- Project Runeberg -  Svenska män och kvinnor : biografisk uppslagsbok /
6. P-Sheldon

(1942-1948) [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSKA MÄN OCH KVINNOR

BIOGRAFISK UPPSLAGSBOK

6 P—SHELDON

STOCKHOLM ALBERT BONNIERS FÖRLAG Illustrationsmaterialet för tiden före år 1850 är till övervägande del hämtat från Svenska porträttarkivets samlingar. Copyright. Albert Bonniers förlag 1949 Stockholm. Alb. Bonniers boktryckeri 1949

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida
Redaktionskommitté - v
Medarbetare i del 6 - vii, viii
Signaturer i del 6 - ix, x
Förkortningar - xi
    

P


Packet, Gilius - 1
Pahr, släkt - 1
1. Pahr, Johan Baptista - 1
2. Pahr, Franciscus - 1
3. Pahr, Christoffer - 1
4. Pahr, Dominicus - 1, 2
Paijkull, von Paykull, ätter - 2
1. Paijkull, Göran - 2
2. Paijkull, Otto Arnold - 2
3. Paykull, Gustaf von - 2, 3
4. Paijkull, Wilhelm - 3
Palander, Palander af Vega, släkt - 3
1. Palander af Vega, Louis - 3, 4
2. Palander, Tord - 4
3. Palander, Kjell - 4
Palbitzki, Mathias - 4, 5
Palén, Paul - 5
Palén, Erik Johan af - 5
Palin, Nils Gustaf - 5, 6
Pallin, Anders, tjänsteman, bergbestigare, se s. 7 - 6
Pallin, Erik, sportjournalist, se nedan - 6
Pallin, Gustaf, kirurg, se nedan - 6
Pallin, Nils, väg- och vattenbyggare, bergbestigare, se nedan - 6
1. Pallin, Rudolf - 6
2. Pallin, Gustaf - 6
1. Pallin, Erik - 6
2. Pallin, Nils - 6, 7
3. Pallin, Anders - 7
Palm, August - 7, 8
Palm, Björn - 8, 9
Palm, Carl, museiman, konsthandlare, konstskriftställare, se s. 11 - 9
Palm, Conny - 9
Palm, Gottfrid - 9
Palm, Gustaf Wilhelm - 9, 10
Palm, Herman, präst, tonsättare, se s. 11 - 10
Palm, Sam - 10
Palm, Svante - 10
Palm, Thure - 10
Palm, Torsten - 10, 11
Palm, släkt - 11
1. Palm, Herman - 11
2. Palm, Carl - 11
Palma, Jonas - 11, 12
Palmær, se även Palmér, s. 21 - 12
Palmær, Georg - 12
Palmær, Henrik, skriftställare, publicist, se nedan - 12
Palmær, Margit, författarinna, se s. 13 - 12
Palmær, Wilhelm, kemist, se s. 13 - 12
Palmær, släkt - 12
1. Palmær, Henrik - 12, 13
2. Palmær, Wilhelm - 13
3. Palmær, Margit - 13, 14
Palmberg, Johannes - 14
Palmberg, Karl - 14
Palmblad, Vilhelm Fredrik - 14, 15
Palmblad-Bendix, Sally - 15
Palmborg, Stina - 15, 16
Palmcrantz, Helge - 16
Palmcron, Andreas - 16
Palmcrona, Carl Gustaf von, ämbetsman, politiker, se Boberg, bd 1, s. 372 - 16
Palme, August, skådespelare, se s. 18 - 16
Palme, Carl, grafiker, målare, se s. 19 - 16
Palme, Einar, målare, se s. 20 - 16
Palme, Henrik, finansman, se s. 17 - 16
Palme, Herman - 16, 17
Palme, Ingegerd, socialt verksam, se s. 19 - 17
Palme, Olof, historiker, politisk skriftställare, se s. 19 - 17
Palme, Sven, försäkringsman, politiker, se nedan - 17
Palme, Sven Ulrie, historiker, skriftställare, se s. 20 - 17
Palme, Ulf, skådespelare, se s. 20 - 17
Palme, släkt - 17
1. Palme, Henrik - 17
2. Palme, Sven - 17, 18
3. Palme, August - 18, 19
4. Palme, Ingegerd - 19
5. Palme, Carl - 19
6. Palme, Olof - 19, 20
7. Palme, Einar - 20
8. Palme, Sven Ulric - 20
9. Palme, Ulf - 20
Palmer, Ivar - 20, 21
Palmér, se även Palmær, s. 12 - 21
Palmér, Johan - 21
Palmfelt, ätt - 21
1. Palmfelt, Gustaf - 21
2. Palmfelt, August - 21, 22
Palmgren, Axel - 22
Palmgren, Herman - 22
Palmgren, Johannes - 22
Palmgren, Karl Edvard, pedagog, se s. 23 - 22
Palmgren, Ludvig, präst, arkeolog, se s. 23 - 22
Palmgren, Nils - 22, 23
Palmgren, Olof - 23
Palmgren, Valfrid, språkforskare, bibliotekarie, pedagog, se Munch-Petersen, bd 5 s. 342 - 23
1. Palmgren, Karl Edvard - 23
2. Palmgren, Ludvig - 23, 24
3. Palmgren, Valfrid, språkforskare, biblioteksman, pedagog, dotter till P. 1, se Munch-Petersen, bd 5 s. 342 - 24
Palmkron, se Palmcron, s. 16 - 24
Palmlund, Maurits, författare, se Cramær, bd 2 s. 129 - 24
Palmqvist, Erik, fortifikationsofficer, tecknare, se nedan - 24
Palmqvist, Fredrik, friherre, matematiker, se s. 25 - 24
Palmqvist, Jolian, diplomat, se s. 25 - 24
Palmqvist, Magnus, friherre, arméofficer, se s. 25 - 24
Palmqvist, Magnus, friherre, sjöofficer, se s. 25 - 24
Palmqvist, Per - 24
Palmqvist, Reinhold - 24
Palmqvist, ätt - 24
1. Palmqvist, Erik - 24, 25
2. Palmqvist, Johan - 25
3. Palmqvist, Magnus - 25
4. Palmqvist, Fredrik - 25
5. Palmqvist, Magnus - 25, 26
Palmroot, Johannes - 26
Palmskiöld, ätt - 26
1. Palmskiöld, Erik - 26
2. Palmskiöld, Elias - 26
1. Palmstedt, Erik - 26, 27, 28
2. Palmstedt, Carl - 28
Palmstierna, ätt - 28
1. Palmstierna, Nils - 28, 29
2. Palmstierna, Nils Fredrik - 29
3. Palmstierna, Carl Otto - 29, 30
4. Palmstierna, Carl Fredrik - 30
5. Palmstierna, Hjalmar - 30, 31
6. Palmstierna, Ellen - 31
7. Palmstierna, Agnes, socialt verksam, dotter till P. 4, se Ingelman, bd 4, s. 11 - 31
8. Palmstierna, Erik - 31
9. Palmstierna, Carl-Fredrik - 31, 32
Palmstruch, ätt - 32
1. Palmstruch, Johan - 32
2. Palmstruch, Gerog Reinhold - 32
3. Palmstruch, Johan - 32, 33
Palmsvärd, Jan Eric - 33
Panten, Kasper - 33
Panzarhielm, Hans - 33, 34
1. Papke, Christian - 34
2. Papke, Carl - 34
Parise, Erich - 34
Park, Gustav - 34, 35
Pasch, släkt - 35
Pasch, Gustaf Erik - 35
Pasch, släkt - 35
1. Pasch, Lorens, d. ä. - 35
2. Pasch, Johan - 35, 36
3. Pasch, Lorens, d. y. - 36, 37
4. Pasch, Ulrika - 37
Passy, Ludvig Anton Edmund - 38
Patkull, Patkul, ätter - 38
1. Patkull von Posendorf, Georg Reinhold - 38
2. Patkul, Johann Reinhold - 38, 39
Paton, James - 39
1. Paues, Anna - 39, 40
2. Paues, Johan - 40
3. Paues, Erik - 40
Pauli, Ebba, socialt verksam, författarinna, se s. 43 - 40
Pauli, Georg, målare, se s. 41 - 40
Pauli, Gustaf Maurits, gymnastiklärare, se s. 41 - 40
Pauli, Hanna, målarinna, se s. 42 - 40
Pauli, Ivan - 40, 41
Pauli, Wilhelm, arméofficer, se nedan - 41
Pauli, Zackarias, krigare, se nedan - 41
Pauli, ätt - 41
1. Pauli, Zackarias - 41
2. Pauli, Wilhelm - 41
3. Pauli, Gustaf Mauritz - 41
4. Pauli, Georg - 41, 42
5. Pauli, Hanna - 42, 43
6. Pauli, Ebba - 43
Paulin, Johan, ämbetsman, politiker, se Olivecrantz, bd 5 s. 626 - 43
1. Paulinus, Simon - 43
2. Paulinus, Johan - 43
Paulinus Gothus, Laurentius, ärkebiskop, se Laurentius Paulinus Gothus, bd. 4 s. 491 - 43
Paulinus Gothus, Petrus, präst, se Petrus Paulinus Gothus, s. 104 - 43
Paulsen, Anders - 43
Paulsen, Hjalmar - 43, 44
Paulson, se även Paulsson, Pålsson - 44
Paulson, Gustaf - 44
Paulson, Johannes, filolog, se nedan - 44
1. Paulson, Paul - 44
2. Paulson, Johannes - 44, 45
Paulsson, se även Paulson, Pålsson - 45
Paulsson, Axel - 45
Paulsson, Georg - 45
Paulsson, Gregor - 45, 46
Paulsson, Per - 46
Pawlo, Eva - 46
Paykull, se Paijkull - 46
Paykull, Gustaf von, friherre, författare, zoolog, se s. 2 - 46
Pearson, Peter Henry - 46
Pechlin, ätt - 46
1. Pechlin, Johan Niclas - 46, 47
2. Pechlin, Carl Fredrik - 47, 48
Peder Andersson Swart - 48
Peder Erichson, bonde, riksdagsman, se Per Eriksson, s. 56 - 49
Peder Eriksson, politisk projektmakare, katolsk martyr, se Petrus Erici, s. 102 - 49
Peder Fredag - 49
Peder Galle, teolog, se Galle, Peder, bd 3 s. 15 - 49
Peder Gudmundsson Strömberg, köpman, ämbetsman, se Strömberg, bd 7 - 49
Peder Jakobsson - 49
Peder Månsson - 49, 50
Peder Månsson Utter, arkivman, genealog, se Utter - 50
Peder Sunnanväder, kansler, biskop, se Peder Jakobsson, s. 49 - 50
Peder Swart, teolog, historieskrivare, se Peder Andersson Swart, s. 48 - 50
Peder Svensson - 50
Peder Särkilax, pseud. för Qvanten, Emil von, s. 192 - 50
Pegel, Otti - 50
Pegelow, Fritz - 50, 51
Pehrson, se även Pehrsson, Person, Persson - 51
Pehrson, Per - 51
Pehrson, Torsten - 51
Pehrsson, se även Pehrson, Person, Persson - 51
Pehrsson, Jan - 51, 52
Pehrsson, Jan - 52
Pehrsson, Jöns - 52
Pehrsson, Matts - 52, 53
Pehrsson, Nils - 53
Pehrsson, Nils Petter - 53
Pehrsson, Näs Per - 53
Pehrsson, Pehr - 53, 54
Pehrsson, Per - 54
Pehrsson-Bramstorp, Axel - 54, 55
Peijron, Edvard, arméofficer, se s. 115 - 55
Peill, Henrik Wilhelm - 55
Peldan, Gabriel - 55, 56
Pelow, Edvin - 56
Per Eriksson - 56
Per Hansson Östgöte, författare, översättare, förläggare, se Petrus Johannis Gothus, s. 102 - 56
Per Karlsson, biskop, se Petrus Caroli, s. 101 - 56
Per Persson, diplomat, historiker, se Petrus Petrejus, s. 104 - 56
Percy, Arthur - 56
Pergament, Moses - 56, 57
Peringer, se Peringskiöld - 57
Peringskiöld, ätt - 57
1. Peringskiöld, Johan, d. ä. - 57
2. Peringskiöld, Johan Fredrik - 57
Perman, Einar, kirurg, se s. 58 - 57
Perman, Emil, kirurg, se s. 58 - 57
Perman, Hans, jurist, ämbetsman, se Olivecrona, bd 5 s. 628 - 58
Perman, Sam - 58
Perman, Samuel, apotekare, kommunalman, se nedan - 58
Perman, släkt - 58
1. Perman, Samuel - 58
2. Perman, Emil - 58
3. Perman, Einar - 58, 59
Pernby, Åke - 59
Perne, Johan - 59
Pernow, Birger - 59
1. Pers, Anders - 59, 60
2. Pers, Gunnar - 60
Perséus, Edvard - 60
Persfelt, Bror - 60
Person, se även Pehrson, Pehrsson, Persson - 61
Person, Johan - 61
Person, Ragnar - 61
Personne, släkt - 61
1. Personne, John - 61
2. Personne, Nils - plansch, 61, 62
3. Personne, Amanda - 62
4. Personne, Folke - 63
Persson, se även Pehrson, Pehrsson, Person - 63
Persson, Adolf - 63
Persson, Anders - 63
Persson, Axel - 63, 64
Persson, Carl - 64, 65
Persson, Christoffer - 65
Persson, Daniel - 65, 66
Persson, Edvard - 66, 67
Persson, Eric Sigfrid - 67
Persson, Ernst - 67
Persson, Folke, målare, grafiker, författare, se s. 73 - 67
Persson, Harry - 67, 68
Persson, Herman, läkare, botanist, se s. 72 - 68
Persson, Ivar - 68
Persson, Johan - 68
