- Project Runeberg -  Sovjetunionens Kommunistiska Partis (bolsjevikerna) historia : Kortfattad kurs
(1939) [MARC] - Tema: Russia
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Sovjetunionens Kommunistiska Partis (bolsjevikerna) historia Kortfattad kurs

Under redaktion av en kommission av SUKP(b):s Centralkommitté Godkänd av SUKP(b):s CK år 1938 10:de—20:de tusendet Arbetarkulturs Förlag — Stockholm 1939 Tr.-a.-b. Västermalm, Sthlm 1939

Förord till den elektroniska utgåvan

Under 1930-talet hade Sovjetunionen under Stalin börjat nå en sådan stabilitet att man skrev stora officiella bokverk om Lenin och partiets historia, men de flesta orkade inte läsa allt och därför skapades även denna "kortfattade kurs" om bara 460 sidor som utkom 1938. Boken har en egen artikel i Wikipedia, originalets titel: История Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков). Краткий курс. Den är översatt till många (66) språk, och redan 1939 alltså även svenska. I efterhand är den intressant för att studera hur Stalin själv ville beskriva revolutionärerna, trots att han vid det laget hade "rensat ut" (låtit mörda) många av dem som folkfiender och landsförrädare. Det sägs att Mao baserade sin revolution i Kina 1949 på just denna kortfattade kurs. En reviderad utgåva utkom 1962 under Chrusjtjov.

Både författarna och översättarna är helt anonyma, och eftersom mer än 70 år har passerat sedan utgivningen, har all upphovsrätt löpt ut. Ett välbevarat exemplar av "10:de—20:de tusendet" (1939) avfotograferades och OCR-tolkades i juni 2019.

Tidigare har kapitel VI och VII (om oktoberrevolutionen 1917) digitaliserats inom marxistarkiv.se. Där finns även samma kapitel ur 1962 års utgåva. Den norska översättningen finns digitaliserad hos Nasjonalbiblioteket, men är för närvarande bara tillgänglig för norska IP-adresser. De har även digitaliserat en utgåva från 1951.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 455, 456, 457, 458, 459, 460

