- Project Runeberg -  Lärobok i fäderneslandets historia
(1845) [MARC] Author: Gustaf Henrik Mellin - Tema: Textbooks for schools
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

LÄROBOK

i

FÄDERNESLANDETS HISTORIA

af

GUSTAF HENRIK MELLIN

______
STOCKHOLM
HOS BOKHANDLAREN K. R. LOOSTRÖM,
1845


Förord till den elektroniska utgåvan

Scannad av Google Books och anpassad till Projekt Runeberg i oktober 2012 av Bert H.The above contents can be inspected in scanned images: Titelblad, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Titelblad, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll
Förord - Förord
Rättelser - Rättelser
    I. Det för-historiska tidehvarfvet - Undertitel, Blank, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
I. Svenska jordens daning - 3, 4
II. Sveriges ur-invånare - 4, 5, 6
III. Kimbrerne - 6, 7
IV. Göterne och Svearne - 7, 8
V. Sagorna - 8, 9, 10
VI. Gudasagan - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
VII. Sagorna om Oden - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
VIII. Ynglingasagan - 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
IX. Hagbards och Signes saga - 36, 37
X. Hjalmars och Ingeborgs saga - 37, 38, 39, 40, 41, 42
XI. Rolf Götrekssons saga - 42, 43, 44
XII. Olof Trätälja - 44, 45
XIII. Ivar Widfamne - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
XIV. Harald Hildetand - 51, 52, 53, 54
XV. Sigurd Rings saga - 54, 55
XVI. Herrauds och Boses saga - 56, 57
XVII. Sigurd Fafnisbanas saga - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
XVIII. Ragnar Lodbroks saga - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
XIX. Ragnars söner - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
XX. De sista konungarna af Sigurdska ätten - 80
XXI. Folket under hednatiden - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
XXII. Landets indelning - 87, 88, 89
XXIII. Förteckning på hedniska kungar i Sverige - 89, 90
    II. Det katolska tidehvarfvet - Undertitel, Blank, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
    1. Christendomens införande i Sverige - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
I. Ansgarius - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
II. Erik Waderhatt - 99, 100, 101
III. Erik Segersäll - 101, 102, 103, 104, 105
IV. Slaget vid Svolder - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
V. Olof Skötkonung - 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
VI. Sigfrid - 120, 121
VII. Anund Jakob och Emund Gammal - 122, 123, 124
VIII. Stenkilska ätten - 124, 125, 126, 127
IX. Martyrerna - 127, 128, 129
X. Sverker - 129, 130
XI. Erik den helige - 130, 131, 132
XII. Sverkerska och Erikska ätterna - 132, 133, 134, 135
XIII. Birger Jarl - 135, 136, 137, 138, 139, 140
XIV. Valdemar - 140, 141, 142
XV. Magnus Ladelås - 142, 143, 144
XVI. Thorkel Knutsson - 145, 146
XVII. Birger och hans bröder - 147, 148, 149
XVIII. Magnus Smek och hans söner - 149, 150, 151, 152
XIX. Helgonen Birgitta och Catharina - 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158
XX. Riksståndens uppkomst - 158, 159, 160
    2. Unionstiden - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
I. Albrecht af Meklenburg - 161, 162, 163
II. Hätte- och fetaliebröderna - 163, 164, 165
III. Margareta och hennes efterträdare - 165, 166, 167, 168
IV. Engelbrecht - 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
V. Carl Knutsson Riksföreståndare - 175, 176, 177, 178
VI. Christoffer - 178, 179
VII. Carl VIII Knutsson konung - 179, 180
VIII. Christian I - 180, 181
IX. Carl VIII:s sednaste regeringsår - 181, 182, 183