Persson, Johan - 68
Persson, John - 68
Persson, Jöran, k. sekreterare och prokurator, se Jöran Persson, bd 4 s. 153 - 68
Persson, Knut - 68, 69
Persson, Konrad - 69
Persson, Matts - 69
Persson, Nils - 69, 70
Persson, Nils - 70
Persson, Nils - 70
Persson, Nils - 70
Persson, Ola - 71
Persson, Paul - 71
Persson, Per - 71
Persson, Per - 71, 72
Persson, Set - 72
Persson, Sven - 72
Persson, Swen - 72
1. Persson, Herman - 72, 73
2. Persson, Folke - 73
1. Petander, David - 73
2. Petander, Karl - 73, 74
Peter Algotsson, storman, se Algotssönerna, bd 1 s. 53 - 74
Peter Finvidsson Ålänning - 74
Peter Jonsson, riksråd, se Bååt, frälseätt, bd 1 s. 515 - 74
Peter målare - 74
Peters, Hjalmar - 74
Peters, Willy - 74, 75
Petersen, Carl - 75
Petersen, Emilia - 75
Petersen, Herman, affärsman, se s. 76 - 75
Petersen, af Petersens, släkt - 75, 76
1. Petersen, Herman - 76
2. Petersens, Carl af - 76
3. Petersens, Hedvig - 76
Peterson, se även Petersson, Petterson, Pettersson - 76
Peterson, Adolph - 76, 77
Peterson, Adrian - 77
Peterson, Andrew - 77
Peterson, August - 77
Peterson, Carl - 78
Peterson, Charles - 78
Peterson, Frank - 78, 79
Peterson, Gustaf - 79
Peterson, Gustaf Fredrik - 79
Peterson, Ludvig - 79
Peterson, Nils - 79, 80
Peterson, Numa - 80
Peterson, Otto Fredrik - 80
Peterson, Patrik - 80
Peterson, Per-Gustaf - 80
Peterson, Peter - 80, 81
Peterson-Berger, Wilhelm - 81, 82
Petersson, se även Peterson, Petterson, Pettersson - 82
Petersson, Albert - 82
Petersson, Albert - 82, 83
Petersson, Alfred, i Pålsboda, lantbrukare, politiker, se s. 88 - 83
Petersson, Axel - 83
Petersson, Axel - 83, 84
Petersson, Birger - 84
Petersson, Ernst - 84
Petersson, Gustaf - 84, 85
Petersson, Herbert - 85
Petersson, Ingemar - 85
Petersson, Ivan - 85, 86
Petersson, Johan - 86
Petersson, Knut, publicist, politiker, se s. 89 - 86
Petersson, Lorents, präst, se s. 87 - 86
Petersson, Nils - 86
Petersson, Oscar - 86, 87
Petersson, Oskar - 87
Petersson, Per - 87
Petersson, Peter - 87
Petersson, Torsten, jurist, ämbetsman, se s. 89 - 87
Petersson, Walfrid, geolog, gruvvetenskapsman, se nedan - 87
1. Petersson, Lorents - 87
2. Petersson, Walfrid - 87, 88
1. Petersson, Alfred - 88, 89
2. Petersson, Torsten - 89
3. Petersson, Knut - 89, 90
Petrus, Lewi - 90
Petræus, Eschillus - 90
Petre, släkt - 90, 91
1. Petre, Robert - 91
2. Petre, Thore - 91, 92
3. Petre, Janne - 92
4. Petre, Allan - 92
Petrejus, Petrus, diplomat, historiker, se Petrus Petrejus, s. 104 - 92
Petrelli, Johannes - 92, 93
Petrén, släkt - 93
1. Petrén, Thure - 93
2. Petrén, Edvard - 93
3. Petrén, Alfred - 93, 94
4. Petrén, Karl - 94, 95
5. Petrén, Bror - 95, 96
6. Petrén, Jakob - 96
7. Petrén, Gustaf - 96
8. Petrén, Viktor - 96, 97
9. Petrén, Ebbe - 97
10. Petrén, Ture - 97
11. Petrén, Folke - 97
Petri, Alma, frälsningsofficer, se s. 98 - 97
Petri, Bengt, direktör, se s. 98 - 97
Petri, Carl, arméofficer, affärsman, se s. 98 - 97
Petri, Gustaf, arméofficer, krigshistoriker, se s. 98 - 97
Petri, Henning - 97, 98
Petri, Johannes, biskop, se Johannes Petri, bd 4 s. 72 - 98
Petri, Laura, frälsningsofficer, författarinna, se s. 99 - 98
Petri, Laurentius, ärkebiskop, se Laurentius Petri, bd 4 s. 490 - 98
Petri, Olaus, kyrkoreformator, se Olaus Petri, bd 5 s. 618 - 98
Petri, släkt - 98
1. Petri, Gustaf - 98
2. Petri, Carl - 98
3. Petri, Bengt - 98
1. Petri, Alma - 98, 99
2. Petri, Laura - 99
1. Petrini, Edvard - 99
2. Petrini, Henrik - 99
3. Petrini, Märtha - 99, 100
4. Petrini, Gulli - 100
5. Petrini, Sven - 100
Petrosa, Petrus, politisk projektmakare och katolsk martyr, se Petrus Erici, s. 102 - 101
Petrus, se även Pethrus, s. 90 - 101
Petrus - 101
Petrus Astronomus - 101
Petrus Benedicti - 101
Petrus Caroli - 101
Petrus de Dacia - 101, 102
Petrus Erici - 102
Petrus Johannis Gothus - 102
Petrus Jonæ Angermannus - 102, 103
Petrus Jonæ Helsingius - 103
Petrus Magni, biskop, se Peder Månsson, s. 49 - 103
Petrus Olavi - 103
Petrus Olavi - 103, 104
Petrus Paulinus Gothus - 104
Petrus Petrejus - 104
Petrus Petrosa, politisk projektmakare och katolsk martyr, se Petrus Erici, s. 102 - 104
Petrus Philippi - 104
Petrus Thyrgilli - 104
Petschler, Erik - 104, 105
Petterkvist, Lovisa, pseud. för Agrell, Alfhild - 105
Pettersén, Alexis, sjöofficer, se 2. Rosensvärd, s. 365 - 105
Petterson, se även Peterson, Petersson, Pettersson - 105
Petterson, Alfred, boktryckare, se s. 106 - 105
Petterson, Axel, kirurg, se s. 107 - 105
Petterson, Edvin - 105
Petterson, Gustaf - 105
Petterson, Henrik, skogsman, se s. 107 - 105
Petterson, Hjördis - 105, 106
Petterson, Knut - 106
Petterson, Olle - 106
1. Petterson, Victor - 106
2. Petterson, Alfred - 106, 107
1. Petterson, Axel - 107
2. Petterson, Henrik - 107
Pettersson, se även Peterson, Petersson, Petterson - 107
Pettersson, Abraham, präst, se s. 112 - 107
Pettersson, Abraham, teolog, präst, se s. 111 - 107
Pettersson, Alfred - 107, 108
Pettersson, Anders - 108
Pettersson, August - 108
Pettersson, Bror - 108
Pettersson, Calle - 108
Pettersson, Carl Anton - 108, 109
Pettersson, Daniel, ämbetsman, se s. 111 - 109
Pettersson, David - 109
Pettersson, Ejnar - 109
Pettersson, Fredrik, politiker, ämbetsman, se s. 113 - 109
Pettersson, Hans, fysiker, oceanograf, se s. 113 - 109
Pettersson, Hugo Birger, målare, se Birger, Hugo, bd 1 s. 319 - 109
Pettersson, Ivar - 109
Pettersson, Jakob - 109, 110
Pettersson, Knut - 110
Pettersson, Olof - 110
Pettersson, Otto, kemist, hydrograf, se s. 112 - 110
Pettersson, Sten - 110, 111
Pettersson, Wilhelm - 111
1. Pettersson, Daniel - 111
2. Pettersson, Abraham - 111, 112
3. Pettersson, Abraham - 112
1. Pettersson, Otto - 112, 113
2. Pettersson, Fredrik - 113
3. Pettersson, Hans - 113, 114
Pettersson-Norrie, Anna, operettsångerska, se Norrie, bd 5 s. 551 - 114
1. Petzäll, Erik - 114
2. Petzäll, Åke - 114
Peyron, Peijron, de Peijron, släkt - 115
1. Peyron, Gustaf - 115
2. Peijron, Edvard - 115
3. Peyron, Adolph - 115, 116
4. Peyron, Oscar - 116
5. Peyron, Knut - 116
6. Peyron, Alfred - 116
7. Peyron, Edward - 116, 117
8. Peyron, John - 117
9. Peyron, Henry - 117
Pfalziska ätten - 117, 118
Pfannenstill, Pfannenstiel, släkt - 118
1. Pfannenstill, Magnus - 118
2. Pfannenstill, Algot - 118, 119
Pfeiffer, Johan - 119
Pfeiffer, Sara - 119
Pfuel, von, ätt - 119
Pfuel, Adam von - 119, 120
Phalén, se även Fahlén, Fallén - 120
Phalén, Adolf - 120, plansch, 121
Philip, se även Filip, bd 2 s. 517 - 121
Philip, släkt - 121
Philippus Ragvaldi - 121
Philipson, se även Filipsson, Philipsson - 121
Philipson, Edvard, ämbetsman, diplomat, se Ehrenstéen, bd 2 s. 327 - 121
Philipson, Lorens - 121, 122
Philipson, släkt - 122
1. Philipson, Walter - 122
2. Philipson, Mauritz - 122, 123
Philipsson, Aron - 123
Phragmén, släkt - 123
1. Phragmén, Lars - 123
2. Phragmén, Edvard - 123, 124
3. Phragmén, Gösta - 124
Phrygius, Sylvester - 124
Piehl, Karl - 124, 125
Pihl, Aurore - 125
Pihl, Axel - 125
Pihl, Carin - 125
Pihl, Isidor - 125
Pihl, Petter - 125, 126
Pihlblad, Nils - 126
Pihlgren, se även Pilgren, s. 127 - 126
Pihlgren, Johan - 126
Pihlstrand, Ragnar - 126
Pihlström, Anders - 126
Pikkuniemi, Elin - 126, 127
Pilgren, se även Pihlgren, s. 126 - 127
Pilgren, Elias - 127
Pilo, Carl Gustaf - 127, 128, plansch
1. Piltz, Gottlieb - 128, 129
2. Piltz, Gottlieb - 129
Pineus, Conrad - 129
Piper, släkt - 129
1. Piper, Carl - 129, 130
2. Piper, Carl-Fredrik - 130, 131
3. Piper, Peter Bernhard - 131
4. Piper, Fredrik Magnus - 131
5. Piper, Sophie - 131, 132
6. Piper, Fritz - 132
7. Piper, Carl - 132
8. Piper, Emilie - 132
Pippingsköld, Joseph - 132, 133
Pira, släkt - 133
1. Pira, Fredrik - 133
2. Pira, Karl - 133, 134
3. Pira, Adolf - 134
4. Pira, Folke - 134
Plagemann, släkt - 134
1. Plagemann, Carl Fredrik - 134
2. Plagemann, Carl - 134, 135
3. Plagemann, Arnold - 135
Planman, Anders - 135
Planting-Gyllenbåga, ätt - 135
Planting-Gyllenboga, Georg - 135
Platen, von, ätt - 135, 136
1. Platen, Philip von - 136
2. Platen, Baltzar von - 136, 137, 138
3. Platen, Baltzar von - 138
4. Platen, Christofer von - 138, 139
5. Platen, Vilhelm von - 139
6. Platen, Ellen von - 139
7. Platen, Baltzar Carl von - 139, 140
Platon, Birger - 140
Pleijel, släkt - 140
1. Pleijel, Carl - 140
2. Pleijel, Hening - 140, 141
3. Pleijel, Hilding - 141
4. Pleijel, Åke - 141
Ploman, släkt - 141
Ploman, Karl Gustaf - 141, 142
Plomgren, von Plomgren, släkt - 142
1. Plomgren, Anders - 142
2. Plomgren, Thomas - 142, 143
3. Plomgren, Ida von - 143, 144
Plommenfelt, Carl Anders - 144
Plym, August - 144
Plym, Francis - 144, 145
Pohl, släkt - 145
Poignant, släkt - 145
1. Poignant, Emil - 145
2. Poignant, Ernst - 145, 146
Polack, Jakob - 146
Polhammar, se Polhem - 146
Polheimer, Anders, bergsvetenskapsman, se s. 148 - 146
Polhem, Polhammar, Polheimer, släkt - 146
1. Polhem, Christopher - 146, plansch, 147, 148
2. Polhem, Gabriel - 148
3. Polheimer, Anders - 148, 149
Pollack, se Polack - 149
Pollak, Mimi - 149
Pollet, ätt - 149
Pollet, Johan - 149
Polus, Thomas - 149
Pontén, släkt - 150
1. Pontén, Johan - 150
2. Pontén, Frithiof - 150
3. Pontén, Birger - 150
Pontin, Pontinus, af Pontin, släkter - 150
1. Pontinus, Magnus - 150, 151
2. Pontin, Magnus af - 151
3. Pontin, Erik Magnus Constans af - 151
Pontinus, Magnus, biskop, se s. 150 - 151
Poppe, Nils - 151, 152
Poppius, Gabriel - 152
Porat, von, ätt - 152, 153
1. Porat, Carl von - 153
2. Porat, Tage von - 153
