- Project Runeberg -  Nordisk familjebok /
1800-talsutgåvan. 14. Ruff - Sockenstämma

(1890) Tema: Reference
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Idun med vishetens äpplen
NORDISK FAMILJEBOK
KONVERSATIONSLEXIKON
OCH
REALENCYKLOPEDI

INNEHÅLLANDE
UPPLYSNINGAR OCH FÖRKLARINGAR OM MÄRKVÄRDIGA
NAMN, FÖREMÅL OCH BEGREPP

Fjortonde bandet
Ruff - Sockenstämma

Stockholm
Expeditionen af Nordisk familjebok

Stockholm, Gernandts boktryckeri-aktiebolag, 1890


Förord till den elektroniska upplagan

Detta är fjortonde bandet av 1800-talsutgåvan av Nordisk familjebok (se detta ord).

Det här bandet utgavs 1890.

För en allmän introduktion till verket, se Projekt Runebergs inledning till Nordisk familjebok.


The above contents can be inspected in scanned images: Titelsida, Titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Titelsida, Titelbladets baksida
Rättelser - iii
Redaktörer. I detta band förekomma signerade artiklar af nedan nämnde författare - v, vi
Ruff l. roff, sjöv., ett på däck uppfördt tak, hus eller rum - 1-2
Ruffini, Paolo - 1-2
Ruffini, Giovanni Domenico - 1-2
Ruffo, Fabrizio Deniz, kallad generalkardinal R. - 1-2, 3-4
Rufia. Se Alpheus - 3-4
Rufidji l. Lufidji, flod i Öst-Afrika - 3-4
Rufinus, östromersk statsman - 3-4
Rufinus, kyrkolärare - 3-4
Rufu, tvänne floder i det tyska skyddsområdet i östra Afrika - 3-4
Rufus, Sextus, vanligen benämnd Rufus Festus - 3-4
Rufus Musonius, romersk filosof af den stoiska skolan - 3-4, 5-6
Rugby, stad i engelska grefskapet Warwick - 5-6
Ruge, Arnold - 5-6
Rugendas, Georg Philipp - 5-6
Ruggiero. Se Roger - 5-6
Rughman. Se Rugman - 5-6
Rugier (Lat. rugii), germanskt folk - 5-6
Rugman, Jón - 5-6
Rugosa. Se Koraller - 5-6
Ruhe kloster. Se Rude - 5-6
Ruhla, köping i Thüringerwald - 5-6, 7-8
Ruhmkorff. Se Rühmkorff - 7-8
Ruhnken, David - 7-8
Ruhr. 1. Biflod till Rhen - 7-8
Ruhr. 2. Biflod till Maas. Se Roer - 7-8
Ruhrort, stad i preussiska regeringsomr. Düsseldorf (Rhenprovinsen) - 7-8
Ruijsch l. Ruysch. 1. Frederik R. - 7-8
Ruijsch. 2. Rachel R. - 7-8
Ruijsdael (Ruys-) l. Ruisdael, van, holländsk konstnärsfamilj - 7-8
Ruijsdael. 1. Salomon v. Ruysdael - 7-8
Ruijsdael. 2. Jakob v. Ruisdael - 7-8, 9-10
Ruijter. Se Ruyter - 9-10
Ruin (Lat. ruina, af ruere, störta, rasa ned), förstöring, förstörelse; förderf, undergång; nedramlad byggnadsmassa, lemningar af en öfvergifven och förfallen byggnad eller stad - 9-10
Ruisdael. Se Ruijsdael - 9-10
Ruiz, Juan - 9-10, 11-12
Ruktation, rapning, uppstötning af gaser - 11-12
Rulad (Fr. roulade, egentl. »rullning»), musikt., löpning, briljant passage; kokkonst, hoprullad och derefter stekt köttskifva - 11-12
Rule Britannia, engelsk nationalsång, komponerade af Arne till text af Thomson och Mallet - 11-12
Rulett (Fr. roulette, af rouler, rulla), ett hasardspel - 11-12
Rulhière, Claude Carloman de - 11-12
Rulla, sjöv. Ett fartyg säges rulla, då det, med sjögången tvärs eller rätt akterifrån, har djupa, men makliga sidorörelser åt båda hållen - 11-12
Rullaporna, Cebus, zool., höra till underfamiljen rullsvansapor inom de brednäsiga apornas familj - 11-12
Rullmårdslägtet, Paradoxurus, zool., hör till skunkdjurens familj - 11-12
Rullormen. Se Eryx - 11-12
Rullschakt. Se Grufbrytning - 11-12
Rullsten, geol. Se Klappersten - 11-12
Rullstensgrus, geol., ett mer eller mindre groft grus - 11-12, 13-14
Rullstensåsar, geol., kallas de af rullstenar, rullstensgrus och sand, delvis i vexlande lager, bestående långsträckta, mer eller mindre skarpryggiga åsar, som i betydligt antal, med större eller mindre afbrott, genomlöpa de flesta af Sveriges landskap - 13-14
Rullsvansaporna, Cebidæ, zool., bilda en underfamilj inom de brednäsiga apornas familj - 13-14
Rum, filos. För den naturliga föreställningen är rummet det alltomfattande utsträckta, i hvilket tingen äro utom och bredvid hvarandra - 13-14
Rum (förkortning af »lastrum»), sjöv., det ställe, der lasten förvaras - 13-14
Rum, sockerbränvin. Se Rom - 13-14
Rûm, det österländska namnet på Mindre Asien - 13-14
Rumaner bilda hufvudmassa af befolkningen i Rumanien - 13-14
Rumanien (Rum. Romania), konungarike vid nedre Donau - 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22
Rumaniens stjerna, en af furst Carol i Rumanien d. 22 Maj 1877 stiftad orden - 21-22
Rumanska språket (valakiska språket) tillhör de romanska språkens grupp - 21-22, 23-24
Rumburg, stad i Böhmen - 23-24
Rumelien. Se Rumilien - 23-24
Rumex L., syra, bot., ett slägte af mera sällan små, oftare stora eller mycket högväxta örter - 23-24
Rumford, Benjamin Thompson von - 23-24, 25-26
Rûmi, Mevlana Djelâl-ed-dîn Muhammed - 25-26
Rumilien, Rumelien (Turk. Rum-ili, romarnas, d. v. s. européernas, land), är ett mycket olika definieradt geografiskt begrepp - 25-26
Rumina (Rumia) var hos de forne romarna namnet på diandets gudinna - 25-26
Ruminantia. Se Idislare - 25-26
Rumination (Lat. ruminatio), idisling. Se Idislare och Merycism - 25-26
Rumjantsev l. Romanzov. 1. Aleksander Ivanovitj R. - 25-26
Rumjantsev. 2. Petr Aleksandrovitj R. - 25-26, 27-28
Rumjantsev. 3. Nikolaj Petrovitj R. - 27-28
Rumma, sjöv. Se Rymma - 27-28
Rumlaborg (Rumblaborg), fäste, som konung Albrekt på 1360-talet började anlägga på den punkt i Tveta härad i Småland, der vägen från Jönköping gick fram öfver Husqvarna-ån - 27-28
Rummel, Franz - 27-28
Rumohr, Karl Friedrich Ludwig Felix von - 27-28
Rumohr, Theodor Vilhelm - 27-28, 29-30
Rumor (af Lat. rumor, rop, buller), gny, stoj, larm - 29-30
Rumormästare. 1. En från trettioåriga krigets tid bruklig benämning på en militärisk värdighet - 29-30
Rumormästare. 2. En i äldre tider vid de svenska brunnsorterna anställd tjensteman - 29-30
Rump, Christian Gotfred - 29-30
Rumpparlamentet (Eng. The Rumpparliament) kallades Långa parlamentet i England - 29-30
Rumpskatt. Enligt Ericus Olai skall drottning Margareta hafva utskrifvit en skatt, som bestod i en viss afgift för hvart kreatur, som bonden egde - 29-30
Rum sjö, sjöv., öppen sjö - 29-30
Rumskots. Se Fördevind och Rum vind - 29-30
Rumskulla, socken delad å Kalmar län, Sevede härad, med 9,217 har, 1,193 innev. och å Östergötlands län, Ydre härad - 29-30
