- Project Runeberg -  Euclidis Elementa
(1844) Author: Euklides Translator: Per Reinhold Bråkenhielm
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
titelsida

De sex första böckerna
af
Euclidis Elementa
jämte
planimetri och stereometri

utgifne af
P. R. Bråkenhielm

Örebro,
N. M. Lindhs Boktryckeri.
1844.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av P. R. Bråkenhielms svenska översättning från 1844 av Euklides Elementa. Den avbildade förlagan är tyvärr inte i bästa skick, med halvdåligt tryck och enstaka bläckplumpar. Titelsidan har namnteckningen C. (?) Ridderstad, vilket i Linköping är ett känt namn. Varje bokuppslag har avbildats som en TIFF-bild i 600 dpi svartvitt med dimensionerna 215 x 175 mm och återges på webben i 120 dpi gråskala.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
Förord - förord
Förklaring öfver vetenskapsord och tecken - i, ii-iii
Definitioner - iv-v, vi-vii
Postulat - viii-ix
Axiom - viii-ix, x-1
    Första Boken.
Första Boken. I. Proposition. Problem - x-1
Första Boken. II. Proposition. Problem - x-1, 2-3
Första Boken. III Proposition. Problem - 2-3
Första Boken. IV Proposition. Theorem - 2-3, 4-5
Första Boken. V Proposition. Theorem - 4-5, 6-7
Första Boken. VI Proposition. Theorem - 6-7
Första Boken. VII Proposition. Theorem - 6-7, 8-9
Första Boken. VIII Proposition. Theorem - 8-9
Första Boken. IX Proposition. Problem - 10-11
Första Boken. X Proposition. Problem - 10-11
Första Boken. XI Proposition. Problem - 10-11
Första Boken. XII Proposition. Problem - 10-11, 12-13
Första Boken. XIII Proposition. Theorem - 12-13
Första Boken. XIV Proposition. Theorem - 12-13, 14-15
Första Boken. XV Proposition. Theorem - 14-15
Första Boken. XVI Proposition. Theorem - 14-15
Första Boken. XVII Proposition. Theorem - 16-17
Första Boken. XVIII Proposition. Theorem - 16-17
Första Boken. XIX. Proposition. Theorem - 16-17
Första Boken. XX Proposition. Theorem - 16-17, 18-19
Första Boken. XXI Proposition. Theorem - 18-19
Första Boken. XXII Proposition. Theorem - 18-19, 20-21
Första Boken. XXIII Proposition. Problem - 20-21
Första Boken. XXIV Proposition. Theorem - 20-21, 22-23
Första Boken. XXV Proposition. Theorem - 22-23
Första Boken. XXVI Proposition. Theorem a) - 22-23, 24-25
Första Boken. XXVI Proposition. Theorem b) - 24-25, 26-27
Första Boken. XXVII Proposition. Theorem - 26-27
Första Boken. XXVIII Proposition. Theorem - 26-27
Första Boken. XII Axiomet - 28-29
Första Boken. XXIX Proposition. Theorem - 28-29, 30-31
Första Boken. XXX Proposition. Theorem - 30-31
Första Boken. XXXI Proposition. Problem - 30-31
Första Boken. XXXII Proposition. Theorem - 30-31, 32-33
Första Boken. XXXIII Proposition. Theorem - 32-33
Första Boken. XXXIV Proposition. Theorem - 32-33, 34-35
Första Boken. XXXV Proposition. Theorem - 34-35, 36-37
Första Boken. XXXVI Proposition. Theorem - 36-37
Första Boken. XXXVII Proposition. Theorem - 36-37
Första Boken. XXXVIII Proposition. Theorem - 36-37, 38-39
Första Boken. XXXIX Proposition. Theorem - 38-39
Första Boken. XL Proposition. Theorem - 38-39, 40-41
Första Boken. XLI Proposition. Theorem - 40-41
Första Boken. XLII Proposition. Problem - 40-41
Första Boken. XLIII Proposition. Theorem - 40-41, 42-43
Första Boken. XLIV Proposition. Problem - 42-43
Första Boken. XLV Proposition. Problem - 42-43, 44-45
Första Boken. XLVI Proposition. Problem - 44-45
Första Boken. XLVII Proposition. Theorem - 46-47, 48-49
Första Boken. XLVIII Proposition. Theorem - 46-47, 48-49
    Andra Boken.
