- Project Runeberg -  Helsovännen / Hälsovännen /
Årg. 31, 1916

(1886-1935)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Hälsovännen. Tidskrift för allmän och enskild hälsovård
HÄLSOVÄNNEN

TIDSKRIFT FÖR
ALLMÄN OCH ENSKILD HÄLSOVÅRD

Trettioförsta årgången
1916

Utgifven af
HENRIK BERG
med. och fil. doktor

Med talrika illustrationer

Hälsovännens förlagsaktiebolag 1916

Stockholm
Norrmalms-Tryckeriet
1916


Förord till den digitala utgåvan

Detta är 31:a årgången, 1916.

Se vårt förord till hela tidskriften!


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida
    N:o 1, 1 Jan. - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Vaccinationen och samvetsklausulen - 1, 2, 3
Tand- och munskötsel i vetenskapens nyaste ljus. Af Richard Hogner, M. D., Boston, Mass. - 3, 4, 5
Branakaffe. Af Henrik Berg - 5, 6, 7
Uttalande i födoreformfrågan - 7, 8
Muddar. Af Henrik Berg - 8, 9
Gifter i människokroppen. Af D. S. H. - 9, 10, 11, 12
Orsaker till nervositet. Af A. K. - 12, 13
Råd för sömnlösa personer - 13, 14
Insända böcker och skrifter - 14
Också en uppfinning! Af Arthur Gjerdrum - 14, 15
Notiser och meddelanden. Af H. B. - 15
Breflåda - 15, 16
    N:o 2, 16 Jan. - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Innehåll - 17
Blodtrycket. Af D:r A. Öigaard. - 17, 18, 19, 20
Tand- och munskötsel i vetenskapens nyaste ljus. Af Richard Hogner, M. D., Boston, Mass. (Forts. fr. föreg. n:r.) - 20, 21, 22, 23, 24
Tobaksförgiftning. Af prof. G. Von Bunge. - 24, 25, 26, 27
Om tuberkolos. Af doktor C. Waller, Hålahult. - 27, 28, 29, 30
Kli-Kaffe. Av J. W. Håkansson.Missionslärare. - 30
Korrespondens. Läkarutbildningen i Amerika. - 31, 32
Litteratur. - 32
Rättelse. - 32
Notiser och meddelanden. - 32
    N:o 3, 1 Febr. - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Innehåll - 33
Kaffedrickning - 33, 34, 35
Lucksängen. - 35, 36, 37, 38
Urinering på olaga tid. Af Richard Hogner, M. D., Boston, Mass. - 38, 39
"Samvetsklasusulen" - 39, 40, 41
Några ord om arbete för patienterna å våra tuberkulossjukvårdanstalter. - 42, 43, 44, 45
Kriget mot flugorna. - 46, 47
Litteratur. - 47
Notiser och meddelanden. - 47
Breflåda. - 48
    N:o 4, 16 Febr. - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Innehåll - 49
Något om den amerikanske läkarens utbildning och verksamhet. Af Docenten Med. D:r Abraham Troell. - 49, 50, 51, 52, 53
Om främmande kroppar i de djupare luftvägarna. - 53, 54
Om konceptionstider. - 55
Hur djurmjölk skadar flaskebarn. Af d:r Richard Hogner, M. D., Boston, Mass. - 55, 56, 57, 58, 59
Dåligt lynne -- dålig mage. - 59, 60
Näringsvärdet i äpplen. - 60
Te och kaffe. - 60, 61, 62
Bokanmälan. - 62, 63
Notiser och meddelanden. - 64
Breflåda. - 64
    N:o 5, 1 Mars - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Innehåll - 65
Motion i andra kammaren. Af hr Lindhagen - 65, 66, 67, 68, 69
Något om den amerikanske läkarens utbildning och verksamhet. Af Docenten Med. D:r Abraham Troell. (Forts. fr. föreg. n:r) - 70, 71, 72
Det Lindmanska Sjukhemmet, Stockholm. - 72, 73
Tandsaltet Dentosal. - 74, 75
