- Project Runeberg -  Svensk Musiktidning /
Necken 1880

(1880-1913) [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Ill. Blom, sc NECKEN. SVENSK MUSIKTIDNING.

N:o 1-24, 1880.


Förord till den elektroniska utgåvan

Den äldsta årgången av Svensk Musiktidning bar namnet Necken och gavs ut under en årgång med n:r 1 såsom ett provnummer i två upplagor tryckt 1879 och det sista n:r 24 tryckt 1881. Tidningens utgivare var Alfred Lundgren och den trycktes på Isaac Marcus' Boktryckeri.

Årgången digitaliserades 2014 av Musikverket och anpassades för Projekt Runeberg i december 2015 av Ralph E.

I det sista numret tillkännager Alfred Lundgren: "Af andra göromål hindrad att egna min tid åt tidningsmannaverksamhet, öfverlemnar jag från början af instundande år till musikförlagsfirman Huss & Beer denna af mig utgifna musiktidning Necken, hvars utgifvande under namn af Svensk Musiktidning fortsattes af nämnde firma; och tillönskar jag Svensk Musiktidning samma välvilliga uppmuntran som Necken haft att glädja sig åt."

Sidorna 68, 69, 82, 83, 95 samt sidan 4 i notbilagan till n:r 13 saknas av någon anledning i denna digitalisering och behöver kompletteras på något sätt.

Se i övrigt förordet till hela serien!


