- Project Runeberg -  Dansk biografisk Lexikon /
XIV. Bind. Resen - Saxtrup

(1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

DANSK
BIOGRAFISK LEXIKON
,

tillige omfattende
Norge for Tidsrummet 1537-1814.

Udgivet
af
C. F. Bricka.

XIV. BIND
Resen - Saxtrup.

Kjøbenhavn.
Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn).
Græbes Bogtrykkeri.
1900.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är fjortonde bandet av nitton. Se vårt förord till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og indhold - titelside
    

R


Resen, Hans Hansen, 1596-1653, Biskop - 1
Resen, Hans Poulsen, 1561-1638, Theolog og Biskop - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Resen, Peder Hansen, 1625-88, Præsident, Historiker, Retslærd - 12, 13, 14, 15, 16
Resen, Poul, -o. 1725, Krigskommissær - 16
Resen, Vilhelm, -1745, s. Reesen (XIII, 576) - 16
Resewitz, Friedrich Gabriel, 1729-1806, Præst - 16, 17, 18
Restorff, Martin Christian, 1816-97, Handelsmand - 18
Reumert, Elith Poul Ponsaing, f. 1855, Skuespiller - 18, 19
Reuss, Henrik VI Greve af, 1707-83, Amtmand - 19, 20
Reuss, Jeremias Friedrich, 1700-77, Professor, Generalsuperintendent - 20, 21, 22
Reuter, Johann Nicolaus, 1761-1829, Præst - 22
Revenfeldt, Ditlev, 1684-1746, Officer, Overkrigssekretær - 22, 23
Reventlow, Anders Jacobsen, -1535, til Søbo - 23
Reventlow, Anna Sophie, s. Anna Sophie (I, 289) - 23
Reventlow, Arthur Christian Detlev Ludwig Eugenius Greve, 1817-78, Amtmand - 23, 24
Reventlow, Cai Friedrich Greve, 1753-1834, Statsminister - 24, 25, 26
Reventlow, Christian Ditlev Greve, 1671-1738, Officer, Overpræsident i Altona - 26, 27, 28, 29, 30, 31
Reventlow, Christian Ditlev Greve, 1710-75, Geheimeraad - 31, 32
Reventlow, Christian Ditlev Greve, 1775-1851, Godsejer - 32, 33
Reventlow, Christian Ditlev Frederik Greve, 1748-1827, Statsmand, Godsejer - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Reventlow, Claus, 1693-1758, Højesteretspræsident - 41, 42
Reventlow, Conrad Greve, 1644-1708, Storkansler - 42, 43, 44, 45, 46
Reventlow, Ditlev, -1536, Biskop i Lybek - 46, 47
Reventlow, Conrad Ditlev Greve, 1704-50, Gehejmeraad - 47, 48
Reventlow, Ditlev, 1600-64, Kansler - 48, 49, 50
Reventlow, Ditlev, 1654-1701, Gehejmeraad - 50
Reventlow, Ditlev, 1666-1733, Gehejmeraad - 50
Reventlow, Ditlev Greve, 1712-83, Gehejmeraad - 51, 52
Reventlow, Ditlev Conrad, 1708-94, Hofembedsmand - 52, 53
Reventlow, Eugen Greve, 1798-1885, Diplomat - 53, 54
Reventlow, Frederik, 1648-1728, Geheimeraad - 54
Reventlow, Frederik Ditlev Greve, 1792-1851, Diplomat - 54, 55, 56, 57
Reventlow, Frederikke Juliane Grevinde, 1763-1816 - 57
Reventlow, Friedrich (Fritz) Greve, 1755-1828, Diplomat - 58, 59
Reventlow, Friedrich Greve, 1797-1874, Statholder - 59, 60
Reventlow, Heinrich Rigsgreve, 1679-1732, gottorpsk Diplomat - 60, 61
Reventlow, Heinrich Greve, 1796-1841, Amtmand - 61, 62
Reventlow, Henning, 1551-1624, til Ziesendorf og Reetz (i Meklenborg) - 62
Reventlow, Henning, 1640-1705, Gehejmeraad - 62
Reventlow, Henrik Tagesen, -1441 - 62, 63
Reventlow, Iven, o. 1495-1569, Landmarskal i Holsten - 63, 64
Reventlow, Johan Ludvig Greve, 1751-1801, Godsejer - 64, 65, 66, 67
Reventlow, Ludvig Alexander Eduard Greve, f. 1848, Landmand - 67, 68
Reventlow, Lyder, -1547, Læge og Astrolog - 68, 69
Reventlow, Theodor Greve, 1801-73, Politiker - 69, 70
Reventlow-Criminil, s. Criminil (IV, 107 ff.) - 70
Reverdil, Elie Salomon François, 1732-1808, Lærer, siden Forelæser og Kabinetssekretær, hos Christian VII - 70, 71, 72, 73
Rhenius, Johannes, 1574-1639, Skolemand - 73
Rhode, jvfr. Rhodius, Rode, Rohde - 73
Rhode, Christian Ditlev, 1653-1717, Præst, Oldgransker - 73, 74
Rhode, Morten, 1643-1716, Præst - 74, 75
Rhode, Peder, 1734-93, Præst, historisk Forfatter - 75
Rhodius, Ambrosius, 1605-96, Læge - 76, 77
