- Project Runeberg -  Träindustrins handbok : Snickeriarbete
(1950) [MARC] - Tema: Teknografiska institutet
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
TEKNO'S HANDBÖCKER PUBLIKATION 12

TRÄINDUSTRINS HANDBOK SNICKERIARBETE

UNDER REDAKTION AV KNUT LARSSON Förbundsordförande i Svenska Träindustriarbetareförbundet JÖRGEN ANDERSSON Sveriges Snickaremästares Riksförbund OLOV SVAHN Teknologie doktor Huvudredaktör TEKNOGRAFISKA AKTIEBOLAGET MCML COPYRIGHT BY TEKNOGRAFISKA AKTIEBOLAGET PRINTED IN SWEDEN Eftertryck förbjudes. TRYCKERIAKTIEBOLAGET FRAMTIDEN, MALMÖ 1950.

Förord till den elektroniska utgåvan

Detta verk med 1124 sidor utkom 1950 och i en andra upplaga 1952 med oförändrat sidantal. Ett urval utgavs även med titeln Lärobok i snickeriarbete (1952, 471 sidor; 2:a upplagan 1960, 328 sidor; 3:e upplagan 1965, 600 sidor). Boken digitaliserades i februari 2021. Alla sidorna har scannats i 400 dpi färg.

Projekt Runeberg digitaliserar verk som detta, med ett stort antal medverkande författare (se sid. 9), då 70 år har passerat efter utgivningsåret, utan hänsyn till de enskilda författarnas dödsår.

Innehåll - I. Matematik, av Nils Evermark - II. Mekanik och hållfasthetslära, av Nils Evermark - III. Fysik, av Nils Evermark - IV. Trämateriallära, av Gunnar Nygren - V. Virkestorkning och torkanläggningar, av H. Baumann och T. Högrell - VI. Lim och limningsmetoder, av J. E. Marian - VII. Ritning, av Einar Larsson - VIII. Möbeltillverkning och inredning, av Axel Bäck - IX. Modellsnickeri, av L. Lange - X. Stillära, av Bengt Cnattingius - XI. Bildhuggeri, av Ernst Sundbeck och Nils Boiardt - XII. Trähusfabrikation och byggnadssnickerier, av Gunnar Backsell och Harry Sandström - XIII. Ytbehandling, av Frans Karlström - XIV. Handverktyg, av Gunnar Nygren och Nils Holmgren - XV. Träbearbetningsmaskiner, av Gunnar Nygren - XVI. Självkostnadsberäkning, av Björn Ståhl - XVII. Bokföring, av Björn Ståhl - XVIII. Ackordsättning och organisation - Matematiska och tekniska tabeller - Alfabetiskt sakregister


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 5, 6, 7, 8, 989, 990

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 5, 6, 7, 8, 989, 990
Författare - 9
Förord - 11, 12
    I. Matematik, av Nils Evermark - 13
Praktisk räkning - 15, 16
Decimalbråk - 17, 18
Allmänna bråk - 18, 19
Parenteser - 19, 20
Positiva och negativa tal - 20
Medeltal (aritmetiskt medium) - 20, 21
Procenträkning - 21
Ekvationer av första graden med en obekant - 22, 23, 24, 25
Förhållanden mellan tal (proportioner) - 25, 26
Ekvationssystem av första graden med flera obekanta - 26, 27
Kvadrater och kvadratrötter. Kuber och kubikrötter - 27, 28
Några viktiga räkneregler - 28, 29, 30
Praktisk geometri - 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
    Linjer och vinklar - 31
    Tabell över bågens och kordans längd för radien = 1 - 35
    Omkrets och yta av plana figurer - 36
    Likformighet - 41
    Rymdfigurers (kroppars) yta och volym - 43
Kroppars vikt - 48, 49
Grafisk framställning - 49, 50, 51, 52, 53
Räknestickan - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
    Multiplikation - 54
    Division - 56
    Upphöjning i kvadrat (kvadrering) - 57
    Kvadratrotutdragning - 58
    II. Mekanik och hållfasthetslära, av Nils Evermark - 61
Mekanik - 63
Statik - 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
    Krafter - 63
    Sammansättning och uppdelning av krafter efter samma verkningslinje - 66
    Moment - 67
    Parallella krafters resultant - 69
    Tyngdpunkt - 71
    Sammansättning och uppdelning av godtyckligt riktade krafter belägna i samma plan - 73
    Fasta kroppars jämvikt - 75
    Friktion - 77
    Rullningsmotstånd - 80
Dynamik - 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
    Likformig, rätlinjig rörelse - 81
    Likformig rotationsrörelse - 81
    Likformiga, rätlinjiga rörelsers sammansättning och uppdelning - 84
