- Project Runeberg -  Svenska Familj-Journalen /
Band 17, årgång 1878

(1869-1885)
Titel och innehåll för band XVII | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svenska Familj-Journalen.
SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN

Illustrerad månadstidskrift,
innehållande
Svensk-historiska samt fosterländska Skildringar och Berättelser ur Naturen
och Lifvet, Original-noveller, Skisser och Poemer samt uppsatser i
Vetenskap och Konst, m. m.

Sjuttonde Bandet.

Stockholm.
Familj-Journalens Boktryckeri-Aktiebolag.
12 Stora Vattugatan 12.


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är årgång 1878 av Svenska Familj-Journalen. Varje band omfattar en årgång, med 12 nummer om vardera 32 sidor. Sidnumrerinen löper genom hela bandet, från 1 i januari till 384 i december.

Preface to the Electronic Edition

This is year 1878 of Svenska Familj-Journalen ("the Swedish family journal"). Each volume (year) has 12 issues of 32 pages each. Pagination runs through each volume, starting with 1 in January.

(1878) Vol. XVII, issue I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.


The above contents can be inspected in scanned images: i, iii, iv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll för band XVII - i, iii, iv

Band XVII, 1878, N:o I
Nyåret 1878. Herman Sätherberg - 1
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXII. Carl von Linné. I. A. N. Lundström - 2, 3, 4, 5
Uppståndelseblomman - 5
En karolins berättelser om sina öden. Ur efterlemnade anteckningar af A. M. Dahlberg. I. Min första flyttning och första bekantskap med kriget - 6, 7, 8
Slumpen som konstnär - 8, 9
Ett förhastadt kungsord. Saga - 9, 10
Karl XII såsom författare. L. G. T. Tidander - 10, 11
Zigenarnas härkomst - 11, 12, 13
Slottet Miramare - 13, 14
En tur utefter Dalslands kanal. Herm. H-g. - 14, 15, 16, 17, 20
Färgerna. x. - 17, 18
Med eller mot tidens ström? O. - 18
Kökar-Lasse. J. O. Åberg - 18, 19, 20
Duell på pistoler - 20, 21, 22
Hvad kometerna hafva att berätta - 22, 23
"Far är hemma!" Ernst Wallmark - 24, 25
Ungherrarna och Gamleherrn. Novell af Emilie Flygare-Carlén - 25, 26, 27, 28, 29, 30
Fly! (eller fågeln i November.) Ord af Elias Sehlstedt; musik af Traugott Grahl - 31
Logogryf. A. Holmgren - 32
Schack-Charad. A. Holmgren - 32
Grekiska gåtor - 32
Charad. T. - 32
Bokstafsgåta. A. Holmgren - 32

Band XVII, 1878, N:o II
Elgskytten. Skiss af Gubben Noach - 33, 34, 35
Morgonrodnaden. A. T. - 35
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXIII. Anders Danielsson. Pehr Thomasson - 35, 37
Marcus Manlius och Tarpejiska klippan. C. J. Bergman - 36, 37, 38, 39, 40
Æneas-råttan - 40
Elgskytten. Skiss af Gubben Noach. (Forts. fr. sid. 35.) - 40, 41, 42, 43, 46
I Saale-dalen. A. H-e. - 44, 45, 46, 47
Ungdomsdrömmarna. S. A. A. - 47
Välgörenhetens belöning - 47
Elfdalens porfyrverk. K. E. och K. W. - 48, 49, 50, 51
Kyrkogården. Ebbe - 51
Klockornas drottning. F. Heurlin - 52
Etnografiska bilder från National-Museum. Herm. H-g. - 52, 53, 54
Absinten och dess verkningar. Ett varningsord - 54, 55
Verldens äldsta zoologiska system. Wilhelm Aurell - 55
En "liber studiosus". Folmer - 56, 57
Ungherrarna och Gamleherrn. Novell af Emilie Flygare-Carlén. (Forts.) - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Logogryf. Don Juan - 64
Grekiska gåtor - 64
Uttydningar - 64