Rhodius, Johannes, 1587-1659, Læge - 77, 78
Rhuman, Arnold, 1633-82, Professor - 78
Rhuman, Hans, 1622-76, Præst - 78, 79
Rhuman, Wolfgang (Oluf), 1572-1637, Professor - 79, 80
Riber, Christen Hansen, 1567-1642, Biskop - 80, 81
Riber, Hans Vilhelm, 1760-96, Forfatter - 81, 82
Riber, Jens Gregersen, o. 1480-1571, Biskop - 82, 83
Riber, Jørgen Jensen, -1754, Filolog og Præst - 83
Riber, Laurids Nielsen, -1557, Biskop - 83, 84
Riber, Peder Hansen, -1591, s. Hansen (VII, 35) - 84
Riboldt, Wilken, 1661-1712(?), Portrætmaler - 84, 85
Ricard, Christian Frederik, f. 1830, Departementschef - 85, 86
Richardis (eller Rixa), Hertuginde af Slesvig, -1360- - 86, 87
Richardsen, Knud, -1621, s. Seeblad. - 87
Richardt, Ernst Christian, 1831-92, Digter - 87, 88, 89, 90, 91
Richardt, Joachim Ferdinand, 1819 - 95, Landskabsmaler - 91, 92
Richiza, 1106- , dansk, senere svensk, Dronning, ogsaa kaldet Sventoslawa - 92, 93
Richiza, Dronning af Sverige, -1220 - 93
Richiza (eller Rixa), Fyrstinde af Werle, -o. 1308 - 93, 94
Richter, Albert, 1837-99, Oversætter - 94
Richter, Vilhelm, f. 1840, Personalhistoriker - 94, 95
Ricolf, -1162, s. Rikulf - 95
Riegels, Hans Christian, 1793-1861, Officer, Skovdyrker - 95
Riegels, Niels Ditlev, 1755-1802, Historiker og Litterat - 96, 97, 98, 99, 100
Riegelsen, Peter, 1751-1817, Søofficer - 100, 101
Ries, Georg Wilhelm Otto, 1763-1846, Officer og Digter - 101, 102
Ries, Jørgen, f 1749, s. Riis (ndfr. S. 104) - 102
Riese, Otto, 1697-1779, Præst - 102
Rig, -1139, s. Rike (ndfr. S. 110) - 102
Riis, Andreas, 1804-54, Missionær - 102, 103
Riis, Hans Nicolai, 1822-90, Missionær og Præst - 103, 104
Riis (Ries), Jørgen, 1717-49, Forfatter - 104, 105
Riisbrigh, Børge, 1731-1809, Filosof - 106, 107
Riisbrigh (Riisbrich), Frederik Christian, 1754-1835, Søofficer - 107, 108
Riise, Anna Sophie Louise, 1838-72, dramatisk Sangerinde - 108
Riise, Johan Christian, 1794-1875, Oversætter og Udgiver - 109
Rike (Ricco), -1142(?), Biskop - 110
Rikulf, -1162, Biskop i Odense - 110, 111
Rikval, -1089, Biskop - 111
Rimestad, Christian, 1830-94, Højesteretsassessor, Politiker - 111, 112, 113
Rimestad, Christian Vilhelm, 1816-79, Skolemand, Politiker, Bladredaktør - 114, 115, 116, 117, 118
Rind, Hans Christian Bull, 1783-1821, Skuespiller - 118, 119, 120
Rindom, Axel Frederik Laurits, f. 1836, Præst - 120, 121
Rindschat (egentlig Rindschaid), Sigfrid Friherre, -o. 1626, til Friedberg, Schielleiten og Lutenberg - 121, 122
Ring, Ferdinand Edvard, 1829-86, Billedhugger - 122, 123
Ring, Laurits Andersen, f. 1854, Maler - 123
Ring, Kristian Otto Vilhelm, f. 1845, Toldembedsmand, Nationaløkonom - 123, 124
Ringheim, David Gottschalksen, 1787-1875, Veterinær - 124
Ringkjøbing, Anders Andersen, 1597-1668, Biskop - 124, 125
Rink, Hinrich Johannes, 1819-93, Geograf - 125, 126, 127, 128
Rink, Hinrich Johannes, 1819-93, Geograf - 128
Rist, Johan Georg, 1775-1847, Diplomat, Regeringsraad - 128, 129, 130, 131
Rist, Jonas, 1692-1737, Præst - 131, 132
Rist, Peter Frederik, f. 1844, Officer, Forfatter - 132, 133, 134
Ritter, Jonathan Christian Wilhelm, 1775-l821, Læge, geologisk og botanisk Forfatter - 134, 135
Ritto, Ole Peter Hans Christian, f. 1847, Forfatter og Oversætter - 135
Ritzau, Erik Nicolaj, f. 1839, Direktør for et Telegrambureau - 135, 136
Rixa, s. Richardis (ovfr. S. 86) og Richiza (ovfr. S. 93) - 136
de la Rochefoucauld, Frédéric Charles, Greve de Roye, 1633-90, Officer - 136, 137, 138
Rode, jvfr. Rhode, Rhodius, Rohde - 138
Rode, Frederik, 1800-83, Præst - 138, 139
Rode, Gotfred Benjamin, 1830-78, Forfatter og Skolemand - 139
Rode, Hans Henrik, 1767-1830, Officer - 139, 140
Rode, Helge, f. 1870, Forfatter - 140, 141
Rode, Ove, f. 1867, Journalist, Forfatter - 141
Rode, Vilhelm Middelthon, 1832-86, Overretsprokurator - 141, 142
Rodriguez, Carlos, 1618-89, Sprogmand - 142, 143
