- Project Runeberg -  Bohusläns historia och beskrifning /
Del 1. Historia och allmän beskrifning

(1867) [MARC] Author: Axel E. Holmberg With: Gustaf Henrik Brusewitz
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

BOHUSLÄNS HISTORIA OCH BESKRIFNING,

AF AXEL EMANUEL HOLMBERG ---- ANDRA UPPLAGAN EFTER FÖRFATTARENS DÖD GENOMSEDD OCH RÄTTAD AF G. BRUSEWITZ. ---- FÖRSTA DELEN: HISTORIA OCH ALLMÄN BESKRIFNING. ---- ÖREBRO, N. M. LINDH, 1867.

Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till hela verket!


The above contents can be inspected in scanned images: Titelblad, Blank, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Blank

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Titelblad, Blank, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Blank
    I. HISTORIA - Undertitel, Blank, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Inledning - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Äldste innebyggare - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
KAP. I. Om Bohuslän, ett sjelfständigt rike. - 23
1. Konungarne af Alfiska ätten. - 23, 24, 25, 26, 27, 28
2. Småkonungar i Bohuslän, Vikingarnes strider i skären, Skottarnes plundringståg - 28, 29, 30, 31, 32, 33
KAP. II. Om Bohuslän från Gandalfs fall till Olof Tryggvessons död. År 866—1000. - 34
1. Bohuslän, ett tvisteämne mellan Svenska och Norska envåldskonungarne. Märkvärdige män från denna tid. - 34, 35, 36, 37
2. Om konung Tryggve - 37, 38, 39, 40, 41
3. Om Thorkel Leyra - 41, 42
4. Bohuslän christnas. - 42, 43, 44, 45
5. Om mötet i Konungahella 997 - 45, 46, 47
KAP. III. Om Bohuslän från Olof Tryggvessons till Sigurd Jorsalafarares död. År 1000—1130. - 48
1. Bohuslän eröfras och behålles af Olof den helige. - 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
2 Bohusläns äldsta beskattning. Möten vid Kongahell - 54, 55, 56, 57
3. Om Svenke Steinarsson och Elfvegrimarne - 57, 58, 59, 60
4. Fredsslut i Kongahell. Kongahell i sitt flor - 60, 61, 62
KAP. IV. Om Bohuslän under de Norska partistriderna. År 1130—1240. - 63
1. Kongahells förstöring - 63, 64, 65, 66, 67, 68
2. Slaget vid Färlöf och dess följder - 69, 70, 71
3. Sigurd Slembidjakn och slaget vid Holmengrå - 71, 72, 73, 74
4. Om konung Östen Haraldsson och Romelanda- samt Hisingsbönderne. Östens död - 74, 75, 76, 77
5. Om Hakon Härdabred och Gregorius Dagsson - 77, 78, 79, 80, 81, 82
6. Erling Skakke och Hisingsboarne. Ny ofred - 82, 83, 84
7. Birkebenernes uppträdande - 84, 85, 86, 87
8. Baglerkriget - 87, 88, 89, 90, 91
9. De sista partistriderna - 91, 92, 93
KAP. V. Om Bohuslän från partistridernas slut till landets eröfring af Gustaf Vasa. År 1240—1523. - 94
1. Möten, konungaval på Öckerö, Hakon den gamles förtjenster om Bohuslän. - 94, 95, 96, 97
2. Ytterligare möten och fredsslut. Härjningen på Hisingen - 97, 98
3. Svenske hertigen Erik Magnusson i Bohuslän - 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
4. Tilldragelser på Bohus, digerdöden, odling, folkmängd, lagstiftning, drottning Blancas lifgeding, m. m. - 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
5. Om Thord Bondes krig - 113, 114, 115, 116
6. Olsborgs eröfring - 116, 117, 118
KAP. VI. Om Bohuslän från 1523 till dess införlifvande med Sverige 1658. - 119
1. Gustaf Vasa eröftar större delen af Bohuslän - 119, 120, 121, 122
2. Konung Christian den andres återkomst och infall i Bohuslän - 122, 123, 124, 125
3. Konung Gustaf 1:ste afträder sitt välde i Bohuslän - 125, 126, 127, 128
4. Om tallen vid Bohus - 128, 129
5. Anteckningar om reformationens införande i Bohuslän - 129, 130, 131, 132
6. Bohus’ belägringar och länets öden ander sjuåra kriget - 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
7. Brännefejden - 140, 141
8. Balsefejden - 141, 142, 143, 144, 145
9. Bohuslän blir Svenskt. Krabbefejden - 145, 146, 147, 148
KAP. VIII. Om Bohuslän ifrån dess förening med Sverige till närvarande tid. - 149
1. Gyldenlöwsfejden - 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
2. Löwendahlsfejden - 159, 160, 161
3. Kung Carls ofred - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
4. Fortsättning - 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
5. Norrmännens inbrott 1788. Slaget vid Quistrum - 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
6. Ivar Krabbes Förlänings-Bref på Bohus Slott och Län, dat. Köpenhamn den 30 December 1648 - 187, 188, 189, 190, 191, 192
    II. ALLMÄN BESKRIFNING - Undertitel, Blank, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
Förord - 195, 196, 197, 198
I. Natur - 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
II. Inbyggare - 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266
III. Ekonomi - 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303
IV. Politisk författning - 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326
V. Ecclesiastika förhållanden - 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
Rättelser och tillägg till 1:sta Delen - Rättelser och tillägg

Project Runeberg, Thu Dec 7 01:29:37 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/aehbhob/1/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free