- Project Runeberg -  Sádnigir'ji sámigielas ruotagillii ruotagielas sámigillii : Samisk svensk svensk samisk ordbok
(1973) [MARC] Author: Olavi Korhonen - Tema: Sápmi and the Sami, Dictionaries
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Sádnigir'ji
sámigielas ruoŧagillii
ruoŧagielas sámigillii

samisk svensk
svensk samisk
ordbok

Olavi Korhonen

Sámiid Ál'bmutallaskuv'la Jåkkamåkkis

© 1973 Olavi Korhonen

Formgivning Jerk-Olof Werkmäster
Tryckt hos Almqvist & Wiksell Informationsindustri AB
Uppsala 1973

Samernas Folkhögskola i Jokkmokk


Förord till den elektroniska utgåvan

Den här lilla ordlistan digitaliserades i oktober 2012. Exemplaret har tidigare tillhört Linköpings universitetsbibliotek. OCR-tolkningen av de samiska orden har fler teckenfel än som är vanligt för Projekt Runeberg.

Projekt Runeberg digitaliserar översättningsordböcker under antagandet att de inte omfattas av upphovsrätt i 70 år, utan enbart av katalogskydd i 15 år.

Sámigiel-ruoŧagiel oassi: a - b - c - č - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - r - s - t - u - v - å - æ
Svensk-samisk del: a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - r - s - t - u - v - y - å - ä - ö


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida
Åv’dačála : Förord - 3
    Sámigiel-ruoŧagiel oassi : Samisk-svensk del - 5
    

a


a - 5, 6, 7, 8
    ábbes ... - 5
    aládes ... - 6
    amas ... - 7
    as'ki ... - 8
    

b


b - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
    baddjálagai ... - 9
    bajá ... - 10
    bál'kot ... - 11
    bávkas ... - 12
    biinidæbmi ... - 13
    boazo ... - 14
    buok'čat ... - 15
    båc'cuvuos'tá ... - 16
    bås'tit ... - 17
    bærrái ... - 18
    

c


c - 18, 19
    cuv'ket ... - 19
    

č


č - 19, 20, 21, 22, 23, 24
    čál'gat ... - 20
    čiel'gasit ... - 21
    čoav'dalit ... - 22
    čuollat ... - 23
    čårbmadit ... - 24
    

d


d - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
    daggu ... - 25
    dárustit ... - 26
    diekku ... - 27
    doaimahat ... - 28
    duoðai ... - 29
    då ... - 30
    dærvaslaš ... - 31
    

e


e - 31
    

f


f - 31, 32
    fárro ... - 32
    

g


g - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
    gab'ba ... - 33
    gállis ... - 34
    gárvohit ... - 35
    gei'get ... - 36
    gii'tit ... - 37
    goabbašat ... - 38
    gráda ... - 39
    guolástit ... - 40
    gurot ... - 41
    gåit ... - 42
    gåv'dot ... - 43
    gæp'pot ... - 44
    

h


h - 44, 45, 46, 47
    hán'dal ... - 45
    hir'bmadit ... - 46
    hær'gi ... - 47
    

i


i - 47, 48
    imašlaš ... - 48
    

j


j - 48, 49, 50, 51
    jas'kat ... - 49
    juoi'dá ... - 50
    jår'ri ... - 51
    

k


k - 51
    

l


l - 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
    lagabui ... - 52
    lap'po ... - 53
    lei'kušit ... - 54
    lik'šat ... - 55
    loappahit ... - 56
    luoðða ... - 57
    lus'to ... - 58
    låsidat'tit ... - 59
    

m


m - 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
    mác'cot ... - 60
    málistit ... - 61
    maŋimus ... - 62
    mát'kigálvot ... - 63
    mii ... - 64
    muottabår'ga ... - 65
    mæc'ciboazo ... - 66
    

n


n - 66, 67, 68, 69, 70
    namahit ... - 67
    njámmat ... - 68
    njuor'jo ... - 69
    nuor'vo ... - 70
    

o


o - 70, 71
    oaivivuluš ... - 71
    

p


p - 71
    

r


r - 71, 72, 73, 74, 75
    raččan ... - 72
    rassat ... - 73
    rig'gudat ... - 74
    ruos'ta ... - 75
    

s


s - 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
    sádda ... - 76
    sárrat ... - 77
    sil'ki ... - 78
    skippat ... - 79
    soattat ... - 80
    suddis ... - 81
    suovasgoatti ... - 82
    sæi'dni ... - 83
    šliv'got ... - 84
    

t


t - 84
    

u


u - 84, 85
    us'ki ... - 85
    

v


v - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
    váinohit ... - 86
    várriluok'ká ... - 87
    virulaš ... - 88
    vuoiŋastæbmi ... - 89
    vuosár'ga ... - 90
    vælahit ... - 91
    

