- Project Runeberg -  Svensk etymologisk ordbok
(1922) [MARC] Author: Elof Hellquist - Tema: Dictionaries, Language
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSK
ETYMOLOGISK ORDBOK

av
Elof Hellquist
Professor vid Lunds universitet

Lund 1922
C. W. K. Gleerups förlag
Berlingska boktryckeriet


Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av Elof Hellquists Svensk etymologisk ordbok. Med etymologisk menas att ordboken innehåller förklaringar till ordens ursprung och historia. Detta är det enda verk av sitt slag som finns för svenska språket. Författaren var professor i nordiska språk vid Lunds universitet.

Det är första utgåvan från 1922 som har digitaliserats. Hellquist dog 1933. Eftersom mer än 70 år har passerat efter dödsåret, är verket fritt från upphovsrätt. En "omarbetad och utvidgad upplaga" (1484 sidor) utgavs 1939 av Bertil Hellquist under överinseende av Emil Olsson och Erik Noreen, men efterlevande till dessa medförfattare skulle fortfarande kunna hävda upphovsrätt till den senare utgåvan. En tredje upplaga (1484 sidor) kom 1948, nytryckning 1966, fjärde tryckningen 1980 (ISBN 91-40-01978-0), femte tryckningen 1989, sjätte tryckningen 1993, sjunde tryckningen 1999.

Varje boksida har scannats i 600 dpi svartvitt och återges på webben i 150 dpi gråskala. För utskrift finns PDF-filer i full upplösning. Verket digitaliserades i mars 2004.

Till innehållet: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Å, Ä, Ö,


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, 1284

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, 1284
Tillägnan - (3)
Förord - (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13)
Tillägg och rättelser - 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272
Förkortningar och förklaringar - 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283
    Ordbildning
Ordbildning. I. Avledning - i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxi, xxii, xxiii, xxiv, xxv, xxvi, xxvii, xxviii, xxix, xxx, xxxi, xxxii, xxxiii, xxxiv, xxxv, xxxvi, xxxvii, xxxviii, xxxix, xl, xli, xlii, xliii, xliv, xlv, xlvi, xlvii, xlviii, xlix, l, li
Ordbildning. II. Sammansättning - li, lii, liii, liv, lv, lvi, lvii, lviii, lix, lx, lxi, lxii, lxiii, lxiv
Ordbildning. III. Andra sätt - lxiv, lxv, lxvi, lxvii, lxviii
Ordbildning. IV. Språkutvecklingen - lxviii, lxix, lxx
Ordbildning. Innehåll - lxxi, lxxii, lxxiii
    

A


abandong el. abandon - 1
abbé, se abbot. - 1
abborre - 1
abbot - 1
abderitisk - 1
abnorm - 1
abonnera - 1
abrakadabra - 1
abrodd, se åbrodd. - 1
Absalon, mansn., se Axel. - 1
absint - 1
absolut - 1
abstrakt - 1
absurd - 1
accent - 1, 2
accept - 2
accis, se karvstock. - 2
ack - 2
ackja - 2
acklamation - 2
ackompanjera - 2
ackord - 2
ackurat - 2
ackusativ - 2
adagio - 2
Adam - 2
addera - 2
adel - 2
Adèle - 2
aderton - 2
adjunkt - 2
adjutant - 2
adjö - 2
Adolf - 2
adonis - 2, 3
adoptera ... - 3, 4
akt ... - 5, 6
alkohol ... - 7, 8, 9
ambult ... - 10, 11
Anders ... - 12, 13
annorledes ... - 14, 15
apelsin ... - 16, 17
arkli ... - 18, 19
as ... - 20, 21
ateljé ... - 22, 23
aveny ... - 24, 25
    

B


babbla ... - 25
back ... - 26, 27
bale ... - 28, 29
banta ... - 30, 31, 32, 33
basun ... - 34, 35, 36, 37
bertram ... - 38, 39
beta ... - 40, 41, 42, 43
bison ... - 44, 45, 46, 47
blixt ... - 48, 49
blånor ... - 50, 51, 52, 53
bok ... - 54, 55, 56, 57
boston ... - 58, 59
brasa ... - 60, 61, 62, 63
bruk ... - 64, 65, 66, 67
bräsch ... - 68, 69
buldan ... - 70, 71, 72, 73
byka ... - 74, 75, 76, 77
bänk ... - 78, 79
börd ... - 80
    