Band XVII, 1878, N:o III
Från "fåfängans marknad". Skiss af Jo Jo - 65, 66
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXIV. General-amiralen Henrik af Trolle. H. af Trolle - 66, 67, 68, 69
Rhizopoderna och lysdjuren. O. - 69, 70
Från "fåfängans marknad". Skiss af Jo. Jo. (Forts.) - 70, 71
En krigshistoria i sten - 72
Lifvet. E. A. L. - 72, 73
Bilder från Lule Lappmark. Tecknade af Fredr. Svenonius - 73, 74
Gubben Rodebergs erfarenheter. Upptecknade af Sylvia. VI. Förhoppningar - 75, 76
En blick på det "Himmelska riket". E-g. - 76, 77, 78
Enslingen. (Ur diktcykeln "Heliotroper", som vid Familj-Journalens litterära pristäflan 1876 tillerkändes fjerde priset.) Heliofilos - 78
En karolins berättelser om sina öden. Ur efterlemnade anteckningar af A. M. Dahlberg. II. Ett godt qvarter. - Holofzin. - En svag stund - 79, 80
Dvergar. Berthil Stjerne - 80, 81, 82
Om schackspelet - 82, 83
Ett isstycke. Egerius - 83, 84
Enköpings-åsen. Efter en vestmanländsk folksägen. J. O. A. - 84
Ur villfarelsernas historia. Anderson-Edenberg - 85
Vetenskap och inbillningskraft - 86, 87
Baschi-Bosuks. A.-E. - 87, 88, 89
Ungherrarna och Gamleherrn. Novell af Emilie Flygare-Carlén. (Forts.) - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Logogryf. Erhard - 96
Bokstafsgåta - 96
Tankeöfningar - 96
Grekiska gåtor - 96
Uttydningar - 96

Band XVII, 1878, N:o IV
Det sista klosterrofvet i Sverge. Berättelse från Gustaf I:s dagar, af Cajetanus - 97, 98
Slaget vid Austerlitz den 2 December 1805. J. M. - 98, 99, 100, 101, 102
Kusten vid Amalfi - 101, 102, 103
Bröllopsbesvär. Egerius - 103
Hafssvampen - 103, 104
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXV. Claes Adam Ehrengranat. Axel Krook - 104, 105, 106, 107
Paradisets minne. CaLixTus - 107
Babelsberg - 108
Det sista klosterrofvet i Sverge. Berättelse fårn Gustaf I:s dagar, af Cajetanus. (Forts.) - 108, 109, 110
En giganternas trappsteg. Bertil Stjerne - 111, 113
Bilder ur Lule Lappmark. Tecknade af Fredr. Svenonius. II. - 113, 114, 115
Bayeux-tapeten. F. Heurlin - 115, 116
En vidtberest sjöman. G. C. Witt - 117, 118
Det sista klosterrofvet i Sverge. Berättelse från Gustaf I:s dagar, af Cajetanus. (Forts. fr. sid. 110.) - 118, 119
Luther på Wartburg. -ed- - 119, 120
Ungherrarna och Gamleherrn. Novell af Emilie Flygare-Carlén. (Forts.) - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Schack-Charad. A. Holmgren - 128
Korsgåta. Ol. Ersson - 128
Geografisk namngåta - 128
Bokstafsgåta - 128
Uttydningar - 128

Band XVII, 1878, N:o V
Yta och Djup. Skiss af Onkel Adam - 129, 130, 131
Tålamod och Hopp. (Efter Bulwer.) - 131
Ett illustreradt speord - 131, 132
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXVI. Carl August Gosselman. Axel Krook - 133, 134, 135
Lofoten. E-g. - 135, 136, 137
En karolins berättelser om sina öden. Ur efterlemnade anteckningar af A. M. Dahlberg. III. Marscher och strider. - Jag träffar Carl XII. - Till Pultava - 136, 137, 138, 139
Vårens saga. Gustaf Meyer - 139
Några ord om maskerader och maskerad-drägter. A. H-e. - 139, 140
Porten från Cremona. X+. - 140, 141, 142
Yta och Djup. Skiss af Onkel Adam. (Forts. fr. sid. 131.) - 142, 143
Persiens tron - 144, 146
Yta och Djup. Skiss af Onkel Adam. (Forts. fr. sid. 143.) - 146, 147
Vårsång. Anna A. - 147
Vikingabol och konungaborg. A.-E. - 145, 147, 148, 149, 150
Den första konvaljen. Mathilda Langlet - 150, 152
Ungherrarna och Gamleherrn. Novell af Emilie Flygare-Carlén. (Forts.) - 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
Logogryf. A. Holmgren - 160
Schack-Palindrom. A. Holmgren - 160
Tiargåta - 160
Charad. A. E. S. - 160
Uttydningar - 160

