- Project Runeberg -  Svenska Dagbladets Årsbok /
Nittonde årgången (händelserna 1941)

(1924-1944)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSKA DAGBLADETS ÅRSBOK

NITTONDE ÅRGÅNGEN (Händelserna 1941) redigerad av redaktör H. E. Kjellberg Gummessons Boktryckeri A.-B. Stockholm 1942 Klichéerna från Svenska Dagbladets klichéanstalt. Pris Kr. 5:—

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs vårt förord till hela serien.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, 2, 367

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, 2, 367
Företal - 3
Vad sig i riket tilldragit - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
    Januari - 5, 6, 7, 8
    Februari - 8, 9, 10, 11, 12
    Mars - 12, 13, 14, 15
    April - 16, 17, 18, 19
    Maj - 19, 20, 21, 22, 23
    Juni - 23, 24, 25, 26, 27
    Juli - 27, 28, 29, 30
    Augusti - 30, 31, 32, 33
    September - 33, 34, 35, 36
    Oktober - 37, 38, 39, 40, 41
    November - 41, 42, 43, 44, 45
    December - 45, 46, 47
Sakregister till Vad sig i riket tilldragit - 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
Personregister till Vad sig i riket tilldragit - 55, 56
Svensk krishushållning 1941. Av redaktör K. O. Hammarlund - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
    Handeln med mjöl och bröd, all spannmål under reglering - 64
    Husdjurens förseende med foder en viktig fråga, som löstes på olika sätt - 64, 65, 66
    Reglering av köttförbruktningen och kontroll över slaktdjuren - 66, 67
    Millionreducering av hönsstammen och reglering av handeln med ägg - 67, 68
    Motortrafiken ökad trots restriktioner. — Sakkunnigutredning igångsattes angående reglering - 68, 69, 70
    Ingen maskin behövde stå stilla på grund av smörjoljebrist - 70
    Att placera arbetskraften där den bäst behövs — det stora arbetsmarknadsprojektet - 70
    Aktiv hushållning och kvinnlig beredskap gjorde värdefulla och uppmärksammade insatser - 70, 71
    Den svenska livsformen och andra propagandakampanjer - 71
    Textilransonering och klädkort med en första period på ett och ett halvt år - 71, 72
    Krisnotiser från skilda områden - 72, 73
    Sjöfartsvägar, minspärrar och krigsförlisningar under året - 73, 74, 75, 76
    Andra försvarslånet gav över 600 miljoner kr. på tre månader - 76, 77, 78
    Ekonomiska förhandlingar och avtal med främmande länder - 78, 79, 80
Hjälpaktioner i Sverige för Finland, Norge och andra länder - 81, 82, 83, 84, 85, 86
Kulturell nordisk gemenskap under 1941 - 87, 88, 89, 90
Den svenska bibelns 400-årsjubileum. Av teol. lic. Åke V. Ström - 91, 92, 93
Svenska provinsutställningar och kulturmässor - 94, 95, 96
Inrikespolitisk översikt - 96, 97, 98
Riksdagen 1941 - 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
Kyrkomötet 1941 - 107, 108
Kyrkans gärning 1941. Av teol. lic. Åke V. Ström - 109, 110, 111, 112, 113, 114
Annus Medicus 1941. Av professor Torsten Thunberg - 115, 116, 117, 118, 119, 120
    Status epidemicus - 115
    Moderna vapen mot blodpropp. Heparin - 115, 116, 117, 118
    Metyl-dioxi-kumarin - 118, 119
    Vad sig i riket tilldragit på det medicinska området - 120
Konstlivet i Sverige 1941. Av Gotthard Johansson - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
    Samlings- och grupputställningar - 122, 123
    Minnes- och retrospektiva utställningar - 123
    Separatutställningar - 123, 124
    Utländsk konst - 125
    Grafik, bok- och reklamkonst - 125, 126
    Konstindustri - 126
