- Project Runeberg -  Dansk biografisk Lexikon /
I. Bind. Aaberg - Beaumelle

(1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

DANSK
BIOGRAFISK LEXIKON
,

tillige omfattende
Norge for Tidsrummet 1537-1814.

Udgivet
af
C. F. Bricka.

I. BIND
Aaberg - Beaumelle

Kjøbenhavn.
Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn).
Græbes Bogtrykkeri.
1887.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är första bandet av nitton. Se vårt förord till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og indhold - titelside
Forord - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv
    

A


Aaberg, Christen Pedersen, f. 1819, Politiker - 1
Aagaard, Carl Frederik, f. 1833, Landskabsmaler - 1, 2
Aagaard, Christen Lauridsen, 1616-64, latinsk Digter - 2, 3
Aagaard, Johan Peter, 1818-79, Xylograf, Bog- og Kunsthandler - 3
Aagaard, Juliane Caroline Hilda, f. 1836 - 3, 4
Aagaard, Just Georg Valdemar, 1811-57, Politiker - 4, 5
Aagaard, Knud, 1769-1838, topografisk Forfatter - 5
Aagaard, Niels Ebbesen, 1662-1717, Skolemand - 5
Aagaard, Niels Lauridsen, 1612-57, Professor - 6
Aagaard, Peter, -1790, Kancellideputeret - 6
Aagaard, Peter Hersleb, 1765-91, Højesteretsadvokat - 6, 7
Aage, -1167, Biskop - 7
Aagesen, Andreas, 1781-1846, Generalavditør - 7
Aagesen, Andreas, 1826-79, Retslærd - 8, 9, 10
Aagesen, Jens, s. Raaby - 10
Aagesen, Nicolai, 1783-1861, Bankdirektør - 10
Aagesen, Peder, 1546-91, Professor - 10
Aagesen, Svend, o. 1130-, Historieskriver - 11
Aagesen, Truid, -1600-, Musiker - 11
Aalborg, Hans, 1542-1619, lærd Boghandler - 11, 12
Aalborg, Niels Mikkelsen, 1562-1645, Præst - 12, 13, 14
Aall, Jacob, 1773-1844, norsk Godsejer, Politiker, Historiker og Statsøkonom - 14, 15, 16, 17
Aall, Niels, 1769-1854, norsk Ejendomsbesidder og Staatsraad - 17, 18
Aarestrup, Andreas Theodor, 1819-1874, Læge - 18
Aarestrup, Carl Ludvig Emil, 1800-56, Digter - 18, 19, 20, 21, 22, 23
Aarflot, Sivert Knudsen, 1759-1817, landøkonomisk Forfatter - 24
Aarhus, Jacob Madsen, 1538-86, Professor - 24, 25, 26
Aarhus, Jacob Matthisen, s. Matthisen - 26
Aarsleb, Christen Nielsen, -1723, Præst - 26, 27
Aarsleff, Carl Vilhelm Olaf Peter, f. 1852, Billedhugger - 27
Aarøe, Bendt Christian Mogens, 1828-86, Officer - 27, 28, 29
Aasheim, Arent Nicolai, 1749-1800, Fysiker - 29
Aaskov, Jørgen Lauridsen, 1616-90, Præst - 29, 30
Aaskow, Urban Bruun, 1742-1806, Læge - 30, 31
Aastrup, Poul Mortensen, 1576-1619, Biskop - 31, 32
Abbestée, Peter Herman, 1728-94, Gouvernør i Trankebar - 32, 33
Abel, 1219-52, Konge - 33, 34
Abel, 1252-79 - 34
Abel Cathrine, o. 1626-76, Stifterinde af "Abel Cathrines Stiftelse" - 34, 35
Abel, Christen Pedersen, -1663-, Præst - 35
Abel, Ivar, 1720-88, Sprogforsker - 35, 36
Abel, Søren Georg, 1772-1820, Præst - 36
Abercron, Christian Frederik, 1749-1815, Officer - 36, 37
Abildgaard, Christian Ulrich, 1698-1771, Skolemand - 38
Abildgaard, Nicolai Abraham, 1743-1809, Maler - 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Abildgaard, Niels Lauridsen, -1313-, var af Kong Erik Menved bleven gjort til Ridder og Landsdommer i Nørrejylland og forlenete med 3 Herreder - 48, 49
Abildgaard, Peter, 1695-1778, Præst - 49, 50
Abildgaard, Peter Christian, 1740-1801, Veterinær - 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
Abildgaard, Søren, 1718-91, Arkivtegner - 57, 58, 59
Abildgaard, Terkel, 1498-1564, Præst - 59, 60
Abildgaard, Timme Lauridsen, -1314, Ridder - 60
Abildgaard, Tyge, -1284- - 60
Aboe, Thøger, 1745-1806, Søofficer - 60, 61
Abrahams, Charles Julius Sophus, f. 1838, Arkitekt - 61, 62
Abrahams, Johannes Henrik Severin, f. 1843, Skuespiller og Theaterdirektør - 62
Abrahams, Nicolai Christian Levin, 1798-1870, Professor i Fransk, Notarius publicus - 62, 63, 64
Abrahamsen, Boline Margaretha, s. Kragh - 64
Abrahamson, Joseph Nicolai Benjamin, 1789-1847, Officer - 64, 65, 66, 67
Abrahamson, Werner Hans Frederik, 1744-1812, Officer og Forfatter - 68, 69, 70
Absalon, 1128-1201, Ærkebiskop - 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
Adelbjørn, -1135, Biskop - 81