Rum vind, sjöv., en gynsam vind - 29-30
Rumänien. Se Rumanien - 29-30
Run, Eng. run (egentl. segling, resa), sjöv. Se Gå för run 2 - 29-30
Runa. Se Runor - 29-30
Runa, antiqvarisk tidskrift, utgifven af Richard Dybeck - 29-30
Runafer, by och poststation i ryska guvern. Estland - 29-30, 31-32
Runamo, en klippa belägen i skogen om kr. 2,7 km. från Hoby kyrka i Bleking - 31-32
Runcorn, stad i engelska grefskapet Chester - 31-32
Rund (rond), Eng. round, Fr. ronde, kringvandring för att efterse, att allt är i sin ordning - 31-32
Runda bordets ridderskap. Se Artur-sagan - 31-32
Rundbåge. Se Båge, sp. 1424 - 31-32
Rundbågsstil. Se Romansk stil - 31-32
Rundbåt (se Rund), sjöv., en af förpostbefälhafvaren i flotta eller eskader utsänd välbeväpnad båt - 31-32
1. Rundbäck, Abraham - 31-32
2. Rundbäck, Jöns - 31-32, 33-34
Rundeletius. Se Rondeletius - 33-34
Rundetaarn, »runda tornet», kallas tornet till Trinitatiskyrkan i Köpenhamn - 33-34
Rundfjäll. Se Fiskfjäll - 33-34
Rundgattad. Se Akterspegel - 33-34
Rundgren, Klas Herman - 33-34
Rundhufvuden (Eng. Roundheads) kallades i England under inbördeskriget på 1640-talet, parlamentets anhängare - 33-34
Rundhult (se Hult), en gemensam benämning på ett fartygs master, bogspröt, stänger, rår, gafflar och bommar - 35-36
Rundkyrka - 35-36
Rundmaskar l. trindmaskar, Nemathelminthes, zool. - 35-36
Rundmunnar, Cyclostomi, zool. - 35-36
Rundmunsnäcka, Cyclostoma Lam., zool. - 35-36
Rundmålning. Se Panorama - 35-36
Rundning, fonet. Se Labialisering - 35-36
Rundskrift, ett slags upprättstående skrifstil med starkt rundade och synnerligen breda penndrag - 35-36
Rundskrifvelse. Se Cirkulär - 35-36
Rundstaf, en inom arkitekturen och konstslöjden använd list - 35-36
Rundtörn, sjöv., ett slag med ett tåg e. dyl. rundt om ett föremål - 35-36
1. Runeberg, Efraim Otto - 35-36, 37-38
2. Runeberg, Johan Ludvig - 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48, 49-50
3. Runeberg, Fredrika Charlotta - 49-50
4. Runeberg, Valter Magnus - 49-50, 51-52
5. Runeberg, Johan Vilhelm - 51-52
Runell, Erik. Se Palmskiöld - 51-52
Rung, Henrik - 51-52, 53-54
Rungne (Isl. Hrungnir). Nord. mytol., var en jätte, som i tvekamp dödades af Tor - 53-54
Rungsted, fiskeläge vid Öresund - 53-54
Runhenda kallas det fornnordiska versslag, der verserna äro parvis eller ock halfstrofsvis förenade genom vanligt slutrim - 53-54
Run-inskrifter. Se Runor - 53-54
Runius, Johan - 53-54, 55-56
Runmynd. Se Runor - 55-56
Runn, insjö i Dalarna - 55-56
Runnare l. runslare (Eng. runner, egentl. löpare), af logis-värdar i utländska hamnar anställda personer - 55-56
Rynnymede. Se Magna Charta - 55-56
Runo-meter, det versmått, hvarpå de finska »runorna» äro affattade - 55-56
Runor. 1. Den äldsta bokstafsskriften hos såväl skandiska som öfriga germanska folk - 55-56, 57-58
Runor. 2. Ordet »runa» har öfvergått till finskan i formen runo, men det betecknar der endast sång, qväde - 57-58
Runrad. Se Runor - 57-58
Runristning. Se Runor - 57-58
Runskrift. Se Runor - 57-58
Runslare. Se Runnare - 57-58
Runstaf, primstaf eller årsstaf kallas en företrädesvis under medeltiden i Skandinavien använd beständig kalender - 57-58, 59-60
Runsten. Se Bautastens och Runor - 59-60
Runsten. 1. Härad i Kalmar län - 59-60
Runsten. 2. Socken i Kalmar län - 59-60
Runstycke, egentl. rundstycke, äldre svenskt kopparmynt - 59-60
Runtuna, socken i Södermanlands län - 59-60
Runö, Estn. Ruhu, liten ö i Rigaviken - 59-60, 61-62
Ruokolaks (F. Ruokolahti), socken i Viborgs län, Finland - 61-62
Ruona, by, pass och bro i Kuortane socken, Vasa län, Finland - 61-62
Ruother. Se Rother - 61-62
Ruotsalainen, Paul Henrik - 61-62
Ruotsi, det finska namnet på Sverige - 61-62
Ruotsinsalmi. Se Svensksund - 61-62
Ruotus, Finsk mytol. I den sista runan af Kalevala, der Frälsarens födelse skildras, uppträder R., »den fule mannen, klädd i skjorta, ätande och drickande såsom stort folk egnar» - 61-62
Ruovesi. 1. Domsaga under Åbo hofrätt, Finland - 61-62
Ruovesi. 2. Härad under Tavastehus län - 61-62
Ruovesi. 3. Socken i ofvannämnda härad och domsaga - 61-62
Rupee, Eng. Se Rupie - 61-62
Rupel. Se Dyle - 61-62
Rupert, flod i Dominion of Canada i Nord-Amerika - 61-62
Rupert, namn på en tysk konung och en tysk-engelsk krigare. Se Ruprecht - 61-62
Rupert (Ruprecht, Hrodbert) den helige, Bajerns apostel - 63-64
Rupert af Deutz, mystiker och teolog - 63-64
Rupert knekt, namn på ett slags förr i tiden på julaftonen i de svenska hemmen uppförd komedi för barnens räkning - 63-64
Ruperts land. Se Hudson-bay-kompaniet och Hudson-bay-landen - 63-64
Rupicola. Se Klipphönan - 63-64
Rupicolini. Se Klippfoglarna - 63-64
Rupie (Eng. rupee, af Sanskr. rupya, silfver), indiskt guld- och silfvermynt - 63-64
Rupilius. 1. Publius R., romersk konsul - 63-64
Rupilius. 2. Publius R. Rex - 63-64
Ruppia L., hårnate, bot. - 63-64
Ruppin (Neu-R.), stad i preussiska regeringsomr. Potsdam (Brandenburg) - 63-64
Ruppinkanalen, en 15,5 km. lång kanal mellan Oranienburg vid Havel och Kremmensjön - 63-64
Ruprecht den helige. Se Rupert - 63-64
Ruprecht af Pfalz, tysk konung - 63-64, 65-66
Ruprecht (Rupert), prins af Pfalz, engelsk krigare - 65-66
Ruptur (Lat. ruptura), med., bristning af något organ - 65-66
Ruremonde. Se Roermond - 65-66
Rurik (R. Rjurik). Se Ryssland (Historia) - 65-66
Rus, plur. russer, i Danmark skämtsam benämning på »nybakade» studenter - 65-66
Rusalker (R. rusalki), Slav. mytol., skogs- och vattennymfer af öfverjordisk skönhet - 65-66
Rusbroek. Se Ruysbroek - 65-66
Ruschdi pasja, Muhammed - 65-66
Rusdorf, Johann Joachim von - 65-66
Rusdrycker, såsom njutningsmedel nyttjade alkoholhaltiga drycker - 65-66, 67-68, 69-70
Ruse (Rüse), Henrik - 69-70
Rusellæ, en af det gamla Etruriens 12 förbundsstater, vid aureliska vägen - 69-70
Rush, Benjamin - 69-70, 71-72
Rusiner, detsamma som rutener (se d. o.) - 71-72
Ruskeala, socken n. om Ladoga, lyder under Sordavala domsaga, Sordavala och Salmis härad i Viborgs län, Finland - 71-72
Ruskin, John - 71-72
Rusniaker. Se Rutener - 71-72
Russel, engelsk slägt af normandisk härkomst - 71-72
Russel. 1. William R. - 71-72
Russel. 2. Edward R. - 71-72
