- Project Runeberg -  Dansk biografisk Lexikon /
X. Bind. Laale - Løvenørn

(1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

DANSK
BIOGRAFISK LEXIKON
,

tillige omfattende
Norge for Tidsrummet 1537-1814.

Udgivet
af
C. F. Bricka.

X. BIND
Laale - Løvenørn.

Kjøbenhavn.
Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn).
Græbes Bogtrykkeri.
1896.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är tionde bandet av nitton. Se vårt förord till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og indhold - titelside
    

L


Laale, Peder, - -, Ordsprogssamler - 1
Lachmann, Andreas, 1685-1752, Lagmand - 1, 2
Lachmann, Niels, 1691-1763, Præst - 2, 3
Lacoppidan, Hans Johan Georg Adolph, 1811-85, Landøkonom - 3
Ladiges, Hinrich, 1731-1805, Sukkerraffinadør - 3, 4
Laforet (la Foret), Gregorius, 1678-1751, Sprogmand - 4
Lafrentz, Joachim Henriksen, -1744, Amtmand - 4, 5
Lahde, Gerhard Ludvig, 1765-1833, Kobberstikker - 5, 6
Lahn, Johan Matthias, 1728-1802, Handskemager og Legatstifter - 6
Lammers, Gustav Adolph, 1802-78, Præst - 7, 8
v. d. Lancken, Ægidius, 1580-1631, gottorpsk Geheimeraad - 8, 9
Landorph, Broder, 1650-1711, Godsejer - 9, 10
Landorph, Hans, 1689-1748, Amtmand - 10
Landorph, Knud, 1649-1711, Professor - 10
Landsberg, Barthold Nicolai, 1668-1740, Officer - 11, 12
Landt, Jørgen, 1751-1804, Præst - 12
Lang, Hans, 1540-1604, Læsemester, Præst - 12, 13
Lang, Mads, -1557, Biskop - 13
Lange, Algot, f. 1850, Operasanger - 14
Lange, Agnes, s. Nyrop - 14
Lange, Carl Friedrich Heinrich, 1760-1830, Officer - 14, 15
Lange, Carl Georg, f. 1834, Læge - 15, 16
Lange, Carl Vilhelm, 1836-88, Generaldirektør for Skattevæsenet - 17
Lange, Christen Nielsen, -1604, til Bramminge - 17
Lange, Christian Vilhelm, 1753-1839, Generalpostdirektør - 18
Lange, Erik, -1600-, til Engelsholm - 18, 19
Lange, Frederik (Fritz), f. 1842, Læge - 19
Lange, Frederik Olaus, 1798-1862, Skolemand - 20, 21
Lange, Gunde. -1547, Prælat - 22, 23
Lange, Gunde, -1628-, til Fritsø - 23, 24
Lange, Gunde,1576-1652, til Brejning, Kjølbygaard og Pederstrup (Ning Herred) - 24
Lange, Gunde Nielsen, -1477, til Lydum, Rigsraad - 24, 25
Lange, Gustav Vilhelm Victor, f. 1847, Læge - 25
Lange, Hans, 1542-1609, til Brejning og Kjærgaard - 25
Lange, Hans Vilhelm, 1815 - 73, Theaterdirektør - 25, 26
Lange, Jacob, -1297, Domprovst - 26, 27
Lange, Jens, 1707-90, Godsejer - 27, 28
Lange, Jens Iversen, -1482, Biskop - 28, 29
Lange, Johan Martin Christian, f. 1818, Botaniker - 29, 30, 31, 32
Lange, Johanne Marie, s. Spindler - 32
Lange, Johannes Christian, 1785-1850, Forfatter - 32, 33
Lange, Julie Johanne Christiane, s. Hansen (VII, 21) - 33
Lange, Julius Henrik, f. 1838, Kunsthistoriker - 33, 34, 35, 36
Lange, Kjeld, o. 1620-1658, til Kjølbygaard - 36, 37
Lange, Lars Rasmus, 1826-90, Industridrivende - 37
Lange, Lars Rasmussen, 1735-1822, Godsejer - 38
Lange, Michael, 1788-1856, Overpræsident - 38, 39
Lange, Niels, -1565, til Kjærgaard, Rigsraad - 39
Lange, Niels, -1652, til Fritsø - 39, 40
Lange, Niels Gundesen, -1511, Rigsraad - 40
Lange, Ole Tønder, 1749-1814, Godsejer - 40, 41
Lange, Peder, -1661, til Kjærgaard - 41
Lange, Thomas, -1471-, Prælat - 41
Lange, Thomas, 1829-87, Forfatter - 41, 42, 43, 44, 45
Lange, Thomas Nielsen, -1521, Rigsraad - 45, 46
Lange, Thor Næve, f. 1851, Filolog, æsthetisk Forfatter og Oversætter - 46, 47
Lange, Tyge, -1614, til Kjærgaard - 47, 48
Lange, Villum, 1624-82, Professor og Landsdommer - 48, 49, 50
Wiel-Lange, Frederik Johannes, f. 1849, Komponist og Præst - 50, 51
Lange-Müller, s. Müller - 51
Langebek, Jacob, 1710-75, Gehejmearkivar og Historiker - 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Langeland, Rasmus, 1712-80, Handelsmand - 58, 59
Langelott, Joel, 1617-80, Læge og Kemiker - 59
v. Langen, Franz Philip, 1709-51, Forstmand - 59
v. Langen, Johann Georg, 1699-1776, Forstmand - 60, 61, 62, 63
Langer, Olaf Viggo Peter, f. 1860, Landskabsmaler - 63, 64
Langgaard, Johannes Peter, 1811-90, Mekaniker og Industridrivende - 64, 65
Langgaard, Siegfried Victor, f. 1852, Pianist og Komponist - 65
Langgaard, Theodor Johan Henrik, 1813 - 83, Læge - 65, 66
Langhoff, Boe Søren, 1797-1864, Boghandler - 66
Langhorn, Rasmus Peter, 1740-97, Præst - 66, 67
Langkilde, Hans Peter, 1777-1852, Godsejer - 67
Langkjer, Svenné, 1808-83, Handelslærer - 67, 68
Langsted, Adolf, f. 1864, Forfatter - 68
Lanzky, Axel Waldemar, 1825-85, Sangdirigent - 68, 69
Larcher, Frederikke Nicoline, 1812-92, Skuespillerinde - 69, 70
Larcher, Louise Frederikke Amalie, s. Jacobson (VIII, 370) - 70
Larpent, Isaak Peter, 1798-1838, Læge - 70
Larsen, jvfr. Larssen - 70
Larsen, Adolph Alfred, f. 1856, Landskabsmaler - 70, 71