Adeler, Christian Lente Baron, 1784-1844, Amtmand - 81
Adeler, Cort Sivertsen, 1622-75, Admiral - 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
Adeler, Frederik, 1700-66, Stiftamtmand - 91, 92
Adeler, Frederik Baron, 1764-1816, Overpræsident - 92
Adeler, Frederik Christian, 1668-1726, Gehejmeraad - 92, 93
Adeler, Frederik Georg, 1736-1810, Stiftamtmand - 93, 94
Adeler, Henrik, o. 1660-1718, Stiftamtmand - 94
Adeler, Sivert, 1647-83, Søofficer - 95
Adeler, Theodor, 1747-1826, Godsejer - 95, 96
Lente-Adeler, Christian, 1699-1757, Godsejer - 96
Lente-Adeler, Conrad, 1732-1804, Officer - 96, 97
Lente-Adeler, Frederik Christian, 1728-91, Amtmand - 97
Lente-Adeler, Theodor, 1702-67, Amtmand - 97
Adelheid (eller Adele), -1152-, Dronning - 97
Adler, Adolph Peter, 1812-69, Theolog - 97, 98, 99, 100
Adler, David Baruch, 1826-78, Hamdelsmand og Politiker - 100, 101
Adler, Jacob Georg Christian, 1756-1834, Orientalist, Generalsuperintendent - 101, 102, 103, 104, 105
Adler, Johan Gunder, 1784-1852, Kabinetssekretær - 105, 106
Adler, Peter Christian, 1796-1851, Skolemand og historisk Forfatter - 106
Adolf (I), Hertug af Sønderjylland, 1401-59 - 106, 107, 108
Adolf (II), Hertug af Sønderjylland (Gottorp), 1526-86 - 108, 109, 110, 111
Adolf, Hertug af Holsten-Gottorp, 1600-31 - 111, 112, 113
Adolf Frederik, Konge af Sverige, Prins af det holsten-gottorpske Hus, 1710-71 - 113, 114
Adolphus, Iver Pedersen, 1620-65, Præst - 114
Adser, s. Asser - 114
Adzer, Daniel Jensen, 1731-1808, Medaillør - 115
d'Agard, Jacques, 1642-1715, Maler - 115, 116
Agerbech, Andreas, 1701-70, Præst - 116, 117, 118
Agerbek, Hans, 1798-1869, Præst - 118
Aggerskov, Christian Pedersen, -1789, Deputeret i Finans-kollegiet - 118, 119
Agier, Pierre Jean, 1796-1875, Handelsmand - 119
Agnes, o. 1248- - 119
Agnes, 1258-1304, Dronning - 120
Ahlefeldt, Bendix, 1679-1757, Gehejmeraad - 120
Ahlefeldt, Benedict, - o. 1360, Kong Valdemar Atterdags Raad - 120, 121
Ahlefeldt, Bertram, o. 1500-71 - 121, 122
Ahlefeldt, Burchard Greve, 1634-95, Gehejmeraad - 122
Ahlefeldt, Cai, 1591-1670, til Mehlbek og Saxdorf - 122, 123
Ahlefeldt, Cai Burchard Greve, 1671-1718, Gehejmeraad - 123
Ahlefeldt, Carl Greve, 1670-1722, Statsmand - 124, 125, 126
Ahlefeldt, Charlotte Sophie Louise Wilhelmine Grevinde, 1781-1849, Digterinde - 126, 127
Ahlefeldt, Claus, o. 1617-78, Officer - 127, 128, 129, 130, 131
Ahlefeldt, Conrad Vilhelm Greve, 1708-91, Officer - 131, 132
Ahlefeldt, Ditlev, 1612-86, Statsmand - 132, 133
Ahlefeldt, Eiler Christopher, -1806, Amtmand - 133
Ahlefeldt, Ferdinand Anton Christian Greve, 1747-1815, Hofembedsmand, Diplomat - 134
Ahlefeldt, Frederik, -1672, Officer - 134, 135, 136
Ahlefeldt, Frederik Greve, 1623-86, Storkansler - 136, 137, 138, 139, 140, 141
Ahlefeldt, Frederik Greve, 1662-1708, Statholder i Slesvig og Holsten og Officer - 141, 142, 143
Ahlefeldt, Frederik Greve, 1702-73, Officer. F. A., Lensgreve til Langeland m. m - 143, 144
Ahlefeldt, Frederik Carl Christian Ulrik Greve, 1742-1825, Officer - 144
Ahlefeldt, Godske, o. 1477-1541, Biskop - 144, 145
Ahlefeldt, Hans, -1500, Danebrogsfanens tapre Forsvarer i Slaget ved Hemmingsted - 146
Ahlefeldt, Hans, 1624-94, Officer. H. A. til Glorup, Cathrinebjærg og Anhof - 146, 147, 148
Ahlefeldt, Hans, -1780, Gehejmeraad - 148
Ahlefeldt, Hans Adolph, 1679-1761, Gehejmeraad - 148, 149
Ahlefeldt, Hans Adolph, 1722-1807, Officer - 149
Ahlefeldt, Hans Henrik, 1656-1720, Gehejmeraad - 149, 150
Ahlefeldt, Joachim, 1646-1717, Gehejmeraad - 150, 151, 152
Ahlefeldt, Johan Henrik, -1770, Amtmand - 152
Ahlefeldt, Jørgen, 1589-1641, til Quarnbek og Marutendorf i Holsten - 152
Ahlefeldt, Jørgen, 1748-1823, Gehejmeraad - 152, 153
Ahlefeldt, Ulrik Carl Greve, 1704-58, Officer. U. C. A., Greve til Langeland m. m - 153
Ahlefeldt, Wulf, -1777, Gehejmeraad, Herre til Lindau og Kønigsførde - 153
Ahlefeldt-Dehn, Carl Frederik Ulrik, 1750-1829, Amtmand - 153, 154
Ahlefeldt-Laurwigen, Elias Carl Frederik Greve, 1816-64, Officer - 154
Ahlefeldt-Laurwigen, Elise Davidia Margarethe Grevinde, 1788-1855 - 154, 155