Russel. 3. John R. - 71-72
Russel. 4. John R., lord R. - 71-72, 73-74
Russel. 5. Odo William Leopold R., baron Ampthill - 73-74
Russel, John Scott - 73-74
Russel, William Howard - 73-74, 75-76
Russificera l. russifiera, förriska, göra till ryss - 75-76
Russin (T. rosinen, Fr. raisins, af Lat. racemus, drufklase) äro de mogna, torkade bären (»drufvorna») af flere slag af vinrankan - 75-76
Russiner. Se Rutener - 75-76
Russkaja pravda (R., »ryska rätten»), titel på den äldsta ryska lagboken - 75-76
Russniaker, detsamma som rutener (se d. o.) - 75-76
Russtjenst. Se Rusttjenst - 75-76
Russwurm, Karl - 75-76
Rust. 1. Friedrich WIlhelm R. - 75-76
Rust. 2. Wilhelm R. - 75-76
Rust, Johann Nepomuk - 75-76, 77-78
Rustem, sagohjelte. Se Persien, sp. 1088 - 77-78
Ruster ausbruch. Se Ruszt - 77-78
Rusthåll, hemman, hvilket rustning åligger - 77-78
Rusthållare. Se Rustning, förv. - 77-78
Rusthållsbref. Se Indelta armén, sp. 510 - 77-78
Rusthållsbåtsman. Se Indelningsbåtsman - 77-78
Rusthållsstam. Se Rustning, förv. - 77-78
Rustica (opus rusticum). Se Rustik - 77-78
Rustige, Heinrich Franz Gaudenz von - 77-78
Rustik (af Lat. rusticus, landtlig), landtlig, bondaktig, ohyfsad - 77-78
Rustik (Lat. opus rusticum, landtligt arbete), byggnadsk., murverk af naturlig sten, der stenarna å framsidan äro antigen alls icke eller också helt groft tillhuggna - 77-78
Rustiques figulines. Se Palissy - 77-78
Rustkammare kallas vanligen den lilla förrådsbod, i hvilken rusthållare är skyldig förvara de persedlar tillhörande ryttarens (soldatens) och hästens utrustning, som icke intagas i regementsförrådet - 77-78
Rustkammarehjelpen. Se Byggningshjelpen - 77-78
Rustlina, sjöv., en ketting eller ett tåg, hvarmedelst ankarets nedre del, sedan den blifvit upphissad (»kipad»), fasthålles intill skeppssidan. Jfr Fiskdäfvert - 77-78
Rustmästare (besigtningsrustmästare) kallas vissa vid artilleriregementenas tygstat anställda handtverkare - 77-78
Rustning, den fordom af soldaten och riddaren burna beklädnaden till skydd mot fiendens skarpa vapen - 77-78, 79-80
Rustning, förv., vissa krono- och skattehemmans prestation af häst och karl till försvarsverket emot åtnjutande af statsunderstöd i räntor - 79-80
Rustningsfjället. Se Hogdal 1 - 79-80
Rustsjuk (Ruscuk), stad i Bulgarien - 79-80
Rusttjenst, krigstjenst till häst mot åtnjutande af viss skattefrihet för jordegendom - 79-80, 81-82
Ruszt, stad i ungerska komitatet Oedenburg - 81-82
Ruta Tourn., R. graveolens L., vinruta, bot., farmak. - 81-82
Rutabaga. Se Rotabagge - 81-82
Rutaceæ DC., bot., en nat. fam. af träd och buskar - 81-82
Rute, socken i Gotlands län, Norra häradet - 81-82
Rutebeuf, fransk medeltidsskald, samtida med Ludvig den helige - 81-82
Rutener (rusiner l. rusniaker; sjelfva kalla de sig rusy och sitt land Rus) kallar man de till den slaviska stammen hörande lillryske innevånarna i Galizien - 81-82, 83-84
Rutenium ... - 83-84, 85-86
Ruts bok ... - 87-88, 89-90, 91-92, 93-94, 95-96
Rühmkorff ... - 97-98, 99-100, 101-102
Ryda, socken i Skaraborgs län - 101-102
Rydaholm, socken i Jönköpings län - 101-102
Rydaholmsalnen. Se Aln - 101-102
Rydberg, Karl Henrik - 101-102
Rydberg, Olof Simon - 101-102
Rydberg, Abraham Viktor - 101-102, 103-104, 105-106
Rydberg, Gustaf Fredrik - 105-106, 107-108
Rydbergska stiftelsen - 107-108
Rydboholm, herregård i Östra Ryds socken - 107-108
Ryde, stad och badort på norra kusten af engelska ön Wight - 107-108
1. Rydelius, Andreas - 107-108
2. Rydelius, Magnus - 109-110
Ryder. Se Rijder - 109-110
Rydin, Herman Ludvig - 109-110, 111-112
Ryding, Knut Axel - 111-112
Rydingsvärd, Johan Henrik - 111-112
1. Rydqvist, Johan Erik - 111-112, 113-114
2. Rydqvist, Karl Magnus - 113-114, 115-116
Rye, stad och badort i engelska grefskapet Sussex - 115-116
Rye, Olaf - 115-116
Rye house plot, en mot engelske konungen Karl II 1683 riktad mordsammansvärjning - 115-116
Ryenbergene, en skogrik fjällsträckning n. ö. om Kristiania - 115-116
Ryfylke, fogderi i Stavangers amt, Norge - 115-116
Ryg, Asker. Se Asker Ryg - 115-116
Ryge, Johan Kristian - 115-116
Rygendefos, vattenfall i Norge i Nidelfven vid Arendal - 115-116
Ryger. Se Rogaland - 115-116
Ryggbrytning, skeppsb. Se Kattrygg - 115-116
Rygge, pastorat i Smaalenenes amt vid Kristianiafjorden - 115-116
Ryggfena. Se Fena - 115-116
Ryggkota. Se Kota - 115-116
Ryggmärg, medulla spinalis, anat., den del af det centrala nervsystemet, som är belägen i vertebralkanalen - 115-116, 117-118, 119-120
Ryggmärgslidande. Se Ryggmärgssjukdomar - 119-120
Ryggmärgssjukdomar. Inflammation af ryggmärgen och dennes hinnor - 119-120, 121-122
Ryggpositiv kallas den i vissa orglar befintliga, särskilda afdeling pipor, som har sin plats bakom den spelandes rygg - 121-122
Ryggrad, columna vertebratum (»kotpelaren»), anat. - 121-122, 123-124
Ryggradsdjur. Se Vertebrater - 123-124
Ryggradskrökningar förekomma medfödda eller förvärfvade - 123-124
Ryggradslösa djur. Se Evertebrater - 123-124
Ryggradssjukdomar. Skador å ryggraden, uppkomna genom yttre våld, åtföljas vanligen af förstöring af ryggmärgen - 123-124
Ryggsimmare. Se Hårfot-slägtet - 123-124
Ryggskott (lumbago), häftig smärta i ländregioinen - 123-124
Ryggvall. Se Bröstvärn 3 - 123-124
Ryggåsstuga, en i södra Sverige (Småland, Halland) förekommande form af boningshus för allmogen - 123-124
1. Rygh, Olof - 123-124, 125-126
2. Rygh, Karl Ditlev - 125-126
Rygjafylki. Se Rogaland - 125-126
Rygjarbit. Se Agder - 125-126
Ryholmsainen. Se Aln - 125-126
Rylander, Karl Isak - 125-126
Ryle, John Charles - 125-126
Rylsk, stad i ryska guvern. Kursk - 125-126
Rylört, Chimaphila umbellata Nutt., bot., en ständigt grönskande buske - 125-126
Rym. Se Hrym - 125-126
Rymdgeometri. Se Geometri och Stereometri - 125-126
Rymdmått. Se Kubikmått - 125-126
Rymer, Thomas - 125-126
Rymma (rumma), sjöv., säges om vinden, då den drager sig akterligare - 125-126
Rymning, jur., betecknar det fall, då någon afviker från en ort för att undandraga sig en honom åliggande förpligtelse eller för att undgå någon olägenhet i rättsligt afseende - 125-126
Rymningen, skog s. v. om Upsala - 125-126