Band XVII, 1878, N:o VI
Bland furor och björkar. Skiss af Gustaf Rundgren - 161, 162, 163
Ett fosterländskt Bildergalleri. Carl von Linné. II. Herman Sätherberg - 163, 164
Insectarium - 165
Kärlekens färg. Thore E. - 165, 166
Hvad är klockan? G. C. Witt - 166, 167
Götz von Berlichingen med jernhanden. Th. - 167, 168, 169, 170
Här är stället just! Paul Qvitter - 170, 171, 173
Slaget vid Vånsjö 1782. J. O. A. - 171
Lavinerna - 172, 173, 174
Bland furor och björkar. Skiss af Gustaf Rundgren. (Forts. fr. sid. 163.) - 174, 175
Hur skola drunknade behandlas? - 176, 177, 178
Bland furor och björkar. Skiss af Gustaf Rundgren. (Forts. fr. sid. 175.) - 178, 179
Den biltoge. Ismaël - 179
Från Tingvallaön. Albrekt Segerstedt - 180, 181, 182
Tisteln - 182, 183
Allmänna meningen - 183
Ur en konstnärs lif. Berättelse af Isidor Palm - 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191
Logogryf. A. E. S. - 192
Schack. A. Arnell - 192
Tiargåta. N. L. Hallender - 192
Poetisk gåta - 192
Bokstafsgåta - 192
Charad. H. S. - 192
Uttydningar - 192

Band XVII, 1878, N:o VII
Söndagsbetraktelser. Ernst Wallmark - 193, 194
"Hvarför gifter inte farbror sig?" Skiss af Abel Sylvester - 194, 195, 196
Befjädrade skräddare. X+. - 196
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXVII. Sofia Elisabet Brenner. Birger Schöldström - 196
En karolins berättelser om sina öden. Ur efterlemnade anteckningar af A. M. Dahlberg. IV. Pultava. - Fångenskap. - Giftermåls- och rymningsplaner - 196, 197, 198, 199, 200
"Stadier på lifvets väg". E. v. Q. - 200, 201
Frid? Egerius - 202
"Hvarför gifter inte farbror sig?" Skiss af Abel Sylvester. (Forts. fr. sid. 196.) - 202, 203, 204
Vårt solsystem - 204, 205, 206, 208
Jungfru Marie sänghalm. (Galium vere.) Tammelin - 206, 207
"Hvarför gifter inte farbror sig?" Skiss af Abel Sylvester. (Forts. fr. sid. 204.) - 207, 208
Helgeandshuset i Visby och dess kyrkor. C. J. Bergman - 209, 210, 211, 212, 213
Djurens språk. O. - 211, 212
Ur en konstnärs lif. Berättelse af Isidor Palm. Andra afdelningen - 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Schack. Ph. Klett - 224
Bokstafsgåta. N. L. Hallender - 224
Räknegåta. C. P. J. - 224
Charad. H. S. - 224
Uttydningar - 224