    Arkitektur och monumentalkonst - 126, 127
Konstutställningar i Stockholm 1941 - 127, 128
Teknisk revy 1941. Av civilingenjör Axel Härlin - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
Svensk litteratur 1941. Av Gösta Attorps - 141, 142, 143, 144
Viktigare utnämningar 1941 - 145, 146, 147, 148
Doktorspromotioner 1941 - 148, 149, 150
Ekonomisk översikt 1941. Sverige. Av bankkamrer K. Welin-Berger - 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
    Prisrörelsen - 151, 152
    Penningmarknaden - 152, 153, 154
    Kapitalmarknaden - 154, 155
    Utrikeshandeln - 155, 156, 157, 158
    Årsskörden - 158, 159
Utlandet. Av fil. dr Sven K. Stockman - 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
De viktigaste bolagens och de största bankernas ställning - 166
Stockholmskrönika 1941 - 167, 168, 169, 170, 171, 172
    Stockholmarna fingo skatten höjd med 35 öre per skattekrona - 167, 168, 169
    Ny stadsarkitekt, ny stadsbibliotekarie, stadsadvokat - 169
    Obetydlig nybyggnadsverksamhet - 169
    Allvarlig kris i huvudstadens bostadsfråga - 169
    Höjda spårvägs- och busstaxor - 170
    8 000 privata skyddsrum - 170, 171
    Början till en lösning av Tegelbacksproblemet? - 171
    Reningsverket vid Henriksdal invigdes - 171
    Ytterligare anslag till stadens vattenkraftverk - 172
    Väldiga kvantiteter ved till Stockholm under året - 172
    Diverse stockholmsnytt under året - 172
Från urnebulosa till protoplasma. Av Ansgar Roth - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181
    Vad skedde för två miljarder år sedan? - 173, 174, 175
    De främmande vintergatornas mysterium - 175, 176
    Vintergatans korona - 176, 177
    En gåtfull stjärna - 177, 178
    De fyra största jättarna - 178, 179
    2 000 000 grader i solkoronan - 179
    Spegelteleskop av ny typ i Uppsala - 179, 180
    Tjugu milligram järn ur ett ton pepparrot - 180
    Barnförlamningsvirus hos möss i ren form - 181
Jordbruk och livsmedelsproduktion 1941. Av redaktör Th. Swedberg - 182, 183, 184, 185
Vädret 1941. Av fil. dr Folke Bergsten - 186, 187, 188
Modet 1941 - 188, 189, 190
Musikaliska tilldragelser 1941. Av Kajsa Rootzén - 191, 192, 193, 194, 195
Teateråret 1941. Av Sten Selander - 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203
Teateralmanack 1941 - 203, 204
Filmåret 1941. Av Martin Rogberg - 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213
Rundradion 1941. Av fil. lic. Sven Wilson - 214, 215, 216, 217, 218
Avtalsrörelser och arbetsmarknad 1941. Av redaktör Th. Swedberg - 219, 220, 221, 222
Det militära året 1941 - 223, 224, 225, 226, 227
Flygning 1941. Av redaktör Gunnar Knutsson - 228, 229, 230
Idrottslivet 1941. Av redaktör Olof Groth - 231, 232, 233, 234, 235, 236
    Svenska Dagbladets tävlingar - 236
    88 000 togo skidskyttemärket - 236
    Världens största landskamp - 236
Idrottskrönika 1941 - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246
    Bandy - 237
    Bowling - 237, 238
    Boxning - 238
    Brottning - 239
    Curling - 239
    Cykel - 239
    Fotboll - 239, 240
    Fri idrott - 240, 241
    Fäktning - 241
    Fältsport - 241
    Golf - 241, 242
    Gång - 242
    Handboll - 242
    Ishockey - 242
    Kanot - 242
    Modern femkamp - 242
    Orientering - 242
    Rodd - 243
    Simning - 243
    Skidor - 243, 244
    Skridsko - 244
    Skytte - 244, 245
    Tennis - 245, 246
    Tyngdlyftning - 246
Motorkrönika 1941. Av redaktör Age Gillberg - 247, 248, 249, 250
