- Project Runeberg -  Läsebok för folkskolan. Första upplagan.
(1868) [MARC] - Tema: Alphabet books and readers
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Läsebok

för

FOLK

SKOLAN

Faksimileutgåva efter första upplagan 1868
Efterord: Lars Furuland

GIDLUNDS


Eric Jannersten Tryckeri AB, Avesta 1979

Förord till den elektroniska utgåvan

Första upplagan av Läsebok för folkskolan utkom 1868. En faksimilutgåva från 1979 scannades i december 2012 av Bert H. Efterordet av Lars Furuland har uteslutits av upphovsrättsskäl. Den sista avdelningen har dansk/norsk text i frakturstil och där har OCR-text från Tesseract 4.0 (dan_frak) lagts in i mars 2019.


The above contents can be inspected in scanned images: Titelblad, Tryckning, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Titelblad, Tryckning, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll
Första Afdelningen
1. Guds godhet. - 1, 2
2. Fabler. - 2, 3
3. Hästskon. - 3, 4
4. Eldsvådan. - 4, 5
5. Visa om solen, månen och planeterna. - 5
6. Ordspråk och sederegler. - 6
7. Ett barns aftonbön. - 6, 7
8. De sju käpparne. - 7, 8
9. Fabler. - 8, 9, 10, 11, 12
11. Ordspråk och sederegler. - 12
12. Sagan om Hjalmar och Ingeborg. - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
13. Tänkespråk. - 22, 23
14. Barnens bön för fäderneslandet. - 23
15. Ordspråk och sederegler. - 23, 24
16. Vårvisa. - 24
17. Höstvisa. - 24, 25
18. Georginen och resedan. - 25, 26, 27
21. Gossen och fogelboet. - 27, 28
22. Det tacksamma lejonet. - 28, 29, 30
23. Julen i kojan. - 30
25. Sommaren. - 31, 32
26. Vintern. - 32
27. Hästskosömmet. - 33
28. Tre gyllne regler. - 33, 34
29. Gåta. - 34
30. Frithiofs saga. - 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
31. Mitt hem. - 43
32. Tänkespråk. - 43
33. Spindeln. - 43, 44
34. Förtröstan. - 44
35. Skeppsgossen. - 44, 45
36. Landtmannens sommarsång. - 46
37. Ihärdighet. - 46, 47
38. Morgonvinden. - 47
39. Ordspråk och sederegler. - 48
40. I Husaby. - 48, 49
41. Den oegennyttige wägwisaren. - 49
42. Fabler - 49, 50, 51
43. Wreden - 52
44. Goda råd. - 52, 53
45. Morgonen. - 53
46. Torparesonen. - 54, 55, 56
47. Aftonen. - 56
48. Ragnar Lodbroks saga. - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
49. Krigssång. - 71, 72
50. Drabanten. - 72, 73
51. Konungen och ryttaren. - 73, 74
52. Sanningskärlek. - 74, 75
53. Ordspråk och sederegler. - 75
54. Hwi suckar det så tungt uti skogen? - 76, 77
55. Sjelfuppoffring. - 78
56. Sång till fäderneslandet. - 78
57. Guds lof. - 79, 80
Andra Afdelningen
1. Fosterjorden. - 81
2. Sveriges natur. - 81, 82, 83
3. Svenska språket - 84
4. Norrland - 84, 85, 86
5. Fjellen. - 86, 87
6. Flyttfoglarne. - 88, 89, 90, 91, 92
7. Flyttfoglarne - 92, 93
8. Sulitelma - 93, 94, 95
9. Valli-spiken. - 95
10. Lapparne. - 96, 97
11. Renen - 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
18. Björnen - 111, 112, 113, 114, 115
19. Helsingland - 115, 116
20. Järfsö. - 116
21. Granen - 117
22. Hampa och Lin - 117, 118
23. Dalkarlasång - 119
24. Städjan - 119, 120
25. Elgen - 120, 121, 122, 123
26. Vallflickans visa - 123
27. Dalkarlarne - 124, 125
28. Dalvisa - 125
29. Vid Siljan en Valborgsmessafton - 126
30. Dalelfven - 126, 127, 128
31. Falun och koppargrufvan - 129, 130, 131, 132
31. Kopparn - 132, 133
34. Säters dal - 133, 134
35. Wärmland - 134, 135
35. Wärmlandssång - 135
36. Jernet - 136
38. Vargen - 137, 138, 139, 140, 141
