, 1810-39, Skuespillerinde - 448, 449
Kragh, Peter, 1794-1883, Missionær og Præst - 449, 450
Kragh, Poul Hannibal, 1820-90, Skolemand - 450
Krahe, Christopher, 1642-88, Præst - 450
Kraiberg, Niels Nicolai Hansen, 1814-88, Skolemand - 451
Krakewitz (Krakowitz), Joachim, 1609-42, Præst og Professor - 451, 452
Kramer, jvfr. Cramer - 452
Kramer, Nicolaus, 1780-1844, Skolemand - 452
Kramp, Johannes Lasenius, 1808-76, Haandværkerlærer - 452, 453, 454
Kranold, Rudolph Heinrich Carl Conrad, 1819-89, Departementschef, Theaterchef - 454, 455
Kranold, Wilhelm Heinrich August, 1818-50, Officer - 455
Krarup, Christian Johan Lodberg, 1765-1820, Præst og Seminarieforstander - 455, 456
Krarup, Christian Nielsen, 1768-1833, Præst - 456, 457
Krarup, Frederik Christian, f. 1852, Præst og theologisk Forfatter - 457
Krarup, Janus Balthazar, f. 1829, Landøkonom - 457, 458
Krarup, Janus Frederik, f. 1841, Historiker - 458
Krarup, Jens Henrik, 1735-91, Præst - 458, 459
Krarup, Nicolai Christian Møhl, 1831-75, Ingeniør - 459, 460
Krarup, Niels Bygom, 1792-1842, Skolemand - 460, 461
Krarup, Niels Bygom Christian, 1802-65, Landøkonom - 461, 462
Krarup, Ove Thomas Nicolai, 1799-1862, Præst og Landøkonom - 462, 463
Krattman, Herman, -1704, katholsk Prædikant og Forfatter - 463, 464
Kratz, Wulf Hieronymus, 1592-1657, Officer - 464, 465
Kratzenstein, Christian Gottlieb, 1723-95, Naturforsker og Læge - 465, 466, 467, 468, 469, 470
Kratzenstein-Stub, s. Stub - 471
Krause (Kravse), s. Krafse - 471
Krauthoff, Christoph, -1650-, Syndikus - 471, 472
Kreber, Christoph Daniel, 1755-1840, Officer, Møntsamler - 472
Kreber, Johan Daniel, 1719-90, Officer - 472, 473
Krebs, Anna Margrethe, 1818-91, Forfatterinde - 473
Krebs, Conrad Peter Julius, 1809-80, Skolemand - 474
Krebs, Frederik Christian, 1814-81, Læge og Socialøkonom - 474, 475, 476, 477, 478
Krebs, Heinrich Johannes, 1742-1804, Officer og Mathematiker - 478, 479
Krebs, Johanne Louise, 1813-79, Forfatterinde - 479
Krebs, Samuel Andreas, 1767-1818, Officer - 479, 480
Krejdal, Augustus, 1790-1829, mathematisk Filosof - 480, 481, 482
Krenchel, Valdemar, 1844-85, Læge - 482, 483
Kretzmer, Andrea Marie, -1889, s. Krætzmer - 483
Kreutz, Cornelius, -1727, s. Cruys (IV, 118) - 483
Kreyer, Lorens, 1633-1704, Handelsmand - 483
Krieger, Andreas Frederik, 1817-93, Jurist, Politiker, Minister - 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494
Krieger, Anthonius, 1776-1847, Søofficer - 494
Krieger, Emil Francois, 1819-92, Søofficer - 494, 495
Krieger, Johan Cornelius, 1683-1755, Bygmester - 495
Krieger, Johan Cornelius, 1725-97, Søofficer - 496, 497
Krieger, Johan Cornelius, 1756-1824, Søofficer - 497, 498, 499
Krieger, Johan Wilhelm Cornelius, 1788-1857, Søofficer - 499, 500
Krieger, Johannes, 1773-1818, Søofficer - 500
Krieger, Lorentz Angel, 1797-1838, Stiftamtmand - 500, 501
Kringelbach, Georg Nicolai, f. 1839, Arkivembedsmand - 501
Kristensen, jvfr. Christensen - 501
Kristensen, Evald Tang, f. 1843, Folkemindesamler - 501, 502, 503
Kristensen, Kristen, 1777-1849, Litterat - 503
Krock, Henrik, 1671-1738, Maler - 503, 504, 505
Krog, jvfr. Krogh og Krohg - 505
Krog, Andreas Christian, 1748-97, Præst - 505
Krog, Arnold Emil, f. 1856, Kunstner - 505, 506
Krog, Jens, 1830-77, Præst - 506
Krog, Peder, 1654-1731, Biskop - 506, 507, 508
Krog, Troels Christian, 1722-1806, Præst - 508, 509
Krog-Meyer, s. Meyer - 509
Krogenes, s. Krognos - 509
Krogh, jvfr. Krog og Krohg - 509
v. Krogh, Adam Gottlob, 1768-1839, Officer, Toldembedsmand - 509, 510
