- Project Runeberg -  Träindustrins handbok : Snickeriarbete
(1950) [MARC] - Tema: Woodworking, Teknografiska institutet
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
TEKNO'S HANDBÖCKER PUBLIKATION 12

TRÄINDUSTRINS HANDBOK SNICKERIARBETE

UNDER REDAKTION AV KNUT LARSSON Förbundsordförande i Svenska Träindustriarbetareförbundet JÖRGEN ANDERSSON Sveriges Snickaremästares Riksförbund OLOV SVAHN Teknologie doktor Huvudredaktör TEKNOGRAFISKA AKTIEBOLAGET MCML COPYRIGHT BY TEKNOGRAFISKA AKTIEBOLAGET PRINTED IN SWEDEN Eftertryck förbjudes. TRYCKERIAKTIEBOLAGET FRAMTIDEN, MALMÖ 1950.

Förord till den elektroniska utgåvan

Detta verk med 1124 sidor utkom 1950 och i en andra upplaga 1952 med oförändrat sidantal. Ett urval utgavs även med titeln Lärobok i snickeriarbete (1952, 471 sidor; 2:a upplagan 1960, 328 sidor; 3:e upplagan 1965, 600 sidor). Boken digitaliserades i februari 2021. Alla sidorna har scannats i 400 dpi färg.

Projekt Runeberg digitaliserar verk som detta, med ett stort antal medverkande författare (se sid. 9), då 70 år har passerat efter utgivningsåret, utan hänsyn till de enskilda författarnas dödsår.

Innehåll - I. Matematik, av Nils Evermark - II. Mekanik och hållfasthetslära, av Nils Evermark - III. Fysik, av Nils Evermark - IV. Trämateriallära, av Gunnar Nygren - V. Virkestorkning och torkanläggningar, av H. Baumann och T. Högrell - VI. Lim och limningsmetoder, av J. E. Marian - VII. Ritning, av Einar Larsson - VIII. Möbeltillverkning och inredning, av Axel Bäck - IX. Modellsnickeri, av L. Lange - X. Stillära, av Bengt Cnattingius - XI. Bildhuggeri, av Ernst Sundbeck och Nils Boiardt - XII. Trähusfabrikation och byggnadssnickerier, av Gunnar Backsell och Harry Sandström - XIII. Ytbehandling, av Frans Karlström - XIV. Handverktyg, av Gunnar Nygren och Nils Holmgren - XV. Träbearbetningsmaskiner, av Gunnar Nygren - XVI. Självkostnadsberäkning, av Björn Ståhl - XVII. Bokföring, av Björn Ståhl - XVIII. Ackordsättning och organisation - Matematiska och tekniska tabeller - Alfabetiskt sakregister


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 5, 6, 7, 8, 989, 990

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 5, 6, 7, 8, 989, 990
Författare - 9
Förord - 11, 12
    I. Matematik, av Nils Evermark - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Praktisk räkning - 15, 16
Decimalbråk - 17, 18
Allmänna bråk - 18, 19
Parenteser - 19, 20
Positiva och negativa tal - 20
Medeltal (aritmetiskt medium) - 20, 21
Procenträkning - 21
Ekvationer av första graden med en obekant - 22, 23, 24, 25
Förhållanden mellan tal (proportioner) - 25, 26
Ekvationssystem av första graden med flera obekanta - 26, 27
Kvadrater och kvadratrötter. Kuber och kubikrötter - 27, 28
Några viktiga räkneregler - 28, 29, 30
Praktisk geometri - 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
    Linjer och vinklar - 31, 32, 33, 34, 35, 36
    Tabell över bågens och kordans längd för radien = 1 - 35
    Omkrets och yta av plana figurer - 36, 37, 38, 39, 40, 41
    Likformighet - 41, 42, 43
    Rymdfigurers (kroppars) yta och volym - 43, 44, 45, 46, 47, 48
Kroppars vikt - 48, 49
Grafisk framställning - 49, 50, 51, 52, 53
Räknestickan - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
    Multiplikation - 54, 55, 56
    Division - 56, 57
    Upphöjning i kvadrat (kvadrering) - 57, 58
    Kvadratrotutdragning - 58, 59
    II. Mekanik och hållfasthetslära, av Nils Evermark - 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
Mekanik - 63
Statik - 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
    Krafter - 63, 64, 65, 66
    Sammansättning och uppdelning av krafter efter samma verkningslinje - 66, 67
    Moment - 67, 68, 69
    Parallella krafters resultant - 69, 70, 71
    Tyngdpunkt - 71, 72, 73
    Sammansättning och uppdelning av godtyckligt riktade krafter belägna i samma plan - 73, 74, 75
    Fasta kroppars jämvikt - 75, 76, 77
    Friktion - 77, 78, 79, 80
    Rullningsmotstånd - 80