38. Söderfors - 141, 142
39. Upsala - 142, 143, 144, 145
41. Skatan - 146, 147, 148, 149, 150, 151
41. Dannemora grufvor - 151, 152, 153
42. Grufarbetaren. - 153, 154
43. Segellederna till Stockholm. - 154, 155, 156
44. Kungshatt. - 156, 157
45. Stockholms läge. - 157, 158, 159
46. Hunden - 160, 161, 162, 163
47. Gripsholm - 163, 164
48. Träden i våra skogar - 164, 165
49. Insekternas utbredning och lefnadssätt samt nytta och skada - 165, 166, 167, 168
50. Katten - 168, 169, 170
51. Resa genom Östergötland - 170, 171, 172, 173
52. Svalan - 173, 174
53. Omberg - 174, 175, 176, 177
54. Vadstena - 177, 178
55. Vättern - 178, 179, 180, 181
56. Visingsö - 181, 182
57. Kinnekulle - 182, 183
58. Göken - 183, 184, 185, 186, 187
59. Hunneberg - 188
60. Trollhättan - 188, 189, 190, 191
61. Göteborg - 191, 192, 193
62. Växterna i våra trädgårdar. - 193, 194
63. Bohuslän. - 194, 195, 196, 197
64. Myrorna. - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
65. Fiskaren. - 205
66. Jönköping. - 206, 207
67. Småland. - 208
68. Qvinnorna i Värend. - 208, 209
69. Räfven. - 209, 210, 211, 212
70. Borgholms slott. - 212, 213, 214, 215, 216
71. Gotland. - 216
72. Haren - 217, 218, 219
73. Sjömannen. - 219, 220
74. Bleking: - 220, 221
75. Näktergalen. - 221, 222, 223, 224
76. Karlskrona. - 224, 225, 226
77. Planteringar på landsbygden. - 227, 228, 229
78. Skåne. - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237
79. Storken. - 237, 238
80. Torfmossarne. - 238, 239
82. Fyrtornet. - 241, 242
83. Kulla-Gunnarstorp. - 242, 243
84. Fosterlandet. - 244
Tredje Afdelningen.
1. Sverige. - 245
2. Sveriges äldste bebyggare. - 245, 246, 247, 248, 249, 250
3. Den fornnordiska gudasagan. - 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257
4. Förfädernas näringar. - 258
5. Odalbonden. - 259, 260, 261
6. Bråvalla slag. - 261, 262, 263, 264
7. Vikingen. - 264, 265, 266, 267
8. Om Thorgny lagman. - 267, 268, 269, 270
9. Ansgarius. - 270, 271, 272, 273
10. Erik den helige och biskop Henrik. - 273, 274
11. Om Birger Jarls lagstiftning - 275
12. Stockholms anläggning. - 276
13. Konungamötet i Skara. - 276, 277
14. Den heliga Birgitta. - 278, 279, 280
15. Engelbrekt Engelbrektsson. - 280, 281, 282, 283, 284, 285
16. Friheten - 286
17. Gustaf Vasa och Dalkarlarne. - 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293
18. Olaus och Laurentius Petri. - 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
19. Vesterås riksdag - 300, 301, 302, 303, 304
20. Konungaskolan. - 305, 306
21. Gustaf den förstes sista tal till ständerna. - 306, 307, 308
22. Lefnadssättet på Gustaf den förstes tid. - 308, 309
23. Upsala möte. - 309, 310, 311
24. Gyllenhjelm. - 311, 312, 313
25. Konung Gustaf Adolf. - 313, 314, 315, 316, 317, 318
26. Slaget vid Breitenfeld - 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
28. Georg Stjernhjelm. - 324, 325, 326, 327, 328
28. Konung Gustaf Adolfs död. - 328, 329
29. Fäderneslandet. - 330
30. Axel Oxenstjerna. - 330, 331, 332, 333, 334
31. Tåget öfver Bält. - 334, 335, 336, 337, 338, 339
32. Karl den elfte. - 339
33. Slaget vid Lund - 340, 341, 342, 343, 344
34. Jesper Svedberg. - 345, 346, 347
35. Kristofer Polhem - 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355
36. Drag ur folkets lif i sjuttonde århundradet. - 355, 356
37. Karl den tolfte. - 356, 357
38. Slaget vid Narva. - 357, 358, 359, 360, 361
39. Magnus Stenbock. - 361, 362, 363