The above contents can be inspected in scanned images: 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137
    N:o 1. 1 Januari 1880 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Anmälan - 1, 2
Ludvig Norman. Förste Hofkapellmästare - 1, 2
Om vilkoren för blomstringen af vår nationella tonkonst, af Orfeus - 2
Musikaliska underbarn - 2, 3
Kongl. Musikaliska Akademiens Konservatorium - 3
Bortom de höga fjellar, af Björnstjerne Björnson - 4, 5
En speldosas historia - 6
Amerikansk Violinfabrikation - 6
Våra lyriska Teatrar - 6
    Från utlandet - 6, 7
Anton Rubinstein - 6
Upprop för Bayreuth - 6, 7
Ett nytt Requiem - 7
Fritiofs saga - 7
Gounods - 7
Kapellmästaren - 7
Direktören - 7
Hvarjehanda - 7
Annonser - 8
    N:o 2. 17 Januari 1880 - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Anmälan - 9
Richard Wagner - 9, 10
Om vilkoren för blomstringen af vår nationella tonkonst II, af Orfeus - 10, 11
Punktlighet framför allt - 11
Musik och Teater - 11
Anekdot - 11
    Från utlandet - 11, 15
Berlioz’ opera, Prise de Troia - 11
Gounod - 11
En ny komisk opera - 11
Anton Rubinstein - 11
Som de dagliga tidningarne - 11
Rheinische Sängerverein - 11, 15
Aftäckandet - 15
Man förebereder - 15
Madame Favart, af Offenbach - 15
La Billet de logement - 15
Ur Op. Resan till Kina, af François Bazin - 12, 13, 14
Musikalisk humoresk - 15
Resignation, af J. L. - 15, 16
Anmärkningar - 16
En “Impressarie“ - 16
Rättelser - 16
Annonser - 16
    N:o 3. 1 Februari 1880 - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Anmälan - 17
Charles Lecocq - 17, 18
Bör koralfrågan som fråga anses? af Orfeus - 18, 19
Musik och Teater - 19
Musikalisk humoresk - 19, 23
Miniatyrbilder, af J. Lindegren - 20, 21
    I. Ballad - 20
    II. Vid en blommas graf - 21
Ur operetten ”La Jolie Persane” (Den vackra persiskan), af Ch. Lecoeq - 22
Slutet godt, allting godt, af J. L. - 23, 24
Musikaliskt problem - 24
En “Impressarie“ - 24
Annons - 24
    N:o 4. 15 Februari 1880 - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Till allra kärestan. Salongsstycke af Joh. Lindegren - 25, 26, 27
Om vilkoren för blomstringen af vår nationella tonkonst III, af Orfeus - 28, 29
Bonmots - 29
Beethovens första debut - 29, 30
Musik och Teater - 30
Från utlandet - 30, 31
En för Militärmusikkårer vigtig uppfinning - 31
Necken, poem af J. L. - 31
Det Sköna. I - 31, 32
Praktiskt! (Satir) - 32
Musikaliska underbarn - 32
Lösning å musikaliska problemet - 32
Prenumeration å Necken - 32
Rättelser - 32
    N:o 5. 1 Mars 1880 - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Bernhardina Niehoff (med porträtt) - 33
Melodi och harmoni. Studie af J. L. - 34
A propos Verdi - 34
Musiklitteratur - 34, 35
Verdis Aïda å Kongl. lyriska scenen, af J. L. - 35
Från utlandet - 35, 39
Dolce far niente. Polka af Alfred Lundgren - 36, 37
Serenad. Qvartett för mansröster. Ord af J. L. Runeberg. Musik af Wilh. Ström - 38
Mera i koralfrågan, af Orfeus - 39, 40
Det Sköna. II - 40
Tartinis trollfiol - 40
Prenumeration å Necken - 40
    N:o 6. 15 Mars 1880 - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Anmälan - 41
Giuseppi Verdi (med porträtt) - 41, 42, 43
Melodi och harmoni (forts.). Studie af J. L. - 43
Märkliga yttranden öfver musik, af Hector Berlioz - 43
Musik och Teater - 43, 47
Polarfararnes Vals, af Joh. Lindegren - 44, 45
Krigssång ur Op. Aïda, af Verdi - 46
Små lätta Pianostycken. I. Melodram ur Kapten Grant - 46
Från utlandet - 47
Olika slags verldar, poem af J. L. - 47
Det Sköna. III - 47, 48
Hvarjehanda - 48
Breflåda - 48
Rättelse - 48
Annonser - 48
    N:o 7. 1 April 1880 - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Serenad, af Joh. Lindegren - 49
I Aftonens stillhet, af L. Aug. Lundh - 50, 51
Små Lätta Pianostycken - 52
    II. Sorg i rosenrödt, af Joh. Lindegren - 52
    III. Mazurka - 52
Gustaf Mankell † - 53