Dynamik - 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
    Likformig, rätlinjig rörelse - 81
    Likformig rotationsrörelse - 81, 82, 83, 84
    Likformiga, rätlinjiga rörelsers sammansättning och uppdelning - 84, 85, 86
    Likformigt föränderlig rörelse i rätlinjig bana - 86, 87
    Likformigt föränderlig rotationsrörelse - 87, 88
    Kraft, massa och acceleration - 88, 89, 90
    Mekaniskt arbete och effekt - 90, 91, 92, 93, 94, 95
    Energi - 95, 96
    Centrifugalkraft - 96
Hållfasthetslära - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
    Olika slag av påkänningar - 97, 98
    Materialprovning - 98, 99, 100, 101, 102, 103
    Hållfasthetskoefficienter i kp/mm² - 103
    Dragning - 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
    Tryck - 110, 111, 112
    Skjuvning eller skärning - 112, 113, 114, 115, 116, 117
    Böjning - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
    Vridning - 125, 126, 127, 128
    Knäckning - 128, 129, 130
    III. Fysik, av Nils Evermark - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173
Praktisk fysik - 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
    Aggregationsformer - 133
    Molekylarkrafter - 133, 134
    Kroppars allmänna egenskaper - 134
    Specifik vikt och volymvikt - 134, 135
    Tryck - 135, 136, 137
    Lufttryck - 137, 138
    Pumpar - 138, 139, 140, 141
Värmelära - 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
    Utvidgningslära - 141, 142, 143, 144, 145
    Värmemängd - 145, 146, 147, 148
    Värmeisolering - 148, 149, 150
    Förbränning och förbränningsvärme - 150, 151
    Värme och mekaniskt arbete - 151, 152, 153
Elektroteknik - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
    Några viktiga räknelagar vid likström - 155, 156, 157, 158
    Högspänning och lågspänning - 158, 159
    Serie- och parallellkoppling - 159
    Likström och växelström - 159, 160
    Elektrisk energiöverföring - 160, 161, 162
    Magneter och magnetisk induktion - 162, 163, 164
    Några viktiga räknelagar vid växelström - 164, 165, 166
    Likströmsmotorer - 166, 167, 168
    Växelströmsmotorer - 168, 169, 170
    Elektrisk uppvärmning - 170, 171
Ljud och ljus - 172, 173
    IV. Trämateriallära, av Gunnar Nygren - 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263
Träets egenskaper - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
    Växt och inre byggnad - 177, 178, 179
    Fysikaliska egenskaper - 179, 180, 181, 182, 183, 184
    Mekaniska egenskaper - 184, 185
    Tryckhållfasthet - 185, 186, 187, 188
    Draghållfasthet - 188
    Böjhållfasthet - 188
    Hållfasthet mot nötning - 188
    Klyvhållfasthet - 189
    Hårdhet - 189, 190
    Seghet - 190
    Elasticitet - 190
Felaktigheter hos trä - 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
    Växtfel - 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
    Svampangrepp - 199, 200
    Rötsvampar - 200, 201
    Stamrötor - 201, 202
    Lagrings- och husrötor - 202, 203, 204, 205
    Blåyta - 205
    Skyddsåtgärder mot svampangrepp - 206
    Insektsangrepp - 206, 207, 208, 209, 210, 211
    Bekämpningsmedel mot insekter - 212
In- och utländska träslag - 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222
Träets bearbetning - 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235
    Avverkning - 222, 223, 224
    Försågning - 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
    Virkets hyvling - 234, 235
Kvalitetsbestämmelser och sorteringsregler - 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
    Konstruktionsvirke - 235
    Osågat konstruktionsvirke - 235
    Sågat konstruktionsvirke - 235, 236, 237, 238, 239, 240
    Övrigt sågat byggnadsvirke - 240, 241
    Hyvlat virke - 241, 242, 243
    Rätsidan - 242, 243
    Baksidan - 243
    Hyvelurlägg - 243
    Utskott - 243
    Sidbräder - 243
    Golvbeläggningsvirke - 244
    Kvalitetsbestämmelser för snickerier - 244, 245
    Allmänna bestämmelser - 245
    Skånes trävaruhandlareförenings sorteringsregler för trävaror - 245