Ahlefeldt-Laurwigen, Frantz Vilhelm Ferdinand Greve, 1790-1843, Stiftamtmand - 155, 156
Ahlefeldt-Laurwigen, Frederik Greve, 1760-1832, Officer og Lensbesidder (Grevskabet Langeland m. m.) - 156, 157
Ahlefeldt-Laurwigen, Jens Juel Greve, 1764-94, politisk Forfatter - 157
Ahlmann, Hans Vilhelm, f. 1817, Politiker - 157
Ahlmann, Nicolai, f. 1809, Politiker - 157, 158
v. Ahnen, Claus, - o. 1628 - 158
v. Ahnen, Iver, -1722, Stiftamtmand - 158, 159
v. Ahnen, Preben, 1606-75, Amtmand - 159, 160
Ahrensen, Arnold Andreas Bull, 1807-60, Læge - 160, 161
Ahrenskjold, s. Arentskjold - 161
Akeleye, Christian Knudsen, -1632 - 161
Akeleye, Gabriel Knudsen, -1652 - 161, 162
Akeleye, Ingeborg, 1741 - o. 1804 - 162, 163, 164
Akeleye, Mikkel Pedersen, -1539, Borgmester - 164
Akeleye, Sigvard Gabrielsen, -1659 - 164, 165
Alanus, Hans Jensen, 1563-1631, Professor - 165, 166, 167
Alberg, Peter, 1770-1831, Statsgjældsdirektør - 167
Albert, -1135, Biskop, s. Adelbjørn - 167
Albert I, den store, Hertug af Brunsvig, 1236-79 - 167, 168
Albert, Greve af Orlamünde, 1182-1245 - 168, 169, 170
Alberti, Carl Christian, f. 1814, Sagfører og Politiker - 170, 171
de Albertin, Peter, o. 1708-79, Amtmand - 171, 172
Albertsen, Albert, 1767-1803, Litterat - 172
Albertsen, Hans, 1525-69, Biskop - 172, 173
Albertsen, Henrik, s. Hamilton - 173
Albertsen, Johan, -1537, Hofpræst - 173, 174
Albertsen, Ludvig, s. Eberstein - 174
Albertsen, Peder, -1517, Dr. jur. & Lic. med - 174
Aldenburg, Anton Greve af, 1633-80, Statsmand - 174, 175, 176
Aldenburg, Anton Greve af, 1681-1738 - 176, 177
Alexander, Hertug af Sønderborg, 1573-1627 - 177, 178
Alexander Henrik, titulær Hertug af Sønderborg, 1608-67 - 178, 179
Alexandra, Prinsesse af Wales, f. 1844 - 179
Alfifa, Knud d. stores Dronning, s. Ælfgifu - 179
Alfsen, Iver Pedersen, s. Adolphus - 179
Alfsen, Peder, -1663, Læge og Jurist - 179, 180
Alfson, Adolf Nicolaus, o. 1708-79, østerrigsk General - 180
Algreen, Peder Kjellerup, 1807-77, Præst - 180, 181
Algreen-Ussing, s. Ussing - 181
Allen, Carl Ferdinand, 1811-71, Historiker - 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
Allen, Robert William Otto, f. 1852, Komponist - 187
Allerup, Mathias Peter, 1799-1858, Jærnstøber og Maskinfabrikant - 187, 188
Allin, Arthur Ivan, f. 1847, Komponist - 188, 189
Almer, Johan Christian, 1742-92, Maler og Tegner - 189
Als, Iver, 1722-76, Skuespiller - 190
Als (ell. Alsing), Jesper Henriksen, - o. 1683, Forfatter af en rimet Avis - 191
Als, Peder, 1725 (ell. 26)-76, Maler - 191, 192
Altenburg, s. Aldenburg - 192
Amberg, Hans Christian, 1749-1815, Lexikograf - 193
Amberg, Hans Christian, f. 1837, Arkitekt - 193
Amberg, Herman, 1754-1837, Rektor - 193, 194
Ambrosius Bogbinder, s. Bogbinder - 194
Ambt, Georg Christian Charles, f. 1847, Ingeniør - 194
Amdrup, Carl Emil, f. 1825, Retslærd - 195
Amerinus, Hans Lauridsen, o. 1550-1605, latinsk Digter - 195, 196
l'Amoureux, Abraham César, -1692, Billedhugger - 196
Amsfortius, Franciscus Marcellus, -1559-, Musiker - 197
Amthor, Christoff Heinrich, o. 1678-1721, Historiograf - 197, 198
Amthor, Frederik Ehrenfried, 1683-1741, Officer - 199
Ancher, jvfr. Ancker og Anker - 199
Ancher, Anna Kirstine, f. 1859, Genremalerinde - 199, 200
Ancher, Lorents, 1746-98, Præst og Filolog - 200, 201
Ancher, Michael Peter, f. 1849, Folkelivsmaler - 201, 202
Ancher, Peder Kofod, 1710-88, Retslærd - 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Anchersen, Ancher, 1644-1701, Biskop - 208, 209
Anchersen, Ancher, 1702-60, Læge - 209, 210
Anchersen, Hans Peder, 1700 - 65, Filolog og Historiker - 210, 211
Anchersen, Johan Joachim, 1721-85, Højesteretsassessor - 211
Anchersen, Mathias, 1682-1741, Biskop - 211, 212
Anchersen, Søren, 1698-1781, Skolemand - 212, 213
Ancker, jvfr. Ancher og Anker - 213
Ancker, Carl Andreas, 1828-57, Legatstifter - 213, 214
Ancker, Poul, o. 1630-97, Præst - 214, 215
Anders, (Hellig Anders), -1205 - 215
Anders, -1354, Biskop i Børglum - 215
Anders Rentemester, - 1494 - 216
Andersdatter, Karen, - 1673, Christian IV's Frille - 216
Andersen, Anders, f. 1846, Præst - 217