Melodi och harmoni (forts.). Studie af J. L. - 53
Musik och Teater - 54
Från utlandet - 54, 55
Jacob Axel Josephson † - 55
Bardalek, af J. L. - 55
Genmäle - 55, 56
Tartinis trollfiol - 56
Prenumeration å Necken - 56
Rättelser - 56
    N:o 8. 15 April 1880 - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Porträtt af professor Gustaf Mankell - 57
Skön konst - 57, 58
Ur Rossinis lif - 58
Märkliga yttranden öfver musik och musici - 58
Musik och Teater - 58, 63
Vårflägt af H. Reber - 59
Valse ur operetten Regementstrumslagarens Dotter, af J. Offenbach - 60, 61
Glam, af Th. Dubois - 61
Små Lätta Pianostycken. IV. Böhmersång, af F. Beyer - 62
Från utlandet - 63, 64
Hvarjehanda - 64
Musikpressen - 64
Prenumeration å Necken - 64
Breflåda - 64
    N:o 9. 1 Maj 1880 - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Maurice Dengremont (med porträtt) - 65
Skön konst (forts.) - 65, 66
Egenheter och böjelser hos berömda komponister - 66
Till militärmusikens historia - 66, 71
En Gondole, af Th. Œsten - 67, 68, 69, 70
Musik och Teater - 71, 72
Från utlandet - 72
Musikpressen - 72
Prenumeration å Necken - 72
Breflåda - 72
Rättelser - 72
    N:o 10. 15 Maj 1880 - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
M:me Sinico-Campobello (med porträtt) - 73
Skön konst (forts.) - 73, 74
Egenheter och böjelser hos berömda komponister (forts. och slut) - 74
Melodi och harmoni (forts.). Studie af J. L. - 74, 79
Fête Romaine, melodie italienne af E. Paladilhe - 75, 76, 77
Minnen från Stockholms-Teatrarne. I. Sång ur Lustspelet ”Lärkan”, af G. Michaelis - 78
Herman Johan Berens † - 79
Musik och Teater - 79
Koralvännernas möte - 79
Från utlandet - 80
Hvarjehanda - 80
Prenumeration å Necken - 80
Annonser - 80
    N:o 11. 1 Juni 1880 - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
Enrico Campobello (med porträtt) - 81
Melodi och harmoni (forts.). Studie af J. L. - 81, 82
Beethovens violin - 82
Hermann Berens - 82, 87
Vårblomman. Polka-Mazurka af R. Mattiozzi - 83, 84, 85, 86
Små Lätta Pianostycken. V. Utflygt i det gröna. Petit-Marsch - 86
Märkliga yttranden öfver musik - 87
Musik och Teater - 87
Från utlandet - 87, 88
Hvarjehanda - 88
Prenumeration å Necken - 88
Annonser - 88
    N:o 12. 15 Juni 1880 - 89, 90, 91, 92, notbil., notbil., notbil., notbil.
Porträtt af Herm. Berens - 89
Marseljäsen nu och förr - 89, 90
Melodi och harmoni (forts. och slut). Studie af J. L. - 90, 91
Heubach’s Transponer-Piano - 91
Från utlandet - 91, 92
Hvarjehanda - 92
Prenumeration å Necken - 92
Breflåda - 92
Rättelser - 92
Annonser - 92
Aubade Vénitienne, af Th. Lack - notbil., notbil., notbil., notbil.
    N:o 13. 1 Juli 1880 - 93, 94, 95, 96, notbil., notbil., notbil., notbil.
Anmälan - 93
Adeline Patti (med porträtt) - 93, 94
Marseljäsen nu och förr (forts.) - 94
Koralvännernas möte i Upsala - 95
Musik och Teater - 95, 96
Krönika - 96
Hvarjehanda - 96
Breflåda - 96
Annonser - 96
    Musik-album - notbil., notbil., notbil., notbil.
Äkta Perlan, polka af George Sawanoff - notbil., notbil.
Dufvan, Andante cantabile af Henri Herz - notbil.
    N:o 14. 15 Juli 1880 - 97, 98, 99, 100, notbil., notbil., notbil., notbil.
Anmälan - 97
Adeline Patti (forts.) - 97, 98
Marseljäsen nu och förr (forts. och slut) - 98, 99
Schumannsfesten i Bonn - 99
Ett groll - 99, 100
Krönika - 100
Hvarjehanda - 100
Annonser - 100
Ett landtligt minne, af Adolphe David - notbil., notbil., notbil., notbil.
    N:o 15. 1 Augusti 1880 - 101, 102, 103, 104, notbil., notbil., notbil., notbil.
Min Moder, af Aug. Lundh - 101
Adeline Patti (forts.) - 102
Om Instrumentens psykologiska rôl - 102, 103
Operan och Konservatorium - 103
Krönika - 103, 104
Musikpressen - 104
Hvarjehanda - 104
Breflåda - 104
Nykomponerad Koral, af Joh. Lindegren - 104
Cantilène af H. Reber - notbil.
En ung flickas dröm, af Robert Schumann - notbil., notbil.