C


Cavallius ... - 81
charkuteri ... - 82
cigarr ... - 83
    

D


dabba sig ... - 83
dadel ... - 84, 85
dan ... - 86, 87
decimal ... - 88, 89
departement ... - 90, 91, 92, 93
distribuera ... - 94, 95, 96, 97
domkraft ... - 98, 99
drama ... - 100, 101, 102, 103
drätsel ... - 104, 105, 106, 107
duva ... - 108, 109
dyrka ... - 110, 111
därest ... - 112, 113
    

E


e- ... - 113
ed ... - 114, 115
eklärera ... - 116, 117
elritsa ... - 118, 119
engelsk ... - 120, 121
er ... - 122, 123
evärdlig ... - 124
express ... - 125
    

F


fabel ... - 125
fadermördare ... - 126
fal ... - 127
fallala ... - 128, 129
faren ... - 130, 131, 132, 133
fenomen ... - 134, 135, 136, 137
fiol ... - 138, 139
fjäll ... - 140, 141, 142, 143
flicka ... - 144, 145, 146, 147
flänga ... - 148, 149
fnöske ... - 150, 151
fordomtima ... - 152, 153
frakt ... - 154, 155
Frey ... - 156, 157
fromma ... - 158, 159
frälsa ... - 160, 161, 162, 163
fylax ... - 164, 165, 166, 167
-fällig ... - 168, 169
följa ... - 170, 171, 172, 173
förmögen ... - 174, 175
förtöja ... - 176
    

G


Gabriel ... - 176
gaffel ... - 177
galge ... - 178, 179
gap ... - 180, 181, 182, 183
gentleman ... - 184, 185
giga ... - 186, 187
giro ... - 188, 189
glansk ... - 190, 191, 192, 193
glöd ... - 194, 195, 196, 197
gramse ... - 198, 199
grepp ... - 200, 201, 202, 203
grund ... - 204, 205, 206, 207
gröpa ... - 208, 209
Gullbrand ... - 210, 211, 212, 213
gås ... - 214, 215, 216, 217
Göran ... - 218, 219
    

H


habit ... - 219
hage ... - 220, 221
halster ... - 222, 223
hand ... - 224, 225, 226, 227
has ... - 228, 229
heder ... - 230, 231, 232, 233
hermetisk ... - 234, 235, 236, 237
hirschfängare ... - 238, 239
hjärna ... - 240, 241, 242, 243
hov ... - 244, 245, 246, 247
hurtig ... - 248, 249
hux flux ... - 250, 251, 252, 253
hån ... - 254, 255, 256, 257
händig ... - 258, 259
härlig ... - 260, 261, 262, 263
höns ... - 264
hövas ... - 265
    

I


I ... - 265
id ... - 266
identisk ... - 267
igel ... - 268, 269
imitera ... - 270, 271, 272, 273
Inland ... - 274, 275, 276
irra ... - 277
    

J


ja ... - 277
jacka ... - 278, 279
jemini ... - 280, 281
journal ... - 282, 283
Jungfru ... - 284, 285
Järker ... - 286
jäv ... - 287
    

K


kabal ... - 288, 289
kajman ... - 290, 291
kalk ... - 292, 293
kam ... - 294, 295, 296, 297
kantsju(k) ... - 298, 299
kapten ... - 300, 301, 302, 303
karsk ... - 304, 305, 306, 307
kaviar ... - 308, 309
kila ... - 310, 311, 312, 313
klak ... - 314, 315, 316, 317
klick ... - 318, 319
klippare ... - 320, 321, 322, 323
kläcka ... - 324, 325, 326, 327
knarra ... - 328, 329
knoga ... - 330, 331, 332, 333
ko ... - 334, 335, 336, 337
komma ... - 338, 339
Konga ... - 340, 341, 342, 343
koppa ... - 344, 345, 346, 347
kotiljong ... - 348, 349
krama ... - 350, 351, 352, 353
krig ... - 354, 355, 356, 357
krucifix ... - 358, 359
krympling ... - 360, 361, 362, 363
kucku ... - 364, 365, 366, 367
kunna ... - 368, 369
kurre ... - 370, 371, 372, 373
kvant ... - 374, 375, 376, 377
kvist ... - 378, 379
kväva ... - 380, 381, 382, 383
kåta ... - 384, 385, 386, 387
kärv ... - 388, 389
köping ... - 390
kött ... - 391
    