Rymnål, en med ögla försedd och tillspetsad tjock jerntråd, hvarmed fänghålet på en artilleripjes rensas, »upprymmes», och laddningens omhölje genomborras - 125-126, 127-128
Ryning, svensk adlig ätt - 127-128
1. Ryning, Axel Nilsson - 127-128
2. Ryning, Erik Eriksson - 127-128
Ryr. 1. Lane-Ryr, socken i Göteborgs och Bohus län - 127-128
Ryr. 2. Sundals-Ryr, socken i Elfsborgs län - 127-128
Ryr. 3. Valbo-Ryr, socken i Elfsborgs län - 127-128
Ryr. 4. Väne-Ryr, socken i Elfsborgs län - 127-128
Rysch (Fr. ruche, egentl. bikupa), tätt veckad tyg- eller spetsprydnad på fruntimmersplagg - 127-128
Rysja. Se Ryssja - 127-128
Ryska Finland. Se Gamla Finland - 127-128
Ryska hornmusiken kallas en musik, som utföres af 30-60 man, hvar och en blåsande i ett rakt horn, som återgifver blott en enda ton - 127-128
Ryska kalendern. I Ryssland begagnades vid årsräkningen verldens skapelse såsom epok ända till år 1700 - 127-128
Ryska katekesen. Se Confessio, sp. 524 - 127-128
Ryska kyrkan. Se Grekiska kyrkan - 127-128
Ryska literaturen - 127-128, 129-130, 131-132, 133-134, 135-136, 137-138, 139-140, 141-142, 143-144, 145-146, 147-148
Ryska snufvan, det i Sverige f. n. gängse namnet på den influenza-epidemi (se Grippne), som i slutet af 1889 och början af det följande året hemsökte en stor del af jorden - 147-148
Ryska språket - 147-148, 149-150, 151-152
Ryss (kolryss), ett fordon med en hög, af vidjor eller andra qvistar flätad korg, hvari träkol forslas - 151-152
Ryssby. 1. Socken i Kalmar län - 151-152
Ryssby. 2. Socken i Kronobergs län - 151-152
Ryssel. Se Lille - 151-152
Ryssgrafven. Se Almare Stäke - 151-152
Ryssgubbar. Se Bunias orientalis - 151-152
Ryssja (D. ruse, T. reuse), ett slags fiskredskap - 151-152
Ryssland - 151-152, 153-154, 155-156, 157-158, 159-160, 161-162, 163-164, 165-166, 167-168, 169-170, 171-172, 173-174, 175-176, 177-178
Ryssläder l. juftläder. Se Läder - 177-178
Ryssolja. Se Björkolja - 177-178
Ryssrofva. Se Bunias orientalis - 177-178
Rystad, socken i Östergötlands län - 177-178
Ryswyk. Se Rijswijk - 177-178
Ryting, Nikolaus - 177-178, 179-180
Rytm ... - 179-180, 181-182, 183-184, 185-186
Rågata ... - 187-188, 189-190, 191-192, 193-194, 195-196
Råsegel ... - 197-198, 199-200, 201-202, 203-204, 205-206
Räfsvans ... - 207-208, 209-210, 211-212, 213-214, 215-216
Ränta ... - 217-218, 219-220, 221-222, 223-224, 225-226
Rättegångsbalken ... - 227-228, 229-230, 231-232, 233-234, 235-236
Rättspligt, en förbindelse eller skyldighet, som motsvarar en annans rättighet och hänför sig till denna - 235-236
Rättsstatistik är den gren af statistiken, som omfattar rättsväsendet - 235-236
Rättssubjekt, filos., jur., den, som eger eller kan ega rättigheter - 235-236, 237-238
Rättstafning, rättskrifning (ortografi), kallas det för ett literaturspråk antagna (konventionella) sättet att i skrift och tryck återgifva talet medelst bokstäfver - 237-238, 239-240, 241-242
Rättsvetenskap (juridik, jurisprudens), vetenskapen om det juridiskt rätta - 241-242
Rättvik. 1. Socken i Kopparbergs län - 241-242
Rättvik. 2. Kontrakt i Vesterås stift - 241-242
Rättviks och Ore tingslag - 241-242
Rätvingar. Se Orthoptera - 241-242
Rääf, Leonhard Fredrik - 241-242, 243-244
Rö, socken i Stockholms län - 243-244
Röbling. Se Roeblink - 243-244
Röd. 1. (I ortnamn) Se Rud - 243-244
Röd. 2. I politisk mening: radikal, omstörtningsman, anarkist - 243-244
Röda boken. Se Blå böcker och Liturgiska striden - 243-244
Röda färger - 243-244
Röda hafvet (Arabiska viken), vik af Indiska oceanen - 243-244, 245-246
Röda hunden (rubeola), en lindrig utslagssjukdom - 245-246
Röda korset. 1. Se Frivillig sjukvård i fält och Genève-korset - 245-246
Röda korset. 2. Ryska fruntimmersorden - 245-246
Rödapan. Se Ljeonapslägtet - 245-246
Röda rosen. Se England, sp. 548 - 245-246
Röda Ryssland (R. Tjervonaja Rus, P. Czerwona Rossya) kallades de af lillryssar bebodda, sydöstra delarna af det forna polska riket, motsvarande östra Galizien samt Volynien och Podolien. Jfr Lillryssland - 245-246
Röda skenet, meteor. - 245-246, 247-248, 249-250
Röda snön ... - 249-250, 251-252, 253-254, 255-256
Röhr ... - 257-258, 259-260, 261-262, 263-264, 265-266
Rönnow ... - 267-268, 269-270, 271-272, 273-274, 275-276, 277-278
Rörsångaren. Se Kärrsångareslägtet - 277-278
Rörum. 1. Socken i Kristianstads län - 277-278
Rörum. 2. Norra R., socken i Malmöhus län - 277-278
Rörverk, samtliga tungstämmorna i orgeln - 277-278
Röscha, boktryckaret. - 277-278
Röske-Lund. Se Lund, M. T. - 277-278
Röskva (Isl., »den raska»), Nord. mytol., syster till Tjalfve (Tjälfve) - 277-278
Röst, kallas i allmänhet det ljud, som uppstår i menniskans luftstrupe - 277-278
Röst (T. rüst). 1. Skeppsb., å fartygets sidor anbragta utbyggnader - 277-278
Röst. 2. Se Tak - 277-278
Röst, ögrupp i Norge - 277-278
Rösthugnedagen, gammalt svenskt namn på bönesöndagen (se d. o.) - 277-278
Röstlängd, en offentlig urkund, i hvilken ett områdes röstberättigade upptagas med angifvande af hvars och ens röstetal - 277-278, 279-280
Rösträtt, jur. - 279-280
Röstspringan. Se Glottis och Röst - 279-280
Röstvärfning, en persons åtgörande, då han genom penningar, gåfvor, tubbande el. dyl. söker vinna röster vid val till allmänna värf - 279-280
Röstånga, socken i Malmöhus län - 279-280
Röstvand, insjö i Helgeland, Nordlands amt, Norge - 279-280
Rötfeber, putrifeber. Se Septikemi - 279-280
Rötmånaden kallas i Sverige tiden mellan den 23 Juli och 23 Aug. - 279-280
Rötning. Se Linberedning - 279-280
Rötscher, Heinrich Theodor - 279-280
Rötsimpa. Se Simpslägtet - 279-280
Rövær, ögrupp vid kusten af Ryfylke i Norge - 279-280
Röök, Lars Jakob von - 279-280, 281-282

S


S är den 18:de bokstafven i det ursprungliga latinska alfabetet, den 19:de i de allmänna moderna europeiska alfabeten - 283-284, 285-286
S. 1. I titlar, tilltal och namn - 285-286, 287-288
S. 2. På mynt och inskrifter - 287-288
S. 3. I grammatiska termer - 287-288
S. 4. Som kemiskt tecken - 287-288
S. 5. I tidsbestämningar - 287-288
S. 6. I ortbestämningar - 287-288
S. 7. På recept, i farmakologiska uttryck o. d. - 287-288
S. 8. I musikaliska termer - 287-288
S. 9. I åtskilliga latinska ord och uttryck, utom de ofvannämnda - 287-288