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 455, 456, 457, 458, 459, 460
Inledning - 5, 6
I. Kampen för att skapa ett socialdemokratiskt arbetarparti i Ryssland. (1883—1901) - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
    1. Livegenskapens upphävande och industrikapitalismens utveckling i Ryssland. Det moderna industriproletariatets uppkomst. Arbetarrörelsens första steg - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
    2. Folklighetsrörelsen och marxismen i Ryssland. Plechanov och hans grupp ”Arbetets frigörelse”. Plechanovs kamp mot folklighetsrörelsen. Marxismens spridning i Ryssland - 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
    3. Början av Lenins revolutionära verksamhet. ”Kampförbundet för arbetarklassens befrielse” i Petersburg - 23, 24, 25, 26, 27
    4. Lenins kamp mot folklighetsrörelsen och den ”legala marxismen”. Den leninska idén om förbundet mellan arbetarklassen och bönderna. Rysslands Socialdemokratiska Arbetarpartis första kongress - 27, 28, 29, 30, 31
    5. Lenins kamp mot ”ekonomismen”. Den leninska tidningen ”Iskra” utkommer - 31, 32, 33, 34
    Kort sammanfattning - 34, 35, 36
II. Rysslands Socialdemokratiska Arbetarpartis bildande. Uppkomsten av bolsjevikernas och mensjevikernas fraktioner inom partiet. (1901—1904) - 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
    1. Den revolutionära rörelsens uppsving i Ryssland åren 1901—1904 - 37, 38, 39, 40, 41
    2. Den leninska planen för det marxistiska partiets uppbyggande. ”Ekonomisternas” opportunism. ”Iskras” kamp för den leninska planen. Lenins bok ”Vad bör göras?” Det marxistiska partiets ideologiska grundvalar - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
    3. Rysslands Socialdemokratiska Arbetarpartis andra kongress. Programmets och stadgarnas antagande och det enhetliga partiets bildande. Meningsskiljaktligheterna på kongressen och uppkomsten av två riktningar inom partiet: den bolsjevikiska och den mensjevikiska - 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
    4. De mensjevikiska ledarnas splittringsaktioner och skärpningen av kampen inom partiet efter andra kongressen. Mensjevikernas opportunism. Lenins bok ”Ett steg framåt, två tillbaka”. Det marxistiska partiets organisatoriska grundvalar - 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
    Kort sammanfattning - 69
III. Mensjevikerna och bolsjevikerna under det rysk-japanska krigets och den första ryska revolutionens period (1906—1907) - 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
    1. Rysk-japanska kriget. Den revolutionära rörelsens fortsatta uppsving i Ryssland. Strejkerna i Petersburg. Arbetardemonstrationen framför Vinterpalatset den 9 januari 1905. Beskjutningen av demonstrationen. Revolutionens början - 70, 71, 72, 73, 74, 75
    2. Arbetarnas politiska strejker och demonstrationer. Böndernas revolutionära rörelse växer. Upproret på pansarkryssaren ”Potemkin” - 75, 76, 77, 78, 79, 80
    3. De taktiska meningsskiljaktigheterna mellan bolsjevikerna och mensjevikerna. Partiets tredje kongress. Lenins bok ”Socialdemokratins två taktiska linjer i den demokratiska revolutionen”. Det marxistiska partiets taktiska grundvalar - 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
    4. Revolutionens fortsatta uppsving. Den allryska politiska strejken i oktober 1905. Tsarismens återtåg. Tsarens manifest. Uppkomsten av arbetardeputerades sovjeter - 98, 99, 100, 101, 102
    5. Det väpnade decemberupproret. Upprorets nederlag. Revolutionens återtåg. Den första Riksduman. Partiets fjärde (förenings)-kongress - 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
    6. Första Riksdumans fördrivande. Andra Riksdumans inkallande. Partiets femte kongress. Andra Riksdumans fördrivande. Orsakerna till den första ryska revolutionens nederlag - 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
    Kort sammanfattning - 119, 120, 121
IV. Mensjevikerna och bolsjevikerna under den stolypinska reaktionens period. Bolsjevikerna formerar sig i ett självständigt marxistiskt parti. (1908—1912) - 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183
    1. Stolypinreaktionen. Upplösningen bland de intellektuellas oppositionsskikt. Förfallstendenser. En del av de intellektuella i partiet övergår till marxismens fiendeläger. Försöken att revidera marxismens teori. Lenins avräkning med revisionisterna i sin bok ”Materialism och empiriokriticism” samt försvaret av det marxistiska partiets teoretiska grundvalar - 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
    2. Om den dialektiska och historiska materialismen - 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167
    3. Bolsjevikerna och mensjevikerna under Stolypinreaktionens år. Bolsjevikernas kamp mot likvidatorerna och otsovisterna - 167, 168, 169, 170, 171, 172
    4. Bolsjevikernas kamp mot trotskismen. Det partifientliga augustiblocket - 172, 173, 174, 175
