- Project Runeberg -  Nylænde : tidsskrift udgivet af Norsk kvindesagsforening /
10. aarg. 1896

(1887)
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

NYLÆNDE

TIDSSKRIFT FOR KVINDERNES SAG UDG. OG RED. AF GINA KROG

10. AARGANG

KRISTIANIA Dagbladets Bogtrykkeri 1896

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

This volume was scanned by the Norwegian National Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside, ii, iii, iv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innhold / Table of Contents


Titel og indhold - titelside, ii, iii, iv
    No. 1. 1ste jan. - 1
Juleaften (O. L.) - 1, 2
Camilla Collett (Gina Krog) - 3
Erindringer om Camilla Collett (Marie Bonnevie) - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Der nord (Alvilde Prydz) - 14, 15, 16
    No. 2. 15de jan. - 17
Laura Gundersen — med portræt (Aasta Hansteen) - 17, 18, 19
Første kapitel af en endnu utrykt fortælling (Helene Larssen) - 20, 21, 22
Pariserbrev (ved Thora Storm) - 22, 23, 24, 25
Et brev fra Alexander Dumas fils - 25, 26
Armeniske kvinder (ved red.) - 26, 27, 28, 29
Kvindelige sagførere (red.) - 29
Vore kvindelige læger - 29
Forskjelligt - 30
    No. 3. 1ste febr. - 29
Fru C. C. til Aa. H. - 29
Vore gamle tjenestepiger (Thora Hansteen) - 30, 31
I anl. lovforslag om almindelig kommunal stemmeret (red.) - 31, 32, 33
Kvinna - 33, 34
Fra Sverige - 34
Fra Danmark - 35, 36
Nytaar (Thora Holte) - 37
Fra Tyskland - 37, 38
Endnu engang om Gunnar Heibergs „Balkonen“ (M. D.) - 38, 39, 40
Føljeton. Alvor (af U. D.) - 40, 41, 42
Forskjelligt - 42
    No. 4. 15de febr. - 43
Glædelige efterretninger (red.) - 43
Nogle ord angaaende stemmeretsandragendet (en konservativ kvinde) - 44, 45
Fru Camilla Collett (C. J. Anker) - 46, 47
Solblomstmeldinger (Aasta Hansteen) - 47, 48, 49, 50
Kvindestemmeretsmødet i Larvik (O. J. G. H.) - 50, 51, 52, 53
Regjeringens indstilling angaaende kvinders adgang til ansættelse i offentlige stillinger - 53, 54
Føljeton. Alvor (U. D.) - 54, 55, 56
Forskjelligt - 56
    No. 5. 1ste marts - 57
Den 28de kvindestemmeretskongres i Amerika (Elisabeth Lange Aas) - 57, 58, 59, 60
Kvinder, som arbeider: Telefonistinder (A. Hv.) - 60, 61, 62, 63
I anledning artikelen: Vore gamle tjenestepiger (Antoinette Gram f. Brodtkorb) - 63, 64, 65
Fra Finland - 65, 66
Norske kvinders sanitetsforening (red.) - 66
Fra Aasta Hansteen - 66, 67
Tak - 67
Smaaprat. Om skjønhed m. m. (Caroline Steen) - 67, 68
Sorgen i vor sjæl (Thora Holte) - 69
Forskjelligt - 70
    No. 6. 15de marts - 71
M. D. (red.) - 71, 72
Indbydelse til Camilla Colletts mindesmærket - 72
„Bellis“ af Alvilde Prydz (G. K.) - 73, 74
Den gamle og den nye kvinna (Aadel Gjøstein) - 74, 75, 76
Fra Aalesund (es) - 76, 77
Til en konservativ kvinde (en kvinde) - 77, 78
Haandarbeide eller cigaretter? (H. L.) - 78, 79, 80
De kvindelige gartnere (red.) - 80, 81
Føljeton: Alvor (U. D.) - 81, 82, 83
Forskjelligt - 84
    No. 7. 1ste april - 85
Kvindestemmeretsforeningens andragende til stortinget - 85
Til „Nylændes“ redaktion (M. D.) - 86
Til Kvinderne i Kristiania sædelighedsforening (Am. Hansen) - 86, 87
Vore gamle tjenere (Anna B. Wicksell) - 88, 89, 90
Fru Ullmanns 80 aarige fødselsdag (red.) - 90, 91, 92, 93
Om mishandlede hustruer og vor lovgivning - 93, 94
I anledning artiklen: Et omslag i kvindebevægelsen (R. L.) - 94
Kvindesaksmøtet paa Voss (Jenny Arnesen) - 95
En styg uskik (red.) - 96
Bogbinder Marie Hansen - 96, 97
Fra England - 97, 98
Forskjelligt - 98
    No. 8. 15de april - 99
Kvindesag og partipolitik (red.) - 99, 100, 101