Rodriguez, Frederik Christian, 1668-1726, Præst - 143
Rodsteen, Christian, o. 1660-1728, Officer - 143, 144
Rodsteen, Jens, 1633-1706, Admiral - 144, 145
Rodsteen, Marqvard, 1625-81, til Elkjær, Admiral - 145, 146
Rodsteen, Peter Baron, 1662-1714, Gehejmeraad - 146
Roed, Holger Peter, 1846-74, Maler - 146, 147
Roed, Jørgen, 1808-88, Portræt- og Genremaler - 147, 148, 149, 150
Roed, Thord, -o. 1550 - 150, 151
Roepstorff, s. Røpstorff - 151
Roger, André(?), -1759, Skribent - 151
Rogert, Andreas, 1754-1833, Justitiarius - 151, 152
Rogert, Ditlev Ludvig, 1742-1813, Landsdommer, Musikdilettant - 152, 153
Rogert, Poul, 1702-49, Præst - 153
Rohde, Johan Gudman, f. 1856, Maler, Lithograf - 153, 154
Rohde, Lewin Jürgen, 1786-1857, navtisk Forfatter - 154
Rohde, Niels Frederik Martin, 1816-86, Landskabsmaler - 154, 155
Rohde, Theodor Gudman, f. 1835, Officer - 155, 156
Rohde, Ulrik Andreas, 1765-1816, Skolemand - 156
Rohmann, Jørgen Lindegaard, 1797-1860, Præst, Historiker - 156, 157, 158
Rohn, Anton Christopher, 1696-1774, Præst - 158
v. Rohr, Julius Philip Benjamin, o. 1735-1792, Planteøkonom - 158, 159
Rohweder, Jørgen, kaldet Steinberg, 1605-44, Officer - 159, 160
Rom, Niels Christian, f. 1839, Redaktør, Husflidsmand - 160, 161
Rondahl, Emmery, f. 1858, kunstarkæologisk Tegner - 161, 162
Kongsted, Ole, o. 1760-1823, Skuespiller - 162
Rosbach, Tobias, 1664-1728, Overkrigskommissær - 162, 163
Rosborg, Hans Hansen, c. 1670-1752, Godsejer - 163, 164
Rose, Christian, -1711, Poet - 164
Rose, Christoffer Pauli, 1723-84, Skuespiller - 164, 165, 166
Rose, Elisabeth Cathrine Amalie, 1738-93, Skuespillerinde - 166, 167
Rose, Mette Marie, o. 1745-1819, Skuespillerinde - 167
v. Rosen, Sigismund Ludvig Carl, 1827-64, Officer - 167, 168
v. Rosen, Sophus Anthon Gottlieb Carl, 1819-91, Departementschef, Overpræsident - 168, 169
v. Rosen, Wilhelm Sophus Andreas, 1820-66, Læge - 169, 170, 171
Rosenberg, Carl Frederik Vilhelm Mathildus, 1829-85, Litteraturhistoriker - 171, 172
Rosenberg, Frands Nielsen, 1593-1658, Biskop - 172, 173
Rosenberg, Georg Erdmann, 1739-88, Arkitekt - 173, 174
Rosenberg, Peter Andreas, f. 1858, Forfatter - 174, 175
Rosenberg, Vilhelm, f. 1862, Musiker - 175
Rosencreutz, Hans Hansen, o. 1644-1700, Finansdeputeret - 175, 176
Rosencrone, Edvard Londeman, 1680-1749, Lektor, Stamhusbesidder - 176, 177
Rosencrone, Marcus Gerhard Greve, 1738-1811, Statsminister - 177, 178, 179
Rosendal, Hans, f. 1839, Skolemand - 179
Rosenfeld, Leopold, f. 1849, Komponist og Sanglærer - 179, 180
Rosengaard, Christoffer, -1593, til Herlufstrup - 180
Rosengaard, Claus, -1570, til Taagerød - 180, 181
Rosengaard, Tetz, -1476, Kongens Kansler - 181
Rosenheim, Jens, 1636-90, Amtmand, Overkrigskommissær - 181, 182
Rosenhoff, Caspar Claudius, 1804-69, Forfatter - 182, 183, 184, 185
Rosenhoff, Orla Albert Vilhelm, f. 1844, Komponist og Musiktheoretiker - 185
Rosenkilde, Adolf Marius, 1816-82, Skuespiller - 185, 186, 187, 188, 189
Rosenkilde, Anna Kirstine, 1825-85, Skuespillerinde - 189, 190
Rosenkilde, Christen Niemann, 1786-1861, Skuespiller - 190, 191, 192, 193, 194, 195
Rosenkrantz, Anne, 1522-89 - 195, 196
Rosenkrantz, Christian, 1672-1736, Amtmand - 196
Rosenkrantz, Christoffer, -1610, til Høgsbro, Kogsbøl og Hundsbæk - 196, 197
Rosenkrantz, Christoffer Eilersen (Stygge), -1565, til Lynderupgaard - 197, 198
Rosenkrantz, Erik, 1612-81, Gehejmeraad - 198, 199, 200
Rosenkrantz, Erik Axelsen, 1516-91, til Landting, Glimminge og Ørup m. m. - 200, 201
Rosenkrantz, Erik Nielsen, -1480-, Prælat, Professor - 201, 202
Rosenkrantz, Erik Ottesen, -1503, til Bjørnholm, Hofmester - 202, 203, 204
Rosenkrantz, Erik Ottesen, 1519-75, til Valsøgaard, Arreskov, Kjærstrup, Rigsraad - 204, 205, 206, 207, 208, 209
Rosenkrantz, Folmer Axelsen, 1523-86, til Stensballegaard - 209, 210