v. Krogh, Arnoldus Christian, o. 1737-1814, Officer - 510
v. Krogh, Carl Christian, f. 1832, Forfatter - 511
v. Krogh, Caspar Herman, 1725-1802, Officer - 511
v. Krogh, Ferdinand Christian Herman, 1815-91, Landfoged, historisk-genealogisk Forfatter - 512
v. Krogh, Frederik Ferdinand, 1737-1829, Forstmand - 512, 513
Krogh, Georg Anton, 1734-97, Vejingeniør - 513, 514
v. Krogh, Georg Frederik, 1687-1768, Officer - 514, 515
v. Krogh, Georg Frederik, 1732-1818, Officer - 515, 516
v. Krogh, Georg Frederik, 1777-1826, Officer - 516, 517
v. Krogh, Gerhard Christoph, 1785-1860, Officer - 517, 518, 519, 520
v. Krogh, Godske Hans, 1726-1808, Stiftamtmand - 520, 521
v. Krogh, Godske Hans Ernst, 1778-1852, Amtmand - 521
Krogh, Jens Andreas, 1740-83, Præst - 521, 522
Krogh, Matthias Bonsach, 1754-1828, Biskop - 522, 523
Krogh, Thomas Georg, 1714-85, Præst - 524
Krognos, Holger Gregersen, -1382 - 524, 525
Krognos, Mourits Olsen, -1550 - 525
Krognos, Oluf Mouritsen, 1535-73, Rigsraad - 525, 526
Krognos, Oluf Stigsen, -o. 1505, Rigsraad - 526, 527
Krohg, jvfr. Krogh - 527
Krohg, Christian, 1777-1828, norsk Jurist og Politiker - 527, 528, 529, 530
Krohg, Hilmar Meincke, 1776-1851, Amtmand - 530
Krohg, Nicolai Frederik, 1732-1801, Vejingeniør - 530, 531, 532
Krohn, August Friedrich, 1781-1856, Officer - 532, 533
Krohn, Frederik Christopher, 1806-83, Billedhugger og Medaillør - 533, 534, 535
Krohn, Johan Jacob, f. 1841, Forfatter og Skolemand - 535
Krohn, Ludolph Johann, 1736-1825, Jurist - 535, 536
Krohn, Pietro Købke, f. 1840, Musæumsdirektør - 536
Krohn, Wollert, 1731-89, Handelsmand - 536
v. Krohne, Johann Wilhelm Franz Friherre, 1738-87, Æventyrer - 537
Kroman, Kristian Frederik Vilhelm, f. 1846, Filosof - 538, 539
v. Kronhelm, Andreas Schwesinger, 1640-95, Præst - 539, 540
Krossing, Niels Brock, 1795-1854, Officer og Lithograf - 540, 541
Krossing, Nikolaj Ulrik, 1798-1872, Forfatter og Skolemand - 541
Krossing, Peter Casper, 1793-1838, Komponist - 542
Kruck, Jørgen, 1598-1659, Professor - 542, 543
Kruckow, Christence Axelsdatter, -1621 - 543, 544
Krum, Jacob Daniel, 1850-87, Balletkomponist og Danser - 544
Krum, Jens Jacob, f 1847, s. Keyser (ovfr. S. 135) - 544
Krummedige (Krummendiek), Albert, -1489, Biskop i Lybek - 544, 545
Krummedige, Erik, -1439, Hofmester - 545, 546, 547
Krummedige, Erik, -1541, til Alnerup (i Skaane), Rigsraad - 547, 548
Krummedige, Hartvig, -o. 1476, norsk Rigsraad og Hofmester - 548, 549
Krummedige, Henrik, o. 1464-1530, norsk og dansk Rigsraad - 549, 550, 551, 552
Krumpen, Otte, -1569, Rigsmarsk - 552, 553, 554, 555
Krumpen, Stygge, -1551, Biskop i Børglum - 555, 556, 557
Krumsee (Crumsee), Hans Ernst, -1678, Officer - 557, 558
Kruse (v. Krus), Alexander, 1727-99, russisk Admiral - 558
Kruse, Edvard (Evert), 1629-95, Generaltolddirektør - 558, 559
Kruse, Enevold, 1554-1621, Statholder i Norge - 559, 560
Kruse, Gabriel, -1647, til Tulsted og Hjulebjærg - 560
Kruse, Jens William, 1775-1823, Skuespiller - 561, 562
Kruse, Johan Hinrich Jes, 1805-59, sønderjysk Patriot - 562, 563
Kruse, Johan Michael, 1763-1836, Bjærgmand - 563
Kruse, Jørgen, -1668, til Hjermeslevgaard og Ryomgaard - 563
Kruse, Lars Andersen, 1828-94, Fisker - 563, 564
Kruse, Laurids, -1609, (...) Lensmand - 564
Kruse, Laurids, 1778-1839, Forfatter - 564
Kruse, Magnus, f 1751, s. Crusius (IV, 118) - 565
Kruse, Mogens, 1629-1678, Officer - 566
Kruse, Otto Friedrich, -1880, Døvstummelærer - 566, 567