    Smålandsvaror - 245, 246, 247
    Kantsågade varor - 245
    Hyvlade varor - 246, 247
    Okantade varor - 247
Fanér och fanérprodukter - 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
    Fanértillverkning - 247, 248, 249, 250
    Plywood - 250, 251, 252
    Sorteringsregler för furuplywood - 252, 253
    Sorteringsregler för björkplywood - 253, 254, 255
    Lamellträ - 255, 256
Specialplattor - 257
Träfiberplattor, isolerings- och beklädnadsmaterial, byggnadsplattor - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263
    Träfiberplattor - 257, 258, 259, 260
    Isolerings- och beklädnadsmaterial, byggnadsplattor - 260, 261, 262, 263
    V. Virkestorkning och torkanläggningar, av H. Baumann och T. Högrell - 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314
Beteckningar - 266
Inledning - 267
A. Definitioner och mätmetoder för träets och luftens fuktighet - 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277
    1. Fuktkvot och fukthalt - 268
    2. Bestämning av fuktkvoten - 268, 269
    3. Absolut och relativ luftfuktighet - 269, 270, 271, 272
    4. Mätning av relativa fuktigheten - 273, 274, 275, 276, 277
B. Fuktens inverkan på trä - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283
    1. Sambandet mellan träets fuktkvot och relativa fuktigheten - 277, 278, 279
    2. Sambandet mellan träets fuktkvot och svällning - 279, 280, 281
    3. Fuktfördelning och torkningsfel - 281, 282, 283
C. Trä torkningens utförande - 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305
    1. Lufttorkning - 283, 284
    2. Artificiell torkning - 284, 285
    3. Virkestorkanläggningar - 285, 286, 287, 288
    4. Några synpunkter beträffande kammartorkor - 289, 290, 291, 292, 293
    5. Trimning av kammartorkan - 293, 294, 295
    6. Virkets stapling - 295, 296
    7. Torkningsprocessens genomförande - 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305
D. Värmeförbrukning vid ångtorkning - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
E. Kostnadsberäkning av virkestorkning - 312, 313, 314
    Proportionella kostnader - 313, 314
    VI. Lim och limningsmetoder, av J. E. Marian - 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, tabell 26, (blank), 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415
A. Inledning - 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, tabell 26, 325
    I. Limningens mål och grundprinciper - 317, 318
    II. Limningsmetoder - 318, 319
    III. Limningstekniska termer och begrepp - 319, 320, 321, 322, 323, 324, tabell 26, 325
B. Olika limtyper och deras handhavande - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405
    I. Limtyper - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382
    1. Glutinlim - 325, 326, 327, 328, 329
    a. Glutinvarmlim - 326, 327, 328
    b. Glutinkall-lim - 329
    2. Övriga proteinlim: Kasein-, soya-, blodlim etc. - 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343
    Kaseinlim - 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
    Soyalim - 336, 337, 338
    Albumin- eller blodlim - 338, 339, 340, 341, 342, 343
    3. Plastlim (konsthartslim) - 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382
    Plastlimmens allmänna egenskaper - 344, 345
    Karbamidlim - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
    Fenollim, resorcinollim och blandlim - 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367
    Fenolkallim med sur härdare - 368, 369, 370
    Filmlimning — torrlimning — med karbamidfilm och fenolfilm - 370, 371, 372, 373, 374, 375
    Trä-metallfilm - 375, 376
    Melaminlim - 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382
    II. Limmets användning - 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405
    1. Tillblandning - 382, 383, 384
    2. Spridning och spridare - 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
    3. Pressanordningar och presstryck - 392, 393, 394
    4. Uppvärmningsanordningar och värmetillförsel - 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405