3. Porat, Gösta von - 153, 154
Porse, släkt - 154
Porse, Knut, hertig av Halland, se Knut Porse, bd 4 s. 298 - 154
Porthan, Henrik Gabriel - 154, 155
Posse, släkt - 155, 156
1. Posse, Knut - 156
2. Posse, Göran - 156, 157
3. Posse, Göran - 157
4. Posse, Knut - 157
5. Posse, Gustaf - 157
6. Posse, Mauritz - 157, 158
7. Posse, Knut - 158
8. Posse, Carl Magnus - 158
9. Posse, Arvid - 158, 159
10. Posse, Mauritz - 159
11. Posse, Fredrik - 159
12. Posse, Carl Henrik - 159, 160
13. Posse, Arvid - 160
14. Posse, Johan August - 160
15. Posse, Betty - 160, 161
16. Posse, Arvid - plansch, 161, 162
17. Posse, Gösta - 162
18. Posse, Nils - 162, 163
19. Posse, Nils - 163
20. Posse-Brázdová, Amelie - 163
Possieth, Johan - 163, 164
Post, von, släkt - 164
1. Post, Hampus von - 164, 165
2. Post, Tom von - 165, 166
3. Post, Rikard von - 166
4. Post, Lennart von - 166, 167
5. Post, Eric von - 167
1. Pousette, Mauritz - 167, 168
2. Pousette, Charlotte - 168
Pratté, Edvard - 168
Prawitz, Johan - 168
Precht, släkt - 168
1. Precht, Burchardt - 168, 169
2. Precht, Christian - 169
Preis, Fredrik - 169
Princell, Johan - 169, 170
Printz, Johan - 170
Printzensköld, ätt - 170
1. Printzensköld, Johan - 170
2. Printzensköld, Carl - 171
3. Printzensköld, Adolf - 171
Printzsköld, ätt - 171
Printzsköld, Otto - 171, 172
Pripp, släkt - 172
Pripp, Albrecht - 172
Prosperin, Erik - 172
Prytz, Andreas, biskop, författare, se s. 173 - 172
Prytz, Björn, industriman, diplomat, se s. 173 - 172
Prütz, Carl-Per - 172
Prytz, Claes, arméofficer, författare, se s. 173 - 172
Prytz, släkt - 172, 173
1. Prytz, Andreas - 173
2. Prytz, Claes - 173
Prytz, släkt - 173
Prytz, Björn - 173, 174
Przybyszewski Westrup, Zenon - 174
Pseudo Solipse, pseud. för Freudenthal, Per, bd 2 s. 600 - 174
Psilander, von Psilander, Psilanderhielm, Psilanderskjöld, släkt - 174
1. Psilander, Gustaf von - 174, 175
2. Psilanderhielm, Nils - 175
3. Psilanderskjöld, Nils - 175
4. Psilander, Hjalmar - 175, 176
Pufendorf, von, ätt - 176
1. Pufendorf, Esias von - 176
2. Pufendorf, Samuel von - 176, plansch, 177
Puke, släkter - 177
1. Puke, Erik Kettilsson - 177
2. Puke, Erik Nilsson - 178
Puke, af Puke, släkt - 178
1. Puke, Johan - 178
2. Puke, Johan - 178, 179
Pulchau, Jacques - 179
Putbus, ätt - 179
Pyhy, Konrad von - 179, 180
1. Pyk, Louise - 180
2. Pyk, Carl-Gustaf - 180
3. Pyk, Herman - 180, 181
Påhlman, se även Pålman - 181
Påhlman, Axel - 181
Påhlman, Gösta, jurist, handelsskolman, se s. 182 - 181
Påhlman, John, handelsskolman, se s. 182 - 181
Påhlman, Otto, handelsskolman, se s. 182 - 181
Påhlman, Otto Fredrik, arméofficer, politiker, se nedan - 181
Påhlman, Otto Magnus, arméofficer, skrivlärare, se nedan - 181
Påhlman, ätt - 181
1. Påhlman, Otto Fredrik - 181
2. Påhlman, Otto Magnus - 181, 182
3. Påhlman, Otto - 182
4. Påhlman, John - 182
5. Påhlman, Gösta - 182
Pålman, Axel - 182, 183
Pålson-Wettergren, Gertrud - 183
Pålsson, se även Paulson, Paulsson - 183
Pålsson, Filip - 183, 184
Pålsson, Jöns - 184
Pålsson, Karola - 184
Pötter, Joachim, köpman, ämbetsman, se Lillienhoff, bd 4 s. 594 - 184
    

Q


Queckfeldt, Erik Gustaf - 185
Quennerstedt, släkt - 185
1. Quennerstedt, Axel - 185
2. Quennerstedt, August - 185, 186
Quensel, Alice, lärare, ämbetsman, se s. 189 - 186
Quensel, Carl-Erik, statistiker, se s. 189 - 186
Quensel, Conrad, astronom, matematiker, se s. 187 - 186
Quensel, Conrad, naturforskare, se s. 187 - 186
Quensel, Gösta, jurist, ämbetsman, se s. 189 - 186
Quensel, Isa - 186
Quensel, Nils, ämbetsman, politiker, se s. 189 - 186
Quensel, Oscar, teolog, se s. 187 - 186
Quensel, Percy, geolog, mineralog, petrograf, se s. 188 - 186
Quensel, Ulrik, patolog, se s. 188 - 186
Quensel, släkt - 186, 187
1. Quensel, Conrad - 187
2. Quensel, Conrad - 187
3. Quensel, Oscar - 187, 188
4. Quensel, Ulrik - 188
5. Quensel, Percy - 188, 189
6. Quensel, Alice - 189
7. Quensel, Nils - 189
8. Quensel, Gösta - 189
9. Quensel, Carl-Erik - 189, 190
Quiding, Qviding, släkt - 190
1. Qviding, Bernhard Christoffer - 190
2. Quiding, Peter - 190
3. Quiding, Herman - 190, 191
4. Quiding, Gustaf - 191
5. Quiding, Annie, skriftställarinna, dotter till Q. 3, se Åkerhielm, Annie, bd 8 - 191
Quint, Stina - 191
Quist, se även Qvist - 191
Quit, John - 191
Qvanten, Emil von - 192
Qvarnström, se även Kvarnström - 192
Qvarnström, Carl Gustaf - 192
Qviding, se Quiding, s. 190 - 192
Qvist, se även Quist, s. 191 - 192
Qvist, Bengt - 192, 193
Qvist, Nils - 193
Qvistgaard, Harald - 193
    

R


Raa, Frithiof - 194
Raab, släkt - 194
1. Raab, Carl - 194
2. Raab, Claes Jacob - 194, 195
3. Raab, Adam - 195
4. Raab, Hugo - 195, 196
5. Raab, Gustaf - 196
Raattamaa, Johan - 196
Rabbén, Johan - 196, 197
Rabe, Alida, målarinna, se nedan - 197
Rabe, Gustaf, skolman, språkman, läroboksförfattare, se nedan - 197
Rabe, Harald - 197
Rabe, Julius, radioman, musikskriftställare, se nedan - 197
Rabe, Pehr, bankman, kommunalman, se nedan - 197
Rabe, släkt - 197
1. Rabe, Gustaf - 197
2. Rabe, Alida - 197
3. Rabe, Pehr - 197
4. Rabe, Julius - 197, 198
Rabenius, Lars, jurist, se s. 199 - 198
Rabenius, Lars, rättsvetenskapsman, se s. 199 - 198
Rabenius, Nils - 198
Rabenius, Nils, rättsvetenskapsman, musikkritiker, se s. 200 - 198
Rabenius, Olena, konsertsångerska, se Falkman, bd 2 s. 491 - 198
Rabenius, Olof, rättsvetenskapsman, se nedan - 198
Rabenius, Olof, skriftställare, tidningsman, lärare, se s. 199 - 198
Rabenius, Theodor, rättsvetenskapsman, se s. 199 - 198
Rabenius, ätt - 198
1. Rabenius, Olof - 198, 199
2. Rabenius, Lars - 199
3. Rabenius, Theodor - 199
4. Rabenius, Olena, konsertsångerska, se Falkman, bd 2 s. 491 - 199
5. Rabenius, Lars - 199
6. Rabenius, Olof - 199, 200
7. Rabenius, Nilx - 200
Rademacher, Reinhold - 200
Radloff, Fredrik Wilhelm - 200
Rafael, se även Raphael - 201
Rafael, pseud. för Fahlstedt, Amalia, bd 2 s. 478 - 201
Rafael-Rådberg, Eric - 201
Ragnell, Allan - 201
Ragnhild - 201
Ragnvald Knaphövde - 201
Ragnvald Ulvsson - 201
Ragvald - 201, 202
Rahm, Nils - 202
Rahmn, släkt - 202
1. Rahmn, Cornelius - 202
2. Rahmn, Gösta - 202
Rahmqvist, se även Ramqvist, s. 208 - 202
Rahmqvist, Sigurd - 202, 203
Rajalin, von, ätt - 203
1. Rajalin, Thomas von - 203
2. Rajalin, Salomon Mauritz von - 203
1. Ralf, Oscar - 203, 204
2. Ralf, Einar - 204
3. Ralf, Torsten - 204
Ramberg, Harald - 204
Ramberg, Johannes - 204, 205
Ramberg, Ludwig - 205
Ramel, ätt - 205
1. Ramel, Malte - 205, 206
2. Ramel, Malte - 206
3. Ramel, Malte - 206
4. Ramel, Hans - 206, 207
5. Ramel, Otto - 207
6. Ramel, Fredrik - 207
Ramén, Arthur - 207, 208
Ramer, Torsten - 208
Ramm, Axel - 208
Ramqvist, se även Rahmqvist, s. 202 - 208
Ramqvist, Nils - 208
Ramsay, ätt - 208
1. Ramsay, Anders Henrik - 209
2. Ramsay, Ebba - 209
Ramstedt, Eva, fysiker, se s. 210 - 209
Ramstedt, Johan, ämbetsman, se s. 210 - 209
Ramstedt, Knut - 209
Ramstedt, Victor, affärsman, politiker, se s. 210 - 209
Ramstedt, Wilhelm, jordbrukare, se nedan - 209
Ramstedt, släkt - 209
1. Ramstedt, Wilhelm - 209, 210
2. Ramstedt, Johan - 210
3. Ramstedt, Victor - 210
4. Ramstedt, Eva - 210, 211
Ramström, Carl, industriman, se nedan - 211
Ramström, Claes, skolman, se nedan - 211
Ramström, Folke, flygofficer, se s. 212 - 211
Ramström, Herman, affärsman, se s. 212 - 211
Ramström, Martin - 211
Ramström, Sven, arméofficer, se s. 212 - 211
Ramström, släkt - 211
1. Ramström, Claes - 211
2. Ramström, Carl - 211, 212
3. Ramström, Herman - 212
4. Ramström, Sven - 212
5. Ramström, Folke - 212
1. Randel, Andreas - 212, 213
2. Randel, Ane - 213
Ranft, Albert - 213, 214
1. Rang, Gustaf - 214
2. Rang, Efraim - 214
Rangström, Ture - 214, 215, 216
Ranseen, Mattis - 216
Raphael, Axel - 216
Rapp, Albin - 216
Rapp, Yngve - 216
Rappe, släkt - 216, 217
1. Rappe, Christoffer - 217
2. Rappe, Emmy - 217
3. Rappe, Axel - 217, 218
4. Rappe, Christopher - 218, 219
5. Rappe, Vilhelm - 219
6. Rappe-Welden, Signe - 219
7. Rappe, Axel - 219, 220
8. Rappe, Gerhard - 220
Raquette, Gustaf - 220
Rasch, Ellen - 220, 221
Rasche, Christoph Ludwig - 221
Rasmus Ludvigsson - 221
Rasmuson, se även Rasmusson - 221
Rasmuson, Hans - 221, 222
Rasmussen, Yngve - 222
Rasmusson, se även Rasmuson - 222
Rasmusson, Johan - 222
Rasmusson, Lars - 222
Rasmusson, Lorenz - 222, 223
Rasmusson, Nils - 223
Rathou, Emilie - 223, 224
Rathsman, Siri - 224
Raumannus, Johannes - 224
Rausing, Ruben - 224
Rebbe, Carl - 224, 225
Red Top - 225
Redelius, Otto - 225
Redin, se även Rhedin - 225
Redin, Mats - 225
Reenhielm, Jacob - 225
Reenstierna, ätt - 225
1. Reenstierna, Abraham - 225, 226
2. Reenstierna, Jakob - 226
3. Reenstierna, Jakob - 226, 227
4. Reenstierna, John - 227
Regnell, Anders Fredrik - 227, 228
Regner, Nils - 228
Regnér, Adolf, publicist, se s. 229 - 228
Regnér, Gustaf - 228
Regnér, Gustaf - 228
1. Regnér, Lars - 228
2. Regnér, Gustaf - 228, 229
3. Regnér, Adolf - 229
Regnstrand, Olof - 229
Rehausen, von, ätt - 229
Rehausen, Gotthard von - 229, 230
Rehbinder, ätt - 230
1. Rehbinder, Bernhard Otto - 230
2. Rehbinder, Johan - 230
Rehn, se även Rheen - 230
Rehn, Jean, arkitekt, grafiker, mönsterritare, se s. 231 - 230
Rehn, Johan - 230, 231
Rehn, Olof, mönsterritare, se s. 232 - 231
Rehn, släkt - 231
1. Rehn, Jean - 231, 232
2. Rehn, Olof - 232
Rehnskiöld, ätt - 232
Rehnskiöld, Carl Gustaf - 232, plansch, 233
Reimers, Anders, köpman, kommunalman, se nedan - 233
Reimers, Knud - 233
Reimers, Anders - 233