S. 10. Diverse - 287-288
Saabye, August Vilhelm - 287-288, 289-290
Saa (Sà) de Miranda, Francisco de ... - 289-290, 291-292, 293-294, 295-296
Sabbatsresa ... - 297-298, 299-300, 301-302, 303-304, 305-306
Sachsen ... - 307-308, 309-310, 311-312, 313-314, 315-316
Sachser ... - 317-318, 319-320, 321-322, 323-324, 325-326
Sadel ... - 327-328, 329-330, 331-332, 333-334, 335-336
Saguntum ... - 337-338, 339-340, 341-342, 343-344, 345-346
Sâib ... - 347-348, 349-350, 351-352, 353-354, 355-356
Saint-Germain ... - 357-358, 359-360, 361-362, 363-364, 365-366
Saint-Pol de Léon ... - 367-368, 369-370, 371-372, 373-374, 375-376
Sakramental ... - 377-378, 379-380, 381-382, 383-384, 385-386
Salangor ... - 387-388, 389-390, 391-392, 393-394, 395-396
Saljan ... - 397-398, 399-400, 401-402, 403-404, 405-406
Salomon ... - 407-408, 409-410, 411-412, 413-414, 415-416
Saltsjön ... - 417-418, 419-420, 421-422, 423-424, 425-426
Salvi ... - 427-428, 429-430, 431-432, 433-434, 435-436
Samaritkurs ... - 437-438, 439-440, 441-442, 443-444, 445-446
Samojeder ... - 447-448, 449-450, 451-452, 453-454, 455-456
Samundervisning ... - 457-458, 459-460, 461-462, 463-464, 465-466
Sandal ... - 467-468, 469-470, 471-472, 473-474, 475-476
Sander ... - 477-478, 479-480, 481-482, 483-484, 485-486
Sandström ... - 487-488, 489-490, 491-492, 493-494, 495-496
San Juan de Amatitlan ... - 497-498, 499-500, 501-502, 503-504, 505-506
Sanningsökare ... - 507-508, 509-510, 511-512, 513-514, 515-516
Santalsyra ... - 517-518, 519-520, 521-522, 523-524, 525-526
Saphena ... - 527-528, 529-530, 531-532, 533-534, 535-536
Sardona-gruppen ... - 537-538, 539-540, 541-542, 543-544, 545-546
Sarto ... - 547-548, 549-550, 551-552, 553-554, 555-556
Sats ... - 557-558, 559-560, 561-562, 563-564, 565-566
Saumur ... - 567-568, 569-570, 571-572, 573-574, 575-576
Savoldo ... - 577-578, 579-580, 581-582, 583-584, 585-586
Scaria ... - 587-588, 589-590, 591-592, 593-594, 595-596
Schaffner ... - 597-598, 599-600, 601-602, 603-604, 605-606
Schauman ... - 607-608, 609-610, 611-612, 613-614, 615-616
Scheffer ... - 617-618, 619-620, 621-622, 623-624, 625-626
Schelling ... - 627-628, 629-630, 631-632, 633-634, 635-636
Scheutz ... - 637-638, 639-640, 641-642, 643-644, 645-646
Schinckel ... - 647-648, 649-650, 651-652, 653-654, 655-656
Schlegel ... - 657-658, 659-660, 661-662, 663-664, 665-666
Schleswig-Holstein ... - 667-668, 669-670, 671-672, 673-674, 675-676
Schmalz ... - 677-678, 679-680, 681-682, 683-684, 685-686
Schneidewin ... - 687-688, 689-690, 691-692, 693-694, 695-696
Schopenhauer ... - 697-698, 699-700, 701-702, 703-704, 705-706
Schröder ... - 707-708, 709-710, 711-712, 713-714, 715-716
Schulze ... - 717-718, 719-720, 721-722, 723-724, 725-726
Schütz ... - 727-728, 729-730, 731-732, 733-734, 735-736
Schwarze ... - 737-738, 739-740, 741-742, 743-744, 745-746
Schweiz ... - 747-748, 749-750, 751-752, 753-754, 755-756
Schweiz ... - 757-758, 759-760, 761-762, 763-764, 765-766
Schwerin ... - 767-768, 769-770, 771-772, 773-774, 775-776
Schönbrunn ... - 777-778, 779-780, 781-782, 783-784, 785-786
Scoresby ... - 787-788, 789-790, 791-792, 793-794, 795-796
Scudéry ... - 797-798, 799-800, 801-802, 803-804, 805-806
Sedantia l. Sedativa - 805-806
Sedativsalt - 805-806
Sedel, banksedel - 805-806
Sedelag - 805-806
Sedelbank - 805-806
Sedelstock - 805-806
Sedelutgifning - 805-806, 807-808
Sedentaria - 807-808
Sederholm, Karl - 807-808, 809-810
Sederholm, Klas (Claës) Teodor - 809-810
Sedes - 809-810
Sedes apostolica - 809-810
Sedgemoor - 809-810
Sedgley - 809-810
Sedgwick, Adam - 809-810
Sedgwick, Catherine Marie - 809-810
Sediment - 809-810
Sedimentär - 809-810
Sedisvakans l. Sedivakans - 809-810
Sedition - 809-810
Sedlighet - 809-810
Sedlighetsbrott - 809-810, 811-812
Sedlighetspolis - 811-812
Sedlitz. Se Seidlitz - 811-812
Sedulius, Coelius - 811-812
Sedum L., fetknopp - 811-812
Sedvanerätt - 811-812
Seebach, Marie - 811-812
Seebeck, Thomas Johann - 811-812
Seefeldt, Jörgen - 811-812
Seeland - 811-812
Seelay, John Robert - 811-812
Seemann, Berthold - 811-812
Seetzen, Ulrich Jaspar - 813-814
Sefer - 813-814
Seffle - 813-814
Sefström. 1. Nils Gabriel S. - 813-814
Sefström. 2. Anders Gustaf S. - 813-814
Sefvede härad - 813-814
Sefyr l. Zephyrus. Se Favonius - 813-814
Segarelli, Gerhard - 813-814
Segeberg - 813-814
Segel - 813-814, 815-816
Segel-area - 815-816
Segelduk - 815-816
Segelfregatt - 815-816
Segelfärdig - 815-816
Segelkoj - 815-816
Segelled - 815-816
Segelmakare - 815-816
Segelmoment - 815-816
Segelordning - 815-816
Segelpunkt - 815-816
Segelritning - 817-818
Segels - 817-818
Segelsten l. adamante - 817-818
Segelstrykning - 817-818
Segelsömmare - 817-818
Segelsömnad - 817-818
Seger - 817-818
Segerdrifva. Se Sigurd Fåfnesbane - 817-818
Segerfader - 817-818
Segerhufva - 817-818
Segers. Se Seghers - 817-818
Segersjö - 817-818
Segersta - 817-818
Segerstad. 1. Socken i Kalmar län - 817-818
Segerstad. 2. Socken i Skaraborgs län - 817-818
Segerstad. 3. Socken i Värmlands län - 817-818
Segerstedt, Albrekt Julius - 817-818
Segesta (Grek. Egesta) - 819-820
Segestes - 819-820
Segesvar - 819-820
Seghers, Daniel - 819-820
Seghers, Hercules - 819-820
Seghet - 819-820
Seglare - 819-820
Seglare - 819-820
Seglarna - 819-820
Seglation, segling - 819-820
Seglingsberg - 819-820, 821-822
Seglingsbeskrifning - 821-822
Selgingsnål - 821-822
Seglora - 821-822
Segmalm - 821-822
Segment - 821-822
Segnerska hjulet - 821-822
Segni - 821-822
Segno - 821-822
Sego. Se Segu - 821-822
Segorbe - 821-822
Segovia - 821-822, 823-824
Segre - 823-824
Segring - 823-824
Segslam - 823-824
Segu l. Sego - 823-824
Seguam - 823-824
Segue - 823-824
Seguidilla - 823-824
Séguier, Pierre - 823-824
Ségur. 1. Philippe Henri, markis de Ségur-Ponchat - 823-824
Ségur. 2. Louis Philippe, grefve de Ségur-d'Aguesseau - 823-824, 825-826
Ségur. 3. Joseph Alexandre, vicomte de S. - 825-826
Ségur. 4. Paul Philippe, grefve de S. - 825-826
Segura - 825-826
Segura, Sierra de - 825-826
Sehested - 825-826
Sehested. 1. Steen S. - 825-826
Sehested. 2. Kristen Thomæsen S. - 825-826
Sehested. 3. Hannibal S. - 825-826, 827-828
Sehlstedt, Elias - 827-828