Larsen, Alfred, f. 1860, Maler - 71
Larsen, Alfred Christian, f. 1840, theologisk Forfatter - 71, 72
Larsen, Anders, 1801-68, Bonde, Lægprædikant - 72, 73
Larsen, Anton Laurentius, 1827-88, sproglig Forfatter - 73
Larsen, Axel Theodor, f. 1848, Officer, krigshistorisk Forfatter - 74
Larsen, Carl Frederik Emanuel, 1823-59, Sømaler - 74, 75
Larsen, Elliot Kirchhoff Joakim, f. 1846, Skolemand - 75
Larsen, Frederik Julius, 1830-70, Retskyndig - 75, 76
Larsen, Hans Peter Lauritz, 1823-91, Politiker, Landøkonom - 76, 77
Larsen, Jens, 1807- , Lægprædikant - 77
Larsen, Jens Henrik, 1773-1852, Præst, Forfatter - 78
Larsen, Jens Vilhelm Ferdinand, 1830-92, Lithograf - 78, 79
Larsen, Johannes Ephraim, 1799-1856, Retslærd, Politiker - 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
Larsen, Karl Halfdan Eduard, f. 1860, Forfatter - 89, 90
Larsen, Knud Erik, f. 1865, Portræt- og Genremaler - 90, 91
Larsen, Lars, 1758-1844, Skibsbygger og Værftsejer - 91
Larsen, Lars, f. 1821, Industridrivende - 91, 92
Larsen, Lars Christian, 1813-73, Borgmester - 93
Larsen, Lars (Laurentius) Peter, 1802-75, Departementschef - 93, 94
Larsen, Niels Frederik, 1814-81, Handskemager - 94, 95
Larsen, Niels Jakob, f. 1845, Journalist og Politiker - 95
Larsen (Skræppenborg), Ole Peter Holm, 1802-73, Bonde, Lægprædikant - 96, 97
Larsen, Peter, 1810-92, Litterat - 97, 98
Larsen, Søren Eskildsen, 1802-90, Kirurg - 98, 99, 100, 101
Brøchner-Larsen, Lars Christian Jørgen, 1829-91, Skolemand - 101, 102
Larssen, Knud Arnt, 1793-1865, Kjøbmand og Legatstifter - 102
Larssen, Oda Laurentze Helmine, s. Nielsen - 102
Larssen, Otto Kaalund, 1834-73, Officer - 103
Lass, Johan, -1750-, historisk Samler - 103
Lassen (Lasson), Anne(?) Margrethe, -1723-, Forfatterinde - 104
Lassen, Casper Friderich, 1776-1860, Højesteretsassessor - 104, 105
Lassen, Christian Ludvig, 1767-1839, Kancellideputeret - 105, 106
Lassen, Eduard Ludvig, f. 1830, Komponist og Musikdirigent - 106, 107
Lassen, Gotthilf Ferdinand, 1803-60, historisk Samler - 107
Lassen, Gustav Frederik, 1801-54, Overpræsident - 107, 108
Lassen, Hans, 1831-96, Slesviger - 108, 109
Lassen, Hans Christian Funch, 1803-81, Skolemand - 109, 110
Lassen, Jens, 1625 -1706, Landsdommer og Godsejer - 110, 111
Lassen, Julius Severin Vilhelm, f. 1847, Retslærd - 111, 112, 113
Lassen, Lorentz Fjelderup, 1756-1837, Søofficer - 113, 114
Lassen, Niels Kjeldgaard Poulsen, f. 1848, Retslærd - 115, 116
Lassen, Peder, 1606-81, Jurist, Legatstifter - 116, 117, 118, 119
Lassen, Rasmus Kruuse, 1811-86, Forfatter - 119
Lassen, Vilhelm Herman, f. 1861, Journalist - 119, 120
Zeiner-Lassen, Axel Lauritz Frederik Christian, f. 1846, Handelsgartner - 120, 121
Lassenius, Johan, 1636-92, Theolog - 121, 122, 123
Lasson, jvfr. Lassen - 123
Lasson, Georg Henrik, 1814-64, Officer - 124
Lasson, Iver Christian, 1755-1823, Officer - 124, 125
Lather, Herman, 1583-1640, økonomisk Forfatter - 125
Lau, Georg Johann Theodor, 1813-73, Præst og Kirkehistoriker - 125, 126
Laub, Hardenack Otto Conrad, 1805--82, Biskop - 126, 127, 128, 129, 130
Laub, Hieronymus, 1684-1753, Læge - 130
Laub, Thomas Linnemann, f. 1852, Musikforfatter - 130, 131
Lauerentzen, Johannes, f 1729, s. Laverentzen - 131
Laugesen, Hans, 1530-94, Biskop - 131, 132
Lauremberg, Hans Willumsen, 1590 - 1658, Mathematiker, Filolog og Digter - 132, 133, 134
Lauremberg, Sebastian, 1626-92, Professor - 134, 135
Laurent, Pierre Jean, 1759-1831, Dansemester og Balletkomponist - 135, 136
Laurentii, Laurentius, (Lorenz Lorenzen), 1660-1722, Salmedigter - 136
Laurentius, Georg Friedrich, 1594-1673, Læge - 136, 137
Laurentsen, Peder, -1552, Reformator, Lektor - 137, 138
Laurentzen, Johannes, f 1729, s. Laverentzen - 138
Lauridsen, jvfr. Lauritsen - 138
Lauridsen, Anders, 1528-89, theologisk Professor - 138, 139
Lauridsen, Frands, -1587, Lensmand, Borgmester - 139
Lauridsen, Hans, -1557, Kannik - 139, 140
Lauridsen, Hans, -1596, Præst - 140
Lauridsen, Jakob Kristian, f. 1858, Politiker - 140, 141
Lauridsen, Jens, -1351- - 141
Lauridsen, Jens, -1689, Godsejer - 141, 142
Lauridsen, Niels, o. 1547-1579, Professor - 142
Lauridsen, Oluf, -1630-, Præst og Forfatter - 142, 143
Lauridsen, Peder, -1355- - 143
Lauridsen, Peter, f. 1846, geografisk og historisk Forfatter - 143, 144
Lauridsen, Søren, -1671, Krigskommissær - 144, 145
Lauridsen, Ægidius, 1568-1627, Rektor, Prælat - 145
Lauritsen, Johannes, 1824-96, Forfatter - 145, 146
Laurop, Christian Peter, 1772-1858, Forstmand - 146
Laursen, Peder, 1763-1835, Bonde - 147
Lausen, Valdemar, 1834-89, Læge - 147
Lautrup, Jørgen Hjort, 1798-1856, Biskop - 147, 148
Laverentzen, Johannes, o. 1648-1729, historisk og numismatisk Forfatter, Bogtrykker - 148, 149, 150