Reimers, Anders - 233, 234
Reinholds, Johan Thure - 234
1. Reinius, Gustaf - 234
2. Reinius, Leif - 234
3. Reinius, Erling - 235
Renander, Axel - 235
Renat, Johan Gustaf - 235
Rendahl, Carl, skolman, läroboksförfattare, se s. 236 - 235
Rendahl, Claes, kyrkomusiker, se s. 236 - 235
Rendahl, Hialmar - 235, 236
Rendahl, Ragnar, ingenjör, uppfinnare, se nedan - 236
1. Rendahl, Claes - 236
2. Rendahl, Carl - 236
3. Rendahl, Ragnar - 236
Rengman, Gunnar - 236, 237
Renholm, Gottfrid - 237
Renhorn, Olof - 237
Rennerfelt, ätt - 237, 238
1. Rennerfelt, Ivar - 238
2. Rennerfelt, Erik - 238
Renström, Sven - 238
Resare-Bengt, se Oxenstierna, Bengt Bengtsson, bd 5 s. 684 - 238
Reslow, Wilhelm - 238, 239
Restadius, Daniel - 239
Rethe, Johan - 239
Rettig, von Rettig, släkt - 239
1. Rettig, Stephanus Cyrillus - 239, 240
2. Rettig, Pehr Christian - 240
3. Rettig, Per Cerelius - 240
4. Rettig, Carl Anton - 240
5. Rettig, Robert - 240, 241
6. Rettig, Fredric von - 241
7. Rettig, John - 241
Retzius, ätt - 241, 242
1. Retzius, Anders Jahan - 242, 243
2. Retzius, Lorentz Christopher - 243, 244
3. Retzius, Magnus - 244
4. Retzius, Anders - 244, plansch, 245
5. Retzius, Carl Gustaf - 245
6. Retzius, Anna - 245, 246
7. Retzius, Gustaf - 246, 247
1. Reussner, Christoph - 247
2. Reussner, Christoph - 247
Reutercrantz, Mårten - 247, 248
Reutercrona, ätt - 248
Reutercrona, Hans - 248
Reuterdahl, Arvid - 248
1. Reuterdahl, Henrik - 248, 249
2. Reuterdahl, Henry - 249
Reuterholm, ätt - 249, 250
1. Reuterholm, Nils - 250
2. Reuterholm, Esbjörn - 250, 251
3. Reuterholm, Axel - 251
4. Reuterholm, Gustaf - 251
5. Reuterholm, Axel Christian - 251
6. Reuterholm, Gustaf Adolf - 251, 252, 253
Reuterskiöld, ätt - 253
1. Reuterskiöld, Casimir - 253
2. Reuterskiöld, Alexander - 253, 254
3. Reuterskiöld, Carl - 254
4. Reutersköld, Axel - 254
5. Reuterskiöld, Lennart - 254, 255
6. Reuterskiöld, Arvid - 255
7. Reuterskiöld, Carl - 255, 256
8. Reuterskiöld, Edgar - 256
9. Reuterskiöld, Gunnar - 256
10. Reuterskiöld, Arvid - 256
11. Reuterskiöld, Heribert - 256, 257
Reuterswärd, ätt - 257
1. Reuterswärd, Anders Fredrik - 257
2. Reuterswärd, Patric - 257, 258
3. Reutersvärd, Mathilda, opera- och konsertsångerska, se Jungstedt, bd 4 s. 137 - 258
4. Reuterswärd, Pontus - 258
5. Reuterswärd, Carl - 258
6. Reuterswärd, Axel - 258, 259
7. Reuterswärd, Gustaf - 259
8. Reuterswärd, Patrik - 259
9. Reuterswärd, Patrik - 259
10. Reuterswärd, Gösta - 259, 260
1. Reuterwall, Olof - 260
2. Reuterwall, Sune - 260
Reventlow, ätt - 260
Reventlow, Christian - 260
Rexius, Gunnar - 260, 261
Rhedin, se även Redin - 261
Rhedin, Ivar - 261
Rhedin, Werner - 261
Rheen, se även Rehn - 261
Rheen, Samuel - 261
Rhezelius, Johan - 261
Rhodin, Carl, cirkusartist, se s. 263 - 262
Rhodin, Hans, ämbetsman, se nedan - 262
Rhodin, Jonas, ingenjör, se nedan - 262
Rhodin, Sigurd, jordbruksforskare, se nedan - 262
Rhodin, Teddy, premiärdansör, se s. 263 - 262
Rhodin, släkt - 262
1. Rhodin, Hans - 262
2. Rhodin, Sigurd - 262
3. Rhodin, Jonas - 262, 263
1. Rhodin, Carl - 263
2. Rhodin, Teddy - 263
Rhotovius, se Rothovius - 263
Rhudin, se även Rudin - 263
Rhudin, Fridolf - 263
Rhyzelius, Andreas - 263, 264
Ribbing, släkt - 264, 265
1. Ribbing, Bengt - 265
2. Ribbing, Seved - 265
3. Ribbing, Bo - 265
4. Ribbing, Lindorm - 265
5. Ribbing, Per - 265
6. Ribbing, Per - 265, 266
7. Ribbing, Conrad - 266, 267
8. Ribbing, Gustaf - 267
9. Ribbing, Fredrik - 267
10. Ribbing, Adolf - 267, 268
11. Ribbing, Sigurd - 268
12. Ribbing, Sophie - 268
13. Ribbing, Seved - 268, 269
14. Ribbing, Lennart - 269
15. Ribbing, Gustaf - 269, 270
16. Ribbing, Axel - 270
17. Ribbing, Lännart - 270
18. Ribbing, Nils - 270
19. Ribbing, Sigurd - 270, 271
20. Ribbing, Olof - 271
21. Ribbing, Gerd - 271
22. Ribbing, Herbert - 271
23. Ribbing, Dag - 271, 272
24. Ribbing, Stig - 272
25. Ribbing, Maria - 272
Ribe, Riben, släkt - 272
1. Ribe, Mathias - 272
2. Ribe, Evald - 272
3. Riben, Mathias - 272
4. Ribe, Evald - 272, 273
5. Ribe, Carl Fredrik - 273
6. Riben, Karl-Axel - 273
7. Riben, Carl Fredrik - 273
Richardson, Jakob - 274
Richert, släkt - 274
1. Richert, Johan Gabriel - 274, plansch, 275
2. Richert, Janne - 275
3. Richert, Josef - 275, 276
4. Richert, Mårten - 276
5. Richert, Gustaf - 276, 277
6. Richert, Arvid - 277
7. Richert, Gösta - 277, 278
Richolff, Georg - 278
Richson, se även Rickson, s. 281 - 278
Richson, Carl - 278
Richter, Bengt, medaljgravör, se s. 280 - 278
Richter, Carl, operasångare, se s. 281 - 278
Richter, Christian, miniatyrmålare, se s. 280 - 278
Richter, David, miniatyrmålare, se s. 280 - 278
Richter, David, porträttmålare, se s. 279 - 278
Richter, Fredric - 278, 279
Richter, Hans Christoffer - 279
Richter, Herman - 279
Richter, Jakob - 279
Richter, Jenny, lärarinna, se Velander, bd 8 - 279
Richter, Johan, landskapsmålare, se s. 280 - 279
Richter, Sölve - 279
Richter, släkt - 279
1. Richter, David - 279, 280
2. Richter, David - 280
3. Richter, Johan - 280
4. Richter, Bengt - 280
5. Richter, Christian - 280
Richter, släkt - 280, 281
1. Richter, Jenny, lärarinna, syster till R. 2, se Velander - 281
2. Richter, Carl - 281
Richthoff, Johan - 281
Ricklund, Folke - 281
Rickson, se även Richson, s. 278 - 281
Rickson, Levi - 281, 282
Ridder, Peter - 282
1. Riddermarck, Lars - 282
2. Riddermarck, Andreas - 282
Ridderschantz, Ebbe - 282
Ridderstad, ätt - 282
1. Ridderstad, Carl Fredrik - 282, 283
2. Ridderstad, Wilhelm - 283
3. Ridderstad, Anton - 283, 284
4. Ridderstad, Eskil - 284
Ridderstierna, Johan - 284
Ridderstolpe, ätt - 284
1. Ridderstolpe, Carl - 284
2. Ridderstolpe, Carl Johan - 284, 285
3. Ridderstolpe, Fredrik - 285
4. Ridderstolpe, Carl - 285
Rieck-Müller, Maria - 285, 286
1. Riégo, Amalia - 286
2. Riégo, John - 286
3. Riégo, Olav - 286
Riesenfeld, Ernst - 286, 287
Riesz, Marcel - 287
Rietz, släkt - 287
1. Rietz, Ernst - 287
2. Rietz, Ernst - 287, 288
3. Rietz, Torsten - 288
4. Rietz, Einar - 288
Rignell, Karl - 288, 289
1. Rikissa - 289
2. Rikissa - 289
3. Rikissa - 289
4. Rikissa - 289
5. Rikissa - 289
Rinell, Johan - 289
Ring, Herman - 289
Ringdahl, Ebba - 289, 290
Ringdahl, Johan Julius - 290
Ringdahl, Oscar - 290
Ringenson, Karin - 290
Ringius, Hans Henric - 290
Ringius, Nicolaus - 290, 291
Ringstrand, Nils - 291
Ringström, Georg - 291
Ringström, Johan - 291, 292
Ringvall, Axel - 292
Rinman, släkt - 292
1. Rinman, Sven - 292, plansch, 293, 294
2. Rinman, Carl - 294
3. Rinman, Fredrik Adolf - 294
4. Rinman, Ludvig - 294
5. Rinman, Engelbert - 294, 295
6. Rinman, Erik - 295
7. Rinman, Johannes - 295, 296
8. Rinman, Ludvig - 296
9. Rinman, Axel - 296
10. Rinman, Thorsten - 296
11. Rinman, Sven - 296, 297
Ripa, Oswald - 297
Ris, Hans Nicolaus - 297
Risberg, Bernhard - 297
Risberg, Emilie - 297, 298
Risberg, Fridolf - 298
Risberg, Werner - 298
Rising, Adolf - 298, 299
Rising, Johan - 299
Rissler, John - 299
Ristell, Adolf Fredrik - 299, 300
Riström, Johan - 300
Rit-Ola, pseud. för Garland, Jan-Erik (bd 3 s. 17) - 300
Rizanesander, Hans - 300
Roberg, Emil - 300, 301
Roberg, Lars - 301
Robin Hood, pseud. för Idestam-Almquist, Bengt (bd 4 s. 1) - 301
Robsahm, af Robsahm, af Robson, släkt - 301
1. Robsahm, Johan Ludvig - 301
2. Robsahm, Carl Magnus - 301
3. Robson, Carl Magnus af - 301, 302
1. Rodén, Gustaf - 302
2. Rodén, Nils - 302
Rodhe, se även Rohde - 302
Rodhe, släkt - 303
1. Rodhe, Bengt Carl - 303
2. Rodhe, Eva - 303
3. Rodhe, Edvard - 303, 304
4. Rodhe, Emil - 304
5. Rodhe, Edvard - 304, 305
6. Rodhe, Olof - 305
7. Rodhe, Allan - 305
8. Rodhe, Knut - 305
9. Rodhe, Sven Edvard - 305
10. Rodhe, Lennart - 305, 306
Rodling, Ejnar - 306
Roeck Hansen, Esther - 306
1. Roeck Hansen, Kurt - 306, 307
2. Roeck Hansen, Harry - 307
Rogberg, släkt - 307
1. Rogberg, Samuel - 307
2. Rogberg, Johan - 307
3. Rogberg, Carl Georg - 308
4. Rogberg, Carl - 308
5. Rogberg, Herman - 308
6. Rogberg, Martin - 308
Rogge, Konrad (Kort) - 308, 309
Rohde, se även Rodhe - 309
Rohde, Constantin - 309
Rohlsson, Nils - 309
Rohnström, Otto - 309
Rohtlieb, se även Rothlieb - 309
1. Rohtlieb, Johannes - 309, 310
2. Rohtlieb, Herman - 310
Rolander, Daniel - 310
Rolf, Bruno - 310
Rolf, Ernst - 310, 311
Rolfsen, Katie - 311
Roll, Ernst - 311
Roloff, Daniel - 311
Roman, Abraham - 311, 312
Roman, Johan Helmich - 312
Romanson, Henrik Wilhelm - 312, 313
Romanus, Carl - 313
Romare, Bengt - 313
Romberg, Carl - 313, 314
Romdahl, Axel - 314
1. Romell, Lars - 314, 315
2. Romell, Lars-Gunnar - 315
Rommel, Emma - 315
Ron, de, se de Ron, bd 2 s. 251 - 315
Ronander, Carl Wilhelm Henrik - 315, 316
Rondeletius, Jacob - 316
Roos, se även Ros - 316
Roos, Adolf, ämbetsman, politiker, jordbrukare, se s. 317 - 316
Roos, Anna, ungdomsledare, missionsledare, se s. 320 - 316
Roos, Anna Maria, författarinna, se s. 318 - 316
Roos, Axel, järnvägsbyggare, se s. 319 - 316
Roos, Axel, skådespelare, regissör, se s. 319 - 316
Roos, Axel - 316
Roos, Axel Erik, friherre, arméofficer, ämbetsman, se s. 321 - 316
Roos, Carl Gustaf, friherre, arméofficer, se s. 320 - 316
Roos, Gustaf, ämbetsman, politiker, se s. 318 - 316
Roos, Jenny, skådespelerska, se s. 319 - 316
Roos, Johan Peter, skådespelare, teaterdirektör, se s. 318 - 316
Roos, Mathilda, författarinna, se s. 319 - 316
Roos, Petrus - 316
Roos, Rosalie, skriftställarinna, se Olivecrona, bd 5 s. 629 - 316
Roos, Wilhelm, ämbetsman, se s. 317 - 316
Roos, släkt - 316, 317
