- Project Runeberg -  Svenska Familj-Journalen /
Band VIII, årgång 1869

(1869-1885)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svenska Familj-Journalen.
SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN

Illustrerad månadstidskrift,
innehållande
Svensk-historiska samt fosterländska Skildringar och Berättelser ur Naturen
och Lifvet, Original-noveller, Skisser och Poemer samt uppsatser i
Vetenskap och Konst, m. m.

Åttonde Bandet.

Halmstad
På C. E. Gernandts förlag.


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är årgång 1869 av Svenska Familj-Journalen. Varje band omfattar en årgång, med 12 nummer om vardera 32 sidor. Sidnumrerinen löper genom hela bandet, från 1 i januari till 384 i december.

Preface to the Electronic Edition

This is year 1869 of Svenska Familj-Journalen ("the Swedish family journal"). Each volume (year) has 12 issues of 32 pages each. Pagination runs through each volume, starting with 1 in January.

(1869) Vol. VIII, issue I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, i, ii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, i, ii
    

Band VIII, 1869, N:o I
Historiska Bilder. XLVIII. Wadstena slotts Wasaminnen - 1, 2, 3
Uttern - 3, 4
Ett fosterländskt bildergalleri. Emanuel Swedenborg - 5, 6, 7
Hyacinterna - 7, 8
Ejderdunet - 8
Hjalmars afsked - 9, 10
Gör så godt du kan - 10, 11
Nationalmuseum. II - 11, 12, 13, 14, 15
Romersk gatscen - 15, 16
Den japanska vinterastern - 15, 17, 20
I mellandagarna - 17, 18, 19, 20, 22
Varningen - 21, 22
Dalupproret 1743. Romantiserad skiss af Pilgrimen - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Hjonelaga-Lag, föreslagen af Claës Joh. Ljungström - 24
Svarta Jane. Ett äfventyr från Gustaf III:s finska krig, af Axel S-g - 31, 32
Charad-Logogryf - 32
Charad och Rebus - 32
    

Band VIII, 1869, N:o II
Historiska Bilder. XLIX. Carl X och Axel Oxenstjerna - 33, 34
Den objudne gästen. Skiss af Marie Sophie Schwartz - 34, 35, 42, 43, 46, 47
Fragmenter ur lejonjägares iakttagelser - 35, 36, 37
Till symaskinens historia - 37, 38
Blicken - 38
Nationalmuseum. III - 38, 39, 40, 41
Ett besök i Bangkok, konungariket Siams hufvudstad - 41, 42, 44
Kejsarinnan och tiggarbarnet - 45, 46
Neapolitanska Viken - 48, 49
Bohus ruiner - 49, 50, 51, 52, 54
En klimatisk kuranstalt - 53, 54
Vår Tid - 54, 55
Landskapsmålaren Wahlberg - 55, 56, 57
Dagen gryr - 57
Svarta Jane. Ett äfventyr från Gustaf III:s finska krig af Axel S-g (Forts.) - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Allmännyttigt - 63
Logogryf - 64
Gåta - 64
Rebus - 64
    

Band VIII, 1869, N:o III
Historiska Bilder. L. Svärdsdansen på Stockholms slott år 1573 - 65, 66, 67
Burfåglarne - 67, 68, 69
Ett fosterländskt bildergalleri. Carl Michael Bellman - 69, 70, 71
Vanor - 71, 72
Ett besök i Bangkok, konungariket Siams hufvudstad (Forts.) - 72, 73, 74
Svarta Jane. Ett äfventyr från Gustaf III:s finska krig, af Axel S-g (Forts.) - 73, 74, 75, 89, 90, 91, 92, 93
Tobaken - 75, 76, 77, 78
Svensk konst - 79, 80
Slottet Sölvesborg - 81, 82
Hvad en ung man bör akta sig för. Betraktelser af Richard Gustafsson - 83
Naturbilder från Java - 84, 85
En profetissa i vårt århundrade - 85, 86, 87, 89
I ödsligheten - 88, 89
Ett namn och en firma. Skiss af Onkel Adam - 93, 94, 95, 96
Schack-gåta - 96
Charader - 96
    

Band VIII, 1869, N:o IV
Historiska Bilder. LI. Johan Gyllenstjerna och Sigrid Brahe - 97, 98
Våren - 99
Chloroformens upptäckare - 99
Gräsanden - 99, 100, 101
Auber - 101
Ett namn och en firma. Skiss af Onkel Adam (Forts.) - 102, 103, 104, 105, 114, 115
Domkyrkan i Roskilde - 104, 105
Om vänskap - 106
En vacker handling. Berättelse af Aldebaran - 107, 108, 109
Tobaken (Forts.) - 109, 110, 111
Imatra i Finland - 111, 112, 113
Kongsbergs silfvergrufva - 113
Ett besök i Bangkok, konungariket Siams hufvudstad (Forts.) - 116, 117, 118
Ett fosterländskt bildergalleri. Carl Michael Bellman (Forts.) - 118, 119, 120, 121, 122, 123
En "engelsman". Af J. A. Kjellman-Göransson - 123, 124, 125, 126, 127
Blåsippan - 128
Logogryf - 128
Charader - 128
Orden till Schackgåtan i föreg. häfte - 128
    