Lawaetz, Heinrich Wilhelm, 1748-1825, Forfatter - 150, 151
Lawaetz, Johan Daniel, 1750-1826, Handelsmand og Fabrikant - 151, 152
Lawaetz, Otto Friedrich Christian Anton, f. 1829, Landmand - 152
Laxmand, Hans, -1443, Ærkebiskop - 153
Laxmand, Poul, -1502, Rigshofmester - 154, 155, 156, 157
Laxmand, Steen Madsen, -o. 1615, til Rønneholm - 157, 158
Leegaard (de Leegardté), Frederik, -1733, Officer - 158, 159
Leegel, Hans Frederik, 1645-1723, Officer - 159
Leem, Knud, 1697-1774, Præst, Sprogmand - 159, 160, 161
Lefolii, Hans Henrik, f. 1819, Skolemand - 161
Leganger, Christopher Munthe, 1742-1816, Præst - 161
Leganger, Erik Iversen, 1669-1753, Præst - 162, 163
Lehmann, Alfred Georg Ludvig, f. 1858, Filosof - 163
Lehmann, Caroline, 1828-79, Sangerinde - 163, 164
Lehmann, Georg Carl Heinrich, 1815-90, Læge - 164, 165, 166
Lehmann, Johan Frederik Gotthilf, 1725-81, Officer - 166
Lehmann, Julius Christian, f. 1836, Læge - 167, 168
Lehmann, Martin Christian Gottlieb, 1775-1856, Kollegiedeputeret - 168, 169
Lehmann, Otto Ludvig Edvard, 1815-92, Portrætmaler - 169, 170
Lehmann, Peter Martin Orla, 1810-70, Politiker og Minister - 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
Lehmann, Theodor Heinrich Wilhelm, 1824-62, Politiker - 180, 181
Lehmann, Wilhelm Otto Waldemar, 1817-94, Officer - 181, 182
Lehn, Abraham, 1643-1709, Handelsmand - 182, 183
Lehn, Abraham, 1701-57, Godsejer - 183, 184
Lehn, Poul Abraham Baron, 1732-1804, Godsejer - 184, 185
Leiel, Dankert, -1645, Læge - 185, 186
Leiel, Sander, -1560, Borgmester og Tolder - 186, 187
Leiel, Villum, -1640-, Kjøbmand - 187
Leigh, Michael Sørensen, 1656(?)-1710, Skolemand - 187, 188
Lem, Knud, f 1774, s. Leem (ovfr. S. 159) - 188
Lem, Peder Mandrup, 1758-1828, Violinvirtuos - 188, 189
Lembach, Niels, 1693-1750, Sorenskriver - 189
Lembcke, Christian Ludvig Edvard, f. 1815, Digter og Oversætter - 190, 191, 192
Lembcke, Gustav Adolph Peter, f. 1844, Komponist - 192, 193
Lembcke, Henrik, 1602-74, Præst - 193
Lembcke, Jacob Christopher, f. 1833, Filanthrop - 193, 194
Lembæk, s. Limbek - 194
Lemfort, Zacharias, -1689, Generalavditør - 194, 195
Lemmich, Søren, -1722, Overhofretsassessor - 195
Lemmiche, Henrik, f 1674, s. Lembcke (ovfr. S. 193) - 195
Lemming, Frederik Carl, 1782-1846, Violinist og Guitarspiller - 195
Lemming, Hans, 1707-88, Præst - 196
Lemming, Hans, 1759-1829, Søofficer - 196, 197
Lemming, Jens Zeuthen, 1744-1825, Officer - 197
Lempelius, Gerhard Wilhelm Amandus, 1761-1846, Præst, Digter - 197, 198
Lemvig, Anders, 1538-1603, medicinsk Professor - 198, 199
Lemvig, Vilhelm, 1690-1768, Søofficer - 199
Lemvigh, Otto, 1758-1834, Landøkonom - 199, 200
Lendi, s. Lændi - 200
Lendorf, Carl William Frederik, f. 1839, Arkitekt - 200, 201
Lengnick, Johan Carl Louis, 1796-1865, Genealog - 201, 202, 203
Lengnick, Johan Lebrecht, 1723-76, Generalavditør - 203
Lenkiewitz, Utilia, 1711-70, Skuespillerinde - 203, 204
v. Lente, Christian, 1649-1725, Diplomat, Overkrigssekretær - 204, 205, 206, 207, 208
v. Lente, Johan Hugo, 1640-1716, Diplomat, Kansler - 208, 209
Lente, Theodor, 1605-68, Kansler - 209, 210
Leonora Christina, 1621-98, Datter af Christian IV og Kirstine Munk - 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
Leopoldus, Herman, f 1750, s. Løvenskiold - 220
Lepel, Carl Helmuth, 1742-1814, Officer - 220
Lerche, Christian Greve, 1692-1757, Overkrigssekretær, Godsejer - 220, 221, 222
Lerche, Christian Cornelius Greve, 1770-1852, Amtmand - 222, 223
Lerche, Cornelius Pedersen, 1615-81, Stiftamtmand - 223, 224
Lerche, Johanne Juliane Camilla, f. 1838, Skuespillerinde - 224
Lerche, Knud Madsen, 1593-1666, Præst - 224, 225
Lerche, Peder Pedersen, 1613-83, Godsejer - 225
Lerche, Vincents, 1666-1742, Hofembedsmand, Godsejer - 226
Leschly, Jens, 1759-1843, Officer - 227, 228
Leth, Albert, 1795-1849, Præst - 228
Leth, Albert Emil, 1822-84, Skolemand - 229
Leth, Andreas Peter Martin, f. 1822, Præst - 229, 230
Leth, Christian Langemach, 1701-64, Præst - 230, 231
Leth, Gros Mikkelsen, 1695-1762, Præst - 231, 232
Leth, Hans, 1625-88, Præst - 232, 233
Leth, Henrik Johan, 1702-54, Godsejer - 233
Leth, Jens Høier, 1766-1812, Præst - 234
Leth, Johan Frederik, 1737-1817, Officer - 234
Leth, Matthias, 1704-83, Officer - 235
Leth, Niels, 1660-1713, Rentekammerkommitteret - 235
Leuch, Morten, 1732-68, Godsejer og Handelsmand - 235, 236
Leunbach, Henrik Christian, f. 1837, Præst - 236
Leuning, Carl Peter Gram, 1820-67, Justitsminister - 236, 237
Leve, Lorens, -1508, Staller paa Nordstrand - 237, 238
Levetzau, Albrecht Philip, 1744-1817, Landdrost - 238, 239, 240
Levetzau, Christian Frederik Greve, 1682-1756, Officer, Godsejer - 240, 241