C. Bedömning och val av lämpligt lim - 405, 406, 407, 408
D. Provning av lim - 408, 409, 410
E. Rengöring av limutrustning - 410, 411, 412, 413
F. Konsthartslim och arbetshygien - 413, 414, 415
    VII. Ritning, av Einar Larsson - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457
Linjer och beteckningar - 418
Inledning - 419, 420
Projektionsritning - 420, 421, 422, 423
Perspektivritning - 424, 425, 426
Front- och snedperspektiv - 426
Konstruktionsmetoder - 427
Frontperspektiv - 427, 428, 429, 430, 431, 432
Snedperspektiv, indirekt metod - 432, 433, 434
Snedperspektiv, direkt metod - 435, 436, 437
Skisser - 437, 438
Några metriska standardformat - 438
Projektionsskisser - 439, 440, 441
Perspektivskisser - 441, 442
Arbetsritningar - 442, 443, 444
Genomskärningar - 444
Ytutbredningar - 445
Möbler - 445, 446, 447
Inredningar - 447, 448, 449, 450, 451
Byggnadssnickerier - 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457
    VIII. Möbeltillverkning och inredning, av Axel Bäck - 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516
Inledning - 461
Material - 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
    Blindträ - 462
    Kontrafanér, Spärrfanér - 462, 463
    Lamellträ och träfiberplattor - 463, 464
    Ädelträ - 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473
    Lim - 473, 474, 475, 476
    Lacker och polermaterial - 476
    Betser - 476, 477
    Grundlacker under cellulosan - 477, 478
    Blekningsmedel - 479
    Beslag - 479
    Beläggning - 479, 480
Möbeltillverkning - 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502
    Konstruktionen - 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495
    Fanéring - 496, 497, 498, 499
    Lister - 499, 500, 501, 502
Inredning - 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
    Paneler - 503, 504, 505
    Apoteksinredning - 506
    Dörrar - 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
Ornament och inläggningar - 512, 513, 514
Möbelindustrins utveckling - 514, 515, 516
    IX. Modellsnickeri, av L. Lange - 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562
Gjutformen och modellen - 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525
Modellmaterial - 525, 526, 527, 528, 529
Färgen - 529, 530
Verktyg och maskiner - 530
Modellen och träets struktur - 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536
Modellen och formningsmetoden - 536, 537, 538
Små modeller för handformning - 539, 540, 541, 542, 543
Kugghjulet - 543, 544, 545
Remskivan - 545, 546
Propellern - 546, 547, 548
Tillverkning av stora modeller - 548, 549, 550, 551, 552, 553
Modellkostnaden och formningsmetoden - 553, 554
Ribbmodellen - 554
Svarvningsmetodsn - 555
Partbotten - 556, 557
Brättmodellen för maskinformning - 557, 558, 559, 560, 561, 562
    X. Stillära, av Bengt Cnattingius - 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589
Stil och stilhistoria - 565
Antiken. Klassisk stil - 565, 566, 567, 568
Romansk stil - 568
Gotik - 568, 569, 570, 571
Renässans - 571, 572
Barock - 573, 574, 575, 576
Rokokon - 577, 578, 579, 580
Gustaviansk stil - 580, 581, 582
Empiren - 583, 584, 585
Romantik och 1800-talets stilimitationer - 585, 586, 587
Funktionalismen - 588, 589
    XI. Bildhuggeri, av Ernst Sundbeck och Nils Boiardt - 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604
Bildhuggeriyrket - 593, 594, 595, 596, 597
Bildhuggeriets teknik - 597, 598, 599
Verktyg - 599, 600
Träslag - 601, 602, 603, 604
    XII. Trähusfabrikation och byggnadssnickerier, av Gunnar Backsell och Harry Sandström - 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659
Inledning - 607
Planering av trähusfabrik - 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621
Planering av snickerifabrik för byggnadssnickerier - 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632
    Allmänt - 622, 623, 624
    Transporter - 624, 625, 626
    Avdelningar och produktionsgrupper - 626, 627, 628, 629, 630, 631