Gatumusikanten som blev underdoktor. - 75, 76, 77, 78, 79
Korrespondens. En 82-årings lefnadssätt. - 79
Bokanmälan. - 80
Notiser och meddelanden. - 80
Breflåda. - 80
    N:o 6, 16 Mars - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Innehåll - 81
Kälkbacksåkning för alla. Af Richard Hogner, M. D., Boston, Mass. - 81, 82, 83, 84, 85
Om kaffe. Af Sebastian Kneipp. - 85, 86, 87
Bränsleekonomi. - 87, 88, 89
Något om snarkande. Av D:r Omega. - 89, 90
Något om den amerikanske läkarens utbildning och verksamhet. Af Docenten Med. D:r Abraham Troell. (Forts. fr. föreg. n:r) - 91, 92, 93
Den Julianska lagen. - 94
Den sexuella frågan. Själfuppfostran. - 94, 95, 96
Breflåda - 96
    N:o 7, 1 April - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Innehåll. - 97
Schumachers brödfabrik i Stockholm. - 97, 98, 99, 100
Menstruation. - 100, 101, 102, 103, 104, 105
Några ord om våra svenska kurorter. - 106, 107
Ett år af ett lif ur en utredningstabell. - 108, 109
Böra revolvrar få föras i allmänna handeln som vanlig handelsvara? - 110
Vattnets värde. - 110, 111
Breflåda. - 112
    N:o 8, 16 April - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Innehåll - 113
Småmask (Änger, Oxyurus vermicularis) i synnerhet hos vuxna. Efter Prof. W. Zinn, Berlin - 113, 114, 115, 116, 117, 118
Några erfarenheter om för tidigt födda barn och deras vård. Af D:r A. Lichtenstein. - 118, 119, 120, 121
Tre sätt att bära lidandet. Af Charles Frederic Goss. - 121, 122, 123, 124
Kornet. Nordens ris. - 125, 126
Bidrag till behandlingen af åderförkalkning och korpulens. - 127
Bokanmälan. - 127, 128
Breflåda - 128
    N:o 9, 1 Maj - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Innehåll - 129
Temperaturväxlingar och hälsa. Af d:r Richard Hogner M. D., Boston, Massachusetts. - 129, 130, 131
Några erfarenheter om för tidigt födda barn och deras vård. Af D:r A. Lichtenstein. (Forts. fr. föreg. n:r.) - 131, 132, 133, 134, 135, 136
Lungsoten och rusdryckerna. Ur Finlands svenska nykterhetsförbunds årsskrift för 1910. - 137, 138
Om vi skulle lofva hvarandra... Hygieniska funderingar af Landsortsmora. - 138, 139
Tobakens verkningar. - 139
Vanans ofantliga makt. - 140
Den nya äktenskapslagen. - 141
Söndags- och fest-klikaka. - 141
Hälsoråd. - 142
Framgångsrik behandling af Tic konvulsiv genom klorkalcium. Af Prof. Rudolf Emmerich och D:r Oskar Löw. - 142, 143
Korrespondens. Revolvrar m. m. - 143, 144
Notiser och meddelanden. - 144
Breflåda. - 144
    N:o 10, 16 Maj - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Innehåll - 145
Om röntgenbehandling - 145, 146, 147, 148
Behandlingen af frostknölar. - 148
D:r Tage Sjögrens Röntgeninstitut. - 149, 150, 151
Engelsk och svensk renlighet. Några jämförelser afseende hembaden - 151, 152, 153
Bad. Af Ebé. (Fyrväpplingen) - 153, 154
En het dag i Newyork - 154, 155, 156
Kroppsarbetarnas yttre människa. - 156
S. k. "Sommartid". - 157
Behandling af liggsår. Af D:r O. Nordmann. - 157
Desinfektion af simbassänger i varmbadhus. - 158
Hvad är hunger? - 158
Husmoderns hälsovård. - 159
Kasta ej bort äppelskalen! - 159, 160