Kruse, Peder, -1418, blev Ærkebiskop af Lund - 567
Kruse, Philip, f 1676, s. Gruse (IV, 117) - 567
Kruse, Stephan Dietrich, 1765-1813, Søofficer - 567
Kruse, Ulrik Christian, 1666-1727, Officer - 568, 569
Kruse, Vibeke, -1648, Christian IV's Frille - 569, 570
Kruuse, Mandrup Pedersen, 1760-1846, Præst - 570, 571
Krück, Friedrich Carl, 1745-1816, Kansler - 571, 572
Krygell, Johan Adam, f. 1835, Komponist - 572
Krüger, Hans Andreasen, 1816-81, Politiker - 573, 574, 575, 576
Krüger (Crüger), Simon, 1687-1760, Kirurg - 576, 577, 578, 579
Krüsicke, Paul Georg, 1641-1723, Digter - 580
Krætzmer, Andrea Marie, 1812-89, Danserinde - 580, 581
Krønike, Niels Svendsen, -166*, s. Chronich (III, 585) - 581
Krøpelin, Hans, -1440, en tysk Adelsmand - 581
Krøyer, Hans Ernst, 1798-1879, Komponist - 582, 583
Krøyer, Henrik Nikolai, 1799-1870, Zoolog - 583, 584, 585, 586, 587
Krøyer, Peter Severin, f. 1851, Maler - 587, 588, 589
v. d. Kuhla, Arent, 1599-1658 - 589, 590
Kuhlau, Daniel Frederik Rudolph, 1786-1832, Komponist - 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599
Kunckel, Johann, 1630-1703, Kemiker - 599, 600
Kuntze, Niels, -1568, Borgmester i Malmø - 600, 601
Kunzen, Frederik Ludvig Æmilius, 1761 -1817, Kapelmester og Komponist - 601, 602, 603, 604, 605, 606
Kupferschmidt, s. Cypræus - 606
Kuss, Christian, 1769-1853, historisk Forfatter - 606
Küchler, Albert, 1803-86, Historie- og Genremaler - 606, 607, 608, 609, 610
Kyhl, Henrik Larsen, 1793-1866, Urmager - 610
Kyhl, Peter Larsen, 1797-1847, Guldsmed - 610, 611
Kyhn, Frands, -o. 1721, Præst og Poet - 611, 612
Kyhn, Peter Vilhelm Carl, f. 1819, Landskabsmaler - 612, 613, 614
Kühnel, Arnold Magdalus Andreas, 1821-77, Seminarieforstander og Præst - 614
Kylling, Peder Lauridsen, o. 1640-1696, Botaniker - 614, 615
Kynghorn, Alexander, f o. 1529, s. Kinghorn (ovfr. S. 170) - 616
Kyrning, Jacob Nielsen, -1361, Ærkebiskop - 616
Kähler, Herman August, f. 1846, Lervarefabrikant - 616, 617
Kærup, Jacob, 1682-1751, Biskop - 617, 618
Købke, Christen Schiellerup, 1810-48, Maler - 618, 619, 620
Købke, Christian, f. 1830, Justitiarius - 620
Købke, Johan Peter, f. 1824, Officer - 620, 621, 622
Køedt, Andreas Peschcke, f. 1845, Handelsmand og Forfatter - 622, 623
Køhler, Vilhelm Eduard David, f. 1839, Murmester - 623, 624
Kølle, Claus Anton, 1827-72, Landskabsmaler - 624, 625
v. Køller-Banner, Georg Ludvig, 1728-1811, Officer - 626, 627, 628, 629
Kølpin, Alexander, 1731-1801, Kirurg - 629, 630, 631, 632
Kønechen, Jesper Baltzersen, 1629-1715, religiøs Sværmer - 632, 633
Kønig, Johan Gerhard, 1728-85, Botaniker - 633, 634
Kønigsfeldt, Johannes Peter Frederik, 1812-76, historisk Forfatter - 634, 635
Kønigsmann, Andreas Ludwig, 1679-1728, Præst - 635, 636
Kønigsmann, Bernhard Ludwig, 1748-1835, Rektor - 636
v. Kønigstein, Johann Ludwig Pincier Friherre, 1660-1730, Statsmand - 636, 637
Køning, Mourits Pedersen, 1637-72, Biskop - 637, 638
Køppen, Adolph Ludvig, 1804-73, historisk og geografisk Forfatter - 638
Kørber, Joachim, -1670, Officer - 638
v. Kørbitz, Johan Christoph, 1612-82, Rigsmarskal - 639, 640, 641, 642
v. Kørbitz, Johan Christoph, -1726, Overkrigssekretær - 642
Køster, Hans Kristian Ørsted, 1836-71, Præst - 642, 643
Køster, Schack Liineberg, 1801-76, Apotheker og Bankdirektør - 643
v. Køtschau, Friedrich Emanuel, 1666-1736, Gehejmeraad - 644

Project Runeberg, Tue Dec 11 21:14:21 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/dbl/9/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free