Rosenkrantz, Frederik, 1571-1602, til Rosenvold og Stjærnholm - 210, 211
Rosenkrantz, Frederik Christian, 1724-1802, Statsminister - 211, 212, 213
Rosenkrantz, Gotskalk Eriksen, -1544, Christian II's Kansler og Kejser Carl V's Raad - 214, 215, 216
Rosenkrantz, Gottlob Emil Georg Frederik Baron, 1803-84, Stiftamtmand - 216, 217
Rosenkrantz, Gunde, 1604-75, til Vindinge, Allerup og Boserup, Rigsraad - 217, 218, 219, 220, 221, 222
Rosenkrantz, Henrik Nielsen, -1537, til Bjørnholm - 222, 223
Rosenkrantz, Holger, 1574-1642, til Rosenholm, Rigsraad, Theolog - 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231
Rosenkrantz, Holger (Axelsen), 1586-1647, til Glimminge - 231, 232, 233
Rosenkrantz, Holger (Børgesen), -1658, til Frøllinge og Ørup - 233, 234
Rosenkrantz, Holger Baron, 1702-86, Gehejmeraad - 234, 235
Rosenkrantz, Holger Holgersen, 1496-1534, til Boller - 235, 236
Rosenkrantz, Holger Ottesen, 1517-75, til Boller og Rosenvold, Statholder i Nørrejylland og Marsk - 236, 237, 238, 239, 240
Rosenkrantz, Iver, 1674-1745, Statsmand - 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
Rosenkrantz, Iver Holger Baron, 1813-73, Diplomat - 247, 248
Rosenkrantz, Iver Nielsen, -1364-, Rigsraad - 248, 249
Rosenkrantz, Jacob, 1567-1616, til Arreskov, Kjærstrup m. m. - 249, 250
Rosenkrantz, Jens, 1640-95, Etatsraad - 250
Rosenkrantz, Justine Cathrine, -1746 - 250, 251
Rosenkrantz, Jørgen, 1523-96, til Rosenholm og Skafføgaard, Rigsraad - 251, 252, 253, 254, 255, 256
Rosenkrantz, Jørgen, 1607-75, til Kjeldgaard - 256, 257
Rosenkrantz, Ludvig Baron, 1628-85, Stiftamtmand - 257, 258
Rosenkrantz, Ludvig Nielsen, -1460-, til Tange og Palsgaard, Rigsraad - 258, 259
Rosenkrantz, Marcus Gjøe, 1762-1838, norsk Statsraad - 259, 260, 261, 262
Rosenkrantz, Maximilian, o. 1630-1676, Officer - 262, 263
Rosenkrantz, Mette, o. 1533-1588, til Vester Vallø m. m. - 263
Rosenkrantz, Mogens, o. 1700-1778, Justitiarius i Højesteret - 263, 264
Rosenkrantz, Niels (Axelsen), -1626, til Buderupholm og Gunderstedgaard - 264
Rosenkrantz, Niels, 1627-76, Officer - 265, 266, 267
Rosenkrantz, Niels, 1757-1824, Diplomat, Minister - 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274
Rosenkrantz, Niels Eriksen, -1516, til Bjørnholm, Skjern og Vallø, Rigshofmester - 274, 275
Rosenkrantz, Niels Iversen, -o. 1412, Rigsraad - 275, 276
Rosenkrantz, Niels Styggesen (Stygge), o. 1455-1533, Biskop - 276, 277
Rosenkrantz, Oluf Baron, 1622-85, Gehejmeraad - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283
Rosenkrantz, Oluf Nielsen, o. 1490-1545, til Vallø, Rigsraad - 283, 284, 285, 286, 287
Rosenkrantz, Otte Christoffer, 1569-1621, til Boller - 287
Rosenkrantz, Otte Holgersen, -1525, til Boller m. m., Rigsraad - 287, 288, 289
Rosenkrantz, Otte Nielsen, -1477, til Bjørnholm, Hofmester - 289, 290, 291, 292
Rosenkrantz, Palle (Axelsen), 1587 -1642, til Krænkerup - 292, 293
Rosenkrantz, Palle (Børgesen), 1588-1651, til Ørup og Vesløsgaard - 293, 294
Rosenkrantz, Verner Baron, 1700-77, Gehejmeraad - 294, 295
Rosenkreutz og Rosenkrone, s. Rosencreutz (ovfr. S. 175) og Rosencrone (ovfr. S. 176 f.) - 295
Rosenlund, Søren, -1775, Forfatter - 295
Rosenpalm, Andreas, 1679-1754? Søofficer - 295, 296, 297
Rosenpalm, Poul Nielsen, 1629-88, Kancelliembedsmand - 297, 298
v. Rosenschild, Jacob Henrik Paulli, 1637- , Professor og Diplomat - 298, 299, 300
Rosensparre, Jens Torbernsen, -1530, til Skarholt - 300
Rosensparre, Oluf, 1559-1624, til Skarholt, Rigsraad - 301
Rosensparre, Steen, 1523-65, til Skarholt, Rigsraad - 302, 303
Rosensparre, Steen, 1588-1612, til Skarholt - 303
Rosenstand, Frants Vilhelm Ferdinand, f. 1836, kongl. Kabinetssekretær - 303, 304
Rosenstand, Vilhelm Jakob, f. 1838, Genremaler - 304, 305
Rosenvinge, Henrik Mogensen, -1583, Borgmester og Tolder - 305, 306