Sehrab. Se Serab - 827-828
Seiches - 827-828, 829-830
Seid ... - 829-830, 831-832, 833-834, 835-836
Sekular ... - 837-838, 839-840, 841-842, 843-844, 845-846
Selfaktor ... - 847-848, 849-850, 851-852, 853-854, 855-856
Semirjetsjensk ... - 857-858, 859-860, 861-862, 863-864, 865-866
Sendomir ... - 867-868, 869-870, 871-872, 873-874, 875-876
Senlis ... - 877-878, 879-880, 881-882, 883-884
Separera - 883-884
Sepia - 883-884
Sepoys - 883-884
Sepp, Johann Nepomuk - 883-884
Seps chalcidica - 883-884
Septan - 883-884
Septangulum - 883-884
September - 883-884
Septemberkonventionen - 883-884
Septemberorden - 883-884
Septemberrevolutionen - 883-884
Septembrister - 883-884
Septemtrio - 883-884
Septemvir - 885-886
Septennat - 885-886
Septett - 885-886
Septidi - 885-886
Septikemi - 885-886
Septima - 885-886
Septim-ackord - 885-886
Septimanien - 885-886
Septimer - 885-886
Septimius Severus - 885-886
Septisk - 885-886
Septuagesima - 885-886
Septuaginta - 885-886
Sepulveda, Juan Ginez - 885-886
Sequens - 885-886
Sequitur - 885-886
Sequoia - 885-886, 887-888
Sequo Yah - 887-888
Seqvaner - 887-888
Seqvens - 887-888
Seqvester - 887-888
Serab, Sehrab l. Sirrab - 887-888
Seraf - 887-888
Serafimerlasarettet - 887-888, 889-890, 891-892
Serafimerorden - 891-892
Serafimer-ordensgillet - 891-892, 893-894
Serafsjan (Sarafsjan) - 893-894
Seraing - 893-894
Serajevo - 893-894
Seralj - 893-894
Seraljmastix - 893-894
Serampore - 893-894
Serampur l. Serampore - 893-894
Serang. Se Ceram - 893-894
Serapeum - 893-894
Serapinum - 893-894
Serapion - 893-894
Serapis l. Sarapis - 893-894
Séraskér (Sér-i-askér) - 893-894
Serato, Maria - 893-894
Serbien - 893-894, 895-896, 897-898, 899-900
Serbiska språket och literaturen - 899-900, 901-902, 903-904
Serchio, fordom Auser - 903-904
Sercial - 903-904
Serdar - 903-904
Serdobsk - 903-904
Seregno - 903-904
Serenad - 903-904, 905-906
Serenius, Jakob - 905-906
Seres, det forna Sirrhæ - 905-906
Seressaner - 905-906
Seret - 905-906
Serfo (fordom Serifos) - 905-906
Sergeant - 905-906
Sergel, Johan Tobias - 905-906, 907-908, 909-910, 911-912
Sergent de ville - 913-914
Sergievsk l. Sergievskij posad - 913-914
Sergipe - 913-914
Sergius - 913-914
Sergius - 913-914
Sériaskér, séraskér - 913-914
Seriba - 913-914
Serie - 913-914, 915-916
Serie-inversionsproblemet - 915-916
Serieman - 915-916
Serieskjutning - 915-916
Serifos - 915-916
Serimeter - 915-916
Serimner (Isl. Sæhrimnir) - 915-916
Serinagur - 915-916
Seringapatam - 915-916
Serio l. serioso - 915-916
Serioso - 915-916
Seriös - 915-916
Serlachius. 1. Johan S. - 915-916
Serlachius. 2. Karl S. - 915-916
Serlio, Sebastino - 915-916
Sermione. Se Gardasjön - 915-916
Sermon - 915-916
Seron - 915-916
Seroux d'Agincourt, Jean Baptiste Louis Georges - 915-916
Sero venientibus ossa - 917-918
Serpa Pinto, Alexander Albert de la Roche de - 917-918
Serpent - 917-918
Serpentaria-rot, radix serpentariæ - 917-918
Serpentin - 917-918
Serpentin-asbest - 917-918
Serpuchov - 917-918
Serra - 917-918
Serrano y Dominguez, Francisco, hertig af La Torre - 917-918, 919-920
Serratula - 919-920
Serre fine - 919-920
Sertorius, Quintus - 919-920
Serubabel, äfven Sesbazar - 919-920
Serum, blodvatten - 919-920
Servais, Adrien François - 919-920
Servera - 919-920
Server Pasja - 919-920
Servet, Michel (Miguel Serveto) - 919-920
Servil - 919-920
Servilius - 921-922
Servilius. 1. Publius S. Vatia - 921-922
Servilius. 2. Publius S. Rullus - 921-922
Servilius. 3. Publius S. Casca - 921-922
Servis - 921-922
Serviter - 921-922
Servitut - 921-922
Servius, Marcus Honoratus - 921-922
Servius Tullius - 921-922
Serös - 921-922, 923-924
Sesaffan - 923-924
Sesam - 923-924
Sesamben - 923-924
Sesamolja - 923-924
Seseman, Hans Jakob - 923-924
Sesia (fordom Sesites) - 923-924
Sesleria - 923-924
Sesostris l. Sexoosis - 923-924, 925-926
Sesquialtera - 925-926
Sessa Aurunca - 925-926
Session - 925-926
Sessor - 925-926
Sessrymne - 925-926
Sestertie - 925-926
Sestin - 925-926
Sestini, Domenico - 925-926
Sesto, Cesare da - 925-926
Sestri Ponente - 925-926
Setara - 925-926
Setaria - 925-926
Seth - 925-926
Seth, von - 925-926
Seti I - 925-926, 927-928
Setif - 927-928
Setjuana - 927-928
Setledj - 927-928
Se-tsjuan (Sz-tsjwán) - 927-928
Settegast, Hermann - 927-928
Settembrini, Luigi - 927-928
Setterbo - 927-928
Settersta - 927-928
Settlement - 927-928
Setúbal l. Setúval - 927-928
Seu - 927-928
Seul - 927-928
Seume, Johann Gottfried - 927-928
Se upp l. stoppa upp för ankaret - 927-928
Seurre. 1. Bernard Gabriel S. - 927-928
Seurre. 2. Emile S. - 927-928
Sevalla - 927-928
Sevanga - 927-928
Seward, William Henry - 927-928, 929-930
Sevastopol l. Sebastopol - 929-930
Seveberget - 929-930
Sevede - 929-930
Sevegruppen - 929-930
1. Sevelin, Per Erik - 929-930
2. Sevelin, Anna Sofia, född Thunberg - 929-930
Sevenbom (urspr. Säfvenbom), Johan - 929-930
Sevenoaks - 929-930, 931-932
Severianer - 931-932
Severien - 931-932
Sewerin Przerowa - 931-932
Severn. 1. Flod i England - 931-932
Severn. 2. Flod i brittiska Nord-Amerika - 931-932
Severus, romerska kejsare. 1. Lucius Septimius S. - 931-932
Severus, romerska kejsare. 2. Marcus Aurelius Alexander S. - 931-932
Severus, Sulpicius - 931-932
Sévigné, Marie de Rabutin Chantal - 931-932
Sevilla - 931-932, 933-934
Sèvre. 1. S.-Nantaise - 933-934
Sèvre. 2. S.-Niortaise - 933-934
Sèvres. 1. Deux-Sèvres - 933-934
Sèvres. 2. Stad i franska departementet Seine-et-Oise - 933-934
Sevum - 933-934
Sexa - 933-934
Sexagesima - 933-934
Sexagon och sexangulär - 933-934
Sexdräga - 933-934, 935-936
Sexfotingar - 935-936
Sexling - 935-936
Sexmän - 935-936
Sext - 935-936
Sexta - 935-936
Sext-ackord - 935-936
Sextans - 935-936
Sextant - 935-936
Sextern - 935-936
Sextett - 935-936
Sextidi - 935-936
Sextilis - 935-936
Sextol - 935-936
Sextus Empiricus - 935-936
Sexual l. sexuel - 935-936
Sexualorgan - 935-936, 937-938
Sexualsystem - 937-938, 939-940
Seybouse - 939-940
Seychellerna l. Sechellerna - 939-940
Seycheller-palmen - 939-940
Seydenskepp l. Segenskepp - 939-940
Seydlitz, Friedrich Wilhelm von - 939-940
Seymour - 939-940
Seyne - 939-940
Sfakioter - 939-940
Sfaks, fordom Safakis - 939-940