    Likformigt föränderlig rörelse i rätlinjig bana - 86
    Likformigt föränderlig rotationsrörelse - 87
    Kraft, massa och acceleration - 88
    Mekaniskt arbete och effekt - 90
    Energi - 95
    Centrifugalkraft - 96
Hållfasthetslära - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
    Olika slag av påkänningar - 97
    Materialprovning - 98
    Hållfasthetskoefficienter i kp/mm² - 103
    Dragning - 104
    Tryck - 110
    Skjuvning eller skärning - 112
    Böjning - 117
    Vridning - 125
    Knäckning - 128
    III. Fysik, av Nils Evermark - 131
Praktisk fysik - 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
    Aggregationsformer - 133
    Molekylarkrafter - 133
    Kroppars allmänna egenskaper - 134
    Specifik vikt och volymvikt - 134
    Tryck - 135
    Lufttryck - 137
    Pumpar - 138
Värmelära - 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
    Utvidgningslära - 141
    Värmemängd - 145
    Värmeisolering - 148
    Förbränning och förbränningsvärme - 150
    Värme och mekaniskt arbete - 151
Elektroteknik - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
    Några viktiga räknelagar vid likström - 155
    Högspänning och lågspänning - 158
    Serie- och parallellkoppling - 159
    Likström och växelström - 159
    Elektrisk energiöverföring - 160
    Magneter och magnetisk induktion - 162
    Några viktiga räknelagar vid växelström - 164
    Likströmsmotorer - 166
    Växelströmsmotorer - 168
    Elektrisk uppvärmning - 170
Ljud och ljus - 172, 173
    IV. Trämateriallära, av Gunnar Nygren - 175
Träets egenskaper - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
    Växt och inre byggnad - 177
    Fysikaliska egenskaper - 179
    Mekaniska egenskaper - 184
    Tryckhållfasthet - 185
    Draghållfasthet - 188
    Böjhållfasthet - 188
    Hållfasthet mot nötning - 188
    Klyvhållfasthet - 189
    Hårdhet - 189
    Seghet - 190
    Elasticitet - 190
Felaktigheter hos trä - 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
    Växtfel - 190
    Svampangrepp - 199
    Rötsvampar - 200
    Stamrötor - 201
    Lagrings- och husrötor - 202
    Blåyta - 205
    Skyddsåtgärder mot svampangrepp - 206
    Insektsangrepp - 206
    Bekämpningsmedel mot insekter - 212
In- och utländska träslag - 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222
Träets bearbetning - 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235
    Avverkning - 222
    Försågning - 224
    Virkets hyvling - 234
Kvalitetsbestämmelser och sorteringsregler - 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
    Konstruktionsvirke - 235
    Osågat konstruktionsvirke - 235
    Sågat konstruktionsvirke - 235
    Övrigt sågat byggnadsvirke - 240
    Hyvlat virke - 241
    Rätsidan - 242
    Baksidan - 243
    Hyvelurlägg - 243
    Utskott - 243
    Sidbräder - 243
    Golvbeläggningsvirke - 244
    Kvalitetsbestämmelser för snickerier - 244
    Allmänna bestämmelser - 245
    Skånes trävaruhandlareförenings sorteringsregler för trävaror - 245
    Smålandsvaror - 245
    Kantsågade varor - 245
    Hyvlade varor - 246
    Okantade varor - 247
Fanér och fanérprodukter - 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
    Fanértillverkning - 247
    Plywood - 250
    Sorteringsregler för furuplywood - 252
    Sorteringsregler för björkplywood - 253
    Lamellträ - 255
Specialplattor - 257
Träfiberplattor, isolerings- och beklädnadsmaterial, byggnadsplattor - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263
    Träfiberplattor - 257
    Isolerings- och beklädnadsmaterial, byggnadsplattor - 260
    V. Virkestorkning och torkanläggningar, av H. Baumann och T. Högrell - 265
Beteckningar - 266
Inledning - 267
A. Definitioner och mätmetoder för träets och luftens fuktighet - 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277
    1. Fuktkvot och fukthalt - 268