Rosenvinge, Henrik Villumsen, 1604-67, Diplomat - 306, 307
Rosenvinge, Matthias, 1655-1714, Landsdommer - 307
Rosenvinge, Mogens Henriksen, 1540-1607, Borgmester - 307, 308
Rosenvinge, Sigvart Urne, 1758-1820, Søofficer - 308, 309
Rosenvinge, Steen Villumsen, -1647, til Tose - 309, 310
Kolderup-Rosenvinge, s. Kolderup (IX, 349ff.) - 310
Rosenørn, Carl Gustav, 1784-1858, Stiftamtmand - 310, 311
Rosenørn, Ernst Emil, 1810-94, Kultusminister, Overpræsident i Kjøbenhavn - 311, 312
Rosenørn, Ingeborg Christiane, 1784-1859, Filanthrop, Overhofmesterinde - 312, 313
Rosenørn, Matthias, 1676-1725, Officer - 313, 314
Rosenørn, Matthias Hans, f. 1814, Indenrigsminister, Stiftamtmand - 314, 315
Rosenørn, Peder, 1711-90, Høj esteretsjustitiarius, Hofembedsmand - 315, 316
Rosenørn, Peder Otto, 1778-1828, Stiftamtmand - 316
Rosenørn, Thøger Emil, 1787-1819, Søofficer - 316, 317
Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev Baron, 1821-92, Udenrigsminister - 317, 318, 319, 320
Rosenørn-Teilmann, Christian Peder Theodor, 1817-79, Stamhusbesidder, Kultus- og Justitsminister - 320, 321
Rosing, Hans, 1625-99, Biskop - 321, 322
Rosing, Hans Peter Michael, f. 1830, Forfatter - 322, 323
Rosing, Hedvig Sophie, f. 1827, Forfatterinde og Pædagog - 323, 324
Rosing, Johanne Cathrine, 1756-1853, Skuespillerinde - 324, 325, 326, 327
Rosing, Michael, 1756-1818, Skuespiller - 327, 328, 329, 330, 331
Rosing, Svend, 1804-84, Præst, Lexikograf - 331, 332
Rosing, Ulrik Frederik, 1776-1841, Præst - 332, 333
Rosing, Wilhelmine Emilie, 1783-1811, Skuespillerinde - 333
Roskilde, Peder Jensen, f 1641, s. Jensen (VIII, 427) - 334
Ross, Petronelle Margrethe, 1805-75, Forfatterinde - 334
Rosset, Claudi, 1687-1767, Legatstifter - 334, 335
Rosted, Henrik, 1761-1816, Læge - 335
Rosted, Jacob, 1750-1833, Rektor - 335, 336
Rostgaard, Frederik, 1671-1745, Gehejmearkivar, Oversekretær, videnskabelig Samler og Legatstifter - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344
Rostgaard, Hans, 1625-84, Ridefoged og Amtsforvalter - 344, 345
Rostgaard, Hans Jacob, 1685-1756, Søofficer - 345, 346
Rostgaard, Jens, 1650-1715, Raadmand i Kjøbenhavn, Forfatter - 346
Rostoch, Mads Pedersen, 1655-1713, Præst - 346, 347
Rostrup, Frederik Emil Georg, f. 1831, Botaniker - 347, 348, 349, 350
Rostrup, Jacob, -1594, til Lergrav - 350, 351
Rostrup, Søren Kaspar Villiam, f. 1845, Industridrivende - 351, 352
Rosæfontanus, Matthias Parvus (-1553) og Petrus Parvus (-1559), s. Parvus (XII, 556) - 352
Rotfeldt, Jens Nielsen, -1558, til Bratskov - 352
Rothe, Andreas Bjørn, 1762-1840, Medlem af Universitetsdirektionen, juridisk Forfatter - 352, 353
Rothe, Carl Adolph, 1767-1834, Søofficer - 353, 354, 355
Rothe, Caspar Peter, 1724-84, historisk Forfatter - 355, 356, 357
Rothe, Christian, 1770-1852, Rentekammerkommitteret - 357, 358
Rothe, Hans Peter, f. 1813, Søofficer - 358, 359
Rothe, Ludvig August, 1795-1879, Sprogmand - 359, 360
Rothe, Peter Conrad, f. 1811, Præst - 360, 361, 362, 363
Rothe, Rudolph, 1802-77, Gartner - 363, 364, 365, 366
Rothe, Tyge, 1834-87, Gartner - 366, 367
Rothe, Tyge Jesper, 1731-95, Forfatter - 367, 368, 369, 370, 371
Rothe, Waldemar Henrik, 1777-1857, Præst - 371
Rothe, Viggo, 1814-91, Jærnbanedirektør - 371, 372, 373, 374, 375, 376
Rothe, Wilhelm, 1800-78, Præst - 376, 377, 378
Rothkirch, Wenzel, 1597-1655, til Krogsgaard - 378, 379
Rotløben, Johannes, 1593-1649, Præst - 379
Rottbøll, Christian Friis, 1727-97, Læge, Botaniker - 379, 380, 381, 382, 383
Rottbøll, Christian Michael, 1729-80, Biskop - 383, 384
Rottbøll, Christian Michael, 1791-1884, Højesteretsjustitiarius - 384, 385
Rottbøll, Jens Laasby, 1766-1824, Generalfiskal - 385
Rotwitt, Carl Edvard, 1812-60, Minister - 385, 386, 387
Rotwitt, Elisius Marius, 1820-94, Skolemand - 387, 388
Roulund, Rasmus, 1783-1845, Godsejer - 388