v. Levetzow, Cornelia Frederikke Juliane Victorine, f. 1836, Forfatterinde - 241
v. Levetzow, Friedrich Ferdinand, 1802-84, Amtmand - 241, 242
v. Levetzow, Hans Christoph Diederich Victor, 1754-1829, Stiftamtmand - 242
Levetzow, Hans Frederik, 1630-96, Officer - 242, 243
Levetzau, Hans Frederik, 1711-63, Justitiarius i Højesteret - 243, 244
v. Levetzow, Heinrich, 1734-1820, Amtmand - 244
Levetzau, Joachim Godsche, 1782-1859, Overhofmarskal - 244, 245, 246
Levetzow, Theodosius, 1665-1719, Officer - 246, 247
Levetzau, Theodosius, 1742-1817, Stiftamtmand - 247
Levetzau, Werner Carl Julius Gottlob, f. 1822, Amtmand - 247
Levetzau, Wilhelm Frederik Ludvig Theodor, 1820-88, Amtmand - 247, 248
Levin, Israel Salomon, 1810-83, Litterat og Sprogmand - 248, 249, 250
Levinsen, Carsten, 1812-73, Præst - 250, 251
Levinsen, Georg Marius Reinald, f. 1850, Zoolog - 251, 252
Levinsohn, Anna Henriette, f. 1839, Operasangerinde - 252
Levison, Ferdinand Emanuel, f. 1843, Læge - 252, 253
Levsen, Christian, 1757-1831, geografisk Forfatter - 253
Levsen, Ingwer Carsten, 1761-1840, Overretsdirektør - 253, 254
Lewy, Bergnart (Bernhard) Carl, 1817-63, Kemiker - 254, 255
Levy, Carl Edvard Marius, 1808-65, Læge - 255, 256, 257, 258
Levy, Fritz Martin, f. 1847, Læge - 258
Levy, Martin, f. 1827, Finansembedsmand, Bankdirektør - 258, 259
Levy, Moritz, 1824-92, Bankdirektør - 259, 260, 261, 262, 263
Ley, Christian Sigfred, 1806-74, Lærer - 263, 264
Leyel, s. Leiel - 264
Leyser, s. Lyser - 264
Libert, Georg Emil, f. 1820, Landskabsmaler - 264, 265
Licht, Johan Frederik, 1699-1764, Rektor - 265
Lichtenberg, Carl Frederik, f. 1837, Industridrivende - 265, 266
Lichtenberg, Gerhard Hansen, 1697-1764, Handelsmand og Godsejer - 266, 267
Lichtenstein, Pauline, s. Rung - 267
Liebe, Anna Dorothea, 1784-1838, Skuespillerinde - 267, 268
Liebe, Carl Christian Vilhelm, f. 1820, Advokat og Politiker - 268, 269, 270, 271, 272
Liebe, Georg Julius, 1788-1845, Skuespiller - 272, 273
Liebe, Johanne Emilie, 1831-81, Skuespillerinde - 273
Liebe, Johannes Theodor Julius, 1823-93, Skuespiller - 274
Liebenberg, Carl Christian Birch, 1804-65, Højesteretsadvokat og Bankdirektør - 274, 275
Liebenberg, Frederik Ludvig, 1810-94, Forfatterudgiver - 275, 276, 277, 278
Liebenberg, Michael Frederik, 1767-1828, Præst - 278, 279, 280
Liebmann, Axel, 1849-76, Komponist - 280, 281
Liebmann, Frederik Michael, 1813-56, Botaniker - 281, 282, 283
v. d. Lieth, Ditlev, 1701-73, Gehejmeraad - 283, 284
Lihme, Martin Friedrich, 1733-1807, Præst - 284
Liisberg, Henrik Carl Bering, f. 1854, Forfatter - 284, 285
Liisberg, Peter Johannes, 1855-93, Læge - 285
v. Liliencron, Andreas Pauli Rigsfriherre, 1630-1700, Statsmand - 285, 286, 287, 288
v. Liliencron, Friedrich Nicolaus Adam Paul Ludwig Rigs-friherre, 1806-93, Amtmand - 288, 289
Lille, s. Parvus - 289
Lillelund, Thomas, 1712-81, Præst - 289
Lillie, Joseph Christian, o. 1750-, Arkitekt - 289, 290
v. Lilliencron, s. v. Liliencron - 290
Lillienpalm, Johan Sigismund Hassius, - 1729, Stiftamtmand - 290, 291
Lillienskiold, Hans Hansen, o. 1610-1681, Kommissarius og Assessor - 291, 292
Lillienskiold, Hans Hansen, o. 1650-1703, Amtmand - 292, 293
Lillienskiold, Jonas, o. 1651-1691, Amtmand - 293
Lillienskiold, Peter Carl, 1767-1839, Søofficer - 293, 294
Limbek, Claus (Nicolaus), -o. 1370, Drost - 294, 295
Limbek, Claus, -1420- - 295, 296
Limbek, Henneke, -1404 - 297
Limbek, Lyder, -1357- - 297
Lime (Lym), Jonas, 1679-Z76o, Magistratspræsident - 298
Linck, Johan Gottlieb, 1693-1761, Kommissariatsdeputeret - 299
Lincke, Andreas Frederik, 1819-74, Musiker - 299
Lincker, Georg, -1700, Diplomat - 299, 300
Lind, Hans Daniel, f. 1847, Præst, historisk Forfatter - 300
Lind, Jens Georg, 1794-1871, Læge - 300, 301
Lind, Laurids, 1699-1738, Rektor - 301
Lind, Peter Engel, f. 1814, Biskop - 302, 303
Lindberg, Jacob Christian, 1797-1857, Præst - 303, 304, 305, 306
Lindberg, Niels, 1829-86, Præst - 307
Linde, Andreas Conrad Putscher, 1814-88, Departementschef - 307, 308
Linde, Christen, 1626-1706, Godsejer - 308, 309
Lindeberg, Peter, 1562-96, Forfatter - 309, 310
Lindeburg, Hans Peter, f. 1854, Figurmaler - 310
Lindegaard, Peter, 1758-1832, Gartner - 310, 311
Lindeman, Ole Andreas, 1769-1857, Komponist - 311, 312
Lindemann, Wilhelm Anton, 1739-1801, Generalgouvernør i Vestindien - 312
Lindenbrog, Heinrich, 1570-1642, Filolog, Bibliothekar - 312, 313
Lindencrone, Christian, 1705-72, Godsejer - 313
Lindencrone, Johan Frederik, 1746-1817, Kammerherre - 313, 314
Hegermann-Lindencrone, s. Hegermann (VII, 217 ff) - 314
Lindenfels, Joseph Benedict, 1762-1833, Officer, Forfatter - 314
Lindenhan, Andreas Christoph, 1774-1836, Borgmester, Forfatter - 315
