- Project Runeberg -  Läsebok för folkskolan. Nionde å nyo omarbetade och tillökade upplagan med nya illustrationer /
Avdelning 1 och 2

(1899)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

LÄSEBOK

FÖR

FOLKSKOLAN

NIONDE Å NYO OMARBETADE OCH TILLÖKADE UPPLAGAN MED NYA ILLUSTRATIONER

———

FÖRSTA OCH ANDRA AFDELNINGARNA

STOCKHOLM
P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG
———
Pris. inbunden 1 kr. 35 öre.


STOCKHOLM
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
1901

Förord till den elektroniska utgåvan

Scannad direkt från original i december 2012 av Bert H.

Första avdelningens kapitel är grupperade i fyra klasser (I–IV). För andra avdelningen har varje kapitel märkts med klass i parentes (I–IV och F = Fortsättningsskolan). Författare och klass anges i den tryckta innehållsförteckningen, men inte i texten.


The above contents can be inspected in scanned images: Titelblad, Tryckning, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Titelblad, Tryckning, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll
    Första afdelningen - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
    Klass I - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
1. *Guds godhet af B. E—g - 1, 2
2. Tvisten - 3
3. Hästskon - 3
4. Sanningskärlek - 4, 5
5. En god granne - 5, 6
6. Fabler - 6, 7, 8, 9
    A. Hunden och köttstycket - 6
    B. Lejonet och råttan - 7
    C. Haren och snigeln - 8, 9
7. Ordspråk - 9
8. Hästskosömmet - 9, 10
9. Ärlighetens lön - 10
10. De sju käpparna - 10, 11
11. Ångern - 11, 12
12. *Ett barns aftonbön af C. V. Böttiger - 12, 13
13. Fabler - 13, 14, 15, 16
    A. Den uppblåsta grodan - 13, 14
    B. Vargen och lammet - 14, 15
    C. *Biet och dufvan af A. M. Lenngren - 15, 16
14. Ordspråk - 16
15. Trägen vinner efter M. Matzen - 16, 17
16. Världens dom - 17, 18
17. Godt för ondt - 18, 19
18. De två systrarna - 19, 20, 21, 22
19. *Vårvisa af C. F. Dahlgren - 22
20. *Landtmannen af J. O. Vallin - 22, 23
21. Fabler - 23, 24, 25
    A. Hjorten - 23, 24
    B. *Räfven och rönnbären af G. F. Gyllenborg - 24, 25
    C. Kajan och påfåglarna - 25
22. *Den rätta prydnaden af B. E—g - 25
23. Ordspråk - 26
24. Räddningen - 26
25. Torparsonen - 26, 27, 28
26. Det tacksamma lejonet - 28, 29, 30, 31
27. Skeppsgossen - 31, 32
28. *Förtröstan af J. O. Vallin - 32
29. En bodgosse åstundas - 32, 33
30. *Tre gyllene regler af Fr. Bremer - 33, 34
31. *En junisöndag af G. Wennerberg - 34
32. *Barnet och myran - 34
33 A. Signe och svalorna - 35, 36, 37
33 B. *Svalornas afsked af G. H. Mellin - 37
34. Den lille trumslagaren efter C. J. Bergman - 38, 39, 40
35. Luthers bref till sin son Hans - 41, 42
36. *Goda råd af A. A. Grafström - 42
37. *Gåtor - 42
38. Räknegåta - 43
    Klass II - 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
39 A. Vreden - 43
39 B. *De båda kycklingarna efter R. Gustafsson - 44, 45
40. Den modige sjömannen efter M. Matzen - 45, 46
41. En god tröst efter H. C. Andersen - 46, 47