Andersen, Andreas Wilhelm, 1812-85, Handelsmand - 217, 218
Andersen, Anna Henriette, s. Levinsohn - 218
Andersen, Anna Henriette Petrine, 1818-81, Skuespillerinde - 218
Andersen, Bertel, 1815-84, Fiskerikontrollør - 219
Andersen, Birgitte Elisabeth, 1791-1875, Skuespillerinde - 219, 220
Andersen, Carl Christian, f. 1849, Maler - 220
Andersen, Carl Christian Thorvald, 1828-83, Forfatter - 220, 221, 222
Andersen, Carl Ferdinand, f. 1846, Genremaler, Tegneinspektør - 222
Andersen, Carl Joachim, f. 1847, Fløjtenist og Komponist - 223
Andersen, Clara Elisabeth, f. 1826, Forfatterinde - 223, 224, 225
Andersen, Edvard, -1809, Søofficer - 225, 226
Andersen, Frants, 1512 - 82, Rektor, Abbed - 226
Andersen, Frederik Vilhelm, f. 1820, Præst og theologisk Forfatter - 226, 227
Andersen, Gjord, 1651-1720, Handelsmand, Assessor i Overhofretten - 227
Andersen, Gudmund, s. Andrésson - 228
Andersen, Halvor, 1745-1810, Revisor i danske Kancelli, Bogsamler - 228
Andersen, Hans Christian, 1805-75, Digter - 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241
v. Andersen, Hans Jørgen, 1626-55 - 241
Andersen, Herman, -1502-, Dr., Afladshandler - 241
Andersen, Jens, -1431, Biskop, s. Lodehat - 242
Andersen, Jens, med Tilnavnet Beldenak (med den skaldede Nakke), -1537, Biskop i Fyn - 242, 243, 244, 245, 246, 247
Andersen, Jens Banzon Hee, f. 1820, Landmand - 247, 248
Andersen, Jens Mathias Bollerup, 1822-68, Bonde - 248
Andersen, Johannes Fritz Emanuel, f. 1829, Musiklærer og Komponist - 248, 249
Andersen, Jørgen, -1650-, Rejsende - 249
Andersen, Lambert, -1525, Mag., Kannik - 249, 250
Andersen, Niels, f. 1826, Politiker - 250, 251
Andersen, Niels, f. 1835, Entreprenør - 251, 252
Andersen, Peder, -1694, Maler - 252
Andersen, Poul, - o. 1551, Mag., Kantor i Ribe Domkapitel - 252, 253
Andersen, Stig, s. Hvide - 253
Andersen, Theodor Vilhelm Jacob, f. 1835, Skuespiller og Theaterdirektør - 253, 254
Andersen, Vigo Alfred, s. Andersen, Carl Joachim - 254
Andersen-Lundby, Anders, f. 1841, Landskabsmaler - 254
Andresen, Andreas Peter, 1771-1832, Kjøbmand og Forfatter - 254
Andresen, Christopher Schrøder, 1760-1832, Præst - 255
Andresen, Hans Albert, f. 1834, Tekniker - 255, 256
Andrésson, Guðmundur, -1654, Oldforsker - 256, 257
Andræ, Carl Christopher Georg, f. 1812, Politiker og Mathematiker - 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
Angell, Erik Must, 1744-1815, Stiftamtmand - 265
Angell, Hans, 1658-1728, Præst - 265, 266
Angell, Thomas, 1692-1767, Kjøbmand, Legatstifter - 266, 267
Anger, Edvard Julius, f. 1813, Præst - 267, 268
Anker, jvfr. Ancher og Ancker - 268
Anker, Bernt, 1746-1805, Kammerherre, Konferensraad, Handelsmand - 268, 269, 270, 271, 272, 273
Anker, Carsten Tank, 1747-1824, norsk Statsmand - 273, 274, 275
Anker, Erik (Berntsen), 1709-85, Handelsmand - 275, 276
Anker, Erik Olufsen, 1644-99, Handelsmand - 276
Anker, Johan Peter Andreas, 1831-76, Officer - 276, 277
Anker, Niels, 1735-1806, Handelsmand - 277
Anker, Niels, 1764-1812, Handelsmand - 277
Anker, Peder, 1749-1824, norsk Statsmand og Godsejer - 277, 278, 279, 280
Anker, Peter, 1744-1832, Gouvernør i Ostindien - 281, 282
Ankersen, s. Anchersen - 282
Ankjær, Stefan, f. 1820, Officer - 282, 283
Anna af Brandenborg, 1487-1514 - 284
Anna, Kurfyrstinde af Sachsen, 1532-85 - 284, 285, 286
Anna, Dronning af England, 1574-1619 - 286, 287
Anna Cathrine, 1575-1612, Dronning - 287, 288
Anna Cathrine, 1618-33, Christian IV's Datter - 288
Anna Sophie, Kurfyrstinde af Sachsen, 1647-1717 - 288, 289
Anna Sophie, 1693-1743, Dronning - 289, 290, 291, 292, 293
Anna Sophie Magdalene Frederikke Ulrikke, -1804, foregiven Datter af Kong Christian VI - 293, 294
Anthon, Georg David, 1714-81, Arkitekt - 294
Anton v. Metz («Ainthoni van M.»), -1523-, Ridder, Kammerherre - 294, 295
Antonsen, Ane Grete, f. 1857, Skuespillerinde - 295
v. Aphelen, Hans, 1719-79, Lexikograf - 295, 296
Appel, Cornelius, f. 1821, Præst - 296, 297
Appleby, Peter, -1750-, Rebslager og Skibsbygger - 297
Aqvilinus, s. Ørn - 297
Aqvilonius, Bertel Knudsen, 1588-1650, Latinist - 297, 298