L


labb ... - 391
lack ... - 392
lag ... - 393
lagg ... - 394, 395, 396, 397
lapsus ... - 398, 399
Laura ... - 400, 401, 402, 403
lekatt ... - 404, 405, 406, 407
Lidingö ... - 408, 409
lim ... - 410, 411, 412, 413
liten ... - 414, 415, 416, 417
lock ... - 418, 419
Loka ... - 420, 421, 422, 423
lovera ... - 424, 425, 426, 427
lung ... - 428, 429
lurvig ... - 430, 431, 432, 433
låg ... - 434, 435, 436, 437
lämna ... - 438, 439
lära ... - 440, 441, 442, 443
lök ... - 444, 445, 446
lövkoja ... - 447
    

M


Mac ... - 447
madrass ... - 448, 449
mak ... - 450, 451, 452, 453
man ... - 454, 455, 456, 457
mariage ... - 458, 459
marokäng ... - 460, 461, 462, 463
materia ... - 464, 465, 466, 467
mellerst ... - 468, 469
mes ... - 470, 471, 472, 473
minna ... - 474, 475, 476, 477
mjärde ... - 478, 479
moatjé ... - 480, 481, 482, 483
Montelius ... - 484, 485, 486, 487
muff ... - 488, 489
multum ... - 490, 491, 492, 493
muta ... - 494, 495, 496, 497
måla ... - 498, 499
Måns ... - 500, 501, 502, 503
-mässig ... - 504, 505, 506, 507
    

N


nabb ... - 508, 509
nalle ... - 510, 511
nasse ... - 512, 513
Neander ... - 514, 515, 516, 517
ninna ... - 518, 519
njure ... - 520, 521, 522, 523
normand ... - 524, 525, 526, 527
ny ... - 528, 529
nysa ... - 530, 531, 532, 533
näpsa ... - 534, 535, 536, 537
nödig ... - 538, 539
    

O


o ... - 539
oboe ... - 540, 541
odåga ... - 542, 543
ohägn ... - 544, 545, 546, 547
ond ... - 548, 549
or ... - 550, 551
orgel - 551
org ... - 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557
ovett ... - 558
    

P


pacifist ... - 559
paff ... - 560, 561
panik ... - 562, 563
papper ... - 564, 565, 566, 567
paten ... - 568, 569
paulun - 569
paus - 569
paviljong, - 569
pax - 569
pedagog, - 569
pedal - 569
pedant - 569
pedell - 569
pegas - 569
pejla - 569
peka - 569
pekoral - 569
pekuniär - 569
pelare - 569
pelerin - 569
pelikan - 569
pelis - 569
penalism, - 569
pendang - 569
pendel - 569
pendyl ... - 570, 571, 572, 573
pigg ... - 574, 575, 576, 577
pirål ... - 578, 579
plakat ... - 580, 581, 582, 583
plump ... - 584, 585, 586, 587
polack ... - 588, 589
polyp ... - 590, 591, 592, 593
prakt ... - 594, 595, 596, 597
prins ... - 598, 599
profoss ... - 600, 601, 602, 603
Prytz ... - 604, 605, 606, 607
pulsa ... - 608, 609
purra ... - 610, 611, 612, 613
Pål ... - 614, 615, 616
päron - 616, 617
pärs - 617
pärta - 617
pöbel - 617
1. pöl - 617
2. pöl - 617
pölsa - 617
pörte - 617
pösa - 617
    

Q


Quennerstedt - 617
    

R


Raab(e), Rabe - 617
rabalder - 617, 618
rabarber ... - 618, 619
rackla ... - 620, 621, 622
Ragnar - 622
ragn ... - 622, 623, 624, 625, 626, 627
rappa ... - 628, 629
ratificera ... - 630, 631, 632, 633
regent ... - 634, 635, 636, 637
repartisera ... - 638, 639
resolut ... - 640, 641, 642, 643
ricinolja ... - 644, 645, 646, 647
risk ... - 648, 649
rock ... - 650, 651, 652, 653
ros ... - 654, 655, 656, 657
ruckel ... - 658, 659
rum ... - 660, 661, 662, 663
rustibus ... - 664, 665, 666, 667
rysch ... - 668, 669
rå ... - 670, 671, 672, 673
räcka ... - 674, 675, 676, 677
rätt ... - 678, 679
röding ... - 680, 681
rör ... - 682, 683
    