Band XVII, 1878, N:o VIII
Långt från staden. Anna A. - 225
Ett äfventyr i Konstantinopel. (Skildradt efter Bonin.) - 225, 226
Danad för mörkret. X+ - 227
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXVIII. Johan af Puke. H. af Trolle - 227, 228, 229
Postillons d'amour! Gustaf Meyer - 230
Ett äfventyr i Konstantinopel. (Skildradt efter Bonin.) (Forts. fr. sid. 226.) - 230, 231, 232
Smeden i Gretna Green - 232
Skeppet The Bounty. En skildring ur sjöväsendets häfder af G. C. Witt - 233, 234, 235
Tvänne drömmar - 235, 236, 237, 238
Djupt in i skogen. Visa af Mathilda Langlet - 238
Helge-Andshuset i Visby och dess kyrkor. (Forts. fr. föreg. häfte.) C. J. Bergman - 239, 240
Shakspeares-klippan vid Dover - 239, 241, 242
Skeppet The Bounty. En skildring ur sjöväsendets häfder af G. C. Witt. (Forts. fr. sid. 235.) - 242, 243, 244
Göteborgs Nya Teater. Birger Schöldström - 244, 245
Pharaonerna. E-g. - 245, 246
Fåglarna. Tammelin - 247
Den första kärleken - 247, 248, 249
Pappa Jouvenceau's lektioner. F. Barthelson - 248, 249
En badresa. Berättelse af Albrekt Segerstedt - 250, 251, 252, 253, 254
Den enda. Serenad för mansröster. Ord af Es. Tegnér. Musik af Wilh. Ström - 254, 255
Logogryf. Patros - 256
Schack. L. Spregas - 256
Korsgåta. Ol. Ersson - 256
Rebus - 256
Bokstafsgåta - 256
Tiargåta. N. L. Hallender - 256
Uttydningar - 256

Band XVII, 1878, N:o IX
De Femtioårigas fest. E. v. Qvanten - 257
"Så vill jag hafva det." Frihandsteckning af Thorborg Vide - 257, 258, 259
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXIX. Lars Johan Hierta. Axel Krook - 260, 261, 262, 263
Guttaperkaträdet - 260, 263
Musslor som stenborrare. X+. - 263, 264
Trädgården. En allegori af Richard Gustafsson - 264, 265, 266
En karolins berättelser om sina öden. Ur efterlemnade anteckningar af A. M. Dahlberg. V. Knölpåkstrid. - Flykt. - En skälm. - Ny fångenskap - 266, 267, 268
I civilisationens namn. M. - 268, 269
Ojämn säd. Paul Qvitter - 269, 270
Utan vatten - 270, 271
En jättemakt i sin linda. F. Heurlin - 271, 272
Hoglands park i Karlskrona. Maximilian Axelson - 273, 274, 275
Våra antipoder. G. C. Witt - 275, 276
Till skörd. (Om Palmcrantz' kulspruta.) Anderson-Edenberg - 276, 277, 278
Ingen vet, hvar haren har sin gång. Egerius - 278
En karolins berättelser om sina öden. Ur efterlemnade anteckningar af A. M. Dahlberg. (Forts. fr. sid. 268.) - 279
Ett besök i Venedig. Adolf L. - 279, 280, 281, 282
Aktören och presten. Skiss af Hjalmar Ekerot - 282, 283, 284, 285, 286, 287
Logogryf. Patros - 288
Geografisk namngåta. A. L-n. - 288
Charad. H. S. - 288
Uttydningar - 288

Band XVII, 1878, N:o X
Öfveramiralen, takelbasen och pastorsadjunkten. Berättelse af H. af Trolle - 289, 290, 291
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXX. Israel Hvasser. Axel Krook - 291, 292, 293, 294
En insektsverldens jätte. X+. - 293, 294
Konsturet i Strassburgs domkyrka. F. Heurlin - 294, 295, 296
Källorna i skogen. M. - 296, 297, 298
Förbi. Ralf - 298
Öfveramiralen, takelbasen och pastorsadjunkten. Berättelse af H. af Trolle. (Forts. fr. sid. 291.) - 298, 299
Edvard den fjerdes söner - 299, 300, 301
Kinesiska trollspegeln. O-n. - 301, 302
Myosotis palustris. Gustaf Meyer - 302
Tidens värde - 302, 303, 304
Helge-Andshuset i Visby och dess kyrkor. C. J. Bergman - 304, 305, 306
Hösten. Gereon - 306
Gubben Rodebergs erfarenheter. Upptecknade af Sylvia. VII. Förtroende - 306, 307
En kulturbild från australiska öarna - 308, 309
Två fjärilslif. S. A. A. - 309, 310
Ögon, som lysa i mörkret - 311
Kriebstein, en episod från 1813, skildrad af Isidor Palm - 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318
Hvad jag älskar. Ord af K. Musik af Leonard Höijer - 318, 319
Logogryf. Patros - 320
Bokstafsgåta. Oscar - 320
Schack. F. Healey - 320
Lösning af schackuppgifter. A. A. - 320
Uttydningar - 320