Andra Boken. Definition - 50-51
Andra Boken. Proposition I. Theorem - 50-51
Andra Boken. Proposition II. Theorem - 52-53
Andra Boken. Proposition III. Theorem - 52-53
Andra Boken. Proposition IV. Theorem - 52-53, 54-55
Andra Boken. V Proposition. Theorem - 54-55
Andra Boken. VI Proposition. Theorem - 56-57
Andra Boken. VII Proposition. Theorem - 56-57
Andra Boken. VIII Proposition. Theorem - 56-57, 58-59
Andra Boken. IX Proposition. Theorem - 58-59, 60-61
Andra Boken. X Proposition. Theorem - 60-61, 62-63
Andra Boken. XI Proposition. Problem - 62-63
Andra Boken. XII Proposition. Theorem - 64-65
Andra Boken. XIII Proposition. Theorem - 64-65
Andra Boken. XIV Proposition. Theorem - 64-65, 66-67
Scholier till 1:a och 2:a Boken - 66-67, 68-69, 70-71
    Tredje Boken.
Tredje Boken. Definitioner - 70-71, 72-73
Tredje Boken. I Proposition. Problem - 72-73, 74-75
Tredje Boken. II Proposition. Theorem - 74-75
Tredje Boken. III Proposition. Theorem - 74-75
Tredje Boken. IV Proposition. Theorem - 74-75, 76-77
Tredje Boken. V Proposition. Theorem - 76-77
Tredje Boken. VI Proposition. Theorem - 76-77
Tredje Boken. VII Proposition. Theorem - 76-77, 78-79
Tredje Boken. VIII Proposition. Theorem - 78-79, 80-81
Tredje Boken. IX Proposition. Theorem - 80-81
Tredje Boken. X Proposition. Theorem - 80-81, 82-83
Tredje Boken. XI Proposition. Theorem - 82-83
Tredje Boken. XII Proposition. Theorem - 82-83
Tredje Boken. XIII Proposition. Theorem - 82-83, 84-85
Tredje Boken. XIV Proposition. Theorem - 84-85, 86-87
Tredje Boken. XV Proposition. Theorem - 86-87
Tredje Boken. XVI Proposition. Theorem - 86-87, 88-89
Tredje Boken. XVII Proposition. Problem - 88-89, 90-91
Tredje Boken. XVIII Proposition. Theorem - 90-91
Tredje Boken. XIX Proposition. Theorem - 90-91
Tredje Boken. XX Proposition. Theorem - 90-91, 92-93
Tredje Boken. XXI Proposition. Theorem - 92-93
Tredje Boken. XXII Proposition. Theorem - 92-93, 94-95
Tredje Boken. XXIII Proposition. Theorem - 94-95
Tredje Boken. XXIV Proposition. Theorem - 94-95
Tredje Boken. XXV Proposition. Problem - 94-95, 96-97
Tredje Boken. XXVI Proposition. Theorem - 96-97
Tredje Boken. XXVII Proposition. Theorem - 96-97, 98-99
Tredje Boken. XXVIII Proposition. Theorem - 98-99
Tredje Boken. XXIX Proposition. Theorem - 98-99
Tredje Boken. XXX Proposition. Problem - 98-99
Tredje Boken. XXXI Proposition. Theorem - 100-101
Tredje Boken. XXXII Proposition. Theorem - 100-101, 102-103
Tredje Boken. XXXIII Proposition. Problem - 102-103
Tredje Boken. XXXIV Proposition. Problem - 102-103, 104-105
Tredje Boken. XXXV Proposition. Theorem - 104-105
Tredje Boken. XXXVI Proposition. Theorem - 104-105, 106-107
Tredje Boken. XXXVII Proposition. Theorem - 106-107, 108-109
Tredje Boken. Scholier till 3:e Boken - 108-109, 110-111
    Fjerde Boken.
Fjerde Boken. Definitioner - 110-111
Fjerde Boken. I Proposition. Problem - 110-111, 112-113
Fjerde Boken. II Proposition. Problem - 112-113
Fjerde Boken. III Proposition. Problem - 112-113
Fjerde Boken. IV Proposition. Problem - 112-113, 114-115
Fjerde Boken. V Proposition. Problem - 114-115
Fjerde Boken. VI Proposition. Problem - 114-115, 116-117
Fjerde Boken. VII Proposition. Problem - 116-117
Fjerde Boken. VIII Proposition. Problem - 116-117, 118-119
Fjerde Boken. IX Proposition. Problem - 118-119
Fjerde Boken. X Proposition. Problem - 118-119, 120-121
Fjerde Boken. XI Proposition. Problem - 120-121
Fjerde Boken. XII Proposition. Problem - 120-121, 122-123
Fjerde Boken. XIII Proposition. Problem - 122-123, 124-125
Fjerde Boken. XIV Proposition. Problem - 124-125, 126-127
Fjerde Boken. XV Proposition. Problem - 126-127
Fjerde Boken. XVI Proposition. Problem - 126-127, 128-129
Fjerde Boken. XVII Proposition. Problem - 128-129
    Femte Boken.
