- Project Runeberg -  Helsovännen / Hälsovännen /
Årg. 32, 1917

(1886-1935)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Hälsovännen. Tidskrift för allmän och enskild hälsovård
HÄLSOVÄNNEN

TIDSKRIFT FÖR
ALLMÄN OCH ENSKILD HÄLSOVÅRD

Trettioandra årgången
1917

Utgifven af
HENRIK BERG
med. och fil. doktor

Med talrika illustrationer

Norrmalms-Tryckeriet, Stockholm 1917.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är 32:a årgången, 1917. Se vårt förord till hela tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
    N:o 1, 1 Jan. - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Prenumerationsanmälan för år 1917. - 1, 2, 3
Om ljusbehandling mot tuberkulos. - 3, 4, 5, 6, 7, 8
Nytta och skada af fasta. - 8, 9, 10, 11
Följetong: Häxprocesserna i Stockholm. - 12, 13, 14
Bokanmälan. - 15
Insända böcker. - 15
Notiser och meddelanden. - 15, 16
BREFLÅDA. - 16
    N:o 2, 16 Jan. - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Mjölkdroppe-verksamheten. - 17, 18, 19, 20
Om ljusbehandling mot tuberkulos: (Forts. fr. n:r 1.) - 20, 21, 22, 23
Ett blad ur min lefnadshistoria. - 23, 24, 25, 26, 27
Öfveransträngda barn. - 27, 28
Följetong: Häxprocesserna i Stockholm. - 28, 29, 30
Notiser och meddelanden. - 31
BREFLÅDA. - 31, 32
    N:o 3, 1 Febr. - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Ouppmärksammade hjärtfel. - 33, 34, 35, 36, 37
Mjölkdroppe-verksamheten. (Forts. fr. n:r 2.) - 38, 39, 40, 41
Om ljusbehandling mot tuberkulos. (Forts. fr. mr 2.) - 41, 42, 43, 44
Smörförändringar under kallrumförvaring. - 44
Om mässling. - 44, 45
Följetong: Häxprocesserna i Stockholm. (Forts. fr. föreg. n:r.) - 45, 46, 47, 48
Notiser och meddelanden. - 48
BREFLÅDA. - 48
    N:o 4, 16 Febr. - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Råd och anvisningar rörande bränslebesparing i hemmen. - 49, 50, 51, 52
Mjölkdroppe-verksamheten. (Forts. fr. n:r 3.) - 52, 53, 54
Om ljusbehandling mot tuberkulos. (Forts. fr. föreg. n:r.) - 54, 55, 56, 57
Mot Kylskador. - 57, 58
Följetong: Häxprocesserna i Stockholm. (Forts. fr. n:r 3.) - 58, 59, 60, 61
Skall ryska brännvinsförbudet bli permanent? - 61, 62
Bokanmälan. - 62, 63
Hur man blir fattig. - 63, 64
Korrespondens: En provinsialläkares tankar om förbudsfrågan. - 64
Notiser och meddelanden. - 64
BREFLÅDA. - 64
    N:o 5, 1 Mars - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Potatis. - 65, 66, 67, 68, 69
Om ljusbehandling mot tuberkulos. (Forts. fr. föreg. n:r.) - 69, 70, 71, 72
Förslag till afträden och sopplatser. - 72, 73, 74, 75
När blir en man för gammal? - 75, 76
Utkast till kristen sedelära (Etik): Kap. 13. Själens helgande. - 76, 77, 78, 79
BREFLÅDA. - 79, 80
    N:o 6, 16 Mars - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Lefnadsregler under badårstid och dyr tid. - 81, 82, 83
Något om sång och hälsa. - 83, 84, 85
I denatureringsfrågan. - 85, 86, 87, 88, 89
Vegetariska middagsrätter. - 89, 90
Utkast till kristen sedelära: Kap. 14. Kroppens helgande. - 90, 91, 92, 93
Korrespondens: Hatet. - 94, 95
Bokanmälan. - 95, 96
BREFLÅDA. - 96
    N:o 7, 1 April - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Det alkaliska Ramlösavattnet. - 97, 98, 99, 100, 101, 102
Tugga väl! Ät långsamt! - 102
Radioaktivt vatten och dess konstgjorda framställning. - 102, 103, 104, 105
Stads-getter. - 105, 106
En näpst kvacksalfvare. - 106
Mot hårdt lif, där icke operation behöfs. - 107
Några principiella synpunkter i dyrtidsfrågan. - 108, 109
Bokanmälan. - 109, 110, 111
BREFLÅDA. - 112
    N:o 8, 16 April - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Om ofruktsamhet inom äktenskapet och dess orsaker. - 113, 114, 115, 116
Radioaktivt vatten och dess konstgjorda framställning. (Forts, fr. föreg. n:r.) - 117, 118, 119, 120, 121
Högfrekventa, högspända elektriska strömmar: Tesla-, d'Arsonval- och diathermibehandling (thermopenetration). - 121, 122, 123, 124
Råd till den lungsjuke. - 124, 125, 126, 127
BREFLÅDA. - 128
    N:o 9, 1 Maj - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
D:r Carrels nya sårläkningsmetod. - 129, 130, 131, 132
