- Project Runeberg -  Slavia. Kulturbilder. Från Volga till Donau
(1896) [MARC] Author: Alfred Jensen
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SLAVIA

KULTURBILDER FRÅN VOLGA till DONAU AF

ALFRED JENSEN.

---------- MED CIRKA 200 ILLUSTRATIONER (PORTRÄTT, VYER, FOLKBILDER M. M.) ---------- STOCKHOLM. ALBERT BONNIERS FÖRLAG.
STOCKHOLM. ALB. BONNIERS BOKTRYCKERI 1896.

Förord till den elektroniska utgåvan

Ur författarens förord: "Om värdet af dessa reseminnen tillkommer det ej mig att döma. Jag kan själf endast säga, att jag under upprepade besök i samtliga slaviska länder haft bättre tillfälle än flertalet andra turister att stärka mina första omdömen och att beriktiga en och annan missuppfattning, som vidlåtit mina första intryck. För böckerna har jag ej glömt lifvet eller naturen, och för de senare har jag lika litet åsidosatt de förra. Jag har sökt gallra ut allt oväsentligt, allt tillfälligt utan att därför beröfva skildringarna något af stämningens och det momentana betraktandets friskhet och fart. Utan förutfattade meningar har har jag sökt och velat se det sunda, goda, det framtidslofvande hos dessa politiskt unga nationer; jag har betraktat deras andliga sträfvanden med människovännens och — jag vågar väl säga det — med något af konstnärens sympatiska blick. Föreliggande arbete omfattar slaverna norr om Donau. I fortsättning nästa år är det förläggarens och min afsikt att enligt samma plan som hittills lämna skildringar och kulturbilder från de syd-slaviska nationerna."

Verket av Alfred Jensen (1859-1921), som digitaliserats i februari 2009 från University of Toronto Libraries, har hämtats från Internet Archive. Den anpassades och OCR-tolkades för Projekt Runeberg i mars 2014 av Bert H.

Verket kan läsas som en upplagen bok i färg på Internet Archive.

This volume was scanned by the University of Toronto and made available by the Internet Archive, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: Frontespis, Titelsida, Titelsida, Innehåll, Innehåll, 404