Rovsing, Kristen, 1812-89, Skolemand - 388, 389, 390, 391
Rovsing, Niels Thorkild, f. 1862, Læge - 391, 392
de Roye de la Rochefoucauld, s. Rochefoucauld (ovfr. S. 136) - 392
Royem, s. Røyem - 392
Ruben, Isak Hendel, 1789-1868, Industridrivende - 392, 393
Rubin, Gottfred, 1842-1900, Vexelerer - 393
Rubin, Marcus, f. 1854, Statistiker - 393, 394, 395
Rud, Anne, -1533 - 395, 396
Rud, Corfits, 1573-1630, til Fuglsang og Sandholt - 396
Rud, Erik, 1519-77 til Fuglsang og Møgelkjær, Rigsraad - 397, 398
Rud, Jens, -o. 1404, Rigsraad - 398
Rud, Johan, -1609, til Møgelkjær - 398, 399
Rud, Jørgen, -o. 1504, til Vedby, Rigsraad - 399, 400
Rud, Jørgen, 1517-71, til Vedby - 400, 401
Rud, Knud (Jørgensen), -1554, til Vedby og Møgelkjær, Rigsraad - 401, 402
Rud, Knud (Eriksen), 1556-1611, til Sandholt og Rudbjærggaard - 402
Rud, Mikkel, -o. 1401, til Skjoldenæs - 403
Rud, Mikkel, -1450-, til Vedby - 403
Rud, Otte, -1510, til Vedby - 403, 404, 405
Rud, Otte (Knudsen), 1520-65, til Møgelkjær - 405, 406, 407, 408
Rudelbach, Andreas Gottlob, 1792-1862, Præst og theologisk Forfatter - 408, 409, 410, 411, 412
Rudolf, -o. 1055, Biskop af Slesvig - 412, 413
Rudolf Frederik, Hertug af Nordborg, 1645-88 - 413
Rugaard, Daniel Eiler, 1806-75, Skolemand og Politiker - 413, 414, 415
Ruge, Herman, 1706-64, Præst - 415
Rugman, Jón Jónsson, 1636-79, Antikvar - 415, 416
Rumohr, Conrad Frederik, 1704-67, Præst - 416
Rumohr, Ditlev, 1634-78, Officer - 417, 418
Rumohr, Ditlev Christian, 1724-1808, Søofficer, Amtmand - 418
Rumohr, Henning, 1722-1804, Godsejer - 418, 419
Rumohr, Karl Friedrich Ludwig Felix, 1785-1843, Kunsthistoriker - 419, 420
Rumohr, Peter Clausen, -1718, Præst - 421
Rumohr, Theodor Vilhelm Kjerstrup, 1807-84, Forfatter - 421, 422
Rumohr, Wulf Henning Ernst Wilhelm, 1814-62, Politiker - 422, 423
Rump, Christian Gotfred, 1816-80, Landskabsmaler - 423, 424, 425, 426
Rump, Nicolai Reimer, 1834-1900, Justitsminister - 426, 427
Rung, Frederik, f. 1854, Komponist og Musikdirigent - 427, 428, 429
Rung, Georg Adolph, f. 1845, Meteorolog - 429
Rung, Georg Frederik Frelsen, 1805-71, Skolemand - 429, 430
Rung, Henrik, 1807-71, Komponist - 430, 431, 432, 433, 434
Rung, Pauline Charlotte Frederikke, 1818-90, dramatisk Sangerinde - 434, 435
Rung, Sophie Helene Henriette, s. Keller (IX, 122) - 435
Ruse, Henrik, -1679, s. Rysensteen - 435
Rusere, Niels Jacobsen, -1386, s. Finkenov (V, 157) - 436
Rusk, Jens Hansen, -1611, Præst - 436
Ruslad, Hans, 1759-1832, Officer - 436, 437
Rustung, Anne, -1567- - 437, 438
Rustung, Christoffer Throndsen, -o. 1565 - 438, 439, 440, 441, 442
Rustung, Enno, o. 1538-71 - 442, 443
Ruus, Laurids, 1586-1642, Borgmester - 443
Ryan, George, 1783-1861, Handelsmand - 443, 444
Ryberg, Niels, 1725-1804, Handelsmand - 444, 445, 446, 447
Ryder, Carl Hartvig, f. 1858, Søofficer - 447, 448
Rüdinger, Fritz Albert Christian, f. 1838, Musiker og Maler - 448
Rye, Olaf, 1791-1849, Officer - 448, 449, 450, 451, 452, 453
Ryge, Andreas Nicolai, 1724-67, historisk Forfatter - 453, 454
Ryge, Clothildis Natalia Septima, 1816-95, Skuespillerinde - 454, 455
Ryge, Immanuel Christian, 1734-1821, Finansdeputeret - 455, 456
Ryge, Johan Christian, 1780-1842, Skuespiller - 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463
Rynkeby, Herman, -1430-, Biskop - 463
Rynning, Mentz, 1721-88, Præst - 463, 464
Rysensteen, Henrik Ruse Baron, 1624-79, Officer - 464, 465, 466, 467, 468
Ryssel (Russell), Peter, -1725-, Assessor - 468, 469
Ryssländer, Cathrine Elisabeth, s. Simonsen - 469
Rytter, Poul Pedersen, 1663-1728, Student - 469
Rützou, Sophus Marius, f. 1851, Farmakognost - 470
Ræder, Carl Gustav Valdemar, 1837-87, Landbrugsforfatter - 470, 471
Ræder, Jacob Tode, 1798-1853, Officer, Historiker - 471, 472
Ræder, Johan Georg, 1751-1808, Officer - 473, 474
