- Project Runeberg -  Nylænde : tidsskrift udgivet af Norsk kvindesagsforening /
9. aarg. 1895

(1887)
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

NYLÆNDE.

TIDSSKRIFT FOR KVINDERNES SAG. UDGIVET OG REDIGERET AF FRØKEN GINA KROG.

9. AARGANG.

KRISTIANIA. Dagbladets Bogtrykkeri. 1895.

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

This volume was scanned by the Norwegian National Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside, ii, iii, iv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innhold / Table of Contents


Titel og indhold - titelside, ii, iii, iv
    No. 1. 1ste januar - 1
Nytaarsgry (red.) - 1, 2
Takk (Aasta Hansteen) - 2
Minder fra Aasta Hansteenfesten - 3, 4, 5, 6, 7
    Fru Olaug Løkens tale for æresgjæsten - 3
Hør oss (Solblomstens døtre) - 7
Vore syerskers kaar (red.) - 8
I anl. dr Getz’s lovudkast (ved red.) - 8, 9
Lady Henry Sommerset (Elisabet Selmer) - 9, 10
Til fru Elisabet Selmer (Ragna Nielsen) - 10, 11
Stol paa de norske kvinder (Alice) - 11, 12
Vort hjemmestel: Musik i vort hjemmestel (Hjemløs) - 13
Annoncer - annoncer
    No. 2. 15de januar - 14
Fra de værgeløses leir (red.) - 14, 15
Massemødet (red.) - 15, 16
Fra Aasta Hansteen - 16, 17
Vaaben (Værgeløse) - 18
Om kvindeforeningerne (M. V.) - 18, 19, 20
Queen Margaret College i Glasgow (Kaia Myhre) - 20, 21
Nytaarsnat (O.) - 22
Kvindernes udstilling fra fortid og nutid i Kjøbenhavn - 22, 23
Vort hjemmestel: Selskabeligheden (R. B.) - 23, 24, 25
For barnekammeret - 25
Bøger - 25, 26
Nye tidsskrifter - 26
Annoncer - annoncer
    No. 3. 1ste februar - 27
Brændende spørsmaal (red.) - 27, 28, 29, 30
    I. Kvinderettigheder og forbrydelser - 27
    II. Straffe - 28
    III. Opinionen - 29
    IV. En forening til beskyttelse af børn - 29
Kvindesagen i Island (Olavia Johannsdottir) - 30, 31, 32, 33
Fra Sætersdalen (En bondejente) - 34, 35
Fra Drammens kvindelige handelsstandsforening (Betzy Kjelsberg) - 35, 36
Vielsesritualet. Til „Nylænde“s redaktion (Ragna Nielsen) - 36
Vort hjemmestel: Labskaus (V. D. J.) - 36, 37, 38
Forskjelligt - 39
Annoncer - annoncer
    No. 4. 15de februar - 40
Kvindesagsbevægelsen (Louis Frank) - 40, 41, 42, 43, 44
Til „Nylænde“s redaktion (Ragna Nielsen) - 44, 45, 46
Kvindesag — særinteresser (Morten Album Thams) - 46, 47, 48
Fra landsbygden (M. R.) - 48, 49
Til „Nylænde“s redaktion (Randi Blehr) - 49, 50
En parabel (Hilda Torjusen) - 50, 51, 52
Annoncer - annoncer
    No. 5. 1ste marts - 53
En sen, men fornøden redegjørelse (Camilla Collett) - 53, 54
Ilddaab (Aasta Hansteen) - 54, 55
Endel oplysninger specielt til fru Ragna Nielsen (Olaug Løken) - 56, 57
Til de værgeløseste (—a) - 57, 58
Til „Nylænde“s redaktion (F. M. Qvam) - 58
Sporvognsstreiken i New York (D. P.) - 59
„Lille Eyolf“ og „Lystige koner“ paa Kristiania theater (O. L.) - 60, 61, 62, 63, 64, 65
Bazaren til indtægt for Chr. kvindelige Handelstandsforenings Understøttelsesfond - 65
Rettelse - 65
Annoncer - annoncer
    No. 6. 15de marts - 66
Psyche (red.) - 66
Camilla Collett (Olaug Løken) - 67, 68
Bisættelsen (C.) - 68, 69, 70
Visdomsord af hr. og madam Zarathustra (Ragna Nielsen) - 71, 72
Fra høifjeldet (D. B.) - 72, 73, 74
Paa syerskernes massemøde - 74, 75
Kvindemissionsforeningerne (P.) - 76
Vort hjemmestel: Roser (C. T.) - 77, 78
Annoncer - annoncer