    2. Bestämning av fuktkvoten - 268
    3. Absolut och relativ luftfuktighet - 269
    4. Mätning av relativa fuktigheten - 273
B. Fuktens inverkan på trä - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283
    1. Sambandet mellan träets fuktkvot och relativa fuktigheten - 277
    2. Sambandet mellan träets fuktkvot och svällning - 279
    3. Fuktfördelning och torkningsfel - 281
C. Trä torkningens utförande - 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305
    1. Lufttorkning - 283
    2. Artificiell torkning - 284
    3. Virkestorkanläggningar - 285
    4. Några synpunkter beträffande kammartorkor - 289
    5. Trimning av kammartorkan - 293
    6. Virkets stapling - 295
    7. Torkningsprocessens genomförande - 296
D. Värmeförbrukning vid ångtorkning - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
E. Kostnadsberäkning av virkestorkning - 312, 313, 314
    Proportionella kostnader - 313
    VI. Lim och limningsmetoder, av J. E. Marian - 315
A. Inledning - 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, tabell 26, 325
    I. Limningens mål och grundprinciper - 317
    II. Limningsmetoder - 318
    III. Limningstekniska termer och begrepp - 319
B. Olika limtyper och deras handhavande - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405
    I. Limtyper - 325
    1. Glutinlim - 325
    a. Glutinvarmlim - 326
    b. Glutinkall-lim - 329
    2. Övriga proteinlim: Kasein-, soya-, blodlim etc. - 330
    Kaseinlim - 330
    Soyalim - 336
    Albumin- eller blodlim - 338
    3. Plastlim (konsthartslim) - 344
    Plastlimmens allmänna egenskaper - 344
    Karbamidlim - 345
    Fenollim, resorcinollim och blandlim - 352
    Fenolkallim med sur härdare - 368
    Filmlimning — torrlimning — med karbamidfilm och fenolfilm - 370
    Trä-metallfilm - 375
    Melaminlim - 376
    II. Limmets användning - 382
    1. Tillblandning - 382
    2. Spridning och spridare - 384
    3. Pressanordningar och presstryck - 392
    4. Uppvärmningsanordningar och värmetillförsel - 394
C. Bedömning och val av lämpligt lim - 405, 406, 407, 408
D. Provning av lim - 408, 409, 410
E. Rengöring av limutrustning - 410, 411, 412, 413
F. Konsthartslim och arbetshygien - 413, 414, 415
    VII. Ritning, av Einar Larsson - 417
Linjer och beteckningar - 418
Inledning - 419, 420
Projektionsritning - 420, 421, 422, 423
Perspektivritning - 424, 425, 426
Front- och snedperspektiv - 426
Konstruktionsmetoder - 427
Frontperspektiv - 427, 428, 429, 430, 431, 432
Snedperspektiv, indirekt metod - 432, 433, 434
Snedperspektiv, direkt metod - 435, 436, 437
Skisser - 437, 438
Några metriska standardformat - 438
Projektionsskisser - 439, 440, 441
Perspektivskisser - 441, 442
Arbetsritningar - 442, 443, 444
Genomskärningar - 444
Ytutbredningar - 445
Möbler - 445, 446, 447
Inredningar - 447, 448, 449, 450, 451
Byggnadssnickerier - 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457
    VIII. Möbeltillverkning och inredning, av Axel Bäck - 459
Inledning - 461
Material - 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
    Blindträ - 462
    Kontrafanér, Spärrfanér - 462
    Lamellträ och träfiberplattor - 463
    Ädelträ - 464
    Lim - 473
    Lacker och polermaterial - 476
    Betser - 476
    Grundlacker under cellulosan - 477
    Blekningsmedel - 479
    Beslag - 479
    Beläggning - 479
Möbeltillverkning - 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502
    Konstruktionen - 480
    Fanéring - 496
    Lister - 499
Inredning - 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
    Paneler - 503
    Apoteksinredning - 506
    Dörrar - 506
Ornament och inläggningar - 512, 513, 514
Möbelindustrins utveckling - 514, 515, 516
    IX. Modellsnickeri, av L. Lange - 517
Gjutformen och modellen - 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525
Modellmaterial - 525, 526, 527, 528, 529
Färgen - 529, 530
Verktyg och maskiner - 530