42. Fabler - 47, 48, 49
    A. Människokroppens lemmar - 47
    B. *Ollonet och pumpan af A. G. Silverstolpe - 47, 48
    C. Dalian och resedan - 48, 49
43. Ordspråk - 49
44. Själfuppoffring - 49, 50
45. Eli Rem efter Z. Topelius - 50, 51, 52
46. *Årstiderna af Z. Topelius - 52, 53
47. *Morgonvinden af A. A. Grafström - 53, 54
48. *Insjön af J. Johansson - 54
49. Det okända härliga landet efter R. Gustafsson - 54, 55, 56, 57
50. *Fosterländsk sång af Anna A. - 57, 58
51. *Barnens bön för fäderneslandet af Z. Topelius - 58, 59
52. Hemkomsten - 59, 60, 61
53. Skriffärdigheten - 61, 62
54. Den giriga ekorren efter R. Gustafsson - 62, 63, 64, 65
55. *Musti efter Z. Topelius - 65, 66, 67, 68, 69, 70
56. Den otåliga löfmasken - 70, 71
57. *De små fåglarnas klagan af Z. Topelius - 71, 72
58. Det vilsegångna barnet - 72, 73, 74
59. *Gåtor - 75
    Klass III - 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
60. Dagspenningen efter A. A. Afzelius - 75, 76
61. *I Husaby (under höbärgningen) af O. Eneroth - 76, 77
62 A. Kärlekens makt - 77, 78
62 B. Grufarbetarens brud efter J. P. Hebel - 78, 79, 80
63. *Höstvisa af C. F. Dahlgren - 80, 81
64. *Gubben och äppelträdet - 81, 82
65. Fäderneslandet efter Z. Topelius - 82, 83, 84
66. *Fosterlandet af J. L. Runeberg - 84, 85
67. *Mitt hem af C. R. Nyblom - 85
68. *Kyrkklockorna af C. D. af Wirsén - 85, 86, 87
69. Hälsoregler - 87, 88, 89
70. De båda vännerna - 89, 90, 91
71. Den nye husbonden efter L. Fitinghoff - 91, 92, 93, 94, 95
72. *Sjömannens hemlängtan efter Z. Topelius - 95, 96, 97
73. *Årets kretslopp af Emily Nonnen - 97, 98, 99
74. *Sommarregnet af E. D. Björck - 99
75. Vår fana efter A. J. Segerstedt - 100, 101
76. *Gud bevare Sverige! af G. Wennerberg - 101
77. Lekar - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
78. *Vaggvisa af S. J. Hedborn - 109
79. *Rida, rida ranka af C. M. Ekbohrn - 109, 110, 111
80. *Gossen och tisteln af C. M. Ekbohrn - 111, 112
81. Ordspråk - 112
82. *Gåta af E. Tegnér - 112, 113
    Klass IV - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
83. Julen - 113, 114, 115, 116
84. *Julottan af C. D. af Wirsén - 116, 117, 118
85. *Julvisa af Z. Topelius - 118
86 A. Pröfningen - 119, 120
86 B. Ordspråk - 120
87. *Hur lönar du din moder? - 120, 121
88. *Visa om körsbärsträdet efter J. P. Hebel - 121, 122
89. Hvad yfves du öfver? efter R. Gustafsson - 122, 123, 124
90. *En liten körsven af C. D. af Wirsén - 124, 125
91. Blomsterlöken efter A. J. Segerstedt - 125, 126
92. *Martins gåfva af K. Gerok - 126, 127
93. *Hoppets land af C. M. Ekbohrn - 127, 128
Svar på gåtorna - 128
    Andra afdelningen - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
94. *Fosterjorden af R. Dybeck (II) - 129
95. Stockholm (IV) - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
96. *Östersjön af Oskar Fredrik (IV) - 138, 139, 140
97 A. Segellederna till Stockholm efter J. F. Bahr m. fl. (IV) - 140, 141, 142, 143, 144, 145