Sfakteria (numera Sfagia) - 939-940
Sfalerit - 939-940
Sfen - 939-940
Sfer (Grek. sfaira), klot - 939-940, 941-942
Sferoid - 941-942
Sferoidal - 941-942
Sferometer - 941-942, 943-944
Sferosiderit - 943-944
Sfinkter - 943-944
Sfinx - 943-944
Sfondrati, Nicolo - 943-944
S-formen - 943-944
Sforza - 943-944
Sforzando l. sforzato - 943-944
Sfragistik - 943-944
Sfygmograf - 943-944
Sfygmologi - 943-944
Sfygometer - 943-944
Sfygoskop och Sfygmoskopi - 943-944
Sgraffera - 943-944, 945-946
Shadwell, Thomas - 945-946
Shaftesbury. 1. Anthony Ashley Cooper, earl of S. - 945-946
Shaftesbury. 2. Anthony Ashley Cooper, earl of S. - 945-946
Shaftesbury. 3. Anthony Ashley Cooper, den sjunde earlen of S. - 945-946
Shakers - 945-946, 947-948
Shakspere, William - 947-948, 949-950, 951-952, 953-954
Shamokin - 953-954
Shan (Sjan) - 953-954
Shanghai - 953-954
Shannon - 953-954, 955-956
Sharpe - 955-956
Shaw, Robert Barkley - 955-956
Sheerness - 955-956
Sheffield - 955-956
Sheffield. Se Buckingham, J. S. - 955-956
Sheil, Richard Lalor - 955-956
Shelburne, earl of. Se Lansdowne - 955-956
Sheldon - 955-956
Sheldon. 1. Charles S. - 955-956
Sheldon. 2. Gilbert S. - 955-956
Sheldon. 3. Francis af S. - 955-956, 957-958
Shelley, Percy Bysshe - 957-958, 959-960
Shenandoah. 1. Flod i nord-amerikanska staten Virginia - 959-960
Shenandoah. 2. Stad i nord-amerikanska staten Pennsylvania - 959-960
Shenstone, William - 959-960
Sherardia - 959-960
Sherbrooke - 959-960
Sheridan, Richard Brinsley - 959-960
Sheridan, Philipp Henry - 959-960, 961-962
Sheriff - 961-962
Sherman, William Tecumseh - 961-962
Sherry - 961-962
Shetlandsöarna - 961-962, 963-964
Shields - 963-964
Shilling - 963-964
Shiou - 963-964
Shipley - 963-964
Shire - 963-964
Shirley, James - 963-964
Shirting - 963-964
Shoddy - 963-964
Shok - 963-964
Shoreham l. New Shoreham - 963-964
Shrapnel - 963-964
Shreveport - 963-964
Shrewsbury - 963-964
Shropshire l. Salop - 963-964
S. H. T. - 963-964, 965-966
Shunt - 965-966
Siak - 965-966
Sialagoga - 965-966
Sialorré - 965-966
Siam - 965-966, 967-968, 969-970, 971-972
Siamangen ... - 971-972, 973-974, 975-976
Sibirien ... - 977-978, 979-980, 981-982, 983-984, 985-986
Sicilien ... - 987-988, 989-990, 991-992, 993-994, 995-996
Siderism ... - 997-998, 999-1000, 1001-1002, 1003-1004, 1005-1006
Siena ... - 1007-1008, 1009-1010, 1011-1012, 1013-1014, 1015-1016
Sigfrid ... - 1017-1018, 1019-1020, 1021-1022, 1023-1024, 1025-1026
Signalbref ... - 1027-1028, 1029-1030, 1031-1032, 1033-1034, 1035-1036
Sigurd II Haraldsson Mund ... - 1037-1038, 1039-1040, 1041-1042, 1043-1044, 1045-1046
Silfver ... - 1047-1048, 1049-1050, 1051-1052, 1053-1054, 1055-1056
Silfverstolpe ... - 1057-1058, 1059-1060, 1061-1062, 1063-1064, 1065-1066
Silkesodling ... - 1067-1068, 1069-1070, 1071-1072, 1073-1074, 1075-1076
Sillgrislan ... - 1077-1078, 1079-1080, 1081-1082, 1083-1084, 1085-1086
Silursystemet ... - 1087-1088, 1089-1090, 1091-1092, 1093-1094, 1095-1096
Simolin ... - 1097-1098, 1099-1100, 1101-1102, 1103-1104, 1105-1106
Simulera ... - 1107-1108, 1109-1110, 1111-1112, 1113-1114, 1115-1116
Sinusbussol ... - 1117-1118, 1119-1120, 1121-1122, 1123-1124, 1125-1126
Sive ... - 1127-1128, 1129-1130, 1131-1132, 1133-1134, 1135-1136
Sjiism ... - 1137-1138, 1139-1140, 1141-1142, 1143-1144, 1145-1146
Sjukvård ... - 1147-1148, 1149-1150, 1151-1152, 1153-1154, 1155-1156
Själakult ... - 1157-1158, 1159-1160, 1161-1162, 1163-1164, 1165-1166
Sjöbeslå ... - 1167-1168, 1169-1170, 1171-1172, 1173-1174, 1175-1176
Sjöförsäkring ... - 1177-1178, 1179-1180, 1181-1182, 1183-1184, 1185-1186
Sjökung ... - 1187-1188, 1189-1190, 1191-1192, 1193-1194, 1195-1196
Sjösjuka ... - 1197-1198, 1199-1200, 1201-1202, 1203-1204, 1205-1206
Skag ... - 1207-1208, 1209-1210, 1211-1212, 1213-1214, 1215-1216
Skandinavism ... - 1217-1218, 1219-1220, 1221-1222, 1223-1224, 1225-1226
Skaraborgs regemente ... - 1227-1228, 1229-1230, 1231-1232, 1233-1234, 1235-1236
Skatte ... - 1237-1238, 1239-1240, 1241-1242, 1243-1244, 1245-1246
Skelört ... - 1247-1248, 1249-1250, 1251-1252, 1253-1254, 1255-1256
Skeppsbåt ... - 1257-1258, 1259-1260, 1261-1262, 1263-1264, 1265-1266
Skiens-elfven ... - 1267-1268, 1269-1270, 1271-1272, 1273-1274, 1275-1276
Skive ... - 1277-1278, 1279-1280, 1281-1282, 1283-1284, 1285-1286
Skogshushållning ... - 1287-1288, 1289-1290, 1291-1292, 1293-1294, 1295-1296
Skoldrama ... - 1297-1298, 1299-1300, 1301-1302, 1303-1304, 1305-1306
Skoläst ... - 1307-1308, 1309-1310, 1311-1312, 1313-1314, 1315-1316
Skotland ... - 1317-1318, 1319-1320, 1321-1322, 1323-1324, 1325-1326
Skraffering ... - 1327-1328, 1329-1330, 1331-1332, 1333-1334, 1335-1336
Skrift ... - 1337-1338, 1339-1340, 1341-1342, 1343-1344, 1345-1346
Skräcka ... - 1347-1348, 1349-1350, 1351-1352, 1353-1354, 1355-1356
Skyddstält ... - 1357-1358, 1359-1360, 1361-1362, 1363-1364, 1365-1366
Skytteanska professuren ... - 1367-1368, 1369-1370, 1371-1372, 1373-1374, 1375-1376
Skåne ... - 1377-1378, 1379-1380, 1381-1382, 1383-1384, 1385-1386
Skärsnultra ... - 1387-1388, 1389-1390, 1391-1392, 1393-1394, 1395-1396
Sköldvall ... - 1397-1398, 1399-1400, 1401-1402, 1403-1404, 1405-1406
Slag ... - 1407-1408, 1409-1410, 1411-1412, 1413-1414, 1415-1416
Slatoust ... - 1417-1418, 1419-1420, 1421-1422, 1423-1424, 1425-1426
Slepne ... - 1427-1428, 1429-1430, 1431-1432, 1433-1434, 1435-1436
Sliparebacken ... - 1437-1438, 1439-1440, 1441-1442, 1443-1444, 1445-1446
Slutmunsnäcka ... - 1447-1448, 1449-1450, 1451-1452, 1453-1454, 1455-1456
Slöjdföreningar ... - 1457-1458, 1459-1460, 1461-1462, 1463-1464, 1465-1466
Sminkhvitt ... - 1467-1468, 1469-1470, 1471-1472, 1473-1474, 1475-1476
Smolka, Franz - 1475-1476
Smollett, Tobias George - 1475-1476
Smorläder. Se Läder - 1475-1476
Smorzando l. Smorgato - 1475-1476
Smuggleri - 1475-1476
Smul - 1475-1476
Smula - 1475-1476
Smull, sjöv. Se Smul - 1475-1476
Smultning. Se Läder, sp. 405 - 1475-1476
Smultron, Trädgårdssmultron, Jordgubbar - 1475-1476
Smult vatten. Se Smul - 1475-1476
Smutsgamen - 1475-1476
Smyga - 1475-1476
Smygehuk - 1475-1476
Smyrna - 1477-1478
Smyths channels - 1477-1478
Små Antillerna - 1477-1478
Småbarnsskolor - 1477-1478