Lindenov, Anders Hansen, -1562, til Fovslet, Sellerup og Rørbæk i Jylland - 315
Lindenov, Christoffer, o. 1612-1679, til Lindersvold, Bække-skov og Restrup, Admiral - 315, 316
Lindenov, Christoffer Johansen, -1585 - 316
Lindenov, Godske, -1612, til Lindersvold, Admiral - 316, 317
Lindenov, Hans, 1573-1642, til Gavnø, Rigsraad - 317
Lindenov, Hans, -1620, til Ørslevkloster - 317, 318, 319
Lindenov, Hans, 1616-59, til Gavnø, Rigsraad - 319, 320
Lindenov, Hans Johansen, -1568, til Fovslet - 320, 321
Lindenov, Hans Johansen, 1542-1596 - 321
Lindenov, Henrik, -1673 - 321
Lindenov, Laurids, 1583-1635, til Oregaard - 322
Lindenov, Laurids (Lars), o. 1650-1690, til Oregaard (i Fyn), Amtmand - 322, 323
Lindenov, Sophie Amalie, 1649-88 - 323, 324
Linderberg, Peder Theodor Fernando, f. 1854, socialøkonomisk Forfatter - 324, 325
Linderup, Hans Christian, 1763-1809, Mathematiklærer - 325
Lindgreen, Ferdinand Ludvig Vilhelm, 1770-1842, Skuespiller - 326, 327, 328
Lindholm, Hans, 1757-1821, Søofficer - 328, 329
Lindorph, Hans Andersen, o. 1691-1772, Skuespiller - 329
Lindstrøm, Viggo Oluf Eugen, f. 1859, Skuespiller - 329, 330
Linnemann, Ingvard Henrik, 1818-92, Præst - 330
Linnemann, Johan, f. 1826, Officer - 331, 332
Linnemann, Mads Johan Buch, 1830-89, Officer - 332
Linnemann, Stephan, 1824-96, Bankdirektør - 333, 334
v. Linstow, Christoph Hartvig, 1740-1823, Forstmand - 334
v. Linstow, Eggert Christoffer, 1695-1774, Gehejmeraad - 335
v. Linstow, Frederik August, 1775-1848, Amtmand - 335
v. Linstow, Hans Ditlev Frants (Franciscus), 1787-1851, Arkitekt - 336
Lintrup, Christian, f 1772, s. Lindencrone (ovfr. S. 313) - 336
Lintrup, Søren, 1669-1731, Biskop - 336, 337, 338, 339
v. d. Lippe, Christopher, 1585-1652, Diplomat - 339, 340
Listov, Andreas Laurits Carl, 1817-89, Præst og kirkehistorisk Forfatter - 340, 341
Listov, Christian Richard Steen, 1821-93, Skolemand - 341
Listov, Jens Wilhelm Victor, 1826-88, Sproglærer - 341, 342
Litle (Basse), Hans Pedersen, o. 1540-1602, til Foss og Sem, norsk Kansler - 342, 343
Litle, Jon Jonsen, o. 1230-1307, Drost - 343
Litle, Peder Hansen, -1551, til Sem og Foss - 343, 344
Liung og Liungberg, s. Ljung og Ljungberg (ndfr. S. 346 f.) - 344
Liunge, Andreas Peter, 1798-1879, Forfatter og Bladredaktør - 344, 345
Live, -1162-, Biskop - 346
Ljung, Anders Jensen, -1555, Lektor, Præst - 346, 347
Ljungberg, Jøns Mathias, 1748-1812, Professor og Kollegiedeputeret - 347
Ljunge, s. Liunge (ovfr. S. 344) - 347
Lobedanz, Edmund Adolph Johannes, 1820-82, Forfatter - 347, 348
Lobedanz, Georg Carl Friedrich, 1778-1825, Musikamatør - 349
v. Lochen, Friedrich, -1365, Marsk, en schwabisk Adelsmand - 349, 350
Locher, Carl Ludvig Thilson, f. 1851, Sømaler og Raderer - 350, 351
Lodberg, Christen Jensen, 1625-93, Biskop - 351, 352, 353
Lodberg, Jacob, 1672-1731, Biskop - 353
Lodde, Barthold Johan, 1706-88, Forfatter - 354, 355
v. Lode, Odvardt Helmoldt, o. 1720-1757, Kobberstikker - 355
Lodehat, Jens Andersen, -1431, Biskop - 355, 356
Lodehat, Peder Jensen, -1416, Biskop - 356, 357, 358
Lodehat, Peder Nielsen, -1483, Biskop - 358
Lofthus, Christian Jensen, 1750-97, Bonde - 358
Lohausen, Wilhelm v. Kalcheim (eller Kalchum), 1584-1640 - 359, 360
Lehmann, Hartvig, -1635-, Mystiker, Læge - 360, 361
Lojus, -1222-, Biskop - 361
Lolle, Peder, s. Laale (ovfr. S. 1) - 361
Lomborg, Christen Sørensen, f 1647, s. Longomontamis - 362
Londemann, Edvard, f 1749, s. Rosencrone - 362
Londemann, Gert, 1718-73, Skuespiller - 362, 363
Lonerus, Andreas, 1605-76, Præst - 363
Longomontanus, Christen Sørensen, 1562-1647, Astronom og Mathematiker - 364, 365, 366, 367, 368, 369
Lonnerus, s. Lonerus (ovfr. S. 363) - 369
Lorange, Johan August Frederik Carl, 1833-75, Figurmaler - 369
Lorck, jvfr. Lorichs - 369
Lorck, Carl Berendt, f. 1814, Boghandler - 369, 370
Lorck, Josias, 1723-85, Præst - 370, 371, 372
Lorck, Jørgen Henrik (ell. Heinrich), 1810-95, Læge - 372
Lorck, Lorentz, 1781-1820, Søofficer - 372, 373
Lorck, Thomas, -1634, Handelsmand - 373
Lorentz, jvfr. Lorenz - 373
Lorentz, Diderik Carl, 1749-1832, Officer - 373
Lorentz, Johan, -1689, Organist - 374
Lorentzen, jvfr. Lorenzen - 375
Lorentzen, Christian August, 1749-1828, Portrætmaler - 375
Lorenz, jvfr. Lorentz - 376
Lorenz, Ludvig Valentin, 1829-91, Fysiker - 376, 377, 378, 379, 380, 381
Lorenzen, jvfr. Lorentzen - 381
Lorenzen, Carl Henrik, 1807-59, Forfatter - 381, 382
Lorenzen, Christian Claus, 1829-87, Forfatter - 382, 383
Lorenzen, Johan Frederik, f. 1831. Officer - 383
Lorenzen, Lorenz, 1795-1866> Præst og Stænderdeputeret - 383
Lorenzen, Nis, 1794-1860, slesvigsk Politiker - 384, 385, 386
Lorenzen, Peter Hiort, 1791-1845, slesvigsk Politiker - 386, 387, 388, 389