Feuillets d’Album, af J. C. Kessler - notbil.
    N:o 16. 15 Augusti 1880 - 105, 106, 107, 108, notbil., notbil., notbil., notbil.
Adeline Patti (forts. och slut) - 105, 106
Om Kyrksången, föredrag af professor O. Byström - 106, 107
Om befordran, af Orfeus - 107, 108
Krönika - 108
Annonser - 108
Menuet de Boccherini - notbil., notbil., notbil., notbil.
    N:o 17. 1 September 1880 - 109, 110, 111, 112, notbil., notbil.
Ole Bull † (med porträtt) - 109, 110
Om Kyrksången, föredrag af professor O. Byström (forts. och slut.) - 110, 111
Saint-Saëns - 111, 112
Hvarjehanda - 112
Rättelser - 112
Annonser - 112
Adelaïde. Vals af Johann Strauss - notbil., notbil.
    N:o 18. 15 September 1880 - 113, 114, 115, 116, notbil., notbil., notbil., notbil.
Anmälan - 113
Orgelspelet i sin skönhet och sanning, af Joh. Lindegren - 113, 114, 115
Ett drag ur Mendelssohn-Bartholdy’s lif - 115
Basklarinetten, berättelse - 115, 116
Krönika - 116
Hvarjehanda - 116
Mon Idole. Salong-Polka af B. T. Missler - notbil., notbil., notbil., notbil.
    N:o 19. 1 Oktober 1880 - 117, 118, 119, 120, notbil., notbil., notbil., notbil.
Anmälan - 117
Musikhistoriska bilder. Kina - 117, 118
Mendelssohn och Paris - 118
Musik och Teater - 118, 119
I Kungsträdgården, poem - 0415
Hvarjehanda - 119
Rättelser - 119
Urbs beata Jerusalem - 120
Balens drottning, af Th. Oesten - notbil., notbil., notbil., notbil.
Annonser - 120
    N:o 20. 15 Oktober 1880 - 121, 122, 123, 124, notbil., notbil., notbil., notbil.
Qvartals-anmälan - 121
Fredrik Chopin (med porträtt) - 121, 122
Mendelssohn och Paris - 122, 123
Musikhistoriska bilder. Kina - 123
Fredrika Stenhammar † - 123
Musik och Teater - 123
I tonverlden - 123, 124
Hvarjehanda - 124
Stockholmsteatrarnes repertoar - 124
Aflidne tonkonstnärer - 124
Breflåda - 124
Rättelse - 124
Annonser - 124
Vid husliga härden, af Henri Verley - notbil., notbil., notbil., notbil.
    N:o 21. 1 November 1880 - 125, 126, 127, 128, notbil., notbil., notbil., notbil.
Fredrik Chopin (forts.) - 125, 126
Beethoven och Göthe - 126, 127
En dröm - 127
Trösteord - 127, 128
Musikaliska akademien - 128
Ur tonverlden - 128
Offenbachiana - 128
Stockholmsteatrarnes repertoar - 128
Annonser - 128
Afsked af lifvet, af F. Chopin - notbil.
Fantasistycke, af Hjalmar Brander - notbil., notbil.
L’echo de lucern, af Brinley Richards - notbil.
    N:o 22. 15 November 1880 - 129, 130, 131, 132, notbil., notbil., notbil., notbil.
Fredrik Chopin (forts. och slut) - 129, 130
Korriganen - 130
Franz von Suppé - 130, 131
Ur tonverlden - 131, 132
Tillkännagifvande - 132
Hvarjehanda - 132
Stockholmsteatrarnes repertoar - 132
Aflidne tonkonstnärer - 132
Annonser - 132
Les Ménétriers, af Fr. Rysler - notbil., notbil., notbil., notbil.
    N:o 23. 1 December 1880 - 133, 134, 135, 136, notbil., notbil., notbil., notbil.
Saint-Saëns om Henri Reber - 133, 134
Musikhistoriska bilder. Kina - 134
Några ord om Gitarren - 134
Ur Berlioz’ lif - 134, 135
Ur tonverlden - 135, 136
Liljan i dalen (poem till musikbilaga) - 136
Stockholmsteatrarncs repertoar - 136
Aflidne tonkonstnärer - 136
Annons - 136
Meditationer I och II, af Joh. Lindegren - notbil., notbil.
Liljan i dalen. Ord och musik af Joh. Lindegren - notbil., notbil.
    N:o 24. 15 December 1880 - 137, 138, 139, 140, notbil., notbil., notbil., notbil.
Tillkännagifvande - 137
Necken, af Orfeus - 137, 138
Om Sebastian Bachs manuskripter - 138, 139
Musikhistoriska bilder. Kina - 139
Ur Berlioz’ lif (forts.) - 139
Musik och Teater - 139
Stockholmsteatrarnes repertoar - 139
Aflidne tonkonstnärer - 140
Hvarjehanda - 140
Breflåda - 140
Annonser - 140
Blomsterregnet, af Théodore Oesten - notbil., notbil., notbil., notbil.

Project Runeberg, Sat Sep 4 18:08:45 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/svmusiktid/1880/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free