1. Roos, Wilhelm - 317
2. Roos, Adolf - 317, 318
3. Roos, Gustaf - 318
4. Roos, Anna Maria - 318
1. Roos, Johan Petter - 318, 319
2. Roos, Jenny - 319
3. Roos, Axel - 319
1. Roos, Rosalie, skriftställarinna, syster till R. 2, se Olivecrona, bd 5 s. 629 - 319
2. Roos, Axel - 319
1. Roos, Mathilda - 319, 320
2. Roos, Anna - 320
Roos af Hjelmsäter, släkt - 320
1. Roos, Carl Gustaf - 320, 321
2. Roos, Axel Erik - 321
3. Roos af Hjelmsäter, Leonard Henrik - 321
4. Roos af Hjelmsäter, Herman - 321, 322
5. Roos af Hjelmsäter, John - 322
Roosling, se även Rosling, 2. 367 - 322
Roosling, Gösta - 322
Roosval, Roswall, släkt - 322
1. Roosval, Albin - 322, 323
2. Roosval-Kallstenius, Gerda - 323
3. Roosval, Ellen - 323
4. Roosval, Johnny - 323, 324
Rooth, se även Roth - 324
Root, släkt - 324
1. Rooth, Fritz - 324, 325
2. Rooth, Ivar - 325
3. Rooth, Erik - 325
4. Rooth, Gerhard - 325, 326
Rootzén, Kajsa - 326
Ros, se även Roos - 326
Ros, släkt - 326
1. Ros, Anders - 326
2. Ros, Gustaf - 326
3. Ros, Erik - 326, 327
Rosander, se även Rossander - 327
Rosander, Carl, boktryckare, skriftställare, se nedan - 327
Rosander, Carl, tandläkare, se nedan - 327
Rosander, Karl Edgar - 327
1. Rosander, Carl - 327
2. Rosander, Carl - 327
3. Rosander, Algot - 327, 328
Rosberg, Karl-Gustav - 328
Rosell, Anton - 328
Rosen, Alfred - 328
Rosen, von, släkt - 328, 329
1. Rosen, Reinhold von - 329
2. Rosen, Gustaf Fredrik von - 329, 330
3. Rosen, Fredrik Ulrik von - 330
4. Rosen, Robert Magnus von - 330
5. Rosen, Axel Pontus von - 330
6. Rosen, Adolf von - 330, 331
7. Rosen, Axel von - 331, 332
8. Rosen, Georg von - 332, 333
9. Rosen, Fredrik von - 333
10. Rosen, Gösta von - 333
11. Rosen, Reinhold von - 333, 334
12. Rosen, Clarence von - 334
13. Rosen, Eric von - 334, 335
14. Rosen, Reinhold von - 335
15. Rosen, Gustaf-Fredrik von - 335
16. Rosen, Björn von - 335
17. Rosen, Carl Gustaf von - 335
Rosén, Anders - 335, 336
Rosén, August - 336
Rosén von Rosenstein, Carl, ärkebiskop, politiker, se s. 346 - 336
Rosén, Emil - 336
Rosén, Erik von, friherre, ämbetsman, musiker, se s. 343 - 336
Rosén, Gabriel, präst, se s. 338 - 336
Rosén, Gustaf, präst, författare, se s. 339 - 336
Rosén, Gustav, tidningsman, politiker, ämbetsman, se s. 341 - 336
Rosén, Göta - 336, 337
Rosén, Helge, skolman, religionshistoriker, se s. 342 - 337
Rosén, Hugo - 337
Rosén, Jerker - 337
Rosén, Johan, skolman, publicist, se s. 338 - 337
Rosén, Johan Magnus, publicist, författare, tonsättare, se s. 339 - 337
Rosén, Karl, geodet, kartograf, se s. 340 - 337
Rosén, Karl Petter - 337, 338
Rosén, Kjell, målare, se s. 342 - 338
Rosén von Rosenstein, Magnus, sjöofficer, se s. 346 - 338
Rosén von Rosenstein, Nils, läkare, se s. 343 - 338
Rosén, Nils, zoolog, se s. 342 - 338
Rosén, Nils Gustav, ämbetsman, se s. 341 - 338
Rosén, Per, astronom, geodet, se s. 340 - 338
Rosén, Sven, väckelseledare, se nedan - 338
Rosén, Sven Olof - 338
Rosén, släkt - 338
1. Rosén, Sven - 338
2. Rosén, Gabriel - 338
3. Rosén, Johan - 338, 339
4. Rosén, Gustaf - 339
5. Rosén, Johan Magnus - 339, 340
1. Rosén, Per - 340
2. Rosén, Karl - 340, 341
1. Rosén, Gustav - 341
2. Rosén, Nils Gustav - 341, 342
3. Rosén, Kjell - 342
1. Rosén, Nils - 342
2. Rosén, Helge - 342, 343
Rosén, von, ätt - 343
Rosén, Erik von - 343
Rosén von Rosenstein, ätt - 343
1. Rosén von Rosenstein, Nils - 343, 344, 345
2. Rosenstein, Nils von - 345, 346
3. Rosén von Rosenstein, Magnus - 346
4. Rosén von Rosenstein, Carl - 346
1. Rosenadler, Johan - 346, 347
2. Rosenadler, Carl Albrekt - 347
Rosenberg, Anders Gustaf - 347
Rosenberg, Carl, bokhandlare, skriftställare, se s. 348 - 347
Rosenberg, Carl Gustaf, fotograf, se s. 350 - 347
Rosenberg, Edvard, målare, se s. 350 - 347
Rosenberg, Erik - 347
Rosenberg, Gustaf, reklamman, se s. 351 - 347
Rosenberg, Hilding, tonsättare, se s. 350 - 347
Rosenberg, Olof, kemist, se s. 348 - 347
Rosenberg, Otto, botanist, se s. 349 - 347
1. Rosenberg, Sven - 347, 348
2. Rosenberg, Olof - 348
3. Rosenberg, Carl - 348, 349
4. Rosenberg, Otto - 349, 350
1. Rosenberg, Edvard - 350
2. Rosenberg, Carl Gustaf - 350
1. Rosenberg, Hilding - 350, 351
2. Rosenberg, Gustaf - 351, 352
Rosenblad, ätt - 352
1. Rosenblad, Eberhard - 352
2. Rosenblad, Elof - 352, 353
3. Rosenblad, Mathias - 353, 354
4. Rosenblad, Bernhard - 354
5. Rosenblad, Carl - 354
6. Rosenblad, Carl - 354
7. Rosenblad, Nils - 354, 355
8. Rosenblad, Curt - 355
1. Rosenborg, Einar - 355
2. Rosenborg, Ansgar - 355
Rosencrantz, ätt - 355, 356
Rosendahl, Henrik - 356
Rosendal, Gunnar - 356
Rosenfeldt, Werner von - 356, 357
Rosengren, Bengt, ögonläkare, se s. 358 - 357
Rosengren, Johannes - 357
Rosengren, Josef, skolman, präst, tidningsman, se s. 358 - 357
Rosengren, Lars - 357
Rosengren, Lars Fredrik, kemist, mejeritekniker, se s. 358 - 357
Rosengren, Margit - 357, 358
Rosengren, Ture - 358
1. Rosengren, Lars Fredrik - 358
2. Rosengren, Josef - 358
3. Rosengren, Bengt - 358, 359
Rosenhane, ätt - 359
1. Rosenhane, Johan - 359
2. Rosenhane, Schering - 359, 360
3. Rosenhane, Gustaf - 360
4. Rosenhane, Johan - 361
5. Rosenhane, Schering, d. y. - 361
Rosenheim, von, ätt - 361
1. Rosenheim, Johan von - 361
2. Rosenheim, Vilhelm von - 361, 362
Rosenius, släkt - 362
1. Rosenius, Carl Olof - 362, 363
2. Rosenius, Martin - 363
3. Rosenius, Efraim - 363
4. Rosenius, Paul - 363, 364
Rosenquist af Åkershult, släkt - 364
Rosenquist af Åkershult, Fredrik - 364
Rosenrod, Johannes - 364
Rosenstein, se Rosén von Rosenstein, s. 343 - 364
Rosenstolpe, Johan - 364
Rosenström, Henrik - 364, 365
Rosensvärd, ätt - 365
1. Rosensvärd, Henrik - 365
2. Rosensvärd, Alexis - 365
Rosir, Johan - 365, 366
Roslin, släkt - 366
Roslin, Alexander - 366, plansch, 367
Rosling, se även Roosling, s. 322 - 367
Rosling, Karl Gustaf - 367, 368
Rosman, Holger - 368
Rosmark, Olof - 368
Rosor, Tre, släkt, se Tre Rosor - 368
Rossander, se även Rosander - 368
1. Rossander, Carl - 368, 369
2. Rossander, Gulli, fysiker, rösträttskvinna, dotter till R. 1. i hans första gifte, se Petrini, s. 100 - 369
3. Rossander, Carl - 369
Rossby, Carl-Gustaf - 369
Rossi, Frans Josef Anton - 369, 370
Rossviksätten - 370
Rostius, Christopher - 370
Roswall, se Roosval, s. 322 - 370
Roth, se även Rooth - 370
Roth, Alfred - 370, 371
Roth, Ansgar, astronom, skriftställare, se s. 372 - 371
Roth, Carl Anders - 371
Roth, Elisif, lärarinna, socialt och kommunalt verksam, se Théel - 371
Roth, Jakob Johan - 371
Roth, Magnus, skolman, geograf, se nedan - 371
Roth, Martin - 371
1. Roth, Magnus - 371, 372
2. Roth, Elisif, lärarinna, socialt och kommunalt verksam, dotter till R. 1, se Théel - 372
3. Roth, Ansgar - 372
Rothelius, Carl Gustaf - 372
1. Rothgardt, Edla - 372
2. Rothgardt, Wanda - 372
Rothlieb, se även Rohtlieb - 372
Rothlieb, ätt - 372, 373
Rothlieb, Carl Fredrik - 373
Rothlöben, Johan Martin - 373
Rothman, släkt - 373
1. Rothman, Johan - 373
2. Rothman, Johan - 373
3. Rothman, Jacob Gabriel - 373, 374
4. Rothman, Göran - 374
Rothoff, se även Rothåf - 374
Rothoff, ätt - 374
1. Rothoff, Birger Fredrik - 374, 375
2. Rothoff, Emanuel - 375
Rothovius, släkt - 375
1. Rothovius, Isac - 375, 376
2. Rothovius, Jonas - 376
Rothstein, Thor - 376, 377
Rothåf, Jonas - 377
Roxendorff, Adolf von - 377
1. Roxendorff, Axel - 377
2. Roxendorff, Tor - 377
Roy, Arendt de - 377, 378
Royen, Nils - 378
Rubarth, Carl Sven - 378
Rubbestad, Axel - 378
Ruben, släkt - 378, 379
Ruben, Ludvig - 379
Rubenson, Albert, tonsättare, violinist, se nedan - 379
Rubenson, Mauritz - 379
Rubenson, Moritz, kommunalpolitiker, se s. 380 - 379
Rubenson, Robert, fysiker, meteorolog, se s. 380 - 379
Rubenson, Semmy, ämbetsman, se s. 380 - 379
Rubenson, släkt - 379
1. Rubenson, Albert - 379, 380
2. Rubenson, Robert - 380
3. Rubenson, Moritz - 380
4. Rubenson, Semmy - 380, 381
Rubin, Tryggve - 381
1. Ruckman, Christina - 381, 382
2. Ruckman, Johan Gustaf - 382
Ruda, Elias Wilhelm - 382
Rudbeck, adelssläkt - 382
1. Rudbeck, Olof, d. ä. - 382, 383, 384, plansch, 385
2. Rudbeck, Olof, d. y. - 385
3. Rudbeck, Thure Gustaf - 385, 386
4. Rudbeck, Olof (den yngste) - 386
5. Rudbeck, Ture Gustaf - 386, 387
6. Rudbeck, Johannes - 387
7. Rudbeck, Reinhold - 387
Rudbeckius, släkt - 387
1. Rudbeckius, Petrus, d. ä. - 387
2. Rudbeckius, Johannes, d. ä. - 387, 388, plansch, 389
3. Rudbeckius, Jacob - 389
4. Rudbeckius, Nicolaus - 389
5. Rudbeckius, Johannes, d. y. - 389
6. Rudbeckius, Petrus, d. y. - 389, 390
Rudberg, August, präst, etnolog, botanist, se s. 391 - 390
Rudberg, Erik, fysiker, se s. 391 - 390
Rudberg, Fredrik - 390
Rudberg, Gunnar, klassisk filolog, se s. 391 - 390
Rudberg, Karl, marinläkare, se nedan - 390
Rudberg, Yngve, präst, se s. 392 - 390
Rudberg, släkt - 390
1. Rudberg, Karl - 390, 391
2. Rudberg, Erik - 391
1. Rudberg, August - 391
2. Rudberg, Gunnar - 391, 392
3. Rudberg, Yngve - 392
Rudberus, Johan, ämbetsman, se Cederbielke, bd 2 s. 56 - 392
Rudebeck, ätt - 392
1. Rudebeck, Petter - 392
2. Rudebeck, Ulrik - 392, 393
3. Rudebeck, Sigrid - 393
4. Rudebeck, Gustaf - 393
5. Rudebeck, Nils - 393
Rudeen, Rudén, släkt - 393
Rudeen, Torsten - 393, 394
Rudelius, släkt - 394
Rudelius, Folke - 394
RUdenschöld, släkt - 394
1. Rudenschöld, Carl - 394, 395
2. Rudenschöld, Ulric - 395
3. Rudenschöld, Magdalena - 395, 396
4. Rudenschöld, Thorsten - 396, 397
5. Rudenschöld, Thorsten - 397
1. Ruder, Gustaf - 397, 398