S


sabbat ... - 684, 685
saka ... - 686, 687
saliv ... - 688, 689
saltomortal ... - 690, 691, 692, 693
sanskrit ... - 694, 695, 696, 697
scharner ... - 698, 699
schvung ... - 700, 701, 702, 703
sel ... - 704, 705, 706, 707
sicksack ... - 708, 709
sigenare ... - 710, 711, 712, 713
sina ... - 714, 715, 716, 717
sits ... - 718, 719
sjunga ... - 720, 721, 722, 723
skaft ... - 724, 725, 726, 727
skans ... - 728, 729
Skarstedt ... - 730, 731, 732, 733
skeppund ... - 734, 735, 736, 737
skiss ... - 738, 739
sko ... - 740, 741, 742, 743
skorv ... - 744, 745, 746, 747
skrift ... - 748, 749
skrofler ... - 750, 751, 752, 753
skrymta ... - 754, 755, 756, 757
skräppa ... - 758, 759
skult ... - 760, 761, 762, 763
skyl ... - 764, 765, 766, 767
Skånings ... - 768, 769
Skälf ... - 770, 771, 772, 773
skära ... - 774, 775, 776, 777
skön ... - 778, 779
sköve ... - 780, 781, 782, 783
slankig ... - 784, 785, 786, 787
slips ... - 788, 789
slug ... - 790, 791, 792, 793
slåtter ... - 794, 795, 796, 797
smal ... - 798, 799
smida ... - 800, 801, 802, 803
småningom ... - 804, 805, 806, 807
snaps ... - 808, 809
snida ... - 810, 811, 812, 813
snus ... - 814, 815, 816, 817
snärt ... - 818, 819
soaré ... - 820, 821, 822, 823
solvarg ... - 824, 825, 826, 827
sot ... - 828, 829
spann ... - 830, 831, 832, 833
spekulera ... - 834, 835, 836, 837
spiknykter ... - 838, 839
spinna ... - 840, 841, 842, 843
spole ... - 844, 845, 846, 847
sprita ... - 848, 849
sprätta ... - 850, 851, 852, 853
spärgel ... - 854, 855, 856, 857
Staël von Holstein ... - 858, 859
stamma ... - 860, 861, 862, 863
stava ... - 864, 865, 866, 867
sticka ... - 868, 869
stil ... - 870, 871, 872, 873
stocka ... - 874, 875, 876, 877
storm ... - 878, 879
streck ... - 880, 881, 882, 883
stryka ... - 884, 885, 886, 887
stubin ... - 888, 889
stunda ... - 890, 891, 892, 893
styv ... - 894, 895, 896, 897
ställa ... - 898, 899
stävja ... - 900, 901, 902, 903
subskribent ... - 904, 905, 906, 907
supé ... - 908, 909
surra ... - 910, 911, 912, 913
svart ... - 914, 915, 916, 917
svett ... - 918, 919
svinka ... - 920, 921, 922, 923
Svärd- ... - 924, 925, 926, 927
synd ... - 928, 929
syskon ... - 930, 931, 932, 933
såt ... - 934, 935, 936, 937
sänder ... - 938, 939
sätt ... - 940, 941
Sölve ... - 942, 943
söt ... - 944
    

T


tabell ... - 944
tack ... - 945
tadel ... - 946
taga ... - 947
Tage ... - 948, 949
talisman ... - 950, 951, 952, 953
tantalisk ... - 954, 955, 956, 957
tatuera ... - 958, 959
Tegnér ... - 960, 961, 962, 963
terapi - 963
terbin - 963
terebint - 963
Terese - 963
teriak - 963
term - 963
termin - 963
tern - 963
terpentin - 963
terrakotta - 963
terass - 963
terrier - 963
terrin - 963
territorium - 963
terror - 963
terräng - 963
terserol ... - 964, 965, 966, 967
tidlösa ... - 968, 969
till ... - 970, 971, 972, 973
timpel ... - 974, 975, 976, 977
tistel ... - 978, 979
tjock ... - 980, 981, 982, 983
tjära ... - 984, 985, 986, 987
tomahawk ... - 988, 989
topplänta ... - 990, 991, 992, 993
Torpadius ... - 994, 995, 996, 997
toxin ... - 998, 999
Tranchell ... - 1000, 1001, 1002, 1003
tren ... - 1004, 1005, 1006, 1007
trofé ... - 1008, 1009
tropp ... - 1010, 1011, 1012, 1013
trygg ... - 1014, 1015, 1016, 1017
trädgård ... - 1018, 1019
träns ... - 1020, 1021, 1022, 1023
tule ... - 1024, 1025, 1026, 1027
tunga ... - 1028, 1029
tur ... - 1030, 1031, 1032, 1033
tutta ... - 1034, 1035, 1036, 1037
tvätt ... - 1038, 1039
tyg ... - 1040, 1041, 1042, 1043
tåga ... - 1044, 1045, 1046, 1047
Tälje ... - 1048, 1049
tärna ... - 1050, 1051, 1052, 1053
tös ... - 1054
    

