- Project Runeberg -  Sveriges storhetstid, från år 1611 till år 1718
(1881) [MARC] Author: Magnus Höjer, Martin Weibull
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVERIGES STORHETSTID,

FRÅN ÅR 1611 TILL ÅR 1718.

AF MARTIN VEIBULL, MAGNUS HÖJER M. FL. --------- MED 485 TRÄSNITT. STOCKHOLM, HJALMAR LINNSTRÖMS FÖRLAG. 1881.
STOCKHOLM, IVAR HÆGGSTRÖMS BOKTRYCKERI. 1881.
Denna del af Sveriges historia är hufvudsakligen författad af professor Martin Veibull (s. 1—256, Inledning samt Gustaf II Adolf) och lektor Magnus Höjer (s. 361—640, Karl X, Karl XI och Karl XII samt odlingsöfversigten med undantag af nedan nämnda stycken). För öfrigt har docenten Ernst Carlson författat en afdelning (s. 257—360, Kristina) och bidrag lemnats af amanuensen C. Eichhorn (s. 609—615, vetenskap och skaldekonst) och amanuensen G. Göthe (s. 616—638, bildande konst).

Förord till den elektroniska utgåvan

Verket, som utgör del 4 av serien Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar, tillhör Oxford University. Det har scannats av Google Books och anpassades och OCR-tolkades för Projekt Runeberg i juni 2015 av Bert H.

Tills vidare saknas sidorna 288-295.

I del 6 finns på s. 261-469 ett omfattande register till verkets alla delar.


This volume was scanned by Google Book Search, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: Serietitelsida, Serietitelsida, Titelsida, blank, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, opag