    Fabriksbyggnader - 631, 632
Byggsystem - 632, 633, 634, 635, 636, 637
Bjälklag - 637, 638, 639, 640
    Syllar - 637, 638, 639, 640
    Kottlingar - 640
    Avväxlingar - 640
Ytterväggar - 641, 642, 643
    Plankväggar - 641, 642
    Stolpväggar - 642, 643
Mellanväggar - 643
Taklag - 643, 644, 645
Inner- och yttertakluckor - 645
Byggnadssnickerier - 645, 646, 647
Köksinredning - 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653
Trätrappor - 654, 655, 656, 657, 658, 659
    XIII. Ytbehandling, av Frans Karlström - 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686
Inledning - 663
Boning - 664, 665, 666
    Arbetsmetoder - 664, 665, 666
Polering - 666, 667, 668, 669, 670
    Arbetsmetoder - 668, 669, 670
Råd och anvisningar - 670
Plast-lacker - 670, 671, 672, 673
    Arbetsmetoder - 672, 673
Målning och lackering med cellulosalackfärger - 673, 674, 675
    Arbetsmetoder - 674, 675
Målning och lackering med syntetiska lackfärger - 676, 677, 678, 679
    Arbetsmetoder - 676, 677, 678, 679
Sammanfattning av de vanligaste ytbehandlingsmaterialerna - 679, 680, 681, 682, 683
    För boning och polering - 679, 680, 681, 682
    För lackering med cellulosalackfärg - 682
    För lackering med syntetisk lackfärg - 683
Särskilda anvisningar - 683, 684, 685, 686
    XIV. Handverktyg, av Gunnar Nygren och Nils Holmgren - 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718
Allmänt - 689, 690, 691
Skärverktygens utformning - 691, 692
Bänkverktyg - 692
Handsågar - 692, 693, 694, 695, 696
Skötsel av handsågar - 696, 697
Hyvlar - 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705
Stämjärn - 705, 706, 707
Borrar - 707, 708, 709, 710
Diverse verktyg - 710, 711
Mätdon och påritningsverktyg - 711, 712, 713, 714
Spännverktyg - 714, 715, 716, 717, 718
    XV. Träbearbetningsmaskiner, av Gunnar Nygren - 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857
Allmänna instruktioner - 721, 722, 723, 724, 725
    Uppställning samt kontroll före igångsättning - 721, 722, 723
    Smörjning - 723, 724, 725
Elektrisk utrustning - 725, 726, 727, 728, 729
    Startströmmen vid olika motortyper - 725, 726
    Hastighetsreglering vid separatdrift - 726, 727
    Motorernas utformning med hänsyn till eldfaran - 727
    Skötsel av elmotorer och -apparater - 728, 729
Cirkelsågar - 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758
    Cirkelsågklingor - 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745
    Vanliga cirkelsågar - 745, 746, 747, 748, 749, 750
    Cirkelklyvsågar - 750, 751, 752
    Riktkantsågar - 752, 753, 754
    Kapsågar - 754, 755, 756, 757, 758
Bandsågar - 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782
    Bandsågblad - 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775
    Fel vid sågning med bandsågblad - 776, 777, 778
    Vanliga bandsågar - 778, 779, 780
    Bandklyvsågar - 780, 781
    Blockbandsågar - 781, 782
Hyvelmaskiner - 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808
    Hyvelkuttrar och hyvelstål - 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793
    Rikthyvlar - 793, 794, 795, 796, 797
    Planhyvlar - 797, 798, 799, 800
    Fyrsideshyvelmaskiner - 800, 801, 802, 803, 804, 805
    Listhyvelmaskiner - 805, 806
    Boxhyvelmaskiner - 806, 807
    Hyvelmaskiner med parallellrörelse - 807, 808
Fräsmaskiner - 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829
    Fräskuttrar och fräsar - 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815
    Fräsmaskiner - 815, 816, 817, 818, 819
    Råd vid fräsarbeten - 819, 820
    Tillbehör till fräsmaskiner - 820, 821, 822, 823, 824
    Tappmaskiner - 824, 825, 826
    Sink- och gradmaskiner - 826, 827, 828, 829
Borrmaskiner - 829, 830, 831, 832
    Borrar - 829, 830
    Vanliga borrmaskiner - 830, 831
    Långhålsborrmaskiner - 831, 832
Stämmaskiner - 833, 834, 835, 836, 837
    Stämverktyg - 833, 834
    Borrstämmaskiner - 834, 835, 836
    Kedjestämmaskiner - 836, 837
Träsvarvar - 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845