Marie Mejlænder (A. Hv.) - 101, 102, 103, 104
Veirmøller (M. M.) - 104, 105, 106, 107
„Missbrukad kvinnokraft“ och „Naturenliga arbetsområden för kvinnan“. Tvenne föredrag af Ellen Key (Anna Rogstad) - 108, 109, 110
Barnefaderens Navn - 110, 111
Vaar (Thora Holte) - 111
Forskjelligt - 112
    No. 9. 1ste mai - 113
Anvendt fysiologi: Husmoderens kald (Caroline Steen) - 113, 114, 115, 116, 117
Herskabernes skyldighed? (T. L f. H.) - 117, 118, 119
I Kristiania kvindelige handelsstandsforening - 119
Vel omhegnet anonymitet (M-s) - 120
Til „Nylændes“ redaktion (O. S.) - 120, 121
Sætterskernes klub (red.) - 121, 122, 123
Vore gamle tjenestepiger - 123
Udtalelser af Zola og Dumas, bedømt af Tolstoi - 123, 124, 125, 126
Forskjelligt - 126
    No. 10. 15de mai - 127
Misbrugt kvindekraft. Nogle ulogiske øiebliksbetragtninger (O. O.) - 127, 128
Ha, ha, ha, ha, ha! (Aasta Hansteen) - 129, 130, 131, 132, 133, 134
Lidt mere angaaende fru Ræders stykke „Kvinden“ i „Samtiden“ No. 3 (E. R.) - 134, 135
Til „Nylændes“ redaktion (Aagot Ræder) - 136, 137
Om fremtidens kvindesag (red.) - 137, 138, 139
Hjemmets arv (To-ne) - 140
    No. 11. 1ste juni - 141
Privatskolernes lærerinder (Anna Hvoslef) - 141, 142, 143, 144
Endnu nogle ord ang. stemmeretsandragendet (En konservativ kvinde) - 144, 145, 146
Camilla Colletts mindesmærke (Thea Hansson m. fl.) - 147
Camilla Colletts mindesmærke (Emma Ree) - 148
Camilla Colletts mindesmærke (red.) - 148, 149
Fra teosofisk synspunkt (M.) - 149, 150
Fra en ny abonnent (H. P. J.) - 151
Et arbeidshjem (G. H.) - 151, 152
Min tjenestegut eller jeg? (H. L.) - 152
Fra midnattsmørkets land (Aasta Hansteen) - 152, 153, 154
    No. 12. 15de juni - 155
Udfaldet paa stemmeretssagen (red.) - 155, 156
Et utænkeligt tankeexperiment (H. L.) - 156, 157
Langveis fra (X.) - 157, 158, 159
Til de norske sædelighedsforeningers centralstyre (J. N.) - 160
Fra midnattsmørkets land (Aasta Hansteen) - 160, 161
International kongres for kvindearbeider og kvindebestræbelser - 162, 163
Jordmødrenes kaar (mange distriktsjordmødre) - 163, 164
Voteringen over stemmeretsforslagene - 164, 165
Literaturanmeldelse (A. Hv.) - 165, 166, 167
Udtalelser af Zola og Dumas, bedømt af Tolstoi (forts.) - 167, 168
    No. 13. 1ste juli - 169
Fra midnatssolens land (Agnes Thorsen) - 169, 170, 171
Nina Fritzner (A. U.) - 171, 172
Om særeie (red.) - 172, 173
Camilla Colletts mindesmærke (Helene Lassen) - 174
Camilla Colletts mindesmærke (Otilia Utheim m. fl.) - 174, 175
Brita Grimesdatter - 175, 176
Udtalelser af Zola og Dumas, bedømt at Tolstoi (slutning) - 177, 178, 179, 180
Forskjelligt - 180
Aarsberetning fra N. K. F. - 181, 182
    No. 14. 15de juli - 183
Kvinder, som arbeider. Skurekoner (A. Hv.) - 183, 184, 185, 186, 187
Camilla Colletts mindesmærke (M. R.) - 187, 188
Min sommersang (Helene Lassen) - 188, 189, 190
Indenfra (To-ne) - 190, 191
Anvendt fysiologi: „Husmoderens kald“ - 191, 192
Føljeton: Krise (Elise Jenssen) - 192, 193, 194, 195, 196
Forskjelligt - 196
    No. 15. 1ste august - 197
Et blik i fru Marholms „Kvindernes bog“ (O. J. G. H.) - 197, 198, 199, 200, 201
Vaarblomsten (K. D.) - 202, 203
Ogsaa et indlæg i dagens strid (H. L.) - 203
Mere om jordmødrenes kaar (Severine Ryther) - 203, 204
Sommer (Thora Holte) - 204, 205
Føljeton: En sommerhat (Tora) - 206, 207, 208, 209
Forskjelligt - 209, 210
    No. 16. 15de august - 211
Anvendt fysiologi: Om hjertets bevægelse og kredsløb (Caroline Steen) - 211, 212, 213, 214, 215
Camilla Colletts mindesmærke (Marie Bonnevie) - 215, 216
Camilla Colletts mindesmærke (red.) - 216
Korrespondence fra London (Anna Hvoslef) - 217, 218, 219, 220