Några ätnings-axiomer. - 160
Breflåda. - 160
    N:o 11, 1 Juni - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Innehåll. - 161
Verkningarna af migrän och allmän hufvudvärk på tankeförmågan och dessa åkommors rationella behandling. Af D:r Arnold Lorand. - 161, 162, 163, 164, 165
Sjukligheten i våra kaserner och dess bekämpande. Af D:r N. Brinke. - 165, 166, 167, 168
Nya fakta mot alkohol. - 169, 170
Skönhet och hälsa. - 170, 171, 172, 173
Ungdomens kroppsrörelse. - 173, 174, 175
En gammal mans metod. - 175, 176
Korrespondens. - 176
Notiser och meddelanden. - 176
Breflåda. - 176
    N:o 12, 16 Juni - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Innehåll. - 177
Kvinnan, barnet och den moderna osedligheten. Af Josef Pæppus. Köln. - 177, 178, 179, 180
Stundar en reform inom kvinnodräkten? Av H. B. - 180, 181, 182
Sjukligheten i våra kaserner och dess bekämpande. Af D:r N. Brinke. (Forts. fr. föreg. n:r.) - 182, 183, 184, 185
Skolreform. Af Komminister V. Vallberg. - 185, 186
Om artificiell belysning för arbetet. - 186, 187
Vattentäta kläder. - 187
Medel mot hårets affallande. - 187, 188
Tidningar som omslagspapper omkring matvaror. En farlig och osnygg vana. - 188, 189
En svensk frukostdryck. - 189, 190
Korrespondens. Kulturbild från Helsingland. - 190
Bokanmälan. Handbok i samaritvård af D:r G. Palmær. - 191
Notiser och meddelanden. - 192
Breflåda. - 192
    N:o 13, 1 Juli - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Innehåll - 193
Argument till förmån för te och kaffe. Ur »Home Hand Book of Hygiene and Medicine». Af Prof. Kellog. - 193, 194, 195, 196
Sjukligheten i våra kaserner och dess bekämpande. Af D:r N. Brinke. (Forts. fr. föreg. n:r.) - 196, 197, 198, 199, 200
Verkningarna af migrän och allmän hufvudvärk på tankeförmågan och dessa åkommors rationella behandling. Af D:r Arnold Lorand. (Forts. fr. n:r 11.) - 200, 201, 202
Hvarför äro vi absolutister? - 202, 203, 204, 205
Kvinnan, barnet och den moderna osedligheten. Af Josef Pæppus, Köln. (Forts. fr. föreg. n:r.) - 205, 206, 207
Tobaksrök och barn och andra. Af Richard Hogner, M. D., Boston, Massachusetts. - 207, 208
    N:o 14, 16 Juli - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Innehåll - 209
Förgiftning genom koloxid från kakelugnar, kaminer, spisar och lysgasapparater. - 209, 210, 211, 212, 213, 214
Sjukligheten i våra kaserner och dess bekämpande. Af D:r N. Brinke. (Forts. fr. föreg. n:r.) - 215, 216, 217, 218
Kvinnan, barnet och den moderna osedligheten. Af Josef Pæppus, Köln. (Forts. fr. föreg. n:r.) - 219, 220
I stället för. . . - 220, 221
Fetmar sur kärnmjölk? Af Richard Hogner, M. D., Boston, Massachusetts. - 221
Kondenserad mjölk, sedd i hygienens ljus. Af Richard Hogner, M. D:r, Boston, Massachusetts. - 222
Nyttan af spritdrycker. Af Sir Andrew Clark. - 223, 224
Korrespondens. - 224
    N:o 15, 1 Aug. - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Innehåll - 225
Värdet af svensk gymnastik. - 225, 226, 227
Flugorna såsom smittospridare. - 227, 228, 229, 230, 231, 232
Tillbaka till landet! - 232
Hugg ved! - 233
Fotbadet. - 233, 234