Femte Boken. Definitioner - 130-131, 132-133, 134-135, 136-137
Femte Boken. I Proposition. Theorem - 136-137
Femte Boken. II Proposition. Theorem - 136-137, 138-139
Femte Boken. III Proposition. Theorem - 138-139
Femte Boken. IV Proposition. Theorem - 138-139
Femte Boken. V Proposition. Theorem - 138-139
Femte Boken. VI Proposition. Theorem - 138-139
Femte Boken. VII Proposition. Theorem - 138-139, 140-141
Femte Boken. VIII Proposition. Theorem - 140-141
Femte Boken. IX Proposition. Theorem - 140-141, 142-143
Femte Boken. X Proposition. Theorem - 142-143
Femte Boken. XI Proposition. Theorem - 142-143
Femte Boken. XII Proposition. Theorem - 142-143, 144-145
Femte Boken. XIII Proposition. Theorem - 144-145
Femte Boken. XIV Proposition. Theorem - 144-145
Femte Boken. XV Proposition. Theorem - 144-145
Femte Boken. XVI Proposition. Theorem - 144-145, 146-147
Femte Boken. XVII Proposition. Theorem - 146-147
Femte Boken. XVIII Proposition. Theorem - 148-149
Femte Boken. XIX Proposition. Theorem - 148-149
Femte Boken. XX Proposition. Theorem - 148-149, 150-151
Femte Boken. XXI Proposition. Theorem - 150-151
Femte Boken. XXII och XXIII Proposition. Theor. - 150-151, 152-153
Femte Boken. XXIV Proposition. Theorem - 152-153
Femte Boken. XXV Proposition. Theorem - 152-153
Femte Boken. XXVI Proposition. Problem - 152-153, 154-155
Femte Boken. XXVII Proposition. Theorem - 154-155, 156-157
Femte Boken. XXVIII Proposition. Theorem - 156-157
    Sjette Boken.
Sjette Boken. Definitioner - 156-157, 158-159
Sjette Boken. I Proposition. Theorem - 158-159
Sjette Boken. II Proposition. Theorem - 158-159, 160-161
Sjette Boken. III Proposition. Theorem - 160-161, 162-163
Sjette Boken. IV Proposition. Theorem - 162-163
Sjette Boken. V Proposition. Theorem - 162-163, 164-165
Sjette Boken. VI Proposition. Theorem - 164-165
Sjette Boken. VII Proposition. Theorem - 164-165, 166-167
Sjette Boken. VIII Proposition. Theorem - 166-167, 168-169
Sjette Boken. IX Proposition. Problem - 168-169
Sjette Boken. X Proposition. Problem - 168-169
Sjette Boken. XI Proposition. Problem - 168-169, 170-171
Sjette Boken. XII Proposition. Problem - 170-171
Sjette Boken. XIII Proposition. Problem - 170-171
Sjette Boken. XIV Proposition. Theorem - 170-171, 172-173
Sjette Boken. XV Proposition. Theorem - 172-173
Sjette Boken. XVI Proposition. Theorem - 174-175
Sjette Boken. XVII Proposition. Theorem - 174-175
Sjette Boken. Definition - 174-175, 176-177
Sjette Boken. XVIII Proposition. Problem - 176-177
Sjette Boken. XIX Proposition. Theorem - 176-177, 178-179
Sjette Boken. XX Proposition. Theorem - 178-179, 180-181, 182-183
Sjette Boken. XXI Proposition. Theorem - 182-183, 184-185
Sjette Boken. XXII Proposition. Theorem - 184-185
Sjette Boken. XXIII Proposition. Theorem - 184-185, 186-187
Sjette Boken. XXIV Proposition. Theorem - 186-187, 188-189
Sjette Boken. XXV Proposition. Problem - 188-189
Sjette Boken. XXVI Proposition. Theorem - 188-189
Sjette Boken. XXVII Proposition. Theorem - 190-191
Sjette Boken. XXVIII Proposition. Problem - 190-191
Sjette Boken. XXIX Proposition. Problem - 190-191, 192-193
Sjette Boken. XXX Proposition. Problem - 192-193
Sjette Boken. XXXI Proposition. Theorem - 192-193, 194-195
Sjette Boken. XXXII Proposition. Theorem - 194-195
Sjette Boken. XXXIII Proposition. Theorem - 194-195, 196-197
Scholier till 6:e Boken - 198-199, 200-201, 202-203, 204-205
Planimetri - 204-205, 206-207, 208-209, 210-211, 212-213, 214-215, 216-217
Om Cirkeln - 216-217, 218-219, 220-221, 222-223, 224-225, 226-227, 228-229, 230-231, 232-233, 234-235
    Elfte Boken.