40. Jonas Alströmer. - 363, 364, 365, 366, 367, 368
41. Karl von Linné. - 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376
42. Slaget vid Svensksund. - 376, 377, 378, 379
43. Sven Dufva. - 379, 380, 381, 382
44. Sveriges grundlagar. - 382, 383, 384
45. Föreningen med Norge. - 384, 385, 386
Fjerde Afdelningen
1. Brödrarikena. - 387
2. En färd på Sognfjellen. - 388, 389, 390, 391
3. Trondhjem. - 391, 392, 393
4. Ejdern. - 393
5. Gudbrandsdalen. - 394, 395
6. Lofotens öar och torsken. - 395, 396
7. Öresund. - 396
8. Danmark. - 396, 397
9. Bokskogen. - 397
10. Svanen - 398
11. Island. - 398, 399
12. Finland - 400, 401
13. Saarijärvi socken i Finland. - 401, 402, 403
14. Bonden Paavo och hans hustru. - 403, 404
15. Färd på Ishafvet. - 404, 405
16. Sälen. - 405, 406, 407
17. Färder bland Samojederna. - 407, 408, 409, 410, 411
18. London. - 411, 412, 413
19. Stenkolen. - 413, 414
20. Paris. - 414, 415
21. Silkesmasken. - 415, 416
22. Schweiz. - 417
23. Gemmi - 417, 418
24. Stengeten. - 418, 419, 420
25. Vesuvius. - 420, 421
26. En vinterdag i Gibraltar. - 421, 422
27. Det heliga landet. - 422, 423, 424
28. Libanon. - 424, 425
29. Galileen. - 425, 426, 427
30. Judeen. - 427, 428
31. Palmerna. - 429, 430, 431
32. Indien. - 431, 432
33. Elefanten. - 432, 433, 434
34. Kina. - 434, 435
35. Kaffet. - 435, 436
36. Egypten - 437, 438
37. En ökenresa. - 438, 439
38. Kamelen. - 439, 440
39. Folket i Nordamerikas förenade stater. - 441, 442
40. Bomullen. - 442, 443
41. Guldet. - 443, 444, 445, 446
43. Tahejti. - 446, 447, 448
Femte Afdelningen.
1. Cyrus. - 449, 450, 451, 452
2. Athen. - 452, 453, 454
3. Sparta. - 454, 455, 456
4. Greklands frihetsstrid. - 456, 457, 458, 459
5. Rom. - 459, 460, 461
6. Kristendomens utbredande i det Romerska riket. - 461, 462, 463, 464
7. Karl den store. - 464, 465
8. Det första korståget. - 465, 466, 467
9. Boktryckerikonstens uppfinning. - 467, 468
10. Upptäckten af sjövägen till Indien och af Amerika. - 469, 470, 471, 472, 473
11. Luther på riksdagen i Worms. - 473, 474, 475, 476
12. Det trettioåriga kriget. - 476, 477
13. Oliver Cromwell. - 478, 479, 480
14. Ludvig den fjortonde. - 480, 481
15. Fredrik den andre. - 481, 482, 483
16. Nordamerikas förenade stater. - 483, 484, 485
17. Franska revolutionen och Napoleon den förste. - 485, 486, 487
Sjette Afdelningen
1. Luften. - 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498
2. Vattnet. - 498, 499, 500, 501, 502, 503
3. Elden. - 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
5. Ljudet. - 512, 513, 514, 515, 516, 517
6. Magneten - 518, 519, 520
7. Elektriciteten - 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527
8. Elektriska telegrafen. - 527, 528, 529, 530, 531
9. Värmet. - 532, 533, 534, 535, 536, 537
10. Ångbåtar. - 537, 538, 539
11. Jernvägar. - 539, 540, 541
12. Gas och gaslysning. - 542, 543
13. Jordens inre. - 543, 544, 545
14. Jordens berg och mark. - 545, 546, 547, 548, 549, 550
Sjunde Afdelningen
1. Faderen. - 551, 552
2. Fattigmands Velgjørenhed. - 553
3. En Høstaften paa Oplandet. - 554, 555, 556
4. Basdragene i Norge. - 556, 557, 558
5. Norsk Fædrelandssang. - 559
6. Sjælland. - 559, 560
7. Dansk Fædrelandssang. - 560, 561
8. Skandinaviens Hævning. - 561, 562, 563
9. Modersmaalet. - 564
Rättelser - 564

Project Runeberg, Thu Mar 21 03:03:29 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/lff1u/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free