Arason, Jón, 1484-1550, Biskop - 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305
Arbien, Erik Nicolai, 1710-45, Rektor - 305, 306
Arbien, Magnus Gustav, 1716-60, Medaillør - 306, 307
Arbo, Nicolai, 1723-97, Læge - 307
Arbo, Peder Mikkelsen, -1632, Rektor - 307, 308
Arbo, Peter, 1769-1809, Læge - 308
Arctander, Hans Nicolai, 1757-1837, Amtmand - 308, 309
Arctander, Jens, 1699-1761, Præst - 309, 310
Arctander, Niels Lauridsen, 1561-1616, Biskop - 310, 311, 312
Arendrup, Christian Henrik, f. 1837, Officer, Gouvernør i Vestinden - 312, 313
Arendrup, Emil Peter Ussing, 1838-71, Læge - 313
Arendrup, Søren Adolf, 1834-75, Officer - 313, 314
Arends, Jacob, 1742-1801, Skuespiller - 314, 315
Arenfeldt, Axel, 1590-1647, til Basnæs - 315
Arenfeldt, Christian Ditlev Adolph, 1758-1833, Officer - 315, 316
Arenfeldt, Jacob, 1723-88, Søofficer - 316
Arenfeldt, Jacob, 1755-1820, Søofficer - 316, 317
Arenfeldt, Jørgen, 1644-1717 - 317
Arenfeldt, Mogens, 1604-71, til Rugaard (i Jylland) - 317, 318
Arenfeldt, Niels Henriksen, -1526-, Rigskansler - 318
Krag-Juel-Vind-Arenfeldt, s. Vind - 318
v. Arenstorff, Carl, 1625-76, Officer - 318, 319
v. Arenstorff, Christian, -1747, Godsejer - 320
v. Arenstorff, Frederik, 1626-89, Officer - 320, 321, 322, 323
v. Arenstorff, Frederik, 1777-1844, Godsejer - 323, 324
v. Arentskjold, Ezechias Levin, 1682-1744, Officer - 324, 325
Arentz, Frederik, 1699-1779, Biskop - 325, 326
Arentz, Fredrich Christian Holberg, 1736-1825, Rektor - 327, 328, 329
Arentz, Guldbrand, 1758-1824, Rentekammer-Kommitteret - 329
Arentzen, Kristian August Emil, f. 1823, Digter og Litterærhistoriker - 329, 330, 331
Armand, Jean Abraham, 1732-1819, Mekaniker - 331
Armand, Johan Vilhelm, 1762-1824, Urmager - 332
Árnason, Jón, 1665-1743, Biskop - 332, 333
Árnason, Jón, 1727-77, Sysselmand - 333
Arnason, Jón, f. 1819, Æventyrsamler - 334
Arnesen, Anton Ludvig, 1808-60, dramatisk Forfatter - 335, 336
Arnesen, Paul, 1776-1851, Filolog - 336, 337
Arnfast, -1259-, Abbed i Ry Kloster - 337, 338
Arnisæus, Henning, -1636, Læge og Statsretslærer - 338, 339
Arnkiel, Troels, -1713, Præst og arkæologisk Forfatter - 339, 340
Arnold, -1124, Biskop i Roskilde - 340, 341
Arnoldt, Hans Jacob, 1669-1758, Officer - 341, 342
Arnoldt, Johan, 1638-1709, Officer - 342, 343
Arnstedt, Ernst Lebrecht, 1705-91, Officer - 343
Arntzen, Ole, 1761-1846, Præst - 343, 344
Arntzen, Svend, 1767-1843, Officer - 344
Arntzen, Vilhelm August, f. 1842, nationaløkonomisk Forfatter - 345
Arrebo, Anders Christensen, 1587-1637, Digter - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351
d'Arrest, Heinrich Louis, 1822-75, Astronom - 352, 353
Arvidsen, Bent, 1500-83, Rektor og Kannik - 353, 354
Asbjørn, -1086, Jarl - 354, 355
Ascanius, Peder, 1723-1803, Zoolog - 355, 356
Ascanius, Saxo Henriksen, 1650-1733, Præst - 356
Aschlund, John, 1826-72, Forfatter - 356, 357
Aschlund, Richard, 1800-63, Søofficer - 357
Asger (ell. Asker), s. Asser - 358
Asgersen, s. Assersen - 358
Aslaksen, Cort, 1564-1624, Professor - 358, 359
Asmund, -o. 1065 - 359, 360
Asmundsen, Tyge, 1522-86, Biskop - 360, 361
Asmussen, Andreas Frederik, f. 1840, Kontorchef - 361
Asmussen, Jacob, 1794-1850, Skolemand og historisk Forfatter - 361, 362
Aspach, Sixtus, 1672-1739, Præst - 362, 363
v. Aspern, Jacob Wilhelm, o. 1722-92, Konferensraad - 363
v. Aspern, Mathias Wilhelm, 1685-1751, Læge - 363
Asschenfeldt, Christof Carl Julius, 1792-1856, Overkonsistorialraad - 363, 364
v. d. Asseburg, Achatz Ferdinand, 1721-97, Diplomat - 364, 365, 366, 367
Assens, Ovidius Sophus, f. 1832, Præst - 367, 368
Asser, -1137, Ærkebiskop - 368, 369, 370
Asser (Rig), -o. 1151 - 370, 371
Asser, -o. 1158, Biskop i Roskilde - 371
Asser (Svendsen), -1176-, Domprovst i Lund - 371, 372
Assersen, Jens, -1306, Biskop i Aarhus fra 1288 - 372
Assersen, Thomas, -1553, Legatstifter - 372
Astrup, Frederik, 1727-1817, Præst - 373
Astrup, Mette Marie, 1760-1834, Skuespillerinde - 373, 374
Attrup, Carl August, f. 1848, Orgelspiller og Komponist - 374
d'Aubert, Benoni, 1768-1832, Officer - 374, 375
d'Aubert, Francis Jacques Xavier, 1727-93, Officer - 375, 376