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Serietitelsida, Serietitelsida, Titelsida, blank, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, opag
Använda källor till fjerde delen af Sveriges historia - opag, opag
Rättelser till fjerde delen - opag
Inledning - 1, 2, 3
Geografisk öfversigt - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
    Omfångsförhållanden. — Befolkning. — Förvärfvet af naturlig och nationel gräns inom halfön: Jemtland, Gotland, Bohuslän, de skånska landskapen. — Eröfringarna på andra sidan Östersjön: Keksholms län, Ingermanland, Estland, Livland, Pommern, Bremen, Wismar. — Öfriga utländska besittningar. — Landets indelning. — Kungliga underhållsländer. — Grefskap och friherreskap. — Nyanlagda städer
    GUSTAF II ADOLF (1611—1632) - 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Gustaf Adolfs ungdom - 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
    Konung Gustaf Adolfs födelse. — Hans slägtförbindelser. — Karaktersdrag från hans tidigare år. — Hans uppfostran. — Gustaf Adolfs personlighet
Trontillträdet (1611) - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
    Sveriges tillstånd vid Karl IX:s död. — Hertig Johans af Östergötland arfsrätt till tronen. — Förmyndarregeringen. — Riksdag i Nyköping, den 1 dec. 1611. — Gustaf Adolf blir af ständerna erkänd som konung. — Gustaf Adolfs konungaförsäkran
Kriget med Danmark. 1611—1613 - 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
    Danmarks och Sveriges rustningar, hösten 1611. — Vinterfälttåget 1612. — Danskarnes härjningar i Småland och svenskarnes i Skåne. — Striden vid Vittsjö, den 11 febr. — Kristian IV infaller i Vestergötland. — Gullbergs försvar. — Träffningen på Kölleryds hed. — Gränskriget vid Norge. — Elfsborgs och Gullbergs fall, i maj 1612. — Krigshändelserna i Vestergötland och Småland. — De svenska hjelptruppernas öde i Norge. — Danska flottan i Stockholms skärgård. — Fredsmöte i Sjöared, den 29 nov. (9 dec.) 1612. — Freden i Knäred, den 18 (28) jan. 1613
Kriget med Ryssland. — Freden i Stolbova 1617 - 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
    Tillståndet i Ryssland - 52, 53
    Jakob de la Gardie - 53
    En svensk prins utsedd till tsar, sommarn 1611 - 54
    Underhandlingarna med Ryssland 1612 - 55, 56
    Krigshändelserna 1612 och 1613 - 56, 57
    Mikael Romanof väljes till tsar, febr. 1613 - 58
    Gustaf Adolfs personliga deltagande i kriget, sommarn 1614 - 61
    Striderna vid Bronitsi och Staraja Russa - 62, 63
    Belägringen af Pskof, 1615 - 63, 64, 65, 66
    Freden i Stolbova, den 27 febr. 1617 - 66, 67, 68, 69
Gustaf Adolfs inre styrelse (1611—1632) - 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
    Omständigheter vid trontillträdet - 69, 70, 71
    Konungamakten - 71, 72
    Rikets inre förvaltning - 72
    Stormän - 73
    Axel Oxenstjerna - 74, 75, 76, 77
    Johan Skytte - 77, 78
    Rådet - 78, 79, 80, 81, 82
    De centrala embetsverken - 82, 83, 84, 85, 86
    Kyrkan - 86, 87
    Rättskipning - 87, 88
    Försvars- och krigsväsen - 88, 89
    Andlig odling - 89, 90
    Handel och sjöfart - 90, 91, 92, 93
    Bergshandtering - 94
    Åkerbruk - 94, 95
    Skatter - 95, 96
Gustaf Adolf och rikets ständer - 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
    Gustaf Adolf och svenska folket. — Sveriges första riksdagsordning, 1617. — Riddarhusordning, 1626. — Riksdagar och utskottsriksdagar. — Riksdag i Örebro 1614. — Landskapsmöten. — Riksdag i Örebro 1617. — Gustaf Adolfs kröning i Upsala, den 12 okt. 1617. — De sista riksdagarna
Kriget med Polen i östersjölandskapen. 1617—1626 - 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
    Återblick. — Förhållandena i Livland. — Kongress i Stettin 1615. — Stilleståndets slut 1617. — Fahrensbachs förräderi. — Nytt stillestånd 1618. — Krig utbryter å nyo 1621. — Rigas belägring. — Dagtingan, den 15 sept. — Karl Filips död, i Narva 1622. — 1622 års fälttåg. — Gustaf Adolf utanför Danzig, sommarn 1623. — Misshälligheter med Danmark. — Fälttåget i Livland och Kurland 1625. — Gustaf Adolf segrar vid Wallhof, den 7 jan. 1626. — Livlands eröfring fullbordad
Kriget med Polen i Westpreussen (1626—1629) - 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
    Hvarför anföll Gustaf Adolf Polen 1626 i Preussen? — Återblick på Preussens historia. — Georg Wilhelm af Brandenburg. — Danzig. — Svenska flottan vid Frische haff. juni 1626. — 1626 och 1627 årens fälttåg. — Striden vid Danziger haupt. — Dirschau. — Nils Stjernskölds död, nov. 1627. — Polska och tretioåriga kriget. — Förbnnd mellan Sverige och Daumark 1628. — 1628 och 1629 års fälttåg. — Stilleståndet i Altmark den 16 (26) sept. 1629
Det tretioåriga kriget - 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
    Det tretioåriga krigets karakter och resultat. — Dess orsaker. — Gustaf Adolf som verldshistorisk personlighet. — Tysklands inre förhållanden. — Unionen och ligan. — Krigets utbrott i Böhmen (1618). — Ferdinand II. Pfalziska kriget — Richelieu och Gustaf Adolf framträda (1624). — Nedersachsiskt-danska kriget. — Wallenstein
Gustaf Adolf i norra Tyskland. — Slaget vid Breitenfeld (1631) - 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
