- Project Runeberg -  Handbok för driftpersonal vid statens kraftverk /
2. Roterande elektriska maskiner : reaktorer och likriktare : kraftöverföringars egenskaper

(1942-1943) [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

HANDBOK FÖR DRIFTPERSONAL VID STATENS KRAFTVERK

ANDRA UPPLAGAN

DEL II ROTERANDE ELEKTRISKA MASKINER REAKTORER OCH LIKRIKTARE KRAFTÖVERFÖRINGARS EGENSKAPER

Utgiven av KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN Copyright Kungl. Vattenfallsstyrelsen Centraltryckeriet Esselte ab. Stockholm 1942 242786

Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, vi, vii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, vi, vii
9. Synkronmaskiner - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
    A. Grundprinciper - 1
    1. Växelströmsgenerering - 1
    2. Enfasgeneratorn - 5
    3. Trefasgeneratorn - 8
    B. Synkrongeneratorns driftegenskaper - 11
    1. Tomgång - 11
    2. Belastning - 13
    3. Kortslutning - 20
    4. Förluster och verkningsgrad - 22
    C. Kraftverksgeneratorns konstruktion - 23
    1. Stator - 23
    2. Rotor - 34
    3. Magnetiseringsmaskin - 37
    4. Lager - 38
    5. Kylning - 40
    D. Säkerhetsanordningar - 42
    1. Eldsläckning - 42
    2. Temperaturövervakning - 43
    E. Revision - 44
    F. Spänningsreglering - 45
    1. Snabbregulatorer - 45
    2. Kompoundering - 53
    G. Synkronmaskinens maximieffekt - 54
    H. Synkronmaskinens vektordiagram - 56
    I. Synkronmotorn och autosynkronmotorn. Faskompensering med synkronkondensator - 61
    1. Synkronmaskinens egenskaper som motor - 61
    2. Synkronmotorns konstruktion och startning - 63
    3. Autosynkronmotorn - 65
    4. Faskompensering - 66
    K. Fasning - 67
    1. Förutsättningar för fasning - 67
    2. Mörk fasning - 69
    3. Ljus fasning - 70
    4. Jämförelse mellan mörk och ljus fasning - 71
    5. Roterande fasning - 71
    6. Fasning med nollvoltmeter - 72
    7. Synkronoskop - 72
    8. Fasningsdon - 73
    L. Parallelldrift - 74
    1. Parallelldriftens innebörd och förutsättningar - 74
    2. Fördelning av aktiv effekt - 75
    3. Fördelning av reaktiv effekt - 76
    4. Pendlingsfenomen - 78
    5. Statisk stabilitet - 79
    6. Dynamisk stabilitet - 81
10. Asynkronmaskiner - 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
    A. Den trefasiga asynkronmotorns teori och allmänna utförande - 86
    B. Rörelsejämvikt och vridande moment - 88
    C. Asynkronmotorns olika drifttillstånd - 91
    D. Cirkeldiagram - 93
    E. Sambandet mellan asynkronmotorns moment och rotorns strömvärmeförluster - 94
    F. Den släpringade motorn och dess startförhållanden - 95
    G. Den kortslutna motorn och dess startförhållanden - 98
    1. Kortsluten rotor - 98
    2. Start med direkt tillslagning utan omkoppling - 99
    3. Start med förkopplingsmotstånd - 100
    4. Omkopplingsbar statorlindning - 100
    5. Start vid nedsatt spänning - 101
    6. Dubbellindad rotor - 103
    H. Förluster och verkningsgrad - 105
    I. Provning - 107
    1. Tomgångsprov - 107
    2. Kortslutningsprov - 108
    3. Bromsprov - 108
    4. Startprov - 109
    K. Varvtalsreglering - 110
    L. Den trefasiga asynkronmaskinens användning som generator - 113
    M. Den enfasiga asynkronmotorn - 114
    N. Konstruktion - 119
    1. Lindning - 119
    2. Mekanisk byggnad - 124
    3. Driftart och utföringsform - 126
    O. Start- och regleranordningar - 130