    No. 7. 1ste april - 79
Ved Camilla Colletts baare - 79, 80, 81
    I (af O.) - 79
    II. (Jenny Arnesen) - 80
Frida Hansen (Randi Blehr) - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
Til fru Olaug Løken og de andre protesterende kvinder (Ragna Nielsen) - 88, 89, 90
Fra Kristiania kvindelige handelsstandsforening - 91
Annoncer - annoncer
    No. 8. 15de april - 92
Camilla Colletts minde (Helene Lassen) - 92, 93, 94
Solblomstmeldinger (Aasta Hansteen) - 94, 95, 96, 97
Endnu lidt om det saakaldte piskestrafmøde og dets følger (Gina Krog) - 97, 98, 99
I kirken (af X.) - 100, 101
Vort hjemmestel: Lidt mer om roser (Af dr. C. Engelskjøn) - 102, 103
Forskjelligt - 103, 104
Annoncer - annoncer
    No. 9. 1ste mai - 105
Kvinderne og sædelighedslovgivningen (Bernt Støylen) - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Annoncer - annoncer
    No. 10. 15de mai - 118
Vore eventyrs kvindeskikkelser (Helene Lassen) - 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
Nogle ord om Camilla Colletts verker (O. D.) - 125, 126
I anl. artiklen fra Sætersdalen (Inga Hølaas) - 127
Fra missionsforeningerne (C. S.) - 128
Kvindemissionsforeningerne (—a) - 128, 129
Forskelligt - 130
Annoncer - annoncer
    No. 11. 1ste juni - 131
Kvindestemmeretssagen i stortinget 1890—1893—1895 - 131, 132, 133, 134
Laura Marholm Hansson (Aasta Hansteen) - 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142
Vort eget land (Gina Krog) - 142, 143
Forskjelligt - 143
Annoncer - annoncer
    No. 12. 15de juni - 144
Cheltenham College (af mrs. S. T. Meade) Oversat af A. Fjertoft, kand. mag. - 144, 145, 146, 147, 148
Har du et maal (H. T.) - 148, 149
Til Helene Lassen (Den norske eventyrprinsesse) - 149
Det sjette bud (Aasta Hansteen) - 150, 151
Vernepligt for kvinder (X.) - 151, 152
Kvindemødet i Washington - 152, 153
Vort hjemmestel: Fra Amerika (E.) - 154, 155
Fra barnekammeret: Gjemme guldæble (D. B.) - 155
Forskjelligt - 156
Annoncer - annoncer
    No. 13. 1ste juli - 157
En interessant kogebog (G. K.) - 157, 158, 159, 160
Til billedhugger Gustav Vigeland (Aasta Hansteen) - 160, 161
Cheltenham College (af mrs. B. T. Meade) Slutning fra no. 12 - 162, 163, 164, 165
Vort hjemmestel: Et kampopraab (En husmor) - 166, 167
Aarsberetning for Norsk kvindesagsforening for terminen 1894—95 - 167, 168, 169
Annoncer - annoncer
    No. 14. 15de juli - 170
Hvorfor ikke pisk? (Olaug Løken) - 170, 171, 172, 173, 174
Alvilde Prydz (Red.) - 174, 175
Nogle ord om „Lille Eyolf“ (O. Y. G. H.) - 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181
Til „Den norske eventyrprinsesse“ (Helene Lassen) - 181
Til „Den norske eventyrprinsesse“ (Fra den norske fremtidskvinde) - 182
Forskjelligt - 182
Annoncer - annoncer
    No. 15. 1ste august - 183
Kvindernes udstilling fra fortid og nutid i Kjøbenhavn - 183, 184, 185, 186, 187
Til Helene Lassen og den norske fremtidskvinde (Fra den norske eventyrprinsesse) - 188
Fra landsbygden (S. C.) - 188, 189
Bilag til artikelen kvinderne og sædelighedslovgivningen (af B. Støylen) - 189, 190
Fra New York (af D. P.) - 190, 191
Føljeton: Skisse fra Romsdalen (Forts.) - 191, 192, 193, 194, 195
Forskjelligt - 195
Annoncer - annoncer
    No. 16. 15de august - 196
I anledning af „Vore eventyrs kvindeskikkelser“ (Af G. D.) - 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