    Gustaf Adolfs afsked till ständerna. — Landstigningen i Tyskland. Svenska och kejserliga härarna sommarn 1630. — Kurfurstedagen i Regensburg. — Magdeburgs anslutning till Sverige. — Krigshändelserna hösten 1630. — Förbundet med Frankrike i Bärwalde, den 13 jan. 1631. — Konventet i Leipzig. — Fälttåget 1631, februari—maj. — Magdeburgs fall. — Händelserna maj—september 1631. — Slaget vid Breitenfeld, den 7 sept. 1631
Gustaf Adolf I Sydtyskland. — Slaget vid Lützen (1632) - 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
    Segerns fullföljande. — Tåget till Mainz. — Gustaf Adolfs planer. — Underhandlingarna i Mainz. — Fälttåget mot Baiern. — Striderna omkring Nürnberg. — Slaget vid Lützen den 6 nov. 1632
    KRISTINA (1632—1654) - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
Förmyndarstyrelsens första år (1632—1636) - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266
    Ställningen vid Gustaf Adolfs död. — 1634 års regeringsform. — Riksförmyndarne. — Finanser och förvaltning till 1636
Tyska kriget 1632—1636. — Slaget vid Nördlingen och dess följder - 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
    Axel Oxenstjerna i Tyskland. — Förbundet i Heilbronn. — Svenska härens ställning vid Gustaf Adolfs död. — Bernhard af Weimar och Gustaf Horn. — Wallenstein. — Slaget vid Nördlingen. — Underhandlingar med Polen och Frankrike. — Johan Baners öfverbefäl. — Slaget vid Wittstock
Den inre styrelsen under Axel Oxenstjernas ledning (1636—1644) - 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302
    Regeringens ökade styrka efter rikskanslerens hemkomst. — Riksdagar och möten intill 1644. — Förbättringar i förvaltningen. Rättskipningen. Krigsväsendet. Näringar. Handel. — Kyrkan; undervisningsväsendet. — Drätseln. Frälseköp och förläsingar. — Oro i landet. — Krigets inflytande. De olika ståndens ställning. Seder. — Personliga förhållanden
Tyska kriget 1636—1643. — Johan Baners och Lennart Torstenssons öfverbefäl - 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
    Fälttåget 1636. — Svårigheterna 1637 och 1638. — Baners sista framträngande och död. — Torstenssons anfall på kejsarens arfländer. — Slaget vid Breitenfeld. — Krigsförklaringen mot Danmark
Kriget med Danmark. — Freden i Brömsebro 1645 - 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318
    Orsakerna till danska kriget. — Torstensson i Holstein och Jylland. — Horns fälttåg i Skåne. — Sjökriget under Klas Fleming och Karl Gustaf Vrangel. — Torstensson och Gallas. — Underhandlingar och fred i Brömsebro
Tyska krigets sista tid 1644—1648; Torstenssons, Vrangels och Karl Gustafs öfverbefäl - 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
    Overksamheten i Tyskland under Torstenssons frånvaro. — Gallas’ tåg mot Holstein. — Torstenssons sista fälttåg. — Karl Gustaf Vrangels öfverbefäl och förening med Turenne. — De förbundnes krig i Baiern. — Königsmark utanför Prag. — Karl Gustaf generalissimus. — Freden
Westfaliska freden 1648 - 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335
    Föregående underhandlingar. — Preliminärer 1641. — Kongressen i Osnabrück och Münster 1645—1648. — Adler Salvius och Johan Oxenstjerna. — Fredens vilkor för Sverige och dess verkställande
Kristina och hennes hof - 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346
    Drottningens personlighet. — Förslag till hennes förmälning. — Kristinas förhållande till Axel Oxenstjerna. — Hennes gunstlingar. — Främlingar vid hofvet
Kristinas senare regeringsår och tronafsägelse (1654) - 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
    Den inre styrelsen. — Drottningens rikshushållning. — Riksdagen 1650. — Successionsfrågan. — Orsakerna till Kristinas tronafsägelse. — Messeniska sammansvärjningen. — Riksdagen i Upsala 1664
Kristina efter tronafsägelsen - 356, 357, 358, 359, 360
    Kristina lemnar Sverige, den 7 juni 1654. — Hennes öfvergång till katolska läran. — Resorna till Frankrike 1656, 1657 och Sverige 1660, 1667. — Hennes vistelse i Roma och död, den 9 (19) april 1689
    KARL X GUSTAF (1654—1660) - 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Karl X Gustafs ungdomsår. — Riksdagen 1655 - 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372
    Karl Gustafs slägtförhållanden. — Hans uppfostran. — Hans öden före tronbestigningen. — Sveriges tillstånd vid Karl Gustafs tillträde till regeringen. — Konungens giftermål; nya förtroendemän. — Riksdagen 1655. — Reduktionen
De polska och ryska krigen - 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
    Krigsorsakerna. — Den politiska ställningen. — Infallet i Polen. — Fördraget i Königsberg, jan. 1656. — Tåget till Jaroslav. — Slaget vid Varsjav. — Ryska kriget. — Förbundet med Ragoczi. Danmarks anfall
De båda danska krigen. 1657—1660 - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
    Den politiska ställningen i Europa. — Infallet i Holstein. — Tåget öfver Bält. — Freden i Roskilde. — Fredsbrottet. — Kjöbenhavns belägring. — Haagkonserterna. — Karl X:s död, den 13 febr. 1660
    KARL XI (1660—1697) - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527
Förmyndarregeringens upprättande. — Frederna 1660—1661 - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