Band XVII, 1878, N:o XI
I susande skog (Ur diktcykeln "Heliotroper", som vid Familj-Journalens litterära pristäflan 1876 tillerkändes fjerde priset.) Heliofilos - 321
Hans Windrank. Skiss från Gustaf Wasas tid, af Cajetanus - 321, 322, 323
Ur forna tiders studentlif. Upsalabilder från 1600-talet - 323, 324
Lefvande lampor. X+ - 324
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXI. Hans Jansson. Pehr Thomasson - 325, 326
Några hafvets arbetare. G. C. Witt - 326, 327
I det första protestantiska förbundets stad. A. H-e. - 327, 328, 329, 330
Tankar om tobaksrökning. (Ur ett bref från en far till sin son.) - 330
Venus victrix. G. Meyer - 331
Ett smålandsverk. R-s. - 331, 332, 333
Ur forna tiders studentlif. Upsalabilder från 1600-talet. (Forts. fr. sid. 324.) G. Aldén - 332, 333, 334
Ett besök i Venedig. II. Adolf L. - 334, 335, 336
En festdag i Sverges andra stad. E-g. - 337, 338
Klosterkyrkan vid Argis. Rumänisk legend, försvenskad af John Rosén - 338, 339, 340
Om luftsegling och flygmaskiner. F. Heurlin - 340, 341, 342
En karolins berättelser om sina öden. Ur efterlemnade anteckningar af A. M. Dahlberg. VI. Jag rymmer, dör och begrafves. - I privat tjenst - 342, 343, 344
Thor och jättarna. -ed- - 344, 345
Kriebstein, en episod från 1813, skildrad af Isidor Palm. (Forts.) - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351
Logogryf. A. E. S. - 352
Charad. Probus - 352
Bokstafsgåta. Oscar - 352
Schack. Problem-turnering. A. Arnell - 352
Uttydningar - 352

Band XVII, 1878, N:o XII
"Konung utan land". Anna A. - 353
Döbelns trumpetare. Historisk skiss, af J. O. Aberg - 353, 354
"Tiderna förändras och vi med dem." Blot Sven - 354, 355
Kom, o, kom åter, min sköna dröm! Heliofilos - 355, 356
En "lefvande källa". X+ - 356
Purpurns afvigsida. A.-E. - 356, 357, 358
Michel i Tenhult. L. G. T. T-r. - 359
Hvart flyr små elfvors lätta tropp? (Efter T. H. Bayly.) - 359
Egerias grotta nära Rom - 360
Odlingsbild från östra Afrika - 361, 362, 363
Ubi bene, ibi patria. -est- - 363
De svenska regalierna. H. H-d. - 363, 365
Mannen från Menton - 363, 364
En karolins berättelser om sina öden. Ur efterlemnade anteckningar af A. M. Dahlberg. VII. Befrielse. - Åter i fäderneslandet. - En lycklig tid - 366, 367, 368
Underbar optisk villa - 368
Försigtigt! Claës Joh. Ljungström - 368, 369
Guldfisken. En saga - 369, 370
Gubben Rodebergs erfarenheter. Upptecknade af Sylvia. VIII. Sken och verklighet - 370, 371
"Skånskt landskap". Maximilian Axelson - 371, 372, 373, 374
Grafvården öfver kung Mausolus. F. H. - 373, 374
Thekla Wallenstein och den svenske kuriren - 375, 376, 377
Ett julminne. Berättadt af Albrekt Segerstedt - 377, 378, 379, 380
Uttydningar - 380
Lösningar af schackuppgifter - 380
Rättelser - 380


Project Runeberg, Tue Dec 11 10:55:09 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/famijour/1878/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free