d'Aubert, Jacques, 1769-1844, Officer - 376, 377
August, Hertug af Nørborg (Nordborg), 1635-99 - 377
August Frederik, Biskop af Lybek, 1646-1705 - 377, 378
August Philip, Hertug af Sønderborg-Beck, 1612-75 - 378, 379
Augusta, Hertuginde af Gottorp, 1580-1639 - 379
Augusta, Hertuginde af Augustenborg, 1633-1701 - 380
Augusta, f. 1823, Prinsesse - 380
Augustin, Johan Samuel, 1715-85, astronomisk Forfatter og Embedsmand - 380
Aumont, Louis Auguste François, 1805-79, Maler - 381
Aurilesius, Niels Pedersen, 1601-34, Professor - 381, 382
Axelsen, Cort, s. Aslaksen - 382
Axelsen, Laurids, o. 1657-1717, Præst - 382, 383
Axen, Philip, 1635-1707, Humanist og Jurist - 383
    

B


Baad, Abraham Brodersen, -1410 - 384, 385
Baad, Broder Svendsen, -1436 - 385, 386
Baade, Peter Daniel, 1737-1823, Præst - 386
Baagøe, Carl Emil, f. 1829, Maler - 386, 387
Bache, Christian Peter Mathias, f. 1830, Departementschef - 387
Bache, Lars, 1771-1809, Færgemand - 387, 388
Bache, Niels, f. 1841, historisk Forfatter og Skoledirektør i Kjøbenhavn - 388
Bache, Niels Simon, 1748-95, Gartner - 388, 389
Bache, Otto, Maler, f. 1839 - 389, 390
Bache, Tollef Olsen, 1770-1848, Handelsmand, Lægprædikant - 390, 391
Bachmann, Hans, 1752-1841, Officer - 391, 392
Bacmeister, Lucas, 1530-1608, Hofpræst - 392, 393
Bachoff v. Echt, Johan Friedrich, 1710-81, Diplomat - 393, 394
Baden, Christen Hansen, -1618 - 394
Baden, Gustav Ludvig, 1764-1840, Historiker og Jurist - 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Baden, Hans Lauridsen, -1566, Admiral - 400, 401
Baden, Jacob, 1735-1804, Kritiker, Sprogmand - 401, 402, 403, 404, 405, 406
Baden, Laurids Ernstsen, 1626-89, Præst - 406
Baden, Oluf Mortensen, -1485, Biskop - 406, 407
Baden, Sophie Louise Charlotte, 1740-1824, Forfatterinde - 407, 408
Baden, Torkil, 1668-1732, Rektor - 408, 409
Baden, Torkil, 1734-1805, landøkonomisk Forfatter - 409, 410
Baden, Torkil, 1765-1849, Filolog og Kunsthistoriker - 410, 411, 412
Badstuber, Poul, -1739-, Fabrikejer - 412, 413
Bager, Claus, 1718-83, Lagmand i Bergen, Stiftsbefalingsmand - 413
Bager, Oluf Nielsen, 1521-1602, Handelsmand - 413, 414, 415, 416
Bagge, jvfr. Bache - 416
Bagge, Oluf Olufsen, 1780-1836, Kobberstikker - 416
Bagge, Ove Georg Frederik, 1776-1838, Danselærer og Forfatter - 416
Bagge, Stig, -1542 ogsaa kaldet Stig Skausten, norsk Adelsmand - 417
Bagge, Svend Henrik Olufsen, f. 1817, Veterinær - 417, 418
Bagger, Carl Christian, 1807-46, Digter - 418, 419, 420, 421, 422, 423
Bagger, Christian, 1692-1741, Stiftamtmand - 423
Bagger, Frederik, 1710-91, Godsejer - 423
Bagger, Hans, 1646-93, Biskop - 424, 425, 426
Bagger, Hans Frederik, 1735-1811, Officer - 426, 427
Bagger, Johannes Herman, f. 1841, Politiker - 427
Bagger, Matthias Olsen, -1725-, Bibliothekar - 427, 428
Bagger, Peter Christian, 1772-1810, Justitiarius - 428, 429
Bagger, Rasmus Langeland, 1764-1819, Politimester - 429
Baggesen, Frederik Ludvig August Haller, 1795-1865, Officer og Forfatter - 429, 430, 431, 432
Baggesen, Jens (Immanuel), 1764-1826, Digter - 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447
Bahnsen, Julius Friederich August, 1830-81, pædagogisk Forfatter - 447, 448
Bahnsen, Martin, 1809-75, Raadmand i Aabenraa, Stænderdeputeret - 448
Bahnson, Carl Tholstrup, f. 1845, Forfatter - 448, 449
Bahnson, Jesper Jespersen, f. 1827, Krigsminister - 449, 450
Bajer, Frederik, f. 1837, Forfatter og Politiker - 451, 452
Bakke, Ole Svendsen, -1716, Klokker - 452, 453
de Balagny, Armand, -1705, Officer - 453
Baland, Carl Friederich Wilhelm Heinrich, 1822-64, Officer - 453, 454
Balche, Hans, 1628-89, Hofsnedker - 454, 455
Balle, Nicolai Edinger, 1744-1816, Biskop - 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463
Balle, Peter Wilhelm, 1801-73, Hippolog - 463
Ballin, Joel, 1822-85, Kobberstikker - 464, 465
Ballin, Samuel Jacob, 1802-66, Læge - 465, 466
Balling, Emanuel, 1733-95, Forfatter - 466, 467
Balsgaard, Carl Vilhelm, f. 1812, Maler - 467, 468
Balslev, Carl Frederik, f. 1805, Biskop - 468
Balslev, Christoffer, 1628-93, Læge - 469