Modellen och träets struktur - 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536
Modellen och formningsmetoden - 536, 537, 538
Små modeller för handformning - 539, 540, 541, 542, 543
Kugghjulet - 543, 544, 545
Remskivan - 545, 546
Propellern - 546, 547, 548
Tillverkning av stora modeller - 548, 549, 550, 551, 552, 553
Modellkostnaden och formningsmetoden - 553, 554
Ribbmodellen - 554
Svarvningsmetodsn - 555
Partbotten - 556, 557
Brättmodellen för maskinformning - 557, 558, 559, 560, 561, 562
    X. Stillära, av Bengt Cnattingius - 563
Stil och stilhistoria - 565
Antiken. Klassisk stil - 565, 566, 567, 568
Romansk stil - 568
Gotik - 568, 569, 570, 571
Renässans - 571, 572
Barock - 573, 574, 575, 576
Rokokon - 577, 578, 579, 580
Gustaviansk stil - 580, 581, 582
Empiren - 583, 584, 585
Romantik och 1800-talets stilimitationer - 585, 586, 587
Funktionalismen - 588, 589
    XI. Bildhuggeri, av Ernst Sundbeck och Nils Boiardt - 591
Bildhuggeriyrket - 593, 594, 595, 596, 597
Bildhuggeriets teknik - 597, 598, 599
Verktyg - 599, 600
Träslag - 601, 602, 603, 604
    XII. Trähusfabrikation och byggnadssnickerier, av Gunnar Backsell och Harry Sandström - 605
Inledning - 607
Planering av trähusfabrik - 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621
Planering av snickerifabrik för byggnadssnickerier - 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632
    Allmänt - 622
    Transporter - 624
    Avdelningar och produktionsgrupper - 626
    Fabriksbyggnader - 631
Byggsystem - 632, 633, 634, 635, 636, 637
Bjälklag - 637, 638, 639, 640
    Syllar - 637
    Kottlingar - 640
    Avväxlingar - 640
Ytterväggar - 641, 642, 643
    Plankväggar - 641
    Stolpväggar - 642
Mellanväggar - 643
Taklag - 643, 644, 645
Inner- och yttertakluckor - 645
Byggnadssnickerier - 645, 646, 647
Köksinredning - 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653
Trätrappor - 654, 655, 656, 657, 658, 659
    XIII. Ytbehandling, av Frans Karlström - 661
Inledning - 663
Boning - 664, 665, 666
    Arbetsmetoder - 664
Polering - 666, 667, 668, 669, 670
    Arbetsmetoder - 668
Råd och anvisningar - 670
Plast-lacker - 670, 671, 672, 673
    Arbetsmetoder - 672
Målning och lackering med cellulosalackfärger - 673, 674, 675
    Arbetsmetoder - 674
Målning och lackering med syntetiska lackfärger - 676, 677, 678, 679
    Arbetsmetoder - 676
Sammanfattning av de vanligaste ytbehandlingsmaterialerna - 679, 680, 681, 682, 683
    För boning och polering - 679
    För lackering med cellulosalackfärg - 682
    För lackering med syntetisk lackfärg - 683
Särskilda anvisningar - 683, 684, 685, 686
    XIV. Handverktyg, av Gunnar Nygren och Nils Holmgren - 687
Allmänt - 689, 690, 691
Skärverktygens utformning - 691, 692
Bänkverktyg - 692
Handsågar - 692, 693, 694, 695, 696
Skötsel av handsågar - 696, 697
Hyvlar - 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705
Stämjärn - 705, 706, 707
Borrar - 707, 708, 709, 710
Diverse verktyg - 710, 711
Mätdon och påritningsverktyg - 711, 712, 713, 714
Spännverktyg - 714, 715, 716, 717, 718
    XV. Träbearbetningsmaskiner, av Gunnar Nygren - 719
Allmänna instruktioner - 721, 722, 723, 724, 725
    Uppställning samt kontroll före igångsättning - 721
    Smörjning - 723
Elektrisk utrustning - 725, 726, 727, 728, 729
    Startströmmen vid olika motortyper - 725
    Hastighetsreglering vid separatdrift - 726
    Motorernas utformning med hänsyn till eldfaran - 727
    Skötsel av elmotorer och -apparater - 728
Cirkelsågar - 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758
    Cirkelsågklingor - 729
    Vanliga cirkelsågar - 745
    Cirkelklyvsågar - 750
    Riktkantsågar - 752
    Kapsågar - 754
Bandsågar - 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782
    Bandsågblad - 758
    Fel vid sågning med bandsågblad - 776
    Vanliga bandsågar - 778
    Bandklyvsågar - 780
    Blockbandsågar - 781