    Karl Gustafs testamente. — Riksdagen i Göteborg. — Freden i Oliva. — Freden i Kjöbenhavn. — Riksdagen i Stockholm 1660. — Freden i Kardis
Karakteristik af förmyndarregeringen. — Dess inre och yttre politik (1660—1672) - 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426
    Teckning af Karl XI:s förmyndare. — Regeringens karakter. — Bondes politik. — Regeringens inre politik. — 1664 års riksdag. — Yttre politik 1665—1672. — Förbundet med Frankrike och Johan Gyllenstjerna
Karl XI:s egen regering. — De första fredsåren. — Krigen och frederna - 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
    Karl XI:s uppfostran. — Hans första regeringstid; de la Gardie allrådande. — Krigets utbrott; slaget vid Fehrbellin. — Dess följder. — Kriget 1676 och 1677. — Fredsunderhandlingar. — Frederna. — Johan Gyllenstjerna
Statshvälfningen och redaktionen. — Riksdagarna 1680 och 1682 - 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472
    Den politiska ställningen. — Riksdagen 1680. — Förmyndarräfsten. — Reduktionen. — Rådets fall. — Riksdagen 1682. — Reduktionen konungens ensak. — Enväldets fullbordan
Förmyndarräfsten. — Reduktionens utförande. — Reduktionen i de eröfrade landskapen - 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489
    Förmyndarräfsten. — Räfsten med kollegierna. — Reduktionen; dess verkställande. — Gref- och friherreskapen. — De omistande godsen. — Donationerna. — Köp- och pantgodsen. — 1686 års riksdag. Reduktionen i de eröfrade landskapen: de inrikes; Pommern, Bremen-Verden, Ingermanland, Estland och Livland
Den inre styrelsen - 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506
    Drätseln. — Försvarsväsendet. — Förvaltningen. — Rättsväsendet. — Försvenskningen af de eröfrade landskapen. — Näringarna. — Kyrkan och den andliga odlingen
Sveriges yttre politik ander Bengt Oxenstjernas ledning - 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513
    Bengt Oxenstjernas politik. — Garantitraktaten i Haag. — Ligan i Augsburg. — Fördraget i Altona. — Det franska partiet; Nils Bjelke. — Kaperierna. — Fredskongressen i Rijswijk
Karl XI:s person. — Hans samtida och död (1697) - 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527
    Karakteristik af Karl XI. — Konungahusets medlemmar. — Karl XI:s samtida. — Hans sjukdom och död
    KARL XII (1697—1718) - 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597
Myndighetsförklaringen. — Fredsåren 1697—1700 - 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540
    Karl XII:s uppfostran. — Riksdagen 1697. — Karl XII och adeln. — Styrelsens karakter. — Förhållandet till utrikes makter
De första krigsåren. 1700, 1701 - 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551
    Infallet i Livland, 1700. — Kriget med Danmark. — Freden i Traventhal. — Slaget vid Narva. — Öfvergången öfver Düna. — Karl XII besluter afsätta August II
Afsättningskriget mot August II. 1702—1706 - 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564
    Karl XII:s tåg mot Varsjav, 1702. — Slaget vid Klissov. — Fredsförsök. — Eröfringen af Thorn, 1703. — Partistriderna i Polen. — Augusts afsättning. — Stanislavs val, 1704. — Freden med Polen. — Kriget i Litauen. — Freden i Altranstädt, 1706. — Karls vistelse i Sachsen, 1707
Kriget mellan Karl XII och tsar Peter. 1701—1709 - 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575
    Striden om Östersjöprovinserna. — Petersburgs anläggning. — Slaget vid Gemäuerthof, 16 juli 1705. — Karls tåg mot Ryssland. — Slaget vid Holoftsin, 4 juli 1708. — Tåget till Ukraine. — Slaget vid Poltava, 28 juni 1709. — Flykten till Bender
Magnus Stenbocks fälttåg. — Karl XII i Turkiet. 1709—1714 - 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587
    Sachsen och Danmark förklara krig. — Slaget vid Helsingborg, den 28 febr. 1710. — Karl XII i Bender. — Hans turkiska politik. — Kalabaliken i Bender. — Kriget i Tyskland. — Slaget vid Gadebusch, den 9 dec. 1712. — Tönning. — Riksdagen 1713. — Karls hemresa, 1714
Karl XII:s sista år. — Hans död (1718) - 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597
    Krig med Preussen och Hannover. — Stralsunds fall. — Görtz och hans förvaltning. — Första infallet i Norge. — Peder Tordenskjold. — Underhandlingar på Åland. — Andra infallet i Norge. — Karl XII:s död, den 30 nov. 1718; hans karakter
    Öfversigt af Sveriges inre utveckling under dess storhetstid - 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640
Styrelse och förvaltning - 598, 599, 600, 601, 602, 603
    Konungamakten. — Rådet. — Riksdagen. — Stånden. — Förvaltning och lagskipning. — Krigsväsen
Materiel odling - 604, 605, 606, 607
    Näringar. — Myntväsen. — Kommunikationer
Andlig odling - 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638
    Kyrkan - 607, 608
    Läroverken - 608
    Vetenskaperna - 609, 610, 611, 612, 613
    Skaldekonsten - 613, 614, 615, 616
    Bildande konst - 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638
Lefnadssätt och seder - 638, 639, 640
    Den främmande bildningens inflytande. — Det sedliga tillståndet hos folket och hos aristokratien

Project Runeberg, Sat Nov 26 00:39:46 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/wmhmsh4/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free