    5. Partikonferensen i Prag 1912. Bolsjevikerna formerar sig till ett självständigt marxistiskt parti - 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181
    Kort sammanfattning - 181, 182, 183
V. Bolsjevikernas parti under arbetarrörelsens uppgångsår före det första imperialistiska kriget. (1912—1914) - 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201
    1. Den revolutionära rörelsens uppsving 1912—1914 - 184, 185, 186, 187, 188
    2. Den bolsjevikiska tidningen ”Pravda”. Bolsjevikfraktionen i fjärde Riksduman - 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
    3. Bolsjevikernas seger i de legala organisationerna. Den revolutionära rörelsens fortsatta tillväxt. Inför det imperialistiska kriget - 197, 198, 199, 200
    Kort sammanfattning - 201
VI. Bolsjevikernas parti under det imperialistiska krigets period. Den andra revolutionen i Ryssland. (1914—mars 1917) - 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228
    1. Det imperialistiska krigets utbrott och orsaker - 202, 203, 204, 205, 206
    2. Partierna i II Internationalen går över på sina imperialistiska regeringars sida. II Internationalens upplösning i enskilda socialchauvinistiska partier - 206, 207, 208, 209, 210
    3. Det bolsjevikiska partiets teori och taktik i krigets, fredens och revolutionens frågor - 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217
    4. De tsaristiska truppernas nederlag vid fronten. Det ekonomiska förfallet. Tsarismens kris - 218, 219, 220
    5. Februarirevolutionen. Tsarismens fall. Bildandet av arbetar- och soldatdeputerades sovjeter. Provisoriska regeringen bildas. Dubbelväldet - 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226
    Kort sammanfattning - 227, 228
VII. Bolsjevikpartiet under perioden för den socialistiska Oktoberrevolutionens förberedelse och genomförande. (April 1917—1918) - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
    1. Situationen i landet efter februarirevolutionen. Partiets utträde ur illegaliteten och övergång till öppet politiskt arbete. Lenins ankomst till Petrograd. Lenins aprilteser. Partiets inriktning på övergång till den socialistiska revolutionen - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
    2. Början till provisoriska regeringens kris. Bolsjevikpartiets aprilkonferens - 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242
    3. Bolsjevikpartiets framgångar i huvudstaden. Provisoriska regeringens trupper gör en misslyckad offensiv vid fronten. Arbetarnas och soldaternas julidemonstration slås ned - 242, 243, 244, 245, 246
    4. Bolsjevikpartiet sätter kurs på det väpnade upprorets förberedande. Partiets sjätte kongress - 247, 248, 249, 250, 251
    5. General Kornilovs sammansvärjning mot revolutionen. Sammansvärjningens krossande. Petrograd- och Moskvasovjeternas övergång till bolsjevikerna - 252, 253, 254, 255, 256, 257
    6. Oktoberupproret i Petrograd och provisoriska regeringens häktande. Andra sovjetkongressen och sovjetregeringens bildande. Andra sovjetkongressens dekret om freden och jorden. Den socialistiska revolutionens seger. Orsakerna till den socialistiska revolutionens seger - 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269
    7. Bolsjevikpartiets kamp för sovjetmaktens befästande. Brestfreden. Partiets sjunde kongress - 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277
    8. Lenins plan för det socialistiska uppbyggets inledande. Fattigbondekommittéerna och kulakernas tyglande. ”Vänster”-socialistrevolutionärernas revolt och dess kuvande. Femte sovjetkongressen och antagandet av RSFSR:s författning - 277, 278, 279, 280, 281
    Kort sammanfattning - 281, 282
VIII. Bolsjevikpartiet under den utländska militärinterventionens och inbördeskrigets period. (1918—1920) - 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311
    1. Den utländska militärinterventionens början. Inbördeskrigets första period - 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289
    2. Tysklands militära nederlag. Revolutionen i Tyskland. III Internationalens grundande. Partiets åttonde kongress - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297
    3. Interventionens stärkande. Blockaden mot sovjetlandet. Koltjaks fälttåg och hans krossande. Denikins fälttåg och hans krossande. Tre månaders andhämtningspaus. Partiets nionde kongress - 297, 298, 299, 300, 301, 302
    4. De polska panernas anfall på sovjetlandet. General Wrangels anfall. Den polska planen ramlar. Wrangels krossande. Interventionens slut - 302, 303, 304, 305, 306
    5. Hur och varför besegrade sovjetlandet den engelsk-fransk-japansk-polska interventionens och den borgerliga, godsägar- och vitgardistiska kontrarevolutionens förenade krafter i Ryssland? - 306, 307, 308, 309, 310
    Kort sammanfattning - 310, 311
IX. Bolsjevikpartiet under övergångsperioden till fredligt arbete för folkhushållningens återuppbyggande. (1921—1925) - 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351
    1. Sovjetlandet efter interventionens och inbördeskrigets likviderande. Återuppbyggnadsperiodens svårigheter - 312, 313, 314, 315