97 B. *Vid Mälarens strand efter O. Eneroth (IV) - 145, 146
98. *Kungshatt af K. A. Nicander (I) - 146, 147
99. Dannemora grufvor af J. H. F. Eurenius (IV) - 147, 148, 149, 150, 151
100. *Söderfors af C. V. Böttiger (III) - 151, 152
101. Uppsala af C. R. Nyblom (IV) - 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
102. *Svalan af C. V. Böttiger (II) - 159, 160, 161
103 A. Från Södermanland efter T. Strömberg m. fl. (II) - 161, 162, 163
103 B. *Ur »Sång för Södermanlands nation i Uppsala» af B. E. Malmström (II) - 163
104. Gripsholm (IV) - 163, 164, 165, 166
105. Talltrasten efter J. B. Gauffin (II) - 166, 167, 168
106. Resa genom Östergötland (I) - 168, 169, 170, 171, 172, 173
107 A. Omberg af R. Fjetterström (III) - 173, 174, 175, 176
107 B. Från Östergötlands skärgård på 1870-talet efter —th— (Mathilda Lönnberg; III) - 176, 177, 178
108. *Skärkarlen af H. Sätherberg (II) - 179, 180
109. Haren efter C. U. Ekström och A. E. Holmgren (I) - 180, 181, 182
110. Jönköpings omnejd af C. O. von Porat (III) - 182, 183, 184, 185, 186
111. Räfven på jakt efter H. Gadamér (I) - 186, 187, 188
112. Värend efter C. G. Starbäck och H. Hofberg m. fl. (I) - 188, 189, 190, 191
113 A. Öland efter H. Hofberg m. fl. (IV) - 191, 192
113 B. *På Alfvaren efter A. T. Gellerstedt (IV) - 192, 193
114. Visby efter C. J. Bergman (IV) - 193, 194, 195, 196, 197
115. *Gotland af B. E. Malmström (IV) - 197, 198
116. Stora Karlsö af C. J. Bergman (III) - 198, 199, 200, 201, 202
117. Bleking efter N. Torpson m. fl. (I) - 202, 203, 204, 205, 206
118. *Sjömannen af J. O. Vallin (III) - 206, 207
119. Näktergalen af A. E. Holmgren (III) - 207, 208, 209, 210
120. En gammaldags bondgård i Bleking af G. C. Witt (I) - 210, 211, 212
121. Skildringar från Skåne (afdeln. 4 kl. IV) (III) - 212, 213, 214, 215, 216, 217
122. *Storken af C. V. Böttiger (III) - 217, 218, 219
123. Boken efter S. Almquist och C. A. T. Björkman (III) - 219, 220, 221
124. Rågfältet (F) - 222, 223, 224, 225
125. *Såningsmannen af Vilhelmina Nordström (F) - 225, 226
126. Halland efter A. Bondeson m. fl. (III) - 226, 227, 228, 229
127. Hemplanteringar af F. A. Wulff (F) - 229, 230, 231, 232, 233
128. Tvenne fiender till skogen och åkern efter A. E. Holmgren (F) - 233, 234, 235, 236, 237
129. Göteborg efter G. Brockman (III) - 237, 238, 239, 240, 241, 242
130. Bohuslän efter A. E. Holmberg m. fl. (I) - 242, 243, 244
131. *Fyrtornet af E. Sehlstedt (I) - 244, 245
132. De bohuslänska fiskena af A. H. Malm (F) - 245, 246, 247, 248, 249
133. *Fiskaren af B. von Beskow (F) - 249, 250
134. Ett fiskeläge i Bohuslän af G. Brockman (III) - 250, 251, 252, 253, 254
135. Trollhättan efter H. Bjursten. (1. I; 2. III) - 254, 255, 256, 257
136. Kinnekulle efter Oktavia Carlén m. fl. (IV) - 258, 259, 260, 261
137. *På Kinnekulle af C. V. Böttiger (IV) - 261
138. Biet (II) - 261, 262, 263, 264, 265, 266
139. Karlsborg efter C. Bratt (III) - 266, 267, 268, 269
140. *Hör oss, Svea! af G. Wennerberg (III) - 269, 270