Føljeton: Skisse fra Romsdalen (Slutn. fra no. 15) (Af U. D.) - 206, 207, 208
Annoncer - annoncer
    No. 17. 1ste septbr. - 209
Et livsspørsmaal for samfundet (Af co.) - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
Tjenerspørsmaalet (Af H. L.) - 216, 217, 218
Hvorlænge? (Af A. O.) - 218, 219, 220
Fra landsbygden (Af Ingebjørg) - 220, 221
Forskjelligt - 221
Annoncer - annoncer
    No. 18. 15de septbr. - 222
Kvindesagen i Tyskland (ved red.) - 222, 223, 224, 225
Det internationale lærerindehjem i Stockholm (Af E. L.) - 225, 226, 227, 228
Fra Danmark - 228, 229
Illustreret bibelhistorie af Dorothea Schjoldager (Af en lærerinde) - 230, 231
Føljeton: Sneklokken (Ca.) - 231, 232
Forskjelligt - 233, 234
Annoncer - annoncer
    No. 19. 1ste oktbr. - 235
Et varsko til unge damer, som vil udvandre til Amerika (K.) - 235, 236, 237, 238
Mere i anledning „Vore eventyrs kvindeskikkelser“ (Helene Lassen) - 238, 239, 240, 241, 242
Paa Post! Af Laura Kieler (Aasta Hansteen) - 242, 243, 244
Kvindesagen i Tyskland (Forts.) - 244, 245, 246, 247
Forskjelligt - 247
Annoncer - annoncer
    No. 20. 15de oktbr. - 248
Til abonnenter og læsere (Red.) - 248, 249
10de oktober 1895 - 249, 250
I anledning artiklen „Et livsspørsmaal for samfundet“ (S.) - 250, 251
Et indlæg i dagens strid (Af en mor) - 251, 252, 253, 254, 255
Lærerindernes pensionsforening (A. J., red.) - 255, 256
Til bestyrelsen af N. K. F. (Morten Album Thams) - 257
Kvindesagen i Tyskland (Slutning) - 257, 258, 259, 260
Annoncer - annoncer
    No. 21. 1ste novbr. - 261
Den internationale afholdsbevægelse og dens ledere (Ved red.) - 261, 262, 263, 264
Frøken Kristine Dahl (Red.) - 264, 265
Til kand. jur. Morten Album Thams (Fra N. K. F.s formand) - 265
Mathilda Wrede (M. H.) - 266, 267
En vaardag i St. Paolo (Skizze af Doris Rein) - 268, 269, 270, 271, 272
Forskjelligt - 273
Annoncer - annoncer
    No. 22. 15de novbr. - 274
Ogsaa en kvindesag (Af T. L. f. H) - 274, 275
Samlagenes nedlæggelse (F.) - 275, 276
Brev til „Nylænde“ (M. H.) - 277, 278
Dragtreformatorer (A. O. og red.) - 278, 279, 280
I anl. hr. Thams’s henvendelse til N. K. F.s bestyrelse (Marcilie Holmboe) - 280, 281
Fra N. K. F.s bestyrelse - 281, 282
Den internationale afholdsbevægelse og dens ledere (Forts.) - 282, 283, 284
Fra festen for professorerne Sars - 285
Fra kvinder inden Dansk fredsforening - 285, 286
Forskjelligt - 286
Annoncer - annoncer
    No. 23. 1ste decbr. - 287
Vore første kvindelige gartnere - 287, 288, 289, 290
Koldt vand i blodet (B—e.) - 290, 291, 292
Fra Valdres (Brev til „Nylænde“ af O. I.) - 292, 293, 294
Værd at lægge mærke til (I. S.) - 294, 295
Til bestyrelsen for „Norsk kvindesagsforening“ (Ov. sagfører Morten Thams) - 295, 296
Den internationale afholdsbevægelse og dens ledere (Forts.) - 297, 298, 299
Annoncer - annoncer
    No. 24. 15de decbr. - 300
Den kommunale stemmeret (Red.) - 300
Mer om samlagenes nedlæggelse (P. H.) - 300, 301, 302
Fra K. S. F. K. Siste klubaften 1895 (Af Aasta Hansteen) - 302, 303
Den internationale afholdsbevægelse og dens ledere (Slutn.) - 303, 304, 305
Føljeton: Solnedgang (U. D.) - 306, 307, 308
Annoncer - annoncer

Project Runeberg, Tue Mar 10 14:14:05 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/nylaende/1895/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free