Hiort-Lorenzen, Hans Rudolf, f. 1832, Bladredaktør og Genealog - 389, 390
Lorichs, Andreas, o. 1530-1584, Diplomat - 390, 391
Lorichs, Melchior, o. 1527-1590(?), Maler og Kobberstikker - 391, 392
Lornsen, Uwe Jens, 1793-1838, politisk Brochureforfatter - 392, 393, 394, 395
Lotterup, Dorthe Hansdatter, -1711, s. Hansdatter (VI, 575) - 396
Lotze, Ernst Gustav, 1825-93, Apotheker - 396, 397
Louise, 1667-1721, Frederik IV's Dronning - 397, 398, 399
Louise, 1724 - 51, Frederik V's Dronning - 399, 400, 401
Louise (L. Vilhelmine Frederikke Caroline Auguste Julie), f. 1817, Christian IX's Dronning - 401
Louise (L. Josephine Eugenie), f. 1851, Kronprinsesse - 401, 402
Louise, Landgrevinde af Hessen, 1750-1831 - 402
Louise, Hertuginde af Sachsen-Hildburghausen, 1726-56 - 403
Louise Augusta, Hertuginde af Augustenborg, 1771-1843 - 403, 404
Louise Caroline, Hertuginde af Gliicksborg, 1789-1867 - 404, 405
Louise Charlotte, Landgrevinde af Hessen, -1864, s. Charlotte (III, 439) - 405
Lous, Andreas, 1728-97, Søofficer - 405, 406
Lous, Christian Carl, 1724-1804, Navigationsdirektør - 406
Lowson, Andreas, 1704-58, Højesteretsadvokat - 406, 407
Lowzow, Adam Gottlob, 1750-1816, Gehejmeraad - 407, 408
Lowzow, Christopher Frederik Peter Theodor, 1752-1829, Officer - 408
Lowzow, Frederik, 1788-1869, Justitiarius i Højesteret - 409
Lubbes (ell. Lübbes), Eggerich Johan, 1599-1661, Officer - 409, 410
Lubienietz (Lubienietzski), Stanislaus, 1623-75, diplomatisk Korrespondent - 410, 411
Luckner, Nicolaus Greve af, 1722-94, fransk Marechal - 411, 412
Lucoppidan, Niels Pedersen, 1686-1730, Præst og Poet - 412
Lucoppidan, Peder Jensen, 1651-1717, Præst - 412, 413
Lude, Lorenz, o. 1592-1654, Professor - 413
Ludvigsen, Anna Christiane, 1794-1884, Forfatterinde - 413, 414
Luft, Ulrik, -1684, Landsdommer - 414
Luja, Laurids, 1668-1732, Professor - 414, 415
Lumbye, Carl Christian, f. 1841, Dansekomponist - 415
Lumbye, Georg August, f. 1843, Dansekomponist - 415, 416
Lumbye, Hans Christian, 1810-74, Dansekomponist - 416, 417, 418
Lumbye, Julie Johanne Christiane, s. Hansen (VII, 21) - 418
Lumholtz, Nicolai, 1729-1819, Præst - 418, 419
Lund, Andreas, 1772-1832, Læge - 419
Lund, A(nna?) D(orothea?), -1759, Skuespillerinde - 419
Lund, Bjørn Christian, 1738-1809, Præst - 420
Lund, Carl, f. 1846, Industridrivende - 420, 421
Lund, Carl Christian, f. 1855, Theatermaler - 421
Lund, Christen Andersen, 1763-1833, Præst, Forfatter - 422, 423
Lund, Christian, 1789-1845, Rentekammerdeputeret - 423
Lund, Christian Madsen, 1624-91, Justitiarius - 423, 424
Lund, Emil Ferdinand Svitzer, f. 1858, Portrætkatalog-Udgiver - 424
Lund, Emilius, 1830-93, Obovirtuos - 424, 425
Lund, Frederik Christian, f. 1826, Genre- og Historiemaler - 425, 426
Lund, Georg Frederik Vilhelm, 1820-91, Filolog og Skolemand - 426, 427, 428
Lund, Georg (døbt Jørgen) Henrik, 1747-1808, Litterat - 428
Lund, Hans Christian, 1765-1846, Homøopath og Litterat - 428, 429
Lund, Hans Christopher, 1758-1820, Præst - 429, 430
Lund, Henrik Ferdinand, f. 1837, Statistiker - 430
Lund, Holger Christian Valdemar, 1853-86, historisk Forfatter - 430
Lund, Jacob Johan, 1725-98, Præst - 431
Lund, Jens Gustav, 1814-82, Snedkermester - 431, 432
Lund, Jens Pedersen, o. 1730-o. 1797, Maler - 432, 433
Lund, Johan, 1638-86, Præst, Historiker - 433, 434
Lund, Johan Christian, 1799-1875, Handelsmand - 434, 435
Lund, Johan Jacob Georg, 1801 - 84, Læge - 435
Lund, Johan Ludvig Gebhard, 1777-1867, Historiemaler - 435, 436, 437
Lund, Johan Ludvig Michael, f. 1844, religionshistorisk Forfatter - 438
Lund, Josephine Amalie, s. Zinck - 438
Lund, Niels Nicolai, 1765-1824, Landinspektør - 438, 439
Lund, Niels Tønder, 1749-1809, Generaltoldkammerdeputeret og Forfatter - 439, 440
Lund, Ole Christian, 1829-96, Forfatter - 440, 441
Lund, Peter Martin, f. 1831, Præst - 441
Lund, Peter Wilhelm, 1801-80, Naturforsker - 441, 442, 443, 444, 445
Lund, Rasmus, 1827-89, Præst - 445, 446
Lund, Samsøe, 1845-86, Botaniker - 446, 447
Lund, Sigurd Harald, f. 1823, Balletmester - 447, 448
Lund, Sigvard, 1813-67, Søofficer - 448
Lund, Thomas, 1583-1636, Præst - 448, 449
Lund, Troels, 1802-67, Theatermaler - 449
Lund, Troels Frederik, f. 1840, Historiker - 450, 451
Lund, Zacharias, 1608-67, Skolemand og Kancellisekretær - 451, 452
Andersen-Lundby, s. Andersen (I, 254) - 452
Lundbye, Christian Carl, 1812-73, Officer, Krigsminister - 452, 453, 454, 455
Lundbye, Henrik Vilhelm, 1772-1830, Forfatter - 456
Lundbye, Johan Thomas, 1818-48, Dyr- og Landskabsmaler - 456, 457, 458, 459
Lunde, Anders Christian, 1809-86, Landskabsmaler - 459, 460
Lunde, Hans Pedersen, f. 1852, landøkonomisk Forsøgsleder - 460