X. Sten Sture den äldre - 183, 184, 185
XI. Johan II - 185, 186, 187
XII. Svante Sture - 187
XIII. Sten Sture den yngre - 188, 189
XIV. Christiern II Tyrann - 189, 190, 191, 192
XV. Regenter under katolska tidehvarfvet - 192
    III. Det Lutherska tidehvarfvet - Undertitel, Blank, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
    1. Gustaf den förste och hans söner - 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231
I. Gustaf Eriksson - 195, 196, 197, 198
II. Befrielsekriget - 198, 199, 200, 201
III. Reformationen - 201, 202
IV. Daljunkaren - 202, 203
V. Thure Jönsson Roos - 203, 204, 205
VI. Dackefejden - 205, 206
VII. Gustaf I:s krig - 206, 207
VIII. Gustafs gemåler - 208, 209, 210
IX. Gustaf I:s ålderdom - 210, 211, 212
X. Erik XIV - 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
XI. Prins Gustaf - 219, 220
XII. Johan III - 220, 221, 222, 223, 224
XIII. Sturefamiljen - 224, 225, 226
XIV. Sigismund - 226, 227, 228, 229
XV. Linköpings riksdag - 229
XVI. Carl IX - 230, 231
    2. Gustaf Adolf och hans dotter - 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268
I. Gustaf Adolfs ungdom - 232, 233
II. Danska och Ryska krigen - 233, 234
III. Gustaf Adolfs ungdomskärlek och närmaste anförvanter - 234, 235, 236
IV. Gustaf Adolfs förmälning - 236, 237
V. Polska kriget - 237, 238, 239
VI. Trettioåriga-kriget - 239, 240, 241
VII. Gustaf Adolfs ankomst till Tyskland - 241, 242
VIII. Striden med Tilly - 243, 244, 245, 246, 247, 248
IX. Tåget mot Wallenstein - 248, 249
X. Slaget vid Lützen - 249, 250, 251
XI. Den inre förvaltningen under Gustaf Adolf - 251, 252
XII. Maria Eleonora - 252, 253
XIII. Axel Oxenstjerna - 254
XIV. Trettioåriga krigets fortsättning - 255, 256, 257, 258
XV. Trettioåriga krigets slut - 258, 259
XVI. Utmärkte personer - 259, 260, 261, 262, 263, 264
XVII. Christina - 264, 265, 266
XVIII. Märkvärdige män - 266, 267, 268
    3. De tre stora Carlarne - 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311
I. Carl X Gustaf - 269, 270, 271, 272, 273, 274
II. Carl Gustafs samtida - 274, 275, 276, 277, 278, 279
III. Carl XI:s förmyndare-regering och krig - 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287
IV. Carl XI:s regering - 288, 289, 290, 291, 292
V. Carl XI:s familjelif - 292, 293
VI. Carl XI:s samtida - 293, 294, 295, 296, 297
VII. Carl XII - 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306
VIII. Magnus Stenbock - 306, 307
IX. Carl XII i Turkiet - 307, 308
X. Carl XII:s död - 308, 309
XI. Carl XII:s samtida - 310, 311
    4. Frihetstiden - 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326
I. Envåldsmaktens afskaffande - 312, 313, 314
II. Partistriderna - 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322
III. Utmärkte män under frihetstiden - 322, 323, 324, 325, 326
    5. Gustaf den tredje och hans efterträdare - 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
I. Regiments-förändringen - 327, 328, 329
II. Gustaf III:s regering - 329, 330
III. Ryska kriget - 330, 331, 332
IV. Gustaf III:s sista riksdagar - 332, 333
V. Maskeraden - 333, 334
VI. Märkvärdiga personer under Gustaf III:s tid - 335, 336, 337, 338, 339
VII. Gustaf IV Adolf - 339, 340, 341, 342
VIII. Carl XIII - 342, 343, 344
IX. Carl XIV Johan och hans samtida - 344, 345, 346, 347
Sveriges område under olika tider - 348, 349, 350
Chronologisk öfversigt öfver lutherska tidehvarfvet - 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359

Project Runeberg, Fri Dec 28 15:10:26 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ghmlifh/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free