U


Ubbarp ... - 1054
udda ... - 1055
ukas ... - 1056
Ulla ... - 1057
Ulv ... - 1058, 1059
under ... - 1060, 1061, 1062, 1063
unna ... - 1064, 1065
uppförsbacke - 1065
upphov - 1065
upphäva - 1065
upphöra - 1065
uppkomling - 1065
upplaga - 1065
upplagd - 1065
Uppland - 1065
upplopp - 1065
Uppm ... - 1065, 1066, 1067, 1068, 1069
urgammal ... - 1070, 1071
utbringa ... - 1072, 1073
    

V


vaba ... - 1074, 1075
vada ... - 1076, 1077
Vagn- ... - 1078, 1079
vaktel ... - 1080, 1081, 1082, 1083
valk ... - 1084, 1085, 1086, 1087
van ... - 1088, 1089
vansklig ... - 1090, 1091, 1092, 1093
Vara ... - 1094, 1095, 1096, 1097
varp ... - 1098, 1099
varäg ... - 1100, 1101, 1102, 1103
ve ... - 1104, 1105, 1106, 1107
vekare(pil) ... - 1108, 1109
Vendel ... - 1110, 1111, 1112, 1113
veta ... - 1114, 1115, 1116, 1117
vid ... - 1118, 1119
vigg ... - 1120, 1121, 1122, 1123
villa ... - 1124, 1125, 1126, 1127
vind ... - 1128, 1129
vinna ... - 1130, 1131, 1132, 1133
virtuos ... - 1134, 1135, 1136, 1137
vissen ... - 1138, 1139
vital ... - 1140, 1141, 1142, 1143
vovve ... - 1144, 1145, 1146, 1147
vräka ... - 1148, 1149
vådevill ... - 1150, 1151, 1152, 1153
vånda ... - 1154, 1155, 1156, 1157
vädd ... - 1158, 1159
väft ... - 1160, 1161, 1162, 1163
välde ... - 1164, 1165, 1166, 1167
Vänge ... - 1168, 1169
värd ... - 1170, 1171, 1172, 1173
värld ... - 1174, 1175, 1176, 1177
Västerbotten ... - 1178, 1179
väv ... - 1180, 1181
växt - 1182
vörda - 1182
vört - 1182
    

X


x - 1182, 1183
xantippa - 1183
xylograf - 1183
    

Y


yankee - 1183
ydd - 1183
*yde, hyde - 1183
Ydre - 1183
Ygden - 1183
ygg, ugg - 1183
yla - 1183, 1184
ylle ... - 1184, 1185
yr ... - 1186, 1187
ytter ... - 1188
yxa ... - 1189
    

Z


Zegols(s)on - 1189
zelot - 1189, 1190
zenit ... - 1190
zodiak ... - 1191
    

Å


1. å - 1191
2. å - 1191, 1192
åbett ... - 1192
Åhus ... - 1193
åkermönja ... - 1194, 1195, 1196, 1197
ån ... - 1198, 1199
åra ... - 1200, 1201, 1202, 1203
åter ... - 1204
Åtvid ... - 1205
    

Ä


äbb ... - 1205
ädel ... - 1206
ägg ... - 1207
äldre ... - 1208, 1209
Ält- ... - 1210, 1211, 1212, 1213
Ämån ... - 1214, 1215, 1216, 1217
är ... - 1218, 1219
ärenpris ... - 1220, 1221, 1222, 1223
äska ... - 1224, 1225
ätt ... - 1226
ävja - 1226, 1227
ävlas - 1227
äxa - 1227
Äxen - 1227
äxing - 1227
    

Ö


ö - 1227, 1228
öd ... - 1228, 1229
Ödskölt ... - 1230, 1231, 1232, 1233
ökänd ... - 1234, 1235, 1236, 1237
ör ... - 1238, 1239
örja ... - 1240, 1241, 1242, 1243
Österplana ... - 1244, 1245, 1246
överslag ... - 1247, 1248

Project Runeberg, Tue Dec 11 16:17:17 2018 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/svetym/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free