Lunde, Peter Frederik, 1803-91, Industridrivende - 460, 461, 462, 463
Lundhoff, Andreas Johansen, o. 1710-1748, Filosof - 463, 464
Lunding, Conrad Matthias, 1791-1829, Læge - 464
Lunding, Hans Matthias Vilhelm, 1807-53, Statssekretær - 465
Lunding, Niels Christian, 1795-1871, Officer - 465, 466, 467, 468
Lundt, Hans Nikkelsen, 1602-54, Borgmester - 468, 469
Lunge, Anders Jacobsen, o. 1363-1429, Rigshofmester - 469, 470
Lunge, Folmer Jacobsen, -o. 1412, Rigsraad - 470, 471
Lunge, Jacob Olufsen, -o. 1385, Rigsraad - 471, 472
Lunge, Jørgen, 1577-1619, til Odden, Rigsmarsk - 472, 473
Lunge, Niels Jacobsen, -1402-, Biskop - 473, 474
Lunge, Niels Vincentsen, 1485-1552, til Adserstrup, Rigsraad - 474, 475
Lunge, Ove, 1548-1601, til Odden - 475
Lunge, Ove Vincentsen, -1540, til Tirsbæk, Rigsraad - 475, 476
Lunge, Tyge Vincentsen, -o. 1509 - 476, 477
Lunge, Vincents Vincentsen, -1536, dansk og norsk Rigsraad - 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483
Lunn, Christian Ditlev, 1804-90, Overformynder - 483
Lunn, Villars Knudsen, f. 1845, Ingeniør, Politiker - 483, 484
Luno, Christian Peter Bianco, 1795-1852, Bogtrykker - 484, 485
Luno, Johan Carl, 1784-1858, Landøkonom - 485
Luplau, Ludvig Ferdinand, 1800-37, Præst - 485, 486
Lutgard (Ljutgard), -1152, Dronning - 486
Luth, Ditlev, 1723-74, Præst - 487
Luxdorph, Bolle, 1643-98, Oversekretær - 487, 488
Luxdorph, Bolle Willum, 1716-88, Gehejmeraad - 488, 489, 490, 491, 492
Luxdorph, Peder, 1648-1702, Landsdommer - 492
Lybecker, Johan Ludvig, 1743-1814, nationaløkonomisk Forfatter, Amtmand - 492, 493
Lübker, Detlev Lorenz, 1773-1852, Præst, Forfatter - 493, 494
Lübker, Friedrich Heinrich Christian, 1811-67, Skolemand, Filolog - 494, 495
Lübschitz, John Leopold, f. 1858, Maler - 495
Lyche, Sigvard, 1759-89, Forfatter - 495, 496
Lüders, Adolph Friedrich, 1791 - 1831, Læge - 496
Lüders, Andreas, 1674-1727, Kabinetssekretær - 496
Lüders, Ernst Philip, 1791-1849, Landmand - 497
Lüders, Ferdinand Vilhelm Weghorst, 1827-95, Havnekapitajn - 497, 498
Lüders, Hans Heinrich, 1677- , Musiker - 498
Lüders, Peter, 1785-1878, Regeringsraad - 498, 499
Lüders, Philip Ernst, 1702-86, Præst og Landøkonom - 499
Lüders, Theodor Hermann Johannes, 1823-58, Forfatter - 499, 500
v. d. Lühe, Adolph Andreas, 1695-1750, Amtmand - 500
v. d. Lühe, Andreas Augustin, 1677-1730, Officer - 500, 501
v. d. Lühe, Frederik Carl Emil, 1751-1801, Amtmand - 501
v. d. Lühe, Hartnack Otto, o. 1692-1749, Amtmand - 502
v. d. Lühe, Joachim Christoph, 1696-1756, Amtmand - 502
v. d. Lühe, Volrad August, 1705-78, Overpræsident - 502, 503
Lykke, Anne, -1575 - 503, 504
Lykke, Anne, 1595-o. 1641 - 504
Lykke, Cai, -1699(?), til Gisselfeld og Rantzausholm - 504, 505, 506, 507, 508
Lykke, Erik, -1592, Skovgaard og Rugaard - 508, 509
Lykke, Falk, 1583-1650, til Skovgaard og Bollerup - 509, 510
Lykke, Frands, o. 1591-1655, til Overgaard - 511
Lykke, Henrik, 1555-1611, Rigsraad - 511
Lykke, Iver, -1389-, Rigsraad - 511, 512
Lykke, Joachim (Jacob), -1541, Rigsraad - 512, 513
Lykke, Jørgen, - 1583, til Overgaard, Rigsraad - 513, 514, 515, 516
Lykke, Niels, o. 1492-1535, norsk Rigsraad - 516, 517, 518, 519, 520
Lykke, Niels, -o. 1683, Officer - 520, 521
Lykke, Peder, 1359-1436, Ærkebiskop - 521
Lykke, Peder, -1535? Rigsraad - 522, 523
Lykke, Sophie, -o. 1570 - 523, 524, 525
Lymann, Johannes Samuel, 1742-69, Kobberstikker - 525
Lynar, Roehus Greve, 1745-1825, Officer - 525
Lynar, Roehus Friedrich Greve, 1708-81, Diplomat - 525, 526, 527, 528, 529, 530
Lyng, Anders Jensen, f 1555, s. Ljung (ovfr. S. 346) - 530
Lyngby, Kristen Jensen, 1829-71, Sproggransker - 530, 531, 532
Lyngbye, Hans Christian, 1782-1837, Botaniker, Præst - 532, 533, 534, 535
Lynge, Herman Henrik Julius, f. 1822, Boghandler - 535
Lyser, Johann Peter Theodor, 1804-70, Forfatter - 535, 536
Lyser (Leyser), Johannes, 1631-84, Præst - 536, 537
Lyser, Michael, 1626-59, Anatom - 537, 538
Lysgaard, Anders, -1827, Bonde - 538
Lysholm, Christopher, 1715-73, Skolemand - 538, 539
Lysholm, Nicolai, 1761-1814, Handelsmand - 539, 540
Lysius, Heinrich, 1670-1731, Theolog - 540, 541
Lyskander, Claus Christoffersen, 1558-o. 1624, Digter og Historiograf - 541, 542, 543, 544
Lyskander, Hans Christoffersen, 1556-81, Forfatter - 544, 545
Lüster, Christian Lauridsen, 1822-71, Stempelskærer - 545
Lütken, Alfred, f. 1860, Ingeniør - 545, 546
Lütken, André Gregor Henrik, f. 1843, Litterat - 546
Lütken, Augusta Sophie Vilhelmine, f. 1855, Operasangerinde - 546, 547
Lütken, Christian Frederik, f. 1827, Zoolog - 547, 548, 549
Lütken, Christopher, 1782-1857, Søofficer - 549, 550
Lütken, Frederik Christopher, 1698-1784, Søofficer, økonomisk og religiøs Forfatter - 550, 551, 552