Högfrekventa, högspända elektriska strömmar: Tesla-, d'Arsonval- och diathermibehandling (thermopenetration): (Forts. fr. föreg. n:r.) - 132, 133, 134, 135
Arbete och hvila. - 135, 136
Bentransplantation (benöfverföring}. - 136, 137
Utkast till kristen sedelära (Etik): Kap. 15. Arbete, lättja, hvila. - 137, 138, 139, 140, 141, 142
Notiser och meddelanden. - 142
BREFLÅDA. - 143, 144
    N:o 10, 16 Maj - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Butiksbiträden behöfva sitta på mellanstunderna. - 145, 146
Snusförgiftning. - 146, 147
D:r Carrels nya sårläkningsmetod. (Forts. fr. föreg. n:r.) - 148
Talröstens utbildning och bevarande. - 149, 150, 151
Träskorna komma åter till heders. - 151
Läkarens tystlåtenhetsplikt. - 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158
Den knappa dieten och hälsotillståndet. - 159
Hvarjehanda: En praktisk karl. - 159
Notiser och meddelanden. - 160
BREFLÅDA. - 160
    N:o 11, 1 Juni - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Kronofogde C H. von Mentzers anförande i förbudsfrågan i Riksdagens första kammare den 5 mars 1910. - 161, 162, 163, 164, 165
Skönhetsmedel. - 165
Kvacksalveri. - 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173
Några minnen och erfarenheter från Persien som läkare vid gendarmeriet. - 173, 174, 175
Notiser och meddelanden. - 176
BREFLÅDA. - 176
    N:o 12, 16 Juni - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Af med hatten! - 177, 178
Läkare, stat och allmänhet. - 179, 180, 181, 182, 183
Några minnen och erfarenheter från Persien som läkare vid gendarmeriet. (Forts. fr. föreg. n:r.) - 184, 185
Om vanförevård ur pensionsförsäkringssynpunkt. - 186, 187, 188, 189, 190, 191
Huru skydda barnen mot mässling och kikhosta? - 191
Notiser och meddelanden. - 192
BREFLÅDA. - 192
    N:o 13, 1 Juli - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Tuberkelsmittan och medlen mot dess spridning i hemmet. - 193, 194, 195, 196, 197, 198
Läkaremission: I. Läkaremissionen i Kaschgar 1905. - 199, 200, 201
Hur människor bli drinkare. - 201, 202, 203
Nationella fridagar i vårt land. - 203, 204
Gässens och vattenfåglars sanitära betydelse. - 204
Korrespondens: Osteopati. - 205
Bokanmälan. - 206
Notiser och meddelanden. - 207
BREFLÅDA. - 208
    N:o 14, 16 Juli - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
D:r Maria Montessori. - 209, 210
Läkaremission: II. Opiumasylarbete i Hancheng. - 211, 212, 213, 214
Tuberkelsmittan och medlen mot dess spridning i hemmet. (Forsts.) - 215, 216, 217, 218, 219, 220
Ett ofarligt sömnmedel - 220, 221
Ungdomlighet i ålderdomen - 221, 222
Bästa te. - 222
Korrespondens. - 223
Solkur (efter D:r Rollier). - 223, 224
BREFLÅDA. - 224
    N:o 15, 1 Aug. - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Om blodfullhet eller pletora. - 225, 226, 227, 228
Kaffe af ekollon. - 228, 229
D:r Maria Montessoris undervisningssystem. - 229, 230, 231, 232, 233
Makrobiotik. - 233, 234
Mållan -- en ersättning för dyra grönsker. - 234
Professor N. G. Kjellberg om tobak. - 235
Te af svenska växter. - 235, 236, 237
Flugkläckning och flugornas själfförgörande i hästgödsel. - 237, 238
Mot fräknar. - 238
Bokanmälan. - 239, 240
BREFLÅDA. - 240
    N:o 16, 16 Aug. - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Prof. Báránys öron- och hjärnforskningar. - 241, 242, 243, 244
Om hvarje kvinna - 244
Tuberkelsmittan och medlen mot dess spridning i hemmet. (Forts.) - 245, 246, 247, 248
Tandborsten i salt. - 248, 249, 250
En bakläxa åt nykterhetskommittén, kontrollstyrelsen och Uppsala medicinska fakultet. - 250, 251
Antalet sinnessjuka och idioter i Sverige. - 252, 253
Rödbetsblasten. - 253
Matnyttiga växter. - 254
Varning för myrsyra som konserveringsmedel. - 254, 255
Tillbaka till solen! - 255
Rättelser. - 255
BREFLÅDA. - 256
    N:o 17, 1 Sept. - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
Makrobiotik. - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263
Tuberkelsmittan och medlen mot dess spridning i hemmet. (Forts.) - 263, 264, 265
Pollardsystemet. - 265, 266, 267