2. Ruders, Carl Israel - 398
Rudewall, Folke - 398
Rudin, se även Rhudin - 398
Rudin, Pehr - 398
Rudin, Waldemar - 398, 399
Rudman, Andreas - 399, 400
Rudolphi, Carl - 400
Rugman, Jonas - 400
Ruhe, Algot - 400, 401
Ruin, Hans - 401
Rumpa, Gjurd Petersson - 401, 402
Runa, pseud. för Beskow, Elisabeth, bd 1 s. 295 - 402
Rundberg, Axel - 402
Rundberg, Gerhard - 402
Rundberg, Peter - 402
Rundblom, Oscar - 402, 403
1. Rundbäck, Abraham - 403
2. Rundbäck, Jöns - 403, 404
Rundgren, Herman - 404
Rundgren, Viktor - 404, 405
Rundquist, Per - 405
Rundqvist, Anton - 405
Rune, Axel - 405
Rune, Gustav Adolf - 405, 406
Runeberg, släkt - 406
1. Runeberg, Edvard - 406
2. Runeberg, Ephraim - 406
3. Runeberg, Johan Ludvig - 407, 408, plansch, 409
Runell, Elias och Erik, arkivmän, se Palmskiöld, s. 26 - 409
Runer, David - 409
Runestam, Arvid - 409
Rung, Johan Daniel - 409, 410
Runius, Johan - 410, 411
Runnquist, Axel - 411
1. Runnström, John - 411, 412
2. Runnström, Sven - 412
Runquist, Fredrique - 412, 413
1. Runsten, Jonas Bernhard - 413
2. Runsten, Laura, författarinna, dotter till R. 1, se Fitinghoff, bd 2 s. 521 - 413
Runström, Gösta - 413
Ruong, Israel - 413, 414
Rurik - 414
Rusck, Åke - 414
Russworm, Johan Henrik - 414
Rust Roest, pseud. för Elkan, Sophie, bd 2 s. 390 - 414
Rustan, Anna - 414, 415
Ruta, Didrik Persson, kronofogde, sångboksutgivare, se s. 418 - 415
Rutberg, släkt - 415
1. Rutberg, Johan - 415
2. Rutberg, Hulda - 415
Rutensparre, Carl - 415
Ruths, Johannes - 415, 416
Ruthström, se även Rutström - 416
Ruthström, Julius - 416
Ruthwen, Patrick - 416
Rutström, se även Ruthström - 416
1. Rutström, Anders Carl - 416, 417
2. Rutström, Carl Birger - 417
Ruuta, Didrik Persson, kronofogde, sångboksutgivare, se s. 418 - 417
Ruuth, Eric, greve, ämbetsman, politiker, se s. 418 - 417
Ruuth, Hugo - 417, 418
Ruuth, Karl, krigare, se nedan - 418
Ruuth, släkt - 418
1. Ruuta, Didrik Persson - 418
2. Ruuth, Karl - 418
3. Ruuth, Eric - 418, 419
Ryberg, Artur - 419
Ryberg, Ture - 419
1. Rybrant, Gösta - 419
2. Rybrant, Stig - 419, 420
Ryd, se även Rydh - 420
Ryd, Carl - 420
Ryd, Edvard - 420
Rydbeck, Emil, försäkringsman, se s. 422 - 420
Rydbeck, Monica, konsthistoriker, se s. 421 - 420
Rydbeck, Olof - 420
Rydbeck, Oscar, bankman, se s. 421 - 420
Rydbeck, Otto, arkeolog, konsthistoriker, se s. 421 - 420
Rydbeck, Patrik - 420, 421
1. Rydbeck, Otto - 421
2. Rydbeck, Monica - 421
1. Rydbeck, Oscar - 421, 422
2. Rydbeck, Emil - 422
Rydberg, Abraham - 422
Rydberg, Carl, skriftställare, tidningsman, se s. 428 - 422
Rydberg, Erik - 422
Rydberg, Gustaf - 422, 423
Rydberg, Gustaf - 423, 424
Rydberg, Janne - 424
Rydberg, John - 424, 425
Rydberg, Olof Simon - 425
Rydberg, Per - 425
Rydberg, Viktor - 425, 426, plansch, 427, 428
Rydberg, Wilhelm, skådespelare, teaterdirektör, se nedan - 428
1. Rydberg, Carl - 428
2. Rydberg, Wilhelm - 428, 429
Ryde, Nils - 429
Rydeberg, Frey - 429
Rydeberg, Georg - 429
Rydelius, Andreas, filosof, teolog, biskop, se s. 430 - 429
Rydelius, Ellen - 429, 430
Rydelius, släkt - 430
Rydelius, Andreas - 430, 431
Rydell, Carl - 431
Rydell, Gerda - 431, 432
Rydell, Sven - 432
Ryden, Otto - 432
Rydén, Gustav - 432
Rydén, Värner - 432, 433, 434
Rydfors, Aron - 434
Rydh, se även Ryd - 434
Rydh, Hanna - 434
Rydin, Axel, ingenjör, ämbetsman, se s. 437 - 434
Rydin, Carl Gustaf, affärsman, tidningsman, politiker, se s. 435 - 434
Rydin, Hans - 434
Rydin, Herman, rättsvetenskapsman, politiker, se s. 435 - 434
Rydin, Herman, ämbetsman, se s. 436 - 434
Rydin, Håkan - 434, 435
Rydin, Karl, ämbetsman, se s. 436 - 435
Rydin, släkt - 435
1. Rydin, Carl Gustaf - 435
2. Rydin, Herman - 435, 436
3. Rydin, Karl - 436
4. Rydin, Herman - 436
5. Rydin, Axel - 437
Ryding, Allan, skådespelare, teaterdirektör, se s. 438 - 437
Ryding, Gustaf, ämbetsman, politiker, se s. 438 - 437
Ryding, Knut Axel, arméofficer, politiker, se nedan - 437
Ryding, Margot, skådespelerska, se s. 438 - 437
Ryding, släkt - 437
1. Ryding, Axel - 437, 438
2. Ryding, Gustaf - 438
1. Ryding, Margot - 438
2. Ryding, Allan - 438, 439
Rydinger, Johan - 439
Rydingsvärd, Karl - 439
Rydkvist, se även Rydqvist - 439
Rydkvist, Viran - 439
Rüdling, Johann Georg - 439
Rydman, Sven - 439, 440
Rydqvist, se även Rydkvist - 440
Rydqvist, Carl, ämbetsman, nationalekonom, se s. 442 - 440
Rydqvist, Johan Erik, språkforskare, litteraturkritiker, se nedan - 440
Rydqvist, Karin - 440
Rydqvist, Oscar - 440
1. Rydqvist, Johan Erik - 440, 441
2. Rydqvist, Carl - 442
Rydsjö, Daniel - 442
Rydström, Ada - 442
Rygaard, Sven - 442, 443
Rylander, Amanda - 443
Rylander, Axel - 443
Rylander, Gösta - 443, 444
1. Ryman, Anders - 444
2. Ryman, Sven - 444
Ryning, släkt - 444
1. Ryning, Bengt - 444
2. Ryning, Erik - 444
3. Ryning, Axel - 444, 445
4. Ryning, Erik - 445
1. Rystedt, Gottfrid - 445
2. Rystedt, Gottfrid - 445, 446
Ryting, Klas - 446
Råberg, Einar - 446
Rådberg, Fredrik - 446, 447
Rådström, Karl Johan - 447
Rålamb, ätt - 447
1. Rålamb, Anders - 447
2. Rålamb, Lars - 447
3. Rålamb, Broder - 448
4. Rålamb, Claes - 448, 449
5. Rålamb, Åke - 449
6. Rålamb, Bror - 449, 450
7. Rålamb, Gustaf - 450
8. Rålamb, Hans Gustaf - 450
Råstock, Anders - 450, 451
Räf, Erik - 451
Rääf i Småland, släkt - 451
Rääf i Småland, Leonhard - 451, 452
Röd, Kristofer Andersson, riddare, riksråd, se Kristofer Andresson (Röd), bd 4 s. 351 - 452
Rödin, Gustav - 452
Röding, Jakob - 452, 453
Röding, Rudolf - 453
Röhl, släkt - 453
Röhl, Maria - 453
Röhss, släkt - 453, 454
1. Röhss, Wilhelm - 454
2. Röhss, August - 454
Röing, Erik - 454, 455
Röing, Ivar - 455
Rönbeck, Carl - 455
Rönblom, Hans-Krister - 455
1. Rönnblad, Hugo - 455, 456
2. Rönnblad, Ingeborg - 456
Rönnegård, Sam - 456
Rönnholm, Albin - 456
Rönnmark, Bertil - 456
Rönnow, ätt - 456, 457
1. Rönnow, Casten - 457
2. Rönnow, Casten - 457
Rönström, Anna - 457, 458
Rörik Algotsson, storman, se Algotssönerna, bd 1 s. 53 - 458
Rösiö, Per - 458
Rössel, Agda - 458, 459
Röök, von, ätt - 459
1. Röök, Carl Fredrik von - 459
2. Röök, Lars Jakob von - 459
    

S


Sachs, Hilda, journalist, författarinna, se s. 461 - 460
Sachs, Josef, affärsman, se nedan - 460
Sachs, Ragnar, affärsman, se s. 461 - 460
Sachs, Simon, affärsman, se nedan - 460
Sachs, Torvald, tidningsman, se s. 461 - 460
Sachs, släkt - 460
1. Sachs, Simon - 460
2. Sachs, Josef - 460, 461
3. Sachs, Ragnar - 461
1. Sachs, Hilda - 461
2. Sachs, Torvald - 461
Sack, ätt - 461
Sack, Otto - 461, 462
1. Sacklén, Lars - 462
2. Sacklén, Johan Fredric - 462
Sadler von Salneck, Philip - 462
Sæmund, Gideon - 462, 463
Sager, släkt - 463
1. Sager, Sophie - 463
2. Sager, Robert - 463
3. Sager, Ida - 463, 464
4. Sager-Nelson, Olof - 464, 465
Sahlberg, se även Salberg - 465
Sahlberg, Sven - 465
Sahlbom, Naima - 465
Sahlefelt, Erik Carl - 465
Sahlén, se även Salén - 465
Sahlén, Artur - 465
Sahlgren, Ernst, läkare, nerv- och invärtesspecialist, se s. 467 - 465
Sahlgren, Jöran, ortnamnsforskare, se s. 466 - 465
Sahlgren, släkt - 466
Sahlgren, Niclas - 466
1. Sahlgren, Jöran - 466, 467
2. Sahlgren, Ernst - 467
Sahlin, se även Salin - 467
Sahlin, Axel, ingenjör, se s. 470 - 467
Sahlin, Bo, läkare, industriman, se s. 469 - 467
Sahlin, Carl, bruksman, bergshistoriker, se nedan - 467
Sahlin, Enar, skolman, se s. 470 - 467
Sahlin, Ester, skådespelerska, se s. 468 - 467
Sahlin, Gustaf - 467
Sahlin, Lennart, psykiater, se s. 470 - 467
Sahlin, Mauritz, ämbetsman, se s. 470 - 467
Sahlin, Olof, bergsingenjör, industriman, se s. 470 - 467
Sahlin, Stig, diplomat, ämbetsman, se s. 468 - 467
Sahlin, Yngve, filosof, se s. 469 - 467
Sahlin, släkt - 467
1. Sahlin, Carl - 467, 468
2. Sahlin, Ester - 468
3. Sahlin, Stig - 468, 469
4. Sahlin, Bo - 469
Sahlin, släkt - 469
1. Sahlin, Yngve - 469, 470
2. Sahlin, Axel - 470
3. Sahlin, Mauritz - 470
4. Sahlin, Enar - 470
5. Sahlin, Lennart - 470
6. Sahlin, Olof - 470, 471
Sahlstedt, Abraham - 471
Sahlstedt, Vilhelm - 471
Sahlström, Anna - 471, 472
Sahlström, Karl - 472
Sahlström, Magnus - 472
Sahlström, Per - 472, 473
Salæmontanus, Johannes Erici, präst, se Johannes Erici, bd 4 s. 69 - 473
Salander, Eric - 473
Salander, Sven - 473
Salanus, Petrus - 473
Salberg, se även Sahlberg - 473
1. Salberg, Johan - 473, 474
2. Salberg, Johan - 474
Salchow, Ulrich - 474
Salén, se även Sahlén - 474
Salén, Ernst Bertil, läkare, se s. 475 - 474
Salén, Ernst, Johan Reinhold, läkare, se nedan - 474
Salén, Sven - 474
Salén, Sven, skeppsredare, seglare, se s. 475 - 474
1. Salén, Ernst - 474, 475
2. Salén, Ernst - 475
3. Salén, Svven - 475
Salenius, Anders - 475
Salin, se även Sahlin - 475
1. Salin, Mauritz - 475, 476
2. Salin, Bernhard - 476
3. Salin, Karl - 476, 477
Salje, Sven - 477
Sallberg, Harald - 477
Salmson, släkt - 477
1. Salmson, Johan - 477, 478
2. Salmson, Axel (Sem) Jakob - 478
3. Salmson, Hugo - 478
4. Salmson, Anton - 478, 479
5. Salmson, Emil - 479
1. Saloman, Siegfried - 479
2. Saloman, Henriette Nissen-, sångerska, sångpedagog, se Nissen-Saloman, bd 5 s. 462 - 479
3. Saloman, Geskel - 479, 480
Salomon, Elias, läkare, se s. 481 - 480
Salomon, Ernst, läkare, personhistoriker, se s. 481 - 480
Salomon, Ernst, läkare, psykiater, se s. 481 - 480
Salomon, Harald, jurist, se s. 481 - 480
Salomon, Otto - 480
Salomon, släkt - 480, 481
1. Salomon, Ernst - 481
2. Salomon, Elias - 481
3. Salomon, Ernst - 481
4. Salomon, Harald - 481
Saltza, von, ätt - 481, 482
