- Project Runeberg -  Den sanna kristna religionen
(1892) [MARC] Author: Emanuel Swedenborg Translator: Adolph Theodor Boyesen
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

A O

DEN
SANNA KRISTNA RELIGIONEN

SOM INNEHÅLLER

HELA LÄRAN OM GUD FÖR DEN
NYA KYRKAN,

HVILKEN ÄR AF HERREN FÖRUTSAGD HOS DANIEL 7:13, 14
OCH I UPPENBARELSEN 21: 1, 2

MEDELST
EMANUEL SWEDENBORG,
HERRENS JESU KRISTI TJENARE.

ÖFVERSATT FRÅN LATINSKA URSKRIFTEN, SOM UTKOM 1771;
MEDELST
ADOLPH THEODOR BOYESEN,
PASTOR VID NYA KYRKANS FÖRSAMLING I STOCKHOLM

STOCKHOLM 1935
NYKYRKLIGA BOKFÖRLAGET
A.-B. BROBERG & SÖNER, BOKTRYCKERI

Obs.! Rättelserna å de två sista sidorna.


Förord till den digitala utgåvan

Emanuel Swedenborg (1688-1772) är i vissa delar av utlandet nästan lika känd som Carl von Linné. I Sverige gick det emellertid inte lika lätt för den speciella form av kristendom eller nyandlighet som Swedenborg grundade. Nya Kyrkan i Stockholm räknar sitt ursprung till 1874. Församlingens ledare var från 1906 den norskfödde Adolph Theodor Boyesen (1823-1916), som sedan 1870 hade predikat i Köpenhamn. År 1892 utgav Boyesen en svensk översättning av Swedenborgs latinska skrifter, Den sanna kristna religionen, som därefter utkom i flera upplagor.

Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva, som presenteras här, avbildar upplagan från 1935. Verket digitaliserades i juni 2004. Eftersom både Swedenborg och Boyesen har varit döda i mer än sjuttio år, omfattas verket inte längre av upphovsrätt, utan får kopieras och användas fritt.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, titelsida, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, titelsida, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, baksida
En sats, framstäld af en Kurfurste i Tyskland, som äfven innehade en hög värdighet inom kyrkan - xix, xx
    Den Nya Himlens och Den Nya Kyrkans Tro - 1, 2, 3, 4
1. - 1
2. Den Nya Himlens och den Nya Kyrkans tro i alltomfattande form - 2
3. Den Nya Himlens och den Nya Kyrkans tro i sin särskilda form - 3, 4
    

FÖRSTA KAPITLET.


    Om Gud Skaparen - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
4. - 5
    Om Guds Enhet - 6
5. - 6
6. 1. Att hela den Heliga Skrift och derför också alla kyrkorna i hela den kristna verlden lära, att det är en Gud, och att Han är En - 6, 7, 8
7. - 8
8. 2. Att en allmän inflytelse i menniskornas själar tillkännagifver, att det är en Gud, och att Han är En - 8, 9
9. 3. Deraf kommer det, att i hela verlden icke finnes ett enda folkslag med religion och sundt förnuft, som icke erkänner att det är en Gud, och att Gud är En - 10, 11
10. - 11
11. 4. Att nationerna och folken hafva af flere orsaker haft och ännu hafva skiljaktiga åsigter om huru denne Ende Guden är beskaffad - 11, 12
12. 5. Att menniskoförnuftet kan, om det vill, af många orsaker i verlden fatta och sluta till, att det är en Gud, och att Han är En - 12, 13, 14, 15, 16, 17
13. 6. Att verldsaltet icke kunnat skapas och uppehållas, om Gud icke vore En - 17, 18, 19
14. 7. Att hvarje menniska, som icke erkänner Gud, är utestängd från kyrkan och fördömd - 19, 20
15. 8. Att det hos den menniska, som icke erkänner En Gud utan flera, icke finnes något sammanhang mellan de ting, som höra till kyrkan - 20, 21
16. - 21, 22, 23, 24
17. - 24, 25
    Om Det Guddomliga Vara, som är Jehovah - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
18. - 25, 26
19. 1. Att denne Ende Gud kallas Jehovah utaf Hans Vara, således deraf att Han allena Är och skall vara, och emedan Han är den Förste och den Siste, Begynnelsen och Änden, Alfa och Omega - 26, 27
20. 2. Att denne Ende Gud är sjelfva substansen och sjelfva formen, att änglar och menniskor äro substanser och former af Honom, och att de äro hans afbilder och likheter så mycket som de äro i Honom och Han i dem - 27, 28
21. 3. Att det Guddomliga Varat är Vara i sig sjelf och tillika Tillvara i Sig Sjelf - 28, 29
22. - 29, 30
23. 4. Att det Guddomliga Vara och Tillvara i Sig Sjelf icke kan frambringa något annat Guddomligt, som är Vara och Tillvara i sig sjelft, följaktligen att en annan Gud af samma väsen icke kan finnas - 30, 31
24. 5. Att flertalet af gudar i gamla tider och äfven i närvarande tid icke uppkommit af annat än, att man icke förstått det Guddomliga Varat - 31, 32, 33
25. - 33, 34, 35
26. - 35, 36
    Om Guds Oändlighet, eller Omätlighet och Evighet - 36
Sidor ... - 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938
    

Tillägget


Kort Fortsättning. Tillägget - 939, 940, 941, 942, 943, 944
Rättelser - 945, 946, 947

Project Runeberg, Tue Dec 11 21:57:43 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/densanna/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free