Til Artiklen «Fra teosofisk standpunkt» (Hilda Larsen) - 220, 221
Føljeton: En drøm (U. D.) - 222, 223, 224
Forskjelligt - 224
    No. 17. 1ste september - 225
Dr. Fridtjof Nansen (Aasta Hansteen) - 225, 226
Camilla Collett (Anna Bjørklund) - 226
Korrespondance fra London: Kvindelige journalister (Anna Hvoslef) - 227, 228, 229, 230, 231
Til frk. Anna Hvoslef (F. M.) - 231, 232
Lidt om sløid (Aagot Hjelm) - 232, 233, 234
Føljeton: En drøm (slutning). (U. D.) - 235, 236, 237
Sjælevandring (Thora Holte) - 237, 238
    No. 18. 15de september - 239
Anvendt fysiologie: Kneippkuranstalten (Caroline Steen) - 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
Ved at læse Gunnar Heibergs repliker (Thora Hansteen) - 245, 246
Det konservative landsmøde og kvindestemmeretten - 246, 247
Den internationale kongres i Berlin (red.) - 248, 249, 250
Det tyske kvindeforbunds petition - 250
Føljeton: En julinat (U. D.) - 251, 252
Forskjelligt - 252
    No. 19. 1ste oktober - 253
Kvindelige fabrikinspektører i England (ved red.) - 253, 254, 255
Det armeniske spørgsmaal (A. Hv.) - 255, 256, 257, 258
Til minde om Ivar Aasen. Visa um harpa (Aasta Hansteen) - 258, 259, 260
Et arbeidshjem (A. Hv.) - 260, 261
Kristiania lærerindeforening - 261, 262
Undervisning i det sjette bud af pastor J. Borchgrevinck (Thea Ebbell) - 262, 263, 264, 265
Forskjelligt - 266
    No. 20. 15de oktober - 267
Internationale kvindeforbund (ved red.) - 267, 268, 269, 270
I anl. artiklen Privatskolernes lærerinder (Olaf Berg, Anna Hvoslef) - 270, 271, 272
I anl. Berlinerkongressen (Randi Blehr) - 272, 273
Fra teatret (A. Hv.) - 273, 274, 275, 276
Et par ord til medabonnenter (Kitty Vetlesen) - 277, 278, 279
Til „Nylændes« redaktion (Olaf Berg) - 279, 280
    No. 21. 1ste november - 281
Kvindekongresserne i Paris og Berlin (ved red.) - 281, 282, 283, 284
Biskop Heuch og lærerinders katekisation (red.) - 284, 285, 286
Borgerlig vielse og bruderitualet af Johanne Meyer (Thea Ebbell) - 286, 287
Daab (K. D.) - 288
Til „Nylændés“ redaktion (En gammel høirekvinde) - 288
Kvindelige stationsmestre (O. S.) - 289
Turnforeningens damepartier (S. H.) - 289, 290
I anledning politiskandalerne i Kjøbenhavn - 290, 291
Forskjelligt - 291, 292
Føljeton: Bedstefars floshat (To-ne) - 293, 294
    No. 22. 15de november - 295
1ste januar 1897 (red.) - 295, 296
Den spanske jakke (H. L.) - 296, 297, 298, 299
Dr. Louise Ramm (red.) - 300
Til »Nylændes« redaktion (O.) - 300, 301
De norske studenters afdeling af det hvide kors - 301, 302
Friskgymnastik for damer (J. S.) - 303
Fra Drammen - 303
Hvid slavehandel - 304, 305
I anl. sagen om varietéernes lukning - 305
Et stadium (Liv) - 306
Lykke (U. D.) - 307, 308
    No. 23. 1ste december - 309
Privatskolernes lærerinder endnu engang (Anna Hvoslef) - 309, 310, 311
Dybe og alvorlige bekymringer (H. L.) - 311, 312
Et hurra for de nyansatte fem kvindelige stoppestedschefer i Gudbrandsdalen (C. J. Anker) - 312, 313
Literatur. S. Obstfelder: Korset, en kjærlighedshistorie (M. D.) - 313, 314
Fru Mallings bøger (A. D.) - 314, 315, 316, 317
Nytt lys (Aasta Hansteen) - 318, 319, 320, 321, 322
    No. 24. 15de december - 323
En landsorganisation af kvinder. Fra Stavanger - 323, 324
Literatur: Lommen af Minda Ramm (G. X.) - 324, 325, 326, 327, 328
Kvindelige stationsmestere (O. S.) - 328, 329
Kvinder, som arbeider - 330, 331
Spørgsmaal - 331
Kaldet (Liv) - 332

Project Runeberg, Wed Mar 11 22:19:43 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/nylaende/1896/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free