Månne du vet, - 267
Halfstrumpor farliga. - 267, 268
Jordbruk. - 268
Rå ägghvita. - 269
En 101-åring. - 269
Verkan af för mycket kolhydrat i dieten. - 269
Korfförgiftning. - 270
Insända böcker. - 271, 272
BREFLÅDA. - 272
    N:o 18, 16 Sept. - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Fosterfördrifning, en skamfläck på vårt samhällslif. - 273, 274, 275, 276, 277, 278
Hvarför jag lämnade skyttegrafvarne. - 278, 279, 280
Några erfarenheter angående digifning. - 280, 281, 282, 283, 284
Afskedsföreläsning vid Sjuksköterskekursens afslutande vid Västerbottens Läns Södra Lasarett - 284, 285, 286, 287
Mjäll och håraffall behandladt med ströpulver. - 287, 288
Mordförsök med en 'hälsocigarr'. - 288
    N:o 19, 1 Okt. - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
Barntuberkulosen, dess förebyggande och bekämpande. Tuberkuloskampens kärnpunkt. - 289, 290, 291, 292, 293
Vaccinationen och tuberkulosen. - 294, 295
Fosterfördrifning, en skamfläck på vårt samhällslif. (Forts.) - 295, 296, 297, 298, 299
Afskedsföreläsning vid Sjuksköterskekursens afslutande vid Västerbottens Läns Södra Lasarett (Forts.) - 300, 301, 302
Afdelning för huslig ekonomi. - 302, 303, 304
BREFLÅDA. - 304
    N:o 20, 16 Okt. - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
Om vanförevård ur pensionsförsäkringssynpunkt. II. Höftledsluxation. - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313
Barntuberkulosen, dess förebyggande och bekämpande. Tuberkuloskampens kärnpunkt. - 313, 314, 315
Några erfarenheter angående digifning. (Forts.) - 316, 317, 318, 319
Insända böcker. - 319, 320
BREFLÅDA. - 320
    N:o 21, 1 Nov. - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Hjärnblödning (hjärnslag) och Hjärnuppmjukning. - 321, 322, 323
Ett bad i veckan tili hvarje svensk! - 324
Diarréer vid lungtuberkulos. - 324, 325
Friluftsgymnastik på landet för ungdom. - 325, 326
Några erfarenheter angående digifning. (Forts.) - 326, 327, 328
Krigsblinda fabriksarbetare i Tyskland. - 328, 329
Vallmon - ett viktigt näringsmedel. - 329, 330, 331
Gonorrésmitta af kvinnans könsorgan behandlad med heta bad. - 331
Ren sockerdiet vid vattusvullnad hos kroniskt njursjuka. - 331
Ett fall af nässelutslag (urticaria). - 332
Maskförgiftning. - 332, 333
Tvätta frukten fore förtärandet! - 334
Hälsoråd. - 334, 335
Korrespondens. - 335
Notiser och meddelanden. - 335
BREFLÅDA. - 336
    N:o 22, 16 Nov. - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Ett nytt värmesystem. - 337, 338, 339, 340, 341, 342
Några ord om fästningsförläggningarries hygien. - 342, 343, 344, 345
Sockrets och alkoholens hastiga förbränning. - 345, 346
Kaffesurrogat. - 346, 347
Något om sömnlöshet. - 347, 348
Insända böcker. - 349, 350
Notiser och meddelanden. - 351
BREFLÅDA. - 351, 352
    N:o 23, 1 Dec. - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
Världens materiella utveckling i detta århundrade. - 353, 354, 355, 356, 357
Ansiktsfinnar och andra finnar samt mag-tarmrubbning. - 357, 358
Några ord om fästningsförläggningarnes hygien. - 358, 359, 360, 361
Tobakens verkningar. - 361, 362
Alkohol & C:o. - 362, 363, 364
Hvad skolungdomen bör veta om alkoholen. - 364, 365
Kinesiska ambassadörens i Amerika lefnadsordning. - 365
Att gräla är ohälsosamt. - 366
Bensår behandlade med heta opiumomslag. - 366
Jäst som kött. - 366, 367
Bokanmälan. - 367, 368
    N:o 24, 16 Dec. - 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
Prenumerationsanmälan. - 369, 370, 371
Världens materiella utveckling i detta århundrade. - 371, 372, 373, 374
Hälsoregler. - 374, 375, 376, 377
Kaffesurrogat af rödbetor. - 377
Smittofara från is. - 378
Åderlåtning vid klimakteriska besvärligheter - 378, 379
Förfrysning. - 379
Lifförsäkring och alkohol. - 379
Förfrysning - 379
Lifförsäkring och alkohol. Af Richard Hogner - 379
Breflåda - 380
Sakregister - 381, 382, 383
Namnregister - 384
Teckningar - 384

Project Runeberg, Sun Dec 16 17:54:36 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/halsovan/1917/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free