1. Saltza, Jakob Ludvig von - 482
2. Saltza, Hugo Herman von - 482
3. Saltza, Evert vont - 482
4. Saltza, Carl Fredrik von - 482, 483
1. Salwén, Anders - 483
2. Salvén, Erik - 483
1. Salvius, Johan Adler, friherre, statsman, se Adler Salvius, bd 1 s. 17 - 483
2. Salvius, Lars - 483, 484
Samsioe, släkt - 484
1. Samsioe, Carl Axel - 484
2. Samsioe, Frey - 484, 485
Samson, Aron - 485
Samson von Himmelstierna, Hermann - 485
Samuel, Ferdinand - 485
Samuel Nilsson - 485
Samuelson, se även Samuelsson - 485
Samuelson, Erik, sjöofficer, se s. 486 - 485
Samuelson, John - 485
Samuelson, Olof - 485, 486
1. Samuelson, Oscar - 486
2. Samuelson, Erik - 486
Samuelsson, se även Samuelson - 486
Samuelsson, Ernst - 486, 487
Samuelsson, Gunnar - 487
Samuelsson, Johan - 487, 488
Samuelsson, Sixten - 488
Samzelius, släkt - 488
1. Samzelius, Abraham - 488
2. Samzelius, Hugo - 488, 489
3. Samzelius-Lejdström, Ingrid, läkare, kusin till S. 2, se Lejdström, bd 4 s. 522 - 489
4. Samzelius, Jonas - 489
Sand, Sara, pseud. för Aronsno, Stina, bd 1 s. 134 - 489
Sandahl, Oskar - 489, 490
Sandberg, Agne - 490
Sandberg, Algot - 490
Sandberg, Anders - 490
Sandberg, Aron, skulptör, se s. 497 - 490
Sandberg, Axel - 490, 491
Sandberg, Carl - 491
Sandberg, Carl - 491
Sandberg, Christer - 491, 492
Sandberg, Emanuel, pedagog, ämbetsman, se s. 495 - 492
Sandberg, Evert - 492
Sandberg, Fred, ämbetsman, se s. 496 - 492
Sandberg, Fredrik - 492
Sandberg, Gomer - 492
Sandberg, Gustaf, skulptör, se s. 497 - 492
Sandberg, Gustaf - 492, 493
Sandberg, Harry - 493
Sandberg, Herbert - 493
Sandberg, Hjalmar - 493, 494
Sandberg, Hjalmar - 494
Sandberg, Johan Gustaf - 494
Sandberg, Lars - 494
Sandberg, Oscar, musiker, se s. 496 - 494
Sandberg, Ragnar - 494, 495
Sandberg, Sixten - 495
Sandberg, Stig Munthe-, målare, tecknare, se Munthe-Sandberg, bd 5 s. 354 - 495
Sandberg, Sven-Olof - 495
Sandberg, släkt - 495
1. Sandberg, Emanuel - 495, 496
2. Sandberg, Fred - 496
1. Sandberg, Oscar - 496, 497
2. Sandberg, Stig Munthe-, målare, tecknare, son till S. 1, se Munthe-Sandberg, bd 5 s. 354 - 497
1. Sandberg, Aron - 497
2. Sandberg, Gustaf - 497
Sandberg-Norrlander, Alva - 497
1. Sandblad, Henrik - 497, 498
2. Sandblad, Henrik - 498
1. Sandblom, John - 498
2. Sandblom, Philip - 498
Sandborg, Olof - 498, 499
Sandeberg, af, ätt - 499
Sandeberg, Frits af - 499
Sandeborg, Martin - 499, 500
Sandegren, släkt - 500
1. Sandegren, Jacob - 500
2. Sandegren, Herman - 500
3. Sandegren, Johannes - 500, 501
4. Sandegren, Ragnar - 501
5. Sandegren, Paul - 501
Sandegård, Karl - 501, 502
Sandel, Maria - 502
Sandelhjelm, Paul - 502
1. Sandelin, Ellen - 502
2. Sandelin, Folke - 503
Sandell, Erik - 503
Sandell, Jonas, präst, samlare, se nedan - 503
Sandell, Lina, religiös författarinna, se Berg, bd 1 s. 233 - 503
Sandell, Lina - 503
Sandell, Michael - 503
1. Sandell, Jonas - 503, 504
2. Sandell, Lina, religiös författarinna, dotter till S. 1, se Berg, bd 1 s. 233 - 504
Sandels, släkt - 504
1. Sandels, Samuel - 504
2. Sandels, Johan August - 504, 505, 506
3. Sandels, Samuel - 506
4. Sandels, Fabian - 506
5. Sandels, Gösta - 506
6. Sandels, Claes - 507
7. Sandels, Gösta - 507, 508
Sandén, John - 508
Sander, se även Zander - 508
Sander, Fredrik - 508, 509
Sandgren, Carl - 509
Sandgren, Gustav - 509
Sandklef, Albert - 509, 510
1. Sandler, Johan - 510
2. Sandler, Rickard - 510, 511, 512
Sandqvist, Håkan - 512
Sandrew, Anders - 512
Sandstedt, Anders Johan - 512, 513
Sandstedt, Carl - 513
Sandsten, Emil Peter - 513
Sandström, Albert - 513
Sandström, Anders Peter, ämbetsman, politiker, se Sandströmer, s. 519 - 513
Sandström, Anna, pedagog, skriftställare, se s. 517 - 513
Sandström, Carl, läkare, röntgenolog, se s. 518 - 513
Sandström, Carl, musiklärare, tonsättare, se s. 516 - 513
Sandström, Emil - 513, 514
Sandström, Gustaf, jurist, politiker, se s. 517 - 514
Sandström, Gustaf, skådespelare, operasångare, se s. 516 - 514
Sandström, Gustaf, ämbetsman, politiker, kommunalman, se s. 516 - 514
Sandström, Gustaf - 514
Sandström, Ivar, läkare, se s. 517 - 514
Sandström, Johan Wilhelm - 514
Sandström, Josef - 514
Sandström, Nils, industriman, politiker, se s. 517 - 514
Sandström, Olof, läkare, röntgenolog, se s. 519 - 514
Sandström, Theodor, journalist, ämbetsman, se s. 515 - 514
Sandström, Theodor, sjöofficer, se s. 515 - 514
Sandström, Tora - 514, 515
Sandström, Victor, apotekare, kemist, se s. 516 - 515
Sandström, släkt - 515
1. Sandström, Theodor - 515
2. Sandström, Theodor - 515, 516
3. Sandström, Gustaf - 516
1. Sandström, Carl - 516
2. Sandström, Gustaf - 516
1. Sandström, Victor - 516, 517
2. Sandström, Gustaf - 517
3. Sandström, Nils - 517
1. Sandström, Ivar - 517
2. Sandström, Anna - 517, 518
1. Sandström, Carl - 518, 519
2. Sandström, Olof - 519
Sandströmer, ätt - 519
Sandströmer, Anders Peter - 519
1. Sandwall, Johan - 519, 520
2. Sandwall, Alfred - 520
3. Sandwall, Sven - 520
4. Sandwall, Fredrik - 520, 521
Sandzén, Birger - 521
Sanne, Gunnar - 521
Santesson, släkt - 521, 522
1. Santesson, Berndt - 522
2. Santesson, Carl Gustaf - 522, 523
3. Santesson, Anton - 523
4. Santesson, Birger - 523
5. Santesson, Henrik - 523, 524
6. Santesson, Henrik - 524
7. Santesson, Carl Gustaf - 524, 525
8. Santesson, Otto - 525
9. Santesson, Carl - 525
10. Santesson, Ninnan - 525
11. Santesson, Per - 525, 526
12. Santesson, Lars - 526
Sarauw, Georg - 526
Sasse, Staffan - 526, 527
Sauber, Karl - 527
Saul, Felix - 527
Saxenberg, Theresia - 527
1. Saxon, Johan - 527, 528
2. Saxon, Lars - 528
Scarin, se även Skarin - 528
Scarin, Algot - 528
Schaar, Axel von - 528
Schaefer, Petter - 528, 529
Schæffer, se även Scheffer - 529
Schæffer, Johan Jakob, krigare, se Ehrensvärd, bd 2 s. 330 - 529
1. Schager, Ingeborg - 529
2. Schager, Nils - 529
Schagerström, August - 529, 530
Schalén, Carl - 530
Schalling, Erik - 530
Schantz, von Schantz, släkt - 530, 531
Schantz, Carl Ludvig von - 531
Scharp, släkt - 531
1. Scharp, Wilhelm - 531
2. Scharp, John - 531, 532
3. Scharp, Vilhelm - 532
Schartau, släkt - 532
1. Schartau, Henric - 532, plansch, 533
2. Schartau, Ivar Ejlert - 533
3. Schartau, Frans - 533
4. Schartau, Sigurd - 533, 534
Schaumann, Jörgen - 534
Schauw, Arvid - 534, 535
1. Schechta, Börje - 535
2. Schechta, Magnus - 535
Schedin, Albert, bokhandlare, se nedan - 535
Schedin, Gustaf - 535
Schdin, Oskar, bokhandlare, se nedan - 535
1. Schedin, Albert - 535
2. Schedin, Oskar - 535
Scheele, Carl Wilhelm - 535, 536, 537
Schéele, von, ätt - 537
1. Schéele, Frans von - 537
2. Schéele, Götrik von - 537, 538
3. Schéele, Henning von - 538
4. Schéele, Frans von - 538
5. Schéele, Carl von - 538, 539
Scheffel, Johan Henrik - 539, 540
Scheffer, se även Schæffer - 540
Scheffer, von Scheffer, släkt - 540
1. Schefferus, Johannes - 540, 541
2. Scheffer, Peter - 541
3. Scheffer, Henrik Teofilus - 541, 542
4. Scheffer, Carl Fredrik - plansch, 542
5. Scheffer, Ulrik - 542, plansch, 543
Schefferus, Johannes, språkforskare, lärdomshistoriker, se s. 540 - 543
Scheiding, Filip von - 543
Schenberg, Per - 543, 544
Schenke, Nils - 544
Schenmark, Nils - 544
Schenström, släkt - 544
1. Schenström, Oscar - 544, 545
2. Schenström, Curt - 545
3. Schenström, Anna - 545
Schepperus, Ericus Olai, präst, se Skepperus, bd 7 - 545
Scherman, Georg - 545
Schersenfeldt, Brigitta Christina - 546
Scherstén, Otto - 546
Scheutz, släkt - 546
1. Scheutz, Georg - 546, 547
2. Scheutz, Johan - 547
3. Scheutz, Gustav - 547, 548
Schewen, Joachim Christian von - 548
Schevenius, Gunnar Lorentz - 548
Schildknecht, Albert, musikbokhandlare, se nedan - 548
Schildknecht, Björn, kapellmästare, tonsättare, se s. 549 - 548
Schildknecht, Maria, skådespelerska, se nedan - 548
Schildknecht, Wendelin - 548
1. Schildknecht, Albert - 548
2. Schildknecht, Maria - 548, 549
3. Schildknecht, Björn - 549
Schildt, ätt - 549
Schildt, Holger - 549, 550
Schillberg, Axel - 550
Schiller, Axel - 550
1. Schiller, Per - 550
2. Schiller, Karl - 550
3. Schiller, Harald - 550, 551
Schimmelpfennig, Carl - 551
Schinkel, von Schinkel, släkt - 551
Schinkel, Berndt von - 551, 552
1. Schiöler, Severin - 552
2. Schiöler, Inge - 552, 553
Schiörlin, Pehr - 553
Schiött, se även Schött - 553
Schiött, Emil - 553
Schjånberg, Edmund - 553
Schlasberg, Henning - 553, 554
Schlegel, Bernhard - 554
Schlippenbach, von, ätt - 554
1. Schlippenbach, Christoffer von - 554, 555
2. Schlippenbach, Wolmar Anton von - 555
Schlyter, Schlytern, släkt - 555
1. Schlyter, Carl Johan - plansch, 555, 556
2. Schlytern, Herman - 556
3. Schlyter, Karl - 556, 557
4. Schlyter, Gustav - 557, 558
5. Schlyter, Ragnar - 558
Schlytern, Herman, ämbetsman, se s. 556 - 558
Schmalensee, von, släkt - 558
1. Schmalensee, Gustaf - 558, 559
2. Schmalensée, Kurt von - 559
3. Schmalensee, Kurt von - 559
4. Schmalensee, Artur von - 559
Schmalze (Smalz), Peter Abelis, diplomat, se Smalze (bd 7) - 559
Schmedeman, Johan - 559, 560
Schmid, Toni - 560
Schmidt, Carl - 560
Schmidt, Carl Christian - 560, 561
Schmidt, Emanuel, språkman, skolman, religiös skriftställare, se s. 563 - 561
Schmidt, Folke - 561
Schmidt, Johan Albrecht - 561
Schmidt, Maja, lottaledare, se s. 562 - 561
Schmidt, Måtte - 561, 562
Schmidt, Nathaniel, orientalist, se s. 563 - 562
Schmidt, Peter, veterinär, hippolog, se nedan - 562
Schmidt, Tell, arméofficer, se nedan - 562
Schmidt, släkt - 562
1. Schmidt, Peter - 562
2. Schmidt, Tell - 562