Ræder, Johan Georg Frederik, f. 1834, historisk Forfatter og Magistratsembedsmand - 474
Ræder, Johan Philip Thomas, 1795-1869, Officer - 474, 475, 476
Ræder, Nicolai Ditlev Amund, 1790-1867, Borgmester - 476
Ræder, Oscar Alexander, 1844-77, filosofisk-historisk Forfatter - 476, 477
Ræff, s. Reff - 477
Rød, Lage, -1350-, en jysk Ridder - 477
Rød, Thord, f o. 1550, s. Roed (ovfr. S. 150) - 478
Røg, Michael Augustus, -1709-, Stempelskærer - 478
Røhl, Johan Ulrich, -1754, Sandflugtsinspektør, Forstmand - 478, 479
Rømeling, Hans Christian, 1786-1856, Officer - 479, 480, 481
Rømeling, Hans Henrik, 1707-75, Søofficer, Statsminister - 481, 482
Rømeling, Hans Henrik, 1770-1840, Officer - 483
Rømeling, Patroclus, 1663-1736, Officer - 483, 484, 485
Rømeling, Rudolf Woldemar, 1704-76, Officer - 485
Rømer, Carl Ludvig Vilhelm, 1768-1857, Officer - 485, 486
Rømer, Hans, 1770-1836, Forstmand - 487
Rømer, Inger Ottesdatter, -1555 - 487, 488, 489
Rømer, Ludvig Ferdinand, 1714-76, Sukkerraffinadør - 489, 490
Rømer, Ole Christensen, 1644-1710, Astronom - 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497
Røn, Poul, 1716-89, Præst - 497, 498
Rønnau, Cornelius Thomas, 1752-1828, Præst - 498, 499
Rønne, Bone Falch, 1764-1833, Præst - 499, 500, 501
Rønne, Christian, 1827-86, Dekupør - 501
Rønne, Christian Frederik, 1798-1890, Præst - 502, 503
Rønnenkamp, Christian, 1785-1867, Godsejer, Legatstifter - 503, 504
Rønnenkamp, Peter Johann, 1789-1859, Præst - 504
Rønning, Frederik, f. 1851, Litterærhistoriker - 504, 505
Rønnov, Carl, o. 1445-1501, Biskop - 505, 506
Rønnov, Claus, -1486, til Hvidkilde, Marsk - 506, 507, 508, 509
Rønnov, Corfits, -1494, til Faarevejle, Rigsraad - 509
Rønnov, Eiler (Eler), -o. 1435, Rigsraad - 509, 510
Rønnov, Eiler, -1565, til Hvidkilde, Rigsraad - 510, 511, 512
Rønnov, Joachim (Jacob), -1544, Biskop - 512, 513, 514, 515, 516, 517
Rønnov, Marqvard, -1506, til Hvidkilde, Rigsraad - 517, 518
Rønnov, Tønne, -1422 - 518
de Roepstorff, Christian Sophus, f. 1853, Forstmand - 518, 519
de Roepstorff, Frederik Adolph, 1842-83, engelsk Koloniembedsmand - 519, 520
de Roepstorff, Frederik Christian August, 1768-1848, Overstutmester - 520
de Roepstorff, Johan Adolph, 1674-1735, gottorpsk Hofmand - 520, 521
de Roepstorff, Ulrich Wilhelm Greve, o. 1730-1821, Generalgouvernør - 521, 522
Rørbye, John, 1801-74, Læge - 522, 523
Rørbye, Martinus Christian Wesseltoft, 1803-48, Genremaler - 523, 524, 525
Rørdam, Hans Christian, 1803-69, Præst og theologisk Forfatter - 525, 526, 527
Rørdam, Holger Frederik, f. 1830, Præst og Historiker - 527, 528, 529, 530
Rørdam, Kristian, f. 1860, Geolog - 530, 531
Rørdam, Peter, 1806-83, Præst - 531, 532, 533, 534
Rørdam, Thomas Ludvig, 1836-94, Præst - 535
Rørdam, Thomas Skat, f. 1832, Biskop - 535, 536, 537, 538, 539
Rørdam, Valdemar, f. 1872, Forfatter - 539, 540
Røse, Carl Christian Vilhelm, f. 1863, Forfatter - 540
Røyem (Royem), Claus, -1692, Amtmand - 540
    

S


Saaby, Viggo Alfred Emil, 1835-98, Sprogmand - 541, 542
Saabye, August Vilhelm, f. 1823, Billedhugger - 542, 543, 544
Saabye, Hans Egede, 1746-1817, Missionær og Præst - 544
Saabye, Harald Georg, f. 1838, Præst - 544, 545
Saabye, Peter Rasmussen, 1762-1810, Skuespiller - 545, 546
Sacco, Antonio, -1765-, Balletmester - 546, 547
Sadolin, Hans Jørgensen, o. 1528 - o. 1601, Humanist - 547, 548
Sadolin, Jørgen Jensen, o. 1499-1559, Biskop - 548, 549, 550, 551
le Sage de Fontenay, s. de Fontenay (V, 239ff.) - 551
Sagen, Lyder Christian, 1777-1850, Skolemand, Forfatter - 551, 552
Sahl, Laurits, 1734-1805, Filolog - 552, 553
Sahlertz, Ludvig Ferdinand, 1812-86, Operasanger - 553, 554
Sahlgreen, Louise Rudolfine, 1818-91, Operasangerinde - 554, 555
de Saint-Aubain, Andreas Nicolai, 1798-1865, Forfatter - 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561