141. Väfvaren i Mark (F) - 270, 271
142. Dalslands kanal (IV) - 272, 273, 274
143. Värmland af E. G. Geijer (IV) - 274, 275
144. *Värmlandssång af E. G. Geijer (IV) - 275
145. Skogen (F) - 276, 277, 278, 279, 280
146. *Akta skogen! af M. Elmblad (F) - 280
147. Göken efter S. Nilsson och A. E. Holmgren (III) - 281, 282, 283
148. Om Värmland i början af det nittonde århundradet efter H. Lilljebjörn (II) - 284, 285, 286, 287
149. Närke efter N. G. Djurklou (II) - 287, 288, 289
150. *Hemtrakten af P. J. Rosenius (II) - 289
151. Skatan efter A. E. Holmgren (I) - 290, 291, 292, 293
152. De ätliga svamparna efter E. Fries m. fl. (III) - 293, 294, 295
153. Västmanland (1. I; 2. IV) - 295, 296, 297, 298
154. Sala silfvergrufva af T. Holmberg (F) - 298, 299, 300, 301
155. *Grufarbetaren af C. V. Böttiger (F) - 302
156. Björken efter S. Almquist och C. A. T. Björkman (III) - 302, 303, 304, 305
157. Siljan och Siljansdalen af K. Karlsson Siljestrand m. fl. (III) - 305, 306, 307, 308, 309
158. *Dalvisa af C. V. Böttiger (III) - 309
159. Älgen efter C. U. Ekström och A. E. Holmgren (I) - 309, 310, 311, 312
160. Falu koppargrufva (1. II; 2. IV) - 312, 313, 314, 315, 316
161. *Dalkarlssång af G. Nyblæus (IV) - 316
162. Sandvikens järnverk af F. V. Samuelsson (F) - 316, 317, 318, 319
163. *Norrländingens hemlängtan af E. Sehlstedt (III) - 319, 320
164. Järfsö (III) - 320, 321, 322, 323, 324
165. Härjedalen (II) - 324, 325, 326, 327
166. Från lifvet i fäbodarna (II) - 327, 328, 329
167. *Vallflickans visa (II) - 329, 330
168. Åreskutan efter N. J. Andersson (III) - 330, 331, 332, 333
169. Tännforsen efter N. J. Andersson m. fl. (III) - 333, 334, 335, 336
170. Björnen efter S. Nilsson m. fl. (I) - 336, 337, 338, 339, 340
171. Alnösundet (F) - 340, 341, 342, 343, 344
172. Ångermanälfven (II) - 344, 345, 346, 347, 348, 349
173. *Granen af C. F. Dahlgren (IV) - 350, 351
174. Luleälf af J. Englund m. fl. (III) - 351, 352, 353, 354
175. Bestigningen af Sarjek (Sarjektjåkko) (II) - 354, 355, 356
176. Vargen efter A. E. Holmgren (II) - 356, 357, 358, 359
177. Skridjökeln på Sulitälma efter E. G. Geijer (F) - 359, 360
178. Lapparne (II) - 360, 361, 362, 363, 364, 365
179. Renen efter A. E. Brehm (II) - 365, 366, 367, 368
180. Resa i Lappland efter N. V. Stockfleth (II) - 368, 369, 370, 371, 372
181. Norrland efter Fr. Bremer m. fl. (II) - 372, 373, 374, 375
182. Flyttfåglarna efter A. E. Holmgren (IV) - 375, 376, 377, 378
183. *Flyttfåglarna af E. Tegnér (IV) - 378, 379
184. Fjällen efter E. G. Geijer (F) - 379, 380
185. *Sång till fäderneslandet (III) - 381
186. Sveriges natur af E. G. Geijer (IV) - 381, 382, 383
187. *Fosterlandet af B. E. Malmström (IV) - 384
Förteckning å de ändringar med hänsyn till innehåll och språkform, som blifvit vidtagna i 1899 års omtryckning - 385, 386

Project Runeberg, Thu Sep 17 03:18:34 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/lff9uill/12/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free