    Svarvverktyg - 837, 838
    Vanliga träsvarvar - 838, 839, 840, 841
    Fasonsvarvar - 841, 842, 843
    Kopieringssvarvar - 843, 844
    Käppsvarvar - 845
Putsmaskiner - 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852
    Bandputsmaskiner - 845, 846, 847
    Rullputsmaskiner - 848
    Skivputsmaskiner - 848
    Valsputsmaskiner - 849, 850
    Profilputsmaskiner - 850, 851
    Slipband - 852
Kombinerade maskiner och specialmaskiner - 853, 854, 855, 856, 857
    Laxspåntmaskiner - 855
    Pressar - 856, 857
    XVI. Självkostnadsberäkning, av Björn Ståhl - 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, tabell, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920
Inledning - 861, 862, 863
1. Självkostnadsberäkning för möbelindustrin - 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882
    Självkostnad - 864
    Direkt material - 864, 865, 866, 867
    Direkt arbetslön - 867, 868
    Avskrivningar - 868, 869, 870, 871
    Räntor - 871, 872, 873, 874
    Materialomkostnader - 874, 875
    Arbetsomkostnader - 875, 876
    Speciella direkta kostnader - 877
    Affärsomkostnader - 877, 878
    Grundvärdeomkostnader - 878, 879
    Kalkylationsmetoder - 879, 880, 881, 882
2. Exempel på kostnadsberäkning vid en medelstor möbelfabrik (totalkalkyl) - 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, tabell, 911, 912, 913
    Fabrikens data - 883, 884
    Lokalomkostnader - 884, 885
    Maskin- och inventarieomkostnader - 885
    Löner - 886
    Materialförbrukning och andra utgifter - 886, 887, 888, 889
    Kalkylmässiga omkostnader för omsättningstillgångar - 889
    Omkostnadsfördelningstablå. Fördelning av indirekta kostnader på kostnadsställen - 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898
    Beräkning av omkostnadspåläggen - 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, tabell, 911, 912, 913
3. Exempel på produktkalkyl på möbler - 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920
    XVII. Bokföring, av Björn Ståhl - 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953
Inledning - 923, 924
Mekanförbundets normalkontoplan och exempel på kontoförteckning för möbelfabrik - 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934
    Allmänt - 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931
    Klass 0: Tillgångar, skulder och eget kapital - 931, 932
    Klass 1: Utgifter (anskaffningar m. m.) - 932, 933
    Klass 8: Inkomster (försäljning m. m.) - 933, 934
    Klass 9: Resultatanalys och bokslut - 934
Kontonas utjämning vid årets slut - 934, 935
Exempel på kontoförteckning för möbelfabrik - 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953
    XVIII. Ackordsättning och organisation - 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985
Ackord vid maskinarbete, av Olof Mellberg - 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976
Ackord vid snickeri- och sammansättningsarbeten, av Edvard Blomqvist - 977, 978, 979, 980
Ackord vid ytbehandling - 981, 982
Träindustrins organisation och avtal, av Knut Larsson - 982, 983, 984, 985
    Matematiska och tekniska tabeller - 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105
A. Matematik - 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047
    A1. Allmänt förekommande matematiska tecken - 991
    A2. Grekiska alfabetet - 992
    A3. Anvisning för användning av de matematiska tabellerna - 992, 993, 994, 995
    A4. Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, naturliga logaritmer, inverterade värden samt cirkelperiferier och cirkelytor - 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015
    A5. Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter samt cirkelperiferier och cirkelytor för talvärden mellan 0,01 och 0,9 - 1016
    A6. Förvandling av bråk till decimalbråk - 1016
    A7. Logaritmer - 1017, 1018, 1019, 1020
    A8. Logaritmtabell - 1021, 1022
    A9. Antilogaritmtabell - 1023, 1024
    A10. Trigonometri - 1025, 1026, 1027, 1028, 1029