    1. Pådragsskåp - 130
    2. Motorskåp - 132
    3. Manöver- och skyddsapparater - 134
    P. Skötsel och vård. Avhjälpande av fel - 136
11. Likströmsmaskiner - 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179
    A. Principen för likströmsgeneratorn - 138
    B. Kommutering och ankarreaktion - 142
    C. Likströmsgeneratorns karakteristiska kurvor. Kompoundering - 146
    D. Likströmsgeneratorers parallelldrift - 149
    E. Principen för likströmsmotorn. Generator- och motordrift - 151
    F. Shuntmotorn - 154
    G. Seriemotorn - 156
    H. Kompoundmotorn - 157
    I. Startning och pådrag - 158
    K. Varvtalsreglering - 160
    L. Likströmsmaskinen, använd för både motor- och generatordrift. Omkastning av rotationsriktning och polaritet - 163
    M. Förluster och verkningsgrad - 164
    N. Konstruktion - 166
    1. Rotor - 166
    2. Stator - 176
    O. Skötsel och vård. Avhjälpande av fel - 178
12. Reaktorer, induktionsregulatorer, växelströms kommutatormotorer och omformare - 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218
    A. Reaktorer - 180
    1. Seriereaktorn - 180
    2. Shuntreaktorn - 183
    3. Nollpunktsreaktorn - 184
    B. Induktionsregulator - 189
    C. Växelströms kommutatormotorer - 192
    1. Enfas seriemotorn - 192
    2. Repulsionsmotorn - 196
    3. Enfasmotorer med shuntkarakteristik - 198
    4. Trefas seriemotorn - 201
    5. Trefas shuntmotorn - 201
    D. Omformare - 208
    1. Motorgeneratorn - 208
    2. Enankaromformaren - 209
    E. Frekvensomformare för järnvägsdrift - 212
    1. Plan för omformningen - 212
    2. Motorgeneratorn - 215
    3. Startning och fasning - 216
    4. Matning av kontaktledningen - 217
13. Likriktare - 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239
    A. Principen för likriktning medelst elektriska ventiler - 219
    B. Likriktartyper - 222
    C. Torrlikriktare - 223
    D. Elektronventilen - 227
    E. Jonventilen - 228
    1. Principiellt utförande - 228
    2. Koppling - 229
    3. Tändning - 231
    4. Evakuering - 234
    5. Kylning - 234
    6. Förluster - 235
    7. Spänningsfall vid belastning - 235
    F. Gallerstyrning - 236
    1. Principiellt utförande - 236
    2. Effektfaktorn - 238
    3. Spärrning för baktändningar - 238
14. Kraftöverföringars elektriska egenskaper - 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
    A. Luftledningar - 240
    1. Ledarmaterial och deras egenskaper - 240
    2. Resistans - 242
    3. Induktans - 243
    4. Spänningsfall och förluster på grund av ledningens resistans och induktans - 246
    5. Kapacitet - 251
    6. Spänningsfall och förluster med hänsyn tagen till ledningens kapacitet - 256
    7. Avledning - 261
    B. Kabelledningar - 262
    1. Resistans, induktans och kapacitet. Spänningsfall - 262
    2. Förluster - 263
    C. Överföringsförmåga och stabilitet - 264
    D. Kortslutning - 267
    1. Kortslutningsströmmens natur - 267
    2. Benämningar och beteckningar - 268
    3. Kortslutningsberäkningar - 269
    4. Termiska och dynamiska påkänningar vid kortslutning - 273
    E. Jordslutning - 275
    1. Beräkning av jordslutningsströmmen - 275
    2. Kapacitiv dissymmetriström - 279
    3. Kompensering av den kapacitiva dissymmetriströmmen med reaktor - 281

Project Runeberg, Fri Jun 25 21:10:19 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/handrift/2/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free