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Frontespis, Titelsida, Titelsida, Innehåll, Innehåll, 404
Förord - opag, opag
    Första boken. Från Volga till Weichsel (Ryssland) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plansch, (blank), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, plansch, (blank), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, plansch, (blank), 41, 42, plansch, (blank), 43, 44, 45, 46, 47, 48, plansch, (blank), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, plansch, (blank), 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, plansch, (blank), 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, plansch, (blank), 83, 84, plansch, (blank), 85, 86, 87, 88, plansch, (blank), 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, plansch, (blank), 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, plansch, (blank), 105, 106, plansch, (blank), 107, 108, 109, 110, 111, 112, plansch, (blank), 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, plansch, (blank), 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, plansch, (blank), 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, plansch, (blank), 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, plansch, (blank), 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, plansch, (blank), 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242
1. Vid Rysslands portar - 3, 4, 5, 6, 7, 8, plansch, (blank), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
    Det första och det sista intrycket af Ryssland
    Från Finland till Petersburg
    Vid tysk-österrikiska gränsen
    Tullkammaren i Warschau
    I Odessa
2. Petersburg och Moskva - 27, 28, plansch, (blank), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, plansch, (blank), 41, 42, plansch, (blank), 43, 44, 45, 46, 47, 48, plansch, (blank), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, plansch, (blank), 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, plansch, (blank), 65, 66, 67
    Det tråkiga Petersburg och det intressanta Moskva
    Trasmarknad och hittebarnshus
    En kejserlig namnsdag
    Figurer från gatan
3. Den breda naturen - 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, plansch, (blank), 83, 84, plansch, (blank), 85, 86, 87, 88, plansch, (blank), 89, 90, 91
    På järnvägen
    Ryskt småstadslif
    Umgängesformer och nationella plägseder
    Påsken och baden
    Den ryska kvinnan
4. Vid Dnjepr och Volga - 92, 93, 94, 95, 96, plansch, (blank), 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, plansch, (blank), 105, 106, plansch, (blank), 107, 108, 109, 110, 111, 112, plansch, (blank), 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
    Grottekyrkan i Kiev
    Det judiska Ryssland
    Det tatariska och bulgariska Ryssland
    Världsmarknaden i Nizjny Novgorod
    »Vniz po matusjke po Volge.» — Den ryska folkvisan
5. Det ryska påfvedömet - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, plansch, (blank), 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
    Ett helgonjubileum i Sergievska klosterstaden
    De dödas tåg på steppen
    Raskol-väsendet
    Herr Pobjedonostsev
6. Mörkrets makt - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, plansch, (blank), 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, plansch
    Censuren och pressen
    Nihilismen
    Till Sibirien! — Ur den ryska förbrytarvärlden
7. På steppen - 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, plansch, (blank), 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193
    I kibitka
    Den ryska miren
    En sommar- och en vinterbild på steppen
    »Hvem lefver lyckligt i Ryssland?»
8. Den moderna konsten och litteraturen - 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218
    Rysslands främste bildhuggare
    I Tretjakovs galleri
    Verestjagin och Skobelev
    Den ryska skönlitteraturens sjuklighet
    Vsevolod Garsjin
    Arfvet efter Lermontov och Gogol
9. I Turgenjevs och Tolstojs hem - 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, plansch, (blank), 233, 234, 235, 236, 237, 238
    I Turgenjevs Spasskoje
    »Rök.» — I Jasnaja Poljana
    Den unge och den gamle Tolstoj
    Tolstojs folkskola
Epilog - 239, 240, 241, 242
    Andra boken. Från Weichsel till Donau (Västslaver: polacker, slovaker, tjecher och wender) - 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, plansch, (blank), 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, plansch, (blank), 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, plansch, (blank), 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, plansch, (blank), 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403
1. Det förlorade Polen - 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258
    Warschaus »modernisering»
    Den lagliga ordningen i polisens tecken
    Polsk intelligens och social förryskning
2. Bilder från Galizien - 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
    Okunnigheten och armodet i Galizien
    Etnografisk utställning i Lemberg
    I Wieliczkas saltgrufva
    Krakaus romantik och prosa
3. Det ännu icke förlorade Polen - 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, plansch, (blank), 301, 302, 303, 304, 305, 306
    Ett Kosciuszko-jubileum i Posen
    Den svensk-polske grefven
    På polska landsbygden
    Matejko och den polska konsten
    Litwas krona och en rutenisk lyra
4. På Tatra-bergen - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325
    Det slovakiska landets natur och folk
    Den slovakiska folkvisan
    Karpatiska tsigenare
    Magyarisk liberalism
    »Matica Slovenska» och »Narodny Dom»
    Det slaviska lynnets grunddrag
5. Gyllene Prag - 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, plansch, (blank), 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343
    Det ålderdomliga Prag
    Judestaden och Beth Chajim
    En promenad på Karlsbron och en gudstjänst hos den helige Nepomuk
    Det moderna Prag
6. Tjechiska storverk - 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366
    Två utställningar i Prag
    Den tjechiska skönlitteraturen militans et triumphans
    Hos Jaroslav Vrchlicky och Svatopluk Cech
    Bodrich Smetana
    Den tjechiska musiken och dansen
    På Vysehrads kyrkogård
7. Kampen om Böhmen - 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, plansch, (blank), 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
    Det tjechiska partiets utveckling och splittring
    I böhmiska landtdagen och i kafé »Slavia»
    Ett passionsspel i Böhmerwald
    På Karlstein
8. En bortdöende värld - 393, 394, 395, 396, plansch, (blank), 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403
    Wendiska kvarlefvor i Tyskland
    En roddfärd genom Spreewald
    I Bautzen
    »Slavas dotter»

Project Runeberg, Tue Nov 29 10:10:37 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/jaslavia1/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free