3. Schmidt, Maja - 562, 563
1. Schmidt, Nathaniel - 563
2. Schmidt, Emanuel - 563
Schmiterlöw, ätt - 563
1. Schmiterlöw, Georg - 563
2. Schmiterlöw, Henning - 563, 564
Schmitz, August - 564
Schmoll, Barthold Otto - 564
Schneider, Victor - 564
Scheidler, släkt - 564
1. Schneidler, Christopher - 564, 565
2. Schneidler, John - 565
Schnell, Ivar - 565
Schnittger, Bror - 565, 566
Schoerbing, Carl Magnus - 566
Schoerner, Yngve - 566
Scholander, släkt - 566
1. Scholander, Fredrik Wilhelm - 566, 567
2. Scholander, Sven - 567, 568
3. Scholander, Anna, konstnärinna, syster till S. 2, se Boberg, bd 1 s. 374 - 568
4. Scholander, Hans - 568
Schomerus, Andreas, läkare, se Palmcron, s. 16 - 568
Schonberg, se även Skånberg - 568
Schonberg, Torsten - 568
Schotte, se även Skotte - 568
Schotte, släkt - 568
1. Schotte, Victor - 568, 569
2. Schotte, Axel - 569, 570
3. Schotte, Gunnar - 570, 571
Schoug, se även Schough, Skogh, Skoog - 571
Schoug, Ernst - 571
Schoug, Robert - 571, 572
Schoultz, Martin, krigare, ämbetsman, se Schultz, s. 582 - 572
Schoultz, von, släkt - 572
1. Schoultz, Johanna von - 572
2. Schoultz, Edvard von - 572, 573
Schreeb, Tor Schreber von - 573
Schrevelius, släkt - 573
Schrevelius, Fredrik - 573, 574
Schroderus, Ericus - 574
Schroderus, Ericus - 574
Schröder, Carl - 574
Schröder, Caspar - 574, 575
Schröder, Christian - 575
Schröder, Erik August - 575
Schröder, Georg Engelhardt - 575, 576
Schröder, Gustaf - 576
Schröder, Gustaf - 576, 577
Schröder, Göran, biskop, se s. 578 - 577
Schröder, Herman, biskop, se s. 577 - 577
Schröder, Johan Henrik - 577
Schröder, Kalle - 577
Schröder, Roland, köpman, se s. 578 - 577
Schröder, Samuel, bergsman, se Schröderstierna, s. 579 - 577
Schröder, släkt - 577
1. Schröder, Herman - 577, 578
2. Schröder, Göran - 578
1. Schröder, Roland - 578
2. Schröder, Samuel, bergsman, bror till S. 1, se Schröderstierna, s. 579 - 578
Schröderheim, ätt - 578, 579
Schröderheim, Elis - 579
Schröderstierna, ätt - 579
Schröderstierna, Samuel - 579, 580
1. Schuldheis, Anna - 580
2. Schuldheis, Georg - 580
Schulte, Henrik - 580
Schultén, af, ätt - 580, 581
Schultén, Nathanael Gerhard af - 581
Schulthess, Ferdinand - 581
Schultz, Herman, astronom, se s. 582 - 581
Schultz, Johan - 581, 582
Schultz, Johan Christian - 582
Schultz, Martin, friherre, krigare, ämbetsman, se nedan - 582
Schultz, Peter - 582
Schultz, Schultz von Ascheraden, ätt - 582
Schultz, Martin - 582
Schlutz, släkt - 582
1. Schultz, Herman - 582, 583
2. Schultz-Steinheil, Carl Arvid - 583
Schultzberg, släkt - 583
Schultzberg, Anshelm - 583, 584
Schulze, Gunnar - 584
Schulzen, Pehr Christopher - 584
Schulzenheim, von, ätt - 584
1. Schulzenheim, David von - 584, 585
2. Schulzenheim, Carl Fredric von - 585, 586
3. Schulzenheim, Conrad Theodor von - 586
4. Schulzenheim, David von - 586
5. Schulzenheim, David von - 586, 587
6. Schulzenheim, Ida von - 587
Schumacher, Wilhelm - 587
Schumann, släkt - 587
Schwab, Eigil - 587
Schwan, Gustaf, köpman, politiker, se s. 588 - 587
Schwan, Hans Niclas, köpman, politiker, kommunalman, se s. 588 - 587
Schwan, Olof - 587, 588
1. Schwan, Hans Niclas - 588
2. Schwan, Gustaf - 588
Schwartz, Adolf - 588
Schwartz, Eugène, språkforskare, skolman, se s. 590 - 588
Schwartz, Gustaf Magnus, tekniker, se s. 589 - 588
Schwartz, Marie Sophie, författarinna, se s. 589 - 588
Schwartz, Sven - 588, 589
Schwartz, Victor, industriman, se nedan - 589
1. Schwartz, Gustaf Magnus - 589
2. Schwartz, Marie Sophie - 589
3. Schwartz, Victor - 589, 590
4. Schwartz, Eugène - 590
Schwartzman, Marcus - 590
Schweback, Barthold - 590
Schwerin, von, ätt - 590, 591
1. Schwerin, Filip Bogislav von - 591
2. Schwerin, Jacob Philip von - 591
3. Schwerin, Philip von - 591, 592
4. Schwerin, Fredrik von - 592, 593, 594
5. Schwerin, Martina von - 594
6. Schwerin, Wilhelm von - 594
7. Schwerin, Jules von - 594, 595
8. Schwerin, Werner von - 595
9. Schwerin, Hugold von - 595
Schyberg, Birger - 595, 596
Schyberg, Gustaf - 596
Schück, Schick, släkt - 596
1. Schück, Heymann - 596
2. Schück, Martin - 596, 597
3. Schück, Henrik - plansch, 597, 598
4. Schück, Adolf - 598, 599
Schyl, Jules - 599
Schylander, Carl Gabriel - 599
Schüldt, Fritiof - 599, 600
Schyllberg, Petrus - 600
Schymberg, Hjördis - 600
Schürer von Waldheim, Max - 600
Schütte, Henning, biskop, se Skyttenhielm - 600
Schütz, Adam, ämbetsman, politiker, se Fredenstierna, bd 2 s. 589 - 600
Schütz, Gunnar - 600, 601
Schütz, Henrik - 601
Schützer, Schützercrantz, släkt - 601
1. Schützer, Salomon - 601
2. Schützercrantz, Herman - 601
3. Schützercrantz, Adolf Ulrik - 601, 602
Schöldström, Birger - 602
Schön, Anders - 602, 603
Schön, Edvard - 603
Schön, släkt - 603
Schönbeck, släkt - 603
1. Schönbeck, Henrik - 603, 604
2. Schönbeck, John Mathias - 604
3. Schönbeck, Christian - 604
1. Schönberg, Anders - 604
2. Schönberg, Anders - 604, 605
Schönherr, Carl Johan - 605
Schönleben, Johan Benedikt von - 605, 606
Schönmeyr, släkt - 606
1. Schönmeyr, Alfred - 606
2. Schönmeyr, Carl Ludvig - 606
3. Schönmeyr, Gunnar - 606
Schönström, ätt - 606, 607
1. Schönström, Peter - 607
2. Schönström, Peter - 607
Schött, se även Schiött - 607
Schött, Harald - 607, 608
Seashore, Carl - 608, 609
Sebaldt, släkt - 609
Sebaldt, Carl Fredrik - 609, 610
Sebardt, släkt - 610
Sebardt, Wilhelm - 610
Sebelius, Hugo - 610
Sebelius, Sven - 610, 611
Sebenius, Uno - 611
Seberg, Albert - 611
Sederholm, se även Cederholm - 611
Sederholm, släkt - 611, 612
1. Sederholm, Edvard - 612
2. Sederholm, Edvard - 612
3. Sederholm, Gustaf - 612, 613
Seelhorst Meves, Julius, entomolog, ämbetsman, se Meves, bd 5 s. 292 - 613
Seelig-Sandgren, Lotten - 613
Sefström, se även Säfström, Sävström - 613
1. Sefström, Nils Gabriel - 613, 614
2. Sefström, Anders Gustaf - 614
Sefve, se även Säve - 614
Sefve, Ivar - 614
Segebaden, von, ätt - 614
Segebaden, Carl Otto von - 614, 615
Seger, Olof - 615
Segerborg, Hugo - 615
Segerdahl, släkt - 615
Segerdahl, Gustaf - 615, 616
Segerstedt, släkt - 616
1. Segerstedt, Albrecht Julius - 616
2. Segerstedt, Albrekt - 616
3. Segerstedt, Torgny - 616, 617
4. Segerstedt, Torgny - 617, 618
Segersteen, släkt - 618
Segerstéen, Erik - 618
Segerstråle, ätt - 618
Segerstråle, Torsten - 618, 619
Sehlstedt, Elias - 619
Seipel, Carl Michael - 619, 620
Seitz, Heribert - 620
Selahn, Erik Peter - 620
Selander, se även Celander - 620
Selander, Anton - 620, 621
Selander, Concordia, skådespelerska. se s. 623 - 621
Selander, Edvard, läkare, se nedan - 621
Selander, Einar, sjöofficer, se s. 622 - 621
Selander, Haqvin, astronom, geodet, politiker, se nedan - 621
Selander, Hjalmar, skådespelare, teaterdirektör, se s. 623 - 621
Selander, Nils, arméofficer, skriftställare, se nedan - 621
Selander, Sten, författare, litteraturkritiker, naturskyddsman, se s. 622 - 621
Selander, släkt - 621
1. Selander, Haqvin - 621
2. Selander, Nils - 621
3. Selander, Edvard - 621, 622
4. Selander, Einar - 622
5. Selander, Sten - 622, 623
1. Selander, Hjalmar - 623
2. Selander, Concordia - 623
Seldén, se även Selldén - 623
Seldén, Folke - 623, 624
Seldener, Herman - 624
Selggren, Jonas - 624
Seligmann, Joseph - 624
Selin, se även Sellin - 624
Selin, Harriet - 625
Selinder, Anders - 625
Selldén, se även Seldén - 625
1. Selldén, Emili - 625
2. Selldén, Hjalmar - 625
Sellén, Nils - 625, 626
Sellergren, Axel, operasångare, se nedan - 626
Sellergren, Gustaf, tekniker, se nedan - 626
Sellergren, Peter Lorenz - 626
1. Sellergren, Gustaf - 626
2. Sellergren, Axel - 626, 627
Sellin, se även Selin - 627
Sellin, Thorsten - 627
Selling, Gösta - 627
Selling, Olof - 628
Sellman, se även Zellman - 628
Sellman, Julius, tidningsman, se nedan - 628
Sellman, Rudolf - 628
Sellman, Sven, tandläkare, embryolog, se nedan - 628
Sellman, Ture, arkitekt, fotograf, se nedan - 628
1. Sellman, Julius - 628
2. Sellman, Ture - 628
3. Sellman, Sven - 628
Sellstedt, Lars Gustaf - 628, 629
Selånger, Sven - 629
Seman, Petter - 629
Senander, Knut - 629
Serenius, Jacob - 630
Sergel, ätt - 630
Sergel, Johan Tobias - 630, 631, 632, plansch
Sernander, släkt - 633
Sernander, Rutger - 633, 634
Serner, se även Särner - 634
1. Serner, Gunnar - 634, 635
2. Serner-Petrén, Gertrud - 635
Serrander, Moje - 635, 636
Seseman, Hans Jacob - 636
Seth, von Seth, släkt - 636
1. Seth, Gabriel von - 636
2. Seth, Karl Adam - 636, 637
3. Seth, Pehr von - 637
4. Seth, Torgil von - 637
5. Seth, Rutger von - 637
Seton, ätt - 638
Seton, Alexander - 638
Setterberg, se även Zetterberg - 638
Setterberg, Carl - 638
Setterdahl, Axel - 638, 639
Settergren, Gustaf - 639
Setterquist, se även Zetterquist - 639
Setterwall, se även Zettervall - 639
Setterwall, släkt - 639
1. Setterwall, Kristian - 639
2. Setterwall, Gunnar - 639, 640
3. Setterwall, Åke - 640
Seuerling, Carl Gottfried - 640
Seulenberg, Henric von - 640, 641
1. Sevelin, Per - 641
2. Sevelin, Anna Sophia - 641
Sevenbom, Johan - 641
Severin, Erik - 641, 642
Severin, Erik - 642
Severin, Frans - 642
Severin, Nils - 642
Severinus de Monzambano, pseud. för Pufendorf, Samuel von, s. 176 - 642
Seyffarth, Åke - 642, 643
Seymer, William - 643
de Shàrengrad, Wilhelm - 643
Sheldon, släkt - 643, 644
1. Sheldon, Charles - 644
2. Sheldon, Gilbert - 644
3. Sheldon, Francis af - 644

Project Runeberg, Mon Feb 10 22:59:44 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/smok/6/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free