Faran af farliga emaljkärl. Af Richard Hogner, M. D., Boston, Massachusetts. - 235
Ett lif i hälsa. - 235
Bokanmälan. - 235, 236, 237, 238, 239, 240
Breflåda. - 240
    N:o 16, 16 Aug. - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Innehåll - 241
Om Röntgenbehandling. Af D:r Tage Sjögren. (Forts. fr. n:r 10.) - 241, 242, 243, 244
Kung Alkohols gyckel. »Alkohol ett näringsämne». Af Fru Mary Foot Hendersson. - 244, 245, 246, 247, 248
Vitaminer. - 248, 249, 250, 251
Hälsa och skönhet. En vacker hands tjuskraft. - 252, 253, 254, 255
Renlighet. - 255, 256
Mot den oförnuftiga pluggläsningen. - 256
Breflåda. - 256
    N:o 17, 1 Sept. - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
Innehåll - 257
Om magsår. Af D:r Robert Dahl, Stockholm. - 257, 258, 259, 260
Kung Alkohols gyckel. Af Fru Mary Foot-Henderson. (Forts. fr. n:r 16.) - 260, 261, 262, 263
Om användning af jodtinktur. - 263, 264
Kaffemissbruket och folkhälsan. - 264, 265
Vårda din kropp! - 265, 266
Ett bref om Kurön. - 266, 267
Kan man uppfostra barnet att tugga väl? - 267, 268
En god säng. - 268, 269
Bokanmälan - 269, 270, 271
Notiser och meddelanden. - 272
Breflåda. - 272
    N:o 18, 16 Sept. - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Innehåll - 273
Barnförlamningens natur, spridningssätt och förekommande. Af Richard Hogner, M. D:r, Boston, Massachusetts. - 273, 274, 275, 276
Min nittioårige vedsågare. - 276, 277, 278, 279
Kung Alkohols gyckel. Af Fru Mary Foot-Henderson. (Forts. fr. n:r 17.) - 280, 281, 282
Sjukligheten i våra kaserner och dess bekämpande. Af D:r N. Brinke. (Forts. fr. n:r 14.) - 283, 284, 285
Bokanmälan. - 286, 287
Notiser och meddelanden. - 287
Breflåda. - 288
    N:o 19, 1 Okt. - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
Innehåll - 289
Rak hållning för bröstsjuka, andra sjuka och friska. Af Richard Hogner, M. D:r, Boston, Massachusetts. - 289, 290, 291, 292
Sjukligheten i våra kaserner och dess bekämpande. Af D:r N. Brinke. (Forts. fr. n:r 18.) - 292, 293, 294
Barnförlamningens natur, spridningssätt och förebyggande. Af Richard Hogner, M. D:r, Boston, Massachusetts. (Forts. fr. n:r 18.) - 295, 296, 297
Håll dig ung. Några vinkar om hälsosamma vanor. Af Professor Viktor Heikel, Helsingfors. - 297, 298, 299, 300, 301
För långvarig digifning. - 301
D:r Hugo Toll om alkohol. - 302, 303
Notiser och meddelanden. - 303, 304
Breflåda. - 304
    N:o 20, 16 Okt. - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
Innehåll - 305
Kalkdiet. - 305
I. Kalk. - 306
II. Några exempel på kalkens betydelse för kroppens utveckling. - 306, 307
III. Kalkbrist och kalkhunger - 307, 308
IV. Kalkbristen i vår föda - 308, 309, 310
Håll dig ung. Några vinkar om hälsosamma vanor. Af Professor Viktor Heikel, Helsingfors. (Forts. fr. n:r 19.) - 310, 311, 312
Sjukligheten i våra kaserner och dess bekämpande. Af D:r N. Brinke. (Forts. fr. n:r 19.) - 312, 313, 314
Fotbadet - 315, 316
Några ord om lungblödning och dess behandling. Af D:r Carl O. Segerberg, Stockholm. - 316, 317, 318, 319
Vill ni bli sjuk... - 319
Märkliga huskurer. - 319, 320