Hyvelmaskiner - 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808
    Hyvelkuttrar och hyvelstål - 782
    Rikthyvlar - 793
    Planhyvlar - 797
    Fyrsideshyvelmaskiner - 800
    Listhyvelmaskiner - 805
    Boxhyvelmaskiner - 806
    Hyvelmaskiner med parallellrörelse - 807
Fräsmaskiner - 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829
    Fräskuttrar och fräsar - 808
    Fräsmaskiner - 815
    Råd vid fräsarbeten - 819
    Tillbehör till fräsmaskiner - 820
    Tappmaskiner - 824
    Sink- och gradmaskiner - 826
Borrmaskiner - 829, 830, 831, 832
    Borrar - 829
    Vanliga borrmaskiner - 830
    Långhålsborrmaskiner - 831
Stämmaskiner - 833, 834, 835, 836, 837
    Stämverktyg - 833
    Borrstämmaskiner - 834
    Kedjestämmaskiner - 836
Träsvarvar - 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845
    Svarvverktyg - 837
    Vanliga träsvarvar - 838
    Fasonsvarvar - 841
    Kopieringssvarvar - 843
    Käppsvarvar - 845
Putsmaskiner - 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852
    Bandputsmaskiner - 845
    Rullputsmaskiner - 848
    Skivputsmaskiner - 848
    Valsputsmaskiner - 849
    Profilputsmaskiner - 850
    Slipband - 852
Kombinerade maskiner och specialmaskiner - 853, 854, 855, 856, 857
    Laxspåntmaskiner - 855
    Pressar - 856
    XVI. Självkostnadsberäkning, av Björn Ståhl - 859
Inledning - 861, 862, 863
1. Självkostnadsberäkning för möbelindustrin - 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882
    Självkostnad - 864
    Direkt material - 864
    Direkt arbetslön - 867
    Avskrivningar - 868
    Räntor - 871
    Materialomkostnader - 874
    Arbetsomkostnader - 875
    Speciella direkta kostnader - 877
    Affärsomkostnader - 877
    Grundvärdeomkostnader - 878
    Kalkylationsmetoder - 879
2. Exempel på kostnadsberäkning vid en medelstor möbelfabrik (totalkalkyl) - 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, tabell, 911, 912, 913
    Fabrikens data - 883
    Lokalomkostnader - 884
    Maskin- och inventarieomkostnader - 885
    Löner - 886
    Materialförbrukning och andra utgifter - 886
    Kalkylmässiga omkostnader för omsättningstillgångar - 889
    Omkostnadsfördelningstablå. Fördelning av indirekta kostnader på kostnadsställen - 890
    Beräkning av omkostnadspåläggen - 899
3. Exempel på produktkalkyl på möbler - 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920
    XVII. Bokföring, av Björn Ståhl - 921
Inledning - 923, 924
Mekanförbundets normalkontoplan och exempel på kontoförteckning för möbelfabrik - 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934
    Allmänt - 925
    Klass 0: Tillgångar, skulder och eget kapital - 931
    Klass 1: Utgifter (anskaffningar m. m.) - 932
    Klass 8: Inkomster (försäljning m. m.) - 933
    Klass 9: Resultatanalys och bokslut - 934
Kontonas utjämning vid årets slut - 934, 935
Exempel på kontoförteckning för möbelfabrik - 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953
    XVIII. Ackordsättning och organisation - 955
Ackord vid maskinarbete, av Olof Mellberg - 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976
Ackord vid snickeri- och sammansättningsarbeten, av Edvard Blomqvist - 977, 978, 979, 980
Ackord vid ytbehandling - 981, 982
Träindustrins organisation och avtal, av Knut Larsson - 982, 983, 984, 985
    Matematiska och tekniska tabeller - 987
A. Matematik - 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047
    A1. Allmänt förekommande matematiska tecken - 991
    A2. Grekiska alfabetet - 992
    A3. Anvisning för användning av de matematiska tabellerna - 992
    A4. Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, naturliga logaritmer, inverterade värden samt cirkelperiferier och cirkelytor - 996
    A5. Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter samt cirkelperiferier och cirkelytor för talvärden mellan 0,01 och 0,9 - 1016
    A6. Förvandling av bråk till decimalbråk - 1016