Småborre - 1477-1478
Småfartyg - 1477-1478
Småglas - 1477-1478
Småhvaren - 1477-1478
Småkonung - 1477-1478
Småland - 1477-1478, 1479-1480, 1481-1482
Smålands grenadierkår - 1481-1482
Smålands husarregemente - 1481-1482
Smålands prestost - 1481-1482
Smålenene - 1481-1482
Smålommen, zool. Se Lommarna - 1481-1482
Smålummer. Se Selaginella - 1481-1482
Små Molukkerna - 1481-1482
Smånarf - 1481-1482
Småpaket - 1481-1482
Småplaneter - 1481-1482
Småprotokoll - 1481-1482
Småpålar - 1481-1482
Små segel - 1481-1482
Småsegel - 1481-1482
Småsill - 1481-1482
Småskola - 1481-1482
Småskraken - 1481-1482
Småsnäppa - 1481-1482
Småspof - 1481-1482
Småtarmar - 1481-1482
Småtrapp - 1481-1482
Småtyskar - 1481-1482
Småvikaren - 1481-1482
Smäck - 1481-1482
Smällpennor - 1481-1482
Smälta - 1481-1482
Smältbarhet - 1481-1482
Smältfärger - 1481-1482
Smälthammare - 1481-1482
Smälthärd - 1481-1482
Smältning - 1481-1482, 1483-1484
Smältningsvärme. Se Latent - 1483-1484
Smältpunkt, fys. Se Smältning - 1483-1484
Smältvärme, fys. Se Smältning - 1483-1484
Smärgel (Smergel), miner. Se Korund - 1483-1484
Smärgelduk och smärgelpapper - 1483-1484
Smärting - 1483-1484
Smärtstillande medel - 1483-1484
Smör - 1483-1484, 1485-1486, 1487-1488
Smörblomma - 1487-1488
Smörblomster - 1487-1488
Smörbolle - 1487-1488
Smörbultslägtet - 1487-1488
Smörfärg - 1487-1488, 1489-1490
Smörgåsbord - 1489-1490
Smörjelse. Se Kröning och Sista smörjelsen - 1489-1490
Smörj-kur (Inunktion) - 1489-1490
Smörjmedel - 1489-1490
Smörland - 1489-1490
Smörsyra - 1489-1490, 1491-1492
Smörsyre-etyleter ... - 1491-1492, 1493-1494, 1495-1496
Snarrefva ... - 1497-1498, 1499-1500, 1501-1502, 1503-1504, 1505-1506
Snitseljagt ... - 1507-1508, 1509-1510, 1511-1512, 1513-1514, 1515-1516
Snöblindhet ... - 1517-1518
Soaré (Fr. soirée), samqväm, musikalisk eller dramatisk tillställning - 1519-1520
Soave l. Suave, Ital., musikt., ljuft - 1519-1520
Sobat, biflod till Nilen - 1519-1520
Sobeln. Se Mårdslägtet - 1519-1520
Sobieski, Johan. Se Johan, konungar af Polen 2 - 1519-1520
Sobieskis sköld, en liten stjernbild i vintergatan, söder om eqvatorn - 1519-1520
Sobranje, Bulg., namn på den årligen sammanträdande, lagstiftande nationalförsamlingen i Bulgarien - 1519-1520
Sobrero, Ascanio - 1519-1520
Soccus, Lat., kallades hos romarna en tunn och lätt sko - 1519-1520
Sochatsjev (Sochaczew), stad i rysk-polska guvernementet Varsjav - 1519-1520
Sociabel. Se Social - 1519-1520
Social (af Lat. socius, kamrat), samhällig, hvad som hör till samhället, hvad som hör till samhällslif - 1519-1520
Sociabel, sällskaplig, umgängsam - 1519-1520
Socialdemokrat och socialdemokrati. Se Socialism - 1519-1520
Socialekonomi. Se Nationalekonomi - 1519-1520
Socialism (af Lat. socius, bundsförvandt, kamrat), den ekonomiska teori, som utgår derifrån, att den nu pågående privatkapitalistiska, storindustriella utvecklingen alltmera skiljer arbetaren från arbetsmedlen, derigenom skapar ett egendomslöst proletariat och i stället hopar arbetets afkastning hos en icke arbetande samhällsklass - 1519-1520, 1521-1522, 1523-1524, 1525-1526, 1527-1528, 1529-1530, 1531-1532, 1533-1534
Socialist, person som hyllar socialismen (se d. o.) - 1533-1534
Sociallära, socialvetenskap. Se Samhällsvetenskap - 1533-1534
Socialpolitik (jfr Social och Politik) kallas sammanfattningen af alla sådana åtgärder från statens sida, hvilka hafva till medvetet ändamål att i det allmännas intresse reglera eller i en viss riktning leda förhållandena mellan olika samhällsklasser eller förbättra ställningen för någon särskild samhällsklass - 1533-1534
Socialroman. Se Samhällsroman - 1533-1534
Societas Jesu, Lat., »Jesu sällskap», det latinska namnet på Jesuit-orden (se d. o.) - 1533-1534
Societas svecana pro fide et christianismo. Se Pro fide et christianismo - 1533-1534
Société du Caveau, Fr., »grottsällskap», namnet på några franska literära sällskap - 1533-1534
Societet, sällskap; sällskapskrets; sammanfattningen af de mera bildade sällskapskretsarna på en plats - 1533-1534
Societär, medlem af, särskildt delegare i en konstnärlig, literär eller vetenskaplig förening. Jfr Théâtre français - 1533-1534
Socii. Det latinska ordet socius betyder i allmänhet en »förbunden» eller »kamrat», »deltagare». - 1533-1534, 1535-1536
Socinianer och Socinianism. Se Socinus och Unitarier - 1535-1536
Socinus (Sozzini). 1. Lælius S. - 1535-1536
Socinus. 2. Faustus S. - 1535-1536, 1537-1538
Sociologi, samhällsvetenskap - 1537-1538
Socka, bergsv., ett mjukt rör eller en slang, som fästes vid änden af den nedersta af de i grufvor brukliga sug- och lyftpumparna - 1537-1538
Sockel, foten till ett portament - 1537-1538
Socken var urpsrungligen benämningen på det territoriella område, hvars innevånare hörde till samma landskyrka - 1537-1538
Socken-allmänning. Se Sockne-allmänning - 1537-1538
Socken-apotek. Se Apoteksprivilegium - 1537-1538
Sockenband, föreningsbandet mellan en lagbestämd svensk luthersk kyrkoförsamlings medlemmar - 1537-1538, 1539-1540
Sockenbibliotek. Se Bibliotek, sp. 481 - 1539-1540
Socken-karteverket. Se Ekonomiska kartverket - 1539-1540
Sockenknektar kallades en slags manskap som under de sista åren af Karl XII:s regering utskrefs för att fylla de glesnade leden - 1539-1540
Sockenkriget. Se Fattig, sp. 1059 - 1539-1540
Sockenmagasin, förv., byggnad, afsedd till förvar af den qvantitet spanmål, som ansetts nödvändig att hålla i förråd för sockenboarnas behof i händelse af ofördelaktig skörd och höga spanmålspris - 1539-1540
Sockennämnd. Se Kommunernas historia, sp. 1118 - 1539-1540
Sockenombud (sockenfullmäktig), jur. - 1539-1540
Sockenstuga (sockenstufva), jur. - 1539-1540
Sockenstämma (socknestämma). Se Kommunernas historia, sp. 1118 - 1539-1540
Ryssland (Historia) - 1541-1542, 1543-1544, 1545-1546, 1547-1548, 1549-1550, 1551-1552, 1553-1554, 1555-1556, 1557-1558, 1559-1560, 1561-1562, 1563-1564, 1565-1566, 1567-1568, 1569-1570, 1571-1572, 1573-1574, 1575-1576, 1577-1578, 1579-1580, 1581-1582, 1583-1584

Project Runeberg, Tue Dec 18 03:28:29 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/nfan/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free