Notiser och meddelanden. - 320
Breflåda. - 320
    N:o 21, 1 Nov. - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Innehåll - 321
Acidos. Af Richard Hogner, M. D. - 321, 322
Kalkdiet. (Forts. fr. n:r 20.) - 322, 323
V. Kalkdieten. - 323, 324, 325
Kalciumbröd. - 325
Bakningsrecept för framställning af kalkbröd. - 325, 326, 327
Svafvel i strumporna. Af Richard Hogner, M. D., Boston, Massachusetts. - 327
Sjukligheten i våra kaserner och dess bekämpande. Af D:r N. Brinke. (Forts. fr. n:r 20.) - 328, 329, 330
Håll dig ung. Några vinkar om hälsosamma vanor. Af Professor Viktor Heikel, Helsingfors. (Forts, fr. n:r 20.) - 330, 331, 332, 333
Heder åt fasta! Af Richard Hogner, M. D., Boston, Massachusetts. - 333, 334
Sockersjukans behandling med fasta. (Svältterapin vid diabetes.) Refererande öfversikt af E. Widmark. - 334, 335
Insända böcker. - 336
Notiser och meddelanden. - 336
Breflåda. - 336
    N:o 22, 16 Nov. - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Innehåll - 337
Anafylaxi. "Tål inte; blir sjuk." - 337, 338, 339
Kalkdiet. (Forts. fr. n:r 21.) VII. Resultaterna af kalkdiet. - 340, 341
VIII. Kalkens botande kraft. - 341, 342, 343, 344
Turp. Ett nytt medel mot förstoppning. - 344
Håll dig ung. Några vinkar om hälsosamma vanor. Af Professor Viktor Heikel, Helsingfors. (Forts. fr. n:r 21.) - 345, 346, 347, 348
Klosetterna på de danska järnvägsstationerna. - 348, 349
Bokanmälan. - 350, 351
Insända böcker. - 351
Breflåda. - 351, 352
    N:o 23, 1 Dec. - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
Innehåll - 353
Kaffet och folkhälsan. - 353, 354, 355, 356
Kalkdiet. Åderförkalkning. (Forts. fr. n:r 22.) - 356, 357
Kalkdiet använd i Sverige af D:r J. P. Liedbeck redan före 1833. - 357, 358
Dyrtid. - 358, 359, 360
Om lekens betydelse i småbarnsskolan, dess plats på skolschemat, samt om lekens allmänna betydelse. (Delvis efter föredrag i Boston, Mass. af professor Tyler.) Af Richard Hogner, M. D., Boston, Mass. - 360, 361
1. Hygieniskt värde. - 361, 362
2. Själsutveckling. - 362, 363
Centralvärmeledningarnas vådor. - 363, 364
Korrespondens. - 365
Isblåsa. - 365
Anmärkning till ofvanstående. - 365, 366
Saltgnidning. - 366, 367
Huru mycket mat behöfva pojkar och flickor? Af Richard Hogner, M. D., Boston, Massachusetts. - 367
Rättelse. - 368
Notiser och meddelanden. - 368
Breflåda. - 368
    N:o 24, 16 Dec. - 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
Innehåll - 369
Prenumerationsanmälan för år 1917 - 369, 370, 371
Om lekens betydelse i småbarnsskolan, dess plats på skolschemat, samt om lekens allmänna betydelse. Af Richard Hogner, M. D., Boston, Mass. (Forts. fr. n:r 23.) - 371, 372, 373, 374, 375
Kalkdiet. (Forts. fr. n:r 23.) - 376, 377, 378
Det moderna frosseriet. Af Leo Tolstoy - 378, 379
Korrespondens. Trätofflor för skolbarn på landet - 379, 380
Rättelse - 380
Breflåda - 380
Sakregister - 381, 382, 383
Namnregister - 384
Teckningar - 384

Project Runeberg, Mon Jun 2 08:10:37 2014 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/halsovan/1916/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free