Lütken, Johannes Christian, 1791-1856, politisk Forfatter, Lektor - 552, 553
Lütken, Otto, 1749-1835, Søofficer - 553, 554
Lütken, Otto Diderik, 1713-88, økonomisk Forfatter, Præst - 554, 555
Lütken, Otto Diderik, 1793-1866, Præst, Forfatter - 555, 556
Lütken, Otto George, f. 1849, Søofficer og Søkrigshistoriker - 556
Lütken, Otto Hans, 1813-83, Søofficer, Marineminister - 556, 557
Lütken, Peter Wilhelm, 1761-1844, Præst - 557, 558
Lütkens, Frantz Julius, 1650-1712, Præst - 558, 559
Lüttichau, Christian Ditlev, f. 1832, Minister, Godsejer - 559, 560
Lüttichau, Cæsar Læsar, 1709-87, Officer - 560, 561
Lüttichau, Frederik Christian Tønne Rigsgreve, 1744-1805, Godsejer - 561, 562, 563
Lüttichau, Hans Helmuth, 1670-1732, Officer - 563, 564
Lüttichau, Hans Helmuth, 1794-1869, Overpræsident - 564
Lüttichau, Hans Helmuth, 1834-89, Landmand - 564, 565
Lüttichau, Matthias, 1795-1870, Officer, Krigsminister - 565, 566, 567
Lützen, Hans Staal, 1774-1851, Officer - 567
Lützow, Adam Frederik, 1702-58, Søofficer - 567, 568
Lützow, Anton Frederik, 1744-1819, Søofficer - 568, 569
Lützow, Barthold Heinrich, 1654-1729, Officer - 569, 570, 571
Lützow, Barthold Heinrich, 1654-1729, Officer - 571
Lützow, Gotthardt, 1784-1850, Officer - 571, 572
Lützow, Henning Ulrik, 1649-1722, Amtmand - 572, 573
Lützow, Hugo, 1617-93, Amtmand - 573, 574
Lützow, Joachim Frederik, 1651-76, Officer - 574
Lützow, Johan Henrik, 1747-94, Søofficer - 574, 575
Lüxdorph, s. Luxdorph - 575
Lælius, s. Leiel - 575
Lændi, Niels, - 1300 - , Kong Erik Menveds Raad - 575
Læssøe, Agnete Caroline Elisabeth Nanny, f. 1853, Forfatterinde - 575, 576
Læssøe, Kristian Frederik, f. 1813, Præst - 576
Læssøe, Margrethe Juliane Signe, 1781-1870 - 576, 577
Læssøe, Thorald, 1816 - 78, Landskabsmaler - 577
Læssøe, Werner Hans Frederik Abrahamson, 1811-50, Officer - 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583
Lætus, Erasmus, f 1582, s. Glad, Rasmus (VI, 90) - 583
Løbnitz, Nicolai Johan, 1798-1867, Bøssemager - 583
Løffler, Ernst Conrad Abildgaard, f. 1835, Geograf - 583, 584
Løffler, Ernst Heinrich, 1723-96, Tegnelærer - 584
Løffler, Julius Bentley, f. 1843, Kunstarkæolog - 585, 586
Løgstrup, Jens Theodor Nikolaj, f. 1853, Præst - 586
Lønborg, Hans, 1742-1802, Officer - 586, 587
Lønborg, Hans Hansen, 1653-1730, Præst, Forfatter - 587
Lønborg, Jens Christensen, -1700, Rektor og Poet - 587, 588
Løwe, Herkules Christian Vilhelm, 1827-79, Handelsgartner - 588
Løvenbalk, Jens Nielsen, -o. 1438, Rigsraad - 588, 589
Løvenbalk, Mogens Lauridsen, -o. 1536, til Tjele, Ridder - 589
Løvenbalk, Peder Thøgersen, -1594, s. Thøgersen - 589
Løvenbalk, Thøger Jensen, -1538, s. Jensen (VIII, 430) - 589
v. Løvencron, Ditlev Nicolas Piper, -1700-, Diplomat - 589, 590
Løvendal, Ulrik Frederik Valdemar Baron, 1660-1740, øverstbefalende General og fungerende Statholder i Norge - 590, 591, 592, 593
Løvendal, Ulrik Frederik Valdemar Rigsgreve, 1700-55, Officer - 593, 594, 595
Danneskjold-Løvendal, Carl Valdemar Greve, 1773-1829, Officer - 595
Danneskjold-Løvendal, Franois Xavier Joseph Greve, 1742-1808, Officer og Diplomat - 595, 596
Løwener, Daniel Frederik, 1805-73, Industridrivende - 596
v. Løwenhielm, Hans, 1627-99, Officer - 596, 597, 598
v. Løwenklau, Jens v. Hadersleben, -1650-, Officer - 598, 599, 600
Løvenklau, Jørgen, -1650-, Oberst - 600, 601
v. Løwenschild, Hannibal Rigsgreve, o. 1648-1691, Regimentshverver - 601, 602
Løvenskiold, Bartholomæus Herman, 1729-88, Godsejer - 602
Løvenskiold, Carl Ludvig, f. 1822, Overhofmarskal - 602, 603, 604, 605
Løvenskiold, Eggert Christopher Frederik Baron, 1788-1861, Overjægermester - 605
Løvenskiold, Herman, 1677-1750, Godsejer - 605, 606
Løvenskiold, Herman, 1783-1825, Kancellideputeret - 606
Løvenskiold, Herman Severin Baron, 1815-70, Komponist - 607, 608
Løvenskiold, Michael Herman Baron, 1751-1807, Amtmand og Godsejer - 609
Løvenskiold, Severin (Søren) Baron, 1719-76, Godsejer - 609, 610
Løvenskiold, Severin, 1777-1856, norsk Statsmand - 610, 611, 612
v. Løwenstern, Georg Heinrich Friherre, 1786-1856, Diplomat - 613
Løventhal, Carl Edvard, f. 1841, Missionær - 613, 614
Løventhal (Løvendal), Emil Adolf, f. 1839, Kobberstikker - 614
Løvenørn, Poul (Vendelbo), 1686-1740, Officer og Statsmand - 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622
Løvenørn, Poul, 1751-1826, Søofficer - 622, 623, 624
Løvenørn, Poul Ludvig Ernst, f. 1839, Diplomat - 624, 625
    

Rettelser


Rettelser. I. Bind - 626
Rettelser. II. Bind - 626
Rettelser. III. Bind - 626

Project Runeberg, Tue Dec 11 21:17:27 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/dbl/10/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free