    2. Diskussionen i partiet om fackföreningarna. Partiets tionde kongress. Oppositionens nederlag. Övergången till nya ekonomiska politiken (NEP) - 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325
    3. De första resultaten av NEP. Partiets elfte kongress. Sovjetunionens bildande. Lenins sjukdom. Lenins kooperativa plan. Tolfte partikongressen - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332
    4. Kampen mot svårigheterna vid folkhushållningens återupprättande. Trotskisternas ökade aktivitet i samband med Lenins sjukdom. Den nya diskussionen i partiet. Trotskisternas nederlag. Lenins död. Leninuppbådet. Partiets trettonde kongress - 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339
    5. Sovjetunionen vid slutet av återuppbyggnadsperioden. Frågan om det socialistiska uppbygget och socialismens seger i vårt land. Sinovjev-Kamenjevs ”nya opposition”. Fjortonde partikongressen. Kurs på landets socialistiska industrialisering - 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
    Kort sammanfattning - 350, 351
X. Bolsjevikernas parti i kamp för landets socialistiska industrialisering. (1926—1929) - 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376
    1. Den socialistiska industrialiseringsperiodens svårigheter och deras bekämpande. Det partifientliga trotskij-sinovjevska blockets bildande. Blockets sovjetfientliga aktioner. Blockets nederlag - 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359
    2. Den socialistiska industrialiseringens framgångar. Lantbrukets efterblivenhet. Partiets femtonde kongress. Kurs på jordbrukets kollektivisering. Det trotskij-sinovjevska blockets krossande. Politiskt dubbelspel - 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366
    3. Offensiven mot kulakerna. Den bucharin-rykovska partifientliga gruppen. Första femårsplanens fastställande. Den socialistiska tävlan. Början till den massomfattande kollektivrörelsen - 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375
    Kort sammanfattning - 375, 376
XI. Bolsjevikernas parti i kamp för jordbrukets kollektivisering. (1930—1934) - 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414
    1. Den internationella situationen under åren 1930—1934. Den ekonomiska krisen i de kapitalistiska länderna. Japan annekterar Mandsjuriet. Fascisternas makttillträde i Tyskland. Två krigshärdar - 377, 378, 379, 380
    2. Från politiken att begränsa kulakelementen till politiken att likvidera kulakerna som klass. Kampen mot förvrängningarna av partiets politik i kollektivrörelsen. Offensiven mot de kapitalistiska elementen längs hela fronten. Den sextonde partikongressen - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391
    3. Inställning på rekonstruktion av alla folkhushållningsgrenar. Teknikens roll. Kollektivrörelsens fortsatta tillväxt. Politiska avdelningar vid maskin- och traktorstationerna. Resultaten av femårsplanens uppfyllande på fyra år. Socialismens seger längs hela fronten. Partiets sjuttonde kongress - 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407
    4. Bucharinmännens urartande till politiska dubbelspelare. De trotskistiska dubbelspelarnas urartande till ett vitgardistiskt mördar- och spionband. Det skändliga mordet på S. M. Kirov. Partiets åtgärder för höjandet av bolsjevikernas vaksamhet - 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413
    Kort sammanfattning - 413, 414
XII. Bolsjevikernas parti i kampen för fullbordandet av det socialistiska samhällets uppbyggande och den nya författningens genomförande. (1935—1937) - 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441
    1. Den internationella situationen åren 1935—1937. Den ekonomiska krisens temporära mildrande. Början till en ny ekonomisk kris. Italiens erövring av Abessinien. Den tysk-italienska interventionen i Spanien. Japans infall i Centralkina. Dët andra imperialistiska krigets början - 415, 416, 417, 418, 419, 420
    2. Fortsatt uppsving i Sovjetunionens industri och jordbruk. Andra femårsplanen uppfylles före den fastställda tiden. Jordbrukets rekonstruktion och kollektiviseringens fullbordande. Kadrernas betydelse. Stachanovrörelsen. Folkvälståndets uppsving. Folkkulturens uppsving. Sovjetrevolutionens kraft - 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428
    3. Åttonde sovjetkongressen. Sovjetunionens nya författning antages - 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434
    4. Likvideringen av resterna av de bucharin-trotskistiska spionerna, skadegörarna och fosterlandsförrädarna. Förberedelse till valen till Sovjetunionens högsta sovjet. Partiets kurs på en utvecklad inre partidemokrati. Valen till Sovjetunionens högsta sovjet - 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441
Slutord - 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454
Förlagets annons - annons

Project Runeberg, Thu Jun 27 00:18:13 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/sukphist/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free