å


å - 91, 92, 93, 94
    åk'tasaš ... - 92
    årješ ... - 93
    åvdimus ... - 94
    

æ


æ - 94, 95
    æno ... - 95
    Ruoŧagiel-sámigiel oassi : Svensk-samisk del - 99
    

a


a - 99, 100, 101, 102, 103, 104
    abborre ... - 99
    allmänhet ... - 100
    anmäla ... - 101
    apparat ... - 102
    avflyttning ... - 103
    avund ... - 104
    

b


b - 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
    bara ... - 105
    begåvad ... - 106
    beröm ... - 107
    bete ... - 108
    björk ... - 109
    boplats ... - 110
    bruklig ... - 111
    bygge ... - 112
    

c


c - 112
    

d


d - 113, 114, 115, 116
    dag ... - 113
    din ... - 114
    dryck ... - 115
    dåtida ... - 116
    

e


e - 116, 117, 118
    efternamn ... - 117
    endast ... - 118
    

f


f - 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
    fabrik ... - 119
    fattas ... - 120
    fiska ... - 121
    flisa ... - 122
    forskningsarbete ... - 123
    fria ... - 124
    främre ... - 125
    fångst ... - 126
    fönster ... - 127
    förbön ... - 128
    företrädare ... - 129
    förlorad ... - 130
    förr ... - 131
    förstärka ... - 132
    förvillelse ... - 133
    

g


g - 133, 134, 135, 136, 137, 138
    genomkokt ... - 134
    glömsk ... - 135
    gris ... - 136
    gröda ... - 137
    göras ... - 138
    

h


h - 138, 139, 140, 141, 142, 143
    hare ... - 139
    het ... - 140
    hornring ... - 141
    hålla ... - 142
    härbre ... - 143
    

i


i - 143, 144, 145, 146
    iakttaga ... - 144
    ingenting ... - 145
    intrigera ... - 146
    

j


j - 146, 147
    ju ... - 147
    

k


k - 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
    kalv ... - 148
    klandra ... - 149
    klyva ... - 150
    kokande ... - 151
    kost ... - 152
    kungöra ... - 153
    kåtaby ... - 154
    köttslig ... - 155
    

l


l - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161
    ledare ... - 156
    likgiltighet ... - 157
    ljuga ... - 158
    lutande ... - 159
    läckerhet ... - 160
    lätta ... - 161
    

m


m - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167
    mars ... - 162
    mena ... - 163
    misstanke ... - 164
    motivera ... - 165
    månne ... - 166
    mötes ... - 167
    

n


n - 167, 168, 169, 170
    noggrann ... - 168
    nå ... - 169
    nöta ... - 170
    

o


o - 170, 171, 172, 173, 174
    ofta ... - 171
    ombyte ... - 172
    ord ... - 173
    otro ... - 174
    

p


p - 174, 175, 176, 177
    passande ... - 175
    prat ... - 176
    påstridig ... - 177
    

r


r - 177, 178, 179, 180, 181, 182
    renbete ... - 178
    riktighet ... - 179
    rulle ... - 180
    rådlöshet ... - 181
    räv ... - 182
    

s


s - 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203
    salighet ... - 183
    samtycka ... - 184
    simma ... - 185
    skapelse ... - 186
    skjorta ... - 187
    skriftlärd ... - 188
    skymma ... - 189
    slakt ... - 190
    slåss ... - 191
    smycka ... - 192
    snöa ... - 193
    sovtält ... - 194
    spritta ... - 195
    staka ... - 196
    stigning ... - 197
    strå ... - 198
    styv ... - 199
    störst ... - 200
    svenska ... - 201
    synlig ... - 202
    sända ... - 203
    

t


t - 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211
    tala ... - 204
    tidsspillan ... - 205
    tillåtelse ... - 206
    torde ... - 207
    trofast ... - 208
    trädtopp ... - 209
    tvådubbel ... - 210
    tända ... - 211
    

u


u - 211, 212, 213, 214, 215, 216
    underrätta ... - 212
    uppgift ... - 213
    upptuktelse ... - 214
    uthus ... - 215
    utstå ... - 216
    

v


v - 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
    vall ... - 217
    varm ... - 218
    verksamhet ... - 219
    vildan ... - 220
    vis ... - 221
    vårvinter ... - 222
    väninna ... - 223
    växa ... - 224
    

y


y - 224
    

å


å - 224, 225
    årlig ... - 225
    

ä


ä - 225, 226
    ändå ... - 226
    

ö


ö - 226, 227, 228
    önskan ... - 227
    överhet ... - 228
Efterskrift - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235
Förkortningar - 236

Project Runeberg, Thu Oct 18 18:05:16 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/sesv1973/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free