    A7. Logaritmer - 1017
    A8. Logaritmtabell - 1021
    A9. Antilogaritmtabell - 1023
    A10. Trigonometri - 1025
    A11. Trigonometriska tabeller, sinus och cosinus - 1030
    A12. Trigonometriska tabeller, tangens och cotangens - 1032
    A13. Trigonometrisk tabell (decimalgrader) - 1034
    A14. Reguljära månghörningar - 1040
    A15. Formler för ytors beräkning - 1041
    A16. Formler för kroppars beräkning - 1042
    A17. Några ofta förekommande värden med π - 1043
    A18. Cirkelns delar - 1044
    A19. Cirkeln - 1045
    A20. Minuter och sekunder till decimaler av en grad - 1046
    A21. Decimaler av en grad till minuter och sekunder - 1047
B. Måttsystem - 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055
    B1. Metersystemet - 1048
    B2. Engelska och amerikanska mått och vikter - 1049
    B3. Förvandlingstabell tum-millimeter 0—10″ - 1050
    B4. .00—.11″ - 1053
    B5. Förvandlingstabell - 1054
    B6. Tekniska måttenheter - 1055
C. Hållfasthetslära - 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061
    C1. Hårdhetstabell - 1056
    C2. Krympmått - 1056
    C3. Balkar, olika belastningssätt - 1057
    C4. Tillåtna påkänningar i kg/cm² - 1058
    C5. Tröghets-, motstånds- och vridmoment - 1059
    C6. I-balkar i normalprofiler - 1060
    C7. U-balkar i normalprofiler - 1061
    C8. Beräkning av skruvar - 1061
D. Fysik - 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067
    D1. Specifik vikt av fasta ämnen - 1062
    D2. Specifik vikt av flytande ämnen - 1063
    D3. Vikt av gaser - 1063
    D4. Ungefärlig vikt av olika materialer per m³ - 1063
    D5. Specifikt värme för några ämnen - 1064
    D6. Antändningstemperatur - 1064
    D7. Smältpunkter - 1065
    D8. Smältpunkter för lödmetaller - 1065
    D9. Specifikt motstånd, ledningsförmåga och temperaturkoefficient för olika material - 1066
    D10. Några grundämnens kemiska beteckning - 1066
    D11. Tabell för förvandling av hk till kW - 1067
E. Standardisering - 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084
    E1. Trälister, kvalitetsbestämmelser och profiler - 1068
    E2. Kvalitetsbestämmelser för dörrsnickerier - 1069
    E3. Dörrsnickerier, nomenklatur - 1073
    E4. Fönster och fönsterdörrar, kvalitetsbestämmelser - 1075
    E5. Fönster och fönsterdörrar, typer och storlekar - 1078
    E6. Fönster, nomenklatur - 1080
    E7. Cirkelsågblad för trä, tandtyper - 1084
F. Träteknik - 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090
    F1. Antal kubikfot per löpmeter av kantsågat virke - 1085
    F2. Volymvikter för olika virkessorter - 1086
    F3. Till trävaror använda måttenheter - 1087
    F4. Volymvikt och hållfasthetsvärden för olika träslag - 1088
    F5. Sammanställning över dimensioner och kvaliteter som vanligen användas vid husbyggnadsarbeten - 1090
G. Limteknik - 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105
    G1. Viktigare härdaretyper för karbamidlim - 1091
    G2. Proteinlim - 1092
    G3. Konsthartslim, karbamid- och melaminlim - 1096
    G4. Konsthartslim, fenol och resorcinollim - 1100
    G5. Spridning samt valsarnas reffling för olika limtyper - 1104
    
Alfabetiskt sakregister - 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124
    Ackordssättning ... - 1107
    Barock ... - 1108
    Decimalbråk ... - 1109
    Fanerpressar ... - 1110
    Geringslåda ... - 1111
    Hyvelkuttrarnas ... - 1112
    Kapsågar ... - 1113
    Likströmsmotor ... - 1114
    Matematiska ... - 1115
    Målning ... - 1116
    Planfriskutter ... - 1117
    Rullputsmaskin ... - 1118
    S-järn ... - 1119
    Stolpväggar ... - 1120
    Träets ... - 1121
    Trähusfabrikation ... - 1122
    Utlastning ... - 1123
    Ytterdörrar ... - 1124

Project Runeberg, Sat Feb 20 18:37:15 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/snickarb/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free