Balslev, Laurits Nicolaj Vilhelm, f. 1850, Præst - 469
Balslev, Rasmus, 1762-1840, Præst - 470
Balslev, Rasmus Laurits, f. 1833, Præst - 471
Bancke, Mogens, -1577-, Salmedigter - 471, 472
Bang, Balthasar Nicolai, 1779-1856, Skuespilforfatter - 472, 473
Bang, Bernhard Laurits Frederik, f. 1848, Læge og Veterinær - 473, 474
Bang, Carsten Gerhard, 1756-1826, Officer - 474, 475
Bang, Christen Staphensen, 1584-1678, Præst - 475, 476
Bang, Claus Hansen, -1683, Digter - 476
Bang, Frederik Ludvig, 1747-1820, Læge - 477, 478, 479
Bang, Frederik Siegfred, f. 1810, Bankembedsmand og Samler - 479, 480
Bang, Hans Henriksen, 1560-1620, Præst - 480
Bang, Hans Otto, 1712-64, Theolog - 480, 481
Bang, Herman Joachim, f. 1857, Forfatter - 481, 482
Bang, Jens, -1644, Handelsmand - 482
Bang, Jens, 1737-1808, Læge og Arkitekt - 482, 483, 484
Bang, Jens, 1786-1862, Forstmand - 484
Bang, Knud Sevaldsen, 1633-94, Præst - 484, 485
Bang, Marcus Frederik, 1711-89, Biskop - 485, 486
Bang, Niels Hansen, 1614-76, Biskop - 486, 487
Bang, Niels, 1776-1815, Godsejer - 487
Bang, Oluf, 148o(?)-1522, pavelig Kapellan og Notar - 487, 488
Bang, Oluf, 1710-83, Genealog - 488, 489
Bang, Oluf Lundt, 1731-89, Justitiarius - 489
Bang, Oluf Lundt, 1788-1877, Læge - 489, 490, 491, 492, 493, 494
Bang, Peder, - 1277, Biskop i Roskilde - 494, 495
Bang, Peter Georg, 1797 - 1861, administrativ Embedsmand, Politiker, Jurist - 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501
Bang, Thomas, 1600-61, Professor - 501, 502, 503, 504
Hofman (Bang), Niels, 1776-1855, Botaniker og Agronom - 504, 505, 506
Hofman (Bang), Niels Erik, 1803-86, Landøkonom - 506, 507, 508, 509
Banke, s. Bancke - 510
Banner, Anders Nielsen, -1486, Rigsraad - 510
Banner, Erik, 1618-87, Stiftamtmand - 510, 511
Banner, Erik Eriksen, o. 1484-1554, Rigsraad og til sidst Rigsmarsk - 511, 512, 513, 514
Banner, Frants, -1575 - 514, 515
Banner, Niels, 1622-70 - 515
Banner, Niels Eriksen, -o. 1447, Rigsraad - 515, 516
Barbé, Laurent, -1756, Skibskonstruktør - 516
Barbette, Josie, o. 1660-o. 1730, Miniatur- og Emaillemaler - 516
v. Barby, Andreas, 1508-59, Kansler - 516, 517
Barby, Gynther Greve af, -1572, Herre til Mülingen - 518
Barch, Carl Vilhelm, o. 1743-1805, Danser - 518, 519
Barch, Marie, -1772-, Danserinde - 519
Bardenfleth, Carl Emil, 1807-57, Minister - 519, 520, 521
Bardenfleth, Frederik, 1734-1800, Gehejmeraad - 521
Bardenfleth, Frederik Løvenørn, 1781-1852, Officer - 521, 522, 523
Bardenfleth, Jens Carl, 1780-1855, Officer - 523, 524, 525
Bardenfleth, Johan Frederik, 1674-1736, Officer - 525
Bardenfleth, Johan Frederik, 1740-1811, Officer - 525, 526
Bardenfleth, Johan Frederik, 1772-1833, Søofficer - 526, 527
Barfod, jvfr. Barfoed - 527
Barfod, Hans Peter, f. 1834, Hospitalsforstander, Forfatter - 527, 528
Barfod, Immanuel, f. 1820, Præst, Genealog - 528
Barfod, Niels, 1696-1739, Præst - 528, 529
Barfod, Niels Larsen, 1650-1730, Søofficer - 529, 530
Barfod, Povl Frederik, f. 1811, historisk Forfatter og Politiker - 530, 531, 532
Barfoed, Christen Thomsen, f. 1815, Kemiker - 532, 533, 534
Barfoed, Erik Christian Nissen, f. 1847, Præst - 534
Barfoed, Hans Peter, 1770-1841, Præst - 534, 535
Barfoed, Thomas, 1701-43, PræstBarfoed, Thomas, 1701-43, Præst - 535
Bargum, Henning Frederik, Handelsmand, 1733- - 535, 536
Bargum, Ludolf Conrad Hannibal, 1802-66, Advokat og Politiker - 536, 537
Barnekow, Christian, 1556-1612 - 537, 538
Barnekow, Christian, 1626-1666, Herre til Vidskøfle, Lillø, Ørtofte og Løberød - 538
Barnekow, Christian, f. 1837, Komponist - 539, 540
Barnekow, Hans, o. 1500-59, Rigsraad - 540, 541
Barner, Helmuth Gotthardt, 1714-75, Officer og Godsejer - 541
Barner, Joachim Hartvig Johan, 1699-1768, Amtmand - 541, 542
Barner, Konrad, f. 1836, Overtoldinspektør - 542
Barner, Magnus Frederik, 172.0-1815, Officer - 542, 543
Barner, Regitze Vilhelmine Louise Augusta, f. 1834, Filanthrop - 543, 544
Barnewitz, Frederik, 1622-53, til Rubjærggaard - 544
Barnewitz, Joachim, 1563-1626, til Gross-Zieten, Niendorf og Rubjærggaard - 544
v. Barstorff, Philip Joachim, -1677, til Frøslevgaard og Lystager - 544
