- Project Runeberg -  Göteborg. En översikt vid trehundraårsjubileet 1923 över stadens kommunala, kulturella och sociala förhållanden samt viktigaste näringsgrenar
(1923) [MARC] With: Nils Wimarson
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

GÖTEBORG

EN ÖVERSIKT VID TREHUNDRAÅRSJUBILEET 1923 ÖVER STADENS KOMMUNALA, KULTURELLA OCH SOCIALA FÖRHÅLLANDEN SAMT VIKTIGASTE NÄRINGSGRENAR UTGIVEN AV STADSFULLMÄKTIGES JUBILEUMSBEREDNING GENOM NILS WIMARSON MED KARTA ÖVER GÖTEBORG 1923 AV A. SÖDERGREN GÖTEBORG 1923 ELANDERS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Förord till den elektroniska utgåvan

Ingår som nr 20 i serien Skrifter utgivna till Göteborgs stads trehundraårsjubileum genom jubileumsutställningens publikationskommitté.

Verket scannades, anpassades och OCR-tolkades för Projekt Runeberg i augusti 2015 av Bert H. Den på titelbladet omnämnda kartan saknas.The above contents can be inspected in scanned images: Serietitelblad, Serietitelblad, Titelblad, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Serietitelblad, Serietitelblad, Titelblad, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll
Förord - 5, 6
Göteborgs stads uppkomst, område och indelning samt utveckling i demografiskt hänseende. Av WERNER GÖRANSSON - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Göteborgs stadsplan och bebyggande genom tiderna. Av ALBERT LILIENBERG och KARL SAMUELSON - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
Bostadsfrågan i Göteborg. AV WERNER GÖRANSSON - 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
Gator, vägar och planteringar. Av W. HUGGERT och K. E. WALLMAN - 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Kommunalförvaltningen. Av T. PETRI - 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179
Göteborgs magistrat och rådhusrätt samt tillhörande verk. Av J. BORRIE - 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218
Göteborgs polisväsen. Av UNO PALMGREN - 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243
Brandväsendet. Av ERIK NICANDER - 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269
Göteborgs stads jordegendomar. Av C. NERDRUM - 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
Göteborgs stads finanser. Av AXEL RAMM - 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337
Göteborgs stads hälso- och sjukvård. Av KARL JOH. GEZELIUS - 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376
[Hälso- och sjukvård forts.] - 377, 378, 379, 380
[Hälso- och sjukvård forts.] - 381, 382, 383, 384, 385
Vattenledningsverket. Av T. GLOSEMEIJER - 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414
Avloppsledningar. Av W. HUGGERT - 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431
Renhållningsväsendet. Av KARL ABERSTÉN - 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452
Göteborgs stads offentliga slakthus. Av CHR. WADSTEIN - 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467
Fattigvården. Av A. HÅRD AF SEGERSTAD - 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506
Enskild välgörenhet. Av VALDEMAR HANESON - 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515
Förlikningsnämnden och fattigsakförareinstitutionen. Av HJALMAR ANDERSSON - 516, 517, 518, 519, 520, 521
Göteborgs stads arbetsförmedling. Av JOHN KRUSE - 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529
Göteborgs Sjömanshus. Av REINH. BRÅKENHIELM - 530, 531, 532, 533, 534, 535
Göteborgssystemet. Av ERIC LEMMING - 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542
Gas- och Elektricitetsverken. Av S. HAMMARSTRAND - 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588
Göteborgs Spårvägar. Av IVAR WENDT - 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606
Göteborgs hamn. Av KNUT E. PETTERSON - 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628
Göteborgs hamn [forts.] - 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655
Göteborgs handel och sjöfart sedan 1860. Av IVAN LIND - 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688
Handels- och sjöfartsinstitutioner. Av JOH. CHR. LEMBKE - 689, 690, 691, 692, 693
Banker och försäkringsinrättningar. Av JOH. CHR. LEMBKE - 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703
Göteborg som industricentrum. Av GÖSTA BODMAN - 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732
Arbetarrörelsen i Göteborg. Av EMIL ROSÉN - 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752
Nykterhetsrörelsen i Göteborg. Av RAGNAR MALM - 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763
Det politiska livet och de allmänna valen. Av HENRIK HEDLUND - 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777
Tidningspressen. Av CARL A. TISELIUS - 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792
Kyrkliga och religiösa förhållanden. Av C. H. THÖLÉN - 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811
Folkskolorna. Av JOH. OHLANDER - 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838
Högre undervisningsanstalter. Av RUDOLF RÖDING M. FL. - 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878
Göteborgs stads lärlings- och yrkesskolor. Av K. L. SLETTENGREN - 879, 880, 881, 882
Populärvetenskapliga bildningsanstalter. Av AXEL JONSSON M. FL. - 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892
Bibliotek och museer. Av L. WÅHLIN, A. L. ROMDAHL M. FL. - 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937
Idrotten i Göteborg. Av EINAR LILIE och ERNST SAMUELSSON - 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952
Förteckning över illustrationer - 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960
GÖTEBORGS JUBILEUMS-PUBLIKATIONER - 979

Project Runeberg, Tue Aug 25 12:16:48 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/gbg1923/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free