- Project Runeberg -  Ymer /
Årgång 20 (1900)

(1882)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

YMER

Tidskrift

utgifven af

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

*

Tjugonde årgången

1900

*

Stockholm, Samson & Wallin.
Stockholm, Central-Tryckeriet, 1900.

Författarne äro ensamme ansvarige för sina uppsatsers innehåll.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är årgång 1900 av tidskriften Ymer.

Se vårt förord till hela tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, iii, iv, v, vi, vii, 1:omslag, 1:omslagets insida, 2:omslag, 2:omslagets insida, 3:omslag, 3:omslagets insida, 4:omslag, 4:omslagets insida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, iii, iv, v, vi, vii, 1:omslag, 1:omslagets insida, 2:omslag, 2:omslagets insida, 3:omslag, 3:omslagets insida, 4:omslag, 4:omslagets insida
Annonser - 1:baksidans insida, 1:baksida, 2:baksidans insida, 2:baksida, 3:baksidans insida, 3:baksida, 4:baksidans insida, 4:baksida
    1:a Häft. - 1:omslag, 1:omslagets insida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Taf. 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Taf. 2, Taf. 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 1:baksidans insida, 1:baksida
Sällskapets styrelse och ledamöter - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Randteckningar i gamla handskrifter af Datis La Sfera. Af A. E. Nordenskiöld - Taf. 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Skänker till sällskapets bibliotek - 24
Er der foregået nye invandringer i Norden? Forsög på en anthropologisk besvarelse. Af C. O. E. Arbo - Taf. 2, Taf. 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
    Résumé. Y a-t-il en des immigrations successives dans le péninsule Scandinave? - 48, 49
Skänker till sällskapets bibliotek - 50
Sydpolarforskningens nuvarande ställning och mål. Af Otto Nordenskjöld - 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
Våra förfäders kranieform. Crania suecica antiqua. Af Gustaf Retzius - 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
Studier öfver vattenförhållandena i svenska sjöar. Af Gustaf Nerman - 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101
    I. Om Roxens hydrografi - 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
    II. Hjälmarens vattenförhållanden åren 1898 och 1899 - 97, 98, 99, 100, 101
Sällskapets förhandlingar - 102, 103
Styrelsens årsberättelse för 1899 - 104, 105
Revisionsberättelse för år 1899 - 106, 107, 108
    Notiser - 109, 110, 111, 112, 113, 114
Vegastipendiet - 109
Belöningar till upphittarne af Andrées flytbojar och brefdufva - 109
1900 års svenska zoologiska polarexpedition - 109, 110
D:r Sven Hedins resa i Centralasien - 110, 111
Den danske Undersögelse af Grönlands Ostkyst - 111, 112
Rysk polarexpedition - 112, 113, 114
Föreläsningar - 114
    2:a Häft. - 2:omslag, 2:omslagets insida, (blank), Taf. 4, 115, 116, 117, 118, 119, 120, Taf. 5, (blank), 121, 122, 123, 124, 125, 126, Taf. 6, (blank), 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, Taf. 7, (blank), 135, 136, 137, 138, Taf. 8, (blank), 139, 140, Taf. 9, (blank), Taf. 10, (blank), 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, Taf. 11(a), Taf. 11(b), Taf. 11(c), Taf. 11(d), 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, Taf. 12, (blank), 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, (blank), 2:baksidans insida, 2:baksida
Den svenska expeditionen till nordöstra Grönland 1899. Af A. G. Nathorst - Taf. 4, 115, 116, 117, 118, 119, 120, Taf. 5, (blank), 121, 122, 123, 124, 125, 126, Taf. 6, (blank), 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, Taf. 7, (blank), 135, 136, 137, 138, Taf. 8, (blank), 139, 140, Taf. 9, (blank), Taf. 10, (blank), 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
Om drifisen i Norra Atlanten. Af O. Pettersson - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189
Skänker till sällskapets bibliotek - 190
Om rekonstruktion på kranium och ett försök till plastisk rekonstruktion. Af Carl M. Fürst - 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Uppmätning af en meridiangradbåge på Spetsbergen genom en svensk-rysk expedition. Af V. Carlheim-Gyllensköld - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, Taf. 12, (blank), 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227
Skänker till sällskapets bibliotek - 228
Om kartläggningen af Kejsar Frans Josefs fjord och Konung Oscars fjord. Af P. Dusén - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
Sällskapets förhandlingar - 237, 238, 239
Notis. Till ryska Transkaspien och Turkestan - 240
Skänker till sällskapets bibliotek - 241
    3:e Häft. - 3:omslag, 3:omslagets insida, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, Taf. 13(a), Taf. 13(b), 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, Taf. 14, (blank), 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 3:baksidans insida, 3:baksida
Om »bipolaritet» i hafsorganismernas utbredning. Af Hjalmar Théel - 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259
Bidrag till kännedomen om Brasiliens urbefolkning. Af G. W. Freyreiss - 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279
Skänker till sällskapets bibliotek - 280
Om gradmätningsnätets framförande öfver södra och mellersta Spetsbergen. Af Gerard De Geer - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302
    Anmärkningar till kartan - 301, 302
De hittills funna flytbojarne från Andrée-expeditionen. Af A. G. Nathorst - 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, Taf. 14, (blank), 319, 320, 321, 322, 323, 324
Vattenprof tagna under "1900 års svenska zoologiska polarexpedition". Af O. Pettersson och Hj. Östergren - 325, 326, 327, 328, 329
    Litteratur - 330, 331, 332, 333, 334
Rudolf Lundberg. Om svenska insjöfiskars utbredning - 330, 331, 332, 333, 334
Sällskapets förhandlingar - 335, 336, 337
    Notiser - 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346
Forskningsresa till Brasilien - 338
Sjöforskningar i Lappland - 338, 339
Utrustningen af de för år 1901 planerade sydpolarexpeditionerna - 339, 340
Till korresponderande ledamöter - 340
Den danska expeditionen till östra Grönland under löjtnant Amdrup - 340, 341
Föreläsningar - 341, 342
En nyfunnen grotta i Jämtland - 342, 343
Den italienska polarexpeditionen - 343, 344
1900 års svenska zoologiska polarexpedition - 345, 346
Erik Nyman död - 346
    4:e Häft. - 4:omslag, 4:omslagets insida, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, (blank), Taf. 15, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, titelsida, (blank), iii, iv, v, vi, vii, (blank), 4:baksidans insida, 4:baksida
Om de nyaste upptäckterna i Armenien. Af K. F. Johansson - 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375
Skänker till sällskapets bibliotek - 376
Hvilka delar af jorden äro outforskade vid det nittonde århundradets slut? Af H. Singer - 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394
De nyaste forskningarna om bronsålderns början i norden. Af Oscar Almgren - 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422
Den svenska expeditionen till Beeren Eiland sommaren 1899. Af Joh. Gunnar Andersson - 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454
Otto Torell, den vetenskapliga polarforskningens grundläggare. Af A. G. Nathorst - Taf. 15, 455, 456, 457, 458, 459
Sällskapets förhandlingar - 460, 461, 462
    Notiser - 463, 464, 465, 466, 467
En zoologisk forskningsresa - 463
De hittills funna Andréebojarne - 463
Kap Bennet i nordöstra Grönland - 463, 464
Svensk kartläggare i Centralafrika - 464, 465
D:r Sven Hedins resa i Centralasien - 465, 466, 467
Skänker till sällskapets bibliotek - 468, 469, 470
Rättelser - 470

Project Runeberg, Tue Dec 11 22:05:48 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ymer/1900/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free