    Hård tävlingspremiär - 247, 248
    Deltagarrekord i KAK:s stortävling - 248, 249
    Racerlopp i Örebro - 249, 250
    Gengasen på utställning - 250
    Motorbåtarna åter i gång - 250
    Bilhandel och trafik - 250
    Högertrafiken uppsköts - 250
Segling 1941. Av Stig Hedberg - 251, 252, 253, 254
Hästsporten 1941 - 254, 255, 256, 257, 258
Travsport - 259, 260, 261, 262
Märkligare dödsfall i Sverige 1941 - 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285
    Sven Lübeck - 263
    John Forsell - 264
    Carl Grimberg - 265
    Hjalmar Söderberg - 266
Kronologisk förteckning över utrikeshändelserna. Redigerad av redaktör John Sjöstrand - 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301
    Januari - 286, 287, 288
    Februari - 288
    Mars - 288, 289, 290
    April - 290
    Maj - 290, 291, 292
    Juni - 292
    Juli - 292, 293, 294
    Augusti - 294, 295, 296
    September - 296, 297, 298
    Oktober - 298
    November - 298, 299, 300
    December - 300, 301
Sakregister till Utrikeshändelserna - 301, 302
Personregister till Utrikeshändelserna - 302, 303
Finland åter i krig - 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313
    Svenska frivilligbataljonens insatser - 310, 311, 312, 313
Stormaktskriget blev världskrig. Av redaktör John Sjöstrand - 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
    Januari. En svart månad för italienarna. — Ömsesidiga luftbombardemang i Europa - 314, 315
    Februari och mars. Nya engelska framgångar i Afrika. — Grekerna vinna terräng i Albanien. — Jugoslavien vid skiljovägen - 315, 316, 317, 318, 319
    April. Grekland och Jugoslavien besegrade. — Kroatien självständigt. — Negus’ tron återupprättad. — Tyska framgångar i Cyrenaika och Libyen - 319, 320, 321, 322
    Maj. Kreta taget av tyskarna. — Nya tyska framgångar i Libyen, engelska i Abessinien. Irak i engelsk hand - 322, 323, 324, 325, 326
    Juni. Tyskland angriper Sovjet. — Britter och de Gaullister infalla i Syrien. — Engelskt nederlag i Libyen - 326, 327, 328, 329
    Juli. Tyskt segertåg i Ryssland. Fransk kapitulation i Syrien. Livlig aktivitet i luften - 329, 330, 331, 332
    Augusti. Fortsatt tysk frammarsch i Sovjet. — Baltikum befriat. — Engelsk-rysk aktion mot Iran - 332, 333, 334
    September. Tysk framryckning i Ukraina och på Krim. — Hundra ryska fartyg minsprängda i Finska viken - 334, 335, 336
    Oktober. Tyskarna vid Leningrads portar, Moskvas yttre försvarsverk genombrutna. Tyska u-båtsfacit minskad - 336, 337, 338
    November. Tysk reträtt vid Rostov. — Kraftig engelsk offensiv i Libyen. — Italienarnas sista fort i Östafrika fallet - 338, 339, 340
    Kina höll under hela året alltjämt Japan stången. Konflikten Thailand—Indokina bilagd under japansk medling - 340, 341, 342
    December. Japan och U. S. A. med i världskriget. — Krigslyckan vänder sig på östfronten. — Tyskt återtåg i Nordafrika - 344, 345, 346, 347
Märkligare dödsfall i utlandet 1941 - 348, 349, 350, 351, 352, 353
    Exkejsar Wilhelm - 348, 349
    Norden - 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366
Norge - 354, 355, 356, 357
Danmark - 358, 359, 360, 361
Finland - 361, 362, 363, 364
Island - 364, 365, 366
Svenska regeringar under 1900-talet - 366
Alfabetisk innehållsförteckning med hänvisningar - 367, 368

Project Runeberg, Sat Mar 12 06:27:21 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/svda/1941/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free