Band VIII, 1869, N:o V
Historiska Bilder. LII. En beskickning till Danmark år 1615 - 129, 130, 131
Trädmården - 131, 132, 133
Ett fosterländskt bildergalleri. Carl August Ehrensvärd - 133, 134, 135, 136
Några ord om springvattens anläggning - 136
Ringaren i Notre-Dame. Skiss af Richard Gustafsson - 137, 138
Våren - 138
Tobaken (Forts.) - 139, 140, 142
Bergen - 141, 142, 143
Lavinen på Morteratsch. Efter J. Tyndall - 143, 144, 145
S:t Petri klosterkyrka i Lund - 145
Gustaf och Maria. Saga - 146, 147
En utflykt till guacharogrottorna i Venezuela - 147, 148, 149, 150
Stamboks-vers. Af Elias Sehlstedt - 150, 151
Den fattige mannens glädjeblomma. Sagobild af Betty - 151
Cephalopoderna - 152, 153, 154
Ros och lilja. Hvardagshändelser, antecknade af Claës Joh. Ljungström - 155
Drottning Sofia Magdalenas örhängen - 155, 156, 157, 158, 159
Logogryf - 160
Schack-gåta - 160
Gåta - 160
Rebus - 160
    

Band VIII, 1869, N:o VI
Historiska Bilder. LIII. Tallsådden på Ugerups gård - 161, 162, 163
Ljusets barn - 163, 164
Guacharo'n eller fettfågeln - 164, 165
Ett fosterländskt bildergalleri. Louis De Geer - 165, 166, 167
Kabylerna - 168, 169, 170
Våra dagars guldmakeri - 170, 171, 172, 173, 174
Zambos halsband. Berättelse af Aldebaran - 174, 175, 176, 178, 179, 180, 182, 183, 184
Märkvärdiga naturhistoriska facta - 176, 177
En blick på Ångermanland - 177, 178
Eksilkesmasken och silkesodlingen - 180, 181, 182
Harald Hårfagers grafhög på Gard vid Karmsundet - 184, 185
Den flygande holländaren - 185, 186, 187
Vishet, sanning, godhet. Aforismer af Claës Joh. Ljungström (Forts.) - 187, 188
En matinée bland djuren. Dramatiserad af Thorborg Vide - 188, 189, 190, 191
Logogryf - 191, 192
Rebus - 192
Schack-gåta - 192
Gåta - 192
    

Band VIII, 1869, N:o VII
Historiska Bilder. LIV. Sverige och Frankrike under trettioåriga kriget - 193, 194, 195
En skogstur - 195, 196, 197
Sagoförfattaren Andersen - 197, 198, 199
Rhenfallet vid Schaffhausen - 199, 200
Flickan med Näckrosen. Ett Stilleben-stycke af Onkel Adam - 200, 201, 202, 203, 217, 218, 219
En naturbild från Syd-Asien - 203, 204, 205
Färglärans fordringar i afseende på den goda smaken - 205, 206, 207
Dalarö - 207, 208
Postbudet - 209, 210
Vishet, sanning, godhet. Aforismer af Claës Joh. Ljungström (Forts.) - 210, 211
Fotografier från "de tusen sjöars land". I. Kuustö ruiner. Af Felix - 211, 212
Ett engelskt hafsbad - 212, 213, 214
Tobaken (Forts.) - 214, 215
Säthersdalen - 215, 216
Familjen Dickman. Prisnovell. Af P. L. S. - 219, 220, 221, 222, 223
Logogryf - 223, 224
Schack-gåta - 224
Charad - 224
    

Band VIII, 1869, N:o VIII
Historiska Bilder. LV. Carl IX:s envig - 225, 226, 227
Rosen och hennes myter - 227
Tvenne "fältmusikanter" - 227, 228
Ett fosterländskt Bildergalleri. Christoffer Polhem - 229, 230, 231, 232
Kinesiska tehus och tegårdar - 232, 233
Något om lifvet i Konstantinopel - 233, 234, 235
Den besynnerlige badgästen. Af Sofie Bolander - 235, 236, 238
Humleplockning. Tafla af Wallander - 237, 238, 239
Baumannsgrottan i Harz - 240, 242
Ringedalsfallet i Hardanger - 241, 242
Fotografier från "de tusen sjöars land". II. Åbo slott. Af Felix - 242, 243, 244
Tobaken (Forts.) - 244, 245, 246
Några ord om hästkött såsom födoämne för menniskan - 246, 247
Trädgårdsanläggningar å "naturtak" - 248, 249
Familjen Dickman. Prisnovell. Af P. L. S. Andra afdelningen - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Allmännyttigt - 256
    