    A11. Trigonometriska tabeller, sinus och cosinus - 1030, 1031
    A12. Trigonometriska tabeller, tangens och cotangens - 1032, 1033
    A13. Trigonometrisk tabell (decimalgrader) - 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039
    A14. Reguljära månghörningar - 1040
    A15. Formler för ytors beräkning - 1041
    A16. Formler för kroppars beräkning - 1042, 1043
    A17. Några ofta förekommande värden med π - 1043
    A18. Cirkelns delar - 1044, 1045
    A19. Cirkeln - 1045
    A20. Minuter och sekunder till decimaler av en grad - 1046, 1047
    A21. Decimaler av en grad till minuter och sekunder - 1047
B. Måttsystem - 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055
    B1. Metersystemet - 1048
    B2. Engelska och amerikanska mått och vikter - 1049
    B3. Förvandlingstabell tum-millimeter 0—10″ - 1050, 1051, 1052
    B4. .00—.11″ - 1053
    B5. Förvandlingstabell - 1054
    B6. Tekniska måttenheter - 1055
C. Hållfasthetslära - 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061
    C1. Hårdhetstabell - 1056
    C2. Krympmått - 1056
    C3. Balkar, olika belastningssätt - 1057
    C4. Tillåtna påkänningar i kg/cm² - 1058
    C5. Tröghets-, motstånds- och vridmoment - 1059
    C6. I-balkar i normalprofiler - 1060
    C7. U-balkar i normalprofiler - 1061
    C8. Beräkning av skruvar - 1061
D. Fysik - 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067
    D1. Specifik vikt av fasta ämnen - 1062
    D2. Specifik vikt av flytande ämnen - 1063
    D3. Vikt av gaser - 1063
    D4. Ungefärlig vikt av olika materialer per m³ - 1063
    D5. Specifikt värme för några ämnen - 1064
    D6. Antändningstemperatur - 1064
    D7. Smältpunkter - 1065
    D8. Smältpunkter för lödmetaller - 1065
    D9. Specifikt motstånd, ledningsförmåga och temperaturkoefficient för olika material - 1066
    D10. Några grundämnens kemiska beteckning - 1066
    D11. Tabell för förvandling av hk till kW - 1067
E. Standardisering - 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084
    E1. Trälister, kvalitetsbestämmelser och profiler - 1068
    E2. Kvalitetsbestämmelser för dörrsnickerier - 1069, 1070, 1071, 1072
    E3. Dörrsnickerier, nomenklatur - 1073, 1074
    E4. Fönster och fönsterdörrar, kvalitetsbestämmelser - 1075, 1076, 1077
    E5. Fönster och fönsterdörrar, typer och storlekar - 1078, 1079
    E6. Fönster, nomenklatur - 1080, 1081, 1082, 1083
    E7. Cirkelsågblad för trä, tandtyper - 1084
F. Träteknik - 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090
    F1. Antal kubikfot per löpmeter av kantsågat virke - 1085
    F2. Volymvikter för olika virkessorter - 1086
    F3. Till trävaror använda måttenheter - 1087
    F4. Volymvikt och hållfasthetsvärden för olika träslag - 1088, 1089
    F5. Sammanställning över dimensioner och kvaliteter som vanligen användas vid husbyggnadsarbeten - 1090
G. Limteknik - 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105
    G1. Viktigare härdaretyper för karbamidlim - 1091
    G2. Proteinlim - 1092, 1093, 1094, 1095
    G3. Konsthartslim, karbamid- och melaminlim - 1096, 1097, 1098, 1099
    G4. Konsthartslim, fenol och resorcinollim - 1100, 1101, 1102, 1103
    G5. Spridning samt valsarnas reffling för olika limtyper - 1104, 1105
    
Alfabetiskt sakregister - 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124
    Ackordssättning ... - 1107
    Barock ... - 1108
    Decimalbråk ... - 1109
    Fanerpressar ... - 1110
    Geringslåda ... - 1111
    Hyvelkuttrarnas ... - 1112
    Kapsågar ... - 1113
    Likströmsmotor ... - 1114
    Matematiska ... - 1115
    Målning ... - 1116
    Planfriskutter ... - 1117
    Rullputsmaskin ... - 1118
    S-järn ... - 1119
    Stolpväggar ... - 1120
    Träets ... - 1121
    Trähusfabrikation ... - 1122
    Utlastning ... - 1123
    Ytterdörrar ... - 1124

Project Runeberg, Sat Feb 20 17:37:15 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/snickarb/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free