- Project Runeberg -  Det muntliga föredragets konst
(1890) Author: Oscar Svahn
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

DET MUNTLIGA FÖREDRAGETS KONST
I
TAL OCH SÅNG

AF
OSCAR SVAHN.

I.

Med 15 teckningar.

STOCKHOLM.
ALBERT BONNIERS FÖRLAG.
ALB. BONNIERS BOKTRYCKERI 1890.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av en lärobok i muntlig framställning från 1890, ett ämne som ingår i grundskolan i USA, men som i Sverige varit sorgligt försummat. Boken har romersk siffra I. på titelsidan och förordet utnämner den till första delen, men någon fortsättning syntes nog aldrig av. Boken digitaliserades i juli 2004.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 366, 367, 368

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 366, 367, 368
Af samme författare - smutstitelns baksida
Förord - v, vi, vii, viii, ix, x, xi
Rättelser och tillägg - 368
    I. Om begreppet och betydelsen af det muntliga föredragets konst - 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Vårt eget instrument - 3, 4, 5, 6, 7
Uttrycksmedlen och det muntliga föredragets konst - 8, 9
Det muntliga föredragets historiska betydelse - 9, 10, 11
Uttrycksfullhetens naturliga makt och harmonien mellan uttrycksmedlen - 11, 12, 13, 14
Om det världsliga föredragets nuvarande ståndpunkt i Sverige - 14
Det offentliga föredraget och vältaligheten i enskilda kretsar - 14, 15, 16, 17, 18
Om uppläsning och samläsning - 18, 19, 20, 21
Om äkta skådespelarekonst och dess inflytande på öfriga former af muntligt föredrag - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Om det svenska predikstolsföredraget - 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Det fria föredragets inläringsmetod - 41, 42, 43, 44, 45
Orsakerna till förlusten af uttrycksfullhetens naturgåfva och medlen till dess återvinnande - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
    II. Röstens utbildning och vård - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Ljudet. - 57, 58, 59
Det menskliga andnings- och röstverktyget - 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
Andningen - 71, 72
Den utbildade menniskoröstens förnämsta egenskaper - 72, 73, 74, 75
Andningsformerna och deras inbördes företräden - 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
Andningen ur helsovårdens synpunkt. Den s. k. presthalssjukan - 82, 83, 84
Andningen ur estetisk synpunkt - 85, 86
Erfarenhetsbevis med hänsyn till mellangärdsandningens betydelse - 86, 87
Näsandningen och dess förnämsta betydelse - 88, 89, 90, 91, 92, 93
Andhemtningens stora hemlighet med hänsyn till det muntliga föredragets konst - 93, 94, 95
Regler för andningen under föredraget - 95, 96, 97, 98
Historiska upplysningar om andhemtningens s. k. stora hemlighet - 98, 99, 100
Andningshinder beroende på klädedräkten, särskildt det kvinliga snörlifvet - 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
Regler för ställningen under det muntliga föredraget - 113, 114
Röstorganets gymnastik - 115
Sången såsom nationelt uppfostringsmedel - 115, 116, 117, 118, 119
Röstens utbildning med hänsyn till andningsverksamheten (det motoriska elementet). Öfningar - 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Röstens utbildning med hänsyn till förutsättningarna för röstbandens verksamhet (det vibratoriska elementet). Öfningar - 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
Röstens utbildning med hänsyn till resonans- och artikulationselementen. Öfningar - 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142
Allmänna hygieniska och dietiska föreskrifter för röstens vård - 143, 144
    III. Om språket och språkljuden - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365
Om högsvenskt språk - 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
Granskning af den Osthoffska åsikten om kulturspråkets uttalssätt - 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
Satser i uttalsfrågan, särskildt med hänsyn till högsvenskan - 176, 177, 178, 179, 180, 181
Om förhållandet mellan högsvenskans och de svenska bygdemålens ljud var de - 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201
Om skilnaden i fonetiskt hänseende mellan högspråk och lågspråk samt om gränserna för kraftbesparingslagens språkliga användning - 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
Om de svenska l- och r-ljuden - 209
Om klang-l och tjock-l - 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
Om klang-r och skorr-r - 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
Om språkljudens förmåga att motsvara vissa stämningar. Utkast till en högsvensk ljudsymbolik - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
A-ljudet såsom grundton i harmoniska stämningar - 290, 291, 292, 293, 294, 295
I-ljudet såsom grundton i lifliga tillstånd af lust eller olust, hvilka uttrycka sig i hög, genomträngande röstton - 295, 296, 297
U samt slutet å, o och öppet ö i vissa konsonantförbindelser såsom grundton i mörka stämningar, hvilka gifva sig uttryck i en dof röstton - 297, 298, 299, 300, 301
Å-ljudet såsom grundton i allvar, åtföljdt af skönhetskänsla, i beundran, hänförelse och dylika inre tillstånd, som uttrycka sig i en låg men på samma gång varm röstton - 301, 302, 303
Vokalmotsatser såsom uttryck för disharmoniska stämningar - 303, 304, 305
Om de s. k. mellanvokalernas ljudlynne - 305, 306, 307
Till belysning af språk/juden såsom uttryck för kraftiga och veka stämningar - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314
Störningar på uttalsområdet - 315
Om bristen på svensk terminologi i fråga om uttalsstörningar - 315, 316, 317, 318
Ljudmissbildning. -- Oral ljudmissbildning eller slintring (stamning i nyare bemärkelse) - 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325
-- Nasal ljudmissbildning eller snöfling - 325, 326, 327
Stottring (stamning i vanlig svensk bemärkelse) - 327, 328, 329
-- Skilnaden mellan stottring och ljudmissbildning - 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346
-- Stottringens rationela botningsmetod - 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
Andra framsägningsfel - 361, 362, 363, 364
Slutsatser - 365

Project Runeberg, Mon Dec 17 21:29:29 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/muntliga/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free