Elfte Boken. Definitioner - 234-235, 236-237, 238-239
Elfte Boken. I Proposition. Theorem - 238-239
Elfte Boken. II Proposition. Theorem - 238-239
Elfte Boken. III Proposition. Theorem - 238-239, 240-241
Elfte Boken. IV Proposition. Theorem - 240-241, 242-243
Elfte Boken. V Proposition. Theorem - 242-243
Elfte Boken. VI Proposition. Theorem - 242-243, 244-245
Elfte Boken. VII Proposition. Theorem - 244-245
Elfte Boken. VIII Proposition. Theorem - 244-245, 246-247
Elfte Boken. IX Proposition. Theorem - 246-247
Elfte Boken. X Proposition. Theorem - 246-247
Elfte Boken. XI Proposition. Theorem - 246-247, 248-249
Elfte Boken. XII Proposition. Theorem - 248-249
Elfte Boken. XIII Proposition. Theorem - 248-249, 250-251
Elfte Boken. XIV Proposition. Theorem - 250-251
Elfte Boken. XV Proposition. Theorem - 250-251
Elfte Boken. XVI Proposition. Theorem - 250-251, 252-253
Elfte Boken. XVII Proposition. Theorem - 252-253
Elfte Boken. XVIII Proposition. Theorem - 252-253, 254-255
Elfte Boken. XIX Proposition. Theorem - 254-255
Elfte Boken. XX Proposition. Theorem - 254-255, 256-257
Elfte Boken. XXI Proposition. Theorem - 256-257
Elfte Boken. XXII Proposition. Theorem - 256-257, 258-259
Elfte Boken. XXIII Proposition. Theorem - 258-259, 260-261
Elfte Boken. XXIV Proposition. Theorem - 260-261
Elfte Boken. XXV Proposition. Theorem - 260-261, 262-263
Elfte Boken. XXVI Proposition. Theorem - 262-263, 264-265
Elfte Boken. XXVII Proposition. Theorem - 264-265
Elfte Boken. XXVIII Proposition. Theorem - 264-265
Elfte Boken. XXIX Proposition. Theorem - 266-267
Elfte Boken. XXX Proposition. Theorem - 266-267, 268-269
Elfte Boken. XXXI Proposition. Theorem - 268-269
Elfte Boken. XXXII Proposition. Theorem - 268-269, 270-271
Elfte Boken. XXXIII Proposition. Theorem - 270-271, 272-273
Elfte Boken. XXXIV Proposition. Theorem - 272-273, 274-275
Elfte Boken. XXXV Proposition. Theorem - 274-275, 276-277
Elfte Boken. XXXVI Proposition. Theorem - 276-277
Elfte Boken. XXXVII Proposition. Theorem - 276-277, 278-279
Elfte Boken. XXXVIII Proposition. Theorem - 278-279, 280-281
Elfte Boken. XXXIX Proposition. Theorem - 280-281
Elfte Boken. IL Proposition. Theorem - 280-281, 282-283
Elfte Boken. ILI Proposition. Theorem - 282-283
Elfte Boken. ILII Proposition. Theorem - 284-285
Elfte Boken. ILIII Proposition. Theorem - 284-285
Elfte Boken. ILIV Proposition. Theorem - 284-285, 286-287
Elfte Boken. Definition - 286-287, 288-289
    Tolfte Boken
Tolfte Boken. Definitioner - 288-289, 290-291
Tolfte Boken. I Proposition. Theorem - 290-291, 292-293
Tolfte Boken. II Proposition. Theorem - 292-293, 294-295
Tolfte Boken. III Proposition. Theorem - 294-295
Tolfte Boken. IV Proposition. Theorem - 294-295, 296-297
Tolfte Boken. V Proposition. Theorem - 296-297
Tolfte Boken. VI Proposition. Theorem - 296-297
Tolfte Boken. VII Proposition.Theorem - 296-297, 298-299
Tolfte Boken. VIII Proposition. Theorem - 298-299, 300-301
Tolfte Boken. IX Proposition. Theorem - 302-303, 304-305
Tabell för beräkning af solida figurers rymder och ytor - 304-305
Rättelser - 306

Project Runeberg, Sat Sep 5 15:42:29 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/elementa/

Euclidis Elementa is also available as a 2 kbyte HTML file
Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free