Band VIII, 1869, N:o IX
Historiska Bilder. LVI. Slaget vid Lund den 4 December 1676 - 257, 258, 259
Giraffen - 259, 260
Johan Ludvig Runeberg - 260, 261, 262, 263, 264, 265
Skildringar ur indianernas lif och seder - 265, 266
Mitt sommarnöje - 267
Kronolotsens berättelser, upptecknade af Aldebaran. I - 267, 268
Systrarne - 268, 269, 270
De oförnuftiges förnuft - 270, 271
Cricketspelet - 271, 272, 273
Adelhards kiosk eller trädgårdspaviljong - 273, 274
En filosof - 274
Diakoniss-anstalten i Stockholm - 274, 275, 276
Trefaldighetskyrkan i Köpenhamn - 277, 278
"Harens fröjder och vedervärdigheter" - 278, 280
Den besynnerlige badgästen. Af Sofie Bolander (Forts.) - 278, 279, 281, 282
Familjen Dickman. Prisnovell. Af P. L. S. Tredje afdelningen - 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Logogryf - 288
Chack-gåta - 288
Charad - 288
    

Band VIII, 1869, N:o X
Historiska Bilder. LVII. Minnen från slagfältet vid Lund 1676 - 289, 290, 291
Kronolotsens berättelser, upptecknade af Aldebaran. II - 291, 292
Nya Caledonien - 292, 293
Ett fosterländskt Bildergalleri. Leonhard Torstenson - 293, 294, 295, 296
Om svamp och svampfiske - 296, 297
Hösten - 297, 298
Hvarifrån kommer vinden och hvart går han? - 298, 299
Amor agas - 299
Tyska kyrkan i Göteborg - 300
En gammal "ungkarl" - 300, 301
Victoria regia - 302, 312
En rimmares afskedsrop - 302
Kronolotsens berättelser, upptecknade af Aldebaran. III - 303, 304
En höstbild - 304, 305, 306
Hon bröt sin ed. Berättelse af Axel S-g. 1 - 306, 307, 308
Skildringar ur indianernas lif och seder - 308, 309, 310
Hon bröt sin ed. Berättelse af Axel S-g. 2--4 - 310, 311, 312, 313
Flyttfåglarne - 313
Familjen Dickman. Prisnovell. Af P. L. S. Fjerde afdelningen - 314, 315, 316, 317, 318, 319
Allmännyttigt - 320
Logogryf - 320
Schack-gåta - 320
Rebus-charad - 320
Charad - 320
    

Band VIII, 1869, N:o XI
Historiska Bilder. LVIII. Några data ur Wadstena klosters krönika - 321, 322, 323
En dyr kanna bränvin. Berättelse från Skåne, af Thorborg Vide. I - 323, 324
Något om fåglarnes byggnadskonst - 324, 325
Ett fosterländskt Bildergalleri. Lorens Kristoffer Stobée - 325, 326, 327
En dyr kanna bränvin. Berättelse från Skåne, af Thorborg Vide. II - 327, 328
Ett skeppsbrott - 328
Landskrona - 329, 330, 331
En dyr kanna bränvin. Berättelse från Skåne, af Thorborg Vide. III - 331, 332
En vegetationsbild från Boninöarne - 332, 333
Något om lifvet i Konstantinopel. II - 333, 334
Drömmarnes land. Sagor af Richard Gustafsson. I - 334, 335
Vid tempelruinen - 335, 336
Tornet Saint Jacques i Paris - 337
Förutsägelsen. Berättelse af Marie Sophie Schwartz - 338, 339
Porslinet - 339, 340, 341, 342, 343
Opium - 343, 345
Gossen och spegeln - 344, 345
Förutsägelsen. Berättelse af Marie Sophie Schwartz - 345, 346, 347, 348
Familjen Dickman. Prisnovell. Af P. L. S. Femte afdelningen - 349, 350, 351, 352
Allmännyttigt - 352
Schack-gåta - 352
Charad - 352
Gåta - 352
    

Band VIII, 1869, N:o XII
Historiska Bilder. LIX. En riddarsaga - 353, 354, 355
Om dansen - 355, 356
Nya Caledoniens Kagu - 356, 357
Ett fosterländskt Bildergalleri. Georg Stjernhjelm - 357, 358, 359, 360, 362
Fourcroya longæva - 360, 363
Norrköping - 361, 363, 364, 365
Sofiakyrkan i Konstantinopel - 365, 366
Kronolotsens berättelser, upptecknade af Aldebaran. IV - 366, 367, 368, 369
Skildringar ur indianernas lif och seder - 369, 370
Minns! - 370
Grekiska plastiken såsom grundval för den nordiska riktningen inom skulpturen - 371, 372
På Juldagsmorgonen - 373, 374
Några spridda drag ur Jakob Boëthii lefnad. Historisk skiss af Pilgrimen - 374, 375, 376
Bastiljen - 376, 377, 378
Några spridda drag ur Jakob Boëthii lefnad. Historisk skiss af Pilgrimen - 378, 379, 380
Lösningar - 380
Rättelser - 380


Project Runeberg, Mon Dec 10 22:31:53 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/famijour/1869/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free