Barth, Christian Frederik, 1787-1861, Obovirtuos og Komponist - 545, 546
Barth, Christian Samuel, 1735-1809, Obovirtuos - 546
Barth, Søren Christian, f. 1803, Officer - 546, 547
Barth, Wilhelm Herman, f. 1813, Musiktheoretiker - 547, 548
Barthold, Martin, (Morten Bertelsen), 1617-93, Officer - 548
Bartholdy, Conrad Johan, f. 1853, Komponist - 548, 549
Bartholin, Ahasverus, -1683-, Forfatter af en rimet Avis - 549
Bartholin, Albert, 1620-63, Rektor og Litterærhistoriker - 549, 550
Bartholin, Bertel, 1614-90, Professor - 550, 551
Bartholin, Caspar, 1585-1629, Theolog og Læge - 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557
Bartholin, Caspar, 1655-1738, Generalprokurør, Læge - 557, 558, 559
Bartholin, Caspar Christopher, 1700-65, konst. Justitiarius i Højesteret - 559, 560
Bartholin, Christoffer, 1657-1714, Landsdommer - 560
Bartholin, Hans, 1665-1739, Theolog - 560, 561, 562
Bartholin, Johan Frederik, 1722-84, Assessor i Overhofretten - 562
Bartholin, Rasmus, 1625-98, Professor - 563, 564
Bartholin, Thomas, 1616-80, Læge - 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573
Bartholin, Thomas, 1659-90, kgl. Antikvar - 573, 574, 575
Bartholin, Thomas, 1690-1737, Justitiarius i Højesteret - 575, 576
Bartholin, Thomas Eichel, 1755-1829, Overretsassessor - 576
Bartholomæussen, Hans, -1522, Tolder - 576, 577
Bartskær, Johan Dideriksen, 1611-61, Biskop - 577, 578
Basballe, Michael Hieronymus, 1687-1762, Finansdeputeret - 578
Basedow, Johann Bernhard, 1724-90, Pædagog - 578, 579, 580, 581
Basse, Hans Pedersen, f 1602, se Litle - 581
Basse, Jacob, -o. 1365, Ridder - 581
Basse, Peder, 1556-1639 - 581, 582
Basse, Peder Hansen, f 1551, se Litle - 582
v. Bassewitz, Christian Siegfried, 1755-1831, Officer - 582
v. Bassewitz, Henning Friedrich, 1680-1749, gottorpsk Minister - 582, 583, 584
Bast, Paul Danchel, 1747-1803, Præst - 584
Bastholm, Christian, 1740-1819, Præst - 585, 586, 587, 588, 589, 590
Bastholm, Hans, 1774-1856, Præst - 591, 592
Batzke, Johan August, 1782-1872, Gartner - 592, 593
Baudissin, Adalbert Heinrich Greve, 1820-71, Forfatter - 593, 594
Baudissin, Carl Ludwig Greve, 1756-1814, Officer og Diplomat - 594
Baudissin, Caroline Adelheid Cornelia Grevinde, 1760-1826, Forfatterinde - 595
Baudissin, Gustav Adolph, f 1695, s. Bauditz - 595
Baudissin, Heinrich Friedrich Greve, Diplomat, 1753-1818 - 595
Baudissin, Otto Friedrich Magnus Greve, 1792-1865, Officer - 595, 596
Baudissin, Wolf Heinrich, f 1646, s. Bauditz - 596
Baudissin, Wolf Heinrich Friedrich Carl Greve, 1789-1878, Forfatter - 596, 597
Bauditz, Carl Gustav Henrik, 1780-1849, Officer - 597
Bauditz, Christian Ferdinand, f. 1815, Officer - 597, 598
Bauditz, Ferdinand Carl Adolph, 1811-66, Officer - 598, 599
Bauditz, Ferdinand Christian Fiirchtegott, 1778-1849, Officer - 599, 600
Bauditz, Frederik Carl, 1741-1816, Officer - 600, 601
Bauditz (Baudissin), Gustav Adolph, 1629-95, Officer - 601, 602, 603
Bauditz, Peter Jacob Friederich, 1817-64, Officer - 603, 604
Bauditz, Sophus Gustav, f. 1850, Forfatter - 604, 605
Bauditz, Waldemar Gustav Otto, f. 1822, Officer - 605, 606
Bauditz (Baudissin), Wolf Heinrich, 1579 - 1646, General - 606, 607
Bauer, Charlotte Amalie, 1800-82, Danserinde - 607, 608
v. Bauer, Friederich, -1644-, General - 608
Bauer, Johan Daniel, 1798-1880, Skuespiller - 609
Bauer, Richard William, f. 1828, Søofficer - 609, 610
Baumgarten, Hans Henrik, 1806 - 75, Mekaniker - 610, 611
Baurenfeind, Georg Vilhelm, o. 1725-63, Kobberstikker - 611
Bay, David Vilhelm Rudolph, 1791-1856, Komponist - 611, 612
Bay, Hans Nielsen, 1814-87, Handelsmand - 612, 613
Bay, Hans Thøger Valdemar, 1834-80, Veterinær - 613
Bayer, Johan Thorbjørn, f. 1818, statistisk Forfatter - 613, 614
Bayreuth, Hans, -1525, tysk Sekretær hos Christian II - 614
de Beaufort, Toussaint Colombe, -1664, Officer - 614, 615
de la Beaumelle, Laurent Angliviel, 1726-73, Forfatter - 615, 616

Project Runeberg, Tue Dec 11 20:45:46 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/dbl/1/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free