de Saint-Germain, Claude Louis Greve, 1707-78, Officer - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569
Saint-Germain, Joseph Marie, -1784, Æventyrer - 569, 570
de Saint-Saphorin, Armand Fran£ois Louis de Mestral, 1738-1805, Diplomat - 570
v. Saldern, Caspar, 1710-86, gottorpsk-russisk Statsmand - 571, 572, 573
Saleman, Georg, -1700-, Miniaturmaler - 573
Salicath, Peter Gottmann Henrik Ludvig, 1794-1864, Højesteretsadvokat - 573, 574
Salling, Severin Christian, 1778-1833, Præst - 574, 575
Saloman (opr. Salomon), Geskel, f. 1821, Portræt- og Genremaler - 575, 576
Saloman (opr. Salomon), Siegfried, 1816-99, Komponist - 576, 577
Salomon, Nota, 1823-85, Læge - 577, 578
Salomonsen, Carl Julius, f. 1847, Læge, Bakteriolog - 578, 579
Salomonsen, Martin, 1814-89, Læge - 579, 580
Salomonsen, William, 1842-1900, Fabrikant - 580
Saltensee, Erik Nielsen, -o. 1379, til Hørningsholm (nu Hørsholm), Søholm og Linde - 580, 581
Saly, Jacques Francis Joseph, 1717-76, Billedhugger - 581, 582, 583
Sames, Carl Erich, 1755-1828, Officer - 583
Sames, Carl Vilhelm, 1724-89, Officer - 583, 584
Samsing, Anders, 1672-1751, Præst og Personalhistoriker - 584, 585
Samsing, Jørgen Pedersen, -1548, Prælat - 585
Samsøe, Hans Jørgensen, 1661-1739, Officer - 585, 586
Samsøe, Ole Johan, 1759-96, Digter - 586, 587, 588, 589
Samwer, Karl Friedrich Lucian, 1819-82, Politiker - 589, 590, 591
Sand, Gerhard Alexis Cappelen, f. 1861, Veterinær - 591, 592
Sandal, Henrik Paulin, 1751-1833, Præst - 592
Sandberg, Anders, 1620-77, Officer - 592, 593, 594
Sandberg, Gerhard, 1742-1805, Præst - 594, 595
Sandberg, Ulrik, 1552-1636, til Kvelstrup, Løjstrup og Bøgested - 595, 596
Sander, Levin Christian, 1756-1819, Forfatter - 596, 597, 598
Sandhagen, Caspar Hermann, 1639-97, Superintendent - 598, 599
Sandstrøm, Olivia Wilhelmine Rosalie, 1847-94, Forfatterinde - 599, 600
Sandvig, Bertel Christian, 1752-86, Historiker og Litterærhistoriker - 600, 601, 602
Sandøe, Jens, 1743-1817, Præst - 602, 603
Sanne, Viggo Agathon Hagbarth, 1840-96, Sanginspektør - 603
Sappi, Johanne Andersdatter, -1479 - 603, 604
Sappi, Valdemar Eriksen, -1360- - 604
Sarauw, Christian Frederik Conrad, f. 1824, Militærforfatter - 604, 605
Sarauw, Conrad August Nicolaus, 1816-86, Forstmand - 605, 606
Sarauw, Friedrich Georg Ernst, 1779-1846, Forstmand - 606
Sarti, Giuseppe, 1729-1802, Komponist - 606, 607, 608, 609, 610
Sartor (ell. Sartorius), Salomon, -1644, Bogtrykker - 610, 611
Sartorius, Erasmus, 1578-1637, Musiker, «Poeta laureatus» - 611
Sascerides, Gellius, 1562-1612, Læge - 611, 612
Sascerides, Johannes, 1526-94, Theolog - 612, 613
Sass, Matthias Wilhelm, 1792-1866, Handelsmand - 613, 614
Sass, Niels, 1608-65, Præst - 614
Sass, Poul, 1644-1700, Præst - 614, 615
Sauter, Emil Frederik Ferdinand, f. 1832, Skolemand - 615, 616
Sax, Jacob, 1554-1616, Præst - 616
Sax, Peter, 1597-1662, Annalist og historisk Samler - 616, 617
Saxesen, Peder, -1228, Ærkebiskop - 617
Saxild, Erik Nicolai, 1787-1846, Raadmand, Filanthrop - 617, 618
Saxo, -1206, Prælat - 618, 619
Saxo (Grammaticus), -1200-, Historiker - 619, 620, 621, 622, 623, 624
Saxonius, Johannes, -1561, Humanist, Filolog og Retskyndig - 624, 625
Saxonius, Peter, 1591-1625, Astronom - 625
Saxtorph, Hans Christian, 1813-75, Læge - 625, 626
Saxtorph, Jacob, 1771-1850, Skolemand - 626
Saxtorph, Johan Sylvester, 1772-1840, Læge - 626, 627, 628
Saxtorph, Johan Sylvester Peter, f. 1851, Læge - 628, 629
Saxtorph, Matthias, 1740-1800, Læge - 629, 630, 631, 632
Saxtorph, Matthias Hieronymus, 1822-1900, Læge - 632, 633, 634
Saxtorph, Peder, 1730-1803, Præst - 634, 635
Saxtrup, Niels Pedersen, o. 1624-1686, Præst - 635, 636

Project Runeberg, Tue Dec 11 21:31:45 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/dbl/14/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free